Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
KHF5-2B Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2087
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 23:27:24 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-14 01:27:28.315566 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-14 01:27:28.315687 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:27:28.315710 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-14 01:27:28.315727 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:27:28.315740 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-14 01:27:28.315750 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-14 01:27:28.315769 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-14 01:27:28.315778 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:27:28.315783 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:27:28.315792 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 01:27:28.315800 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:27:28.315815 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:27:28.315823 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:27:28.315828 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:27:28.315832 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:27:28.315836 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-14 01:27:28.315852 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:27:28.316023 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:27:28.316035 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:27:28.316041 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-14 01:27:28.316047 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-14 01:27:28.316058 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:27:28.316067 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:27:28.323475 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:27:28.323517 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:27:28.323534 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-14 01:27:28.323543 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:27:28.323549 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:27:28.323553 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 01:27:28.323558 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-14 01:27:28.323593 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-14 01:27:28.343466 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-14 01:27:28.343527 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-14 01:27:28.343537 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:27:28.343543 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:27:28.343548 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:27:28.343554 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:27:28.343559 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:27:28.343566 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:27:28.343571 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:27:28.343577 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:27:24 GMT 2020-08-14 01:27:28.343582 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:27:28.343587 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-14 01:27:28.343593 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:27:28.343658 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-14 01:27:28.343694 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-14 01:27:28.343718 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-14 01:27:28.350672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.350709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.350736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.350781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.350809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.350836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.350909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.357920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.357952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.357997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.358023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.358084 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.358112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.358138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.358160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.358232 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:27:28.358272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.358300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.364994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365625 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:27:28.365666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.365876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.365979 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.366005 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.366030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.372187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.372363 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 01:27:28.372412 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 01:27:28.372465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.372628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.372680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.372723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.372766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.372953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.372996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.373034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.373280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373418 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-08-14 01:27:28.373444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373601 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:27:28.373642 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.373668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.373848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 01:27:28.379508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379814 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 01:27:28.379837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 01:27:28.379947 soap_transport_http: read buffer of 4317 bytes 2020-08-14 01:27:28.379961 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:27:28.379966 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-14 01:27:28.380109 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-14 01:27:28.380141 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:27:28.380155 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:27:28.380161 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:27:28.380180 wsdl: got WSDL URL 2020-08-14 01:27:28.380185 wsdl: Parse WSDL 2020-08-14 01:27:28.380622 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-14 01:27:28.380640 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-14 01:27:28.380703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-14 01:27:28.380733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380762 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.380771 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380785 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:27:28.380807 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.380815 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380825 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:27:28.380844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.380886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.380902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.380922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380949 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.380956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-14 01:27:28.380979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.380995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.381005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:27:28.381020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-14 01:27:28.381039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381063 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381070 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381079 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:27:28.381097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381103 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381112 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:27:28.381129 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381135 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381144 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:27:28.381157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.381188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.381203 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381209 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-14 01:27:28.381225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381249 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.381256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-14 01:27:28.381278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.381303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-14 01:27:28.381317 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-14 01:27:28.381336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381359 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381365 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381374 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:27:28.381391 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381414 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381453 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:27:28.381487 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381500 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381519 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:27:28.381547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.381558 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381570 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.381583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.381628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.381643 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.381664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.381756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.381773 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381784 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.381806 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-14 01:27:28.381819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:27:28.381841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:27:28.381855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381861 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-14 01:27:28.381874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381897 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.381904 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381913 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:27:28.381926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.381949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.381963 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.381968 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.381981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382009 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.382063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.382079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382088 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.382098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-14 01:27:28.382109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:27:28.382131 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:27:28.382145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382151 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-14 01:27:28.382164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382187 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.382194 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382203 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 01:27:28.382220 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.382226 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 01:27:28.382252 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.382258 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382267 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 01:27:28.382283 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.382290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.382311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.382345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.382358 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.382382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382406 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.382413 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-14 01:27:28.382442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.382512 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:27:28.382535 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382542 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-14 01:27:28.382562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382620 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.382633 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382648 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:27:28.382661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.382686 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.382701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382707 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.382721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382746 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.382754 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382763 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-14 01:27:28.382775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.382799 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:27:28.382812 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382818 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-14 01:27:28.382831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.382861 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.382882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.382905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.382919 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382925 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.382937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382960 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.382967 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.382976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-14 01:27:28.382988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-14 01:27:28.383024 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383030 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-14 01:27:28.383043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383066 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.383072 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383081 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:27:28.383097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.383103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.383124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383150 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-14 01:27:28.383164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383169 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.383182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383205 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.383211 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383220 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-14 01:27:28.383232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383255 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-14 01:27:28.383268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383274 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-14 01:27:28.383287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383310 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.383316 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383325 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:27:28.383341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.383347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383356 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.383368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383395 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-14 01:27:28.383408 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383414 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.383434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383458 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.383465 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383474 