Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VG4200148971397243 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4556
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:01:34.516667 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:01:34.516732 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:34.516748 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:01:34.516764 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:34.516775 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:01:34.516783 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:01:34.516797 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:01:34.516805 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:34.516812 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:34.516825 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:01:34.516835 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:01:34.516846 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:01:34.516852 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:01:34.516856 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:01:34.516860 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:01:34.516864 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:01:34.516877 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:34.516893 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:34.516901 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:01:34.516908 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:01:34.516917 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:01:34.516932 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:01:34.516947 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:01:34.523185 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:01:34.523224 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:01:34.523240 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:01:34.523248 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:34.523254 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:34.523258 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:01:34.523263 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:01:34.523325 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:01:34.539480 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:01:34.539725 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:01:34.539743 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:34.539754 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:01:34.539805 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:01:34.539815 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:01:34.539825 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:01:34.539838 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:01:34.539847 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:01:34.539857 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:11 GMT 2019-10-24 01:01:34.539867 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:01:34.539881 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:01:34.539893 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:01:34.539912 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:01:34.540029 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:01:34.540063 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:01:34.545557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:34.545730 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.545753 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-24 01:01:34.551982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:34.552093 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.552129 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.552159 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-24 01:01:34.557498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:34.557650 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:01:34.557732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:34.557788 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:01:34.557992 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:34.558075 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:01:34.558182 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:01:34.558274 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:01:34.558595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.558621 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-24 01:01:34.563450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:34.563498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:34.563682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:01:34.563921 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.564860 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.564918 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.564948 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.564982 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.565011 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:01:34.565039 soap_transport_http: read buffer of 8072 bytes 2019-10-24 01:01:34.569809 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:01:34.569872 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:01:34.569882 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:01:34.569984 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:01:34.570050 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:01:34.570080 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:01:34.570093 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:01:34.570132 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:01:34.570140 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:01:34.570519 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:01:34.570545 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:01:34.570727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.570744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:01:34.570803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.570864 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.570882 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.570909 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:34.570950 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.570970 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571234 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:34.571268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.571350 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.571381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.571426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571480 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.571494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571520 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:01:34.571548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.571610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:01:34.571642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571653 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:01:34.571682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571732 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.571744 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.571763 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:34.572053 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.572067 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572225 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:34.572263 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.572275 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572292 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:34.572426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.572469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.572492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572500 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:01:34.572519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572549 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.572557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:01:34.572583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.572611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:01:34.572626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:01:34.572649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572685 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.572693 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572703 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:34.572722 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.572729 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572739 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:34.572757 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.572764 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572774 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:34.572791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.572798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.572821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.572862 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.572878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.572900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.572976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.572998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.573016 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573028 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:34.573038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:01:34.573051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:34.573076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:01:34.573091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:01:34.573118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573144 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.573152 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573162 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:01:34.573180 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.573187 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573197 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:01:34.573214 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.573221 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573231 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:01:34.573248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.573255 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.573279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.573315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.573331 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.573354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573380 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.573387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:01:34.573410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.573436 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:01:34.573451 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573457 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:01:34.573471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573497 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.573504 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573514 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:34.573527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.573552 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.573567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573574 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.573588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573613 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.573620 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573631 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:01:34.573644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.573677 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:01:34.573693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573700 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:01:34.573714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.573747 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573757 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.573770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.573796 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.573811 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573817 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.573831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573858 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.573865 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573875 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:01:34.573888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.573913 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:01:34.573928 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573935 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:01:34.573955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.573984 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.573991 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574000 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:34.574018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.574026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.574049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574079 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:01:34.574095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574101 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.574115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574141 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.574147 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574157 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:01:34.574171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574196 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:01:34.574211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574217 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:01:34.574231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574256 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.574263 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574273 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:34.574291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.574298 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574308 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.574321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574350 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:01:34.574365 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574371 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.574385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574410 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.574417 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574427 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:01:34.574440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574465 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:01:34.574480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574486 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:01:34.574501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.574533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574542 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.574556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574580 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:01:34.574595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574602 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.574615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574640 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.574647 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:01:34.574676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574701 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:01:34.574716 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574723 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:01:34.574736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.574768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.574791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574816 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.574831 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574838 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.574852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574877 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.574883 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574893 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:01:34.574906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.574931 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:01:34.574946 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574952 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:01:34.574966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.574993 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.574999 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575009 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:01:34.575023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575049 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.575065 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575071 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.575085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575111 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.575119 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575129 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:01:34.575143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:01:34.575182 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575188 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:01:34.575202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575228 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.575235 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575244 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:01:34.575258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575283 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.575298 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575304 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.575318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575343 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.575350 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:01:34.575373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:01:34.575412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575419 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:01:34.575433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575458 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.575465 