Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VG4200148971397243 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4556
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:45:58.347498 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:45:58.347547 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:58.347561 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:45:58.347576 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:58.347586 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:45:58.347594 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:45:58.347606 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:45:58.347615 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:58.347622 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:58.347631 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:45:58.347641 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:45:58.347659 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:45:58.347668 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:45:58.347675 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:45:58.347682 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:45:58.347688 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:45:58.347706 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:58.347725 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:58.347738 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:45:58.347746 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:45:58.347756 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:45:58.347769 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:45:58.347783 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:45:58.355333 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:45:58.355360 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:45:58.355373 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:45:58.355380 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:58.355386 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:58.355395 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:45:58.355400 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:45:58.355429 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:45:58.372333 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:45:58.372392 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:45:58.372407 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:45:58.372419 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:45:58.372430 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:45:58.372440 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:45:58.372451 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:45:58.372462 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:45:58.372472 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:45:58.372484 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:40 GMT 2019-02-19 19:45:58.372495 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:45:58.372505 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:45:58.372515 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:45:58.372534 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:45:58.372581 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:45:58.379823 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:45:58.379893 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 19:45:58.380232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.380256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:58.387166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.387322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:58.387358 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:58.387871 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:45:58.388207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.388468 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:58.394522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.394816 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:58.395225 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:58.395797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.396030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.396281 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:58.396736 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.396786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.397189 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.397218 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:45:58.397769 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.397794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:58.401947 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:58.402283 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:58.402755 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:58.403376 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:45:58.403954 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:45:58.404357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.404592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.404827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.405077 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-19 19:45:58.405342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:58.405468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:45:58.405493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:45:58.405818 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:45:58.405837 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:45:58.405846 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:45:58.405977 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:45:58.406036 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:45:58.406058 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:45:58.406069 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:45:58.406096 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:45:58.406111 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:45:58.406347 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:45:58.406370 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:45:58.406457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:45:58.406509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406566 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.406581 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406606 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:45:58.406647 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.406661 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406691 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:45:58.406721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.406789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.406819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.406859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406909 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.406922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:45:58.406967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.406996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.407018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:45:58.407048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:45:58.407087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407135 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.407148 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407168 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:45:58.407204 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.407217 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:45:58.407270 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.407292 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407313 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:45:58.407341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.407414 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.407453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407464 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:45:58.407490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407539 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.407551 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:45:58.407589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.407639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:45:58.407676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:45:58.407721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407755 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.407762 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407778 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:45:58.407814 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.407826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407840 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:45:58.407861 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.407868 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407878 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:45:58.407896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.407903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.407926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.407981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.407995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.408012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408019 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.408040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.408141 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.408159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408171 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:58.408181 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:45:58.408194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:58.408240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:45:58.408270 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408288 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:45:58.408315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408394 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.408409 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408426 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:58.408448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.408480 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.408499 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408506 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.408523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408553 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.408561 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408572 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:45:58.408585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.408612 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:45:58.408629 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408635 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:45:58.408651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.408691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.408715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.408741 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.408757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408764 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.408779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408805 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.408813 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408823 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:45:58.408836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.408862 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:45:58.408878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408885 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:45:58.408899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.408932 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408942 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:45:58.408961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.408968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.408979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.408992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409022 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:45:58.409037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409044 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.409059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409084 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.409091 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409101 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:45:58.409114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409140 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:45:58.409155 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409161 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:45:58.409175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409200 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.409207 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409222 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:45:58.409243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.409250 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409260 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.409273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409304 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:45:58.409319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409326 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.409348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409374 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.409388 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409398 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:45:58.409411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409437 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:45:58.409452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409458 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:45:58.409472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.409504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.409528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409553 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:45:58.409569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409576 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.409590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409615 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.409623 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409633 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:45:58.409646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:45:58.409687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409693 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:45:58.409707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.409739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.409762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409787 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.409802 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409809 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.409823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409848 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.409855 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409865 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:45:58.409878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.409904 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:45:58.409919 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409925 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:45:58.409939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409963 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.409970 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.409980 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:45:58.409993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.410034 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410040 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.410054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410079 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.410087 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410096 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:45:58.410109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410135 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:45:58.410150 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410156 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:45:58.410171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410195 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.410202 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410212 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:45:58.410225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410251 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.410266 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410273 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.410287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410312 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.410319 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:45:58.410348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410375 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:45:58.410391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410397 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:45:58.410412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410437 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.410444 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410454 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:45:58.410472 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.410479 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410489 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:45:58.410502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410532 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.410547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410553 