Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 155.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452134-0001 Model turbiny: GT35
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT/FORD
 Silnik:
JR T3472
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:30:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:30:57.236647 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:30:57.236710 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:30:57.236743 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:30:57.236771 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:30:57.236788 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:30:57.236800 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:30:57.236819 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:30:57.236834 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:30:57.236846 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:30:57.236861 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:30:57.236876 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:30:57.236895 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:30:57.236905 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:30:57.236913 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:30:57.236921 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:30:57.236929 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:30:57.236947 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:30:57.236968 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:30:57.236982 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:30:57.236992 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:30:57.237002 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:30:57.237016 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:30:57.237030 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:30:57.244857 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:30:57.244875 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:30:57.244891 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:30:57.244902 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:30:57.244912 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:30:57.244921 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:30:57.244929 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:30:57.244970 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:30:57.321249 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:30:57.321296 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:30:57.321310 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:30:57.321322 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:30:57.321333 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:30:57.321344 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:30:57.321355 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:30:57.321366 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:30:57.321378 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:30:57.321389 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:30:39 GMT 2019-02-19 20:30:57.321409 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:30:57.321421 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:30:57.321434 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:30:57.321453 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:30:57.321498 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:30:57.321530 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:30:57.328861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.328905 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.329307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.329335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.336299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.336366 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.336409 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.336873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.336901 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.337334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.337592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.337618 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.343606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.343730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.344049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.344095 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.344524 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.344552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.344900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.344950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.345448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.345598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.345627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.346069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.346129 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.346628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.346664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.351567 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.351618 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.352019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.352048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.352358 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.352388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.352824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.352859 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.353410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.353442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.353760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.353794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.354220 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.354252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:30:57.354569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.354805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.354856 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:30:57.355219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:30:57.355252 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:30:57.355789 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:30:57.355810 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:30:57.355821 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:30:57.355956 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:30:57.356014 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:30:57.356039 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:30:57.356051 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:30:57.356078 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:30:57.356088 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:30:57.356322 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:30:57.356344 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:30:57.356428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:30:57.356481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356540 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.356556 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356582 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:30:57.356621 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.356634 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356655 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:30:57.356685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.356762 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.356791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.356832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356884 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.356897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:30:57.356945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.356976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.356997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:30:57.357027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357039 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:30:57.357065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357116 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.357130 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357149 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:30:57.357183 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.357196 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357215 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:30:57.357250 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.357263 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357289 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:30:57.357316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.357382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.357419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:30:57.357459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357507 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.357521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:30:57.357566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.357616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:30:57.357645 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357656 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:30:57.357682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357738 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.357751 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357770 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:30:57.357804 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.357817 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:30:57.357870 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.357884 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357902 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:30:57.357937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.357949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.357968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.357994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.358066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.358094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.358136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.358322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.358357 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358377 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:30:57.358407 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:30:57.358436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:30:57.358485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:30:57.358514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358526 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:30:57.358553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358601 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.358613 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358632 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:30:57.358659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.358707 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.358745 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358757 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.358789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358838 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.358852 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358871 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:30:57.358897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.358947 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:30:57.358976 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.358987 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:30:57.359013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.359069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.359113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.359158 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.359185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359196 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.359220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359265 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.359285 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359304 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:30:57.359331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.359379 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:30:57.359414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359426 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:30:57.359452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359499 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.359512 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359530 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:30:57.359574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.359586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359604 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.359630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.359686 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:30:57.359716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359727 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.359754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359802 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.359815 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359834 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:30:57.359862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.359909 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:30:57.359937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.359948 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:30:57.359979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.360037 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360055 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:30:57.360089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.360101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.360145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.360201 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:30:57.360230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360242 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.360275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360324 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.360337 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360355 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:30:57.360381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.360438 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:30:57.360467 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360478 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:30:57.360503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.360563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360582 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.360608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.360655 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:30:57.360683 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360694 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.360719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360768 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.360780 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:30:57.360826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.360873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:30:57.360900 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360912 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:30:57.360938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.360985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.360997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361015 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.361041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.361087 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.361115 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361126 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.361152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361198 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.361211 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361229 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:30:57.361255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.361303 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:30:57.361331 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361341 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:30:57.361367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361427 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.361441 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361460 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:30:57.361486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.361534 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.361569 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361581 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.361607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361654 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.361667 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361686 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:30:57.361712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.361759 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:30:57.361787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361798 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:30:57.361824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361870 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.361883 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361901 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:30:57.361927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.361955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.361974 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.362003 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362014 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.362041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362095 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.362110 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362133 