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-14 01:27:28.383486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383510 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-14 01:27:28.383523 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383529 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-14 01:27:28.383542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.383578 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383587 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.383600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-14 01:27:28.383636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383642 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.383655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383679 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.383686 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383694 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-14 01:27:28.383706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383729 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-14 01:27:28.383743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383750 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-14 01:27:28.383763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383785 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.383792 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383801 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.383813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383836 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.383850 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383856 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.383869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383892 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.383898 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383907 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-14 01:27:28.383919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.383942 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:27:28.383956 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383962 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-14 01:27:28.383974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.383998 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.384004 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384013 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:27:28.384025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384048 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.384061 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384067 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.384080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384103 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.384110 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384119 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-14 01:27:28.384131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:27:28.384167 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384173 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-14 01:27:28.384186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384209 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.384215 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384225 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 01:27:28.384237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.384274 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384280 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.384292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384316 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.384322 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384331 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-14 01:27:28.384344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384367 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:27:28.384380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384386 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-14 01:27:28.384399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384446 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.384454 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384465 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-14 01:27:28.384483 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.384490 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384500 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-14 01:27:28.384513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384541 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.384558 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384565 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.384580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384605 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.384611 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384621 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-14 01:27:28.384634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384658 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:27:28.384674 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384680 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:27:28.384694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.384725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384734 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.384747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384784 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.384798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384803 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.384816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384839 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.384846 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384855 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:27:28.384867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.384890 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:27:28.384903 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384909 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:27:28.384922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384946 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:27:28.384952 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.384961 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:27:28.384973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.385027 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.385053 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385064 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.385089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385117 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385123 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.385178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.385194 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385205 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.385215 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-14 01:27:28.385226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:27:28.385248 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:27:28.385262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385268 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-14 01:27:28.385281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385305 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:27:28.385311 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385320 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:27:28.385332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.385356 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.385369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385375 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.385388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385409 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385415 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.385477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.385492 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.385512 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-14 01:27:28.385523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:27:28.385545 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:27:28.385565 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385571 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-14 01:27:28.385585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385608 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:27:28.385617 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385626 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 01:27:28.385639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.385662 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.385676 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385682 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.385695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385717 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385723 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385757 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.385776 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.385792 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385802 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.385812 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-14 01:27:28.385823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:27:28.385845 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:27:28.385859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385865 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-14 01:27:28.385878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.385908 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-14 01:27:28.385933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.385939 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-14 01:27:28.385964 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.385971 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.385980 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:27:28.385996 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.386002 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:27:28.386027 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.386033 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386042 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:27:28.386058 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.386064 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386073 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-14 01:27:28.386089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.386096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.386117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.386162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.386176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.386195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386218 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386225 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-14 01:27:28.386246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.386269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:27:28.386283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386289 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-14 01:27:28.386302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386324 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386331 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386340 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:27:28.386356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386363 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.386388 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386394 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386410 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:27:28.386427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.386494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.386521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.386550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386578 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-14 01:27:28.386608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.386632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:27:28.386646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386653 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:27:28.386667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.386718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.386742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.386755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386762 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.386775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386799 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386805 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:27:28.386827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.386850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:27:28.386864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386869 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-14 01:27:28.386882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.386912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.386937 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.386943 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.386952 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-14 01:27:28.386996 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.387004 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387013 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-14 01:27:28.387030 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.387036 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387045 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-14 01:27:28.387061 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.387068 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387077 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-14 01:27:28.387089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.387142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387148 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.387161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387184 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387191 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-14 01:27:28.387212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:27:28.387249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387255 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 01:27:28.387267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387291 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387297 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387307 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 01:27:28.387323 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387329 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387338 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.387354 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387360 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387369 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:27:28.387381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.387431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387437 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.387451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387475 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387482 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 01:27:28.387504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:27:28.387541 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387547 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.387566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387591 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.387598 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387607 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:27:28.387624 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387639 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:27:28.387655 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.387661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387670 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:27:28.387689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.387695 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:27:28.387721 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.387727 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387736 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:27:28.387748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.387800 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387805 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.387818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387843 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.387850 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:27:28.387871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.387885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.387907 