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575475 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:01:34.575493 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.575500 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575509 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:01:34.575522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575551 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.575566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575573 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.575587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575613 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.575620 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575630 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:01:34.575643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575675 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:01:34.575691 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575697 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:34.575712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.575744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.575768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575793 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.575809 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575816 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.575829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575858 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.575866 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575876 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:34.575889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.575914 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:34.575930 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575936 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:01:34.575950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575977 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:34.575984 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.575994 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:01:34.576007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.576033 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.576049 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576055 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.576069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576093 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576099 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.576159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.576176 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576187 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:34.576197 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:01:34.576210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:34.576234 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:34.576250 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576257 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:01:34.576272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576298 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:34.576305 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576315 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:34.576328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.576353 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.576369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576375 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.576389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576419 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576457 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.576477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.576493 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:34.576514 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:01:34.576526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:34.576550 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:01:34.576566 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576572 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:01:34.576587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576612 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:34.576619 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576629 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:01:34.576643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.576674 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.576690 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576696 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.576711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576735 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576741 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.576799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.576815 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576826 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:34.576836 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:01:34.576849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:34.576873 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:34.576888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:01:34.576909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.576942 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:01:34.576970 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.576977 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.576987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:01:34.577005 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577012 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577022 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:01:34.577040 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.577046 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577056 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:34.577073 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.577080 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577089 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:01:34.577107 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.577114 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577123 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:01:34.577141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.577147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.577170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.577220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.577238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.577259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577286 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:01:34.577316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.577342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:01:34.577358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577364 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:01:34.577377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577403 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577410 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577419 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:01:34.577438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.577472 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577487 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:34.577501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.577534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.577549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577555 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.577570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577595 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577602 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:01:34.577625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.577651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:01:34.577673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577679 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:34.577694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577726 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577736 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.577749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.577774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.577790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577796 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.577810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577836 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:34.577866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.577891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:34.577907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:01:34.577927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577953 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577960 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.577970 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:01:34.577988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.577995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.578022 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.578028 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578038 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:34.578051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.578085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.578100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578107 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.578122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578147 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.578154 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:01:34.578178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.578202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:34.578218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578224 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.578238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578263 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.578270 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:34.578298 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.578304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578314 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:34.578332 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.578339 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578349 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:34.578367 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.578374 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578383 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:34.578401 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.578408 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578417 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:34.578430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.578472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.578487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578494 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.578508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578534 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578541 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:01:34.578564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.578579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.578589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.578604 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578635 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578643 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578653 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.578702 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.578736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.578764 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.578770 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578780 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:01:34.578798 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.578805 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578815 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:01:34.578833 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.578839 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578849 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:01:34.578866 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.578873 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578882 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:01:34.578900 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:34.578907 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578916 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:01:34.578934 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.578942 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578952 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.578970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.578977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.578986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.579003 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579010 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579019 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:01:34.579037 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579044 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579053 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:34.579070 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579077 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579086 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:34.579099 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.579174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.579195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579220 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.579227 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579237 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:34.579255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579262 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579272 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:34.579289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579296 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579306 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:34.579324 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.579330 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579340 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:01:34.579354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.579390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579406 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579412 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.579428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579454 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:01:34.579485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.579500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.579510 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.579524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579553 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.579614 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579639 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.579646 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579661 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:34.579681 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579688 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579698 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:01:34.579716 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.579723 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579733 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:34.579750 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.579757 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579767 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:01:34.579785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.579792 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579801 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:34.579824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.579831 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:34.579859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579866 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.579893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579900 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579910 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:01:34.579927 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579934 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579944 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:01:34.579962 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.579968 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.579978 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:34.579995 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580002 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.580012 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:34.580025 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.580080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.580098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580104 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.580121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580147 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580154 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580164 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:34.580182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.580188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.580215 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580221 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580231 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:34.580248 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.580255 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580265 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.580278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.580316 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580338 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.580352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580377 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580384 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580394 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:01:34.580408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.580423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.580433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.580447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580476 