Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 155.3

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452134-0001 Model: GT35
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT/FORD
 Silnik:
JR T3472
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 02:02:56 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 04:03:02.637751 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 04:03:02.637811 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:03:02.637832 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 04:03:02.637850 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:03:02.637860 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 04:03:02.637867 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 04:03:02.637879 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 04:03:02.637887 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:03:02.637894 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:03:02.637902 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:03:02.637915 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:03:02.637927 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:03:02.637933 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:03:02.637937 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:03:02.637942 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:03:02.637946 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 04:03:02.637957 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:03:02.637969 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:03:02.637978 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:03:02.637983 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 04:03:02.637989 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 04:03:02.637997 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:03:02.638006 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:03:02.645786 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:03:02.645801 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:03:02.645812 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 04:03:02.645818 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:03:02.645823 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:03:02.645828 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:03:02.645832 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 04:03:02.645863 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 04:03:02.661179 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 04:03:02.661196 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 04:03:02.661203 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:03:02.661208 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:03:02.661213 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:03:02.661219 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:03:02.661224 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:03:02.661230 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:03:02.661236 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:03:02.661241 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:02:56 GMT 2021-05-09 04:03:02.661246 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:03:02.661251 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 04:03:02.661257 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:03:02.661266 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 04:03:02.661290 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 04:03:02.661307 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 04:03:02.668589 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.668647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.668728 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.668810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.676284 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.676774 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:03:02.676804 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:03:02.676836 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2021-05-09 04:03:02.683777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.683886 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.683998 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:03:02.684067 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.684133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.684153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.684241 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.684291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.684312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.684351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.684581 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:03:02.684624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.684676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.684709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.691283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.691347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.691379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.691494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.691534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.691564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.691696 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:03:02.691730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.691852 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:03:02.691906 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.692028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.692143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.692216 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.692294 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.692444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.692472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.692611 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.692680 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:03:02.692717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.692806 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699308 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:03:02.699338 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:03:02.699411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699573 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:03:02.699845 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:03:02.699966 soap_transport_http: read buffer of 1723 bytes 2021-05-09 04:03:02.699980 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:03:02.699985 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 04:03:02.700027 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 04:03:02.700063 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:03:02.700079 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:03:02.700087 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:03:02.700105 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 04:03:02.700110 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 04:03:02.700292 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 04:03:02.700309 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 04:03:02.700362 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 04:03:02.700391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700422 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.700437 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700461 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:03:02.700481 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.700488 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700499 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:03:02.700513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.700556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.700571 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.700592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700619 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.700626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 04:03:02.700649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.700675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:03:02.700689 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700695 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 04:03:02.700711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700736 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.700742 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700752 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:03:02.700777 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.700783 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700792 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:03:02.700809 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.700815 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700824 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:03:02.700836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.700870 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.700884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 04:03:02.700904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700928 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.700935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 04:03:02.700957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.700972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.700981 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 04:03:02.700995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701000 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 04:03:02.701013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701035 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701041 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701050 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:03:02.701067 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701073 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701082 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:03:02.701098 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701104 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701113 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:03:02.701129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.701135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.701156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.701191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.701205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.701225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.701309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.701325 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701335 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.701344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 04:03:02.701356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.701378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:03:02.701392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701398 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 04:03:02.701433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701465 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701472 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701481 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:03:02.701494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.701519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.701533 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701540 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.701553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701582 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.701638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.701654 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701664 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.701674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 04:03:02.701686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.701722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:03:02.701735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 04:03:02.701755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701777 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701784 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701793 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:03:02.701809 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701815 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701824 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:03:02.701840 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.701846 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701855 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:03:02.701871 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.701877 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701886 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.701898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.701931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.701945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701950 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.701964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.701986 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.701992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 04:03:02.702014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:03:02.702050 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702055 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 04:03:02.702072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702095 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.702102 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702111 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:03:02.702122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702146 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.702159 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702165 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.702177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702200 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.702207 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702216 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 04:03:02.702227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702251 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:03:02.702264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702270 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 04:03:02.702282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.702310 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.702331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702354 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.702367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702373 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.702385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.702413 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702422 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 04:03:02.702440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702464 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 04:03:02.702477 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702482 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 04:03:02.702495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.702524 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702533 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:03:02.702549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.702555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702564 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.702576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702602 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 04:03:02.702616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702621 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.702633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702656 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.702662 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702671 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 04:03:02.702683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702706 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 04:03:02.702719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702725 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 04:03:02.702737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702759 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.702766 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702774 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:03:02.702790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.702796 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.702817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702843 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 04:03:02.702856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702861 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.702874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702896 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.702902 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702911 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 04:03:02.702923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.702945 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 04:03:02.702958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702964 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 04:03:02.702976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.702998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.703004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.703025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703048 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 04:03:02.703061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703066 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.703078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703100 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.703106 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 04:03:02.703127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703150 