Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 140Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
8971371098 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4561
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:59:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:59:13.149600 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:59:13.149661 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:13.149683 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:59:13.149708 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:13.149723 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:59:13.149734 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:59:13.149751 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:59:13.149765 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:13.149775 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:13.149798 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:59:13.149812 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:59:13.149832 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:59:13.149842 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:59:13.149850 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:59:13.149857 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:59:13.149864 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:59:13.149882 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:13.149903 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:13.149916 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:59:13.149925 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:59:13.149934 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:59:13.149948 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:59:13.149961 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:59:13.157528 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:59:13.157566 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:59:13.157587 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:59:13.157599 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:13.157608 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:13.157615 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:59:13.157622 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:59:13.157671 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:59:13.175191 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:59:13.175235 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:59:13.175247 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:59:13.175257 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:59:13.175277 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:59:13.175287 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:59:13.175298 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:59:13.175309 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:59:13.175319 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:59:13.175329 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:59:05 GMT 2019-02-24 05:59:13.175340 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:59:13.175350 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:59:13.175362 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:59:13.175381 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:59:13.175426 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:59:13.175457 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 05:59:13.182601 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:59:13.182659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:59:13.183001 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.183023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:59:13.189843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.189973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.190000 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:13.190491 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:13.190878 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:13.191408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:59:13.197389 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:13.197793 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:13.198367 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:59:13.198835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.199037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.199065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.199496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.199511 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.200010 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:13.200535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:59:13.204635 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:59:13.204933 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.204962 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:13.205519 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:59:13.205877 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:13.206473 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:59:13.206925 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:59:13.207499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.207705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.207966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.207983 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 05:59:13.208238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.208252 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:59:13.208704 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 05:59:13.208715 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:59:13.208720 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:59:13.208754 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:59:13.208801 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:59:13.208818 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:59:13.208825 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:59:13.208844 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:59:13.208849 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:59:13.209022 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:59:13.209047 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:59:13.209099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:59:13.209128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209160 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209169 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209184 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:59:13.209206 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209214 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209226 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:59:13.209242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.209289 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.209306 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209312 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.209328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209357 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.209364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:59:13.209390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.209417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:59:13.209434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:59:13.209455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209490 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209498 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209508 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:59:13.209527 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209534 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209544 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:59:13.209563 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209569 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209581 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:59:13.209596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.209632 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.209648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209654 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:59:13.209673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209699 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.209706 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:59:13.209730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.209756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:59:13.209772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:59:13.209793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209819 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209826 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209836 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:59:13.209854 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209861 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209871 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:59:13.209889 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.209896 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209905 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:59:13.209924 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.209930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.209953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.209981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.209992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.210008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.210031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210055 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210061 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.210127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.210145 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210156 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:13.210167 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:59:13.210179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:13.210205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:59:13.210221 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210227 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:59:13.210241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210267 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.210274 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210284 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:13.210298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.210324 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.210345 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210352 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.210366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210393 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.210400 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210410 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:59:13.210424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.210449 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:59:13.210472 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210479 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:59:13.210499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210525 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.210533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.210556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.210582 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.210598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210604 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.210619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210653 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.210661 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210671 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:59:13.210684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.210710 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:59:13.210726 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210732 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:59:13.210746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210771 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.210778 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210788 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:59:13.210807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.210813 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210823 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.210837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.210867 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:59:13.210882 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210889 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.210912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.210944 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210954 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:59:13.210968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.210983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.210994 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:59:13.211009 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211015 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:59:13.211029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211055 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.211062 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211076 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:59:13.211097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.211104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.211128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211157 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:59:13.211173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211180 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.211194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211219 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.211226 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211236 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:59:13.211249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211275 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:59:13.211291 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211297 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:59:13.211310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.211344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.211368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:59:13.211409 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211415 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.211429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211454 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.211466 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:59:13.211491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:59:13.211533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211539 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:59:13.211553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.211586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.211609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211634 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.211650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211656 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.211670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211695 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.211702 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211712 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:59:13.211725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211751 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:59:13.211767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211773 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:59:13.211786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211811 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.211818 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211828 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:59:13.211842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211867 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.211883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.211903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211928 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.211935 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211945 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:59:13.211958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.211973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.211984 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:59:13.212000 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212006 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:59:13.212020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212045 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.212052 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212062 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:59:13.212075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212101 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.212116 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212123 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.212137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212162 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.212169 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212179 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:59:13.212193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212219 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:59:13.212234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212240 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:59:13.212254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212279 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.212286 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212296 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:59:13.212314 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.212321 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212331 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:59:13.212345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212374 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.212390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212396 