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.387935 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.387941 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.387950 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.387962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.387977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.387990 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.388020 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.388046 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.388052 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388061 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-14 01:27:28.388077 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.388083 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388092 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-14 01:27:28.388108 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.388115 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388124 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:27:28.388140 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.388147 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388156 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-14 01:27:28.388172 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:27:28.388178 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388187 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-14 01:27:28.388203 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388209 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388218 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.388234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388250 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.388271 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388278 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388287 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-14 01:27:28.388304 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388310 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388319 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:27:28.388334 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388341 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388349 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:27:28.388361 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.388434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388441 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.388456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388480 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.388486 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388495 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:27:28.388512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388519 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388528 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:27:28.388544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388551 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388564 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:27:28.388581 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.388589 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388598 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:27:28.388611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.388645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.388679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388703 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-14 01:27:28.388731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.388745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.388754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.388767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388791 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.388847 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388871 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.388878 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388887 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:27:28.388904 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.388911 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388919 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:27:28.388936 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.388943 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388951 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:27:28.388967 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.388974 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.388982 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:27:28.388999 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.389005 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:27:28.389030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.389037 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:27:28.389062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.389093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389099 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389108 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:27:28.389124 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389130 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389139 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:27:28.389155 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389161 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389170 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:27:28.389185 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389200 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:27:28.389212 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.389261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.389277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.389297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389320 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389326 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389335 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:27:28.389351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.389358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.389382 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389388 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389397 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:27:28.389413 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.389420 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389435 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.389448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.389482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.389516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389539 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-14 01:27:28.389604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.389629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.389649 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.389665 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389723 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389735 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389752 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.389796 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389821 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.389827 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389836 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:27:28.389853 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.389859 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389868 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 01:27:28.389884 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.389891 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 01:27:28.389915 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.389922 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389931 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 01:27:28.389947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.389954 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389963 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:27:28.389979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.389986 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.389994 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:27:28.390010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.390042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390048 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390057 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 01:27:28.390073 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390079 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390088 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 01:27:28.390105 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390111 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390120 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-14 01:27:28.390136 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390143 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390152 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:27:28.390167 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390174 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390182 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:27:28.390194 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.390248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.390263 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390289 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390296 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390305 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390317 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.390344 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390368 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.390375 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390384 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-14 01:27:28.390400 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.390407 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390416 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-14 01:27:28.390440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.390447 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390456 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:27:28.390472 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390479 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390488 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-14 01:27:28.390504 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390510 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390519 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-14 01:27:28.390535 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.390541 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390552 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 01:27:28.390571 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390578 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390587 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-14 01:27:28.390603 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.390610 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390619 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-14 01:27:28.390635 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.390641 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390650 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-14 01:27:28.390666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.390672 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390681 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 01:27:28.390697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.390703 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390712 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 01:27:28.390728 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.390735 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390745 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-14 01:27:28.390761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.390767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.390792 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.390798 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390807 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-14 01:27:28.390820 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.390881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.390899 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.390905 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-14 01:27:28.390919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.390943 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.390950 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.390958 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 01:27:28.390971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.390985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.390994 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.391008 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391014 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.391026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391050 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.391056 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-14 01:27:28.391078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.391101 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:27:28.391115 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391121 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-14 01:27:28.391134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.391163 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.391188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.391195 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391203 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:27:28.391219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.391226 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:27:28.391250 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.391257 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391266 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:27:28.391278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.391311 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-14 01:27:28.391325 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391331 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.391344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391417 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.391434 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391446 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-14 01:27:28.391463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.391478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.391487 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-14 01:27:28.391500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.391526 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391533 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.391542 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.391575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.391589 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391613 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.391620 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391629 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-14 01:27:28.391645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.391652 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391661 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-14 01:27:28.391677 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.391683 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391698 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-14 01:27:28.391715 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 01:27:28.391722 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391730 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 01:27:28.391747 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.391753 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391762 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-14 01:27:28.391778 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.391784 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391794 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-14 01:27:28.391811 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.391817 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391826 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:27:28.391841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.391848 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391857 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-14 01:27:28.391873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.391879 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391888 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-14 01:27:28.391904 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.391910 