Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VG4200148971397243 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4556
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 17:40:51 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 19:40:53.664834 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 19:40:53.664950 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:53.664973 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 19:40:53.664989 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:53.664998 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 19:40:53.665008 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 19:40:53.665025 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 19:40:53.665034 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:53.665042 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:53.665051 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:40:53.665059 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:40:53.665069 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:40:53.665077 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:40:53.665082 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:40:53.665086 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:40:53.665090 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 19:40:53.665106 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:53.665283 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:53.665295 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:40:53.665301 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 19:40:53.665307 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 19:40:53.665321 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:40:53.665329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:40:53.673527 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:40:53.673594 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:40:53.673620 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 19:40:53.673632 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:53.673642 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:53.673651 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:40:53.673660 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 19:40:53.673714 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 19:40:53.849870 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 19:40:53.849940 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 19:40:53.849948 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:40:53.849972 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:40:53.849979 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:40:53.849984 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:40:53.849990 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:40:53.849999 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:40:53.850021 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:40:53.850029 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:40:51 GMT 2019-08-22 19:40:53.850035 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:40:53.850040 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 19:40:53.850047 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:40:53.850131 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 19:40:53.850176 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 19:40:53.850208 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 19:40:53.857693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:53.857820 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:40:53.857913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.857947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.865759 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:53.865898 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:40:53.865926 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-08-22 19:40:53.865955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.866038 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:53.866083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.866096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.873892 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874010 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 19:40:53.874039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:53.874199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:53.874241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.874678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.881712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:53.881814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:53.882019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:40:53.882149 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 19:40:53.882263 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:40:53.882453 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 19:40:53.882488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:40:53.882622 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:40:53.882731 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:53.882823 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-08-22 19:40:53.882901 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:53.882988 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:53.883071 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:40:53.883144 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-22 19:40:53.883166 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:40:53.883177 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 19:40:53.883320 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 19:40:53.883389 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:40:53.883416 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:40:53.883430 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:40:53.883465 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 19:40:53.883475 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 19:40:53.884047 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 19:40:53.884066 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 19:40:53.884135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 19:40:53.884169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884222 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.884238 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884269 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:53.884312 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.884324 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884343 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:53.884374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.884442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.884469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.884507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884558 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.884572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884601 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 19:40:53.884627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.884675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:40:53.884740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 19:40:53.884790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884846 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.884859 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884877 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:53.884907 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.884918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884934 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:53.884962 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.884973 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.884988 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:40:53.885011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.885072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.885099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 19:40:53.885136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885180 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.885193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 19:40:53.885231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.885273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 19:40:53.885298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 19:40:53.885332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885374 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.885385 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885401 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:53.885431 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.885441 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885457 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:53.885486 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.885497 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885512 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:40:53.885541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.885552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885568 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.885590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.885654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.885680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.885717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885767 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885848 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.885884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.885914 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885933 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:53.885951 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 19:40:53.885973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.885998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:53.886016 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:40:53.886053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 19:40:53.886089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886128 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.886139 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886155 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:40:53.886185 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.886195 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886210 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:40:53.886238 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.886248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886263 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:40:53.886292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.886302 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.886349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.886405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.886429 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.886463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886507 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.886518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 19:40:53.886557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.886599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:40:53.886624 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886634 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 19:40:53.886658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886701 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.886713 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886730 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:53.886753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.886796 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.886829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886839 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.886862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886902 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.886913 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886929 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 19:40:53.886950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.886972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.886988 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:40:53.887013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887024 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 19:40:53.887047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.887099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887116 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.887138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.887180 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.887205 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887214 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.887245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887287 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.887298 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887314 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 19:40:53.887336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.887377 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 19:40:53.887402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887412 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 19:40:53.887434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887478 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.887490 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887505 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:40:53.887535 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.887546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887562 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.887584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.887632 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 19:40:53.887657 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887666 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.887691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887733 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.887744 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887760 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 19:40:53.887782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.887832 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 19:40:53.887856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887866 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 19:40:53.887889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.887940 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.887956 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:40:53.887986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.887997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.888035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.888083 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 19:40:53.888107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888117 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.888141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888183 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.888194 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888209 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 19:40:53.888232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.888274 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 19:40:53.888299 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888308 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 19:40:53.888333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.888384 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.888422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.888463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 19:40:53.888487 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888497 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.888520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888560 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.888571 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888587 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 19:40:53.888610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.888651 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 19:40:53.888668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888674 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 