Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VG4200148971397243 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4556
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 13 Aug 2020 07:40:22 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-13 09:40:23.845587 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-13 09:40:23.845641 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 09:40:23.845662 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-13 09:40:23.845680 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 09:40:23.845690 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-13 09:40:23.845698 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-13 09:40:23.845712 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-13 09:40:23.845720 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 09:40:23.845727 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 09:40:23.845736 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-13 09:40:23.845745 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-13 09:40:23.845757 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-13 09:40:23.845763 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-13 09:40:23.845767 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-13 09:40:23.845772 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-13 09:40:23.845776 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-13 09:40:23.845787 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 09:40:23.845802 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 09:40:23.845811 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-13 09:40:23.845816 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-13 09:40:23.845822 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-13 09:40:23.845830 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-13 09:40:23.845838 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-13 09:40:23.852982 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-13 09:40:23.852998 soap_transport_http: socket connected 2020-08-13 09:40:23.853008 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-13 09:40:23.853014 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 09:40:23.853020 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 09:40:23.853024 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-13 09:40:23.853028 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-13 09:40:23.853057 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-13 09:40:23.871885 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-13 09:40:23.871949 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-13 09:40:23.871957 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-13 09:40:23.871963 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-13 09:40:23.871969 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-13 09:40:23.871974 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-13 09:40:23.871980 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-13 09:40:23.871986 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-13 09:40:23.871992 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-13 09:40:23.872002 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 07:40:22 GMT 2020-08-13 09:40:23.872008 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-13 09:40:23.872014 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-13 09:40:23.872020 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-13 09:40:23.872032 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-13 09:40:23.872064 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-13 09:40:23.872087 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-13 09:40:23.879042 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.879082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.879144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.879248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.879277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.886152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.886345 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-13 09:40:23.886412 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2020-08-13 09:40:23.893157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.893220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893363 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 09:40:23.893403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.893587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 09:40:23.893710 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 09:40:23.893738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.893954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.893983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.894038 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900321 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-13 09:40:23.900370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900408 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.900954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.900977 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.901010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901118 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 09:40:23.901167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.901265 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-08-13 09:40:23.901357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.901447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907382 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 09:40:23.907480 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-13 09:40:23.907515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.907544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.907674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.907922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.907985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-13 09:40:23.908001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.908043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-13 09:40:23.908102 soap_transport_http: read buffer of 4317 bytes 2020-08-13 09:40:23.908116 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-13 09:40:23.908121 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-13 09:40:23.908153 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-13 09:40:23.908187 soap_transport_http: closed socket 2020-08-13 09:40:23.908201 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-13 09:40:23.908208 soap_transport_http: end of send() 2020-08-13 09:40:23.908225 wsdl: got WSDL URL 2020-08-13 09:40:23.908230 wsdl: Parse WSDL 2020-08-13 09:40:23.908431 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-13 09:40:23.908448 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-13 09:40:23.908496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-13 09:40:23.908526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.908565 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908579 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 09:40:23.908613 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.908620 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908631 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 09:40:23.908646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.908690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.908706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.908729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908756 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.908763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-13 09:40:23.908788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.908815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-13 09:40:23.908830 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-13 09:40:23.908850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908875 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.908895 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908905 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 09:40:23.908923 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.908930 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908939 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 09:40:23.908956 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.908963 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.908972 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-13 09:40:23.908985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.909016 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.909031 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-13 09:40:23.909051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909075 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.909082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-13 09:40:23.909104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.909128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-13 09:40:23.909142 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-13 09:40:23.909161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909185 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.909192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909201 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 09:40:23.909218 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.909224 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909233 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 09:40:23.909250 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.909257 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909266 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-13 09:40:23.909283 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.909290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.909311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.909347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.909361 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.909385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.909509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.909526 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909538 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.909548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-13 09:40:23.909560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 09:40:23.909584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-13 09:40:23.909599 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909605 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-13 09:40:23.909619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909644 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.909651 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909661 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 09:40:23.909673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.909698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.909714 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909723 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.909744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909790 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.909888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.909919 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.909938 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.909958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-13 09:40:23.910023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 09:40:23.910071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-13 09:40:23.910106 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-13 09:40:23.910174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910225 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.910239 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910258 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-13 09:40:23.910291 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.910303 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910322 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-13 09:40:23.910357 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.910370 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910388 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-13 09:40:23.910414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.910421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.910452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.910490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.910505 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.910527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910557 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.910565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910575 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-13 09:40:23.910588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.910613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-13 09:40:23.910628 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910634 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-13 09:40:23.910648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.910679 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910689 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 09:40:23.910701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.910726 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.910741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910747 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.910761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910787 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.910795 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910805 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-13 09:40:23.910818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.910843 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-13 09:40:23.910858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910864 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-13 09:40:23.910888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.910924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.910947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.910973 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.910988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.910994 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.911007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911032 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.911040 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911049 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-13 09:40:23.911062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-13 09:40:23.911101 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911107 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-13 09:40:23.911120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911145 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.911152 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911162 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 09:40:23.911180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.911186 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.911208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911237 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-13 09:40:23.911251 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911257 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.911271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911295 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.911302 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911311 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-13 09:40:23.911324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911348 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-13 09:40:23.911362 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911368 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-13 09:40:23.911382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911406 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.911413 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911427 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 09:40:23.911446 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.911453 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911463 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.911476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911505 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-13 09:40:23.911519 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911526 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.911539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911563 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.911570 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911580 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-13 09:40:23.911593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911617 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-13 09:40:23.911632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911638 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-13 09:40:23.911651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.911683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911693 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.911705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911730 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-13 