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 04:03:02.703163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703169 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 04:03:02.703181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703204 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.703210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.703232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703256 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.703270 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703275 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.703287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703309 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.703316 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703325 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 04:03:02.703337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703360 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:03:02.703373 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703378 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 04:03:02.703390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703413 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.703420 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703434 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:03:02.703447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703470 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.703484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.703502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703524 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.703544 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 04:03:02.703566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703590 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:03:02.703603 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703609 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 04:03:02.703622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703645 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.703652 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703661 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:03:02.703674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703697 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.703711 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703716 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.703729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703758 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.703765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703774 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 04:03:02.703787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703811 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:03:02.703824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703830 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 04:03:02.703842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703878 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.703884 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703893 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 04:03:02.703911 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.703918 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703927 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 04:03:02.703939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.703965 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.703979 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.703984 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.703997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704019 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.704026 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704035 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 04:03:02.704047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.704070 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:03:02.704083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704088 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:03:02.704101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.704130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.704151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.704175 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.704189 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704195 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.704207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704230 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.704236 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704245 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:03:02.704257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.704280 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:03:02.704293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704299 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:03:02.704311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704335 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:03:02.704342 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704351 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:03:02.704363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.704385 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.704399 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704404 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.704416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704443 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704450 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.704502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.704518 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704528 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.704537 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 04:03:02.704548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.704571 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:03:02.704584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704590 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 04:03:02.704602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704625 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:03:02.704631 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704640 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:03:02.704652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.704675 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.704688 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704694 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.704706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704727 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704733 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.704784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.704800 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704809 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.704819 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 04:03:02.704830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.704852 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:03:02.704865 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704871 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 04:03:02.704883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704906 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:03:02.704912 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704921 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:03:02.704933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.704956 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.704969 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.704976 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.704988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705009 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705015 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.705067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.705082 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705092 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.705102 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 04:03:02.705113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.705135 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:03:02.705149 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705154 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:03:02.705167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705189 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:03:02.705196 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705205 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:03:02.705217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.705240 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.705253 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705259 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.705271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705292 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705298 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705331 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.705349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.705364 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705374 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.705383 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 04:03:02.705394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.705436 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:03:02.705456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705462 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 04:03:02.705475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.705505 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 04:03:02.705531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.705537 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 04:03:02.705563 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.705570 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705579 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:03:02.705595 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.705601 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705611 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:03:02.705627 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.705633 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705642 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:03:02.705658 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.705664 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705673 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 04:03:02.705690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.705696 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.705729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.705781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.705795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705801 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.705814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705836 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.705843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 04:03:02.705864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.705887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:03:02.705900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705905 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 04:03:02.705917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705940 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.705946 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705955 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:03:02.705971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.705977 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.705986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.706001 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706007 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706016 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:03:02.706027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.706072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.706090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706112 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706118 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 04:03:02.706139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:03:02.706175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:03:02.706193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706215 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706222 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.706243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.706279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706285 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.706297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:03:02.706347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:03:02.706384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706389 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 04:03:02.706401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706430 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706438 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.706464 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.706471 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706480 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 04:03:02.706495 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.706501 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706510 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 04:03:02.706526 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.706532 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706541 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 04:03:02.706556 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.706562 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706571 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 04:03:02.706583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.706635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706640 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.706653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706675 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706682 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 04:03:02.706704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:03:02.706741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706746 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:03:02.706759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706781 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706789 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706798 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:03:02.706814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706819 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.706843 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706849 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706858 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:03:02.706870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.706901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.706915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706920 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.706933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706956 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.706962 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:03:02.706983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.706997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.707006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:03:02.707019 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707025 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.707037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707060 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707066 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707075 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:03:02.707091 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.707097 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707106 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:03:02.707122 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.707128 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:03:02.707152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707158 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707167 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:03:02.707183 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707189 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707197 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:03:02.707209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.707247 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.707260 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707266 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.707278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707301 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707308 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707317 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:03:02.707329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.707352 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.707365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707453 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707462 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.707516 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.707547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.707573 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.707579 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707588 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 04:03:02.707605 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.707611 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707620 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 