19:40:53.888693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888721 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.888728 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888738 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.888751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.888777 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.888792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888798 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.888818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888844 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.888851 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888861 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 19:40:53.888874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.888899 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:40:53.888914 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888920 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 19:40:53.888935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888961 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.888968 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.888978 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:40:53.888992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889016 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.889032 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889038 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.889052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889078 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.889086 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889096 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 19:40:53.889109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889133 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:40:53.889148 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889154 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 19:40:53.889167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889193 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.889200 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889210 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:40:53.889223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889248 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.889262 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889269 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.889282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889308 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.889315 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889324 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 19:40:53.889338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:40:53.889377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889383 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 19:40:53.889397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889421 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.889428 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889438 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 19:40:53.889456 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.889463 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889473 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 19:40:53.889486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889515 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.889530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889536 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.889549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889575 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.889582 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889591 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 19:40:53.889605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889629 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:40:53.889645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889651 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:40:53.889665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.889704 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889714 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.889728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889753 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.889769 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889775 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.889789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889825 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.889833 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889843 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:40:53.889856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.889883 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:53.889898 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889905 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:40:53.889918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889946 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:53.889953 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889963 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:40:53.889976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.889991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.890001 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.890017 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890023 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.890036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890060 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890066 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890107 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.890128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.890145 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890156 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:53.890166 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 19:40:53.890179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:53.890204 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:53.890219 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890225 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 19:40:53.890239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890265 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:53.890272 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890282 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:40:53.890295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.890320 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.890335 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890341 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.890354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890378 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890384 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890422 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.890442 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.890459 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:53.890479 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 19:40:53.890492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:53.890516 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:40:53.890530 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890537 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:40:53.890552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890577 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:53.890584 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890594 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:40:53.890607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.890631 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.890646 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890652 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.890666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890690 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890696 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.890752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.890769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890779 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:53.890789 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 19:40:53.890802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:53.890832 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:53.890847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890854 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 19:40:53.890867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890894 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.890901 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 19:40:53.890929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.890936 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 19:40:53.890963 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.890970 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.890980 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:40:53.890998 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.891005 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891015 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:40:53.891032 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.891039 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891048 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:40:53.891065 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.891072 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891082 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 19:40:53.891099 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.891106 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891115 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.891128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.891179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.891197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891203 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.891217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891250 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 19:40:53.891272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.891299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:40:53.891314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891320 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 19:40:53.891334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891358 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891365 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891375 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:40:53.891393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891399 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891409 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.891426 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891433 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891442 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:40:53.891455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.891488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.891503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891509 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.891524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891549 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891556 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 19:40:53.891579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.891604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:40:53.891619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891625 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:40:53.891639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891670 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.891693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.891718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.891741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.891764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891790 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891797 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:40:53.891826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.891852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:53.891867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891873 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:40:53.891887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891914 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891921 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891930 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:40:53.891948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891964 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.891981 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.891988 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.891997 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:40:53.892011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.892045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.892060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892066 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.892081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892105 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.892112 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892122 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:40:53.892135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.892160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:53.892175 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892181 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.892195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892220 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892226 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892236 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:40:53.892254 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.892260 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892270 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:53.892288 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.892295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892304 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:53.892321 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892328 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892337 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:40:53.892354 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892361 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892371 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:40:53.892384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.892425 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.892440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892446 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.892462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892487 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892494 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892504 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 19:40:53.892517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.892532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.892542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.892557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892589 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892596 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892606 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.892650 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.892681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892691 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.892709 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.892715 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892725 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 19:40:53.892743 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.892749 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892759 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 19:40:53.892776 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.892782 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892792 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:40:53.892813 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.892821 