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.580535 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580561 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.580569 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580578 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:34.580597 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580604 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580614 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:01:34.580631 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.580638 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580647 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:01:34.580671 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.580678 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580688 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:01:34.580706 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.580713 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:34.580740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.580747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580757 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:34.580775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580781 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580791 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.580809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580816 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580826 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:01:34.580843 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580850 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580860 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:01:34.580878 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.580884 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580894 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:01:34.580912 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580918 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580928 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:34.580945 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.580952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.580961 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:34.580974 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.581031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.581048 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581076 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581083 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581093 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.581137 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581164 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.581171 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581181 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:01:34.581198 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.581206 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581216 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:01:34.581234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.581240 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581250 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:01:34.581267 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.581274 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581283 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:01:34.581301 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.581307 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581317 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:01:34.581334 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.581340 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581349 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:01:34.581367 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.581373 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581383 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:01:34.581400 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.581407 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581416 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:01:34.581434 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.581441 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581451 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:01:34.581469 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.581475 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581485 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:01:34.581502 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.581509 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:01:34.581536 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.581543 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581552 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:01:34.581570 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.581576 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581586 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.581603 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.581610 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581620 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:01:34.581633 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.581728 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581735 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:01:34.581758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581788 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.581796 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581806 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:01:34.581819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.581845 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581867 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.581881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581906 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.581913 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581923 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:01:34.581936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.581962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:01:34.581977 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.581984 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:01:34.581998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.582030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.582057 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.582064 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582078 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:34.582096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.582103 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582113 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:34.582131 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.582138 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582148 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:34.582161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.582198 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:01:34.582214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582220 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.582234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582260 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.582267 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582276 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:01:34.582290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.582315 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:01:34.582328 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.582363 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582370 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.582380 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.582411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.582425 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582451 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.582457 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582467 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:01:34.582485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.582491 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582500 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:01:34.582518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.582525 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582534 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:01:34.582552 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:01:34.582559 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582568 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:01:34.582585 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.582592 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582602 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:01:34.582619 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.582626 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582635 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:01:34.582652 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.582664 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582674 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:34.582693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.582700 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582713 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:01:34.582731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.582738 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582748 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:01:34.582766 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.582772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582782 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.582795 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:01:34.582845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.582863 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582870 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:01:34.582889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.582921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.582944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.582970 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.582986 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.582992 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.583006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583031 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:34.583038 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583048 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:01:34.583061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.583086 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:01:34.583100 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:34.583127 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.583134 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:34.583144 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:01:34.583161 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:34.583168 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:34.583182 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:01:34.583200 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.583207 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:34.583217 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:01:34.583231 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:01:34.583254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.583270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583277 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.583291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.583323 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583333 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.583350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583357 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583368 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:01:34.583386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583392 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583401 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:01:34.583415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.583449 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583465 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583471 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.583489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583515 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583522 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583532 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:01:34.583546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.583561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.583571 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.583585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583612 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583620 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583643 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.583680 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583712 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583719 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583730 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:01:34.583747 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583754 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583763 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:01:34.583781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.583787 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583797 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:01:34.583815 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583822 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583831 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:01:34.583849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.583856 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583865 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:01:34.583882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583889 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583898 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:01:34.583916 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.583923 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583932 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:01:34.583949 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583965 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:01:34.583983 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.583990 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.583999 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:01:34.584013 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.584059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.584076 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584082 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:01:34.584101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584127 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.584134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584143 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:01:34.584161 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.584168 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:34.584195 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.584202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584211 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:34.584229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.584236 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584250 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:34.584268 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.584275 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584285 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:01:34.584298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.584339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.584355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.584376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584406 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.584468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.584485 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584496 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:34.584506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:01:34.584519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:01:34.584544 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:01:34.584559 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584565 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:01:34.584583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584609 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.584616 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584625 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:01:34.584639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.584670 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.584686 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584692 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.584706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584732 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:34.584739 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584749 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:01:34.584762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.584787 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:01:34.584803 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584809 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:01:34.584831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.584864 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584874 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.584887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.584912 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.584928 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584934 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.584948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584973 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.584981 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.584991 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:01:34.585004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.585029 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:01:34.585043 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585071 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585078 