Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 140.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VIA10019RF5C Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: MAZDA
 Silnik: 2.0/4
JR T1591
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:53:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:53:29.575118 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:53:29.575168 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:29.575182 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148079" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:53:29.575198 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:29.575208 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:53:29.575216 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:53:29.575229 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:53:29.575238 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:29.575245 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:29.575254 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:29.575263 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:53:29.575274 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:53:29.575279 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:53:29.575284 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:53:29.575288 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:53:29.575292 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:53:29.575303 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:29.575318 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:29.575327 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:53:29.575333 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:53:29.575339 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:53:29.575348 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:53:29.575356 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:53:29.582843 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:53:29.582860 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:53:29.582871 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:53:29.582877 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:29.582883 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:29.582887 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:53:29.582892 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:53:29.582926 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:53:29.617391 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:53:29.617437 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:53:29.617445 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:29.617451 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:53:29.617458 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:53:29.617463 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:53:29.617469 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:53:29.617476 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:53:29.617481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:53:29.617487 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:53:11 GMT 2019-02-19 19:53:29.617493 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:53:29.617498 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:53:29.617505 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:53:29.617517 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:53:29.617549 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:53:29.617571 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:53:29.624759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.631616 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:29.632069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.632213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.632231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.639061 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:29.639514 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.639733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.639751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.640143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.640306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.640436 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.640454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.640849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.641013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.646612 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:29.647070 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:29.647641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.647840 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.647869 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:29.648444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:29.648849 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:29.649104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.649222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.649350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.649363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.649737 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:29.649754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.650208 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:29.650636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.650652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.653959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.653977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.654201 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.654228 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:29.654793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:29.654908 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:29.654939 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:29.655518 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:53:29.657626 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:29.657910 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:53:29.657925 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:53:29.657931 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:53:29.657964 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:53:29.658008 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:53:29.658025 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:53:29.658032 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:53:29.658051 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:53:29.658056 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:53:29.658225 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:53:29.658241 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:53:29.658292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:53:29.658333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658370 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.658380 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658396 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:29.658419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.658427 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658438 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:29.658454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.658498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.658514 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658522 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.658537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658565 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.658573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:53:29.658598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.658639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:53:29.658659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:53:29.658680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658705 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.658712 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658722 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:29.658740 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.658747 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658759 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:29.658778 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.658785 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658794 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:53:29.658807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.658842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.658858 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:53:29.658878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658903 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.658909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:53:29.658932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.658957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:53:29.658972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.658979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:53:29.658993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659017 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.659024 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659034 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:29.659052 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.659059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659068 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:29.659086 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.659093 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659102 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:53:29.659120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.659127 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.659149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.659187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.659202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659209 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.659223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.659321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.659338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:29.659379 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:53:29.659391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:29.659417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:53:29.659433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659439 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:53:29.659453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659478 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.659486 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659496 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:29.659509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.659535 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.659552 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659558 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.659572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659598 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.659606 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659621 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:53:29.659647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.659673 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:53:29.659689 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659695 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:53:29.659709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659733 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.659740 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.659763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.659788 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.659803 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659809 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.659823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659848 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.659855 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659865 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:53:29.659878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.659902 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:53:29.659917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659924 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:53:29.659937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659961 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.659969 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.659978 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:29.659996 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.660003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.660025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:53:29.660068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660075 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.660088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660112 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.660119 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660129 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:53:29.660142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660166 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:53:29.660181 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660187 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:53:29.660205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660230 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.660238 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660247 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:29.660267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.660273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660283 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.660302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660331 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:53:29.660364 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660371 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.660386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660410 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.660418 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660428 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:53:29.660441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660467 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:53:29.660482 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660488 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:53:29.660502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.660534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.660558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660584 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:53:29.660599 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660606 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.660620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660665 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.660672 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660682 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:53:29.660694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:53:29.660734 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660740 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:53:29.660753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.660784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660794 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.660806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660830 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.660845 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660851 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.660864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660888 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.660895 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660905 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:53:29.660918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.660943 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:53:29.660957 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.660963 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:53:29.660977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661000 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.661007 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661017 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:53:29.661030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661054 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.661069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661075 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.661088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661112 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.661119 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661129 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:53:29.661142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661166 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:53:29.661181 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661187 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:53:29.661201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661225 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.661231 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661241 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:53:29.661254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.661293 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661305 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.661319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661357 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.661364 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661375 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:53:29.661388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661415 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:53:29.661431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661437 