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.212410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212436 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.212443 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212453 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:59:13.212472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212499 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:59:13.212515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212522 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:59:13.212536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.212568 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212578 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.212592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212618 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.212634 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212640 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.212654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212679 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.212686 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212697 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:59:13.212710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212736 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:13.212752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212758 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:59:13.212772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212797 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:13.212804 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212813 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:59:13.212828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.212853 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.212869 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212876 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.212890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212920 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.212960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.212983 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.213000 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213011 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:13.213022 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:59:13.213035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:13.213060 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:13.213077 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213082 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:59:13.213097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213123 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:13.213130 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213140 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:59:13.213155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.213181 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.213197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213203 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.213217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213241 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213247 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213286 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.213307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.213324 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213335 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:13.213345 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:59:13.213359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:13.213383 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:13.213399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213405 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:59:13.213419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213452 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:59:13.213487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213494 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:59:13.213522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213529 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213539 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:59:13.213557 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.213563 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213573 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:59:13.213591 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.213597 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213607 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:59:13.213625 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.213631 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213640 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:59:13.213658 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.213664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213674 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.213687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.213738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.213754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213760 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.213775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213800 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213807 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213817 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:59:13.213831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.213857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:59:13.213873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213879 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:59:13.213893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213919 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213926 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213935 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:59:13.213954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.213970 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.213988 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.213995 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214005 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:59:13.214019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.214052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.214067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214074 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.214087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214116 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:59:13.214148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.214174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:59:13.214190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214196 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:59:13.214210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.214266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.214291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.214307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214313 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.214327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214353 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214360 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:59:13.214383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.214409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:13.214425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214431 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:59:13.214445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214476 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214483 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214493 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:59:13.214512 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.214547 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214554 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214564 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:59:13.214577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.214611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.214627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214633 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.214647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214673 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214680 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:59:13.214704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.214729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:13.214746 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214752 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.214766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214791 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.214798 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214808 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:59:13.214826 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214833 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214842 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:13.214860 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.214866 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214876 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:13.214894 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.214900 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214910 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:59:13.214928 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.214935 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214945 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:59:13.214958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.214989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.215000 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.215016 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215022 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.215036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215062 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215069 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215079 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:59:13.215093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.215118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.215133 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215164 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215171 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215181 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.215227 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.215260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215269 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.215288 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.215295 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215305 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:59:13.215323 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.215330 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215339 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:59:13.215358 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.215365 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215374 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:59:13.215392 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.215399 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215408 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:59:13.215426 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:13.215433 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215443 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:59:13.215465 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.215472 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215483 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.215502 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.215508 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.215536 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.215543 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215553 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:13.215571 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.215577 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215587 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:13.215600 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.215669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.215690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215715 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.215722 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215732 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:13.215750 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.215756 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215766 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:59:13.215784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.215791 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215800 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:59:13.215818 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.215825 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215834 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:59:13.215848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.215885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215907 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.215921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215947 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.215954 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:59:13.215978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.215993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.216003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.216017 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216045 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216052 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216075 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.216106 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.216139 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216149 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:59:13.216167 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216174 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216184 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:59:13.216202 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.216209 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216218 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:59:13.216236 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.216243 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216252 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:59:13.216278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.216285 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:59:13.216312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.216318 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:59:13.216345 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216361 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.216379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216386 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216395 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:59:13.216413 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216419 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216429 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:59:13.216447 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216454 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:13.216488 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216495 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216505 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:13.216518 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.216572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.216591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.216611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216637 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216644 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216654 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:59:13.216672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.216679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.216707 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.216713 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216723 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:59:13.216741 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.216748 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216758 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.216771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.216809 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.216825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216831 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.216845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216871 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.216878 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216888 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:59:13.216902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.216917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.216928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.216942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.216971 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.216978 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.216988 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.217033 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217059 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.217066 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217076 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:59:13.217094 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217101 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217111 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:59:13.217132 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.217139 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217149 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:59:13.217167 