Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VA43004035242094F Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: JEEP
 Silnik: 2.5/4
JR T2970
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 11 Jul 2020 21:09:31 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-11 23:09:38.552765 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-11 23:09:38.552899 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:09:38.552927 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-11 23:09:38.552947 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:09:38.552961 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-11 23:09:38.552973 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-11 23:09:38.552994 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-11 23:09:38.553003 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:09:38.553010 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:09:38.553020 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 23:09:38.553031 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 23:09:38.553047 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 23:09:38.553055 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 23:09:38.553060 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 23:09:38.553066 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 23:09:38.553070 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-11 23:09:38.553089 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:09:38.553278 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:09:38.553291 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 23:09:38.553298 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-11 23:09:38.553304 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-11 23:09:38.553316 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 23:09:38.553326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 23:09:38.560078 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 23:09:38.560100 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 23:09:38.560112 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-11 23:09:38.560119 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:09:38.560125 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:09:38.560129 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 23:09:38.560134 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-11 23:09:38.560175 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-11 23:09:38.578530 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-11 23:09:38.578564 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-11 23:09:38.578572 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:09:38.578578 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 23:09:38.578584 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 23:09:38.578589 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 23:09:38.578595 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 23:09:38.578601 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 23:09:38.578607 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 23:09:38.578613 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 21:09:31 GMT 2020-07-11 23:09:38.578618 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 23:09:38.578624 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-11 23:09:38.578630 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 23:09:38.578697 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-11 23:09:38.578735 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-11 23:09:38.578761 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-11 23:09:38.585074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.585255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.592150 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.592194 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.592265 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2020-07-11 23:09:38.598120 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.598165 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-07-11 23:09:38.598980 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.599022 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.599066 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.599096 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2020-07-11 23:09:38.604634 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:09:38.604765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.604847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 23:09:38.605008 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.605040 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-07-11 23:09:38.605382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.605536 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 23:09:38.605650 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-11 23:09:38.605743 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.605773 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-07-11 23:09:38.611950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 23:09:38.612051 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.612288 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.612363 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.612396 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.612437 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.612468 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-07-11 23:09:38.612505 soap_transport_http: read buffer of 3701 bytes 2020-07-11 23:09:38.612525 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 23:09:38.612535 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-11 23:09:38.612701 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-11 23:09:38.612758 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 23:09:38.612781 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 23:09:38.612802 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 23:09:38.612837 wsdl: got WSDL URL 2020-07-11 23:09:38.612848 wsdl: Parse WSDL 2020-07-11 23:09:38.613670 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-11 23:09:38.613737 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-11 23:09:38.613862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.613878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-11 23:09:38.613966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614025 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.614042 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614068 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:09:38.614110 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.614122 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614143 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:09:38.614176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.614245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.614273 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614414 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.614453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614510 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.614577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-11 23:09:38.614625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.614656 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-11 23:09:38.614678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614685 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-11 23:09:38.614703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614733 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.614741 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614751 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:09:38.614771 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.614778 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614787 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:09:38.614813 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.614820 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614829 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:09:38.614843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.614877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.614893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-11 23:09:38.614914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614940 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.614947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-11 23:09:38.614971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.614987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.614998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-11 23:09:38.615013 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615019 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-11 23:09:38.615034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615059 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615066 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615075 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:09:38.615094 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615100 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615110 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:09:38.615128 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615135 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615145 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:09:38.615163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.615169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.615192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.615232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.615247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.615269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.615363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.615386 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615398 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.615408 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-11 23:09:38.615421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:09:38.615446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 23:09:38.615461 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615468 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-11 23:09:38.615482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615510 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615518 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615536 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:09:38.615552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.615579 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.615594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615601 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.615615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615646 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.615705 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.615722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.615743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-11 23:09:38.615756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:09:38.615781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-11 23:09:38.615800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-11 23:09:38.615821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615846 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615853 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615864 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 23:09:38.615882 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615889 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615899 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 23:09:38.615916 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.615923 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615933 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 23:09:38.615950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.615957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.615967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.615980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.616032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616038 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.616053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616078 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.616085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-11 23:09:38.616109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 23:09:38.616151 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616157 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-11 23:09:38.616171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.616202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:09:38.616226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616251 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.616266 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616273 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.616291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616319 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.616327 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616337 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-11 23:09:38.616351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616376 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-11 23:09:38.616391 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616397 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-11 23:09:38.616411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616436 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.616443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616453 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.616467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.616507 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616513 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.616532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616559 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.616566 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616576 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-11 23:09:38.616590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616616 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-11 23:09:38.616631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616637 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-11 23:09:38.616651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616675 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.616682 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616692 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:09:38.616710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.616716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616726 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.616739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616769 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-11 23:09:38.616783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616790 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.616803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616828 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.616835 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616845 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-11 23:09:38.616858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.616886 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-11 23:09:38.616901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616907 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-11 23:09:38.616921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616945 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.616952 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616961 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:09:38.616979 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.616985 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.616995 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.617009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617038 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-11 23:09:38.617053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617059 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.617073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.617104 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617114 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-11 23:09:38.617128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617153 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-11 23:09:38.617168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617174 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-11 23:09:38.617188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.617219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.617242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617267 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-11 23:09:38.617282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617288 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.617301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617327 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.617334 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617344 