Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VA43004035242094F Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: JEEP
 Silnik: 2.5/4
JR T2970
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:25:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:25:41.447227 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:25:41.447286 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:41.447303 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:25:41.447320 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:41.447343 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:25:41.447353 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:25:41.447370 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:25:41.447379 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:41.447386 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:41.447396 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:25:41.447406 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:25:41.447418 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:25:41.447424 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:25:41.447429 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:25:41.447433 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:25:41.447438 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:25:41.447452 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:41.447470 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:41.447481 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:25:41.447487 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:25:41.447493 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:25:41.447503 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:25:41.447513 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:25:41.455061 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:25:41.455102 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:25:41.455116 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:25:41.455126 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:41.455132 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:41.455141 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:25:41.455146 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:25:41.455227 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:25:41.472437 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:25:41.472474 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:25:41.472481 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:25:41.472492 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:25:41.472498 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:25:41.472504 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:25:41.472510 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:25:41.472517 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:25:41.472523 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:25:41.472529 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:25:23 GMT 2019-02-19 20:25:41.472535 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:25:41.472540 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:25:41.472547 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:25:41.472559 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:25:41.472590 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:25:41.479901 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:25:41.479978 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-02-19 20:25:41.479994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.480126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.480138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.480148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.480159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.488153 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.488526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:41.488559 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:25:41.489109 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.489707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.496072 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.496503 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.497138 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.497730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:41.497761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:25:41.498324 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:25:41.504008 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.504420 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:41.504456 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:25:41.505112 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.505633 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:25:41.506102 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.506651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:41.506687 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:41.507196 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.507774 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:25:41.508281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:25:41.508425 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:25:41.508760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:25:41.508779 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-19 20:25:41.508789 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:25:41.508794 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:25:41.508913 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:25:41.508954 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:25:41.508972 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:25:41.508979 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:25:41.508996 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:25:41.509003 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:25:41.509449 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:25:41.509468 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:25:41.509549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:25:41.509642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509712 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.509726 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509742 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:25:41.509766 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.509774 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509791 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:25:41.509808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.509854 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.509873 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.509902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509964 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.509977 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.509994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:25:41.510009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.510086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:25:41.510108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:25:41.510134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510160 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.510168 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510181 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:25:41.510250 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.510284 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510302 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:25:41.510324 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.510334 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510344 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:25:41.510358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.510401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.510419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:25:41.510443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510470 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.510477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510491 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:25:41.510537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.510565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:25:41.510582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510589 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:25:41.510637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510697 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.510710 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510721 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:25:41.510744 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.510751 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510761 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:25:41.510835 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.510846 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510883 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:25:41.510914 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.510922 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510932 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.510949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.510978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.510988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.511011 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.511034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511079 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511141 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.511199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.511249 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511264 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:41.511279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:25:41.511326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:41.511358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:25:41.511375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511381 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:25:41.511396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511429 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.511436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511447 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:41.511463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.511513 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.511536 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511543 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.511560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511586 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.511593 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511603 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:25:41.511649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.511734 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:25:41.511752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511761 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:25:41.511776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.511811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.511839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.511869 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.511884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511891 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.511904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.511965 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.511978 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:25:41.511991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.512021 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:25:41.512074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512081 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:25:41.512095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512171 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.512179 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512190 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:25:41.512209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.512239 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.512286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.512324 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:25:41.512345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512352 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.512370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512396 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.512403 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512413 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:25:41.512429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.512460 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:25:41.512504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512512 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:25:41.512530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512561 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.512569 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512582 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:25:41.512634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.512646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512662 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.512680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.512711 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:25:41.512748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512757 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.512777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512803 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.512811 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512821 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:25:41.512837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.512868 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:25:41.512886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512893 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:25:41.512907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.512941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.512969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.512987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.513018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:25:41.513121 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513138 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.513167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513212 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.513221 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:25:41.513250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.513312 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:25:41.513329 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513336 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:25:41.513375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.513413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513423 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.513436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.513471 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.513487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513496 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.513547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513582 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.513592 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513603 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:25:41.513617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.513643 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:25:41.513665 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513672 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:25:41.513686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513745 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.513756 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513772 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:25:41.513786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.513815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.513850 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513859 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.513879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513907 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.513915 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513925 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:25:41.513955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.513978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.513991 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:25:41.514025 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514034 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:25:41.514054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514085 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.514093 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514106 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:25:41.514119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.514145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.514163 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514190 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.514211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514238 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.514245 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514258 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:25:41.514280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.514329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:25:41.514363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514370 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:25:41.514390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514417 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.514425 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514435 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:25:41.514454 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.514463 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514477 