Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
KHF5-2B Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2087
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Jun 2020 02:18:22 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-05 04:18:22.561291 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-05 04:18:22.561352 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:18:22.561369 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-05 04:18:22.561388 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:18:22.561399 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-05 04:18:22.561408 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-05 04:18:22.561424 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-05 04:18:22.561433 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:18:22.561439 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:18:22.561449 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:18:22.561459 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 04:18:22.561471 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 04:18:22.561477 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 04:18:22.561481 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 04:18:22.561486 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 04:18:22.561490 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-05 04:18:22.561504 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:18:22.561521 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:18:22.561539 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 04:18:22.561546 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-05 04:18:22.561553 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-05 04:18:22.561563 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 04:18:22.561573 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 04:18:22.568164 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 04:18:22.568181 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 04:18:22.568192 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-05 04:18:22.568199 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:18:22.568205 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:18:22.568209 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 04:18:22.568214 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-05 04:18:22.568247 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-05 04:18:22.587579 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-05 04:18:22.587598 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-05 04:18:22.587605 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 04:18:22.587611 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 04:18:22.587616 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 04:18:22.587621 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 04:18:22.587631 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 04:18:22.587638 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 04:18:22.587644 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 04:18:22.587649 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 02:18:22 GMT 2020-06-05 04:18:22.587658 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 04:18:22.587664 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-05 04:18:22.587671 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 04:18:22.587680 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-05 04:18:22.587709 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-05 04:18:22.587733 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-05 04:18:22.593964 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.594124 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-05 04:18:22.594142 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-06-05 04:18:22.600646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.600698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.600750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.600800 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:18:22.600826 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.600862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.600887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.600965 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:18:22.600996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.607353 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.607486 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 04:18:22.607534 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:18:22.607597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.607765 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 04:18:22.607877 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-05 04:18:22.607923 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-05 04:18:22.607955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.608005 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.608088 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:18:22.608107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.613872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.613899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.613922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.613948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.614162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.614262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614326 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:18:22.614373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614415 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.614464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.614535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.614595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614800 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2020-06-05 04:18:22.614833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614922 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:18:22.614962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.614978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.615012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.615045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.615067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.615093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620494 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-05 04:18:22.620543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:18:22.620604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:18:22.620960 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-06-05 04:18:22.620971 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 04:18:22.620976 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-05 04:18:22.621106 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-05 04:18:22.621138 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 04:18:22.621152 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 04:18:22.621158 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 04:18:22.621176 wsdl: got WSDL URL 2020-06-05 04:18:22.621181 wsdl: Parse WSDL 2020-06-05 04:18:22.621386 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-05 04:18:22.621403 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-05 04:18:22.621463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-05 04:18:22.621494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621525 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.621534 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621549 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:18:22.621570 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.621578 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621588 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:18:22.621603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.621642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.621657 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.621680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621782 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.621791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-05 04:18:22.621818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.621846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-05 04:18:22.621862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621868 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-05 04:18:22.621883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621914 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.621921 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621931 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:18:22.621949 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.621956 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621965 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:18:22.621982 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.621989 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.621998 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 04:18:22.622011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.622045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.622059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-05 04:18:22.622080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622105 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.622111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-05 04:18:22.622134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.622159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-05 04:18:22.622173 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622179 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-05 04:18:22.622193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622217 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.622224 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622233 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:18:22.622250 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.622256 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622266 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:18:22.622282 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.622289 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622298 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 04:18:22.622314 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.622321 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622330 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.622342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.622380 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.622394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622400 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.622418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622497 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.622517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.622534 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.622555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-05 04:18:22.622567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:18:22.622591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 04:18:22.622606 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622612 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-05 04:18:22.622626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622649 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.622656 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622665 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:18:22.622678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.622703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.622717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622723 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.622736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622766 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.622821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.622836 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622847 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.622888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-05 04:18:22.622903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:18:22.622965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-05 04:18:22.622981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.622988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-05 04:18:22.623002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.623040 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623054 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:18:22.623072 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.623078 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623088 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:18:22.623105 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.623111 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623120 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 04:18:22.623137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.623143 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623152 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.623165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.623201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.623215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.623276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623315 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.623323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-05 04:18:22.623346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.623376 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 04:18:22.623391 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623397 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-05 04:18:22.623415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623447 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.623454 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:18:22.623476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.623512 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.623527 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623533 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.623547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623572 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.623579 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623608 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-05 04:18:22.623636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.623702 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-05 04:18:22.623729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623741 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-05 04:18:22.623766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623812 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.623825 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.623886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.623931 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.623959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.623970 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.623995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624040 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.624053 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624080 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-05 04:18:22.624096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624122 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-05 04:18:22.624141 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624147 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-05 04:18:22.624162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624187 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.624194 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624203 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:18:22.624220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.624227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624236 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.624248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624278 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-05 04:18:22.624292 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624298 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.624312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624335 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.624342 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624351 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-05 04:18:22.624363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624388 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-05 04:18:22.624402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624408 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-05 04:18:22.624421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624452 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.624459 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624468 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:18:22.624485 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.624491 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624500 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.624513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624602 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-05 04:18:22.624619 