04:03:02.707637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.707643 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707652 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:03:02.707668 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.707675 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707684 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 04:03:02.707701 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:03:02.707707 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707716 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 04:03:02.707732 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707751 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707760 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.707776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707783 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.707809 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707815 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707824 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 04:03:02.707840 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707846 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707855 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:03:02.707870 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.707876 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707885 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:03:02.707897 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.707948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.707964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.707970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.707983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708006 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.708012 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708021 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:03:02.708037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708043 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708052 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:03:02.708067 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708073 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708082 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:03:02.708098 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.708104 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708113 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:03:02.708124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.708158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708178 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.708190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708213 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 04:03:02.708254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.708278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.708291 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708316 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708323 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708332 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708344 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.708395 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708459 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.708473 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708492 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:03:02.708525 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708538 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708553 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:03:02.708572 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.708579 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708588 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:03:02.708604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.708614 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708624 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:03:02.708640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.708647 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:03:02.708682 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.708688 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:03:02.708713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.708743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708749 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708758 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:03:02.708774 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708780 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708789 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:03:02.708805 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708811 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708820 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:03:02.708835 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708841 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708850 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:03:02.708862 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.708920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.708937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708943 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.708957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708979 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.708987 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.708996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:03:02.709011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.709017 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.709041 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709047 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709056 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:03:02.709071 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.709077 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709086 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.709141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.709174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709196 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709203 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 04:03:02.709224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.709238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.709247 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.709259 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709292 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709299 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709309 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.709349 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709396 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.709408 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709433 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:03:02.709478 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709491 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709509 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:03:02.709534 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.709541 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709550 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:03:02.709566 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.709573 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709585 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:03:02.709602 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.709609 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709617 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:03:02.709633 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.709639 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709648 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:03:02.709664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.709695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709701 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709710 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:03:02.709725 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709731 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:03:02.709757 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709763 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709772 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 04:03:02.709788 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709794 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709803 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:03:02.709821 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.709828 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709837 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:03:02.709849 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.709903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.709919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709945 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709952 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709961 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.709989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.710001 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710025 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.710032 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710040 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 04:03:02.710056 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.710062 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710071 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 04:03:02.710087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.710094 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710103 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:03:02.710127 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.710133 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710142 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 04:03:02.710157 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.710163 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710172 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 04:03:02.710187 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.710193 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710202 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:03:02.710218 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.710224 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710232 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 04:03:02.710248 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.710253 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710262 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 04:03:02.710278 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.710284 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710292 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 04:03:02.710308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.710314 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710323 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:03:02.710338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.710345 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710353 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:03:02.710369 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.710375 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710384 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 04:03:02.710399 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.710406 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710414 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.710437 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.710443 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710452 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 04:03:02.710464 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.710544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710550 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 04:03:02.710564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710586 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.710592 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710601 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:03:02.710613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.710637 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710650 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710656 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.710668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710691 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.710697 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710707 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 04:03:02.710719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.710742 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:03:02.710760 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710766 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 04:03:02.710778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.710807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.710832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.710838 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710847 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:03:02.710863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.710869 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710877 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:03:02.710893 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.710899 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710908 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:03:02.710919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.710953 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 04:03:02.710966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.710972 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.710985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711007 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.711014 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711023 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 04:03:02.711035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.711058 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 04:03:02.711070 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.711094 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711102 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.711111 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.711139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.711151 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711174 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.711181 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711189 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 04:03:02.711205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.711211 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711220 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 04:03:02.711235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.711241 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711250 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 04:03:02.711266 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:03:02.711272 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711281 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:03:02.711297 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.711303 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711312 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 04:03:02.711328 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.711334 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711342 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 04:03:02.711358 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.711364 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711373 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:03:02.711389 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.711395 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711404 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 04:03:02.711419 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.711430 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711440 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 04:03:02.711457 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.711463 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.711483 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 04:03:02.711529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.711545 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711551 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 04:03:02.711564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711587 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.711594 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.711614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.711638 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.711652 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711657 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.711670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711692 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:03:02.711698 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711707 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 04:03:02.711719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.711742 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:03:02.711754 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 04:03:02.711777 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.711784 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:03:02.711793 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 04:03:02.711809 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:03:02.711815 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 04:03:02.711824 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 04:03:02.711840 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.711846 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:03:02.711855 