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:25:41.514509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.514544 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.514582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514590 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.514606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514635 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.514642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514652 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:25:41.514668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.514735 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:25:41.514754 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514760 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:25:41.514774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514808 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.514818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.514842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.514870 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.514890 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514897 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.514938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514966 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.514976 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.514991 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:25:41.515005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.515034 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:41.515050 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515056 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:25:41.515070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515103 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:41.515110 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515139 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:25:41.515156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.515185 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.515206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515213 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.515230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515283 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515297 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515344 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.515367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.515403 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:41.515448 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:25:41.515462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:41.515491 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:41.515512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515519 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:25:41.515536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515562 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:41.515570 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515583 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:25:41.515600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.515627 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.515646 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515653 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.515666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515727 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.515820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.515841 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:41.515863 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:25:41.515875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:41.515907 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:41.515924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515930 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:25:41.515965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.515997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516009 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:25:41.516042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516049 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:25:41.516078 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516085 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516097 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:25:41.516120 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.516127 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516137 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:25:41.516178 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.516187 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516200 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:25:41.516224 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.516231 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516257 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:25:41.516286 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.516313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.516342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.516422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.516439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.516464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516489 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516496 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:25:41.516568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.516595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:25:41.516611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516622 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:25:41.516638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516665 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516673 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516700 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:25:41.516730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516748 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.516789 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516796 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516810 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:25:41.516828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.516865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.516881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.516929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.516958 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.516967 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:25:41.517028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.517059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:25:41.517076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:25:41.517096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.517192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.517225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.517247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517253 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.517271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517302 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517309 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:25:41.517340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.517389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:41.517426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517437 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:25:41.517453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517481 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517489 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517499 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:25:41.517517 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517541 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.517561 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517581 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:25:41.517613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.517673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.517694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517701 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.517733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517768 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517778 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:25:41.517802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.517831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:41.517868 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.517894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517947 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.517955 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.517966 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:25:41.517987 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.517994 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:41.518022 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.518031 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518062 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:41.518087 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.518094 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518105 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:25:41.518123 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.518130 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518142 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:25:41.518161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.518238 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.518260 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518266 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.518301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518329 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518340 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518355 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:25:41.518369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.518388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.518399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.518413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518475 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518486 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518512 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.518545 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.518589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518600 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.518618 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.518625 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518659 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:25:41.518681 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.518690 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518701 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:25:41.518719 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.518726 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518736 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:25:41.518761 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.518768 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518779 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:25:41.518800 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:41.518807 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518817 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:25:41.518863 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.518871 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518881 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.518903 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.518910 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518920 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.518938 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.518947 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.518958 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:41.518981 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.518987 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519000 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:41.519013 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.519091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.519116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519141 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.519148 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519161 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:41.519233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.519242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519257 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:25:41.519290 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.519301 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519312 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:25:41.519399 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.519410 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519422 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:25:41.519436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.519507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519576 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.519596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519650 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:25:41.519684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.519700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.519713 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.519728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519782 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519791 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519846 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.519919 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519947 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.519954 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.519964 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:25:41.519989 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.519996 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520036 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:25:41.520059 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.520069 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520080 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:25:41.520104 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.520111 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520151 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:25:41.520180 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.520188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520199 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:25:41.520221 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.520227 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520237 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:25:41.520294 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520305 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.520364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520403 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520419 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:25:41.520439 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520446 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520456 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:25:41.520482 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520489 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520500 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:41.520521 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520555 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520571 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:41.520590 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.520675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.520701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.520707 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.520754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.520792 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520800 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.520810 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:25:41.520832 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.520864 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.520884 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.520935 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.520944 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.520955 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:25:41.520978 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.520989 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.521000 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.521014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.521044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.521055 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.521080 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.521100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.521129 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521136 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.521146 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:25:41.521159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.521178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.521193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.521208 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521296 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521318 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.521368 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521403 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.521410 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521420 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:25:41.521442 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.521449 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521459 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:25:41.521483 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.521496 