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624626 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.624639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624663 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.624670 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624683 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-05 04:18:22.624697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624722 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-05 04:18:22.624736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624742 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-05 04:18:22.624755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.624785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.624807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624831 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-05 04:18:22.624846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624852 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.624866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624889 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.624896 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-05 04:18:22.624917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.624943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-05 04:18:22.624957 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.624965 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-05 04:18:22.624978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.625008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.625030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625055 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.625069 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625075 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.625088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.625118 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-05 04:18:22.625140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625164 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 04:18:22.625178 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625184 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-05 04:18:22.625197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625221 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.625228 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625237 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 04:18:22.625249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625273 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.625288 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625293 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.625306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625330 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.625337 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625346 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-05 04:18:22.625359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 04:18:22.625397 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625403 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-05 04:18:22.625416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625459 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.625470 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625485 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 04:18:22.625506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625536 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.625552 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625558 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.625572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625601 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.625609 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625618 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-05 04:18:22.625631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625655 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 04:18:22.625670 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625676 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-05 04:18:22.625688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625712 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.625718 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625728 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-05 04:18:22.625749 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.625756 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625765 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-05 04:18:22.625778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625807 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.625822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625828 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.625841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625874 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.625880 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625890 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-05 04:18:22.625902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.625926 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 04:18:22.625942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625948 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 04:18:22.625962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.625986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.625993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.626015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.626041 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.626055 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626062 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.626074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626098 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.626105 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626114 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 04:18:22.626127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.626151 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:18:22.626166 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626172 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-05 04:18:22.626185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626265 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:18:22.626273 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626282 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 04:18:22.626295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.626320 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.626335 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626345 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.626359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626382 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626389 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626431 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.626452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.626468 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.626488 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-05 04:18:22.626500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:18:22.626524 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:18:22.626539 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626545 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-05 04:18:22.626559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626593 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:18:22.626600 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626609 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 04:18:22.626622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.626646 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.626661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626667 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.626680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626703 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626709 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.626764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.626779 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626790 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.626799 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-05 04:18:22.626811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:18:22.626834 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-05 04:18:22.626849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626855 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-05 04:18:22.626868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626892 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:18:22.626934 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.626953 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 04:18:22.626975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.627020 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.627037 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627059 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.627084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627125 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627138 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.627229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.627262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627282 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.627301 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-05 04:18:22.627315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:18:22.627340 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:18:22.627379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-05 04:18:22.627416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.627485 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-05 04:18:22.627535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.627592 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-05 04:18:22.627642 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.627655 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627679 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:18:22.627708 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.627716 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627743 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 04:18:22.627768 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.627775 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627785 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 04:18:22.627802 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.627809 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627818 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-05 04:18:22.627847 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.627858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.627900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.627963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.627980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.628003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.628030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628056 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.628077 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-05 04:18:22.628115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.628154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-05 04:18:22.628177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628187 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-05 04:18:22.628209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628254 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.628267 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628284 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 04:18:22.628316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.628328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.628377 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.628389 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628405 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 04:18:22.628438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.628495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.628522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.628558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.628624 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628641 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-05 04:18:22.628666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.628710 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-05 04:18:22.628738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 04:18:22.628776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.628884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.628927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.628958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.628978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.629068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629080 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.629104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629155 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.629168 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 04:18:22.629210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.629256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:18:22.629283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629294 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-05 04:18:22.629317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.629375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629393 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.629436 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.629448 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629466 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-05 04:18:22.629497 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.629509 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.629528 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-05 04:18:22.630123 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.630137 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630155 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-05 04:18:22.630186 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.630198 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630215 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-05 04:18:22.630240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.630315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.630342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630352 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.630377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630441 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.630454 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-05 04:18:22.630499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.630544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 04:18:22.630578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630589 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 04:18:22.630615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630662 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.630674 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630693 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 04:18:22.630726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.630749 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.630796 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.630808 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630825 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 04:18:22.630849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.630952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.630984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.630995 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.631020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631071 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.631084 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 04:18:22.631126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.631171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:18:22.631198 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.631232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631279 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.631291 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631308 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:18:22.631340 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.631351 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631368 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:18:22.631400 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.631412 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631443 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:18:22.631616 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.631630 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631648 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 04:18:22.631682 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.631693 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631716 