Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 140Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8971371098 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4561
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:25 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:14:36.649529 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:14:36.649600 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:36.649626 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:14:36.649643 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:36.649653 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:14:36.649661 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:14:36.649675 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:14:36.649683 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:36.649690 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:36.649699 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:14:36.649707 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:14:36.649718 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:14:36.649725 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:14:36.649729 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:14:36.649733 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:14:36.649737 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:14:36.649749 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:36.649764 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:36.649773 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:14:36.649779 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:14:36.649785 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:14:36.649794 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:14:36.649803 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:14:36.657655 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:14:36.657671 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:14:36.657682 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:14:36.657689 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:36.657694 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:36.657698 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:14:36.657703 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:14:36.657736 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:14:36.672710 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:14:36.672729 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:14:36.672755 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:36.672763 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:14:36.672769 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:14:36.672774 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:14:36.672780 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:14:36.672785 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:14:36.672791 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:14:36.672813 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:25 GMT 2019-08-18 23:14:36.672819 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:14:36.672824 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:14:36.672830 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:14:36.672841 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:14:36.672898 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:14:36.672929 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:14:36.680485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.680587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.680668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.680753 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:14:36.688993 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:36.689025 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:36.689054 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-18 23:14:36.696698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.696723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.696975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697374 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.697389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.697425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.704504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.704570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.704703 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:36.704772 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:14:36.704883 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:14:36.704946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.704987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.705116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.705178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.705243 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:14:36.705300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.705354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.705374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.705655 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:14:36.705753 soap_transport_http: read buffer of 7040 bytes 2019-08-18 23:14:36.705809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.705886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:14:36.705908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.712522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:14:36.712802 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 23:14:36.712818 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:14:36.712826 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:14:36.712859 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:14:36.712901 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:14:36.712920 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:14:36.712930 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:14:36.712951 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:14:36.712959 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:14:36.713197 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:14:36.713216 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:14:36.713293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713306 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:14:36.713337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713386 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.713400 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713423 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:36.713458 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.713470 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713487 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:36.713513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.713582 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.713615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.713662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713708 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.713720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:14:36.713762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.713808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:14:36.713833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:14:36.713869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713913 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.713924 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.713953 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:36.713982 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.713994 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714010 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:36.714038 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.714058 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714074 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:36.714096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.714153 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.714178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:14:36.714213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714254 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.714264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:14:36.714302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.714343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:14:36.714367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714376 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:14:36.714398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714437 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.714448 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714463 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:36.714492 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.714502 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714518 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:36.714545 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.714556 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714571 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:36.714615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.714626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.714677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.714742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.714767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.714802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.714920 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.714965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.714993 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715011 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:36.715028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:14:36.715049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:36.715090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:14:36.715114 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:14:36.715146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.715197 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715213 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:14:36.715241 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.715252 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715268 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:14:36.715296 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.715306 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715328 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:14:36.715390 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.715404 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715441 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.715466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.715545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.715580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.715616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715671 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.715682 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715699 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:14:36.715723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.715767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:14:36.715791 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715801 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:14:36.715825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715882 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.715895 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715912 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:36.715936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.715962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.715982 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.716010 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716021 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.716043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716085 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.716097 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716113 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:14:36.716136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.716178 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:14:36.716202 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716213 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:14:36.716235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716276 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.716288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716304 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.716327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.716369 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.716393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716403 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.716431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716474 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.716485 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716502 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:14:36.716525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.716566 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:14:36.716598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716609 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:14:36.716676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716730 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.716740 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716753 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:36.716773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.716780 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716791 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.716805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.716838 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:14:36.716855 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716861 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.716876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716902 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.716910 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716920 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:14:36.716933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.716959 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:14:36.716974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.716980 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:14:36.716994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717019 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.717026 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717036 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:36.717061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.717067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.717090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717119 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:14:36.717135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717141 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.717154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717180 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.717187 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717197 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:14:36.717210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717235 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:14:36.717250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717256 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:14:36.717270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.717301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717311 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.717325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717350 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:14:36.717364 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717370 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.717384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717408 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.717415 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717425 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:14:36.717439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:14:36.717478 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717484 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:14:36.717497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717522 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.717529 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717538 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.717551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717576 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.717591 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717597 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.717611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717646 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.717653 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717663 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:14:36.717677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717702 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:14:36.717717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717723 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:14:36.717736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.717769 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:14:36.717793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.717833 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717839 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.717853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.717884 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:14:36.717907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.717932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:14:36.717947 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717953 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:14:36.717966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.717990 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.717997 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718007 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:14:36.718020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718045 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.718060 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718066 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.718079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718104 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.718111 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718121 