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892830 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 19:40:53.892848 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:53.892855 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892864 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 19:40:53.892881 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892889 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892899 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.892916 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892923 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892932 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.892949 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892956 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892965 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 19:40:53.892982 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.892989 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.892998 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:53.893015 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893022 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893031 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:53.893044 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.893118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.893140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.893171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893180 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:53.893198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893205 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893214 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:40:53.893231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893238 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893247 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:40:53.893264 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.893271 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893280 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:40:53.893294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.893331 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.893368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893393 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 19:40:53.893423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.893438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.893448 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.893462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893490 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893498 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.893551 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893575 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.893582 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893592 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:40:53.893609 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893616 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893625 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:40:53.893643 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.893650 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893659 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:40:53.893676 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.893683 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893692 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:40:53.893710 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.893716 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893725 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:40:53.893748 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.893755 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893766 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:40:53.893783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.893823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893831 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893840 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:40:53.893858 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893865 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893875 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:40:53.893893 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893899 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893909 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:53.893926 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.893933 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.893942 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:53.893955 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.894010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.894028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894034 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.894049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894075 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894082 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894092 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:40:53.894109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.894116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.894143 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894149 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894158 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:40:53.894175 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.894182 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894191 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.894204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.894243 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894264 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.894280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894306 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 19:40:53.894336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.894351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.894361 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.894375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894404 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894411 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894434 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.894464 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894489 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.894496 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894505 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:40:53.894523 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894530 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894539 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:40:53.894556 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.894563 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894572 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:40:53.894590 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.894597 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894606 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:40:53.894624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.894631 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:40:53.894658 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.894665 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:40:53.894692 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894698 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894708 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.894725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894732 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894742 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:40:53.894759 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894765 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894775 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:40:53.894793 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.894799 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894815 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 19:40:53.894833 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894840 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894850 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:53.894867 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.894874 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894884 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:53.894897 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.894955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.894972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895000 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895007 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895017 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.895060 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895086 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.895093 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895103 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 19:40:53.895121 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.895129 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895139 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 19:40:53.895157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.895163 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895173 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:40:53.895190 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.895197 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895206 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 19:40:53.895223 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.895230 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895239 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 19:40:53.895256 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.895262 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895272 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:40:53.895289 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.895296 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895305 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 19:40:53.895322 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.895329 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895338 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 19:40:53.895356 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.895363 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895373 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 19:40:53.895390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.895397 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895406 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:40:53.895424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.895431 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895440 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:40:53.895457 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.895464 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895473 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 19:40:53.895490 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.895497 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895515 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.895533 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.895540 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895549 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 19:40:53.895563 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.895651 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895657 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 19:40:53.895677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895703 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.895711 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895721 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:40:53.895734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.895761 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895776 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895783 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.895796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895828 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.895835 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895845 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 19:40:53.895858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.895884 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:40:53.895899 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895906 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 19:40:53.895924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.895956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895966 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.895983 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.895990 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.895999 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:40:53.896016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.896023 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896033 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:40:53.896050 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.896057 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896066 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:40:53.896079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.896117 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 19:40:53.896132 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896139 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.896157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896183 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.896191 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896200 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 19:40:53.896213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.896238 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 19:40:53.896252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.896281 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896289 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.896298 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.896328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.896342 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896367 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.896374 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896384 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 19:40:53.896401 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.896408 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896417 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 19:40:53.896434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.896441 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896451 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 19:40:53.896468 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:40:53.896475 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896488 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:40:53.896506 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.896513 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896523 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 19:40:53.896540 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.896547 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896556 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 19:40:53.896574 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.896581 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896590 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:53.896607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.896614 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896623 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 19:40:53.896641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.896647 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896657 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 19:40:53.896674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.896681 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.896703 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 19:40:53.896752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.896771 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896778 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 