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:53:29.661451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661475 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.661483 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661493 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:53:29.661511 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.661518 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661528 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:53:29.661542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661572 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.661587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661593 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.661607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661633 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.661640 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661663 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:53:29.661676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661701 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:53:29.661716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661722 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:29.661735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661759 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.661766 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661776 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.661788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661813 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.661828 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661834 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.661847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661871 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.661878 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661896 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:29.661909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.661934 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:29.661948 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661954 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:53:29.661968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.661992 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:29.661999 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662008 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:53:29.662029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.662063 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.662079 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662085 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.662099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662122 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662128 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.662195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.662212 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662222 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:29.662232 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:53:29.662244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:29.662269 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:29.662283 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662289 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:53:29.662310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662336 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:29.662343 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662353 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:53:29.662366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.662392 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.662407 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662413 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.662432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662466 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.662522 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.662538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:29.662559 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:53:29.662571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:29.662595 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:29.662610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662616 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:53:29.662630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.662662 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:53:29.662689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.662696 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:53:29.662724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.662730 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662740 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:29.662758 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.662764 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662774 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:29.662791 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.662798 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662808 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:53:29.662825 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.662832 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662841 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:53:29.662858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.662865 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662875 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.662887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.662936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.662952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.662973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.662997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:53:29.663027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:53:29.663066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663072 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:53:29.663086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663109 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663116 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663126 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:53:29.663143 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663160 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.663177 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663184 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663194 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:29.663206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.663253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663260 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.663273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663304 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663312 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:53:29.663336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:53:29.663377 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663383 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:29.663412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.663467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.663508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.663529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663555 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663562 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:29.663585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:29.663626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663632 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:29.663647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663671 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663678 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663688 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:53:29.663706 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.663742 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663749 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663759 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:29.663773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.663821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663828 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.663842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663868 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.663875 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:29.663898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.663924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:29.663939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.663946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.663970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664014 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664026 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664043 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:29.664076 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.664088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664106 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:29.664139 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.664150 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664162 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:29.664182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664189 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664199 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:29.664218 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664225 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664235 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:29.664249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.664292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.664316 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664322 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.664337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664363 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664371 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664381 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:53:29.664394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.664420 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.664435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664466 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664474 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.664529 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.664563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664573 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.664591 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.664598 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664608 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:53:29.664627 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.664634 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664650 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:53:29.664668 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.664675 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664685 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:53:29.664703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.664710 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664720 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:53:29.664738 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:29.664745 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664755 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:53:29.664773 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664780 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664790 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.664808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664825 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.664843 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664850 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664860 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:29.664878 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.664885 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664895 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:29.664908 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.664959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.664978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.664984 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.665000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665025 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.665033 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665043 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:29.665061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665068 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665078 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:29.665096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665103 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665113 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:29.665131 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.665138 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665148 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:53:29.665162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.665199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.665235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:53:29.665292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.665324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.665338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665374 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.665436 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665462 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.665469 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665479 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:29.665497 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665504 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665516 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:53:29.665534 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.665541 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665551 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:29.665569 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.665576 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665586 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:53:29.665604 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.665611 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:29.665646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.665653 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:29.665681 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.665716 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665722 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665732 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:53:29.665750 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665757 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665767 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:53:29.665785 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665792 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665802 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:29.665819 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665826 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665836 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:29.665849 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.665903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.665921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665927 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.665942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665967 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.665974 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.665984 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:29.666002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.666008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.666036 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666043 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666053 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:29.666071 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.666079 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666089 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.666140 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.666176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666202 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666219 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:53:29.666232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.666248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.666258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.666271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666306 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.666369 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666395 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.666402 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666413 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:29.666431 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666438 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666448 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:53:29.666470 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.666477 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666488 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:29.666506 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.666513 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666523 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:53:29.666540 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.666547 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666558 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:29.666575 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.666582 