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521507 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:25:41.521572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.521584 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521600 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:25:41.521620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.521629 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521640 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:25:41.521659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.521665 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521700 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:25:41.521722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.521728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.521779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.521790 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521805 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:25:41.521825 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.521834 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521845 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:25:41.521863 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.521870 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521879 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:25:41.521904 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.521945 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.521960 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:41.521981 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.521991 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.522006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:41.522020 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.522101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.522125 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522158 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522181 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522197 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.522286 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522350 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.522360 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522372 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:25:41.522392 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.522402 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522416 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:25:41.522467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.522476 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522521 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:25:41.522543 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.522553 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522563 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:25:41.522582 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.522589 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522601 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:25:41.522653 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.522662 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522673 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:25:41.522694 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.522703 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522714 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:25:41.522737 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.522744 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522757 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:25:41.522776 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.522783 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522793 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:25:41.522813 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.522824 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522835 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:25:41.522856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.522863 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522909 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:25:41.522950 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.522961 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.522971 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:25:41.522990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.523028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.523042 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.523065 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.523072 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.523083 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:25:41.523096 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.523169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.523190 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523197 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:25:41.523231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523261 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.523269 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523284 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:25:41.523298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.523381 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.523398 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523404 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.523418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523513 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.523522 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523544 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:25:41.523559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.523589 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:25:41.523605 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523611 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:25:41.523628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.523669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.523699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.523705 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523715 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:25:41.523740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.523747 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523757 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:25:41.523778 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.523785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523794 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:25:41.523807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.523903 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:25:41.523920 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.523926 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.523969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.524001 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.524009 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.524019 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:25:41.524068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.524101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.524123 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:25:41.524155 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.524207 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524220 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.524244 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.524295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.524352 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524387 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.524428 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524446 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:25:41.524472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.524479 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524497 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:25:41.524520 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.524528 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524558 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:25:41.524580 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:25:41.524587 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524632 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:25:41.524656 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.524664 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524674 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:25:41.524692 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.524699 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524712 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:25:41.524735 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.524743 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524755 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:41.524774 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.524781 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524791 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:25:41.524811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.524822 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524833 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:25:41.524854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.524861 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524871 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.524884 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:25:41.524993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.525019 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525059 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:25:41.525081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.525119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.525148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.525178 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.525193 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525200 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.525221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525252 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:41.525262 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525277 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:25:41.525292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.525321 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:25:41.525340 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:41.525386 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.525396 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:41.525407 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:25:41.525435 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:41.525442 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:41.525453 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:25:41.525474 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.525508 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:41.525525 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:25:41.525544 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:25:41.525606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.525631 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525642 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.525662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.525699 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.525731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.525742 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525753 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:25:41.525791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.525799 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525810 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:25:41.525844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.525886 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.525902 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.525959 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.525980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.526006 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526014 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.526024 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:25:41.526044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.526061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.526072 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.526089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526123 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526133 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526148 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526183 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.526217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526302 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526311 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526321 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:25:41.526340 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526353 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526364 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:25:41.526386 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.526420 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526434 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:25:41.526462 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526469 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526513 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:25:41.526534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.526543 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526558 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:25:41.526577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526586 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526601 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:25:41.526620 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.526627 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526637 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:25:41.526662 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526670 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526680 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:25:41.526701 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526718 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:25:41.526731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.526831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.526861 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.526868 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:25:41.526919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.526950 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.526962 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.526973 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:25:41.526996 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.527003 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527013 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:41.527031 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.527038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527050 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:41.527073 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.527080 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:25:41.527111 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.527118 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527127 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:25:41.527140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.527219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.527241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527247 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.527278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527307 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527314 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.527447 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.527472 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:41.527496 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:25:41.527510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:25:41.527566 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:25:41.527588 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527594 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:25:41.527611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527636 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.527644 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527661 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:25:41.527680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.527708 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.527724 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527731 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.527744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527823 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:25:41.527832 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527843 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:25:41.527856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.527889 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:25:41.527905 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:25:41.527955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.527988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.527996 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.528006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.528022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.528038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.528049 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.528064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.528073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.528096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.528124 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528132 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.528142 