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.391931 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-14 01:27:28.391977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.391994 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392000 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-14 01:27:28.392035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.392090 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.392135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.392162 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.392177 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392183 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.392197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392220 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:27:28.392227 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392242 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-14 01:27:28.392255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.392278 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:27:28.392291 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-14 01:27:28.392315 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.392321 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:27:28.392330 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-14 01:27:28.392347 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:27:28.392353 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-14 01:27:28.392362 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-14 01:27:28.392378 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.392385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 01:27:28.392394 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-14 01:27:28.392406 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-14 01:27:28.392435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.392452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392458 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.392476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.392507 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.392533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.392539 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392549 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 01:27:28.392571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.392577 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392587 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 01:27:28.392599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.392629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392643 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392649 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.392662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392685 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392692 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392701 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-14 01:27:28.392713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.392727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.392737 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.392749 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392779 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392786 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392795 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.392835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392859 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.392866 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392875 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-14 01:27:28.392893 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.392899 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392908 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-14 01:27:28.392924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.392931 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392939 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:27:28.392955 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.392962 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.392971 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-14 01:27:28.392987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.392993 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.393002 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:27:28.393018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.393024 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.393033 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-14 01:27:28.393049 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.393056 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.393072 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-14 01:27:28.393089 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.393095 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.393104 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 01:27:28.393120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.393127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.393136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 01:27:28.393148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.393191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.393207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-14 01:27:28.393254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393297 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.393305 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393315 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:27:28.393332 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.393339 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393347 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:27:28.393363 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.393370 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:27:28.393395 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.393401 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393410 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:27:28.393433 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.393440 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393450 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:27:28.393463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.393501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.393515 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.393539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393568 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393575 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.393630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.393646 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393656 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.393666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-14 01:27:28.393677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 01:27:28.393700 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:27:28.393713 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393719 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-14 01:27:28.393732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393755 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.393761 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393770 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-14 01:27:28.393783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.393806 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.393820 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393826 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.393843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393867 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:27:28.393873 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393882 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-14 01:27:28.393894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.393918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-14 01:27:28.393931 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393937 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-14 01:27:28.393951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.393983 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.393992 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 01:27:28.394009 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394016 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394025 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:27:28.394040 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394047 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394056 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-14 01:27:28.394068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.394098 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.394111 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394117 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.394134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394158 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394164 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394173 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-14 01:27:28.394186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.394209 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:27:28.394222 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394228 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-14 01:27:28.394241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.394270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.394291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.394314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.394327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394333 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.394349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394374 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394380 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394389 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-14 01:27:28.394402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.394416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.394431 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:27:28.394445 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394470 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394477 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394486 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.394526 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394552 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394561 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394571 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-14 01:27:28.394588 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394595 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394604 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-14 01:27:28.394620 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394626 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394639 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-14 01:27:28.394656 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394663 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394671 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-14 01:27:28.394687 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394694 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394703 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-14 01:27:28.394719 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:27:28.394725 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394734 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-14 01:27:28.394750 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:27:28.394757 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394765 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-14 01:27:28.394781 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 01:27:28.394788 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394797 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-14 01:27:28.394813 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.394819 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394828 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-14 01:27:28.394844 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394850 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394859 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-14 01:27:28.394875 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394881 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394892 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-14 01:27:28.394908 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394914 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394922 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-14 01:27:28.394938 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.394945 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.394953 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-14 01:27:28.394966 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.395022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395045 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-14 01:27:28.395064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395088 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.395095 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395104 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.395120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.395126 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395135 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.395147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395173 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.395187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395193 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.395205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395229 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395236 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395245 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-14 01:27:28.395257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395280 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-14 01:27:28.395292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395321 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395328 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395337 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395377 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395401 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.395407 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395416 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-14 01:27:28.395438 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.395445 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395454 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 01:27:28.395470 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.395477 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395485 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-14 01:27:28.395502 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:27:28.395508 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395517 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-14 01:27:28.395533 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.395539 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395549 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-14 01:27:28.395570 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 01:27:28.395577 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395586 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-14 01:27:28.395602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.395609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.395630 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395687 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-14 01:27:28.395704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395728 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.395734 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395743 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.395760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.395766 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395775 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.395787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395814 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.395828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395833 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-14 01:27:28.395851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395876 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.395882 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395891 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-14 01:27:28.395904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.395927 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-14 01:27:28.395941 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395954 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-14 