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666593 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:29.666610 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666617 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.666645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666653 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666663 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:53:29.666681 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666687 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666698 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:53:29.666715 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666722 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666732 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:53:29.666750 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666757 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666767 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:29.666785 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.666792 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:29.666815 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.666875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.666891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666921 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666936 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666959 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.666976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.666990 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667016 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.667023 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667033 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:53:29.667051 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.667058 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667068 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:53:29.667086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.667093 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667103 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:53:29.667121 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.667128 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667138 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:53:29.667156 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.667163 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667173 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:53:29.667191 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.667198 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667208 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:29.667225 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.667232 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667242 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:53:29.667260 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.667267 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667277 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:53:29.667299 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.667307 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667320 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:53:29.667338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.667345 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667355 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:29.667373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.667380 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667389 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:29.667407 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.667414 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667424 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:53:29.667442 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.667449 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667459 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.667476 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.667484 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667494 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:53:29.667507 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.667590 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667597 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:53:29.667612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667637 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.667644 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667655 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:29.667668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.667694 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667709 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667716 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.667730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667755 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.667763 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667773 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:53:29.667786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.667811 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:53:29.667827 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667833 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:53:29.667847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.667879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.667908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.667915 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667925 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:29.667942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.667949 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667959 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:29.667977 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.667984 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.667993 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:53:29.668006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.668044 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:53:29.668059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668066 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.668080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668105 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.668112 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668123 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:53:29.668136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.668161 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:53:29.668175 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.668204 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668211 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.668221 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.668250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.668264 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668291 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.668304 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668321 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:53:29.668340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.668347 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668357 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:53:29.668375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.668382 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668392 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:53:29.668410 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:29.668417 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668428 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:53:29.668446 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.668453 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668463 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:53:29.668481 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.668488 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668498 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:53:29.668516 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.668523 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668533 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:29.668551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.668558 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668568 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:53:29.668586 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.668593 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668603 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:53:29.668621 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.668628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668638 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.668651 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:29.668702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.668719 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668726 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:53:29.668741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.668774 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668784 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.668797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.668823 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.668838 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668845 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.668859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668884 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:29.668891 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668901 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:53:29.668914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.668930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.668940 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:53:29.668954 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:29.668981 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.668989 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:29.668999 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:53:29.669017 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:29.669024 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:29.669034 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:53:29.669052 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.669059 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:29.669069 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:53:29.669082 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:29.669107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.669123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669130 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.669145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.669178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.669207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669214 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669224 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:29.669242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669249 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669259 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:29.669273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.669315 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.669352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669378 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669385 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669395 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:53:29.669408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.669434 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.669449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669476 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669483 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669493 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.669537 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669563 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669571 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669581 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:53:29.669599 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669606 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669616 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:53:29.669634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.669641 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669651 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:53:29.669669 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669676 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669686 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:53:29.669704 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.669711 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669721 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:53:29.669739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669746 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669756 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:53:29.669774 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.669782 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669791 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:53:29.669809 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669816 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669827 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:29.669845 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669852 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669862 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:29.669875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.669922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.669939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:53:29.669961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.669986 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.669993 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670003 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:29.670023 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.670030 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670040 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:29.670057 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.670064 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670074 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:29.670092 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.670099 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670109 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:29.670127 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.670134 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670144 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:29.670157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.670200 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.670215 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.670236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670260 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670267 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.670339 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.670356 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:29.670377 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:53:29.670390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:29.670415 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:53:29.670430 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670437 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:53:29.670451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670476 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.670483 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670493 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:53:29.670506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.670532 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.670547 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670553 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.670567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670593 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:29.670600 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670610 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:53:29.670623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.670649 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:53:29.670664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670671 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:53:29.670686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.670718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.670741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.670767 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.670782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670789 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.670803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670827 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.670835 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670845 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:53:29.670858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.670873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.670883 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:53:29.670897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.670925 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.670932 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.670942 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.670955 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.670971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.670985 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671013 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671021 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671032 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:53:29.671050 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671057 