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:14:36.718134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:14:36.718174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718180 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:14:36.718193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718218 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.718225 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718235 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:14:36.718252 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.718259 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718268 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:14:36.718282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718310 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.718325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718332 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.718345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718370 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.718376 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718386 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:14:36.718400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718424 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:14:36.718440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718446 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:36.718459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.718491 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.718520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718545 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.718560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718566 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.718580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718628 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.718638 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718649 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:36.718664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718691 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:36.718707 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718714 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:14:36.718728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718753 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:36.718760 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718770 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:14:36.718783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.718809 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.718825 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718831 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.718844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718874 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718912 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.718933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.718949 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718960 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:36.718970 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:14:36.718983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.718997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:36.719007 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:36.719023 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719029 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:14:36.719043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719069 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:36.719076 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719086 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:36.719099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.719124 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.719139 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719145 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.719159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719188 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719225 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.719244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.719261 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:36.719281 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:14:36.719294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:36.719318 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:14:36.719333 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719339 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:14:36.719353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719378 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:36.719385 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719395 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:14:36.719408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.719433 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.719448 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719454 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.719468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719491 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719498 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.719555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.719571 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719582 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:36.719592 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:14:36.719605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:36.719637 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:36.719653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719659 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:14:36.719673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.719706 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:14:36.719734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.719741 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719751 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:14:36.719769 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.719776 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719785 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:14:36.719803 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.719809 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719819 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:36.719836 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.719843 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719852 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:14:36.719870 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.719877 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719886 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:14:36.719903 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.719910 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719920 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.719933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.719972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.719983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.720000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.720020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720054 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720061 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:14:36.720084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:14:36.720125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720132 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:14:36.720146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720170 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720177 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720187 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:14:36.720205 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720221 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.720239 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720245 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720255 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:36.720268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.720315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.720336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720368 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:14:36.720391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:14:36.720432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:36.720452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720484 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.720507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.720547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720553 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.720567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720599 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:36.720628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:36.720669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720675 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:14:36.720689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720715 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720721 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720731 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:14:36.720749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.720783 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720789 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720799 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:36.720812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.720861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.720881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720906 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.720913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:14:36.720937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.720961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:36.720977 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.720983 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.720996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721021 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721027 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721037 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:36.721059 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.721066 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:36.721093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.721100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:36.721127 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721133 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721143 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:36.721160 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721167 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721176 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:36.721189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.721230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.721245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721252 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.721266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721291 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721299 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721308 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:14:36.721322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.721347 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.721361 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721390 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721397 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721406 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721420 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.721450 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721474 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.721481 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721491 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.721509 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.721515 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721534 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:14:36.721551 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.721558 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721567 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:14:36.721585 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.721591 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721601 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:14:36.721628 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.721635 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721645 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:14:36.721663 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:36.721669 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721680 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:14:36.721697 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721704 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721713 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.721731 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721746 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.721763 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721770 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721779 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:14:36.721797 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721803 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721812 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:36.721830 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.721836 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721845 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:36.721858 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.721913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.721932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721938 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.721953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721978 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.721985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.721994 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:36.722012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722019 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722028 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:36.722046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722057 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722066 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:36.722084 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.722091 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722100 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:14:36.722113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.722150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.722186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722211 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722218 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:14:36.722241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.722266 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.722280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722307 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.722367 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722392 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.722399 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722409 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:36.722427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722434 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722443 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:14:36.722461 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.722468 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722477 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:36.722494 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.722501 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722510 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:14:36.722528 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.722534 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722544 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:36.722565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.722572 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722582 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:36.722600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.722649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722656 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722665 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:14:36.722683 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722689 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722699 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:14:36.722716 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722732 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:36.722750 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722766 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:36.722779 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.722832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.722849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722856 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.722870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722896 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722903 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722913 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:36.722931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.722937 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.722965 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.722971 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.722980 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:36.722998 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.723005 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.723014 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.723059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.723069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.723091 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.723105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.723129 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723137 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.723146 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:14:36.723160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.723174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.723184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.723198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723225 