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 04:03:02.711866 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 04:03:02.711888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.711902 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711908 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.711921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711944 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.711950 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711959 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.711975 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.711982 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.711991 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:03:02.712006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712012 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712021 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:03:02.712033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.712063 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712090 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712098 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.712112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712135 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712142 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712151 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 04:03:02.712164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.712189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.712202 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712227 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712233 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712243 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.712284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712308 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712315 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712324 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 04:03:02.712340 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712347 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712356 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 04:03:02.712372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.712392 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712401 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:03:02.712417 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712427 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712437 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 04:03:02.712461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.712467 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712476 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:03:02.712491 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712498 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712507 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 04:03:02.712522 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.712529 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712538 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 04:03:02.712553 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712559 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712568 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:03:02.712584 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712590 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712599 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:03:02.712611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.712654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.712669 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712675 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 04:03:02.712689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712711 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712717 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712726 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:03:02.712742 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.712749 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712765 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:03:02.712781 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.712787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712796 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:03:02.712812 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712818 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712827 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:03:02.712842 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.712848 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712857 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:03:02.712869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.712906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.712920 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712925 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.712938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712973 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712980 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.712993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713016 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.713035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.713051 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713062 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.713071 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 04:03:02.713083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:03:02.713106 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:03:02.713120 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713127 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 04:03:02.713141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713164 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.713171 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 04:03:02.713192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713218 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.713232 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713237 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.713251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713287 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:03:02.713293 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713302 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 04:03:02.713314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713337 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 04:03:02.713350 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713356 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 04:03:02.713369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713392 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.713398 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713407 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:03:02.713427 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.713433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713443 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:03:02.713459 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.713466 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713475 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 04:03:02.713486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713517 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.713530 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713536 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.713549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713571 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.713578 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713587 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 04:03:02.713599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713635 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:03:02.713649 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713654 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 04:03:02.713668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.713698 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.713719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713743 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.713757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713762 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.713775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713799 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713805 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713815 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 04:03:02.713827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.713841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713851 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:03:02.713863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713889 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713896 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713906 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713918 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.713960 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713983 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.713990 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.713999 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 04:03:02.714014 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714022 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714031 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 04:03:02.714047 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714053 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714062 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 04:03:02.714078 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714084 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714092 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 04:03:02.714108 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714114 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714123 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 04:03:02.714138 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:03:02.714144 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714153 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 04:03:02.714169 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:03:02.714175 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714184 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 04:03:02.714199 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:03:02.714205 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714214 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 04:03:02.714230 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.714236 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714245 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 04:03:02.714261 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714267 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714275 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 04:03:02.714291 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714297 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714306 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 04:03:02.714322 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714328 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714337 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 04:03:02.714352 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714359 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714368 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 04:03:02.714379 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.714443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.714461 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714467 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 04:03:02.714480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714502 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714509 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714518 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.714534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.714541 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714550 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.714562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.714590 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.714603 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714609 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.714622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714644 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714651 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714659 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 04:03:02.714671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.714685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.714694 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 04:03:02.714706 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714731 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714737 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714746 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.714786 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714808 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.714814 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714823 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 04:03:02.714839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.714845 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714854 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:03:02.714869 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.714875 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714884 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 04:03:02.714900 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:03:02.714906 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714914 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 04:03:02.714930 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.714936 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714944 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 04:03:02.714961 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:03:02.714966 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.714975 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 04:03:02.714991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.714997 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.715007 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.715018 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 04:03:02.715055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715069 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715075 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 04:03:02.715131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.715162 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715171 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.715188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.715194 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715203 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:03:02.715218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.715224 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715233 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:03:02.715245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715275 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.715289 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715294 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.715307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715330 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.715337 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715346 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 04:03:02.715358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715381 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:03:02.715393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.715418 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 04:03:02.715428 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.715439 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 04:03:02.715451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.715466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715478 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 04:03:02.715506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.715513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 04:03:02.715522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.715539 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.715546 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 04:03:02.715555 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 04:03:02.715566 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 04:03:02.715584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715598 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715604 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 04:03:02.715617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.715648 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715657 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.715673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.715680 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715688 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:03:02.715704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.715710 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:03:02.715731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715761 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.715774 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715780 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.715793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715815 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.715822 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715831 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 04:03:02.715843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.715866 