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:30:57.362160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.362209 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:30:57.362239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362250 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:30:57.362276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362324 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.362337 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362356 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:30:57.362389 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.362408 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362428 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:30:57.362456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.362512 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.362540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362552 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.362579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362630 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.362644 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362663 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:30:57.362693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.362741 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:30:57.362769 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362780 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:30:57.362806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.362867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362885 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.362911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.362957 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.362985 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.362996 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.363022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363069 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.363082 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363100 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:30:57.363126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.363172 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:30:57.363199 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363210 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:30:57.363236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363283 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:30:57.363302 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363320 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:30:57.363346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.363410 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.363441 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363452 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.363478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363534 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.363649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.363689 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363710 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:30:57.363730 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:30:57.363755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:30:57.363803 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:30:57.363832 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363843 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:30:57.363871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363920 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:30:57.363933 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.363952 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:30:57.363978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.364027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.364055 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364066 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.364091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364147 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364159 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.364265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.364315 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364336 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:30:57.364357 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:30:57.364382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:30:57.364491 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:30:57.364515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364522 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:30:57.364542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.364581 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:30:57.364611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.364619 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:30:57.364647 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.364654 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364664 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:30:57.364691 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.364698 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364708 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:30:57.364726 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.364732 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364742 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:30:57.364760 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.364766 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364776 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:30:57.364793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.364800 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.364823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.364874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.364890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364896 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.364912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364937 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.364944 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:30:57.364967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.364984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.364994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:30:57.365009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:30:57.365029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365053 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365060 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365070 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:30:57.365088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.365122 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365129 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365138 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:30:57.365151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.365185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.365199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365206 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.365221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365253 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:30:57.365276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.365302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:30:57.365317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:30:57.365348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365401 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.365414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.365440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.365455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.365475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365500 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365507 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:30:57.365530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.365555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:30:57.365571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365577 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:30:57.365599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365623 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365630 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365640 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:30:57.365658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365681 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.365699 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365706 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365716 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:30:57.365729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.365762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.365777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.365799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365830 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:30:57.365853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.365878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:30:57.365893 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365899 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.365913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365937 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.365944 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365954 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:30:57.365972 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.365978 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.365988 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:30:57.366005 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.366012 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366022 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:30:57.366039 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366046 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:30:57.366073 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366080 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366090 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:30:57.366103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.366144 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.366159 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366165 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.366179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366205 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:30:57.366235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.366260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.366274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366314 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366321 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.366391 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366416 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.366423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.366451 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.366458 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366468 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:30:57.366485 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.366492 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366502 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:30:57.366519 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.366526 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366536 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:30:57.366553 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.366560 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366569 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:30:57.366587 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:30:57.366602 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366612 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:30:57.366629 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366636 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366646 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.366664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366686 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.366703 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366710 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366720 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:30:57.366738 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366744 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366754 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:30:57.366767 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.366818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.366836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366842 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.366856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366881 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.366888 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366898 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:30:57.366916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366923 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366932 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:30:57.366950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.366956 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.366966 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:30:57.366984 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.366991 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367000 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:30:57.367013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.367051 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.367086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367110 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367127 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:30:57.367140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.367166 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.367180 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367206 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367213 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.367266 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367291 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.367307 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367317 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:30:57.367338 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367346 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367358 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:30:57.367384 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.367390 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367400 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:30:57.367418 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.367424 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367434 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:30:57.367451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.367458 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367467 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:30:57.367485 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.367491 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367501 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:30:57.367518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.367552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367559 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367568 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:30:57.367586 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367598 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367608 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:30:57.367625 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367632 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367641 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:30:57.367659 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367665 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367681 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:30:57.367693 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.367747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.367765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.367786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367811 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367818 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367827 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:30:57.367845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.367851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367861 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.367878 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.367885 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367894 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:30:57.367911 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.367918 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367928 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.367941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.367978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.367993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.367999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.368014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.368039 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368046 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.368055 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:30:57.368068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.368084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.368093 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.368107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368135 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.368196 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368221 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.368228 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368238 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:30:57.368256 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368262 