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-11 23:09:38.617357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617382 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-11 23:09:38.617397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617404 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-11 23:09:38.617418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.617449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.617472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617506 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.617521 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617532 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.617548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617573 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.617581 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617591 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-11 23:09:38.617604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617630 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 23:09:38.617645 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617651 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-11 23:09:38.617665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617690 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.617697 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617707 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 23:09:38.617720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.617760 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617766 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.617780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617812 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.617819 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617829 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-11 23:09:38.617842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 23:09:38.617883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617889 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-11 23:09:38.617902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617927 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.617934 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617944 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 23:09:38.617957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.617972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.617982 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.617997 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.618017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618041 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.618048 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618058 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-11 23:09:38.618071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.618097 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 23:09:38.618112 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618118 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-11 23:09:38.618132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618156 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.618163 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618173 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-11 23:09:38.618193 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.618200 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618210 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-11 23:09:38.618223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.618254 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.618269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618275 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.618289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618314 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.618321 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618331 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-11 23:09:38.618344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.618370 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 23:09:38.618386 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618393 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:09:38.618406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.618438 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.618461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.618487 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.618502 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618509 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.618522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618554 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.618562 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618571 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:09:38.618585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.618611 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:09:38.618626 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618632 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-11 23:09:38.618646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618671 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:09:38.618679 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618688 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 23:09:38.618702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.618727 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.618742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618748 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.618762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618794 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618801 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.618860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.618877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.618898 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-11 23:09:38.618911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:09:38.618936 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:09:38.618951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618957 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-11 23:09:38.618972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.618997 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:09:38.619004 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619014 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:09:38.619028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.619053 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.619068 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619075 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.619088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619118 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.619176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.619193 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619204 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.619214 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-11 23:09:38.619227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:09:38.619251 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-11 23:09:38.619266 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619273 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-11 23:09:38.619286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619311 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:09:38.619320 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619330 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 23:09:38.619344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.619370 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.619386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.619405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619429 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619436 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.619494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.619511 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619522 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.619539 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-11 23:09:38.619552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:09:38.619579 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:09:38.619595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619601 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-11 23:09:38.619615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619640 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.619647 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-11 23:09:38.619675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.619682 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-11 23:09:38.619709 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.619715 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619725 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:09:38.619743 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.619750 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619759 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:09:38.619777 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.619784 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619801 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 23:09:38.619818 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.619825 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619834 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-11 23:09:38.619851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.619858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.619887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.619935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.619951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.619971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.619996 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620003 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-11 23:09:38.620027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.620052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-11 23:09:38.620067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620074 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-11 23:09:38.620087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620112 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620119 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620129 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 23:09:38.620147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.620181 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620187 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620205 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:09:38.620220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.620253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.620268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620274 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.620288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620313 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620320 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-11 23:09:38.620344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.620369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-11 23:09:38.620385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620392 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:09:38.620406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620438 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.620461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.620487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.620503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620509 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.620523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620554 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620562 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:09:38.620586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.620612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:09:38.620627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620633 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-11 23:09:38.620647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.620706 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.620712 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620722 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-11 23:09:38.620739 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.620745 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620755 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-11 23:09:38.620773 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.620787 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620797 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-11 23:09:38.620814 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.620821 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620830 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-11 23:09:38.620843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.620886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.620901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620907 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.620921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.620953 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-11 23:09:38.620976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.620991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.621001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 23:09:38.621016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621023 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 23:09:38.621036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621061 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621068 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621078 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 23:09:38.621096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.621129 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621136 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621145 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:09:38.621159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.621192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.621207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.621228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621253 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621260 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 23:09:38.621284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.621309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:09:38.621324 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621330 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.621344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621370 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.621377 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621387 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:09:38.621405 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621411 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621421 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:09:38.621439 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621445 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621455 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:09:38.621474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.621481 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621491 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:09:38.621510 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.621517 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621531 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:09:38.621546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.621589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.621604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621611 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.621624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621651 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621658 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 23:09:38.621682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.621697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.621707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.621722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621752 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621759 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621769 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621783 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.621813 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.621846 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.621874 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.621881 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621890 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-11 23:09:38.621908 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.621915 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621925 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-11 