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:03:02.715879 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715885 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 04:03:02.715897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715919 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.715926 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715935 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.715950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.715956 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.715966 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.715992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716036 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.716052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716057 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 04:03:02.716072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716099 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.716106 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716116 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 04:03:02.716128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716152 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 04:03:02.716179 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716192 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 04:03:02.716212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716237 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.716243 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716253 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.716269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.716275 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716284 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.716296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716323 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.716336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716342 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.716354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716377 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.716384 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716393 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 04:03:02.716404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716433 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:03:02.716447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716453 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.716466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716488 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.716494 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716503 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:03:02.716519 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.716526 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716535 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:03:02.716546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716573 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.716586 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716592 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.716605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716627 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716634 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716643 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:03:02.716655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.716669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716678 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.716690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716714 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716721 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716730 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716769 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.716799 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716807 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.716824 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:03:02.716830 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716839 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:03:02.716851 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.716869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:03:02.716906 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 04:03:02.716913 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:03:02.716922 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 04:03:02.716934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:03:02.716949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.716961 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 04:03:02.716985 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.716991 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 04:03:02.717000 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:03:02.717015 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.717021 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 04:03:02.717030 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:03:02.717042 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 04:03:02.717060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717074 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717079 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 04:03:02.717093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.717122 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717132 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 04:03:02.717144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717167 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.717180 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717186 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.717199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717221 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.717227 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717236 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 04:03:02.717248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717271 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:03:02.717284 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717290 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.717303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717325 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.717331 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717340 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 04:03:02.717356 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.717362 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717370 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:03:02.717386 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.717392 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717400 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:03:02.717416 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.717426 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717437 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:03:02.717449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717483 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717496 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717502 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.717516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717538 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717544 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717553 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 04:03:02.717565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717589 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.717600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717625 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717631 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717640 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717652 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717680 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.717710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:03:02.717735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.717741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:03:02.717766 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.717772 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717781 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 04:03:02.717796 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.717802 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717812 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:03:02.717828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.717834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717842 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:03:02.717858 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.717864 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717873 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:03:02.717889 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:03:02.717895 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717904 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 04:03:02.717916 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.717951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.717965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.717971 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 04:03:02.717984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718006 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.718012 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718021 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 04:03:02.718037 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718043 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718052 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 04:03:02.718068 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718074 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718083 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 04:03:02.718098 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.718105 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718114 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 04:03:02.718171 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718177 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718187 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 04:03:02.718223 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718238 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718257 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 04:03:02.718291 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718303 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718322 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:03:02.718352 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718361 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718371 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:03:02.718384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.718443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.718457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718464 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 04:03:02.718478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718501 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.718507 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 04:03:02.718529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.718552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:03:02.718567 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:03:02.718573 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 04:03:02.718583 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 04:03:02.718596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718602 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 04:03:02.718614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718635 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.718654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:03:02.718669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.718679 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:03:02.718688 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 04:03:02.718703 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.718709 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 04:03:02.718719 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 04:03:02.718734 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:03:02.718739 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 04:03:02.718748 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 04:03:02.718764 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.718769 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.718779 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.718794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.718800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.718809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.718824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.718830 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.718839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.718854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.718860 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 04:03:02.718869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.718884 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.718890 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 04:03:02.718899 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.718915 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:03:02.718920 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 04:03:02.718929 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 04:03:02.718944 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.718950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.718959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.718974 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:03:02.718980 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 04:03:02.718989 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 04:03:02.719004 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.719010 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 04:03:02.719019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.719035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.719040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 04:03:02.719049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.719065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.719071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 04:03:02.719080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.719094 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:03:02.719100 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 04:03:02.719109 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 04:03:02.719124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.719130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.719139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.719154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.719160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:03:02.719169 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.719180 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 04:03:02.719209 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.719235 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:03:02.719260 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.719284 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 04:03:02.719329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.719380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:03:02.719444 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.719492 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:03:02.719519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.719547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:03:02.719573 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.719597 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:03:02.719621 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.719645 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 04:03:02.719669 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 04:03:02.719693 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 04:03:02.719718 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 04:03:02.719742 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 04:03:02.719767 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 04:03:02.719790 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 04:03:02.719815 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.719839 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:03:02.719862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.719886 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:03:02.719910 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.719935 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:03:02.719959 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.719983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:03:02.720008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.720032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:03:02.720056 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.720081 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:03:02.720105 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.720129 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:03:02.720202 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.720226 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:03:02.720253 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.720278 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:03:02.720302 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.720327 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:03:02.720351 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.720375 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:03:02.720400 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.720430 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:03:02.720456 