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368272 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:30:57.368293 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.368300 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368311 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:30:57.368329 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.368340 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368351 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:30:57.368369 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.368383 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368393 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:30:57.368411 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.368417 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368427 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:30:57.368444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.368478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368485 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368495 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:30:57.368512 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368519 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368529 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:30:57.368546 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368553 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368563 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:30:57.368580 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368587 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368596 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:30:57.368614 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368620 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368630 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:30:57.368643 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.368701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.368717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368745 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368752 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368762 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.368805 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368831 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.368838 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368848 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:30:57.368865 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.368872 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368881 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:30:57.368899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.368906 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368915 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:30:57.368932 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368940 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368950 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:30:57.368967 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.368974 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.368983 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:30:57.369000 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.369007 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369017 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:30:57.369034 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.369041 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369050 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:30:57.369067 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.369074 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369084 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:30:57.369101 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.369108 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369117 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:30:57.369135 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.369141 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369151 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:30:57.369168 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.369175 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369184 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:30:57.369202 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.369209 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369218 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:30:57.369236 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.369242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.369269 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.369276 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369286 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:30:57.369299 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.369388 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369394 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:30:57.369417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369443 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.369450 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369460 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:30:57.369473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.369499 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369520 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.369539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369564 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.369571 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369581 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:30:57.369594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.369619 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:30:57.369634 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369640 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:30:57.369654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369678 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.369685 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369695 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.369713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.369719 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369729 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:30:57.369746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.369753 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369762 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:30:57.369780 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.369786 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369796 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:30:57.369808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.369846 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:30:57.369861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369867 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.369885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369910 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.369917 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369927 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:30:57.369940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.369955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.369965 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:30:57.369979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.370005 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370012 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.370021 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.370050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.370064 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370093 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.370100 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370110 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:30:57.370128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.370135 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370145 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:30:57.370162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.370169 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370178 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:30:57.370196 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:30:57.370202 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370212 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:30:57.370229 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.370236 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370245 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:30:57.370263 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.370269 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370279 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:30:57.370296 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.370303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370312 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:30:57.370330 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.370341 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370352 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:30:57.370370 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.370377 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370393 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:30:57.370410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.370417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.370444 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:30:57.370494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.370512 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370518 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:30:57.370532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.370564 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370578 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.370591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.370616 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.370631 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370638 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.370651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370676 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:30:57.370683 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370694 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:30:57.370707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.370731 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:30:57.370745 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:30:57.370770 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.370777 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:30:57.370787 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:30:57.370805 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:30:57.370811 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:30:57.370821 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:30:57.370838 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.370845 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:30:57.370854 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:30:57.370867 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:30:57.370891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.370907 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370913 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.370931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370956 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.370963 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.370973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.370991 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.370998 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371007 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:30:57.371025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371032 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:30:57.371054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.371087 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371101 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371108 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.371125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371150 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371157 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371167 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:30:57.371180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.371205 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.371219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371245 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371262 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371275 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.371305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371330 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371344 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371354 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:30:57.371373 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371388 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371402 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:30:57.371420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.371427 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371436 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:30:57.371454 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371460 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371470 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:30:57.371487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.371494 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371503 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:30:57.371520 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371527 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371536 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:30:57.371554 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.371560 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371570 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:30:57.371587 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371594 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:30:57.371622 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371628 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371638 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:30:57.371651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.371697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.371714 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371720 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:30:57.371738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371763 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371770 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371780 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:30:57.371799 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.371805 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371815 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:30:57.371832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.371839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:30:57.371866 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371872 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371882 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:30:57.371899 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.371906 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371915 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:30:57.371928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.371969 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.371984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.371990 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.372008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372032 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372039 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372076 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.372096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.372113 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372124 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:30:57.372134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:30:57.372146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:30:57.372170 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:30:57.372185 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372191 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:30:57.372209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372233 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.372241 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372251 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:30:57.372263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.372289 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.372304 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372310 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.372323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372354 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:30:57.372362 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372372 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:30:57.372385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.372410 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:30:57.372425 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372431 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:30:57.372444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.372480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.372503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.372528 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.372543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372549 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.372563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372587 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372595 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372604 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:30:57.372617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.372633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.372643 