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.410567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410593 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.410600 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410610 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:45:58.410623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410649 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:45:58.410664 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410677 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:45:58.410691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410716 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.410723 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.410746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410772 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.410787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410794 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.410807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410833 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.410840 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410850 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:45:58.410863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.410896 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:58.410921 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410931 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:45:58.410962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.410989 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:58.410997 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411007 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:45:58.411020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.411047 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.411062 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411069 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.411082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411106 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411113 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.411174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.411191 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:58.411212 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:45:58.411224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:58.411249 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:58.411265 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411271 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:45:58.411285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411312 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:58.411319 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411329 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:45:58.411349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.411376 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.411391 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411398 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.411412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411443 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.411502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.411518 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411529 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:58.411539 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:45:58.411552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:58.411577 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:58.411592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411599 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:45:58.411613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411638 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.411646 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411656 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:45:58.411682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.411689 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:45:58.411718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.411725 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411735 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:45:58.411753 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.411760 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411770 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:45:58.411788 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.411795 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411805 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:45:58.411823 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.411830 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411839 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:45:58.411857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.411864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.411887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.411937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.411953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.411960 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.411975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412000 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412007 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:45:58.412030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:45:58.412071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:45:58.412092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412124 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412134 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:45:58.412152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.412187 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412193 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412204 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:45:58.412217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.412265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412271 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.412285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412310 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412318 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:45:58.412348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:45:58.412391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:45:58.412412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.412467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.412508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412514 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.412528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412553 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412560 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:45:58.412583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:58.412623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412630 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:45:58.412644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412675 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412682 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412692 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:45:58.412710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412726 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.412745 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:45:58.412775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.412823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412830 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.412844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412869 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.412876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:45:58.412900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.412925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:58.412940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412947 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.412961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.412986 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.412994 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413004 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:45:58.413022 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.413029 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413038 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:58.413056 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.413063 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413073 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:58.413091 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413107 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413117 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:45:58.413135 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413142 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413152 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:45:58.413165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.413207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.413223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.413243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413269 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413276 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:45:58.413300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.413325 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.413345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413378 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413386 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413409 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.413441 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.413474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.413502 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.413509 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413519 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:45:58.413536 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.413543 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413553 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:45:58.413571 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.413578 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413588 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:45:58.413605 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.413612 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413622 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:45:58.413639 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:58.413646 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413656 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:45:58.413674 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413681 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413691 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.413709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413725 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.413743 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413750 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413760 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:58.413778 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413785 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413795 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:58.413807 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.413859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.413877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413883 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.413899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413924 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.413931 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413941 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:58.413959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.413966 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.413976 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:45:58.413994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414001 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414011 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:45:58.414029 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.414036 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414045 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:45:58.414058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.414096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.414131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414156 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414164 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414174 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:45:58.414187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.414212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.414226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414254 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414261 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414271 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.414314 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414346 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.414354 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414364 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:45:58.414383 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414390 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414401 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:45:58.414419 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.414426 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414436 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:45:58.414454 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.414461 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414471 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:45:58.414488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.414495 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414505 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:45:58.414522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.414529 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414539 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:45:58.414557 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414573 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.414591 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414598 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414607 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:45:58.414625 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414632 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414642 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:45:58.414660 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414667 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414677 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:58.414694 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414701 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414711 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:58.414724 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.414777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.414795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414801 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.414816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414841 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414848 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414858 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:45:58.414876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.414883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.414911 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.414918 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414928 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:45:58.414946 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.414953 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.414963 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.414976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.415003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.415013 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.415035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.415049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.415074 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.415091 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:45:58.415105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.415120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.415130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.415144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415173 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415181 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415191 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415204 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.415235 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415261 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.415268 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415278 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:45:58.415296 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415303 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:45:58.415338 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.415347 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415357 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:45:58.415376 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.415383 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415393 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:45:58.415411 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.415418 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415428 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:45:58.415446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.415453 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:45:58.415480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415487 