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.720481 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:03:02.720506 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.720531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:03:02.720556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.720580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.720604 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.720628 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.720652 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.720676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.720700 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.720724 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:03:02.720748 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 04:03:02.720776 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 04:03:02.720801 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.720825 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:03:02.720849 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.720874 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.720898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.720924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:03:02.720949 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.720973 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 04:03:02.720997 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.721021 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:03:02.721045 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.721069 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:03:02.721093 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.721118 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 04:03:02.721142 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.721165 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:03:02.721189 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.721213 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:03:02.721237 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.721261 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 04:03:02.721285 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.721309 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:03:02.721333 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.721358 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.721382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.721406 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:03:02.721450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.721490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:03:02.721515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.721539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:03:02.721564 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721580 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721605 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.721629 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721645 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721660 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721684 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.721708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.721810 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721834 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.721858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.721950 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.721974 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.721998 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722022 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.722046 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722084 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.722108 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722123 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722147 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.722171 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722195 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.722218 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722242 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.722265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722289 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.722313 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722337 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.722361 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722376 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722400 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.722429 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.722477 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722501 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.722526 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722552 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.722576 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722599 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.722623 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722647 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.722671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.722811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722842 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722865 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.722889 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.722937 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722952 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722967 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722982 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.722997 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723021 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.723044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723295 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.723319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.723433 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723450 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.723527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.723620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723644 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.723667 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723683 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723711 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723727 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723751 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.723776 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723800 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:03:02.723825 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.723910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.723998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.724036 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724060 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:03:02.724084 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724100 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724115 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724138 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.724162 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724186 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.724209 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724224 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724248 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.724271 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724287 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724302 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724325 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.724348 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724364 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724379 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724403 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.724430 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724447 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724470 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.724498 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724514 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724538 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:03:02.724561 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724576 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724600 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.724624 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724648 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.724672 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724702 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.724765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:03:02.724917 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724932 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724956 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.724980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.724995 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725010 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725033 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.725062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.725154 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725178 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.725201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.725295 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725318 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725342 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725366 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725389 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725404 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725432 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725461 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725476 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725499 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725523 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725547 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725570 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725593 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.725617 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725640 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725664 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725687 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.725715 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725754 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.725778 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725803 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.725826 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725850 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.725873 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725897 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.725920 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725944 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.725967 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.725991 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.726014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726059 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.726153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726168 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.726230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.726278 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726293 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726313 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726329 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726343 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726367 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.726391 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.726473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:03:02.726580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726610 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726649 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.726672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.726764 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726788 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:03:02.726811 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726826 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726845 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726883 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:03:02.726907 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726931 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:03:02.726954 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726969 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.726983 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.727030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:03:02.727137 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727160 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:03:02.727184 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727199 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727213 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727237 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:03:02.727260 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727284 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:03:02.727307 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727322 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727346 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.727369 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727385 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727399 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727431 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:03:02.727455 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727470 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727485 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727509 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:03:02.727533 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727548 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727571 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:03:02.727595 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727610 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727634 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:03:02.727659 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727675 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727699 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:03:02.727723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727746 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:03:02.727770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727784 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727814 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.727861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:03:02.727994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:03:02.728018 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.728099 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.728196 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.728291 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.728384 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.728494 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.728587 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.728680 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.728775 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.728868 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.728961 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.729054 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.729158 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.729430 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.729537 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.729631 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.729728 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.729822 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.729916 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.729973 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.730023 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.730068 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.730113 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.730156 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.730201 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.730246 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.730296 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.730344 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.730387 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.730436 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.730480 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.730524 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.730575 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.730621 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.730666 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.730714 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.730758 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.730802 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.730846 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.730889 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.730932 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.730978 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.731020 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.731065 