01:27:28.395967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.395991 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.395998 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396007 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.396024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.396030 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396039 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.396052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.396078 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.396092 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396097 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.396114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396138 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.396145 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396154 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-14 01:27:28.396166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.396189 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:27:28.396203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396208 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.396221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396244 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.396250 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396259 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 01:27:28.396275 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.396282 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396291 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 01:27:28.396303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.396329 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.396342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396348 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.396365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396396 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396405 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 01:27:28.396418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.396439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.396450 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.396489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396516 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396522 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396532 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.396579 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.396609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396617 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.396634 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:27:28.396640 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396892 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:27:28.396911 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.396933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.396949 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:27:28.396976 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-14 01:27:28.396983 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:27:28.396993 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-14 01:27:28.397005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 01:27:28.397060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397079 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-14 01:27:28.397103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397110 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-14 01:27:28.397119 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 01:27:28.397135 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397142 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-14 01:27:28.397155 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:27:28.397185 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-14 01:27:28.397203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397219 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397224 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-14 01:27:28.397242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397266 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.397273 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397282 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-14 01:27:28.397294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397317 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.397331 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397337 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.397349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397372 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397378 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397387 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-14 01:27:28.397399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397428 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:27:28.397443 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397449 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.397462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397485 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.397491 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397504 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-14 01:27:28.397521 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397527 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397535 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 01:27:28.397552 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397566 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 01:27:28.397582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.397588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397597 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 01:27:28.397609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397643 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397656 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397662 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.397675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397698 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397705 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397714 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-14 01:27:28.397726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.397739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.397761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397790 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397796 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397805 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.397845 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397874 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397883 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 01:27:28.397899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.397905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 01:27:28.397930 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.397936 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397945 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-14 01:27:28.397961 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.397968 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.397977 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 01:27:28.397993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.397999 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.398008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 01:27:28.398024 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398030 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.398043 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 01:27:28.398059 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:27:28.398066 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.398075 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-14 01:27:28.398087 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.398122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.398136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-14 01:27:28.398155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398179 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.398186 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398194 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-14 01:27:28.398211 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398217 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398226 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-14 01:27:28.398242 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398248 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398268 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-14 01:27:28.398285 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.398291 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398300 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-14 01:27:28.398316 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398322 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398331 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-14 01:27:28.398347 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398353 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398361 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-14 01:27:28.398377 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398384 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398392 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 01:27:28.398408 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398415 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398428 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 01:27:28.398442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.398490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.398504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398511 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-14 01:27:28.398529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398553 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.398560 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-14 01:27:28.398581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.398604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:27:28.398620 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 01:27:28.398626 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-14 01:27:28.398636 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-14 01:27:28.398650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398655 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-14 01:27:28.398668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398690 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.398708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 01:27:28.398724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.398734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 01:27:28.398743 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-14 01:27:28.398759 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.398765 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-14 01:27:28.398778 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-14 01:27:28.398794 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 01:27:28.398800 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-14 01:27:28.398809 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-14 01:27:28.398825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.398831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.398840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.398855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.398861 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.398870 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.398906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.398915 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.398927 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.398945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.398951 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-14 01:27:28.398960 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.398976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.398982 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-14 01:27:28.398995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.399011 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:27:28.399017 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-14 01:27:28.399026 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-14 01:27:28.399042 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.399048 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.399058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.399074 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 01:27:28.399080 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-14 01:27:28.399089 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-14 01:27:28.399104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.399111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-14 01:27:28.399123 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.399140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.399147 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-14 01:27:28.399156 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.399170 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 01:27:28.399177 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-14 01:27:28.399185 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-14 01:27:28.399201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.399208 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.399217 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.399232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.399238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 01:27:28.399247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.399258 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-14 01:27:28.399288 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.399315 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-14 01:27:28.399339 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.399365 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-14 01:27:28.399389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.399414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 01:27:28.399445 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.399470 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-14 01:27:28.399495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.399520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 01:27:28.399544 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.399569 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-14 01:27:28.399593 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.399617 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-14 01:27:28.399641 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-14 01:27:28.399666 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-14 01:27:28.399695 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-14 01:27:28.399720 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-14 01:27:28.399744 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-14 01:27:28.399769 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-14 01:27:28.399794 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.399820 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 01:27:28.399844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.399868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 01:27:28.399892 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.399916 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 01:27:28.399941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.399965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 01:27:28.399989 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.400014 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:27:28.400038 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.400064 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:27:28.400089 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.400113 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-14 01:27:28.400137 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.400162 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-14 01:27:28.400186 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.400211 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-14 01:27:28.400236 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.400260 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-14 01:27:28.400285 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.400309 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:27:28.400335 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.400359 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 01:27:28.400388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.400413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 01:27:28.400445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.400470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.400495 