19:40:53.896799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.896838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896848 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.896862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.896887 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.896903 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896909 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.896923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896948 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:53.896955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896969 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 19:40:53.896983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.896998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.897008 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:40:53.897022 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:53.897048 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.897056 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:53.897065 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 19:40:53.897083 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:53.897090 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:53.897099 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 19:40:53.897117 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.897124 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:53.897134 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 19:40:53.897147 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 19:40:53.897170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.897186 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.897208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.897245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.897272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897278 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897289 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:40:53.897307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897313 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897322 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:40:53.897336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.897370 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897385 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897391 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.897405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897430 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897437 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897446 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 19:40:53.897460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.897475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.897485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.897505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897538 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897546 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897555 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.897599 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897625 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897632 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897642 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 19:40:53.897659 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897666 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897675 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 19:40:53.897692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.897699 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897708 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:40:53.897725 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897732 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897742 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 19:40:53.897759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.897766 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897775 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 19:40:53.897792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897799 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897814 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 19:40:53.897832 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.897839 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897853 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 19:40:53.897871 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897878 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897887 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:40:53.897904 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.897912 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897921 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:40:53.897935 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.897982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.898001 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 19:40:53.898026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898052 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.898059 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898068 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:40:53.898086 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.898093 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898103 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:53.898120 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.898127 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:53.898154 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.898161 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898171 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:40:53.898189 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.898196 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898205 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:40:53.898219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.898261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.898277 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898284 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.898301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898326 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898333 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.898393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.898411 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:53.898433 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 19:40:53.898446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:40:53.898471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:40:53.898487 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898493 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 19:40:53.898507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898531 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.898538 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898548 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 19:40:53.898561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.898586 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.898602 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898608 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.898626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898652 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:40:53.898659 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898669 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 19:40:53.898682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.898707 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 19:40:53.898722 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898729 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 19:40:53.898742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898767 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.898774 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898783 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.898797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.898828 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.898844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.898864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898890 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.898897 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898916 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 19:40:53.898929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.898945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.898954 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:40:53.898969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.898998 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899005 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899015 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.899058 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899085 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899092 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899101 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 19:40:53.899119 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899126 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899136 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 19:40:53.899153 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899160 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899169 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 19:40:53.899186 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899193 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899202 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 19:40:53.899220 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899227 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899241 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 19:40:53.899259 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:53.899267 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899277 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 19:40:53.899294 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:53.899301 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899310 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 19:40:53.899327 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:40:53.899334 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899344 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 19:40:53.899361 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.899368 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899377 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 19:40:53.899395 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899402 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899411 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 19:40:53.899428 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899437 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899446 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 19:40:53.899463 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899470 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899479 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 19:40:53.899496 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899502 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899512 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 19:40:53.899525 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.899588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.899608 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899615 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 19:40:53.899634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899660 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899666 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899680 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 19:40:53.899693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.899719 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.899734 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899741 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.899755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899780 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.899787 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899796 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 19:40:53.899815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.899841 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:40:53.899857 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899863 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.899878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899904 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.899911 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899921 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 19:40:53.899938 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.899945 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899955 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:40:53.899972 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.899979 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.899993 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:40:53.900011 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900018 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900027 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:40:53.900041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.900079 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900095 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900102 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.900116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900141 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900158 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 19:40:53.900171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.900196 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.900210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900245 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900253 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900262 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.900307 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.900340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:40:53.900367 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.900374 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:40:53.900400 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900407 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900416 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 19:40:53.900434 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.900442 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900452 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:40:53.900469 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900485 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:40:53.900503 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900511 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900520 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 19:40:53.900538 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:40:53.900544 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900553 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 19:40:53.900566 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.900607 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.900624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900631 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 19:40:53.900650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900675 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.900682 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900692 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 19:40:53.900710 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900717 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900726 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 19:40:53.900743 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900751 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900760 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 19:40:53.900777 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.900784 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900797 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 19:40:53.900822 