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.217174 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217184 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:59:13.217202 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.217209 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217218 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:59:13.217236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.217243 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217252 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:59:13.217270 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217277 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217286 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.217304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217312 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217321 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:59:13.217339 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217346 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217356 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:59:13.217374 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217381 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217390 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:59:13.217408 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217415 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217425 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:13.217443 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217450 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217459 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:13.217479 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.217538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.217555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217585 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217592 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217602 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217615 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.217647 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217673 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.217680 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217689 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:59:13.217708 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.217715 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217724 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:59:13.217742 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.217749 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217759 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:59:13.217777 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217784 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217794 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:59:13.217812 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217818 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217828 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:59:13.217846 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.217853 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217862 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:59:13.217880 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.217887 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217896 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:59:13.217914 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.217921 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217930 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:59:13.217948 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.217955 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217965 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:59:13.217983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.217989 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.217999 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:59:13.218017 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.218024 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218033 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:59:13.218051 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.218058 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218067 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:59:13.218085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.218092 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.218119 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.218126 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218135 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:59:13.218149 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218214 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.218233 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218239 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:59:13.218255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218281 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.218288 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218298 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:59:13.218311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.218338 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218360 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.218374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218399 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.218407 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218416 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:59:13.218430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.218456 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:59:13.218477 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218484 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:59:13.218498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218524 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.218531 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.218559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.218566 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218575 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:59:13.218593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.218600 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218609 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:59:13.218627 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.218633 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218643 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:59:13.218656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.218694 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:59:13.218710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218716 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.218730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218756 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.218763 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218773 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:59:13.218786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.218801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.218811 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:59:13.218826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.218853 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:59:13.218860 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.218870 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:59:13.218884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.218900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.218915 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.218942 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.218949 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.218958 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:59:13.218977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.218984 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.218993 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:59:13.219011 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.219018 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219028 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:59:13.219046 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:59:13.219052 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219062 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:59:13.219081 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.219087 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219097 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:59:13.219115 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.219121 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219131 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:59:13.219149 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.219156 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219166 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:13.219184 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.219190 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219200 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:59:13.219218 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.219225 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219235 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:59:13.219253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.219259 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.219283 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:59:13.219333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.219351 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219357 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:59:13.219373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219398 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.219405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.219429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.219455 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.219476 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219483 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.219498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219523 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:13.219530 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219540 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:59:13.219554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.219579 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:59:13.219594 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:13.219621 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.219628 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:13.219637 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:59:13.219656 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:13.219662 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:13.219672 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:59:13.219690 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.219697 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:13.219706 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:59:13.219720 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:59:13.219744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.219760 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219766 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.219781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.219814 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.219842 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.219849 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219859 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:59:13.219877 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.219883 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219893 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:59:13.219906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.219939 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.219955 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.219961 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.219975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220001 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220008 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220018 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:59:13.220031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.220057 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.220071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220099 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220106 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220116 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220130 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.220161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220188 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220195 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220205 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:59:13.220223 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220230 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220240 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:59:13.220258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.220264 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220274 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:59:13.220292 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220298 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220308 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:59:13.220325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.220332 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220341 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:59:13.220359 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220365 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220375 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:59:13.220393 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.220400 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220409 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:59:13.220427 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220434 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220443 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:59:13.220465 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220473 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220484 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:59:13.220498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.220544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.220562 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220568 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:59:13.220583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220609 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220616 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220625 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:59:13.220644 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.220651 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220661 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:13.220679 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.220686 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220695 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:13.220713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220719 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220729 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:59:13.220747 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.220754 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220763 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:59:13.220777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.220818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.220834 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220840 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.220854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220879 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220885 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.220945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.220962 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.220973 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:13.220983 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:59:13.220996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:59:13.221020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:59:13.221036 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221042 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:59:13.221056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221082 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.221089 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221099 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:59:13.221112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.221138 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.221154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221160 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.221173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221199 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:59:13.221206 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221216 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:59:13.221229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.221254 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:59:13.221270 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221276 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:59:13.221291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.221323 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221333 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.221347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.221372 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.221388 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221394 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.221408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221434 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221441 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221451 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:59:13.221470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.221486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.221497 