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.415514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415522 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415532 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:45:58.415549 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415556 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415566 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:45:58.415584 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415590 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415600 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:45:58.415618 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415625 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415634 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:58.415652 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415659 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415669 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:58.415682 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.415742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.415758 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415786 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415794 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415804 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.415847 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415873 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.415880 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415890 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:45:58.415907 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.415914 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415924 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:45:58.415941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.415948 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415958 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:45:58.415975 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.415982 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.415992 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:45:58.416010 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.416017 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416027 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:45:58.416044 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.416051 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416061 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:45:58.416078 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.416085 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416095 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:45:58.416112 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.416119 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416129 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:45:58.416146 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.416153 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416163 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:45:58.416181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.416188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416197 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:45:58.416214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.416221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416231 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:45:58.416248 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.416255 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416265 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:45:58.416282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.416289 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.416317 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.416324 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416334 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:45:58.416353 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.416437 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416443 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:45:58.416464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416491 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.416498 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416508 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:45:58.416521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.416548 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416570 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.416584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416614 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.416622 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416632 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:45:58.416645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.416671 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:45:58.416686 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416692 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:45:58.416706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.416739 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.416766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.416773 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416783 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:45:58.416800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.416807 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416817 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:45:58.416835 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.416841 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416851 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:45:58.416864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.416902 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:45:58.416917 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416924 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.416942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416967 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.416975 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.416984 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:45:58.416997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.417023 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:45:58.417037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.417064 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417072 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.417082 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.417111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.417125 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417150 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.417157 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417167 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:45:58.417185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.417192 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417206 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:45:58.417224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.417231 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417241 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:45:58.417258 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:45:58.417265 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417275 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:45:58.417293 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.417300 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417310 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:45:58.417327 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.417334 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417349 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:45:58.417367 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.417374 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417384 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:58.417402 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.417409 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417418 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:45:58.417436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.417442 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417452 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:45:58.417469 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.417476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.417499 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:45:58.417549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.417567 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417573 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:45:58.417592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417618 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.417625 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.417649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.417674 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.417690 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417696 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.417714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417740 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:58.417747 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417757 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:45:58.417770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.417795 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:45:58.417809 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:58.417836 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.417843 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:58.417853 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:45:58.417871 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:58.417878 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:58.417888 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:45:58.417906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.417913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:58.417923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:45:58.417936 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:45:58.417960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.417976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.417982 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.418001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.418034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418045 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.418062 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418069 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418079 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:45:58.418097 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418104 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418114 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:45:58.418127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.418160 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418181 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.418195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418220 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418227 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:45:58.418255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.418282 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.418296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418323 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418330 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.418390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418416 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418424 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418433 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:45:58.418451 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418458 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:45:58.418485 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.418493 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418502 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:45:58.418520 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418527 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418537 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:45:58.418554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.418561 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418575 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:45:58.418593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418600 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418610 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:45:58.418627 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.418634 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418644 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:45:58.418661 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418669 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418679 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:45:58.418697 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418704 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418714 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:45:58.418726 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.418773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.418791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418798 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:45:58.418818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418844 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418851 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418861 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:45:58.418880 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.418887 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418897 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:58.418915 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.418922 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418931 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:58.418949 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418956 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418965 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:45:58.418983 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.418990 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.418999 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:45:58.419012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.419054 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.419069 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419075 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.419093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419117 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419124 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.419183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.419200 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419211 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:58.419221 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:45:58.419234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:45:58.419258 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:45:58.419273 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419280 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:45:58.419293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419323 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.419330 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419345 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:45:58.419359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.419385 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.419400 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419407 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.419420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419446 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:45:58.419453 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419463 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:45:58.419475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.419501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:45:58.419516 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419522 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:45:58.419536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.419568 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.419590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.419616 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.419631 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419637 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.419655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419681 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419698 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:45:58.419712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.419727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.419737 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:45:58.419751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419778 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419786 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419796 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.419839 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419866 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.419874 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419884 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:45:58.419902 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.419909 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419922 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:45:58.419940 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.419947 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419957 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:45:58.419975 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.419981 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.419991 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:45:58.420009 