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585093 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.585138 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585164 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585171 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585181 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:01:34.585199 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585206 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585216 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:01:34.585234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585240 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585250 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:01:34.585267 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585274 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585284 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:01:34.585302 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585308 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585318 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:01:34.585336 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:34.585343 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585353 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:01:34.585370 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:34.585377 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585387 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:01:34.585404 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:01:34.585411 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585421 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:01:34.585439 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.585446 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585459 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:01:34.585478 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585485 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585494 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:01:34.585512 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585520 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585530 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:01:34.585548 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585554 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585563 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:01:34.585581 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585588 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585598 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:01:34.585611 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.585679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.585700 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585706 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:01:34.585726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585752 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585759 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585768 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:01:34.585782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.585807 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.585822 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585829 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.585842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585872 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.585880 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585889 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:01:34.585903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.585928 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:01:34.585943 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585949 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.585964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.585989 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.585996 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586006 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:01:34.586024 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.586031 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586040 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:01:34.586058 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.586065 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586074 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:01:34.586092 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586098 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586108 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:01:34.586121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.586158 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586173 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586179 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.586197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586223 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586230 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586240 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:01:34.586254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.586279 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.586293 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586321 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586328 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586338 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.586381 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586407 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.586414 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:01:34.586447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.586454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586463 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:01:34.586481 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586488 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586497 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:01:34.586515 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.586523 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586532 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:01:34.586550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586566 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:01:34.586583 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586592 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586601 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:01:34.586619 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:34.586625 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586635 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:01:34.586648 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.586692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.586710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586717 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:01:34.586735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586761 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.586768 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586778 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:01:34.586795 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586802 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586811 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:01:34.586829 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586835 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586845 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:01:34.586862 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.586869 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586879 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:01:34.586897 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586903 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586913 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:01:34.586931 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586938 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586947 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:01:34.586965 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.586972 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.586981 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:01:34.586999 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.587005 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587019 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:01:34.587032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.587084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.587100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587106 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:01:34.587121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.587153 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:01:34.587176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.587201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:01:34.587218 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:01:34.587226 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:01:34.587240 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:01:34.587257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587263 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:01:34.587277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.587321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:01:34.587338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.587349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:01:34.587359 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:01:34.587376 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.587383 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:01:34.587393 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:01:34.587409 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:01:34.587416 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:01:34.587426 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:01:34.587443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.587450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.587459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.587477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.587484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.587493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.587510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.587517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.587526 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.587544 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.587550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:01:34.587564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.587583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.587589 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:01:34.587599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.587616 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:34.587623 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:01:34.587632 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:01:34.587649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.587656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.587671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.587689 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:01:34.587696 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:01:34.587705 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:01:34.587722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.587729 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:01:34.587740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.587757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.587764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:01:34.587773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.587789 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:01:34.587796 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:01:34.587805 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:01:34.587823 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:01:34.587865 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.587895 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:01:34.587922 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.587951 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:01:34.587978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.588005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:01:34.588032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.588060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:01:34.588092 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.588120 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:01:34.588147 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.588173 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:01:34.588200 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:01:34.588226 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:01:34.588254 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:01:34.588281 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:01:34.588308 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:01:34.588335 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:01:34.588361 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.588388 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:01:34.588429 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.588458 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:01:34.588485 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.588512 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:01:34.588539 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.588567 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:01:34.588594 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.588621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:34.588648 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.588680 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:34.588708 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.588735 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:01:34.588762 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.588789 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:01:34.588815 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.588842 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:01:34.589025 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.589053 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:01:34.589080 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.589107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:34.589134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.589161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:01:34.589190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.589218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.589245 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.589271 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.589298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.589324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.589351 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.589377 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:01:34.589404 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:01:34.589430 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:01:34.589458 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.589484 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:01:34.589510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.589537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.589563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.589590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:01:34.589616 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.589643 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:01:34.589676 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.589703 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:01:34.589730 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.589763 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:01:34.589792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.589820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:01:34.589846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.589873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:01:34.589901 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.589918 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.589944 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.589971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.589988 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590005 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590031 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.590057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.590160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.590262 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590288 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590315 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590341 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590367 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590384 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590412 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590444 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590461 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590487 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590513 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590539 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590565 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590591 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.590618 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590644 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590676 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590703 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.590730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.590800 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590826 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.590852 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590878 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.590905 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590931 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.590957 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.590985 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.591013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.591169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.591255 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591281 