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:18:22.631750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.631825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.631859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631870 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.631895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631941 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.631953 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.631971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 04:18:22.631996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.632021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.632040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.632066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632117 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632129 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632147 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632171 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.632223 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.632281 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.632330 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.632341 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632359 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-05 04:18:22.632391 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.632403 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632419 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-05 04:18:22.632563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.632580 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632598 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 04:18:22.632647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.632659 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632677 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-05 04:18:22.632710 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:18:22.632721 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632739 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-05 04:18:22.632771 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.632784 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632801 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.632834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.632846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.632966 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.632979 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.632998 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-05 04:18:22.633035 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.633047 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.633064 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:18:22.633096 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.633108 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.633125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:18:22.633150 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.633239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.633271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.633283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.633308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.633353 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.633365 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.633382 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:18:22.633415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.633434 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.633453 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 04:18:22.633995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.634009 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.634028 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 04:18:22.634067 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.634738 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.634763 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 04:18:22.634789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.634838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.634858 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.634886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.634897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.634923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.634968 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.634981 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.634999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-05 04:18:22.635024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.635050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.635068 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.635092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635139 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635169 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.635245 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635291 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.635303 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635321 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 04:18:22.635351 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.635363 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635380 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 04:18:22.635411 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.635429 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635449 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 04:18:22.635481 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.635492 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635510 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 04:18:22.635542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.635554 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635572 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 04:18:22.635603 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.635615 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635633 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 04:18:22.635664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.635676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.635724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.635736 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635753 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 04:18:22.635784 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.635796 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635812 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 04:18:22.635843 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.635855 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635871 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:18:22.635902 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.635913 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.635930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:18:22.635955 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.636161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.636196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.636239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636285 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.636297 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636314 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:18:22.636345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.636357 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.636406 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.636418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636443 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:18:22.636475 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.636487 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636504 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.636529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.636631 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.636658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.636700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636745 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.636757 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.636774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-05 04:18:22.637493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.637522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.637541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.637565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637615 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637662 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.637734 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637775 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.637787 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637804 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 04:18:22.637837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.637849 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637866 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 04:18:22.637898 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.637910 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637927 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 04:18:22.637959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.637970 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.637988 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 04:18:22.638019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.638031 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638048 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 04:18:22.638079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.638091 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 04:18:22.638139 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.638150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638167 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.638198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.638210 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638227 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 04:18:22.638259 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.638271 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638288 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 04:18:22.638320 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638332 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638349 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-05 04:18:22.638380 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.638393 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638411 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:18:22.638451 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.638463 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638479 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:18:22.638504 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.638604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.638723 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638782 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638795 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638819 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.638898 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638946 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.638959 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.638976 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-05 04:18:22.639008 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.639020 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639037 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-05 04:18:22.639069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.639081 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639097 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 04:18:22.639129 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.639140 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639157 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-05 04:18:22.639188 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.639200 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639217 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-05 04:18:22.639248 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.639260 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639277 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 04:18:22.639308 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.639320 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639337 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-05 04:18:22.639368 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.639379 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-05 04:18:22.639434 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.639446 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639464 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-05 04:18:22.639496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.639507 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 04:18:22.639555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.639567 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 04:18:22.639615 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.639627 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639645 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-05 04:18:22.639676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.639687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.639736 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.639747 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639764 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-05 04:18:22.639789 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.639903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.639937 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.639947 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-05 04:18:22.639974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640018 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.640031 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640048 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 04:18:22.640072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.640117 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.640143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640154 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.640179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640224 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.640236 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640298 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-05 04:18:22.640326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.640372 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 04:18:22.640398 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640410 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-05 04:18:22.640441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.640499 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.640548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.640561 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640578 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 04:18:22.640610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.640622 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640639 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 04:18:22.640716 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.640731 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640750 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 04:18:22.640775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.640844 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-05 04:18:22.640871 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640882 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.640908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640952 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.640964 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.640981 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-05 04:18:22.641006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.641031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.641050 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-05 04:18:22.641074 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.641121 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641133 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.641151 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.641202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.641228 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641273 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.641431 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641452 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-05 04:18:22.641485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.641498 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641522 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-05 04:18:22.641556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.641568 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641585 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-05 04:18:22.641618 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:18:22.641630 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641647 