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420016 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420025 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:45:58.420043 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:58.420050 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420060 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:45:58.420077 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:58.420084 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420094 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:45:58.420111 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:45:58.420118 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420128 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:45:58.420145 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.420152 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420162 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:45:58.420180 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420186 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420196 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:45:58.420213 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420220 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420230 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:45:58.420247 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420254 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420264 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:45:58.420281 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420288 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420297 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:45:58.420310 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.420377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.420397 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420404 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:45:58.420426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420451 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420458 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:45:58.420482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.420507 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.420523 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420529 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.420543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420568 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.420575 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420584 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:45:58.420597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.420623 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:45:58.420638 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420645 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.420658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420683 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420690 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420705 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:45:58.420724 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.420731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420740 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:45:58.420767 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.420774 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:45:58.420801 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.420808 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420818 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:45:58.420831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.420869 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.420884 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420890 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.420905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420930 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.420937 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420947 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:45:58.420960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.420975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.420985 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.420999 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421032 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421040 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421051 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421064 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.421095 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.421147 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:45:58.421188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.421195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:45:58.421223 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421230 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421240 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:45:58.421258 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.421265 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421275 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:45:58.421292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:45:58.421340 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421347 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421362 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:45:58.421381 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:45:58.421389 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421399 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:45:58.421412 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.421452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.421473 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421481 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:45:58.421497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421523 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.421530 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421540 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:45:58.421558 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421565 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421580 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:45:58.421598 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421605 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421615 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:45:58.421633 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.421640 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421650 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:45:58.421675 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421682 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421692 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:45:58.421709 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421716 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421726 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:45:58.421744 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421751 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421761 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:45:58.421778 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.421785 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421795 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:45:58.421808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.421861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.421876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421883 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:45:58.421902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421928 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.421935 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421945 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:45:58.421958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.421974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.421984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:45:58.422001 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:45:58.422008 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:45:58.422019 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:45:58.422035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.422041 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:45:58.422055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.422078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.422098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:45:58.422115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.422126 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:45:58.422136 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:45:58.422153 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.422160 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:45:58.422174 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:45:58.422191 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:45:58.422199 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:45:58.422210 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:45:58.422227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.422234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.422244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.422261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.422268 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.422277 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.422295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.422302 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.422312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.422329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.422340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:45:58.422351 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.422368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.422375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:45:58.422385 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.422401 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:58.422408 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:45:58.422418 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:45:58.422434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.422441 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.422451 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.422472 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:45:58.422479 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:45:58.422490 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:45:58.422507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.422514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:45:58.422528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.422546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.422553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:45:58.422563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.422579 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:45:58.422586 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:45:58.422595 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:45:58.422609 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:45:58.422644 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.422674 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:45:58.422701 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.422729 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:45:58.422757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.422784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:45:58.422811 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.422838 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:45:58.422865 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.422892 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:45:58.422919 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:45:58.422946 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:45:58.422973 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:45:58.423000 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:45:58.423043 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:45:58.423070 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:45:58.423097 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.423124 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:45:58.423151 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.423177 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:45:58.423204 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.423408 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:45:58.423436 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.423466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:45:58.423498 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.423525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:58.423552 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.423579 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:58.423606 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.423632 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:45:58.423668 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.423695 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:45:58.423722 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.423749 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:45:58.423776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.423804 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:58.423831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.423858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:45:58.423886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.423913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.423940 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.423966 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.423993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.424020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.424047 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.424073 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:45:58.424101 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:45:58.424132 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:45:58.424159 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.424186 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:45:58.424213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.424240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.424271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.424298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:45:58.424325 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.424358 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:45:58.424386 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.424413 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:45:58.424440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.424470 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:45:58.424500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.424527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:45:58.424554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.424583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:45:58.424611 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424630 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424657 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.424683 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424701 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424719 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.424773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.424883 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424910 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.424937 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.424963 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.424993 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425010 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425037 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.425064 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425082 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425109 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.425136 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425162 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.425189 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425216 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.425242 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425269 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.425295 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425322 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.425354 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425372 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425405 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.425431 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425459 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.425492 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425519 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.425546 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425573 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.425600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425716 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.425770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425788 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425831 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.425858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425885 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.425912 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.425973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.426000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.426122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426174 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.426228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426269 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.426349 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426376 