23:09:38.621942 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.621949 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621960 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 23:09:38.621977 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.621984 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.621994 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-11 23:09:38.622011 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:09:38.622018 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622028 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-11 23:09:38.622045 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622052 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622062 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.622079 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622086 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622096 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.622117 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622125 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622135 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-11 23:09:38.622153 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622160 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622169 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:09:38.622187 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622193 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622202 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:09:38.622216 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.622288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.622310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622335 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.622342 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622351 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:09:38.622369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622376 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622386 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:09:38.622403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622410 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622419 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:09:38.622436 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.622444 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622453 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:09:38.622467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.622514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622541 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.622557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622582 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622589 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622599 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-11 23:09:38.622613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.622629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.622639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.622653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622680 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622688 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.622741 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622767 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.622774 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622784 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:09:38.622802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622809 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622819 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 23:09:38.622837 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.622843 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622853 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:09:38.622870 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.622877 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622886 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 23:09:38.622904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.622911 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622920 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:09:38.622938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.622945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:09:38.622972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.622979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.622989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.623006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623013 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.623023 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 23:09:38.623041 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623048 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.623057 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 23:09:38.623074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.623091 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:09:38.623108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623115 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.623124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:09:38.623138 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.623190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.623207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623213 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.623229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623254 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623261 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623271 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:09:38.623288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.623295 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623304 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.623321 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623328 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623338 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:09:38.623355 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.623362 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623372 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.623386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.623423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.623459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623492 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623499 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623509 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-11 23:09:38.623523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.623543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.623555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.623569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623615 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623629 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.623661 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623685 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.623692 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623702 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:09:38.623720 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623726 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623736 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 23:09:38.623753 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.623760 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623769 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 23:09:38.623795 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.623802 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623812 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 23:09:38.623830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.623837 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:09:38.623864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.623870 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623880 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:09:38.623898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623904 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.623932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623938 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623948 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 23:09:38.623965 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.623972 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.623981 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 23:09:38.623999 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624006 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.624016 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-11 23:09:38.624034 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.624040 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.624050 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:09:38.624067 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.624074 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.624083 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:09:38.624097 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.624153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.624170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624197 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624205 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624215 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624228 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.624258 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624285 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.624292 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624302 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-11 23:09:38.624320 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.624327 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624337 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-11 23:09:38.624354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.624361 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624371 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:09:38.624388 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.624395 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624404 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-11 23:09:38.624422 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.624428 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624438 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-11 23:09:38.624456 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.624463 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624472 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 23:09:38.624497 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.624504 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624514 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-11 23:09:38.624537 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.624544 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624554 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-11 23:09:38.624573 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.624579 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624589 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-11 23:09:38.624607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.624613 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624623 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 23:09:38.624641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.624648 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624657 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 23:09:38.624675 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.624681 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624692 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-11 23:09:38.624710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.624716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.624743 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.624750 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624759 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-11 23:09:38.624773 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.624869 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.624875 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-11 23:09:38.624891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.624916 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.624923 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.624932 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 23:09:38.624946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.624962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.624972 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.624987 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.624993 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.625007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625032 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.625040 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625049 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-11 23:09:38.625063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.625089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 23:09:38.625104 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625110 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-11 23:09:38.625124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625148 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.625155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.625183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.625189 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625199 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:09:38.625217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.625224 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625233 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:09:38.625250 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.625257 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625267 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:09:38.625280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.625318 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-11 23:09:38.625333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625339 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.625354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625378 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.625389 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625399 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-11 23:09:38.625412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.625428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.625438 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-11 23:09:38.625452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.625487 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625494 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.625503 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625517 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.625538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.625555 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625581 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.625588 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625598 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-11 23:09:38.625616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.625623 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625633 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-11 23:09:38.625650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.625657 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625667 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-11 23:09:38.625685 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 23:09:38.625692 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625701 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 23:09:38.625723 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.625730 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625739 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-11 23:09:38.625757 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.625763 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625774 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-11 23:09:38.625799 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.625805 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625814 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:09:38.625832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.625838 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625848 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-11 23:09:38.625865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.625872 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625881 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-11 23:09:38.625898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.625905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.625928 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-11 23:09:38.625978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.625996 