09:40:23.911744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911750 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.911764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911789 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.911796 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911806 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-13 09:40:23.911819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911843 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-13 09:40:23.911858 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911865 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-13 09:40:23.911878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.911910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.911933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.911957 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.911972 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.911978 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.911992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912036 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.912049 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912068 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-13 09:40:23.912096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.912151 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-13 09:40:23.912174 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912181 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-13 09:40:23.912195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912220 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.912228 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912238 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-13 09:40:23.912281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.912331 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.912361 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912378 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.912407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912500 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.912514 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912527 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-13 09:40:23.912545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.912571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-13 09:40:23.912607 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912614 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-13 09:40:23.912628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912690 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.912700 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912734 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-13 09:40:23.912749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.912792 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.912814 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912820 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.912835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912892 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.912901 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-13 09:40:23.912925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.912951 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-13 09:40:23.912966 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.912972 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-13 09:40:23.912986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913011 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.913018 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913028 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-13 09:40:23.913047 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.913054 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913063 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-13 09:40:23.913076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.913106 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.913121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.913141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913166 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.913173 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913203 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-13 09:40:23.913220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.913246 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-13 09:40:23.913263 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913269 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-13 09:40:23.913283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.913316 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.913338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.913364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.913379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913385 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.913398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913431 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.913439 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913450 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-13 09:40:23.913463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.913489 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 09:40:23.913504 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913510 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-13 09:40:23.913523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913549 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 09:40:23.913556 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913565 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-13 09:40:23.913578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.913602 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.913617 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913623 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.913636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913659 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913666 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913703 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.913724 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.913741 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913751 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.913761 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-13 09:40:23.913774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 09:40:23.913797 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-13 09:40:23.913812 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913818 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-13 09:40:23.913833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913858 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 09:40:23.913865 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913875 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-13 09:40:23.913887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.913912 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.913927 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913933 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.913946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913976 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.913990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914013 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.914033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.914049 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914059 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.914069 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-13 09:40:23.914081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 09:40:23.914106 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-13 09:40:23.914120 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914126 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-13 09:40:23.914141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914165 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 09:40:23.914174 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914184 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-13 09:40:23.914197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.914222 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.914237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914243 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.914256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914279 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914286 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.914343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.914359 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914369 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.914379 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-13 09:40:23.914391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 09:40:23.914415 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-13 09:40:23.914435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914442 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-13 09:40:23.914457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.914489 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-13 09:40:23.914516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.914522 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-13 09:40:23.914549 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.914556 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914565 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 09:40:23.914582 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.914589 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914598 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-13 09:40:23.914615 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.914622 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914631 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-13 09:40:23.914648 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.914655 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914664 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-13 09:40:23.914681 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.914687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.914709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.914758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.914773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914779 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.914793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914817 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.914825 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-13 09:40:23.914847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.914872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-13 09:40:23.914886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914892 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-13 09:40:23.914907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914931 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.914938 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914948 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-13 09:40:23.914965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.914972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.914981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.914998 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915005 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915014 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-13 09:40:23.915027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.915074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.915094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915118 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915125 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-13 09:40:23.915148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-13 09:40:23.915187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915194 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-13 09:40:23.915208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915239 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915249 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.915262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.915301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.915322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915354 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-13 09:40:23.915377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 09:40:23.915416 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915422 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-13 09:40:23.915442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915467 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915474 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915483 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.915501 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.915507 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915517 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-13 09:40:23.915534 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.915541 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915550 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-13 09:40:23.915568 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.915574 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915584 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-13 09:40:23.915601 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.915607 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915617 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-13 09:40:23.915629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.915685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915691 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.915705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915729 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915736 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-13 09:40:23.915759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915784 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-13 09:40:23.915798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915804 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-13 09:40:23.915817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915842 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915849 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915859 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-13 09:40:23.915876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.915909 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.915915 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915925 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-13 09:40:23.915937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.915959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.915992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.916011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916018 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.916032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916057 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.916065 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-13 09:40:23.916088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.916113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 09:40:23.916128 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.916148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916173 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.916180 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916190 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 09:40:23.916207 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.916214 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916223 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 09:40:23.916240 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.916246 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916256 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 09:40:23.916274 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.916281 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916291 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-13 09:40:23.916308 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.916314 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916324 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 09:40:23.916337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.916377 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.916392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.916412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916445 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916462 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-13 09:40:23.916476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.916491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.916501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.916515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916544 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916551 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916574 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.916604 