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.731117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.731174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.731219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.731486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.731532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.731585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.731629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.731674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.731718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.731762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.731806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.731849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.731892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.731935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.731978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.732023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.732067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.732112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.732156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.732199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.732242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.732286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.732330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.732372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.732417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.732469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.732517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.732564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.732607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.732650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.732692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.732735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.732779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.732829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.732873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.732921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.732964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.733008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.733052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.733094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.733137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.733181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.733224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.733268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.733320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.733364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.733408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.733463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.733508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.733552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.733888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.733936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.733982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.734028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.734075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.734132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.734175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.734219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.734262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.734306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.734351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.734395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.734450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.734494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.734537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.734581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.734626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.734669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.734713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.734758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.734806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.734853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.734895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.734938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.734981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.735024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.735068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.735114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.735159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.735206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.735249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.735292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.735336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.735379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.735426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.735472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.735516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.735560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.735611 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:03:02.735635 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.735690 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.735741 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.735791 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.735841 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.735891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.735941 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.735991 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.736040 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.736090 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.736144 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.736194 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.736243 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.736292 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.736342 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.736391 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.736446 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.736496 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.736546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.736595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.736645 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.736695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.736746 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.736795 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.736844 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.736894 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.736943 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.736992 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.737041 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.737091 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.737140 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.737190 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.737239 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.737289 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.737337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.737387 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.737447 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.737497 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.737548 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.737597 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.737647 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.737696 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.737745 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.737795 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.737852 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:03:02.737873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.737923 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.737972 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.738022 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.738072 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.738122 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.738172 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.738222 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.738271 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.738321 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.738371 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.738419 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.738475 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.738524 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.738574 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.738623 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.738674 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.738723 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.738778 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.738828 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.738877 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.738927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.738976 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.739092 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.739199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.739298 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.739355 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.739406 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.739509 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.739607 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.739863 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.739954 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.740071 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.740171 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.740262 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.740374 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.740488 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.740586 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.740676 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.740735 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.740802 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.740852 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.740901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.740950 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.741008 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 04:03:02.741028 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.741074 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.741119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.741163 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.741208 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.741252 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.741296 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.741340 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.741385 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.741436 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.741484 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.741529 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.741579 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.741625 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.741669 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.741713 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.741757 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.741801 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.741846 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.741890 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.741944 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.741989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.742035 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.742079 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.742124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.742174 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.742218 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.742263 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.742307 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.742351 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.742394 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.742445 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.742489 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.742533 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.742584 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.742630 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.742674 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.742718 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.742762 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.742806 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.742852 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.742896 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.742940 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.742984 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.743035 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 04:03:02.743055 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.743101 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.743148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.743193 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.743240 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.743287 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.743333 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.743378 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:03:02.743429 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:03:02.743484 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:03:02.743576 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.743624 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.743670 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.743716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.743762 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.743809 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.743855 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.743916 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.743964 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.744011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.744059 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.744106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.744155 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.744215 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.744261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.744307 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.744353 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.744398 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.744450 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:03:02.744496 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.744542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.744592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.744639 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.744913 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.744960 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.745007 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.745053 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.745100 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.745146 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.745192 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.745238 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.745285 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.745331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.745378 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.745431 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 04:03:02.745447 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 04:03:02.745475 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 04:03:02.745500 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 04:03:02.745525 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 04:03:02.745548 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 04:03:02.745564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.745578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.745586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.745594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.745602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.745609 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.745616 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.745623 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:03:02.745631 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:03:02.745638 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:03:02.745645 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.745652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.745659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.745666 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.745674 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.745682 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.745689 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.745696 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.745703 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.745710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.745717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.745724 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.745731 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.745738 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.745745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.745753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.745760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.745767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.745773 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:03:02.745780 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.745787 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.745794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.745801 