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626002 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-11 23:09:38.626023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.626055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.626084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.626110 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.626126 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626132 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.626150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626176 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:09:38.626183 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626193 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-11 23:09:38.626207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.626233 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-11 23:09:38.626246 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-11 23:09:38.626272 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.626279 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 23:09:38.626288 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-11 23:09:38.626306 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:09:38.626313 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-11 23:09:38.626323 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-11 23:09:38.626341 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.626348 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 23:09:38.626358 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-11 23:09:38.626372 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-11 23:09:38.626395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.626411 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626417 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.626436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.626469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.626500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.626507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626516 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 23:09:38.626540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.626547 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626557 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 23:09:38.626571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.626605 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626620 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626626 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.626640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626665 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626686 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-11 23:09:38.626700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.626716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.626727 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.626740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626767 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626775 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626784 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.626835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626860 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.626867 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626877 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-11 23:09:38.626896 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.626903 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626912 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-11 23:09:38.626930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.626937 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626946 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:09:38.626963 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.626970 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.626979 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-11 23:09:38.626996 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.627003 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.627017 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 23:09:38.627036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.627042 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.627052 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-11 23:09:38.627070 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.627076 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.627086 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-11 23:09:38.627103 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.627111 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.627120 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 23:09:38.627138 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.627145 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.627155 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 23:09:38.627168 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.627216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.627233 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-11 23:09:38.627258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627284 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.627291 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627301 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:09:38.627319 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.627326 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627335 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:09:38.627353 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.627360 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627370 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:09:38.627387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.627394 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627404 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:09:38.627421 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.627428 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627438 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:09:38.627451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.627501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.627516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627522 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.627546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627578 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.627638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.627656 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627667 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.627677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-11 23:09:38.627690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 23:09:38.627715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 23:09:38.627730 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627737 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-11 23:09:38.627755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627780 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.627787 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627797 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-11 23:09:38.627811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.627836 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.627852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627858 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.627872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:09:38.627904 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627914 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-11 23:09:38.627927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.627953 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-11 23:09:38.627968 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.627974 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-11 23:09:38.627989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.628021 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628031 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 23:09:38.628049 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628055 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628065 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:09:38.628082 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628089 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628103 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-11 23:09:38.628116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.628151 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.628166 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628173 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.628186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628211 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628218 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628228 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-11 23:09:38.628242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.628267 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 23:09:38.628282 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628289 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-11 23:09:38.628302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.628334 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628348 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.628362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.628387 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.628402 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628408 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.628422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628448 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628455 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628464 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-11 23:09:38.628478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.628493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.628504 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 23:09:38.628517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628551 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628559 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628569 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.628614 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628645 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628652 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628662 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-11 23:09:38.628680 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628687 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628697 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-11 23:09:38.628714 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628721 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628731 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-11 23:09:38.628748 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628755 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628764 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-11 23:09:38.628789 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628796 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628806 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-11 23:09:38.628823 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:09:38.628830 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628839 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-11 23:09:38.628857 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:09:38.628864 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628873 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-11 23:09:38.628890 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 23:09:38.628897 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628907 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-11 23:09:38.628924 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.628931 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628940 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-11 23:09:38.628957 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628964 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.628973 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-11 23:09:38.628991 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.628997 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.629008 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-11 23:09:38.629025 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.629032 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.629046 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-11 23:09:38.629065 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.629072 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.629081 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-11 23:09:38.629095 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.629156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.629175 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629182 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-11 23:09:38.629201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629227 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.629234 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629244 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.629262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.629269 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629278 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.629292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.629322 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.629337 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629343 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.629357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629382 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629389 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629399 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-11 23:09:38.629412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.629438 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-11 23:09:38.629452 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629490 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629498 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.629559 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629585 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.629592 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629602 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-11 23:09:38.629620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.629628 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629637 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 23:09:38.629655 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.629661 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629671 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-11 23:09:38.629689 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 23:09:38.629695 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629705 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-11 23:09:38.629722 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.629729 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629739 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-11 23:09:38.629757 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 23:09:38.629763 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629777 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-11 23:09:38.629796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.629802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.629826 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-11 23:09:38.629864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.629881 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629888 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-11 23:09:38.629902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629926 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.629934 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629943 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.629961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.629968 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.629978 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.629991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630020 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.630035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630041 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-11 23:09:38.630059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630085 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.630092 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630102 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-11 23:09:38.630116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630141 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-11 23:09:38.630156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630164 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-11 23:09:38.630177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630202 