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 04:18:22.641678 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.641690 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641707 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-05 04:18:22.641738 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.641749 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641767 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-05 04:18:22.641799 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.641816 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641841 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:18:22.641873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.641885 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641902 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-05 04:18:22.641934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.641946 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.641963 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-05 04:18:22.641994 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.642005 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.642023 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.642048 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-05 04:18:22.642141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.642172 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642262 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-05 04:18:22.642297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.642360 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.642404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.642500 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.642527 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642538 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.642568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642613 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:18:22.642677 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642700 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-05 04:18:22.642725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.642751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.642775 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-05 04:18:22.642801 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-05 04:18:22.642861 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.642874 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 04:18:22.642891 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-05 04:18:22.642922 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:18:22.642934 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-05 04:18:22.642952 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-05 04:18:22.642985 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.642996 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 04:18:22.643013 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-05 04:18:22.643038 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-05 04:18:22.643076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.643105 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643116 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.643141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.643199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.643255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.643267 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643292 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 04:18:22.643323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.643334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 04:18:22.643382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.643789 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.643832 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643844 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.643875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643924 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.643936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.643954 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-05 04:18:22.643992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.644018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.644037 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.644062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644110 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644122 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644139 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644164 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.644279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644340 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.644352 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644370 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-05 04:18:22.644403 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.644414 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-05 04:18:22.644472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.644484 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644500 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 04:18:22.644538 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.644550 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644567 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-05 04:18:22.644599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.644611 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644628 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 04:18:22.644659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.644671 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644688 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-05 04:18:22.644719 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.644731 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644747 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-05 04:18:22.644778 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.644790 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644807 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:18:22.644847 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.644859 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644877 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:18:22.644901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.644984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.645014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645025 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-05 04:18:22.645057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645102 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.645115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645131 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:18:22.645162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.645173 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645195 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:18:22.645227 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.645238 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645255 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:18:22.645286 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.645298 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645315 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 04:18:22.645347 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.645359 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645376 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:18:22.645399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.645477 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.645504 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645515 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.645542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645598 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.645707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.645737 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645755 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.645775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-05 04:18:22.645797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:18:22.645937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 04:18:22.645964 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.645985 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-05 04:18:22.646028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646076 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.646089 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646107 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-05 04:18:22.646132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.646178 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.646205 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646216 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.646240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646286 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 04:18:22.646298 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646335 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-05 04:18:22.646360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.646403 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-05 04:18:22.646438 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646449 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-05 04:18:22.646476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646522 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.646533 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646549 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 04:18:22.646579 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.646596 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646610 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 04:18:22.646636 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.646646 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646661 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-05 04:18:22.646683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.646746 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.646774 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646785 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.646810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646841 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.646848 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646875 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-05 04:18:22.646889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.646916 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 04:18:22.646931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646938 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-05 04:18:22.646952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.646984 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.646992 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647001 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.647014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.647040 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.647055 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647061 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.647075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647100 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647108 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647118 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-05 04:18:22.647131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.647156 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 04:18:22.647170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647202 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647210 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647220 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.647263 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647294 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647301 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647311 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-05 04:18:22.647382 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647391 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647402 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-05 04:18:22.647421 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647435 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647446 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-05 04:18:22.647467 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647474 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647483 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-05 04:18:22.647514 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647521 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647531 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-05 04:18:22.647549 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:18:22.647560 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647577 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-05 04:18:22.647596 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:18:22.647604 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647614 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-05 04:18:22.647631 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:18:22.647639 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647648 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-05 04:18:22.647666 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.647673 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647684 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-05 04:18:22.647701 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647708 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647717 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-05 04:18:22.647735 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647742 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647753 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-05 04:18:22.647770 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647777 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647787 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-05 04:18:22.647804 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647811 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647820 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-05 04:18:22.647833 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.647900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.647920 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647926 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-05 04:18:22.647942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647967 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.647975 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.647985 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.648002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.648009 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648023 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.648036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.648076 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.648092 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648099 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.648112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648138 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648145 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648155 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-05 04:18:22.648168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.648193 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-05 04:18:22.648207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648235 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648242 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648251 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648264 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.648295 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648321 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.648328 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648338 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-05 04:18:22.648356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.648405 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648447 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 04:18:22.648469 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.648476 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648486 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-05 04:18:22.648503 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 04:18:22.648510 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648520 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-05 04:18:22.648542 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.648550 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648564 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-05 04:18:22.648583 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 04:18:22.648590 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648599 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-05 04:18:22.648617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.648624 