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:25:41.528155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.528174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.528189 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:25:41.528204 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528234 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528258 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528278 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528297 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.528359 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528428 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528439 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528451 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:25:41.528471 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528481 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528496 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:25:41.528516 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528525 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528540 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:25:41.528558 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528565 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528615 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:25:41.528643 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528651 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528661 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:25:41.528679 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:41.528686 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528703 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:25:41.528740 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:41.528762 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528774 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:25:41.528822 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:25:41.528834 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528846 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:25:41.528865 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.528872 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528885 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:25:41.528908 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528916 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528926 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:25:41.528947 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.528954 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.528964 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:25:41.529012 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.529020 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.529034 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:25:41.529054 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.529060 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.529070 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:25:41.529086 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.529154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.529175 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529182 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:25:41.529259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529294 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.529329 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529346 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:25:41.529360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.529387 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.529410 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529418 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.529432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529460 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.529467 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529478 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:25:41.529491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.529524 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:25:41.529542 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.529563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529588 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.529598 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529617 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:25:41.529637 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.529646 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529656 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:25:41.529674 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.529681 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529690 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:25:41.529715 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.529722 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529733 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:25:41.529748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.529786 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.529840 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529851 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.529869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529895 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.529903 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529921 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:25:41.529935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.529954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.529964 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.529979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530048 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530076 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530116 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.530173 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.530227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:25:41.530265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.530277 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530288 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:25:41.530328 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.530337 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530349 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:25:41.530394 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.530404 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530418 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:25:41.530460 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.530468 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530479 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:25:41.530535 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.530543 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530554 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:25:41.530576 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:25:41.530583 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530597 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:25:41.530611 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.530657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.530696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.530704 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:25:41.530722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.530784 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.530793 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.530805 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:25:41.530828 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.530839 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.530880 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:25:41.530903 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.530910 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.530932 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:25:41.530957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.530964 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.530977 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:25:41.530996 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.531003 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531012 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:25:41.531033 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.531044 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531054 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:25:41.531075 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.531082 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531092 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:25:41.531110 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.531117 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531129 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:25:41.531146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.531281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.531299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531306 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:25:41.531362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531392 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.531399 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:25:41.531423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.531457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:25:41.531475 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:25:41.531523 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:25:41.531539 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:25:41.531562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531569 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:25:41.531585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.531657 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:25:41.531695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.531708 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:25:41.531719 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:25:41.531768 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.531777 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:25:41.531796 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:25:41.531814 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:25:41.531822 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:25:41.531832 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:25:41.531857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.531865 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.531875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.531896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.531903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.531913 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.531931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.531938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.531951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.531973 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.531980 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:25:41.531992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.532010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.532017 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:25:41.532027 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.532046 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:41.532053 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:25:41.532100 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:25:41.532120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.532127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.532137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.532207 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:25:41.532216 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:25:41.532229 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:25:41.532248 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.532255 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:25:41.532283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.532307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.532314 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:25:41.532324 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.532340 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:25:41.532349 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:25:41.532360 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:25:41.532411 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:25:41.532452 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.532489 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:25:41.532520 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.532592 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:25:41.532644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.532682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:25:41.532712 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.532740 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:25:41.532773 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.532830 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:25:41.532861 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:25:41.532938 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:25:41.532966 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:25:41.533000 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:25:41.533068 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:25:41.533103 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:25:41.533134 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.533223 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:25:41.533253 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.533294 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:25:41.533324 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.533369 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:25:41.533406 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.533663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:25:41.533700 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.533731 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:41.533758 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.533791 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:41.533852 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.533887 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:25:41.533920 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.533951 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:25:41.534016 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.534052 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:25:41.534079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.534115 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:41.534145 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.534172 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:25:41.534205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.534236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.534263 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.534348 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.534436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.534465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.534491 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.534548 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:25:41.534578 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:25:41.534612 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:25:41.534642 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.534696 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:25:41.534730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.534760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.534818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.534850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:25:41.534878 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.534906 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:25:41.534970 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.535024 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:25:41.535080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.535111 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:25:41.535144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.535174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:25:41.535200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.535285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:25:41.535316 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535343 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535407 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.535473 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535492 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535512 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535544 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.535590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.535779 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535810 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.535845 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535893 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.535924 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535947 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.535977 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.536003 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536046 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536112 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.536150 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536179 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.536258 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.536321 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536373 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.536406 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536435 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.536488 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536507 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536536 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.536596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.536689 