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723232 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.723285 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723309 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.723317 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723326 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:36.723344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.723351 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723360 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:14:36.723377 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.723384 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723394 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:14:36.723411 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.723418 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723427 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:14:36.723445 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.723452 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723461 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:36.723479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.723485 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723495 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:36.723512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.723519 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.723546 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.723553 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723562 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:14:36.723579 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.723586 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723596 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:14:36.723614 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723626 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723636 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:14:36.723654 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.723661 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723670 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:36.723687 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.723694 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723703 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:36.723717 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.723774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.723790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723818 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723825 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723835 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.723878 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723904 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.723911 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723920 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:14:36.723939 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.723946 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723955 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:14:36.723972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.723979 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.723988 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:14:36.724006 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.724013 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724022 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:14:36.724039 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.724046 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724055 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:14:36.724073 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.724079 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724088 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:14:36.724106 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.724112 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724122 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:14:36.724139 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.724146 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724155 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:14:36.724173 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.724180 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724189 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:14:36.724207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.724213 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724223 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:14:36.724240 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.724247 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:14:36.724273 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.724280 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724290 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:14:36.724308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.724314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.724341 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.724348 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724357 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:14:36.724371 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.724455 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724462 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:14:36.724479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724504 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.724511 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724520 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:14:36.724534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.724559 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724574 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724580 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.724594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724623 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.724631 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724641 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:14:36.724655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.724680 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:14:36.724696 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724702 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:14:36.724716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.724747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.724775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.724782 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724791 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:36.724809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.724816 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724825 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:36.724842 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.724849 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724858 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:36.724871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.724907 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:14:36.724922 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724929 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.724943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724968 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.724975 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.724985 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:14:36.724998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.725023 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:14:36.725037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.725075 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725082 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.725092 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.725121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.725136 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725161 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.725167 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725177 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:14:36.725195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.725201 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725211 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:14:36.725228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.725235 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725244 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:14:36.725262 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:14:36.725269 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725278 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:14:36.725296 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.725302 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725312 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:14:36.725329 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.725336 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725345 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:14:36.725363 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.725370 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:36.725397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.725403 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725412 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:14:36.725430 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.725437 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725446 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:14:36.725464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.725470 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.725493 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:14:36.725542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.725560 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725567 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:14:36.725581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725606 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.725613 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725627 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.725641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.725666 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.725682 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.725702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725727 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:36.725734 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725744 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:14:36.725761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.725786 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:14:36.725800 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:36.725826 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.725833 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:36.725843 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:14:36.725860 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:36.725867 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:36.725877 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:14:36.725894 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.725902 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:36.725911 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:14:36.725925 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:14:36.725947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.725963 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.725970 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.725984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.726016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.726043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726056 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726065 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:14:36.726083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726099 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:14:36.726112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.726146 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726161 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726167 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.726182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726207 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726214 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726224 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:14:36.726237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.726261 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.726275 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726302 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726309 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.726362 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726387 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726394 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726404 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:14:36.726422 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726428 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726437 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:14:36.726455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.726462 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726471 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:14:36.726489 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726495 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726505 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:14:36.726522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.726529 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726538 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:14:36.726556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726562 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726572 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:14:36.726590 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.726597 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726606 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:14:36.726629 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726636 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:14:36.726664 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726671 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726681 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:14:36.726694 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.726739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.726756 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726762 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:14:36.726776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726801 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726808 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726818 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:14:36.726836 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.726842 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726852 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:36.726869 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.726876 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726885 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:36.726903 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726909 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726919 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:36.726937 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.726943 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726953 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:14:36.726966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.726995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.727005 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.727021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727027 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.727041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.727130 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.727147 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727157 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:36.727168 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:14:36.727180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:14:36.727205 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:14:36.727220 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727226 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:14:36.727241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727265 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.727272 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727281 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:14:36.727294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.727319 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.727334 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727340 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.727354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727379 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:36.727386 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727395 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:14:36.727408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.727434 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:14:36.727449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727455 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:14:36.727469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.727500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.727523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.727547 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.727563 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727569 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.727582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727607 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727614 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727630 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:14:36.727643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.727659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.727669 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:14:36.727683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727710 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727717 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727726 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.727778 