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.648646 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.648709 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648728 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-05 04:18:22.648743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648775 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.648782 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648791 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.648809 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.648815 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648825 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.648837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.648870 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.648885 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648891 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-05 04:18:22.648905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648929 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.648936 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648945 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-05 04:18:22.648957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.648972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.648982 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-05 04:18:22.648997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649015 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-05 04:18:22.649191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649218 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.649225 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649234 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.649251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.649258 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649267 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.649280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.649308 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.649323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649329 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.649342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649366 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.649373 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649386 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-05 04:18:22.649399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.649428 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 04:18:22.649445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649451 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.649464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649488 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.649495 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649504 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:18:22.649521 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.649528 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649537 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:18:22.649551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.649583 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.649598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649604 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.649617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649641 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649648 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649661 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 04:18:22.649674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.649689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.649699 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.649718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649745 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649752 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649761 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649774 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.649803 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.649834 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.649860 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:18:22.649867 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649876 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 04:18:22.649890 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.649909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.649923 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:18:22.649953 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-05 04:18:22.649960 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:18:22.649970 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-05 04:18:22.649982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:18:22.649997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650011 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-05 04:18:22.650035 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650042 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-05 04:18:22.650051 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:18:22.650067 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650074 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-05 04:18:22.650084 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 04:18:22.650096 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-05 04:18:22.650114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650129 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650135 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-05 04:18:22.650149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650173 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.650179 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650189 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-05 04:18:22.650201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650226 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.650240 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650246 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.650263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650288 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650295 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650304 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-05 04:18:22.650316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650341 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 04:18:22.650355 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.650375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650398 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.650405 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650414 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-05 04:18:22.650480 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650487 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:18:22.650514 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650520 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650529 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:18:22.650552 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.650561 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650578 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 04:18:22.650592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650629 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650644 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650650 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.650664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650688 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650695 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650704 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-05 04:18:22.650717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.650731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650741 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.650755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650780 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650787 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650796 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.650838 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650873 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650882 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:18:22.650899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.650905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:18:22.650931 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.650938 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650947 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-05 04:18:22.650964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.650970 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.650979 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 04:18:22.650996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.651012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:18:22.651028 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651035 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.651043 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 04:18:22.651060 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 04:18:22.651067 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.651076 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-05 04:18:22.651088 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.651125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.651140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-05 04:18:22.651165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651190 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.651197 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651206 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-05 04:18:22.651223 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651229 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651238 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-05 04:18:22.651255 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651262 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651271 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-05 04:18:22.651287 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.651293 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651302 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-05 04:18:22.651319 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651325 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651334 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-05 04:18:22.651350 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651357 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651371 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-05 04:18:22.651388 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651394 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651403 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 04:18:22.651419 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651447 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651459 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 04:18:22.651472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.651523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.651538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651545 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-05 04:18:22.651568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651593 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.651600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-05 04:18:22.651622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.651647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 04:18:22.651663 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:18:22.651669 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-05 04:18:22.651679 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-05 04:18:22.651694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651700 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-05 04:18:22.651712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651735 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.651754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:18:22.651770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.651781 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:18:22.651790 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-05 04:18:22.651807 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.651813 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-05 04:18:22.651823 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-05 04:18:22.651838 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:18:22.651844 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-05 04:18:22.651853 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-05 04:18:22.651870 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.651876 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.651885 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.651901 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.651907 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.651920 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.651937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.651943 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.651952 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.652042 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.652050 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-05 04:18:22.652060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.652078 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.652084 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-05 04:18:22.652093 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.652109 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:18:22.652116 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-05 04:18:22.652125 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-05 04:18:22.652141 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.652152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.652162 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.652179 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 04:18:22.652185 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-05 04:18:22.652219 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-05 04:18:22.652240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.652247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-05 04:18:22.652257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.652273 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.652280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-05 04:18:22.652289 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.652307 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:18:22.652314 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-05 04:18:22.652324 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-05 04:18:22.652340 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.652347 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.652361 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.652378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.652384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 04:18:22.652394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.652472 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-05 04:18:22.652518 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.652545 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-05 04:18:22.652576 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.652607 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-05 04:18:22.652632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.652657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 04:18:22.652682 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.652708 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-05 04:18:22.652733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.652758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 04:18:22.652783 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.652807 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-05 04:18:22.652831 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.652855 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-05 04:18:22.652880 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-05 04:18:22.652905 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-05 04:18:22.652931 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-05 04:18:22.652955 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-05 04:18:22.652979 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-05 04:18:22.653004 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-05 04:18:22.653028 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.653053 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 04:18:22.653078 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.653102 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 04:18:22.653126 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.653156 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 04:18:22.653181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.653230 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 04:18:22.653284 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.653385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:18:22.653451 