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671067 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:53:29.671085 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671092 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671102 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:53:29.671120 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671127 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671137 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:53:29.671154 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671161 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671171 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:53:29.671189 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:29.671196 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671206 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:53:29.671224 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:29.671231 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671241 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:53:29.671258 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:29.671265 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671275 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:53:29.671297 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.671305 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671324 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:53:29.671343 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671350 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671360 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:53:29.671378 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671385 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671395 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:53:29.671413 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671420 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671430 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:53:29.671448 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671456 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671466 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:53:29.671479 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.671540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.671559 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671566 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:53:29.671584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671609 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671616 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671627 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:53:29.671640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.671666 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.671681 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671687 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.671702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671727 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.671734 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671744 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:53:29.671760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.671786 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:53:29.671801 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671807 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.671828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671854 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671861 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671871 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:53:29.671889 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.671896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:29.671924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.671931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671942 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:29.671959 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.671967 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.671977 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:29.671990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.672027 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672043 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672049 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.672065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672090 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672098 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672108 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:53:29.672121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.672147 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.672160 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672189 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672207 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.672251 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.672292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672308 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:29.672327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.672334 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:29.672366 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672374 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672384 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:53:29.672401 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.672408 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672418 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:53:29.672436 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:29.672471 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672478 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672488 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:53:29.672506 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:29.672513 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672523 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:53:29.672536 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.672576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.672593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:53:29.672615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672639 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.672647 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672657 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:53:29.672675 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672682 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672692 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:53:29.672710 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672717 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672727 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:53:29.672745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.672754 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672764 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:53:29.672781 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672788 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672798 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:53:29.672822 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672829 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672839 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:53:29.672856 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672863 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672874 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:53:29.672892 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.672899 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672909 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:53:29.672922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.672975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.672990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.672997 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:53:29.673012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.673037 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.673044 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.673054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:53:29.673067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.673083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.673093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:53:29.673110 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:29.673117 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:53:29.673130 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:53:29.673146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.673152 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:53:29.673166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.673189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.673210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:29.673227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.673238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:29.673248 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:53:29.673266 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.673273 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:53:29.673283 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:53:29.673305 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:29.673313 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:53:29.673324 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:53:29.673342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.673349 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.673359 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.673376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.673383 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.673393 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.673411 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.673418 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.673428 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.673445 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.673452 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:53:29.673462 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.673479 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.673486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:53:29.673495 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.673512 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:29.673519 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:53:29.673529 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:53:29.673546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.673553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.673563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.673580 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:29.673587 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:53:29.673597 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:53:29.673614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.673621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:53:29.673631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.673648 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.673655 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:29.673665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.673682 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:29.673688 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:53:29.673698 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:53:29.673713 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:53:29.673757 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.673787 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:53:29.673818 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.673846 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:53:29.673872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.673900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:53:29.673926 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.673954 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:53:29.673981 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.674008 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:53:29.674035 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:53:29.674062 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:53:29.674088 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:53:29.674115 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:53:29.674143 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:53:29.674170 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:53:29.674210 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.674310 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:53:29.674339 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.674365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:53:29.674392 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.674419 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:53:29.674446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.674473 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:53:29.674500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.674527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:29.674554 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.674581 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:29.674608 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.674635 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:29.674662 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.674690 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:53:29.674717 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.674744 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:53:29.674777 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.674805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:29.674832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.674860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:29.674887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.674914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.674941 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.674968 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.674995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.675022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.675049 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.675076 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:53:29.675109 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:53:29.675136 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:53:29.675163 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.675190 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:53:29.675216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.675243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.675270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.675302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:53:29.675330 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.675357 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:53:29.675384 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.675411 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:53:29.675438 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.675466 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:53:29.675493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.675520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:29.675547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.675575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:53:29.675604 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675622 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675649 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.675676 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675693 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675710 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675737 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.675763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.675869 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675896 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.675922 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675949 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.675975 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.675993 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676020 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.676046 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676064 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676091 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.676119 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676146 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.676172 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676199 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.676236 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.676339 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676390 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.676427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676445 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.676499 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676526 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.676552 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676579 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.676606 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676633 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.676659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.676826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676843 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.676914 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676941 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.676970 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.676988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.677059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.677180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677240 