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.426403 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426421 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426439 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426457 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426491 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.426518 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426545 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:58.426572 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426589 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426606 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.426659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.426782 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426809 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:45:58.426836 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426862 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.426889 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426915 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.426942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.426990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427035 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.427062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:45:58.427241 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427259 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427285 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.427312 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427329 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427351 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427379 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.427405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.427516 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427543 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427570 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427596 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427623 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427640 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427672 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427698 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427715 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427751 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427778 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427804 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427831 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427858 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.427884 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427911 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427937 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.427964 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:45:58.427990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428008 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428035 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:45:58.428061 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428088 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.428114 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428141 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.428167 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428194 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.428220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428356 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.428388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428406 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428449 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.428482 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428511 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.428538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428555 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.428626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:45:58.428754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428772 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.428859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.428965 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.428991 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:45:58.429018 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429043 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429079 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429106 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:45:58.429133 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429160 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:45:58.429186 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429249 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.429276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:45:58.429405 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429432 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:45:58.429458 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429491 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:45:58.429518 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429545 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:45:58.429571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429588 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429623 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.429677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:45:58.429840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:45:58.429870 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.429933 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.429985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.430035 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.430084 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.430133 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.430182 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.430230 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.430296 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.430351 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.430409 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.430458 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.430511 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.430561 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.430610 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.430657 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.430705 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.430754 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.430805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.430854 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.430919 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.430975 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.431031 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.431079 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.431126 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.431174 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.431221 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.431271 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.431321 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.431406 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.431454 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.431511 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.431569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.431617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.431666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.431716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.431763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.432009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.432059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.432117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.432166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.432214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.432263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.432310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.432365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.432415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.432466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.432518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.432567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.432616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.432665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.432714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.432763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.432816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.432870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.432918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.432967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.433015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.433062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.433111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.433160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.433212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.433259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.433308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.433372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.433421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.433478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.433563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.433615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.433664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.433713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.433768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.433817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.433866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.433916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.433963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.434011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.434061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.434109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.434156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.434204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.434253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.434302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.434358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.434413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.434472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.434526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.434574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.434621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.434669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.434717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.434766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.434816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.434870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.434919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.434968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.435025 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:45:58.435053 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.435114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.435170 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.435224 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.435283 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.435343 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.435398 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.435452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.435513 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.435568 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.435621 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.435675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.435729 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.435783 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.435836 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.435889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.435943 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.435997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.436051 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.436106 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.436159 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.436213 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.436266 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.436319 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.436379 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.436433 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.436523 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.436578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.436632 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.436686 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.436739 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.436792 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.436854 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:45:58.436879 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.436934 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.436989 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.437044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.437098 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.437152 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.437407 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.437465 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.437525 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.437580 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.437634 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.437688 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.437743 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.437798 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.437852 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.437912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.437966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.438022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.438077 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.438131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.438185 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.438240 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.438294 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.438356 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.438410 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.438468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.438524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.438578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.438632 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.438686 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.438740 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.438794 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.438855 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:45:58.438878 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.438929 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.438978 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.439027 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.439082 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.439130 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.439179 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.439227 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.439275 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.439324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.439379 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.439429 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.439484 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.439535 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.439584 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.439632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.439681 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.439730 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.439778 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.439827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.439875 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.439924 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.439973 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.440022 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.440070 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.440124 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.440176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.440225 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.440275 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.440323 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.440378 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.440428 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.440489 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:45:58.440512 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.440564 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.440615 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.440666 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.440717 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.440768 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:45:58.440819 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:45:58.440870 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:45:58.440921 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.440973 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.441023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.441074 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.441125 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.441177 