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.653504 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:18:22.653553 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.653603 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-05 04:18:22.653653 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.653701 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:18:22.653759 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.653789 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-05 04:18:22.653817 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.653843 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-05 04:18:22.653868 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.653893 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:18:22.653919 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.653984 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 04:18:22.654013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.654038 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:18:22.654063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.654092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.654117 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.654141 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.654166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.654195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.654220 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.654245 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 04:18:22.654269 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-05 04:18:22.654294 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-05 04:18:22.654319 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.654343 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-05 04:18:22.654368 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.654392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.654417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.654448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 04:18:22.654474 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.654500 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-05 04:18:22.654525 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.654552 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 04:18:22.654582 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.654606 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 04:18:22.654631 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.654655 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-05 04:18:22.654680 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.654704 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-05 04:18:22.654729 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.654754 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 04:18:22.654779 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.654803 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.654828 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.654853 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 04:18:22.654883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.654908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 04:18:22.654932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.654957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 04:18:22.654982 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.654999 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655024 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.655049 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655065 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655081 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655106 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.655131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.655226 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655251 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.655275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.655370 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655394 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655418 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655449 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655474 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655490 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655514 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655542 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655565 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655638 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655669 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655694 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655719 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655748 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.655773 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655822 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655846 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.655870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.655935 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.655959 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.655983 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656008 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.656032 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656057 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.656081 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656106 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.656130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.656332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656366 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656408 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.656439 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656464 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.656488 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656504 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656520 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656535 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656551 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656575 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.656600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656615 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.656681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.656792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656863 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.656887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656903 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656923 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.656963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.656988 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657013 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.657038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657068 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657084 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657099 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657124 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.657179 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657206 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:18:22.657230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.657314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.657430 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657456 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 04:18:22.657481 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657497 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657513 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657537 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.657561 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657796 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.657821 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657838 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657863 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.657888 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657904 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657928 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.657953 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657969 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.657993 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:18:22.658017 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658033 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658123 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.658150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658175 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.658202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658235 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.658300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:18:22.658473 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658489 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658513 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.658537 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658553 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658569 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658593 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.658618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658649 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.658713 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658738 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.658768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.658864 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658889 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.658913 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658938 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.658962 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.658978 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659002 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.659027 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659042 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659066 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.659090 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659119 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.659144 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659169 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.659193 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659217 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.659242 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659272 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.659296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659337 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:18:22.659361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.659427 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659455 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.659480 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659505 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.659530 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659556 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.659581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.659743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.659827 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659852 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.659876 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659893 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659908 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659924 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659939 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.659963 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.659988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.660067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:18:22.660181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660286 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.660310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.660416 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660447 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:18:22.660473 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660489 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660505 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660520 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660544 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:18:22.660568 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660593 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:18:22.660618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660673 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.660698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:18:22.660809 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660834 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 04:18:22.660858 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660874 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660890 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660914 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:18:22.660938 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.660962 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:18:22.660987 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661003 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661032 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.661057 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661073 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661098 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:18:22.661122 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661138 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661162 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:18:22.661187 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661202 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661227 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:18:22.661252 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661277 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:18:22.661301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.661397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:18:22.661536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:18:22.661561 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.661615 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.661664 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.661716 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.661763 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.661810 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.661854 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.661932 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.662047 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.662095 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.662182 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.662255 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.662354 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.662400 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.662471 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.662520 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.662568 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.662616 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.662663 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.662710 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.662771 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.662817 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.662861 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.662941 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.662991 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.663048 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.663099 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.663143 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.663188 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.663232 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.663318 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.663415 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.663530 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.663587 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.663641 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.663727 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.663790 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.663840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.663887 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.663932 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.663979 