Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 139.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VG4200148971397243 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: ISUZU
 Silnik:
JR T4556
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 03:59:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 05:59:55.000631 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 05:59:55.000752 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 05:59:55.000784 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 05:59:55.000801 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 05:59:55.000812 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 05:59:55.000827 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 05:59:55.000849 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 05:59:55.000857 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 05:59:55.000866 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 05:59:55.000879 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 05:59:55.000887 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 05:59:55.000898 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 05:59:55.000903 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 05:59:55.000908 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 05:59:55.000912 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 05:59:55.000916 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 05:59:55.000929 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 05:59:55.001130 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 05:59:55.001142 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 05:59:55.001148 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 05:59:55.001154 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 05:59:55.001166 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 05:59:55.001175 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 05:59:55.009233 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 05:59:55.009270 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 05:59:55.009302 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 05:59:55.009310 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 05:59:55.009316 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 05:59:55.009320 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 05:59:55.009324 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 05:59:55.009355 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 05:59:55.550235 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 05:59:55.550293 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 05:59:55.550302 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 05:59:55.550308 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 05:59:55.550313 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 05:59:55.550319 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 05:59:55.550324 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 05:59:55.550330 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 05:59:55.550336 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 05:59:55.550341 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 03:59:50 GMT 2019-04-23 05:59:55.550346 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 05:59:55.550351 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 05:59:55.550357 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 05:59:55.550420 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 05:59:55.550457 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 05:59:55.558141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.558165 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.566254 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.566284 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.566340 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 05:59:55.577612 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 05:59:55.577738 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.577800 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.577846 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.577866 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.577881 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-04-23 05:59:55.585429 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.585542 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.585671 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.585733 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.585753 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.585769 soap_transport_http: read buffer of 6824 bytes 2019-04-23 05:59:55.593053 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 05:59:55.593081 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 05:59:55.593120 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-04-23 05:59:55.593135 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 05:59:55.593140 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 05:59:55.593217 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 05:59:55.593249 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 05:59:55.593263 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 05:59:55.593270 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 05:59:55.593297 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 05:59:55.593303 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 05:59:55.593798 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 05:59:55.593819 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 05:59:55.593933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.593948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 05:59:55.593984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594042 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.594056 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594081 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 05:59:55.594120 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.594132 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594150 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 05:59:55.594179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.594237 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.594261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.594315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594359 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.594370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 05:59:55.594407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.594450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 05:59:55.594473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594483 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 05:59:55.594505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.594555 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594571 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 05:59:55.594599 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.594609 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594624 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 05:59:55.594651 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.594661 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594676 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 05:59:55.594708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.594759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.594781 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 05:59:55.594856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594902 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.594912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 05:59:55.594953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.594977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.594992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 05:59:55.595015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 05:59:55.595045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595082 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.595092 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595107 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 05:59:55.595135 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.595145 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595159 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 05:59:55.595186 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.595195 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595209 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 05:59:55.595235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.595245 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595260 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.595287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.595345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.595368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.595398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.595534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.595559 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595576 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 05:59:55.595590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 05:59:55.595609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 05:59:55.595647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 05:59:55.595668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595677 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 05:59:55.595697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595735 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.595745 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595759 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 05:59:55.595778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.595815 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.595837 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595846 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.595866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595903 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.595913 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595927 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 05:59:55.595947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.595970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.595984 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 05:59:55.596005 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596015 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 05:59:55.596034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596070 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.596080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.596114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.596151 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.596173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596182 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.596202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596238 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.596248 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 05:59:55.596288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.596326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 05:59:55.596348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596357 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 05:59:55.596377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596425 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.596436 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596451 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 05:59:55.596478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.596489 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.596524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.596570 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 05:59:55.596593 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596602 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.596623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596661 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.596671 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596685 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 05:59:55.596706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.596756 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 05:59:55.596777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596786 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 05:59:55.596805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596842 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.596852 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596866 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 05:59:55.596894 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.596904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.596938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.596966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.596981 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 05:59:55.597002 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597012 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.597037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597074 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.597084 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597098 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 05:59:55.597118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.597155 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 05:59:55.597177 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597186 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 05:59:55.597205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597241 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.597251 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.597292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.597329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 05:59:55.597351 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597360 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.597379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597430 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.597441 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597455 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 05:59:55.597476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.597514 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 05:59:55.597536 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597545 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 05:59:55.597566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597603 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.597614 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.597649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.597687 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.597709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597730 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.597749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597786 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.597796 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597810 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 05:59:55.597830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.597867 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 05:59:55.597889 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597898 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 05:59:55.597920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597965 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.597977 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.597992 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 05:59:55.598005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598030 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.598045 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598056 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.598070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598094 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.598101 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598110 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 05:59:55.598123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598146 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 05:59:55.598160 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598167 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 05:59:55.598180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598203 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.598210 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598219 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 05:59:55.598231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598254 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.598268 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598280 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.598294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598317 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.598324 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598333 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 05:59:55.598346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598370 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 05:59:55.598385 