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727803 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.727810 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727820 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:14:36.727837 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.727844 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727853 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:14:36.727871 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.727877 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727887 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:14:36.727904 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.727911 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727921 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:14:36.727938 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.727945 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727954 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:14:36.727972 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:36.727978 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.727988 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:14:36.728005 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:36.728012 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728021 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:14:36.728039 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:14:36.728055 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728064 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:14:36.728081 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.728088 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728097 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:14:36.728115 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728121 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728132 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:14:36.728150 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728156 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728166 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:14:36.728183 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728190 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728199 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:14:36.728217 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728223 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728233 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:14:36.728246 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.728307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.728325 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728332 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:14:36.728381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728406 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728414 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728423 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:14:36.728437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.728462 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.728478 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728484 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.728498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728523 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.728530 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728540 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:14:36.728553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.728578 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:14:36.728593 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728599 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.728619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728646 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728653 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728663 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:14:36.728680 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.728687 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728697 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:14:36.728714 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.728721 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728731 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:14:36.728748 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.728763 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728772 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:14:36.728786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.728822 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.728837 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728843 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.728859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728884 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.728891 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728900 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:14:36.728914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.728929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.728939 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.728953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.728979 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.728986 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.728996 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729009 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.729039 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729071 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.729078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:14:36.729106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.729112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:14:36.729139 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729146 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729155 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:14:36.729173 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.729179 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729189 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:14:36.729206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729212 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:14:36.729240 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729246 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729256 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:14:36.729273 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:36.729280 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729289 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:14:36.729302 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.729340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.729357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729364 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:14:36.729378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729402 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.729409 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729419 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:14:36.729437 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729443 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729453 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:14:36.729470 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729477 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729486 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:14:36.729504 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.729511 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729520 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:14:36.729538 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729544 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729554 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:14:36.729571 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729578 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729587 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:14:36.729605 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729612 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729626 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:14:36.729645 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.729652 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729662 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:14:36.729675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.729727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.729742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729749 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:14:36.729773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729798 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.729805 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:14:36.729828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.729853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:14:36.729870 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:14:36.729877 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:14:36.729890 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:14:36.729906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729912 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:14:36.729926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.729969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:14:36.729986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.729997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:14:36.730007 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:14:36.730024 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.730031 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:14:36.730042 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:14:36.730063 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:14:36.730069 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:14:36.730079 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:14:36.730096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.730103 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.730112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.730130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.730136 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.730146 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.730162 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.730169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.730178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.730195 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.730202 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:14:36.730211 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.730228 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.730234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:14:36.730244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.730261 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:36.730267 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:14:36.730276 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:14:36.730293 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.730299 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.730309 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.730326 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:14:36.730332 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:14:36.730342 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:14:36.730358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.730366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:14:36.730375 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.730392 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.730399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:14:36.730409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.730425 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:14:36.730431 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:14:36.730441 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:14:36.730454 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:14:36.730489 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.730519 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:14:36.730547 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.730574 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:14:36.730609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.730642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:14:36.730669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.730697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:14:36.730724 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.730750 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:14:36.730784 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.730810 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:14:36.730837 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:14:36.730864 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:14:36.730890 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:14:36.730917 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:14:36.730944 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:14:36.730971 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:14:36.730997 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.731024 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:14:36.731053 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.731079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:14:36.731106 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.731135 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:14:36.731161 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.731188 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:14:36.731214 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.731242 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:36.731268 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.731295 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:36.731321 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.731348 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:14:36.731376 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.731402 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:14:36.731429 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.731456 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:14:36.731482 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.731509 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:14:36.731536 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.731563 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:36.731590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.731622 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:14:36.731651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.731678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.731704 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.731732 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.731759 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.731785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.731812 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.731838 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:14:36.731865 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:14:36.731892 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:14:36.731918 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.731944 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:14:36.731971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.731998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.732024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.732051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:14:36.732078 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.732104 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:14:36.732131 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.732157 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:14:36.732184 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.732213 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:14:36.732241 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.732268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:14:36.732294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.732323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:14:36.732351 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732368 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732395 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.732421 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732438 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732455 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732481 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.732507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.732609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.732725 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732751 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.732778 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732805 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.732831 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732849 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732875 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.732901 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732918 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732944 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.732970 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.732996 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.733022 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733052 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.733079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733105 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.733131 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733158 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.733184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.733254 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733281 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.733307 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733334 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.733360 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733386 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.733412 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733439 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.733465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.733624 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.733712 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733738 