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.664033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.664079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.664125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.664170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.664216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.664262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.664305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.664351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.664397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.664468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.664517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.664564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.664617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.664663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.664710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.664770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.664829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.664876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.664920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.664979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.665025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.665071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.665116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.665162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.665208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.665258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.665308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.665352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.665415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.665485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.665532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.665636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.665686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.665770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.665839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.665885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.665930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.665988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.666036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.666080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.666127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.666180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.666225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.666271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.666321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.666367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.666431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.666493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.666540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.666587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.666634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.666681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.666772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.666819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.666873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.666932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.666978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.667024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.667070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.667114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.667393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.667492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.667541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.667588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.667636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.667683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.667811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.667864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.667914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.667959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.668003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.668048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.668094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.668154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.668201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.668251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.668296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.668340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.668385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.668478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.668528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.668576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.668651 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 04:18:22.668679 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.668758 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.668811 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.668863 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.668914 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.668965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.669016 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.669072 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.669124 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.669176 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.669227 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.669278 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.669328 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.669385 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.669444 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.669511 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.669564 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.669617 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.669670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.669722 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.669786 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.669843 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.669894 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.669944 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.670032 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.670088 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.670139 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.670515 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.670578 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.670631 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.670684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.670737 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.670789 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.670842 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.670894 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.670946 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.671013 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.671064 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.671115 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.671166 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.671216 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.671275 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 04:18:22.671298 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.671351 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.671403 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.671481 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.671535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.671589 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.671642 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.671694 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.671772 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.671887 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.671941 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.671997 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.672048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.672184 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.672236 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.672294 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.672371 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.672430 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.672498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.672552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.672605 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.672695 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.672767 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.672820 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.672871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.672923 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.672974 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.673025 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.673152 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.673265 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.673327 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.673384 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.673442 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.673553 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.673612 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.673666 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.673719 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.673784 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.673841 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.673892 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.673944 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.674002 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-05 04:18:22.674025 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.674072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.674118 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.674164 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.674210 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.674255 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.674301 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.674346 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.674392 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.674461 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.674511 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.674559 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.674606 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.674654 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.674701 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.674762 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.674980 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.675829 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.675924 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.676013 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.676108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.676199 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.676318 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.676370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.676420 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.676491 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.676544 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.676592 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.676639 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.676687 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.676735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.676805 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.676851 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.676897 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.676942 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.676988 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.677034 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.677080 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.677126 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.677171 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.677217 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.677271 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-05 04:18:22.677293 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.677341 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.677389 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.677442 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.677491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.677538 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.677586 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.677853 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:18:22.677934 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:18:22.677986 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:18:22.678036 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.678094 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.678144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.678207 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.678254 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.678302 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.678349 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.678398 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.678467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.678518 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.678574 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.678625 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.678675 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.678726 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.678788 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.678836 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.678884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.678932 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:18:22.678979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.679027 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.679075 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.679122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.679181 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.679230 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.679277 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.679326 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.679374 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.679421 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.679491 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.679541 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.679597 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.679650 wsdl: current service: Service1 2020-06-05 04:18:22.679669 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-05 04:18:22.679699 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-05 04:18:22.679726 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-05 04:18:22.679799 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-05 04:18:22.679826 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-05 04:18:22.679848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.679869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.679879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.679887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.679894 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.679902 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.679909 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.679917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:18:22.679924 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:18:22.679932 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:18:22.679939 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.679946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.679954 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.679962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.679969 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.679981 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.679989 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.679997 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680004 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.680012 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.680019 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680027 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.680034 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680049 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.680056 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.680063 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.680071 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:18:22.680078 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.680085 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.680092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.680099 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.680107 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.680114 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.680121 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.680128 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.680135 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.680143 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680150 