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.630209 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630218 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.630236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.630242 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630252 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.630265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630296 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.630311 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630317 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.630335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630360 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.630368 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630377 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-11 23:09:38.630391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630416 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 23:09:38.630431 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630438 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.630452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630476 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.630483 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630498 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 23:09:38.630516 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.630524 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630539 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 23:09:38.630553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630583 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.630599 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630605 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.630624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630650 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.630657 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630667 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 23:09:38.630681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.630696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630707 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.630753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.630783 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.630797 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.630807 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.630820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.630837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.630851 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.631050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.631058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.631069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.631087 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:09:38.631094 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.631104 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:09:38.631119 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.631139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:09:38.631181 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-11 23:09:38.631188 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:09:38.631198 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-11 23:09:38.631212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 23:09:38.631228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631242 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-11 23:09:38.631268 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.631275 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-11 23:09:38.631285 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 23:09:38.631303 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.631309 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-11 23:09:38.631320 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:09:38.631333 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-11 23:09:38.631352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631368 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631374 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-11 23:09:38.631393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631418 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.631426 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631435 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-11 23:09:38.631449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631475 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.631490 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631496 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.631510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631540 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.631547 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631557 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-11 23:09:38.631571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631597 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 23:09:38.631612 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631619 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.631637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631661 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.631668 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631678 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-11 23:09:38.631696 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.631703 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631712 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 23:09:38.631729 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.631736 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631745 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 23:09:38.631763 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.631769 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631779 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 23:09:38.631798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631835 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.631850 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631857 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.631871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631901 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.631908 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631918 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-11 23:09:38.631932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.631947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.631957 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.631971 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.631997 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632004 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632014 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.632058 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.632089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632098 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 23:09:38.632116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.632122 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632131 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 23:09:38.632149 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632155 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632165 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-11 23:09:38.632182 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.632190 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632204 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 23:09:38.632222 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632239 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 23:09:38.632256 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632263 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632273 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 23:09:38.632290 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:09:38.632297 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632306 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-11 23:09:38.632319 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.632357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.632373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632380 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-11 23:09:38.632394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632423 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.632430 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632440 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-11 23:09:38.632458 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632465 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632474 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-11 23:09:38.632499 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632506 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632520 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-11 23:09:38.632545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.632552 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632561 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-11 23:09:38.632579 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632586 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632595 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-11 23:09:38.632613 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632620 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632629 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-11 23:09:38.632646 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632653 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632662 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 23:09:38.632679 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.632686 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632695 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 23:09:38.632709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.632761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.632776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632785 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-11 23:09:38.632805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632830 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.632837 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-11 23:09:38.632860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.632886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 23:09:38.632903 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 23:09:38.632910 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-11 23:09:38.632920 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-11 23:09:38.632936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632941 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-11 23:09:38.632959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.632983 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.633004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 23:09:38.633021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.633032 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 23:09:38.633043 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-11 23:09:38.633060 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.633067 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-11 23:09:38.633077 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-11 23:09:38.633093 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 23:09:38.633099 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-11 23:09:38.633109 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-11 23:09:38.633126 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.633132 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.633142 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.633159 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.633165 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.633175 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.633192 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.633198 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.633208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.633225 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.633232 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-11 23:09:38.633241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.633258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.633265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-11 23:09:38.633274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.633291 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:09:38.633298 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-11 23:09:38.633307 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-11 23:09:38.633324 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.633331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.633345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.633363 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 23:09:38.633370 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-11 23:09:38.633380 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-11 23:09:38.633397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.633404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-11 23:09:38.633414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.633430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.633438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-11 23:09:38.633447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.633463 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 23:09:38.633470 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-11 23:09:38.633479 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-11 23:09:38.633496 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.633509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.633519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.633542 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.633550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 23:09:38.633560 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.633575 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-11 23:09:38.633612 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.633641 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-11 23:09:38.633668 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.633695 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-11 23:09:38.633722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.633748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 23:09:38.633775 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.633805 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-11 23:09:38.633831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.633858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 23:09:38.633885 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.633916 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-11 23:09:38.633943 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.633969 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-11 23:09:38.633995 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-11 23:09:38.634021 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-11 23:09:38.634047 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-11 23:09:38.634073 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-11 23:09:38.634099 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-11 23:09:38.634126 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-11 23:09:38.634153 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.634180 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 23:09:38.634206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.634233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 23:09:38.634259 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.634285 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 23:09:38.634311 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.634337 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 23:09:38.634364 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.634390 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:09:38.634417 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.634444 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:09:38.634471 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.634497 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-11 23:09:38.634523 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.634556 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-11 23:09:38.634582 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.634609 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-11 23:09:38.634635 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.634666 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-11 23:09:38.634693 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.634720 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:09:38.634748 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.634774 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 23:09:38.634801 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.634828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 