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:59:13.221512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221540 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221547 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221557 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.221602 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221629 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221637 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221648 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:59:13.221666 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221673 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221682 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:59:13.221700 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221707 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221716 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:59:13.221735 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221741 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221751 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:59:13.221769 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221775 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221785 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:59:13.221803 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:13.221810 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221819 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:59:13.221837 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:13.221844 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221854 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:59:13.221872 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:59:13.221878 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221888 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:59:13.221906 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.221912 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221922 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:59:13.221940 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221947 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221956 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:59:13.221974 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.221981 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.221991 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:59:13.222008 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.222015 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.222025 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:59:13.222043 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.222050 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.222059 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:59:13.222073 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.222134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.222152 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222159 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:59:13.222173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222199 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.222206 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222216 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:59:13.222230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.222255 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.222271 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222277 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.222292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222317 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.222324 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222334 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:59:13.222348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.222374 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:59:13.222389 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222395 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.222410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222435 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.222442 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222452 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:59:13.222476 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.222483 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222493 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:59:13.222512 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.222519 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222529 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:59:13.222547 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.222554 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:59:13.222577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.222614 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222630 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222636 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.222650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222676 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222683 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222692 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:59:13.222706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.222721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.222732 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.222746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222775 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222782 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222792 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.222838 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.222871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:59:13.222899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.222905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:59:13.222933 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.222939 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222949 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:59:13.222967 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.222974 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.222983 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:59:13.223001 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223008 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.223017 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:59:13.223035 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223042 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.223051 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:59:13.223069 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:59:13.223076 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.223086 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:59:13.223099 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.223138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.223155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223161 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:59:13.223175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223200 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.223207 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223217 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:59:13.223235 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223242 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223252 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:59:13.223270 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223276 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223286 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:59:13.223304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.223310 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223320 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:59:13.223338 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223344 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223354 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:59:13.223371 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223378 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223387 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:59:13.223405 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223412 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223421 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:59:13.223439 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223446 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223456 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:59:13.223475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.223528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.223545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223552 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:59:13.223566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.223599 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:59:13.223622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.223648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:59:13.223665 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:59:13.223672 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:59:13.223684 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:59:13.223701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223707 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:59:13.223721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.223766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:59:13.223783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.223794 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:59:13.223804 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:59:13.223822 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.223829 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:59:13.223839 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:59:13.223856 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:59:13.223863 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:59:13.223873 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:59:13.223890 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.223897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.223907 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.223924 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.223931 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.223941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.223958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.223965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.223975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.223992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.223999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:59:13.224009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.224026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.224032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:59:13.224042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.224060 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:13.224066 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:59:13.224076 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:59:13.224093 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.224100 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.224109 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.224127 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:59:13.224134 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:59:13.224143 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:59:13.224161 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.224167 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:59:13.224177 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.224195 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.224201 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:59:13.224211 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.224227 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:59:13.224234 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:59:13.224243 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:59:13.224256 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:59:13.224291 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.224322 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:59:13.224350 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.224379 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:59:13.224408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.224436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:59:13.224471 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.224501 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:59:13.224530 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.224558 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:59:13.224586 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:59:13.224614 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:59:13.224642 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:59:13.224670 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:59:13.224700 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:59:13.224728 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:59:13.224757 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.224785 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:59:13.224814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.224842 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:59:13.224869 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.224937 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:59:13.224965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.224994 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:59:13.225022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.225050 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:13.225078 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.225107 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:13.225135 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.225163 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:59:13.225191 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.225220 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:59:13.225248 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.225275 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:59:13.225304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.225334 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:13.225362 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.225390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:59:13.225418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.225447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.225481 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.225509 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.225537 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.225565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.225593 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.225621 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:59:13.225649 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:59:13.225677 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:59:13.225704 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.225732 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:59:13.225760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.225787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.225815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.225843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:59:13.225871 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.225899 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:59:13.225927 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.225955 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:59:13.225983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.226011 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:59:13.226038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.226067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:59:13.226095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.226124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:59:13.226155 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226173 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226201 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.226229 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226247 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226265 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226301 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.226330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.226438 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226472 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226501 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226529 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226557 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226574 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226603 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226630 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226648 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226676 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226704 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226733 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226761 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226789 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.226817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226852 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226879 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226907 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.226935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226953 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.226980 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.227008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227036 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.227064 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227092 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.227120 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.227176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227292 