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900829 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900839 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 19:40:53.900857 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900864 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900873 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 19:40:53.900890 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900897 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900906 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:40:53.900924 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.900930 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900940 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:40:53.900953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.900994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.901005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.901021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901028 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 19:40:53.901048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901073 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.901081 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 19:40:53.901104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.901129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:40:53.901147 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:40:53.901153 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 19:40:53.901163 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 19:40:53.901179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901186 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 19:40:53.901199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.901244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:40:53.901261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.901272 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:40:53.901282 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 19:40:53.901299 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.901306 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 19:40:53.901316 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 19:40:53.901332 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:40:53.901339 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 19:40:53.901353 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 19:40:53.901371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.901378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.901388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.901405 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.901412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.901422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.901439 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.901446 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.901456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.901473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.901480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 19:40:53.901489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.901506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.901513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 19:40:53.901523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.901539 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:53.901546 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 19:40:53.901555 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 19:40:53.901572 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.901579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.901588 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.901605 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:40:53.901611 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 19:40:53.901620 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 19:40:53.901637 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.901644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 19:40:53.901662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.901680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.901687 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:40:53.901697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.901713 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:40:53.901719 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 19:40:53.901732 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 19:40:53.901751 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 19:40:53.901794 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.901830 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:40:53.901858 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.901886 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 19:40:53.901924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.901953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:40:53.901993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.902050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:40:53.902103 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.902153 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:40:53.902201 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.902249 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 19:40:53.902297 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 19:40:53.902346 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 19:40:53.902397 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 19:40:53.902449 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 19:40:53.902497 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 19:40:53.902549 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 19:40:53.902601 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.902653 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:40:53.902727 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.902782 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:40:53.902842 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.902890 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:40:53.902937 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.902985 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:40:53.903262 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.903313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:53.903366 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.903417 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:53.903466 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.903518 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:40:53.903569 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.903620 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:40:53.903670 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.903723 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:40:53.903773 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.903834 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:40:53.903886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.903937 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:53.903988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.904039 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:40:53.904093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.904143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.904189 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.904234 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.904262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.904289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.904315 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.904342 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:40:53.904368 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 19:40:53.904395 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 19:40:53.904429 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.904455 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:40:53.904481 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.904508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.904535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.904561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:40:53.904588 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.904614 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 19:40:53.904641 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.904667 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:40:53.904700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.904733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:40:53.904761 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.904788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:40:53.904822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.904869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:40:53.904922 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.904955 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905001 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.905048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905077 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905107 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905155 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.905202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.905387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.905590 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905643 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.905692 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905741 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.905789 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905828 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905877 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.905926 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.905956 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906004 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.906053 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906103 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.906152 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906200 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.906250 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906300 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.906349 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.906446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906526 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.906574 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906623 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.906674 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906726 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.906775 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906843 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.906895 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.906945 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.906993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.907272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907304 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.907419 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907462 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.907505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907610 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.907657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.907880 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.907985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.908085 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908147 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.908282 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908332 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.908385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908416 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908482 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908525 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.908568 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908617 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:53.908670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.908853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.908980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.909078 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909127 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:40:53.909187 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909236 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.909284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.909384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.909572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:40:53.909923 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909951 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.909993 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.910035 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910062 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910087 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910130 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.910172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.910340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.910503 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910546 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.910588 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910630 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.910673 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910700 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910743 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.910794 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910821 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910863 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.910904 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.910945 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.910987 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911029 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.911069 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.911152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:40:53.911235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911261 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911302 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:40:53.911343 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.911428 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911478 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.911520 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911562 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.911603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.911689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.911932 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.911983 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912024 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.912066 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.912150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.912285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:40:53.912479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.912639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.912811 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912854 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:40:53.912895 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912921 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912947 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.912973 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:40:53.913056 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913099 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:40:53.913139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913232 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.913273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:40:53.913469 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913512 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:40:53.913554 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913597 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:40:53.913639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913683 