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536717 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.536749 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536777 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.536806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.536998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.537079 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.537227 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537263 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.537346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.537479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.537617 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.537857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.537985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.538016 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.538076 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538096 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538196 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.538230 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538295 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:41.538364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538445 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538578 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.538618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.538853 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.538916 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:25:41.538975 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539013 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.539067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.539134 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.539322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:25:41.539604 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539625 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539654 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.539680 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539701 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539723 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539809 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.539843 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.539929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.540006 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540067 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540103 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540135 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540182 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540211 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540281 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540333 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540419 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540456 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540483 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540513 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540545 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.540575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540601 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540660 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540691 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:25:41.540725 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:25:41.540799 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540878 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.540906 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.540940 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.541026 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541063 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.541090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.541342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.541516 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541579 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.541666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541706 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.541828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.541990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:25:41.542069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.542186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.542359 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542392 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:25:41.542420 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542467 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542500 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542519 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542549 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:25:41.542575 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542638 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:25:41.542669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.542823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.542890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:25:41.543173 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543200 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:25:41.543297 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543334 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:25:41.543361 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:25:41.543452 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543568 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.543646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:25:41.543886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:25:41.543922 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.544024 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.544080 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.544206 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.544321 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.544376 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.544440 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.544552 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.544646 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.544696 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.544800 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.544886 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.544972 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.545028 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.545129 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.545179 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.545233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.545306 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.545419 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.545531 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.545615 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.545679 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.545772 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.545820 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.545873 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.545969 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.546021 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.546077 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.546186 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.546269 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.546385 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.546449 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.546511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.546601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.546685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.546733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.546810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.546917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.547091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.547196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.547507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.547641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.547720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.547781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.547850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.547909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.547956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.548031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.548111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.548203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.548258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.548344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.548445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.548504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.548645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.548696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.548807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.548882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.548933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.548986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.549085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.549142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.549212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.549316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.549425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.549500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.549570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.549692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.549769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.549849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.549898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.549959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.550008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.550122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.550182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.550230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.550330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.550411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.550468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.550705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.550771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.550857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.550932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.550986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.551072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.551135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.551260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.551366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.551457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.551510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.551566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.551633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.551716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.551798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.551846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.551903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.552060 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:25:41.552108 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.552174 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.552237 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.552397 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.552465 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.552565 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.552665 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.552720 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.552796 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.552883 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.552961 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.553017 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.553075 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.553191 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.553247 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.553351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.553416 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.553505 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.553587 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.553690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.553750 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.553808 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.553909 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.553987 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.554077 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.554158 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.554249 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.554404 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.554469 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.554554 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.554651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.554714 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.554780 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:25:41.554806 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.554861 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.554919 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.555035 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.555113 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.555168 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.555227 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.555292 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.555406 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.555819 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.555880 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.555934 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.555997 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.556095 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.556166 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.556259 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.556415 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.556477 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.556538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.556644 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.556720 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.556807 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.556862 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.556981 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.557046 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.557149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.557209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.557283 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.557349 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.557473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.557587 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.557651 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.557735 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:25:41.557765 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.557838 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.557889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.557967 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.558046 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.558129 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.558178 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.558231 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.558301 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.558398 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.558474 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.558528 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.558579 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.558631 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.558705 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.558800 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.558873 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.558924 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.558977 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.559074 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.559125 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.559203 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.559298 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.559369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.559459 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.559538 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.559631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.559690 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.559763 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.559817 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.559916 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.559976 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.560033 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:25:41.560062 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.560114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.560235 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.560308 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.560391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.560443 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:25:41.560501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:25:41.560551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:25:41.560626 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.560684 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.560764 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.560821 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.560875 