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916629 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.916636 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.916699 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.916709 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916726 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-13 09:40:23.916754 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.916766 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916783 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-13 09:40:23.916812 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.916823 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916841 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-13 09:40:23.916872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.916884 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916903 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-13 09:40:23.916935 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 09:40:23.916946 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.916962 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-13 09:40:23.916987 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.916995 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917005 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.917023 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917030 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.917061 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917084 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917097 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-13 09:40:23.917117 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917124 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917134 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 09:40:23.917151 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917158 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917167 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 09:40:23.917181 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.917254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917261 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.917276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917301 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.917308 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917318 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 09:40:23.917335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917342 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917352 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-13 09:40:23.917369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917376 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917385 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-13 09:40:23.917402 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.917410 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917419 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-13 09:40:23.917440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.917478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.917515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917540 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-13 09:40:23.917577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.917593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.917603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.917617 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917644 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917661 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917674 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.917704 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917729 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.917736 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917746 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-13 09:40:23.917764 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917771 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917780 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-13 09:40:23.917798 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.917804 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917814 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-13 09:40:23.917830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.917837 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917847 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-13 09:40:23.917864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.917871 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917880 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-13 09:40:23.917897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.917904 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917913 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-13 09:40:23.917930 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917937 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917946 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.917963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.917970 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.917979 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-13 09:40:23.917996 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918003 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.918012 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-13 09:40:23.918029 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918036 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.918045 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 09:40:23.918062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918069 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.918078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 09:40:23.918091 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.918144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.918161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.918182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918207 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918214 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918224 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 09:40:23.918247 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.918253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.918280 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918287 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918296 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 09:40:23.918314 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.918321 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918330 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.918343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.918380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918401 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.918415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918448 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918470 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-13 09:40:23.918483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.918498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.918508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.918521 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918550 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.918615 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918640 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.918647 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918657 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-13 09:40:23.918674 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918681 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918690 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-13 09:40:23.918707 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.918714 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918724 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-13 09:40:23.918741 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.918747 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918761 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-13 09:40:23.918779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.918786 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918796 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-13 09:40:23.918813 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.918820 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918829 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-13 09:40:23.918846 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918853 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918862 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.918879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918886 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918895 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-13 09:40:23.918912 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918919 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918928 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-13 09:40:23.918946 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.918953 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918962 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-13 09:40:23.918980 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.918986 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.918996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 09:40:23.919013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.919020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.919029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 09:40:23.919042 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.919098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.919114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919145 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919152 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.919205 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919232 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.919239 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919248 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-13 09:40:23.919266 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.919273 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919282 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-13 09:40:23.919299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.919306 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919315 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-13 09:40:23.919332 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.919339 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919352 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-13 09:40:23.919369 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.919376 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919385 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-13 09:40:23.919402 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.919409 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919418 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-13 09:40:23.919441 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.919448 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919458 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-13 09:40:23.919475 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.919482 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919492 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-13 09:40:23.919509 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.919516 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919525 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-13 09:40:23.919543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.919550 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919563 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-13 09:40:23.919581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.919588 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919597 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-13 09:40:23.919615 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.919621 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919631 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-13 09:40:23.919649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.919655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.919682 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.919688 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919697 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-13 09:40:23.919710 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.919776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.919984 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.919996 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-13 09:40:23.920027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920081 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.920098 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920117 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-13 09:40:23.920144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.920239 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.920269 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920280 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.920307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920360 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.920374 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920393 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-13 09:40:23.920420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.920479 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-13 09:40:23.920507 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920518 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-13 09:40:23.920545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.920604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920622 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.920655 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.920668 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920688 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-13 09:40:23.920721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.920734 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920753 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-13 09:40:23.920785 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.920797 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920814 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-13 09:40:23.920839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.920902 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-13 09:40:23.920930 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.920942 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.920971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.921017 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.921031 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.921050 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-13 09:40:23.921075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.921101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.921120 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-13 09:40:23.921145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.921194 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921207 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.921227 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.921279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.921307 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921352 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.921365 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921383 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-13 09:40:23.921416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.921435 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921454 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-13 09:40:23.921490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.921502 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921519 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-13 09:40:23.921552 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-13 09:40:23.921566 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921585 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-13 09:40:23.921617 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.921629 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921647 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-13 09:40:23.921680 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.921692 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921711 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-13 09:40:23.921776 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.921788 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921808 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 09:40:23.921843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.921854 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921872 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-13 09:40:23.921906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.921918 