23:09:38.634854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.634881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.634907 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.634933 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.634959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.634984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.635011 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.635037 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 23:09:38.635063 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-11 23:09:38.635089 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-11 23:09:38.635115 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.635142 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-11 23:09:38.635168 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.635194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.635220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.635247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 23:09:38.635274 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.635302 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-11 23:09:38.635331 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.635362 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 23:09:38.635389 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.635415 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 23:09:38.635441 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.635467 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-11 23:09:38.635498 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.635525 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-11 23:09:38.635558 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.635584 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 23:09:38.635611 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.635640 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.635666 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.635692 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 23:09:38.635719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.635746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 23:09:38.635772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.635799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 23:09:38.635826 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.635844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.635869 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.635896 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.635914 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.635931 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.635956 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.635982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.635999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.636087 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636113 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.636139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.636240 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636266 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636292 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636319 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636344 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636361 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636387 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636413 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636430 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636456 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636482 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636515 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636548 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636575 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.636601 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636627 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636653 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636679 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.636705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636748 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.636774 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636800 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.636831 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636857 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.636883 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636909 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.636935 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.636962 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.636989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.637143 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637160 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637178 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.637230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637256 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.637282 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637299 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637316 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637332 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637349 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637374 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.637400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.637501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.637627 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637644 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.637728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.637840 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637866 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.637892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637910 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637927 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637943 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.637969 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.637995 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638021 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:09:38.638047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638080 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.638136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.638255 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638281 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 23:09:38.638307 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638325 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638341 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638367 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.638392 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638419 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.638445 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638463 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638493 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.638519 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638541 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638568 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.638595 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638613 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638639 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:09:38.638665 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638682 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638708 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.638733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638759 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.638794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.638896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.638996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:09:38.639064 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639081 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639107 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.639133 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639150 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639166 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639191 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.639217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.639317 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639343 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.639369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.639479 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639505 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639536 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639563 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639589 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639605 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639631 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639657 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639674 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639699 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639726 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639752 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639778 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639804 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.639829 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639882 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639909 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.639935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639953 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.639978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 23:09:38.640004 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640031 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.640056 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.640108 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640139 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.640165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640192 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.640219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640344 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.640370 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640387 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640403 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.640454 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640481 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.640506 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640524 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640546 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640563 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640580 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640605 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.640631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640664 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.640715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 23:09:38.640855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.640962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.640995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.641063 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641089 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 23:09:38.641115 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641132 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641149 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641165 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641190 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 23:09:38.641216 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641241 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 23:09:38.641268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641301 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.641356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 23:09:38.641719 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641745 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 23:09:38.641771 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641798 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641816 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641841 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 23:09:38.641867 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641894 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 23:09:38.641920 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641937 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.641963 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.641989 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642006 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642033 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 23:09:38.642058 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642075 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642101 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:09:38.642127 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642144 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642171 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 23:09:38.642197 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642223 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 23:09:38.642249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642266 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642304 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.642356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 23:09:38.642499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 23:09:38.642525 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.642590 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.642641 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.642690 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.642740 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.642790 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.642841 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.642890 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.642939 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.642988 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.643037 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.643085 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.643133 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.643180 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.643229 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.643278 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.643326 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.643376 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.643422 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.643472 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.643520 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.643575 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.643622 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.643672 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.643721 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.643805 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.643859 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.643906 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.643954 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.644007 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.644055 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.644104 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.644153 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.644204 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.644257 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.644303 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.644350 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.644398 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.644452 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.644499 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.644554 