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.400519 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.400544 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.400568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.400592 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.400616 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 01:27:28.400641 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-14 01:27:28.400665 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-14 01:27:28.400690 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.400714 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-14 01:27:28.400738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.400762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.400810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.400838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 01:27:28.400862 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.400892 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-14 01:27:28.400919 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.400944 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 01:27:28.400969 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.400993 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 01:27:28.401018 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.401042 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-14 01:27:28.401067 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.401096 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-14 01:27:28.401121 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.401146 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 01:27:28.401170 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.401195 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.401219 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.401243 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 01:27:28.401268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.401293 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 01:27:28.401318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.401342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 01:27:28.401367 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401384 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401408 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.401439 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401456 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401472 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401496 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.401521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.401616 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401641 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.401664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.401764 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401788 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.401812 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401836 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.401861 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401877 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.401925 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401957 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.401988 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.402014 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402038 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.402064 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402088 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.402112 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402137 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.402162 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402199 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.402225 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402242 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.402307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.402360 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402386 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.402413 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402459 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.402495 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402522 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.402558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.402760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402793 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.402858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402885 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.402911 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402928 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402945 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402962 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.402978 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403004 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.403031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.403118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.403254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403287 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403328 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.403354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.403464 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403501 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.403525 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403566 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403588 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403614 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.403638 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403662 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:27:28.403687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.403795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.403914 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403938 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:27:28.403962 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403978 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.403993 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404016 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.404040 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404065 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.404089 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404105 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404129 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.404153 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404169 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404192 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.404218 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404233 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404258 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:27:28.404282 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404298 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404322 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.404347 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.404395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.404510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:27:28.404698 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404714 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404738 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.404762 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404778 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404815 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404861 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.404902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.404976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.405000 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405024 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.405048 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.405144 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405168 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405197 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405222 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405245 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405261 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405285 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405309 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405325 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405349 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405374 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405398 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405422 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405453 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.405478 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405502 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405526 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405554 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.405582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405622 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 01:27:28.405646 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405670 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.405694 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405719 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.405743 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405767 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.405791 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405815 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.405841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405857 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.405962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.405986 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406002 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406041 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.406065 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406090 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.406115 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406145 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406161 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406177 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406192 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406216 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.406240 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406256 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406272 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406296 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.406320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 01:27:28.406480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406747 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406764 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.406814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.406909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406933 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 01:27:28.406957 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406973 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.406989 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407004 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407028 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 01:27:28.407052 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407076 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 01:27:28.407101 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407116 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.407181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 01:27:28.407327 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407356 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 01:27:28.407380 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407397 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407413 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407444 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 01:27:28.407469 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407494 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 01:27:28.407518 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407534 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407564 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.407589 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407605 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407629 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 01:27:28.407653 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407669 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407693 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:27:28.407718 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407734 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407759 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 01:27:28.407783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407807 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 01:27:28.407832 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407847 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407863 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407878 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.407927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.407994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.408014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.408030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.408046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 01:27:28.408070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 01:27:28.408094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.408147 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.408194 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.408240 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.408285 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.408331 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.408380 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.408433 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.408481 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.408530 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.408583 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.408627 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.408672 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.408716 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.408760 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.408805 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.408850 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.408896 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.408940 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.408989 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.409034 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.409079 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.409123 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.409168 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.409214 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.409278 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.409327 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.409372 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.409416 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.409467 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.409511 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.409557 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.409602 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.409648 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.409696 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.409739 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.409783 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.409827 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.409878 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.409927 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.409972 