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.733765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.733851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.733944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.733970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734000 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.734086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.734185 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734211 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.734236 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734253 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734289 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734314 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.734339 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734364 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:36.734389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734421 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.734471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.734586 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734612 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:14:36.734647 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734672 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.734698 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734738 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.734764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.734867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.734984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:14:36.735049 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735070 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735095 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.735120 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735137 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735153 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735178 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.735203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.735300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.735399 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735423 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735448 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735474 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735499 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735516 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735542 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735581 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735598 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735630 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735657 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735683 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735709 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735735 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.735761 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735787 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735813 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735839 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:14:36.735866 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.735908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:14:36.735934 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736019 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.736044 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736069 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.736095 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736120 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.736145 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736171 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.736197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.736342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736399 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.736424 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.736475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.736556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:14:36.736685 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.736800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.736902 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736930 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:14:36.736956 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736973 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.736990 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737019 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737044 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:14:36.737069 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737094 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:14:36.737118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.737200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:14:36.737315 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737340 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:14:36.737366 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737392 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:14:36.737417 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737443 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:14:36.737468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.737567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:14:36.737736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:14:36.737765 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.737822 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.737873 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.737923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.737972 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.738031 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.738078 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.738125 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.738171 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.738217 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.738263 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.738309 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.738357 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.738402 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.738449 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.738495 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.738542 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.738587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.738639 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.738685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.738746 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.738794 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.738843 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.738899 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.738952 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.738999 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.739058 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.739103 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.739148 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.739195 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.739242 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.739293 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.739339 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.739386 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.739441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.739488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.739534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.739580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.739647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.739693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.739741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.739789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.739836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.739885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.739945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.740004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.740047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.740091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.740135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.740180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.740225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.740268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.740313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.740357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.740402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.740447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.740491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.740540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.740601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.740672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.740719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.740765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.740813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.740862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.740918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.740981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.741026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.741074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.741128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.741174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.741220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.741266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.741312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.741357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.741403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.741449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.741494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.741540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.741585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.741650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.741698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.741745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.741793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.741841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.741890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.741956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.742003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.742048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.742095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.742143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.742190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.742240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.742290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.742335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.742381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.742425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.742470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.742516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.742578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.742636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.742684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.742733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.742788 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:14:36.742814 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.742875 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.742942 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.742996 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.743095 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.743147 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.743198 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.743250 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.743301 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.743353 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.743405 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.743458 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.743510 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.743561 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.743638 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.743693 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.743746 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.743805 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.743860 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.743919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.743984 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.744036 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.744087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.744138 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.744189 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.744241 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.744293 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.744345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.744396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.744447 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.744499 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.744551 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.744603 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.744677 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.744739 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:14:36.744763 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.744818 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.744872 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.744939 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.745003 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.745054 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.745103 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.745154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.745204 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.745253 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.745303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.745353 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.745402 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.745452 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.745502 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.745553 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.745623 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.745693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.745747 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.745802 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.745856 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.745910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.745983 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.746047 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.746097 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.746147 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.746197 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.746246 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.746296 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.746346 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.746409 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.746461 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.746513 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.746566 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.746651 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:14:36.746675 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.746724 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.746773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.746821 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.746869 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.746930 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.746977 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.747023 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.747070 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.747116 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.747162 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.747207 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.747253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.747300 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.747346 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.747392 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.747439 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.747487 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.747533 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.747579 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.747632 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.747679 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.747725 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.747772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.747818 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.747864 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.747919 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.747979 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.748023 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.748068 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.748112 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.748156 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.748200 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.748246 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.748298 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:14:36.748318 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.748367 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.748414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.748462 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.748509 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.748620 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.748686 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:14:36.748737 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:14:36.748787 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:14:36.748838 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.748890 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.748952 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.749016 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.749066 