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:30:57.372656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372691 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372698 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372708 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.372751 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372783 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.372791 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372801 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:30:57.372819 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.372825 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372835 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:30:57.372853 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.372862 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372872 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:30:57.372889 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.372896 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372906 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:30:57.372923 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.372930 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372939 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:30:57.372957 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:30:57.372963 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.372973 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:30:57.372990 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:30:57.372997 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373006 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:30:57.373023 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:30:57.373031 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373040 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:30:57.373057 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.373064 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373074 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:30:57.373091 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373098 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373107 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:30:57.373124 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373131 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373145 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:30:57.373163 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373169 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373179 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:30:57.373197 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373203 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373213 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:30:57.373225 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.373287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.373305 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373312 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:30:57.373330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373362 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373370 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:30:57.373393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.373419 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.373434 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373440 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.373454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373478 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.373485 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373495 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:30:57.373508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.373533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:30:57.373548 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373554 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.373572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373596 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373603 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373613 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:30:57.373631 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.373638 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373647 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:30:57.373665 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.373671 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373689 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:30:57.373706 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.373713 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373722 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:30:57.373735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.373771 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373786 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373793 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.373810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373835 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373842 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373852 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:30:57.373865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.373881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.373890 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.373904 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373932 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373939 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373949 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.373979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.373992 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.374024 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374034 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:30:57.374051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.374057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:30:57.374085 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374091 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374105 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:30:57.374124 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.374130 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374140 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:30:57.374157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:30:57.374191 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374198 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374207 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:30:57.374224 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:30:57.374231 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374241 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:30:57.374253 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.374292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.374308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374314 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:30:57.374332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374377 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.374384 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374394 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:30:57.374412 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374419 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374428 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:30:57.374445 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374452 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374462 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:30:57.374479 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.374486 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374495 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:30:57.374512 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374519 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374528 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:30:57.374546 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374553 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374563 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:30:57.374580 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374587 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374597 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:30:57.374614 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374621 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374630 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:30:57.374643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.374696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.374711 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374718 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:30:57.374736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374760 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.374767 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:30:57.374790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.374815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:30:57.374832 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:30:57.374839 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:30:57.374854 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:30:57.374870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374876 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:30:57.374890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.374933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:30:57.374949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.374960 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:30:57.374970 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:30:57.374987 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.374993 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:30:57.375004 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:30:57.375020 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:30:57.375028 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:30:57.375038 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:30:57.375055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.375061 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.375071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.375087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.375094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.375103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.375121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.375127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.375137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.375154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.375160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:30:57.375170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.375194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.375200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:30:57.375209 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.375226 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:30:57.375232 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:30:57.375246 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:30:57.375263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.375269 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.375279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.375295 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:30:57.375302 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:30:57.375311 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:30:57.375328 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.375340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:30:57.375351 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.375369 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.375376 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:30:57.375385 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.375401 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:30:57.375408 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:30:57.375417 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:30:57.375430 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:30:57.375465 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.375494 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:30:57.375522 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.375549 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:30:57.375576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.375602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:30:57.375628 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.375655 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:30:57.375681 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.375707 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:30:57.375733 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:30:57.375760 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:30:57.375793 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:30:57.375818 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:30:57.376017 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:30:57.376045 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:30:57.376071 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.376097 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:30:57.376123 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.376149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:30:57.376175 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.376200 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:30:57.376227 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.376253 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:30:57.376279 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.376306 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:30:57.376332 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.376367 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:30:57.376394 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.376420 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:30:57.376446 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.376473 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:30:57.376500 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.376525 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:30:57.376552 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.376580 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:30:57.376607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.376634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:30:57.376661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.376687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.376713 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.376744 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.376770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.376796 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.376822 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.376849 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:30:57.376875 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:30:57.376901 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:30:57.376927 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.376953 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:30:57.376979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.377005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.377031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.377057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:30:57.377083 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.377109 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:30:57.377136 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.377163 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:30:57.377189 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.377216 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:30:57.377242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.377268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:30:57.377294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.377321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:30:57.377356 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377375 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377401 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.377427 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377445 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377466 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377493 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.377519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.377621 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377647 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.377673 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377699 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.377725 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377742 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377768 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.377794 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377811 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377837 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.377864 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377890 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.377916 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377942 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.377968 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.377994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.378020 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378046 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.378071 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378088 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.378140 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.378196 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378222 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.378248 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378274 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.378300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.378459 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378476 