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.410026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.410070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.410115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.410160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.410205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.410251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.410294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.410339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.410383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.410434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.410480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.410523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.410568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.410612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.410655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.410700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.410747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.410793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.410896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.410960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.411007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.411052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.411096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.411141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.411186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.411235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.411283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.411327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.411372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.411421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.411473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.411518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.411563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.411609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.411658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.411701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.411744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.411789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.411834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.411877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.411923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.411975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.412019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.412065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.412109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.412154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.412203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.412247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.412291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.412336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.412380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.412433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.412479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.412524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.412568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.412613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.412658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.412703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.412820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.412865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.412913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.412987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.413033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.413077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.413122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.413167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.413215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.413263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.413307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.413350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.413394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.413444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.413511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.413562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.413611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.413659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.413703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.413746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.413790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.413835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.413878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.413924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.413977 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:27:28.414003 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.414061 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.414112 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.414163 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.414214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.414265 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.414315 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.414371 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.414422 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.414532 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.414585 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.414635 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.415013 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.415065 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.415160 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.415217 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.415267 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.415361 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.415451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.415505 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.415568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.415634 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.415685 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.415735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.415785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.415835 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.415886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.415937 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.416007 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.416057 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.416107 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.416179 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.416231 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.416281 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.416332 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.416396 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.416459 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.416511 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.416567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.416618 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.416668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.416726 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 01:27:28.416748 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.416813 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.416868 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.416920 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.416970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.417020 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.417070 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.417121 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.417191 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.417243 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.417299 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.417349 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.417447 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.417504 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.417560 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.417624 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.417676 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.417731 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.417786 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.417837 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.417909 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.417964 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.418032 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.418089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.418139 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.418194 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.418244 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.418294 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.418344 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.418398 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.418469 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.418520 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.418576 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.418632 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.418683 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.418733 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.418784 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.418851 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.418902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.418951 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.419051 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.419118 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-14 01:27:28.419240 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.419293 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.419343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.419548 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.419603 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.419656 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.419708 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.419756 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.419844 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.419939 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.420008 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.420054 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.420113 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.420159 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.420206 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.420251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.420297 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.420342 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.420388 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.420442 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.420494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.420540 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.420652 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.420749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.420802 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.420848 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.420894 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.420939 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.420985 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.421030 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.421081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.421132 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.421178 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.421224 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.421274 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.421320 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.421366 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.421411 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.421464 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.421510 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.421557 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.421618 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-14 01:27:28.421640 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.421688 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.421736 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.421782 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.421830 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.421877 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.421924 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.421972 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 01:27:28.422019 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 01:27:28.422067 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 01:27:28.422115 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.422166 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.422213 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.422261 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.422308 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.422356 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.422404 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.422457 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.422505 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.422552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.422600 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.422647 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.422694 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.422742 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.422789 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.422837 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.422884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.422932 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 01:27:28.422979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.423027 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.423074 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.423122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.423180 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.423228 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.423276 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.423324 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.423371 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.423419 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.423474 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.423521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.423569 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.423619 wsdl: current service: Service1 2020-08-14 01:27:28.423635 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-14 01:27:28.423663 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-14 01:27:28.423689 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-14 01:27:28.423714 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-14 01:27:28.423745 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-14 01:27:28.423764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.423781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.423790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.423798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.423805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.423813 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.423820 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.423827 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:27:28.423834 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:27:28.423841 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:27:28.423848 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.423855 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.423862 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.423869 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.423877 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.423884 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.423891 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.423899 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.423906 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.423913 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.423920 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.423927 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.423934 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.423941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.423949 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.423956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.423963 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.423970 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:27:28.423977 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.423984 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.423990 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.423998 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.424005 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.424012 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.424019 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.424026 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.424033 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.424040 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424047 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.424054 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.424061 