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.677308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.677445 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677472 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.677499 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677518 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677536 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677553 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677582 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.677608 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677634 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:29.677661 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.677749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.677871 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677898 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:53:29.677925 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.677952 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.677978 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678004 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.678031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678065 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.678136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:53:29.678331 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678349 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678376 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.678402 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678419 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678463 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.678490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.678595 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678629 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.678655 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678682 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.678708 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678726 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678752 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.678779 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678797 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678823 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.678850 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678876 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.678903 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678930 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.678957 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.678983 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.679010 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679037 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:29.679064 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679081 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:29.679134 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679161 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.679187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679214 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.679240 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679268 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.679299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.679471 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679489 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679506 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.679559 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679587 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.679614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679649 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679675 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.679702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:29.679831 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679866 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.679936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.679988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.680041 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680067 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:29.680094 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680113 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680130 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680147 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680174 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:29.680200 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680227 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:29.680254 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.680352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:29.680476 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680503 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:53:29.680530 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680557 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:29.680590 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680617 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:29.680643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680695 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.680748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:29.680895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:53:29.680923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.680985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.681036 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.681087 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.681135 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.681184 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.681233 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.681282 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.681348 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.681406 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.681455 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.681504 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.681552 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.681601 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.681650 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.681697 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.681745 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.681794 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.681845 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.681894 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.681945 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.682002 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.682058 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.682106 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.682154 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.682201 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.682248 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.682303 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.682354 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.682408 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.682513 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.682563 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.682620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.682669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.682717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.682766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.682813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.682863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.682913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.682962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.683010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.683058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.683107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.683154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.683202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.683251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.683306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.683359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.683408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.683457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.683507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.683556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.683605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.683664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.683716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.683763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.683813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.683861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.683909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.683958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.684007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.684060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.684107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.684157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.684213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.684263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.684337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.684393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.684449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.684497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.684546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.684601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.684651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.684699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.684748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.684796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.684843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.684892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.684940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.684988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.685037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.685086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.685135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.685185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.685234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.685287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.685350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.685406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.685453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.685500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.685547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.685596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.685654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.685708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.685756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.685812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.685869 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:53:29.685897 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.685959 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.686015 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.686070 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.686124 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.686178 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.686231 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.686285 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.686349 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.686403 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.686476 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.686533 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.686587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.686649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.686703 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.686761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.686815 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.686869 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.686924 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.686979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.687032 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.687094 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.687148 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.687211 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.687265 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.687329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.687391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.687446 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.687507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.687560 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.687620 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.687682 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.687796 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:53:29.687824 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.687920 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.688025 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.688082 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.688136 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.688189 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.688243 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.688307 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.688368 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.688423 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.688477 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.688531 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.688589 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.688642 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.688697 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.688750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.688804 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.688860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.688914 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.688968 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.689022 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.689077 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.689131 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.689185 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.689240 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.689299 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.689354 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.689412 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.689466 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.689520 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.689573 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.689627 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.689692 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:53:29.689714 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.689765 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.689815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.689864 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.689914 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.689963 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.690013 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.690065 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.690114 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.690163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.690212 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.690261 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.690316 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.690369 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.690418 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.690472 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.690521 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.690570 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.690619 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.690669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.690718 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.690767 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.690817 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.690866 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.690914 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.690963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.691011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.691061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.691109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.691158 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.691207 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.691256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.691318 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:53:29.691341 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.691401 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.691458 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.691509 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.691561 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.691612 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:29.691662 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:29.691713 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:29.691765 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.691818 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.691869 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.691919 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.691970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.692021 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.692072 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.692123 