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.921937 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-13 09:40:23.921969 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.921981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.922001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.922027 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-13 09:40:23.922114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.922149 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922160 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-13 09:40:23.922188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922258 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.922271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922288 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.922303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.922329 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.922346 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922352 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.922366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922392 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 09:40:23.922421 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922443 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-13 09:40:23.922458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.922484 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-13 09:40:23.922498 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-13 09:40:23.922525 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.922533 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-13 09:40:23.922542 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-13 09:40:23.922566 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 09:40:23.922574 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-13 09:40:23.922584 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-13 09:40:23.922602 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.922610 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-13 09:40:23.922620 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-13 09:40:23.922633 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-13 09:40:23.922656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.922672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922679 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.922694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.922727 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922736 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.922771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.922778 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922788 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-13 09:40:23.922805 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.922812 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922822 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-13 09:40:23.922835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.922868 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.922883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922889 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.922904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.922936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922945 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-13 09:40:23.922958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.922973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.922983 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.922997 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923023 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923030 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923040 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923053 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.923083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923109 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923116 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923125 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-13 09:40:23.923144 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923150 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923160 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-13 09:40:23.923177 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.923183 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923193 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-13 09:40:23.923210 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923216 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923226 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-13 09:40:23.923243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.923263 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923274 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-13 09:40:23.923293 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923300 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923310 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-13 09:40:23.923327 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.923334 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923343 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-13 09:40:23.923360 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923367 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923377 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-13 09:40:23.923394 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923401 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923411 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-13 09:40:23.923429 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.923476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.923494 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923500 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-13 09:40:23.923515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923540 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923548 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923562 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 09:40:23.923581 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.923588 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 09:40:23.923614 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.923621 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923631 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 09:40:23.923648 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923654 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923664 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-13 09:40:23.923681 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.923687 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923697 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 09:40:23.923709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.923750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.923779 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.923800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923825 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923831 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.923890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.923907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923917 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.923928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-13 09:40:23.923940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-13 09:40:23.923964 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-13 09:40:23.923978 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.923984 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-13 09:40:23.923999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924024 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.924031 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924041 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-13 09:40:23.924054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924079 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.924093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924099 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.924113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924137 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-13 09:40:23.924144 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924154 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-13 09:40:23.924167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924192 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-13 09:40:23.924206 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924212 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-13 09:40:23.924226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.924259 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924283 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-13 09:40:23.924302 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.924309 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924318 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-13 09:40:23.924335 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.924342 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924351 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-13 09:40:23.924364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924398 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.924412 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924418 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.924440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924465 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.924472 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924482 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-13 09:40:23.924495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924521 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-13 09:40:23.924535 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924541 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-13 09:40:23.924558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.924592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.924615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924640 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.924654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924660 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.924674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924699 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924706 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924716 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-13 09:40:23.924729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.924744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924754 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-13 09:40:23.924767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924809 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924816 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924826 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924839 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.924870 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924896 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.924903 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924913 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-13 09:40:23.924931 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.924938 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924947 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-13 09:40:23.924965 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.924971 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.924981 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-13 09:40:23.924998 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925004 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925014 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-13 09:40:23.925031 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925038 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925047 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-13 09:40:23.925065 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 09:40:23.925072 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925081 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-13 09:40:23.925098 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 09:40:23.925105 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925115 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-13 09:40:23.925132 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-13 09:40:23.925139 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925148 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-13 09:40:23.925165 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.925172 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925182 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-13 09:40:23.925199 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925206 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925215 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-13 09:40:23.925233 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925239 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925250 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-13 09:40:23.925268 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925274 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925296 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-13 09:40:23.925316 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925323 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925332 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-13 09:40:23.925345 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.925407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.925430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925437 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-13 09:40:23.925454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925479 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925486 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925496 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.925514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.925520 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925529 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.925542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.925577 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.925592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925598 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.925612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925637 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925644 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925654 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-13 09:40:23.925667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.925682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.925692 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-13 09:40:23.925705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925731 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925738 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925748 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.925801 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925830 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.925837 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925847 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-13 09:40:23.925865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.925872 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925881 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-13 09:40:23.925898 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.925904 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925914 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-13 09:40:23.925931 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-13 09:40:23.925937 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925947 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-13 09:40:23.925964 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.925970 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.925980 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-13 09:40:23.925997 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-13 09:40:23.926004 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.926014 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-13 09:40:23.926030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.926037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.926047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.926060 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-13 09:40:23.926098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926121 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-13 09:40:23.926136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926160 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.926168 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926177 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.926195 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.926202 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926212 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.926224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926253 