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:40:53.913725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913784 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.913897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.913977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.914004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.914031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.914057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.914084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:40:53.914126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:40:53.914197 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.914297 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.914382 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.914467 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.914559 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.914648 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.914745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.914853 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.914947 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.915045 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.915139 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.915238 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.915334 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.915430 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.915527 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.915895 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.915992 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.916088 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.916183 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.916280 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.916378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.916475 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.916573 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.916756 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.916823 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.916874 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.916924 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.916972 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.917020 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.917070 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.917119 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.917172 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.917230 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.917282 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.917340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.917391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.917440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.917489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.917537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.917584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.917632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.917690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.917742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.917791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.917839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.917887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.917934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.917982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.918030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.918078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.918126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.918173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.918222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.918271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.918320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.918370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.918419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.918475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.918528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.918575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.918621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.918670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.918726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.918786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.918839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.918893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.918940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.918991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.919048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.919098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.919147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.919198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.919246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.919293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.919340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.919388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.919436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.919484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.919531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.919585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.919634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.919686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.919737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.919785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.919833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.919886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.919935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.919984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.920044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.920095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.920144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.920198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.920250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.920297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.920344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.920395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.920444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.920498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.920548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.920601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.920648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.920704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.920770 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:40:53.920802 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.920865 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.920924 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.920979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.921037 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.921092 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.921147 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.921202 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.921257 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.921319 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.921375 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.921432 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.921487 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.921542 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.921597 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.921651 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.921712 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.921806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.921864 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.921919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.921975 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.922030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.922085 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.922139 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.922195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.922260 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.922316 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.922371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.922426 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.922481 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.922536 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.922591 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.922647 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.922712 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.922781 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:40:53.922806 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.922863 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.922918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.922973 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.923037 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.923109 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.923165 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.923221 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.923276 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.923331 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.923386 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.923441 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.923512 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.923568 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.923624 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.923685 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.923742 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.923797 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.923853 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.923922 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.923979 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.924035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.924100 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.924155 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.924210 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.924270 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.924559 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.924622 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.924682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.924739 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.924800 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.924856 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.924911 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.924981 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.925054 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 19:40:53.925078 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.925129 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.925179 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.925229 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.925283 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.925333 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.925383 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.925432 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.925500 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.925550 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.925600 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.925650 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.925710 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.925762 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.925815 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.925866 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.925916 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.925981 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.926032 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.926081 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.926132 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.926182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.926232 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.926282 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.926332 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.926387 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.926452 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.926502 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.926589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.926651 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.926709 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.926759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.926808 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.926863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.926932 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 19:40:53.926955 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.927026 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.927077 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.927128 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.927179 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.927231 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.927282 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:40:53.927334 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:40:53.927386 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:40:53.927725 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.927795 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.927851 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.927902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.927955 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.928006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.928057 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.928109 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.928161 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.928212 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.928279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.928335 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.928391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.928443 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.928495 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.928546 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.928599 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:40:53.928651 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.928709 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.928763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.928814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.928866 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.928922 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.928978 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.929031 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.929089 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 19:40:53.929110 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 19:40:53.929143 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 19:40:53.929176 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 19:40:53.929205 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 19:40:53.929239 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 19:40:53.929266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.929290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.929301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.929313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.929325 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.929335 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.929344 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:53.929355 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:53.929366 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:53.929376 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.929386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.929396 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.929406 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.929416 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.929433 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.929444 