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378493 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378519 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.378545 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378571 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.378597 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378657 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.378683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.378802 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.378908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.378985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.379011 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379037 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.379063 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379081 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379098 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379115 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379142 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.379168 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379194 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:30:57.379220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.379305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.379434 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379464 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:30:57.379491 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379516 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.379542 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379568 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.379594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.379696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:30:57.379868 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379885 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379911 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.379937 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379954 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379971 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.379996 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.380022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.380129 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380155 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380181 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380206 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380232 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380249 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380274 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380319 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380344 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380372 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380398 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380424 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380451 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380477 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.380503 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380529 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380554 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380580 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:30:57.380606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380649 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:30:57.380675 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380702 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.380727 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380753 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.380780 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380805 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.380832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.380963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.380989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381005 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381022 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.381073 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381100 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.381127 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381160 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.381211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:30:57.381329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381371 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381387 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.381439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381460 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.381546 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381572 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:30:57.381597 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381649 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381674 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:30:57.381700 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381726 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:30:57.381752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.381837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:30:57.381956 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.381982 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:30:57.382008 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382034 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:30:57.382060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382086 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:30:57.382116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.382218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:30:57.382368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:30:57.382394 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.382450 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.382500 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.382549 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.382597 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.382644 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.382692 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.382740 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.382806 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.382854 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.382902 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.382950 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.382997 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.383045 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.383093 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.383140 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.383188 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.383235 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.383285 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.383333 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.383407 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.383462 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.383525 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.383572 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.383619 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.383851 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.383898 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.383947 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.383996 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.384049 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.384096 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.384144 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.384201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.384248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.384296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.384350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.384397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.384446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.384495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.384547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.384595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.384642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.384689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.384736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.384783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.384831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.384879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.384927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.384974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.385022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.385071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.385119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.385167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.385219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.385270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.385317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.385372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.385422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.385468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.385516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.385564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.385616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.385663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.385711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.385767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.385815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.385863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.385911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.385958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.386005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.386053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.386105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.386153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.386199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.386252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.386299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.386352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.386401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.386449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.386496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.386543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.386591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.386639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.386688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.386736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.386788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.386840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.386886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.386932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.386978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.387025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.387073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.387121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.387175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.387222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.387271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.387325 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:30:57.387358 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.387421 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.387476 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.387530 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.387589 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.387643 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.387696 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.387749 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.387802 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.387856 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.387909 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.387964 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.388018 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.388071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.388125 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.388178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.388239 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.388293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.388355 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.388409 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.388462 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.388515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.388568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.388621 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.388675 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.388746 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.388998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.389052 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.389106 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.389159 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.389212 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.389265 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.389326 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:30:57.389357 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.389422 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.389477 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.389531 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.389585 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.389638 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.389692 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.389747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.389800 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.389855 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.389909 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.389962 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.390015 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.390069 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.390125 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.390178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.390232 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.390287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.390346 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.390401 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.390455 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.390510 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.390563 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.390616 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.390670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.390725 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.390778 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.390832 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.390885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.390940 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.390993 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.391046 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.391106 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:30:57.391129 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.391179 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.391228 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.391276 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.391325 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.391382 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.391430 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.391479 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.391527 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.391575 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.391624 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.391672 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.391721 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.391769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.391823 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.391871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.391919 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.391968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.392016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.392064 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.392113 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.392161 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.392210 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.392258 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.392305 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.392359 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.392407 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.392455 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.392503 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.392550 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.392598 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.392646 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.392702 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:30:57.392724 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.392774 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.392824 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.392874 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.392924 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.392974 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:30:57.393024 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:30:57.393074 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:30:57.393142 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.393193 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.393243 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.393293 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.393350 