Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 140Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8971371098 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4561
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:55:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:55:40.076142 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:55:40.076202 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:40.076224 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:55:40.076250 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:40.076266 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:55:40.076315 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:55:40.076339 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:55:40.076357 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:40.076368 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:40.076380 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:55:40.076389 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:55:40.076402 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:55:40.076407 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:55:40.076412 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:55:40.076417 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:55:40.076420 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:55:40.076435 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:40.076450 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:40.076458 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:55:40.076464 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:55:40.076470 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:55:40.076479 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:55:40.076487 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:55:40.082608 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:55:40.082621 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:55:40.082630 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:55:40.082636 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:40.082641 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:40.082646 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:55:40.082650 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:55:40.082677 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:55:40.098529 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:55:40.098573 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:55:40.098587 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:55:40.098599 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:55:40.098609 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:55:40.098619 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:55:40.098631 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:55:40.098644 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:55:40.098655 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:55:40.098666 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:55:23 GMT 2019-10-14 19:55:40.098678 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:55:40.098688 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:55:40.098709 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:55:40.098727 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:55:40.098777 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:55:40.098813 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:55:40.104598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.104632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.104712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.104777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.104809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.110677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.110753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.110806 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:40.110881 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:40.110938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.110995 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.111026 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.111050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117139 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.117182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.117440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.117665 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:40.117702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.117745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.117777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117815 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.117862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.117877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.123317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.123602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.123636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.123784 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.123835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.123865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:55:40.123987 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:40.124158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.124208 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.124270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:55:40.124347 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:40.124525 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-10-14 19:55:40.124596 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:55:40.124678 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:55:40.129413 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-14 19:55:40.129434 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:55:40.129439 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:55:40.129471 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:55:40.129510 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:55:40.129526 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:55:40.129532 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:55:40.129551 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:55:40.129555 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:55:40.129740 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:55:40.129757 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:55:40.129804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.129813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:55:40.129834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.129863 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.129872 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.129887 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:40.129908 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.129915 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.129926 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:40.129942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.129971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.129983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.129999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.130020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130047 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.130054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:55:40.130079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.130106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:55:40.130121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:55:40.130144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130170 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130178 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130187 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:40.130205 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130211 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130221 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:40.130238 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130244 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130254 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:55:40.130267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.130302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.130317 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:55:40.130338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130363 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.130370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130380 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:55:40.130394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.130419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:55:40.130434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:55:40.130454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130478 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130485 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130495 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:40.130512 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130518 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130528 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:40.130545 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130551 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130561 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:55:40.130586 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.130593 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130603 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.130616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.130656 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.130671 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130678 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.130692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.130792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.130809 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130821 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:40.130832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:55:40.130844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:40.130869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:55:40.130884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:55:40.130904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130929 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130936 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130946 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:55:40.130963 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.130970 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.130980 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:55:40.130997 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.131003 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131013 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:55:40.131030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.131037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.131087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.131145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.131162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.131183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131236 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.131264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:55:40.131291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.131346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:55:40.131377 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131384 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:55:40.131401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131455 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.131464 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131474 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:40.131488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.131514 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.131532 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131539 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.131554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131583 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.131591 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131602 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:55:40.131615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.131641 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:55:40.131656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131662 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:55:40.131675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131699 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.131710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.131739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.131765 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.131780 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131786 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.131800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131825 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.131832 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131842 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:55:40.131855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.131880 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:55:40.131894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131901 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:55:40.131914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131940 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.131946 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131956 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:55:40.131973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.131980 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.131990 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.132003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132032 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:55:40.132046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132052 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.132066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132089 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.132097 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132107 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:55:40.132120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132144 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:55:40.132159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132165 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:55:40.132178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132201 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.132208 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132218 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:55:40.132235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.132242 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.132264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132292 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:55:40.132307 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132313 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.132326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132351 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.132357 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132367 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:55:40.132380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132405 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:55:40.132419 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132425 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:55:40.132439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132462 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.132469 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132479 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.132492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:55:40.132531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132537 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.132550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132579 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.132587 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132597 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:55:40.132610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132636 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:55:40.132651 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132657 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:55:40.132670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.132702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132716 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.132730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132755 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.132770 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132776 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.132789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132813 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.132820 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132830 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:55:40.132843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132868 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:55:40.132882 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132888 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:55:40.132901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132926 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.132932 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132942 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:55:40.132955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.132970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.132980 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.132994 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133000 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.133013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133037 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.133044 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133054 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:55:40.133067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133092 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:55:40.133107 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133113 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:55:40.133126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133150 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.133157 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133167 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:55:40.133180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133204 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.133219 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133225 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.133238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133262 