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.929454 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.929463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.929473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.929482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.929493 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.929502 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.929512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.929524 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.929535 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.929545 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:53.929555 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.929564 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.929574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.929583 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.929592 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.929601 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.929611 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.929620 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.929630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.929643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.929652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.929661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.929669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.929688 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.929697 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:53.929708 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:53.929725 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:53.929742 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.929758 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.929774 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.929790 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.929805 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.929820 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.929836 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.929852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.929866 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.929882 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.929897 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.929913 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.929928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.929944 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.929959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.929974 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.929990 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:53.930006 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.930021 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.930038 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.930053 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.930068 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.930083 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.930099 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.930115 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.930131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.930152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.930167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.930183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.930198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.930214 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.930228 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:53.930250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:53.930265 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:53.930280 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.930294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.930309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.930324 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.930339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.930354 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.930368 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.930383 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.930398 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.930414 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.930429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.930444 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.930462 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.930477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.930492 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.930507 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.930522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:53.930537 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.930552 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.930567 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.930581 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.930596 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.930610 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.930625 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.930639 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.930654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:40:53.930673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.930695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:40:53.930711 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:40:53.930726 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:40:53.930741 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:40:53.930755 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:40:53.930771 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:40:53.930787 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:40:53.930802 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:40:53.930818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:40:53.930833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:40:53.930848 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:40:53.930863 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.930878 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.930893 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:40:53.930908 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:40:53.930922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:40:53.930937 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:40:53.930952 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.930967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:40:53.930981 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:40:53.930996 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:40:53.931011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:40:53.931030 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:40:53.931044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:40:53.931059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:40:53.931074 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:40:53.931088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:40:53.931103 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:40:53.931118 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:40:53.931135 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:40:53.931148 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:40:53.931163 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:40:53.931529 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 19:40:53.931553 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:40:53.931566 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:40:53.931575 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:40:53.931591 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 19:40:53.931601 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:40:53.931609 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:40:53.931630 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 19:40:53.931648 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:40:53.931785 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.931800 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:40:53.931831 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:40:53.931872 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 19:40:53.931885 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 19:40:53.931894 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 19:40:53.931903 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 19:40:53.931915 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:40:53.931940 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:53.931954 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:53.931964 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:53.931987 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.932005 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:40:53.932016 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 19:40:53.932059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.932076 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:40:53.932086 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.932129 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:40:53.932139 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 19:40:53.932147 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 19:40:53.932155 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 19:40:53.932164 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 19:40:53.932172 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 19:40:53.932181 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 19:40:53.932190 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 19:40:53.932208 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:40:53.932230 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:53.932242 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:53.932251 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:40:53.932263 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.932274 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:40:53.932281 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:40:53.932326 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:40:53.932339 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.932348 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.932359 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.932368 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:40:53.932388 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:40:53.932402 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:53.932411 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:40:53.932420 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:40:53.932432 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220333" 2019-08-22 19:40:53.932445 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:53.932453 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:40:53.932464 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:53.932479 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:53.932489 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-08-22 19:40:53.932501 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:40:53.932515 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:40:53.932523 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:40:53.932531 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:40:53.932540 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-08-22 19:40:53.932550 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220333 2019-08-22 19:40:53.932584 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220333 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 19:40:53.932593 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 19:40:53.932605 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4692"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 19:40:53.932630 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 19:40:53.932641 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220333 2019-08-22 19:40:53.932731 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 19:40:53.932880 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 19:40:53.932758 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:40:53.932782 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:40:53.932792 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:40:53.932802 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:40:53.932810 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:40:53.932823 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:53.932841 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:53.932856 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:40:53.932867 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:40:53.932918 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 19:40:53.932939 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:40:53.932954 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:40:53.940822 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:40:53.940870 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:40:53.940898 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 19:40:53.940910 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 19:40:53.940921 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:40:53.940932 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:40:53.940940 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:40:53.940949 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:40:53.940959 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 19:40:53.941009 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 19:40:53.950802 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 19:40:53.950865 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 19:40:53.950872 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:40:53.950878 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:40:53.950883 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:40:53.950889 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:40:53.950897 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:40:53.950902 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:40:53.950908 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:40:53.950914 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:40:51 GMT 2019-08-22 19:40:53.950921 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:40:53.950926 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 19:40:53.950932 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:40:53.950945 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 19:40:53.950981 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 19:40:53.950996 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 19:40:53.951009 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:40:53.951014 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 19:40:53.951019 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 19:40:53.951064 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:40:53.951079 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:40:53.951086 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:40:53.951139 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:40:53.951147 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 17:40:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 19:40:53.951186 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 19:40:53.951291 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 19:40:53.951381 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 19:40:53.951392 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 19:40:53.951579 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 19:40:53.951720 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 19:40:53.951728 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 19:40:53.951738 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 19:40:53.951755 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:40:53.951782 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 19:40:53.951845 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 19:40:53.951877 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:40:53.951893 nusoap_client: got fault 2019-08-22 19:40:53.951901 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 19:40:53.951906 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 19:40:53.951911 nusoap_client: detail =