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.441233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.441284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.441339 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.441393 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.441444 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.441501 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.441553 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.441603 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.441654 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.441705 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:45:58.441756 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.441807 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.441858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.441910 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.441961 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.442012 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.442063 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.442119 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.442173 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:45:58.442191 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:45:58.442220 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:45:58.442248 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:45:58.442275 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:45:58.442301 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:45:58.442322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.442341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.442351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.442360 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.442369 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.442378 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:58.442387 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:58.442395 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:58.442403 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.442613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.442624 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.442633 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.442641 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.442650 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.442659 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.442667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.442675 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.442683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.442691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.442699 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.442707 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.442715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.442723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.442730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:58.442738 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.442746 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.442754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.442762 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.442770 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.442777 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.442785 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.442793 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.442801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.442810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.442818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.442827 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.442835 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.442843 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:58.442852 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:58.442860 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:58.442868 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.442875 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.442883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.442891 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.442899 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.442906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.442914 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.442922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.442930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.442938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.442945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.442953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.442960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.442968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.442975 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.442983 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:58.442990 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.442997 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.443005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.443012 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.443020 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.443031 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.443040 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.443048 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.443056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.443065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.443073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.443081 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.443088 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.443096 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:58.443102 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:58.443110 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:58.443117 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.443123 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.443130 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.443137 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.443144 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.443151 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.443158 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.443165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.443172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.443179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.443186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.443193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.443200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.443207 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.443214 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.443221 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:58.443229 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.443236 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.443243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.443250 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.443257 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.443263 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.443270 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.443276 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.443283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:45:58.443291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.443298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:45:58.443306 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:45:58.443313 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:45:58.443320 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:45:58.443327 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:45:58.443334 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:45:58.443346 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:45:58.443353 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:45:58.443360 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:45:58.443367 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:45:58.443374 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.443395 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.443405 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:45:58.443412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:45:58.443419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:45:58.443745 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.443761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:45:58.443773 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:45:58.443784 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:45:58.443796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:45:58.443807 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:45:58.443818 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:45:58.443830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:45:58.443842 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:45:58.443853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:45:58.443865 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:45:58.443876 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:45:58.443889 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:45:58.443900 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:45:58.443912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:45:58.444197 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:45:58.444213 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:45:58.444222 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:45:58.444230 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:45:58.444241 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:45:58.444249 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:45:58.444256 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:45:58.444271 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:45:58.444284 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:45:58.444354 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444367 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:45:58.444390 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:45:58.444427 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:45:58.444437 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:45:58.444445 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:45:58.444452 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:45:58.444461 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:45:58.444479 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:58.444489 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:58.444498 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:58.444516 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:45:58.444538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:45:58.444579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.444595 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:45:58.444603 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.444648 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:45:58.444659 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:45:58.444666 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:45:58.444673 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:45:58.444681 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:45:58.444688 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:45:58.444696 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:45:58.444704 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:45:58.444714 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:45:58.444736 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:58.444747 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:58.444755 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:45:58.444766 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444776 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:45:58.444784 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:45:58.444823 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:45:58.444836 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444845 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444854 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444862 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:45:58.444877 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:45:58.444900 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:58.444909 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:45:58.444917 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:45:58.444926 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220333" 2019-02-19 19:45:58.444935 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:58.444940 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:45:58.444945 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:58.444952 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:58.444957 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-02-19 19:45:58.444964 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:45:58.444971 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:45:58.444975 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:45:58.444979 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:45:58.444984 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-02-19 19:45:58.444989 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220333 2019-02-19 19:45:58.445012 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220333 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:45:58.445017 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:45:58.445023 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5212"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:45:58.445038 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:45:58.445044 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220333 2019-02-19 19:45:58.445054 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:45:58.445129 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:45:58.445067 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:45:58.445078 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:45:58.445083 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:45:58.445088 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:45:58.445092 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:45:58.445099 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:58.445110 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:58.445117 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:45:58.445123 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:45:58.445136 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:45:58.445146 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:45:58.445153 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:45:58.452744 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:45:58.452755 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:45:58.452763 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:45:58.452769 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:45:58.452774 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:45:58.452779 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:45:58.452783 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:45:58.452788 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:45:58.452792 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:45:58.452819 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:45:58.477486 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:45:58.477522 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:45:58.477529 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:45:58.477535 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:45:58.477540 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:45:58.477546 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:45:58.477552 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:45:58.477558 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:45:58.477563 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:45:58.477570 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:40 GMT 2019-02-19 19:45:58.477576 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:45:58.477581 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:45:58.477587 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:45:58.477598 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:45:58.477625 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:45:58.477636 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:45:58.477647 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:45:58.477651 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:45:58.477656 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:45:58.477697 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:45:58.477710 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:45:58.477716 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:45:58.477744 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:45:58.477758 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:45:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:45:58.477790 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:45:58.477800 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:45:58.477822 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:45:58.477829 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:45:58.477948 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:45:58.478065 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:45:58.478072 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:45:58.478081 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:45:58.478091 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:45:58.478124 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:45:58.478184 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:45:58.478214 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:45:58.478232 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:45:58.478245 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:45:58.478250 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:45:58.478255 nusoap_client: detail =