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.133269 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133279 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:55:40.133292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133317 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:55:40.133332 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133338 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:55:40.133351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133374 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.133381 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133391 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:55:40.133408 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.133415 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133424 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:55:40.133437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133466 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.133480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133486 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.133499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133524 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.133531 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133540 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:55:40.133553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133584 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:55:40.133599 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133606 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:55:40.133619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.133650 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133660 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.133673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133698 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.133717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133724 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.133737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133764 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.133771 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133781 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:55:40.133794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133820 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:40.133835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133841 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:55:40.133855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133880 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:40.133886 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133896 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:55:40.133909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.133935 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.133949 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133955 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.133968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133991 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.133998 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.134055 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.134071 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134082 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:40.134092 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:55:40.134104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:40.134128 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:40.134142 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134148 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:55:40.134161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134186 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:40.134192 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134202 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:55:40.134215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.134240 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.134255 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134261 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.134274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134303 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.134360 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.134376 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:40.134396 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:55:40.134409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:40.134432 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:55:40.134447 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134453 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:55:40.134467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134491 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:40.134498 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134508 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:55:40.134521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.134546 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.134560 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134566 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.134585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134609 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134616 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.134671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.134688 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134699 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:40.134714 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:55:40.134727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:40.134752 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:40.134767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134773 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:55:40.134786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.134818 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:55:40.134846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.134852 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:55:40.134879 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.134886 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134895 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:55:40.134912 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.134919 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134928 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:55:40.134946 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.134952 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134961 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:55:40.134978 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.134984 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.134994 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:55:40.135010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.135017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.135039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.135089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.135141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135152 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.135175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135217 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:55:40.135263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.135332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:55:40.135349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135355 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:55:40.135369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135394 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135404 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135414 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:55:40.135432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.135466 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135472 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135481 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:55:40.135494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.135552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.135570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.135598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135622 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135629 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:55:40.135653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.135679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:55:40.135693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135701 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:55:40.135719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.135774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.135799 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.135814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.135833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135858 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.135865 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:55:40.135888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.135913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:40.135975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.135983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:55:40.135998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136024 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.136031 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136041 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:55:40.136062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.136069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136079 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.136097 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.136103 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136113 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:55:40.136126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.136201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.136222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136229 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.136243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136268 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.136275 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:55:40.136302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.136328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:40.136343 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136349 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.136362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136386 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.136393 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136403 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:55:40.136420 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.136426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136436 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:40.136453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.136460 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136469 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:40.136486 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.136494 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:55:40.136520 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.136527 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136536 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:55:40.136549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.136600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.136615 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136621 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.136635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136660 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.136666 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136676 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:55:40.136689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.136709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.136722 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.136736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.136766 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.136773 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.136783 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.136796 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.136812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.137126 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.137164 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.137192 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.137199 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137209 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:55:40.137226 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.137232 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137242 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:55:40.137259 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.137265 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137275 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:55:40.137292 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.137299 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137308 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:55:40.137325 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:40.137332 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137341 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:55:40.137358 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137365 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137375 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.137392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137398 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.137424 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137431 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137440 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:55:40.137457 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137463 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137473 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:40.137500 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137507 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137517 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:40.137530 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.137611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137618 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.137632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137656 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.137663 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137673 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:40.137690 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137697 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137711 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:55:40.137730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.137737 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137746 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:55:40.137769 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.137776 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137786 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:55:40.137799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.137837 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137858 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.137873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137897 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137904 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137914 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:55:40.137927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.137943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.137953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.137966 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.137993 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.138054 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138078 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.138085 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138095 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:55:40.138112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138119 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:55:40.138145 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.138152 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138161 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:55:40.138177 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.138184 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138193 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:55:40.138210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.138216 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138226 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:55:40.138246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.138253 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138263 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:55:40.138280 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138287 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.138313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138319 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138329 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:55:40.138345 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138352 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138361 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:55:40.138378 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138385 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138394 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:40.138411 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138417 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138427 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:40.138439 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.138514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.138537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.138558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138590 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138597 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138607 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:55:40.138625 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.138632 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.138658 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.138664 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138674 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:55:40.138691 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.138697 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138711 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.138726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.138765 