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.227347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227410 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.227438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.227500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.227590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.227717 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227797 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.227825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227878 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227906 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.227934 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.227962 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.227989 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228008 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228026 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228043 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228073 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.228101 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228129 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:13.228157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228174 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.228247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.228375 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228402 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:59:13.228430 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228458 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.228492 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228520 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.228548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.228655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:59:13.228839 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228857 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228884 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.228912 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228930 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228948 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.228976 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.229004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.229112 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229140 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229167 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229195 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229223 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229241 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229268 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229295 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229313 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229340 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229367 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229395 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229423 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229452 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.229501 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229531 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229559 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229586 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:59:13.229614 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229659 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:59:13.229686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229714 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.229742 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229770 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.229797 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229825 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.229853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.229986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.230014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230049 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230076 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.230104 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230133 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.230161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.230251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:59:13.230377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230395 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230412 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230457 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.230491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230545 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230573 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.230601 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230629 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:59:13.230657 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230675 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230693 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:59:13.230766 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230794 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:59:13.230822 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230840 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230858 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.230913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.230984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:59:13.231039 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231067 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:59:13.231094 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231122 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:59:13.231150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:59:13.231206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231294 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.231323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:59:13.231478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:59:13.231507 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.231569 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.231623 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.231676 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.231727 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.231778 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.231830 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.231882 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.231937 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.231990 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.232042 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.232094 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.232144 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.232196 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.232248 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.232298 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.232349 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.232401 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.232454 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.232513 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.232568 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.232628 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.232686 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.232737 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.232787 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.232837 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.232887 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.232940 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.232993 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.233051 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.233109 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.233161 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.233221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.233274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.233325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.233378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.233429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.233534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.233588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.233641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.233693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.233745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.233797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.233848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.233899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.233951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.234004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.234055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.234107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.234159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.234211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.234263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.234316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.234372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.234428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.234484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.234536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.234586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.234637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.234689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.234741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.234798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.234848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.234901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.234962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.235014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.235066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.235118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.235167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.235219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.235270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.235322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.235373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.235424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.235481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.235532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.235583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.235635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.235687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.235737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.235788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.235840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.235892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.235945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.235998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.236053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.236108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.236158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.236208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.236258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.236308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.236360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.236413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.236476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.236528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.236580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.236639 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:59:13.236667 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.236733 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.236793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.236851 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.236909 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.236967 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.237025 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.237082 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.237140 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.237198 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.237256 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.237315 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.237374 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.237432 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.237496 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.237555 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.237613 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.237671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.237730 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.237789 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.237847 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.237905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.237963 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.238021 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.238079 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.238138 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.238203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.238262 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.238322 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.238380 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.238438 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.238502 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.238571 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:59:13.238597 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.238656 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.238716 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.238774 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.238833 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.238891 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.238995 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.239055 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.239113 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.239172 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.239230 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.239294 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.239353 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.239411 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.239475 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.239535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.239593 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.239653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.239711 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.239769 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.239827 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.239886 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.239944 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.240002 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.240059 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.240118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.240177 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.240235 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.240295 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.240354 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.240412 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.240474 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.240541 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:59:13.240572 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.240627 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.240680 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.240733 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.240786 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.240839 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.240892 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.240945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.240997 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.241051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.241103 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.241157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.241209 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.241263 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.241323 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.241375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.241428 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.241486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.241540 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.241593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.241645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.241698 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.241752 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.241805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.241857 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.241909 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.241962 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.242014 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.242067 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.242119 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.242172 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.242225 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.242285 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:59:13.242308 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.242364 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.242419 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.242479 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.242535 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.242590 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:59:13.242645 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:59:13.242699 