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.749116 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.749167 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.749217 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.749267 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.749318 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.749383 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.749432 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.749480 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.749529 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.749578 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.749651 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.749702 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:14:36.749753 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.749804 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.749855 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.749905 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.749955 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.750005 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.750055 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.750120 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.750171 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:14:36.750187 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:14:36.750215 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:14:36.750241 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:14:36.750267 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:14:36.750292 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:14:36.750312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.750326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.750335 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.750344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.750352 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.750359 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.750367 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:36.750374 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:36.750382 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:36.750389 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.750397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.750405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.750412 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.750420 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.750428 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.750435 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.750443 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.750451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.750458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.750465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.750517 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.750525 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.750532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.750539 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.750547 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.750567 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:36.750575 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.750583 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.750591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.750598 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.750606 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.750613 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.750627 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.750635 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.750643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.750655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.750663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.750671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.750679 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.750687 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.750695 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:36.750702 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:36.750710 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:36.750718 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.750725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.750733 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.750741 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.750748 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.750756 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.750763 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.750771 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.750779 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.750786 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.750793 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.750801 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.750808 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.750816 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.750823 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.750831 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.750838 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:36.750846 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.750853 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.750861 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.750868 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.750876 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.750884 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.750891 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.750908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.750916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.750926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.750933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.750940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.750947 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.750954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.750961 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:36.750968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:36.750975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:36.750982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.750988 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.750995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.751002 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.751009 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.751016 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.751023 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.751029 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.751036 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.751043 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.751049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.751056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.751064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.751071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.751090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.751097 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.751103 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:36.751110 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.751116 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.751122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.751129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.751135 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.751142 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.751148 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.751154 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.751161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:14:36.751169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:14:36.751182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:14:36.751189 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:14:36.751195 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:14:36.751201 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:14:36.751208 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:14:36.751215 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:14:36.751222 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:14:36.751229 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:14:36.751235 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:14:36.751242 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:14:36.751248 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.751255 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.751261 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:14:36.751268 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:14:36.751275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:14:36.751281 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:14:36.751288 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.751294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:14:36.751301 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:14:36.751308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:14:36.751314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:14:36.751320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:14:36.751327 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:14:36.751333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:14:36.751339 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:14:36.751346 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:14:36.751352 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:14:36.751359 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:14:36.751365 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:14:36.751372 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:14:36.751378 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:14:36.751462 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:14:36.751472 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:36.751477 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:36.751482 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:14:36.751488 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:14:36.751492 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:14:36.751496 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:14:36.751505 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:14:36.751513 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:14:36.751546 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751553 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:36.751567 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:14:36.751588 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:14:36.751595 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:14:36.751600 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:14:36.751613 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:14:36.751624 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:36.751635 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:36.751643 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:36.751647 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:36.751657 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751666 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:14:36.751671 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:14:36.751694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.751703 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:36.751707 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.751730 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:14:36.751736 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:14:36.751740 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:14:36.751744 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:14:36.751748 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:14:36.751752 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:14:36.751757 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:36.751761 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:14:36.751768 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:14:36.751778 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:36.751784 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:36.751788 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:14:36.751794 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751800 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:14:36.751804 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:14:36.751827 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:14:36.751834 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751839 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751845 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751849 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:14:36.751858 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:14:36.751866 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:36.751871 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:36.751876 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:14:36.751882 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220802" 2019-08-18 23:14:36.751889 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:36.751894 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:36.751899 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:36.751909 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:36.751914 wsdl: in serializeType: returning: 220802 2019-08-18 23:14:36.751921 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:14:36.751928 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:14:36.751932 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:14:36.751936 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:14:36.751941 wsdl: in serializeType: returning: 220802 2019-08-18 23:14:36.751945 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220802 2019-08-18 23:14:36.751960 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220802 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:14:36.751964 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:14:36.751970 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3909"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:14:36.751985 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:14:36.751991 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220802 2019-08-18 23:14:36.752000 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:14:36.752089 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:14:36.752014 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:14:36.752024 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:14:36.752030 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:14:36.752035 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:14:36.752039 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:14:36.752045 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:36.752056 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:36.752064 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:14:36.752069 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:14:36.752095 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:14:36.752104 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:14:36.752112 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:14:36.760020 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:14:36.760035 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:14:36.760044 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:14:36.760050 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:14:36.760056 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:14:36.760060 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:14:36.760064 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:14:36.760068 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:14:36.760072 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:14:36.760101 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:14:36.769661 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:14:36.769683 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:14:36.769694 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:36.769705 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:14:36.769715 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:14:36.769730 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:14:36.769740 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:14:36.769750 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:14:36.769759 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:14:36.769770 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:14:25 GMT 2019-08-18 23:14:36.769781 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:14:36.769791 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:14:36.769800 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:14:36.769812 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:14:36.769847 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:14:36.769862 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:14:36.769877 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:14:36.769885 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:14:36.769893 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:14:36.769935 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:14:36.769954 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:14:36.769964 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:14:36.769987 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:14:36.769998 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:14:25 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:14:36.770039 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:14:36.770054 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:14:36.770079 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:14:36.770089 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:14:36.770223 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:14:36.770366 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:14:36.770375 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:14:36.770388 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:14:36.770402 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:14:36.770435 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:14:36.770518 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:14:36.770545 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:14:36.770562 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:14:36.770583 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:14:36.770591 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:14:36.770599 nusoap_client: detail =