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.138800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138824 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138831 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:55:40.138854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.138869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.138879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.138893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138919 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138935 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.138965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.138978 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139003 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.139010 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:55:40.139036 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139043 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139052 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:55:40.139069 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.139076 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139085 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:55:40.139102 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.139109 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139118 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:55:40.139135 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139141 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139151 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:55:40.139168 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139175 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139184 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:55:40.139201 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139217 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.139233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139240 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139249 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:55:40.139266 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139272 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139282 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:55:40.139299 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139305 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139314 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:55:40.139331 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139337 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139346 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:40.139363 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139369 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139379 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:40.139392 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.139449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.139464 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139491 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139498 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139508 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.139551 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139581 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.139588 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139598 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:55:40.139616 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.139624 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139633 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:55:40.139650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.139657 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139666 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:55:40.139683 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139689 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139698 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:55:40.139722 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139729 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139738 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:55:40.139756 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139762 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139771 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:55:40.139789 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139795 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139804 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:55:40.139821 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139827 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139837 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:55:40.139853 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139860 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139869 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:55:40.139886 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139893 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139902 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:55:40.139919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139925 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:55:40.139951 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.139958 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.139968 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:55:40.139985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.139991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.140000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.140017 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.140024 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.140033 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:55:40.140047 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.140113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.140131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140137 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:55:40.140155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140179 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.140186 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140196 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:55:40.140209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.140234 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.140249 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140255 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.140268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140292 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.140299 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140309 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:55:40.140322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.140347 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:55:40.140361 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140367 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:55:40.140380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.140411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.140973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.140982 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.140995 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:55:40.141015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.141022 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141032 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:55:40.141049 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.141056 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141065 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:55:40.141078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.141116 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:55:40.141131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141137 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.141152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141177 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.141184 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141194 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:55:40.141207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.141244 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:55:40.141258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.141334 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141343 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.141356 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.141387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.141402 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141427 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.141434 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141444 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:55:40.141461 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.141468 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141477 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:55:40.141494 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.141500 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141510 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:55:40.141527 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:55:40.141534 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141543 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:55:40.141560 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.141566 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141581 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:55:40.141600 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.141607 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141617 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:55:40.141634 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.141640 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141650 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:40.141667 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.141673 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141683 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:55:40.141700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.141727 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141740 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:55:40.141760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.141766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.141789 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:55:40.141840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.141867 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141874 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:55:40.141891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.141923 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.141946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.141972 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.141986 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.141992 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.142006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142030 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:40.142037 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:55:40.142060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.142085 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:55:40.142098 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:40.142123 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.142130 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:40.142140 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:55:40.142157 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:40.142164 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:40.142180 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:55:40.142198 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.142204 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:40.142214 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:55:40.142227 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:55:40.142251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.142266 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.142288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142312 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.142318 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142328 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.142345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142351 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142362 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:55:40.142379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142385 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142395 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:55:40.142407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.142441 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142456 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142462 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.142475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142499 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142506 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:55:40.142529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.142544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.142554 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.142568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142600 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142608 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142617 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.142661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142686 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142693 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142702 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:55:40.142720 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142726 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142736 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:55:40.142753 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.142759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142769 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:55:40.142786 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142792 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142802 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:55:40.142819 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.142826 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142835 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:55:40.142852 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142859 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142868 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:55:40.142885 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.142892 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142901 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:55:40.142918 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142925 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142934 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:55:40.142951 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.142957 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.142967 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:55:40.142980 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.143026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.143043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143049 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:55:40.143063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143087 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.143094 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143104 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:55:40.143121 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.143127 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143137 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:40.143154 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.143160 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143170 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:40.143187 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.143193 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143203 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:55:40.143220 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.143227 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143236 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:55:40.143249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.143289 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.143304 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143310 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.143325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143355 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143392 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.143412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.143430 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143440 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:40.143451 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:55:40.143463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:55:40.143488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:55:40.143502 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143508 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:55:40.143523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143547 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.143554 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143564 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:55:40.143581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.143608 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.143623 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143628 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.143642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143667 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:55:40.143674 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143684 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:55:40.143697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.143722 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:55:40.143736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143742 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:55:40.143755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143779 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.143785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.143808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.143833 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.143847 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.143867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143892 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.143899 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:55:40.143922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.143937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.143947 