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.560968 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.561052 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.561114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.561207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.561262 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.561328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.561384 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.561438 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.561514 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.561568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.561676 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:25:41.561738 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.561795 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.561928 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.561989 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.562049 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.562127 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.562222 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.562323 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.562442 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:25:41.562489 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:25:41.562548 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:25:41.562592 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:25:41.562654 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:25:41.562691 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:25:41.562722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.562742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.562758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.562791 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.562813 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.562846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:41.562860 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:41.562872 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:41.562887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.562903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.562915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.562928 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.562946 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.562959 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.562972 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.562984 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.562999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.563015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.563028 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.563042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.563054 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.563066 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.563077 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.563118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:41.563146 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.563162 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.563174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.563186 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.563201 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.563217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.563230 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.563244 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.563265 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.563284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.563299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.563329 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.563361 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.563376 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:41.563388 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:41.563403 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:41.563421 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.563433 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.563448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.563461 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.563473 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.563485 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.563499 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.563555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.563570 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.563584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.563596 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.563626 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.563638 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.563652 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.563663 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.563674 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:41.563686 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.563697 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.563711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.563726 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.563737 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.563751 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.563763 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.563796 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.563813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.563832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.563844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.563858 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.563897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.563928 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:41.563941 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:41.563955 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:41.563966 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.563977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.563987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.563998 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.564009 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.564026 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.564037 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.564047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.564060 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.564071 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.564081 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.564092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.564101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.564114 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.564129 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.564140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:41.564170 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.564183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.564193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.564203 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.564216 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.564231 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.564242 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.564271 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.564294 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:25:41.564306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.564336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:25:41.564348 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:25:41.564359 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:25:41.564372 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:25:41.564384 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:25:41.564396 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:25:41.564407 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:25:41.564421 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:25:41.564436 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:25:41.564471 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:25:41.564484 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.564511 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.564526 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:25:41.564542 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:25:41.564554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:25:41.564566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.564578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:25:41.564873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:25:41.564887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:25:41.564897 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:25:41.564907 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:25:41.564953 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:25:41.564964 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:25:41.564977 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:25:41.564988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:25:41.564998 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:25:41.565008 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:25:41.565017 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:25:41.565030 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:25:41.565044 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:25:41.565425 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:25:41.565440 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:25:41.565447 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:25:41.565454 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:25:41.565483 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:25:41.565492 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:25:41.565499 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:25:41.565512 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:25:41.565524 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:25:41.565574 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.565584 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:25:41.565656 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:25:41.565691 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:25:41.565700 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:25:41.565706 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:25:41.565712 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:25:41.565720 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:25:41.565734 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:41.565743 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:41.565750 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:41.565765 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.565775 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:25:41.565782 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:25:41.565817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.565829 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:25:41.565835 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.565870 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:25:41.565877 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:25:41.565884 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:25:41.565890 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:25:41.565896 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:25:41.565902 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:25:41.565941 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:25:41.565948 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:25:41.565973 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:25:41.565991 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:41.566000 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:41.566006 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:25:41.566016 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.566024 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:25:41.566031 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:25:41.566087 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:25:41.566098 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.566104 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.566112 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.566119 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:25:41.566133 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:25:41.566144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:41.566151 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:25:41.566158 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:25:41.566166 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "186507" 2019-02-19 20:25:41.566177 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:41.566183 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:25:41.566190 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:41.566200 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:41.566206 wsdl: in serializeType: returning: 186507 2019-02-19 20:25:41.566215 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:25:41.566225 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:25:41.566231 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:25:41.566237 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:25:41.566245 wsdl: in serializeType: returning: 186507 2019-02-19 20:25:41.566252 wsdl: serializeRPCParameters returning: 186507 2019-02-19 20:25:41.566284 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=186507 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:25:41.566292 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:25:41.566314 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4160"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:25:41.566332 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:25:41.566340 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=186507 2019-02-19 20:25:41.566352 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:25:41.566516 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:25:41.566378 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:25:41.566420 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:25:41.566428 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:25:41.566435 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:25:41.566442 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:25:41.566451 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:41.566464 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:41.566497 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:25:41.566507 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:25:41.566525 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:25:41.566538 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:25:41.566548 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:25:41.574087 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:25:41.574110 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:25:41.574124 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:25:41.574132 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:25:41.574143 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:25:41.574151 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:25:41.574157 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:25:41.574164 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:25:41.574171 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:25:41.574218 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:25:41.583591 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:25:41.583625 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:25:41.583634 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:25:41.583641 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:25:41.583649 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:25:41.583661 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:25:41.583670 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:25:41.583687 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:25:41.583694 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:25:41.583703 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:25:23 GMT 2019-02-19 20:25:41.583711 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:25:41.583719 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:25:41.583727 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:25:41.583739 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:25:41.583771 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:25:41.583784 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:25:41.583795 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:25:41.583801 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:25:41.583808 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:25:41.583842 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:25:41.583856 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:25:41.583864 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:25:41.583895 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:25:41.583903 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:25:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:25:41.583943 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:25:41.583954 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:25:41.583979 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:25:41.583987 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:25:41.584101 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:25:41.584241 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:25:41.584250 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:25:41.584260 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:25:41.584296 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:25:41.584328 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:25:41.584416 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:25:41.584447 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:25:41.584467 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:25:41.584477 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:25:41.584484 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:25:41.584491 nusoap_client: detail =