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.680157 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.680164 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.680172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.680182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.680189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.680197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.680205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.680212 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.680219 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.680225 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:18:22.680233 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:18:22.680240 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:18:22.680247 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.680254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.680261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.680269 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.680276 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680283 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680290 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.680298 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.680312 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.680319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680326 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.680333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680348 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.680359 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.680367 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.680374 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:18:22.680382 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.680389 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.680396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.680403 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.680410 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.680418 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.680429 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.680437 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.680466 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.680475 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680482 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.680490 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.680497 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.680505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.680519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.680526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.680534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.680541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.680549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.680560 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.680567 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:18:22.680574 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:18:22.680581 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:18:22.680589 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.680596 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.680603 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.680610 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.680617 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680624 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680631 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.680638 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.680651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.680658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680665 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.680672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680678 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.680692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.680699 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.680706 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:18:22.680712 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.680719 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.680725 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.680732 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.680740 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.680747 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.680766 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.680777 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.680784 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.680791 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680798 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.680804 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.680811 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.680818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:18:22.680826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:18:22.680833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:18:22.680839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:18:22.680846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.680853 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:18:22.680859 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:18:22.680866 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:18:22.680872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:18:22.680879 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:18:22.680885 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:18:22.680891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:18:22.680908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:18:22.680914 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:18:22.680921 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680928 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680934 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:18:22.680941 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:18:22.680948 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:18:22.680954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:18:22.680964 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680971 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:18:22.680977 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:18:22.680984 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.680991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:18:22.680997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:18:22.681004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:18:22.681010 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:18:22.681016 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:18:22.681023 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:18:22.681029 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:18:22.681035 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:18:22.681042 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:18:22.681049 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:18:22.681055 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:18:22.681061 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:18:22.681068 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:18:22.681074 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:18:22.681081 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:18:22.681087 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:18:22.681093 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:18:22.681407 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-05 04:18:22.681417 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 04:18:22.681426 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 04:18:22.681431 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 04:18:22.681438 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-05 04:18:22.681443 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 04:18:22.681465 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 04:18:22.681476 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-05 04:18:22.681486 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 04:18:22.681529 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681536 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 04:18:22.681553 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 04:18:22.681577 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-05 04:18:22.681584 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-05 04:18:22.681589 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-05 04:18:22.681593 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-05 04:18:22.681602 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 04:18:22.681646 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:18:22.681654 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:18:22.681659 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:18:22.681670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681679 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:18:22.681684 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-05 04:18:22.681714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.681727 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 04:18:22.681732 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.681760 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 04:18:22.681766 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-05 04:18:22.681771 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-05 04:18:22.681775 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-05 04:18:22.681778 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-05 04:18:22.681795 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-05 04:18:22.681799 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-05 04:18:22.681804 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 04:18:22.681809 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-05 04:18:22.681816 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176992" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 04:18:22.681877 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:18:22.681887 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:18:22.681891 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:18:22.681906 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681912 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 04:18:22.681916 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:18:22.681944 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 04:18:22.681950 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681955 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681970 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681974 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:18:22.681988 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 04:18:22.681996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682001 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:18:22.682006 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 04:18:22.682012 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176992" 2020-06-05 04:18:22.682019 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682023 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:18:22.682028 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682035 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682040 wsdl: in serializeType: returning: 176992 2020-06-05 04:18:22.682046 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 04:18:22.682053 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682057 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:18:22.682061 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 04:18:22.682067 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-05 04:18:22.682074 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682078 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:18:22.682088 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682093 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:18:22.682097 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-05 04:18:22.682102 wsdl: in serializeType: returning: 176992PLN 2020-06-05 04:18:22.682107 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176992PLN 2020-06-05 04:18:22.682178 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=176992PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-05 04:18:22.682184 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-05 04:18:22.682191 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8928"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-05 04:18:22.682206 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-05 04:18:22.682212 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=176992PLN 2020-06-05 04:18:22.682222 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-05 04:18:22.682302 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-05 04:18:22.682236 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 04:18:22.682247 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 04:18:22.682253 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 04:18:22.682257 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 04:18:22.682261 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 04:18:22.682272 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:18:22.682281 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:18:22.682290 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 04:18:22.682295 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 04:18:22.682309 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-05 04:18:22.682318 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 04:18:22.682326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 04:18:22.688845 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 04:18:22.688860 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 04:18:22.688871 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-05 04:18:22.688877 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-05 04:18:22.688882 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:18:22.688887 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:18:22.688891 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 04:18:22.688895 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 04:18:22.688899 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-05 04:18:22.688926 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-05 04:18:22.799622 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-05 04:18:22.799673 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-05 04:18:22.799681 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 04:18:22.799686 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 04:18:22.799692 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 04:18:22.799698 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 04:18:22.799704 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 04:18:22.799710 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 04:18:22.799715 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 04:18:22.799720 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 02:18:22 GMT 2020-06-05 04:18:22.799727 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 04:18:22.799732 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-05 04:18:22.799738 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 04:18:22.799749 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-05 04:18:22.799782 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-05 04:18:22.799795 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-05 04:18:22.799807 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 04:18:22.799811 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-05 04:18:22.799817 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-05 04:18:22.799900 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 04:18:22.799915 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 04:18:22.799922 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 04:18:22.799959 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 04:18:22.799966 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Jun 2020 02:18:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-05 04:18:22.800012 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-05 04:18:22.800023 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-05 04:18:22.800050 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-05 04:18:22.800057 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-05 04:18:22.800169 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-05 04:18:22.800304 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-05 04:18:22.800312 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-05 04:18:22.800321 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-05 04:18:22.800334 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 04:18:22.800361 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-05 04:18:22.800435 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-05 04:18:22.800534 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 04:18:22.800550 nusoap_client: got fault 2020-06-05 04:18:22.800559 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-05 04:18:22.800564 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-05 04:18:22.800569 nusoap_client: detail =