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.393402 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.393452 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.393501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.393551 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.393617 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.393668 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.393718 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.393773 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.393824 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.393874 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.393924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:30:57.393979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.394030 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.394093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.394143 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.394193 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.394243 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.394298 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.394353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.394414 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:30:57.394431 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:30:57.394666 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:30:57.394696 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:30:57.394722 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:30:57.394749 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:30:57.394770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.394787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.394797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.394807 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.394831 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.394841 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:30:57.394864 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:30:57.394874 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:30:57.394883 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.394892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.394900 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.394909 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.394918 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.394927 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.394939 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.394949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.394957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.394966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.394975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.394984 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.394993 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.395001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.395010 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.395018 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:30:57.395026 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.395035 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.395043 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.395052 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.395061 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.395069 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.395077 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.395086 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.395095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.395105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.395113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.395133 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.395142 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.395150 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:30:57.395173 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:30:57.395182 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:30:57.395190 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.395198 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.395205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.395213 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.395221 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.395228 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.395236 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.395244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.395252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.395528 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.395540 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.395548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.395556 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.395564 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.395572 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.395579 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:30:57.395587 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.395594 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.395602 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.395610 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.395618 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.395626 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.395637 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.395645 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.395653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.395664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.395688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.395697 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.395705 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.395713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:30:57.395720 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:30:57.395728 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:30:57.395735 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.395742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.395750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.395758 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.395765 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.395772 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.395780 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.395787 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.395794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.395801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.395809 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.395816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.395823 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.395830 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.395840 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.395848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:30:57.395857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.395865 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.395872 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.395879 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.395886 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.395894 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.395901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.395908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.395915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:30:57.395924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.395932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:30:57.395940 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:30:57.395951 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:30:57.395959 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:30:57.395968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:30:57.395975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:30:57.395982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:30:57.395989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:30:57.395996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:30:57.396003 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:30:57.396010 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.396019 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.396030 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:30:57.396037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:30:57.396045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:30:57.396052 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.396060 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:30:57.396067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:30:57.396074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:30:57.396082 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:30:57.396089 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:30:57.396096 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:30:57.396103 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:30:57.396109 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:30:57.396117 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:30:57.396124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:30:57.396131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:30:57.396138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:30:57.396145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:30:57.396152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:30:57.396389 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:30:57.396400 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:30:57.396406 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:30:57.396411 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:30:57.396417 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:30:57.396422 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:30:57.396426 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:30:57.396437 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:30:57.396445 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:30:57.396492 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396499 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:30:57.396514 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:30:57.396535 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:30:57.396541 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:30:57.396546 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:30:57.396550 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:30:57.396556 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:30:57.396567 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:30:57.396574 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:30:57.396579 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:30:57.396591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396600 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:30:57.396605 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:30:57.396629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.396641 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:30:57.396646 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.396672 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:30:57.396678 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:30:57.396682 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:30:57.396686 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:30:57.396690 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:30:57.396694 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:30:57.396699 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:30:57.396703 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:30:57.396709 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "202017" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:30:57.396719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:30:57.396726 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:30:57.396730 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:30:57.396736 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396742 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:30:57.396746 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:30:57.396769 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:30:57.396776 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396781 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396786 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396791 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:30:57.396801 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:30:57.396810 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:30:57.396815 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:30:57.396819 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:30:57.396826 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "202017" 2019-02-19 20:30:57.396833 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:30:57.396837 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:30:57.396842 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:30:57.396849 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:30:57.396854 wsdl: in serializeType: returning: 202017 2019-02-19 20:30:57.396860 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:30:57.396867 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:30:57.396871 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:30:57.396875 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:30:57.396880 wsdl: in serializeType: returning: 202017 2019-02-19 20:30:57.396885 wsdl: serializeRPCParameters returning: 202017 2019-02-19 20:30:57.396902 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=202017 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:30:57.396907 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:30:57.396913 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6180"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:30:57.396927 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:30:57.396933 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=202017 2019-02-19 20:30:57.396943 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:30:57.397017 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:30:57.396956 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:30:57.396967 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:30:57.396972 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:30:57.396977 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:30:57.396981 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:30:57.396988 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:30:57.396998 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:30:57.397006 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:30:57.397011 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:30:57.397023 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:30:57.397033 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:30:57.397041 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:30:57.404543 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:30:57.404577 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:30:57.404594 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:30:57.404600 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:30:57.404607 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:30:57.404612 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:30:57.404617 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:30:57.404622 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:30:57.404627 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:30:57.404664 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:30:57.416180 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:30:57.416217 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:30:57.416224 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:30:57.416230 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:30:57.416235 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:30:57.416241 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:30:57.416248 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:30:57.416253 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:30:57.416259 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:30:57.416265 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:30:39 GMT 2019-02-19 20:30:57.416272 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:30:57.416277 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:30:57.416283 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:30:57.416294 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:30:57.416322 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:30:57.416333 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:30:57.416352 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:30:57.416358 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:30:57.416363 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:30:57.416407 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:30:57.416419 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:30:57.416426 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:30:57.416459 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:30:57.416466 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:30:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:30:57.416503 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:30:57.416512 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:30:57.416535 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:30:57.416541 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:30:57.416654 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:30:57.416751 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:30:57.416757 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:30:57.416765 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:30:57.416775 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:30:57.416799 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:30:57.416855 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:30:57.416881 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:30:57.416893 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:30:57.416901 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:30:57.416906 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:30:57.416911 nusoap_client: detail =