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.926267 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926274 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-13 09:40:23.926288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926314 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.926321 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926330 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-13 09:40:23.926343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926368 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-13 09:40:23.926382 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926390 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-13 09:40:23.926404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926434 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.926441 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926451 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.926470 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.926476 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926486 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.926499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926528 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.926543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926550 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.926569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926595 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.926603 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926613 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-13 09:40:23.926626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926652 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-13 09:40:23.926666 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926672 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.926686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926711 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.926718 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926728 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-13 09:40:23.926745 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.926752 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926762 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-13 09:40:23.926774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926815 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.926830 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926836 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.926851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926876 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.926884 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926894 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-13 09:40:23.926907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.926923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.926933 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.926954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.926983 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.926990 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927000 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927044 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927068 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.927076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.927103 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-13 09:40:23.927109 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927119 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-13 09:40:23.927133 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.927152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-13 09:40:23.927244 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-13 09:40:23.927252 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-13 09:40:23.927262 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-13 09:40:23.927275 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-13 09:40:23.927291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927304 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-13 09:40:23.927330 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.927337 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-13 09:40:23.927346 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-13 09:40:23.927363 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.927370 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-13 09:40:23.927380 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-13 09:40:23.927392 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-13 09:40:23.927411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927431 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927438 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-13 09:40:23.927453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927478 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.927485 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927495 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-13 09:40:23.927508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.927548 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927559 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.927574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927599 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.927606 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927616 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-13 09:40:23.927629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927653 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-13 09:40:23.927668 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927674 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.927688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927712 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.927719 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927728 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-13 09:40:23.927746 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.927752 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927762 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-13 09:40:23.927779 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.927785 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927794 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-13 09:40:23.927811 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.927818 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927827 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-13 09:40:23.927840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.927891 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927897 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.927911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927936 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.927943 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927952 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-13 09:40:23.927965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.927980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.927990 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.928003 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928029 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928036 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928046 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.928088 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928113 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.928120 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-13 09:40:23.928292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.928306 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-13 09:40:23.928359 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928370 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928387 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-13 09:40:23.928428 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.928444 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928463 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-13 09:40:23.928494 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928515 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-13 09:40:23.928598 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928607 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928620 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-13 09:40:23.928639 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-13 09:40:23.928646 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928655 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-13 09:40:23.928668 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.928711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.928728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928734 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-13 09:40:23.928750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928775 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.928782 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928792 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-13 09:40:23.928809 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928816 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928825 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-13 09:40:23.928842 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928849 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928858 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-13 09:40:23.928875 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.928882 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928891 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-13 09:40:23.928908 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928915 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928924 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-13 09:40:23.928941 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928948 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928957 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-13 09:40:23.928974 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.928980 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.928990 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-13 09:40:23.929007 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.929013 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929023 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-13 09:40:23.929036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.929087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.929102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929109 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-13 09:40:23.929125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929150 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.929157 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-13 09:40:23.929180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.929205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-13 09:40:23.929221 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-13 09:40:23.929227 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-13 09:40:23.929238 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-13 09:40:23.929253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929259 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-13 09:40:23.929272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929296 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.929315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-13 09:40:23.929332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.929342 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-13 09:40:23.929352 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-13 09:40:23.929369 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.929376 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-13 09:40:23.929387 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-13 09:40:23.929402 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-13 09:40:23.929409 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-13 09:40:23.929418 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-13 09:40:23.929442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.929449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.929459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.929476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.929482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.929492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.929509 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.929515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.929525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.929542 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.929549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-13 09:40:23.929563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.929581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.929587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-13 09:40:23.929597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.929614 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 09:40:23.929621 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-13 09:40:23.929630 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-13 09:40:23.929647 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.929654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.929663 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.929680 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-13 09:40:23.929687 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-13 09:40:23.929696 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-13 09:40:23.929713 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.929719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-13 09:40:23.929729 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.929745 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.929752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-13 09:40:23.929762 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.929778 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-13 09:40:23.929784 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-13 09:40:23.929794 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-13 09:40:23.929811 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.929818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.929828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.929844 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.929851 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-13 09:40:23.929860 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.929875 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-13 09:40:23.929911 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.929940 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-13 09:40:23.929967 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.929993 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-13 09:40:23.930020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.930046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-13 09:40:23.930072 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.930099 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-13 09:40:23.930125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.930151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-13 09:40:23.930177 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.930203 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-13 09:40:23.930229 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.930255 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-13 09:40:23.930281 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-13 09:40:23.930308 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-13 09:40:23.930334 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-13 09:40:23.930360 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-13 09:40:23.930386 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-13 09:40:23.930412 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-13 09:40:23.930444 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.930472 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-13 09:40:23.930498 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.930524 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-13 09:40:23.930553 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.930584 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-13 09:40:23.930610 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.930636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-13 09:40:23.930663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.930689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 09:40:23.930715 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.930742 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-13 09:40:23.930769 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.930795 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-13 09:40:23.930821 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.930848 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-13 09:40:23.930874 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.930900 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-13 