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.745808 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.745814 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.745821 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.745828 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.745839 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.745846 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.745854 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.745861 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.745868 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.745875 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.745882 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.745889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.745897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.745905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.745912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.745919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.745926 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.745933 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.745939 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:03:02.745946 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:03:02.745953 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:03:02.745960 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.745966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.745973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.745980 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.745987 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.745994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.746001 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.746008 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.746015 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.746022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.746029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.746036 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746042 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.746049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.746063 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.746070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.746076 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.746083 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:03:02.746090 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.746097 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.746103 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.746111 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.746117 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.746124 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.746131 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.746137 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.746144 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.746151 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.746158 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.746165 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.746171 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.746178 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.746185 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.746196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.746205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.746211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.746218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.746225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.746231 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.746238 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.746244 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:03:02.746250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:03:02.746256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:03:02.746263 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.746269 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.746275 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.746282 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.746288 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746295 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.746301 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.746308 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.746314 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.746320 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.746327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.746333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746339 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.746345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.746359 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.746365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.746371 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.746377 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:03:02.746383 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.746389 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.746395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.746402 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.746408 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.746414 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.746420 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.746432 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.746438 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.746445 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.746451 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.746457 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.746464 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.746470 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.746476 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.746483 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:03:02.746490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:03:02.746496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:03:02.746503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:03:02.746509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.746515 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:03:02.746521 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:03:02.746527 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:03:02.746537 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:03:02.746544 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:03:02.746550 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:03:02.746556 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:03:02.746563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:03:02.746569 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:03:02.746576 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746582 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.746588 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:03:02.746594 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:03:02.746601 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:03:02.746607 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:03:02.746613 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:03:02.746620 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746626 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:03:02.746632 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:03:02.746638 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.746645 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:03:02.746651 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:03:02.746658 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:03:02.746664 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:03:02.746670 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:03:02.746676 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:03:02.746682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:03:02.746689 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:03:02.746695 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:03:02.746701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:03:02.746707 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:03:02.746713 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:03:02.746719 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:03:02.746726 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:03:02.746732 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:03:02.746738 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:03:02.746744 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:03:02.746750 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:03:02.746756 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:03:02.747021 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 04:03:02.747030 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:03:02.747035 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:03:02.747039 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:03:02.747046 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 04:03:02.747050 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:03:02.747053 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:03:02.747065 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 04:03:02.747074 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:03:02.747104 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747111 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:03:02.747124 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:03:02.747145 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 04:03:02.747151 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 04:03:02.747155 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 04:03:02.747159 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 04:03:02.747164 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:03:02.747173 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:03:02.747179 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:03:02.747184 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:03:02.747195 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747203 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:03:02.747208 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 04:03:02.747245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.747254 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:03:02.747259 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.747285 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:03:02.747291 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 04:03:02.747295 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 04:03:02.747299 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 04:03:02.747302 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 04:03:02.747306 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 04:03:02.747310 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 04:03:02.747315 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:03:02.747319 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 04:03:02.747324 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:03:02.747334 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:03:02.747341 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:03:02.747345 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:03:02.747350 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747356 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:03:02.747360 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:03:02.747386 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:03:02.747392 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747396 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747402 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747406 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:03:02.747414 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:03:02.747421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747437 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:03:02.747441 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:03:02.747448 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "202017" 2021-05-09 04:03:02.747455 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747459 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:03:02.747464 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747470 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747474 wsdl: in serializeType: returning: 202017 2021-05-09 04:03:02.747481 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:03:02.747487 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747491 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:03:02.747495 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:03:02.747501 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 04:03:02.747508 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747512 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:03:02.747534 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747539 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:03:02.747543 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 04:03:02.747548 wsdl: in serializeType: returning: 202017PLN 2021-05-09 04:03:02.747552 wsdl: serializeRPCParameters returning: 202017PLN 2021-05-09 04:03:02.747572 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=202017PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 04:03:02.747576 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 04:03:02.747582 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2582"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 04:03:02.747597 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 04:03:02.747602 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=202017PLN 2021-05-09 04:03:02.747612 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 04:03:02.747679 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 04:03:02.747621 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:03:02.747630 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:03:02.747635 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:03:02.747639 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:03:02.747643 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:03:02.747650 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:03:02.747660 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:03:02.747668 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:03:02.747673 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:03:02.747686 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 04:03:02.747693 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:03:02.747700 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:03:02.755214 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:03:02.755225 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:03:02.755234 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 04:03:02.755239 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 04:03:02.755244 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:03:02.755249 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:03:02.755253 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:03:02.755257 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:03:02.755261 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 04:03:02.755285 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 04:03:02.763948 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 04:03:02.763963 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 04:03:02.763969 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:03:02.763973 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:03:02.763978 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:03:02.763984 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:03:02.763989 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:03:02.763994 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:03:02.763999 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:03:02.764004 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:02:56 GMT 2021-05-09 04:03:02.764009 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:03:02.764018 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 04:03:02.764023 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:03:02.764044 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 04:03:02.764064 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 04:03:02.764072 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 04:03:02.764080 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:03:02.764084 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 04:03:02.764089 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 04:03:02.764115 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:03:02.764124 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:03:02.764129 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:03:02.764150 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:03:02.764156 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 02:02:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 04:03:02.764178 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 04:03:02.764190 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 04:03:02.764206 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 04:03:02.764212 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 04:03:02.764282 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 04:03:02.764382 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 04:03:02.764388 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 04:03:02.764395 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 04:03:02.764404 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:03:02.764433 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 04:03:02.764485 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 04:03:02.764509 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:03:02.764524 nusoap_client: got fault 2021-05-09 04:03:02.764531 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 04:03:02.764536 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 04:03:02.764540 nusoap_client: detail =