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:55:40.143961 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.143987 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.143994 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144004 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.144047 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144073 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144080 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144089 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:55:40.144106 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144113 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144122 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:55:40.144139 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144146 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144155 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:55:40.144172 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144178 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144187 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:55:40.144204 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144211 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144220 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:55:40.144237 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:40.144243 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144252 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:55:40.144269 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:40.144276 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144286 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:55:40.144302 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:55:40.144309 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144318 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:55:40.144335 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.144342 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144351 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:55:40.144368 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144375 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144384 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:55:40.144401 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144408 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144418 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:55:40.144435 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144441 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144450 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:55:40.144467 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144474 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144483 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:55:40.144496 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.144559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.144582 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144589 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:55:40.144605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144636 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:55:40.144659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.144685 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.144699 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144705 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.144718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144742 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.144749 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144759 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:55:40.144772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.144797 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:55:40.144811 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144818 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.144832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144855 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144862 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144872 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:55:40.144890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.144896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:55:40.144923 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.144929 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144939 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:55:40.144956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.144962 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.144972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:55:40.144984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.145021 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145036 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145042 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.145055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145079 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145086 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145096 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:55:40.145109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.145134 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.145147 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145174 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145181 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145190 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145203 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.145233 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.145265 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145274 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:55:40.145292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.145298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:55:40.145324 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145331 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145340 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:55:40.145357 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.145364 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145373 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:55:40.145390 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145397 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145406 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:55:40.145423 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145430 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145439 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:55:40.145456 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:55:40.145463 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145472 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:55:40.145485 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.145524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.145540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145547 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:55:40.145560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145590 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.145597 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145607 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:55:40.145624 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145631 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145640 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:55:40.145657 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145664 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145673 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:55:40.145690 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.145697 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145707 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:55:40.145724 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145730 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145740 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:55:40.145757 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145763 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145773 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:55:40.145789 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145796 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145805 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:55:40.145822 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.145829 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145838 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:55:40.145851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.145904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.145919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145925 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:55:40.145940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145964 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.145971 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.145981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:55:40.145993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.146009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.146018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:55:40.146035 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:55:40.146041 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:55:40.146051 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:55:40.146066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.146072 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:55:40.146085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.146108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.146127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:55:40.146144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.146155 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:55:40.146165 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:55:40.146182 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.146188 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:55:40.146199 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:55:40.146215 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:55:40.146221 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:55:40.146231 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:55:40.146248 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.146254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.146264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.146280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.146287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.146296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.146313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.146319 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.146329 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.146345 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.146352 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:55:40.146362 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.146378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.146384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:55:40.146394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.146410 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:40.146416 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:55:40.146426 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:55:40.146442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.146449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.146458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.146474 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:55:40.146481 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:55:40.146490 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:55:40.146507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.146513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:55:40.146524 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.146570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.146588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:55:40.146600 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.146618 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:55:40.146624 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:55:40.146634 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:55:40.146650 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:55:40.146682 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.146711 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:55:40.146737 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.146763 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:55:40.146789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.146815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:55:40.146841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.146868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:55:40.146894 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.146920 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:55:40.146946 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.146972 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:55:40.146998 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:55:40.147024 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:55:40.147050 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:55:40.147076 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:55:40.147102 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:55:40.147128 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:55:40.147153 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.147179 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:55:40.147206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.147232 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:55:40.147258 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.147325 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:55:40.147351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.147377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:55:40.147403 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.147429 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:40.147455 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.147480 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:40.147506 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.147532 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:55:40.147600 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.147629 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:55:40.147655 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.147680 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:55:40.147706 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.147732 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:55:40.147758 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.147784 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:40.147810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.147836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:55:40.147863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.147890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.147916 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.147942 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.147967 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.147992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.148018 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.148044 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:55:40.148070 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:55:40.148095 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:55:40.148121 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.148146 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:55:40.148172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.148197 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.148222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.148248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:55:40.148274 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.148300 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:55:40.148325 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.148350 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:55:40.148376 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.148403 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:55:40.148430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.148483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:55:40.148511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.148578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:55:40.148613 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148663 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148720 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.148749 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148850 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148903 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.148933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.148993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.149156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.149374 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149402 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.149505 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149562 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.149602 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149650 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149726 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.149778 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149803 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149829 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.149889 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149916 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.149941 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.149967 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.149992 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.150043 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150068 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.150093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150110 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.150161 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.150212 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150238 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.150263 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150288 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.150313 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150339 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.150366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.150513 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150529 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150545 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.150602 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150628 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.150654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150671 