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.644612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.644661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.644709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.644758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.644807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.644855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.644902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.644951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.644999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.645048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.645096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.645144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.645191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.645238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.645285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.645334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.645385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.645434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.645481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.645543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.645592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.645641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.645687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.645736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.645785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.645838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.645891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.645938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.645986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.646042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.646089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.646138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.646187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.646237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.646290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.646337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.646383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.646444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.646494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.646548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.646597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.646653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.646701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.646750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.646800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.646849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.646898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.646945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.646993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.647041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.647089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.647138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.647184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.647233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.647280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.647328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.647377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.647426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.647474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.647521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.647579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.647654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.647703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.647750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.647799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.647848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.647901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.647953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.648000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.648047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.648095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.648142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.648191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.648240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.648290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.648342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.648389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.648436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.648483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.648539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.648588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.648637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.648709 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 23:09:38.648736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.649099 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.649157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.649212 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.649266 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.649326 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.649381 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.649452 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.649507 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.649568 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.649623 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.649677 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.649736 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.649790 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.649864 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.649918 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.649972 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.650029 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.650085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.650140 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.650199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.650274 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.650328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.650382 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.650445 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.650499 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.650559 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.650613 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.650689 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.650743 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.650806 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.650860 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.650914 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.650969 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.651023 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.651090 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.651149 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.651204 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.651259 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.651312 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.651367 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.651429 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 23:09:38.651453 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.651523 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.651589 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.651645 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.651699 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.651755 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.651810 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.651865 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.651936 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.651992 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.652052 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.652107 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.652161 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.652220 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.652275 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.652350 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.652407 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.652467 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.652531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.652588 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.652642 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.652697 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.652768 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.652824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.652879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.652939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.652994 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.653048 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.653102 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.653161 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.653230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.653285 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.653340 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.653400 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.653455 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.653509 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.653570 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.653640 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.653695 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.653749 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.653804 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.653870 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-11 23:09:38.653893 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.653943 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.653992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.654056 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.654105 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.654155 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.654203 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.654252 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.654301 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.654354 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.654415 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.654465 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.654514 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.654569 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.654619 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.654669 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.654718 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.654767 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.654816 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.654866 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.654919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.654969 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.655018 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.655067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.655120 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.655169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.655217 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.655265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.655314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.655363 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.655417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.655470 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.655519 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.655574 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.655640 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.655697 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.655747 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.655796 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.655845 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.655894 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.655944 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.656006 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-11 23:09:38.656029 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.656080 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.656131 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.656182 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.656238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.656289 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.656340 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.656391 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 23:09:38.656442 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 23:09:38.656494 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 23:09:38.656552 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.656608 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.656659 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.656710 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.656761 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.656812 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.656863 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.656914 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.656965 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.657016 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.657068 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.657120 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.657170 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.657221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.657272 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.657323 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.657375 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.657425 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 23:09:38.657483 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.657540 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.657592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.657643 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.657706 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.657758 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.657809 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.657865 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.657916 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.657967 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.658018 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.658069 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.658120 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.658174 wsdl: current service: Service1 2020-07-11 23:09:38.658191 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-11 23:09:38.658221 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-11 23:09:38.658249 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-11 23:09:38.658276 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-11 23:09:38.658308 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-11 23:09:38.658331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.658349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.658359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.658369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.658377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.658386 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.658395 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.658403 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:09:38.658411 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:09:38.658421 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:09:38.658429 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.658446 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.658454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.658462 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.658470 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.658479 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.658487 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.658495 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.658503 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.658511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.658519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.658533 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.658542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.658550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.658559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.658567 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.658575 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.658583 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:09:38.658591 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.658599 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.658607 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.658615 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.658624 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.658632 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.658640 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.658648 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.658656 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.658664 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.658673 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.658681 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.658689 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.658702 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.658714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.658722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.658730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.658737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.658745 