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.591308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591342 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591368 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.591394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.591513 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591530 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.591619 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591653 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.591732 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591758 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.591785 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591805 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591864 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.591890 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591917 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:34.591943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.591976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592002 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.592028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.592147 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592174 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:01:34.592202 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592229 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.592255 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592282 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.592309 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.592413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:01:34.592587 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592604 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592630 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.592656 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592678 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592695 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592721 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.592746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.592847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.592948 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.592975 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593001 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593028 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593070 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593101 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593128 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593144 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593170 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593196 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593222 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593248 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593275 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.593301 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593327 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593353 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593380 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:01:34.593406 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593423 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593449 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:01:34.593476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.593530 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593557 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.593583 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593609 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.593635 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593667 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.593696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593729 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.593852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593885 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593911 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.593938 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.593964 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.593991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.594077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:01:34.594198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594232 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594248 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594275 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.594302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.594405 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594439 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:01:34.594465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594482 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594499 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594516 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:01:34.594568 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:01:34.594621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.594713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:01:34.594834 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594860 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:01:34.594886 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594913 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:01:34.594939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.594965 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:01:34.594992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.595101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:01:34.595244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:01:34.595291 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.595356 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.595408 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.595461 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.595511 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.595559 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.595607 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.595663 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.595714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.595764 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.595812 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.595861 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.595912 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.595960 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.596010 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.596058 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.596108 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.596158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.596207 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.596256 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.596305 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.596354 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.596403 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.596460 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.596513 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.596560 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.596626 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.596679 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.596727 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.596777 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.596826 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.596879 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.596931 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.597191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.597250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.597300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.597349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.597399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.597448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.597495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.597543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.597591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.597641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.597697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.597746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.597794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.597842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.597890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.597939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.597988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.598037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.598085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.598135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.598184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.598234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.598283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.598333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.598386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.598439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.598486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.598533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.598581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.598630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.598684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.598740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.598793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.598841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.598891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.598948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.598998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.599047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.599097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.599147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.599193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.599242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.599290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.599339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.599388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.599435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.599485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.599533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.599580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.599635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.599689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.599738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.599790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.599839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.599887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.599937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.599987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.600036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.600089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.600141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.600188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.600235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.600287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.600336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.600387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.600436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.600490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.600537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.600588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.600647 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:01:34.600680 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.600743 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.600800 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.600855 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.600912 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.600966 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.601020 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.601074 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.601129 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.601183 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.601239 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.601294 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.601348 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.601403 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.601457 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.601512 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.601566 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.601654 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.601716 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.601771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.601826 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.601880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.601935 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.601989 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.602045 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.602101 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.602155 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.602210 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.602264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.602535 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.602591 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.602645 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.602707 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.602763 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.602827 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:01:34.602852 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.602907 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.602962 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.603017 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.603076 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.603132 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.603186 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.603240 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.603295 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.603349 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.603404 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.603458 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.603527 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.603582 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.603637 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.603698 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.603752 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.603807 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.603861 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.603929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.603984 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.604038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.604098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.604151 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.604206 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.604266 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.604333 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.604392 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.604447 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.604501 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.604560 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.604615 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.604674 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.604746 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.604809 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:01:34.604832 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.604882 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.604931 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.604980 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.605033 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.605083 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.605131 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.605179 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.605243 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.605292 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.605341 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.605389 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.605747 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.605798 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.605852 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.605901 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.605950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.606013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.606062 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.606111 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.606160 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.606209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.606258 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.606307 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.606355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.606409 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.606477 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.606526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.606575 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.606629 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.606684 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.606733 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.606782 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.606836 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.606894 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:01:34.606916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.606984 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.607036 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.607087 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.607138 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.607189 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.607239 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:01:34.607290 