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.150738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.150854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150904 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.150955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.150988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.151056 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151082 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.151107 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151123 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151139 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151155 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.151205 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151231 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:40.151256 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151288 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.151339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.151454 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151480 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:55:40.151506 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151532 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.151557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151587 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.151613 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.151713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:55:40.151875 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151891 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151916 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.151940 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151957 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151973 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.151998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.152023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.152121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152138 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.152220 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152246 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152271 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152297 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152322 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152338 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152364 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152389 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152405 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152430 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152455 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152480 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152505 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152530 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.152555 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152585 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152611 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152636 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:55:40.152661 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152678 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:55:40.152728 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.152778 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152804 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.152829 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152854 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.152879 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152904 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.152930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.152995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153028 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.153094 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153111 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153127 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153152 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.153177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153202 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.153228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153244 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.153311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:55:40.153428 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153445 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153461 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153477 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.153527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153544 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153608 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.153633 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153659 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:55:40.153684 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153701 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153717 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153733 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:55:40.153783 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153808 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:55:40.153833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153849 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153865 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.153915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.153981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:55:40.154031 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154057 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:55:40.154082 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154107 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:55:40.154132 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:55:40.154182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.154282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:55:40.154421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:55:40.154451 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.154506 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.154556 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.154611 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.154660 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.154707 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.154754 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.154802 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.154849 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.154943 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.154990 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.155037 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.155084 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.155131 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.155180 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.155227 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.155274 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.155321 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.155368 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.155415 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.155463 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.155510 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.155559 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.155619 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.155671 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.155717 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.155764 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.155810 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.155856 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.155904 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.155951 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.156002 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.156048 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.156097 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.156208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.156262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.156311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.156359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.156406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.156452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.156499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.156546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.156600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.156648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.156694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.156741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.156787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.156833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.156880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.156927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.156974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.157020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.157068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.157115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.157164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.157212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.157260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.157311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.157362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.157408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.157454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.157501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.157547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.157601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.157649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.157700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.157746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.157794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.157849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.157897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.157945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.157992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.158039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.158085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.158132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.158179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.158226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.158274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.158319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.158367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.158413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.158482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.158531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.158584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.158633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.158682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.158729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.158776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.158824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.158871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.158919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.158970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.159021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.159067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.159113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.159159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.159204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.159252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.159300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.159351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.159397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.159445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.159498 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:55:40.159524 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.159589 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.159645 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.159699 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.159753 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.159806 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.159858 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.159911 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.159998 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.160053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.160106 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.160159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.160212 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.160265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.160318 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.160371 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.160424 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.160485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.160539 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.160598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.160651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.160705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.160757 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.160809 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.160861 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.160915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.160967 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.161020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.161072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.161125 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.161177 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.161230 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.161283 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.161337 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.161397 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:55:40.161421 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.161475 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.161528 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.161587 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.161641 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.161695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.161748 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.161801 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.161854 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.161908 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.161961 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.162014 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.162069 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.162122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.162176 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.162229 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.162282 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.162336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.162389 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.162443 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.162547 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.162631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.162688 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.162741 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.162794 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.162847 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.162902 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.162955 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.163008 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.163062 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.163116 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.163170 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.163223 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.163278 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.163338 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:55:40.163360 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.163409 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.163458 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.163506 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.163555 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.163611 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.163660 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.163708 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.163757 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.163804 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.163852 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.163900 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.163948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.163996 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.164044 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.164092 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.164140 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.164189 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.164237 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.164284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.164332 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.164380 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.164428 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.164476 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.164523 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.164571 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.164625 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.164674 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.164722 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.164770 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.164817 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.164885 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.164978 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.165076 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.165198 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:55:40.165243 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.165350 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.165477 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.165531 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.165587 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.165638 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.165688 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:55:40.165745 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:55:40.165795 