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:59:13.242754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.242809 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.242865 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.242920 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.242975 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.243030 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.243085 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.243140 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.243195 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.243250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.243305 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.243360 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.243415 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.243475 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.243531 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.243586 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:59:13.243642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.243696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.243752 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.243807 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.243861 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.243917 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.243972 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.244027 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.244085 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:59:13.244103 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:59:13.244134 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:59:13.244164 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:59:13.244193 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:59:13.244225 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:59:13.244245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.244259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.244267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.244276 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.244284 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.244292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:13.244301 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:13.244309 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:13.244316 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.244370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.244379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.244386 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.244394 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244402 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.244409 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.244417 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.244425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.244432 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244447 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.244454 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.244466 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.244474 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.244481 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:13.244489 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.244496 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.244503 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.244511 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.244518 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.244525 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.244533 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.244540 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.244548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.244557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.244564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.244572 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.244580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.244588 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:13.244595 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:13.244604 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:13.244611 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.244618 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.244626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.244633 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.244641 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244648 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.244655 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.244662 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.244669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.244676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.244699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.244706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.244713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.244721 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:13.244728 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.244734 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.244741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.244748 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.244755 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.244771 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.244778 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.244786 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.244793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.244802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.244809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.244817 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.244823 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.244830 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:13.244837 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:13.244844 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:13.244850 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.244856 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.244862 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.244869 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.244876 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244883 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.244889 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.244896 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.244902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.244909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244915 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.244922 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.244928 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.244935 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.244941 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.244948 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:13.244955 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.244962 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.244968 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.244974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.244981 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.244987 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.244993 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.244999 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.245006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:59:13.245014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:59:13.245027 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:59:13.245034 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:59:13.245040 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:59:13.245047 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:59:13.245053 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:59:13.245060 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:59:13.245066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:59:13.245072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:59:13.245078 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:59:13.245085 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.245092 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.245099 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:59:13.245105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:59:13.245112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:59:13.245166 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.245174 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:59:13.245180 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:59:13.245187 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:59:13.245193 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:59:13.245200 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:59:13.245206 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:59:13.245212 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:59:13.245219 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:59:13.245225 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:59:13.245231 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:59:13.245237 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:59:13.245243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:59:13.245250 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:59:13.245256 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:59:13.245330 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:59:13.245339 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:59:13.245344 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:59:13.245348 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:59:13.245355 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:59:13.245359 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:59:13.245363 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:59:13.245372 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:59:13.245380 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:59:13.245418 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245425 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:59:13.245438 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:59:13.245459 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:59:13.245471 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:59:13.245475 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:59:13.245479 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:59:13.245484 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:59:13.245495 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:13.245502 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:13.245507 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:13.245517 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245525 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:59:13.245530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:59:13.245553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.245563 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:59:13.245567 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.245591 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:59:13.245596 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:59:13.245600 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:59:13.245604 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:59:13.245608 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:59:13.245611 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:59:13.245616 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:59:13.245620 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:59:13.245626 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220802" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:59:13.245636 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:13.245642 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:13.245646 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:59:13.245652 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245657 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:59:13.245661 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:59:13.245686 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:59:13.245692 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245696 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245702 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245705 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:59:13.245715 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:59:13.245723 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:13.245727 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:59:13.245731 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:59:13.245737 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220802" 2019-02-24 05:59:13.245744 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:13.245748 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:59:13.245753 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:13.245759 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:13.245764 wsdl: in serializeType: returning: 220802 2019-02-24 05:59:13.245770 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:59:13.245777 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:59:13.245781 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:59:13.245784 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:59:13.245789 wsdl: in serializeType: returning: 220802 2019-02-24 05:59:13.245793 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220802 2019-02-24 05:59:13.245814 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220802 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:59:13.245818 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:59:13.245824 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8259"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:59:13.245838 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:59:13.245844 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220802 2019-02-24 05:59:13.245854 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:59:13.245926 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:59:13.245866 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:59:13.245876 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:59:13.245881 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:59:13.245886 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:59:13.245890 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:59:13.245897 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:13.245907 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:13.245915 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:59:13.245920 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:59:13.245932 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:59:13.245942 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:59:13.245949 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:59:13.253232 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:59:13.253245 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:59:13.253253 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:59:13.253259 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:59:13.253271 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:59:13.253276 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:59:13.253280 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:59:13.253284 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:59:13.253288 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:59:13.253315 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:59:13.263093 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:59:13.263110 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:59:13.263116 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:59:13.263122 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:59:13.263127 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:59:13.263132 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:59:13.263138 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:59:13.263143 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:59:13.263148 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:59:13.263154 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:59:05 GMT 2019-02-24 05:59:13.263160 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:59:13.263165 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:59:13.263170 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:59:13.263179 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:59:13.263201 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:59:13.263210 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:59:13.263219 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:59:13.263224 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:59:13.263228 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:59:13.263264 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:59:13.263279 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:59:13.263285 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:59:13.263300 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:59:13.263307 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:59:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:59:13.263333 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:59:13.263341 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:59:13.263360 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:59:13.263366 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:59:13.263468 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:59:13.263571 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:59:13.263577 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:59:13.263585 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:59:13.263595 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:59:13.263618 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:59:13.263674 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:59:13.263695 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:59:13.263706 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:59:13.263714 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:59:13.263718 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:59:13.263723 nusoap_client: detail =