09:40:23.930927 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.930952 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-13 09:40:23.930979 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.931006 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 09:40:23.931034 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.931060 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-13 09:40:23.931087 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.931113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-13 09:40:23.931140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.931166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.931193 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.931218 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.931244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.931270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.931296 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.931322 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-13 09:40:23.931348 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-13 09:40:23.931374 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-13 09:40:23.931400 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.931432 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-13 09:40:23.931459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.931485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.931512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.931538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-13 09:40:23.931570 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.931598 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-13 09:40:23.931626 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.931652 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-13 09:40:23.931678 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.931705 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-13 09:40:23.931730 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.931756 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-13 09:40:23.931782 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.931808 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-13 09:40:23.931835 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.931861 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-13 09:40:23.931887 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.931913 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.931939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.931965 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-13 09:40:23.931991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.932018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-13 09:40:23.932045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.932071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-13 09:40:23.932098 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932116 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932141 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.932168 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932186 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932202 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932228 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.932254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.932355 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932381 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.932407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.932515 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932541 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932571 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932597 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932623 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932640 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932666 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932691 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932708 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932734 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932759 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932785 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932812 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.932864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932890 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932941 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.932967 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.932984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.933036 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.933088 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933115 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.933140 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933166 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.933192 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933217 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.933243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.933397 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933414 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933464 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.933490 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933516 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.933542 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933563 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933581 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933597 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933614 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933639 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.933666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933699 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933725 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.933752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.933871 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933945 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.933972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.933989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.934073 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934099 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.934125 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934143 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934199 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934218 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934244 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.934270 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934296 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 09:40:23.934322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934339 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.934407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.934531 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934562 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-13 09:40:23.934589 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934605 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934622 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934648 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.934673 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934700 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.934726 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934743 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934769 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.934795 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934812 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934838 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.934864 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934881 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934907 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 09:40:23.934933 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934949 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.934975 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.935001 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935027 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.935053 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935117 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935185 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.935212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 09:40:23.935381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935398 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935429 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.935457 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935474 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935490 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.935541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.935648 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935674 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.935700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.935802 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935828 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.935854 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935879 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.935905 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935922 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935947 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.935974 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.935991 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936016 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.936042 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936068 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.936094 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936120 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.936145 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936171 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.936197 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936224 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.936249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936266 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-13 09:40:23.936318 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.936370 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936396 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.936422 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936454 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.936480 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936506 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.936533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.936688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936705 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.936773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936838 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.936866 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936884 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936901 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936923 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936940 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.936966 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.936992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.937078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-13 09:40:23.937201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.937303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937397 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937414 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.937473 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937499 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-13 09:40:23.937525 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937564 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937607 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-13 09:40:23.937633 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937659 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-13 09:40:23.937686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.937771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-13 09:40:23.937889 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937915 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-13 09:40:23.937941 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937959 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.937976 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938002 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-13 09:40:23.938028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938054 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-13 09:40:23.938080 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938097 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938123 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.938149 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938166 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938192 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-13 09:40:23.938218 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938235 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938261 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 09:40:23.938287 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938304 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938331 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-13 09:40:23.938357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-13 09:40:23.938408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.938516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938551 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-13 09:40:23.938665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-13 09:40:23.938692 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.938750 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.938800 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.938850 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.938899 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.938948 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.938995 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.939043 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.939091 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.939140 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.939188 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.939234 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.939282 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.939328 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.939376 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.939429 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.939479 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.939527 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.939579 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.939628 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.939676 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.939725 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.939772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.939821 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.939869 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.939924 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.939977 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.940023 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.940070 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.940117 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.940164 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.940213 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.940262 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.940311 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.940363 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.940409 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.940462 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.940555 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.940613 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.940661 