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:55:40.165846 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.165897 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.165947 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.165997 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.166092 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.166228 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.166285 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.166335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.166385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.166435 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.166509 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.166590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.166642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.166693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.166748 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.166799 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.166849 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:55:40.166899 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.166949 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.167000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.167050 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.167099 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.167149 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.167199 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.167250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.167303 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:55:40.167320 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:55:40.167349 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:55:40.167376 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:55:40.167403 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:55:40.167427 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:55:40.167446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.167461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.167470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.167478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.167487 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.167494 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.167501 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:40.167509 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:40.167517 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:40.167525 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.167552 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.167562 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.167571 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.167585 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.167608 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.167617 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.167625 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.167633 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.167656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.167664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.167673 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.167681 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.167689 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.167696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.167725 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.167734 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:40.167742 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.167762 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.167771 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.167779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.167787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.167795 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.167802 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.167833 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.167843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.167887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.167904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.167935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.167951 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.167964 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.167977 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:40.168011 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:40.168025 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:40.168037 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.168050 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.168063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.168098 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.168112 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.168125 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.168158 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.168173 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.168212 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.168228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.168261 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.168276 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.168289 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.168322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.168353 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.168370 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.168383 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:40.168395 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.168427 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.168444 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.168457 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.168491 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.168506 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.168537 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.168555 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.168569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.168618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.168653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.168667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.168679 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.168718 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.168735 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:40.168747 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:40.168758 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:40.168802 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.168829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.168839 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.168847 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.168854 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.168861 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.168893 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.168901 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.168908 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.168934 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.168943 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.168951 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.168959 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.168988 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.168997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.169004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.169011 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:40.169018 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.169024 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.169050 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.169060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.169067 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.169075 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.169082 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.169088 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.169095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:55:40.169104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.169111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:55:40.169139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:55:40.169149 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:55:40.169156 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:55:40.169163 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:55:40.169170 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:55:40.169213 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:55:40.169241 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:55:40.169250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:55:40.169258 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:55:40.169264 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:55:40.169299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.169308 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.169315 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:55:40.169322 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:55:40.169363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:55:40.169376 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:55:40.169411 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.169419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:55:40.169426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:55:40.169433 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:55:40.169462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:55:40.169471 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:55:40.169478 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:55:40.169485 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:55:40.169491 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:55:40.169527 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:55:40.169537 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:55:40.169544 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:55:40.169551 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:55:40.169582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:55:40.169591 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:55:40.169685 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:55:40.169696 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:55:40.169704 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:55:40.169711 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:55:40.169718 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:55:40.169738 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:55:40.169744 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:55:40.169754 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:55:40.169761 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:55:40.169797 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.169804 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:55:40.169817 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:55:40.169838 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:55:40.169845 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:55:40.169849 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:55:40.169853 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:55:40.169858 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:55:40.169869 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:40.169875 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:40.169880 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:40.169890 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.169897 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:55:40.169902 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:55:40.169925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.169934 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:55:40.169938 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.169961 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:55:40.169967 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:55:40.169971 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:55:40.169974 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:55:40.169979 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:55:40.169982 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:55:40.169988 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:55:40.169992 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:55:40.169998 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:55:40.170008 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:40.170014 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:40.170018 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:55:40.170024 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.170029 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:55:40.170033 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:55:40.170056 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:55:40.170063 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.170067 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.170073 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.170077 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:55:40.170087 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:55:40.170095 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:40.170099 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:55:40.170104 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:55:40.170110 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220802" 2019-10-14 19:55:40.170117 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:40.170121 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:55:40.170126 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:40.170132 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:40.170137 wsdl: in serializeType: returning: 220802 2019-10-14 19:55:40.170143 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:55:40.170150 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:55:40.170154 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:55:40.170158 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:55:40.170163 wsdl: in serializeType: returning: 220802 2019-10-14 19:55:40.170167 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220802 2019-10-14 19:55:40.170182 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220802 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:55:40.170186 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:55:40.170192 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5580"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:55:40.170205 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:55:40.170211 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220802 2019-10-14 19:55:40.170220 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:55:40.170290 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:55:40.170231 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:55:40.170242 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:55:40.170247 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:55:40.170252 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:55:40.170256 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:55:40.170263 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:40.170271 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:40.170279 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:55:40.170284 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:55:40.170296 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:55:40.170304 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:55:40.170311 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:55:40.176364 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:55:40.176379 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:55:40.176388 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:55:40.176394 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:55:40.176399 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:55:40.176404 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:55:40.176408 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:55:40.176412 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:55:40.176416 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:55:40.176443 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:55:40.186905 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:55:40.186927 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:55:40.186939 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:55:40.186948 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:55:40.186959 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:55:40.186968 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:55:40.186979 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:55:40.186988 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:55:40.186997 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:55:40.187007 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:55:23 GMT 2019-10-14 19:55:40.187017 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:55:40.187027 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:55:40.187037 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:55:40.187049 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:55:40.187079 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:55:40.187102 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:55:40.187118 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:55:40.187127 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:55:40.187133 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:55:40.187166 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:55:40.187183 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:55:40.187190 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:55:40.187207 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:55:40.187216 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:55:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:55:40.187250 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:55:40.187259 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:55:40.187278 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:55:40.187289 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:55:40.187389 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:55:40.187501 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:55:40.187509 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:55:40.187517 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:55:40.187527 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:55:40.187555 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:55:40.187623 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:55:40.187646 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:55:40.187658 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:55:40.187665 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:55:40.187672 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:55:40.187681 nusoap_client: detail =