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.692175 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.692226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.692278 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.692335 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.692387 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.692437 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.692488 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.692538 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:29.692589 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.692639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.692690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.692741 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.692791 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.692842 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.692893 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.692944 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.692999 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:53:29.693017 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:53:29.693047 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:53:29.693075 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:53:29.693102 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:53:29.693133 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:53:29.693155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.693172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.693182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.693193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.693203 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.693213 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:29.693221 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:29.693231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:29.693240 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.693250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.693259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.693273 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.693282 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693291 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.693307 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.693315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.693324 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.693333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693342 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693351 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.693369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.693378 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.693387 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.693395 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:29.693404 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.693413 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.693429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.693438 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.693446 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.693455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.693463 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.693472 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.693480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.693490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.693497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.693507 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.693515 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.693524 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:29.693532 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:29.693540 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:29.693549 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.693556 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.693564 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.693572 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.693580 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693588 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.693595 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.693603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.693611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.693619 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693626 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693634 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.693642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.693650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.693657 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.693665 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:29.693672 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.693680 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.693688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.693695 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.693702 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.693710 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.693718 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.693726 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.693734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.693743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.693752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.693761 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.693768 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.693776 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:29.693784 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:29.693791 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:29.693798 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.693806 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.693813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.693820 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.693828 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693835 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.693843 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.693850 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.693858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.693865 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693872 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.693879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.693887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.693902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.693910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.693918 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:29.693926 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.693934 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.693941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.693948 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.693955 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.693963 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.693970 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.693977 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.693985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:29.693993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694001 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:29.694009 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:29.694016 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:29.694024 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:29.694031 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:29.694038 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:29.694045 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:29.694052 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:29.694059 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:29.694065 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:29.694072 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.694080 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.694088 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:29.694096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:29.694103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:29.694110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.694118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:29.694125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:29.694132 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:29.694139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:29.694146 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:29.694153 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:29.694160 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:29.694167 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:29.694174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:29.694181 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:29.694188 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:29.694195 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:29.694202 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:29.694209 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:29.694304 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:53:29.694320 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:29.694326 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:29.694331 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:29.694338 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:53:29.694343 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:53:29.694347 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:53:29.694363 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:53:29.694372 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:53:29.694414 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694421 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148079" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:29.694435 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:53:29.694457 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:53:29.694464 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:53:29.694468 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:53:29.694472 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:53:29.694478 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148079" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:29.694489 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:29.694496 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:29.694501 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:29.694514 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694523 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:29.694528 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:53:29.694552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.694562 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:29.694567 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.694590 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:53:29.694596 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:53:29.694600 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:53:29.694604 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:53:29.694608 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:53:29.694612 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:53:29.694617 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:29.694622 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:53:29.694627 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148079" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:29.694638 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:29.694644 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:29.694648 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:29.694654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694660 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:29.694664 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:29.694689 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:53:29.694695 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694700 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694705 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694710 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:29.694720 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:53:29.694728 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:29.694733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:29.694738 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:53:29.694744 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148079" 2019-02-19 19:53:29.694751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:29.694756 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:29.694770 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:29.694776 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:29.694781 wsdl: in serializeType: returning: 148079 2019-02-19 19:53:29.694788 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:53:29.694795 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:29.694799 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:29.694803 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:53:29.694808 wsdl: in serializeType: returning: 148079 2019-02-19 19:53:29.694812 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148079 2019-02-19 19:53:29.695093 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148079 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:53:29.695099 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:53:29.695106 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4904"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:53:29.695121 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:53:29.695127 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148079 2019-02-19 19:53:29.695137 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:53:29.695213 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:53:29.695150 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:53:29.695162 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:53:29.695167 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:53:29.695172 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:53:29.695176 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:53:29.695183 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:29.695193 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:29.695201 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:53:29.695207 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:53:29.695220 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:53:29.695230 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:53:29.695238 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:53:29.702731 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:53:29.702772 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:53:29.702786 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:53:29.702793 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:53:29.702800 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:29.702806 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:29.702810 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:53:29.702815 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:53:29.702820 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:53:29.702858 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:53:29.712158 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:53:29.712193 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:53:29.712200 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:29.712205 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:53:29.712211 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:53:29.712217 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:53:29.712223 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:53:29.712229 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:53:29.712234 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:53:29.712240 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:53:11 GMT 2019-02-19 19:53:29.712247 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:53:29.712252 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:53:29.712258 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:53:29.712269 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:53:29.712298 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:53:29.712309 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:53:29.712328 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:53:29.712333 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:53:29.712339 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:53:29.712385 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:53:29.712397 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:53:29.712404 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:53:29.712433 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:29.712440 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:53:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:53:29.712477 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:53:29.712486 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:53:29.712510 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:53:29.712517 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:53:29.712631 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:53:29.712729 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:53:29.712735 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:53:29.712744 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:53:29.712754 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:53:29.712778 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:53:29.712834 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:53:29.712861 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:53:29.712873 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:53:29.712881 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:53:29.712886 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:53:29.712891 nusoap_client: detail =