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.940709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.940766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.940815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.940863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.940911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.940959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.941007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.941054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.941103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.941150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.941199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.941247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.941293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.941341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.941387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.941440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.941489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.941540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.941593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.941640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.941689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.941736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.941784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.941867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.941920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.941969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.942022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.942074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.942121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.942168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.942215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.942261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.942311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.942358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.942407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.942469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.942516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.942569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.942618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.942667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.942714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.942763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.942819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.942867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.942916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.942964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.943013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.943062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.943109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.943156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.943204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.943252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.943300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.943346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.943395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.943447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.943495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.943544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.943598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.943647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.943694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.943741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.943796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.943845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.943892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.943940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.943989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.944041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.944092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.944139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.944185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.944231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.944278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.944326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.944375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.944430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.944483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.944530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.944577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.944624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.944672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.944720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.944768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.944824 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-13 09:40:23.944852 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.944914 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.944969 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.945023 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.945076 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.945160 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.945215 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.945275 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.945329 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.945398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.945458 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.945512 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.945566 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.945619 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.945674 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.945728 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.945782 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.945835 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.945889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.945943 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.945997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.946350 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.946406 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.946465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.946519 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.946573 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.946626 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.946679 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.946735 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.946789 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.946842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.946896 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.946949 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.947003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.947056 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.947110 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.947164 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.947218 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.947271 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.947325 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.947379 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.947454 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-13 09:40:23.947479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.947535 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.947590 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.947644 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.947718 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.947779 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.947833 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.947888 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.947943 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.947997 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.948051 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.948105 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.948159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.948212 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.948265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.948320 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.948375 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.948470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.948529 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.948586 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.948640 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.948695 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.948750 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.948804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.948894 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.948951 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.949005 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.949059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.949113 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.949167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.949221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.949275 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.949335 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.949391 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.949451 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.949505 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.949559 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.949613 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.949667 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.949721 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.949774 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.949840 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-13 09:40:23.949863 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.949912 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.949961 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.950023 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.950070 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.950116 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.950163 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.950209 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.950256 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.950365 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.950414 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.950471 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.950520 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.950566 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.950613 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.950674 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.950722 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.950771 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.950820 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.950869 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.950918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.950966 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.951014 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.951063 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.951111 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.951158 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.951206 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.951254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.951302 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.951350 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.951400 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.951454 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.951515 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.951588 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.951655 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.951707 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.951756 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.951804 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.951852 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.951901 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.951950 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.952006 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-13 09:40:23.952027 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.952083 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.952133 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.952184 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.952235 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.952285 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.952335 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.952385 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-13 09:40:23.952441 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-13 09:40:23.952492 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-13 09:40:23.952543 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.952593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.952644 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.952694 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.952744 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.952795 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.952846 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.952896 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.952946 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.952996 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.953047 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.953098 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.953148 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.953199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.953248 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.953298 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.953350 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.953400 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-13 09:40:23.953457 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.953507 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.953558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.953608 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.953669 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.953719 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.953801 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.953854 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.953908 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.953958 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.954008 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.954058 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.954108 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.954163 wsdl: current service: Service1 2020-08-13 09:40:23.954180 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-13 09:40:23.954210 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-13 09:40:23.954238 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-13 09:40:23.954335 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-13 09:40:23.954363 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-13 09:40:23.954381 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.954445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.954459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.954468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.954477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.954538 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.954549 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.954558 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 09:40:23.954635 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 09:40:23.954781 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 09:40:23.954793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.954822 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.954839 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.954871 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.954921 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.954953 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.954970 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.954986 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.955021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.955039 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.955072 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.955088 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.955119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.955136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.955186 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.955225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.955243 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.955277 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 09:40:23.955294 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.955328 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.955345 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.955362 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.955378 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.955465 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.955507 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.955527 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.955559 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.955578 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.955594 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.955612 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.955628 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.955644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.955663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.955678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.955693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.955723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.955737 