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.424069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.424079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.424086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.424093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.424100 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.424107 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.424128 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.424142 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:27:28.424155 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:27:28.424168 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:27:28.424186 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.424201 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.424214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.424227 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.424237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424244 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.424251 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.424259 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.424266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.424273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.424280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424287 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.424294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.424316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.424322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.424329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:27:28.424336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.424343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.424350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.424357 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.424364 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.424371 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.424378 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.424385 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.424392 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.424399 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.424417 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.424433 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.424442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.424451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.424458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.424465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.424471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.424478 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.424484 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.424490 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:27:28.424497 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:27:28.424503 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:27:28.424510 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.424516 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.424523 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.424529 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.424536 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424543 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.424551 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.424561 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.424568 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.424575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.424581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424592 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.424599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424605 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424612 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.424618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.424625 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.424631 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:27:28.424637 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.424643 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.424649 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.424656 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.424663 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.424669 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.424676 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.424682 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.424688 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.424694 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.424707 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.424713 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.424719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 01:27:28.424727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 01:27:28.424733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 01:27:28.424740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 01:27:28.424746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.424752 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 01:27:28.424758 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 01:27:28.424764 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 01:27:28.424770 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 01:27:28.424777 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 01:27:28.424783 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 01:27:28.424789 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 01:27:28.424796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 01:27:28.424802 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 01:27:28.424809 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424816 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.424822 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 01:27:28.424828 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 01:27:28.424834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 01:27:28.424841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 01:27:28.424847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424853 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 01:27:28.424859 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 01:27:28.424865 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 01:27:28.424878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 01:27:28.424884 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 01:27:28.424890 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 01:27:28.424896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 01:27:28.424902 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 01:27:28.424908 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 01:27:28.424918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 01:27:28.424925 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 01:27:28.424932 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 01:27:28.424938 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 01:27:28.424944 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 01:27:28.424950 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 01:27:28.424956 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 01:27:28.424963 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 01:27:28.424969 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 01:27:28.424975 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 01:27:28.425295 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-14 01:27:28.425308 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:27:28.425313 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:27:28.425318 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 01:27:28.425325 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-14 01:27:28.425329 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:27:28.425333 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 01:27:28.425342 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-14 01:27:28.425351 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:27:28.425400 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425408 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:27:28.425432 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 01:27:28.425455 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-14 01:27:28.425461 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-14 01:27:28.425466 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-14 01:27:28.425470 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-14 01:27:28.425475 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:27:28.425489 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:27:28.425495 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:27:28.425500 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:27:28.425512 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425520 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 01:27:28.425525 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-14 01:27:28.425551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.425563 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:27:28.425568 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.425594 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:27:28.425599 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-14 01:27:28.425603 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-14 01:27:28.425607 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-14 01:27:28.425611 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-14 01:27:28.425615 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-14 01:27:28.425619 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-14 01:27:28.425623 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:27:28.425628 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-14 01:27:28.425634 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 01:27:28.425645 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:27:28.425652 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:27:28.425656 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 01:27:28.425661 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425666 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 01:27:28.425671 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 01:27:28.425696 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 01:27:28.425703 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425708 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425714 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425718 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 01:27:28.425728 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:27:28.425735 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425739 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:27:28.425744 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:27:28.425750 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176992" 2020-08-14 01:27:28.425757 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425761 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:27:28.425765 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425776 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425781 wsdl: in serializeType: returning: 176992 2020-08-14 01:27:28.425788 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 01:27:28.425794 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425798 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:27:28.425802 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 01:27:28.425807 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-14 01:27:28.425814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425818 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 01:27:28.425829 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425833 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 01:27:28.425837 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-14 01:27:28.425843 wsdl: in serializeType: returning: 176992PLN 2020-08-14 01:27:28.425847 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176992PLN 2020-08-14 01:27:28.425871 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=176992PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-14 01:27:28.425876 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-14 01:27:28.425882 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3283"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-14 01:27:28.425896 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-14 01:27:28.425905 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=176992PLN 2020-08-14 01:27:28.425936 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-14 01:27:28.426010 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-14 01:27:28.425948 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 01:27:28.425959 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 01:27:28.425965 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 01:27:28.425969 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 01:27:28.425973 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 01:27:28.425980 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:27:28.425990 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:27:28.425998 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:27:28.426003 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:27:28.426032 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-14 01:27:28.426041 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 01:27:28.426048 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 01:27:28.433173 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 01:27:28.433186 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 01:27:28.433195 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-14 01:27:28.433200 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-14 01:27:28.433205 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 01:27:28.433210 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 01:27:28.433214 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 01:27:28.433218 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 01:27:28.433222 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-14 01:27:28.433245 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-14 01:27:28.442680 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-14 01:27:28.442693 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-14 01:27:28.442698 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:27:28.442703 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 01:27:28.442708 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 01:27:28.442713 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 01:27:28.442718 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 01:27:28.442723 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 01:27:28.442728 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 01:27:28.442733 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 23:27:24 GMT 2020-08-14 01:27:28.442738 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 01:27:28.442743 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-14 01:27:28.442752 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 01:27:28.442758 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-14 01:27:28.442777 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-14 01:27:28.442785 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-14 01:27:28.442792 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 01:27:28.442797 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-14 01:27:28.442801 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-14 01:27:28.442824 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 01:27:28.442833 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 01:27:28.442838 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 01:27:28.442864 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 01:27:28.442871 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 23:27:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-14 01:27:28.442892 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-14 01:27:28.442947 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-14 01:27:28.443031 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-14 01:27:28.443044 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-14 01:27:28.443176 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-14 01:27:28.443272 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-14 01:27:28.443279 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-14 01:27:28.443287 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-14 01:27:28.443298 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:27:28.443360 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-14 01:27:28.443434 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-14 01:27:28.443462 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 01:27:28.443474 nusoap_client: got fault 2020-08-14 01:27:28.443482 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-14 01:27:28.443486 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-14 01:27:28.443494 nusoap_client: detail =