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.658752 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.658759 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:09:38.658767 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:09:38.658774 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:09:38.658781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.658789 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.658797 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.658804 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.658812 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.658820 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.658827 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.658835 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.658843 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.658850 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.658858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.658865 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.658873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.658880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.658888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.658896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.658903 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.658911 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:09:38.658918 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.658925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.658933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.658941 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.658949 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.658956 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.658963 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.658971 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.658978 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.658986 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.658993 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.659005 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.659013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.659021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.659032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.659039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.659047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.659055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.659062 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.659069 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.659076 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:09:38.659084 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:09:38.659091 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:09:38.659099 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.659111 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.659119 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.659127 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.659135 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.659142 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.659150 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.659157 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.659165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.659172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.659179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.659186 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.659194 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.659201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.659208 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.659215 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.659222 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.659229 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:09:38.659236 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.659243 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.659250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.659257 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.659266 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.659273 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.659281 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.659288 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.659295 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.659302 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.659310 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.659316 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.659323 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.659331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 23:09:38.659340 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 23:09:38.659347 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 23:09:38.659355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 23:09:38.659361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.659369 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 23:09:38.659375 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 23:09:38.659382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 23:09:38.659389 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 23:09:38.659397 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 23:09:38.659403 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 23:09:38.659410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 23:09:38.659418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 23:09:38.659425 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 23:09:38.659433 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.659450 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.659458 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 23:09:38.659465 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 23:09:38.659472 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 23:09:38.659479 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 23:09:38.659485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.659492 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 23:09:38.659503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 23:09:38.659511 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.659518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 23:09:38.659526 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 23:09:38.659538 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 23:09:38.659545 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 23:09:38.659552 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 23:09:38.659560 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 23:09:38.659566 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 23:09:38.659574 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 23:09:38.659580 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 23:09:38.659588 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 23:09:38.659595 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 23:09:38.659602 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 23:09:38.659609 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 23:09:38.659616 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 23:09:38.659623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 23:09:38.659630 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 23:09:38.659637 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 23:09:38.659929 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-11 23:09:38.659940 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:09:38.659945 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:09:38.659950 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 23:09:38.659958 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-11 23:09:38.659963 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 23:09:38.659967 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 23:09:38.659978 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-11 23:09:38.659987 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 23:09:38.660059 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660068 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:09:38.660088 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 23:09:38.660112 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-11 23:09:38.660119 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-11 23:09:38.660124 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-11 23:09:38.660129 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-11 23:09:38.660134 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:09:38.660149 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:09:38.660156 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:09:38.660161 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:09:38.660178 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660189 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 23:09:38.660194 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-11 23:09:38.660224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.660235 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:09:38.660240 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.660268 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 23:09:38.660274 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-11 23:09:38.660279 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-11 23:09:38.660283 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-11 23:09:38.660287 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-11 23:09:38.660291 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-11 23:09:38.660296 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-11 23:09:38.660300 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:09:38.660305 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-11 23:09:38.660311 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "186507" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 23:09:38.660323 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:09:38.660330 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:09:38.660334 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 23:09:38.660340 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660346 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 23:09:38.660350 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 23:09:38.660378 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 23:09:38.660385 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660390 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660396 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660401 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 23:09:38.660413 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 23:09:38.660421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660426 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:09:38.660431 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 23:09:38.660438 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "186507" 2020-07-11 23:09:38.660445 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660449 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:09:38.660455 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660465 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660471 wsdl: in serializeType: returning: 186507 2020-07-11 23:09:38.660478 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 23:09:38.660485 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660489 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:09:38.660493 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 23:09:38.660499 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-11 23:09:38.660506 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660511 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 23:09:38.660522 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660531 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 23:09:38.660536 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-11 23:09:38.660542 wsdl: in serializeType: returning: 186507PLN 2020-07-11 23:09:38.660547 wsdl: serializeRPCParameters returning: 186507PLN 2020-07-11 23:09:38.660570 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=186507PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-11 23:09:38.660575 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-11 23:09:38.660582 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6511"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-11 23:09:38.660597 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-11 23:09:38.660603 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=186507PLN 2020-07-11 23:09:38.660663 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-11 23:09:38.660750 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-11 23:09:38.660681 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 23:09:38.660693 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 23:09:38.660699 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 23:09:38.660704 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 23:09:38.660709 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 23:09:38.660717 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:09:38.660728 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:09:38.660737 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 23:09:38.660744 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 23:09:38.660774 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-11 23:09:38.660787 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 23:09:38.660795 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 23:09:38.667482 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 23:09:38.667497 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 23:09:38.667508 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-11 23:09:38.667514 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-11 23:09:38.667521 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 23:09:38.667526 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 23:09:38.667539 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 23:09:38.667543 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 23:09:38.667548 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-11 23:09:38.667579 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-11 23:09:38.676794 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-11 23:09:38.676811 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-11 23:09:38.676817 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:09:38.676823 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 23:09:38.676828 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 23:09:38.676834 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 23:09:38.676840 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 23:09:38.676845 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 23:09:38.676850 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 23:09:38.676856 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 21:09:31 GMT 2020-07-11 23:09:38.676862 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 23:09:38.676867 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-11 23:09:38.676873 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 23:09:38.676880 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-11 23:09:38.676902 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-11 23:09:38.676914 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-11 23:09:38.676923 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 23:09:38.676928 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-11 23:09:38.676933 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-11 23:09:38.676972 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 23:09:38.676985 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 23:09:38.676991 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 23:09:38.677019 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 23:09:38.677027 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 11 Jul 2020 21:09:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-11 23:09:38.677052 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-11 23:09:38.677120 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-11 23:09:38.677186 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-11 23:09:38.677195 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-11 23:09:38.677321 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-11 23:09:38.677424 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-11 23:09:38.677431 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-11 23:09:38.677440 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-11 23:09:38.677451 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 23:09:38.677474 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-11 23:09:38.677537 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-11 23:09:38.677565 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 23:09:38.677578 nusoap_client: got fault 2020-07-11 23:09:38.677586 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-11 23:09:38.677591 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-11 23:09:38.677599 nusoap_client: detail =