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.955752 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.955767 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 09:40:23.955781 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 09:40:23.955800 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 09:40:23.955816 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.955830 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.955844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.955858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.955875 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.955890 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.955904 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.955918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.955933 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.955954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.955969 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.955982 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.955997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.956030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.956045 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.956060 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.956073 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 09:40:23.956085 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.956099 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.956114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.956129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.956143 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.956152 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.956160 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.956168 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.956176 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.956184 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.956191 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.956199 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.956207 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.956215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.956226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.956234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.956242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.956250 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.956258 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.956266 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.956285 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 09:40:23.956294 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 09:40:23.956301 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 09:40:23.956310 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.956317 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.956325 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.956331 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.956339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956346 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.956353 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.956360 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.956366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.956374 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.956381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956388 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.956395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956435 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.956446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.956454 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.956462 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.956469 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 09:40:23.956476 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.956496 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.956509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.956517 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.956529 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.956537 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.956545 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.956555 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.956565 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.956573 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.956580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.956587 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.956594 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.956602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-13 09:40:23.956612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-13 09:40:23.956619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-13 09:40:23.956627 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-13 09:40:23.956635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.956642 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-13 09:40:23.956649 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-13 09:40:23.956657 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-13 09:40:23.956664 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-13 09:40:23.956672 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-13 09:40:23.956678 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-13 09:40:23.956686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-13 09:40:23.956694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-13 09:40:23.956701 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-13 09:40:23.956741 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956751 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.956759 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-13 09:40:23.956767 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-13 09:40:23.956774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-13 09:40:23.956782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-13 09:40:23.956789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956796 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-13 09:40:23.956803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-13 09:40:23.956813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.956821 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-13 09:40:23.956829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-13 09:40:23.956836 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-13 09:40:23.956843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-13 09:40:23.956850 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-13 09:40:23.956857 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-13 09:40:23.956864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-13 09:40:23.956872 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-13 09:40:23.956879 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-13 09:40:23.956887 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-13 09:40:23.956894 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-13 09:40:23.956901 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-13 09:40:23.956908 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-13 09:40:23.956916 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-13 09:40:23.956924 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-13 09:40:23.956934 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-13 09:40:23.956946 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-13 09:40:23.957244 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-13 09:40:23.957255 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-13 09:40:23.957260 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-13 09:40:23.957265 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-13 09:40:23.957272 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-13 09:40:23.957277 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-13 09:40:23.957281 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-13 09:40:23.957291 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-13 09:40:23.957299 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-13 09:40:23.957340 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957347 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-13 09:40:23.957362 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-13 09:40:23.957384 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-13 09:40:23.957390 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-13 09:40:23.957395 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-13 09:40:23.957400 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-13 09:40:23.957404 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-13 09:40:23.957416 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-13 09:40:23.957428 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-13 09:40:23.957434 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-13 09:40:23.957445 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957454 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-13 09:40:23.957459 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-13 09:40:23.957488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.957498 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-13 09:40:23.957503 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.957530 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-13 09:40:23.957536 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-13 09:40:23.957540 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-13 09:40:23.957544 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-13 09:40:23.957549 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-13 09:40:23.957557 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-13 09:40:23.957561 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-13 09:40:23.957566 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-13 09:40:23.957571 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-13 09:40:23.957577 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-13 09:40:23.957589 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-13 09:40:23.957596 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-13 09:40:23.957600 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-13 09:40:23.957606 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957612 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-13 09:40:23.957617 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-13 09:40:23.957644 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-13 09:40:23.957650 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957654 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957660 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957665 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-13 09:40:23.957705 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-13 09:40:23.957716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957721 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 09:40:23.957726 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-13 09:40:23.957733 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220333" 2020-08-13 09:40:23.957741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 09:40:23.957750 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957756 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957761 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2020-08-13 09:40:23.957768 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-13 09:40:23.957775 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957780 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 09:40:23.957786 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-13 09:40:23.957793 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-13 09:40:23.957800 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957805 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-13 09:40:23.957815 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957820 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-13 09:40:23.957824 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-13 09:40:23.957829 wsdl: in serializeType: returning: 220333PLN 2020-08-13 09:40:23.957834 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220333PLN 2020-08-13 09:40:23.957856 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220333PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-13 09:40:23.957861 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-13 09:40:23.957867 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7770"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-13 09:40:23.957881 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-13 09:40:23.957887 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220333PLN 2020-08-13 09:40:23.957897 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-13 09:40:23.957970 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-13 09:40:23.957909 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-13 09:40:23.957920 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-13 09:40:23.957926 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-13 09:40:23.957930 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-13 09:40:23.957934 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-13 09:40:23.957941 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 09:40:23.957951 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 09:40:23.957958 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-13 09:40:23.957963 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-13 09:40:23.957979 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-13 09:40:23.957988 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-13 09:40:23.957996 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-13 09:40:23.965048 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-13 09:40:23.965068 soap_transport_http: socket connected 2020-08-13 09:40:23.965078 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-13 09:40:23.965084 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-13 09:40:23.965090 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-13 09:40:23.965095 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-13 09:40:23.965100 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-13 09:40:23.965104 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-13 09:40:23.965109 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-13 09:40:23.965138 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-13 09:40:24.070102 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-13 09:40:24.070130 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-13 09:40:24.070142 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-13 09:40:24.070152 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-13 09:40:24.070166 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-13 09:40:24.070177 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-13 09:40:24.070186 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-13 09:40:24.070196 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-13 09:40:24.070206 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-13 09:40:24.070216 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 13 Aug 2020 07:40:22 GMT 2020-08-13 09:40:24.070227 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-13 09:40:24.070237 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-13 09:40:24.070247 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-13 09:40:24.070260 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-13 09:40:24.070327 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-13 09:40:24.070344 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-13 09:40:24.070358 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-13 09:40:24.070365 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-13 09:40:24.070373 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-13 09:40:24.070414 soap_transport_http: closed socket 2020-08-13 09:40:24.070440 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-13 09:40:24.070450 soap_transport_http: end of send() 2020-08-13 09:40:24.070482 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-13 09:40:24.070500 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 13 Aug 2020 07:40:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-13 09:40:24.070537 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-13 09:40:24.070552 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-13 09:40:24.070577 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-13 09:40:24.070588 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-13 09:40:24.070710 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-13 09:40:24.070892 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-13 09:40:24.070904 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-13 09:40:24.070917 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-13 09:40:24.070932 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-13 09:40:24.070971 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-13 09:40:24.071067 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-13 09:40:24.071108 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-13 09:40:24.071129 nusoap_client: got fault 2020-08-13 09:40:24.071141 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-13 09:40:24.071149 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-13 09:40:24.071158 nusoap_client: detail =