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:01:34.607341 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:01:34.607392 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.607458 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.607514 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.607565 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.607615 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.607671 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.607723 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.607773 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.607824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.607875 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.607940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.607995 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.608049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.608101 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.608152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.608203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.608254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:01:34.608304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.608355 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.608422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.608478 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.608529 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.608584 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.608636 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.608694 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.608751 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:01:34.608768 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:01:34.608800 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:01:34.608828 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:01:34.608856 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:01:34.608884 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:01:34.608909 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.608932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.608944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.608955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.608966 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.608976 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.608986 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:34.608996 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:34.609007 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:34.609016 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.609026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.609036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.609046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.609056 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609067 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609076 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.609086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.609105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.609114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.609141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.609150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.609160 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.609169 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:34.609178 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.609187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.609195 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.609204 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.609213 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.609221 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.609230 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.609238 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.609247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.609258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.609266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.609275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.609283 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.609291 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.609299 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:34.609306 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:34.609314 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:34.609326 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.609335 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.609343 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.609351 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.609359 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609367 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609374 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.609382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.609398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.609406 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609421 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.609429 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.609436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.609444 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.609451 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:34.609459 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.609466 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.609474 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.609482 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.609490 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.609497 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.609504 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.609513 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.609521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.609532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.609540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.609548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.609556 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.609563 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.609571 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:34.609578 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:34.609587 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:34.609594 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.609602 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.609610 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.609617 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.609625 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609633 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609641 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.609648 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.609670 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.609677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609695 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.609703 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.609711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.609718 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.609726 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:34.609742 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.609750 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.609758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.609766 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.609774 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.609781 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.609788 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.609795 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.609803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:01:34.609812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.609821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:01:34.609829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:01:34.609837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:01:34.609845 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:01:34.609852 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:01:34.609861 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:01:34.609870 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:01:34.609877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:01:34.609885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:01:34.609893 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:01:34.609901 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:01:34.609908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609916 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609924 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:01:34.609931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:01:34.609938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:01:34.609946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:01:34.609953 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609960 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:01:34.609968 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:01:34.609976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:01:34.609984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:01:34.609991 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:01:34.609998 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:01:34.610005 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:01:34.610013 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:01:34.610020 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:01:34.610028 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:01:34.610036 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:01:34.610044 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:01:34.610051 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:01:34.610059 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:01:34.610305 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:01:34.610321 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:34.610327 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:34.610333 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:01:34.610340 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:01:34.610345 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:01:34.610349 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:01:34.610359 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:01:34.610369 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:01:34.610413 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610420 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:34.610435 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:01:34.610456 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:01:34.610464 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:01:34.610468 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:01:34.610473 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:01:34.610479 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:34.610490 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:34.610498 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:34.610503 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:34.610517 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610527 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:01:34.610532 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:01:34.610559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.610568 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:34.610573 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.610598 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:01:34.610604 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:01:34.610608 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:01:34.610612 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:01:34.610616 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:01:34.610620 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:01:34.610625 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:34.610629 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:01:34.610636 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:01:34.610646 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:34.610653 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:34.610662 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:01:34.610669 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610675 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:01:34.610679 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:01:34.610703 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:01:34.610710 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610715 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610721 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610726 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:01:34.610737 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:01:34.610745 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:34.610749 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:34.610756 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:01:34.610762 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220333" 2019-10-24 01:01:34.610770 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:34.610774 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:34.610779 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:34.610786 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:34.610791 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-10-24 01:01:34.610797 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:01:34.610804 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:01:34.610808 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:01:34.610812 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:01:34.610817 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-10-24 01:01:34.610822 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220333 2019-10-24 01:01:34.610841 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220333 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:01:34.610846 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:01:34.610852 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1128"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:01:34.610871 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:01:34.610877 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220333 2019-10-24 01:01:34.610888 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:01:34.610970 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:01:34.610905 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:01:34.610916 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:01:34.610922 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:01:34.610927 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:01:34.610931 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:01:34.610938 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:34.610949 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:34.610958 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:01:34.610964 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:01:34.610977 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:01:34.610989 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:01:34.610997 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:01:34.617126 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:01:34.617155 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:01:34.617170 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:01:34.617176 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:01:34.617183 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:01:34.617188 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:01:34.617193 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:01:34.617197 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:01:34.617203 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:01:34.617236 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:01:34.625345 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:01:34.625642 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:01:34.625657 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:34.625667 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:01:34.625677 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:01:34.625687 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:01:34.625697 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:01:34.625712 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:01:34.625722 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:01:34.625728 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:01:11 GMT 2019-10-24 01:01:34.625736 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:01:34.625741 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:01:34.625848 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:01:34.625867 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:01:34.625910 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:01:34.625926 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:01:34.625942 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:01:34.625948 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:01:34.625953 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:01:34.625988 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:01:34.626002 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:01:34.626009 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:01:34.626043 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:01:34.626050 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:01:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:01:34.626088 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:01:34.626099 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:01:34.626126 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:01:34.626133 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:01:34.626279 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:01:34.626404 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:01:34.626411 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:01:34.626421 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:01:34.626434 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:01:34.626460 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:01:34.626515 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:01:34.626553 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:01:34.626566 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:01:34.626579 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:01:34.626585 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:01:34.626594 nusoap_client: detail =