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598390 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 05:59:55.598407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598480 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.598488 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598499 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 05:59:55.598516 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.598522 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598532 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 05:59:55.598547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598576 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.598592 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598598 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.598611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598635 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.598642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598651 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 05:59:55.598664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598687 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 05:59:55.598702 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598708 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 05:59:55.598721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.598751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.598772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598795 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.598810 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598816 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.598828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598852 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.598858 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598868 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 05:59:55.598880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.598903 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 05:59:55.598917 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598923 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 05:59:55.598936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598960 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 05:59:55.598966 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.598975 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 05:59:55.598988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.599011 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.599025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599031 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.599044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599066 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599072 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.599129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.599145 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599155 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 05:59:55.599165 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 05:59:55.599176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 05:59:55.599199 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 05:59:55.599214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599220 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 05:59:55.599233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599258 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 05:59:55.599264 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599279 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 05:59:55.599292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.599317 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.599332 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599338 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.599351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599373 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599380 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599420 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.599440 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.599456 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599466 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 05:59:55.599475 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 05:59:55.599487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 05:59:55.599509 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 05:59:55.599523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599530 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 05:59:55.599543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.599574 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599583 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 05:59:55.599600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.599607 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 05:59:55.599634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.599640 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599650 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 05:59:55.599666 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.599673 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599682 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 05:59:55.599699 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.599706 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599715 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 05:59:55.599731 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.599738 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599746 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 05:59:55.599763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.599769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.599790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.599836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.599851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599858 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.599871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599894 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.599901 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 05:59:55.599922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.599946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 05:59:55.599960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.599966 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 05:59:55.599979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600002 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600009 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600018 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 05:59:55.600035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600041 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600051 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.600067 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600074 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600083 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 05:59:55.600095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.600125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.600139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600145 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.600158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600181 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600189 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 05:59:55.600211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.600236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 05:59:55.600250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 05:59:55.600269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600305 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.600327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.600351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.600365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.600384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600414 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600424 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 05:59:55.600456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.600481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 05:59:55.600496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600502 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 05:59:55.600516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600539 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600546 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600555 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 05:59:55.600572 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600579 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.600606 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600612 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600621 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 05:59:55.600634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.600664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.600678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600684 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.600697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600728 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 05:59:55.600749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.600773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 05:59:55.600787 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600793 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.600806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600829 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.600836 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600846 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 05:59:55.600888 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 05:59:55.600924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.600930 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600940 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 05:59:55.600956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.600963 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.600992 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 05:59:55.601011 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601018 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601028 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 05:59:55.601040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.601081 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.601097 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601103 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.601117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601142 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601149 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601159 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 05:59:55.601172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.601197 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.601210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601240 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601247 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601257 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601270 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.601308 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.601339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.601367 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.601374 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601383 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 05:59:55.601403 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.601412 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601422 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 05:59:55.601440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.601447 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601456 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 05:59:55.601474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.601481 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601490 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 05:59:55.601508 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 05:59:55.601514 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601524 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 05:59:55.601541 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601548 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601558 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.601575 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601582 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601591 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.601608 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601615 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601624 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 05:59:55.601641 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601648 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601658 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 05:59:55.601670 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.601749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.601769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601793 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.601800 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 05:59:55.601826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601832 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601841 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 05:59:55.601858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.601864 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 05:59:55.601890 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.601897 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601906 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 05:59:55.601918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.601952 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.601966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.601972 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.601986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602010 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602017 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602026 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 05:59:55.602038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.602061 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.602074 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602100 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602107 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602129 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.602157 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602181 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.602188 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602197 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 05:59:55.602214 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602220 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602231 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 05:59:55.602247 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.602254 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602263 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 05:59:55.602284 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.602291 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602301 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 05:59:55.602319 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.602325 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602334 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 05:59:55.602351 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.602357 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602366 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 05:59:55.602382 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602389 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602398 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.602433 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602440 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602450 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 05:59:55.602467 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602474 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602484 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 05:59:55.602500 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602507 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602517 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 05:59:55.602534 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602540 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602550 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 05:59:55.602562 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.602614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.602632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.602653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602678 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602685 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602707 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 05:59:55.602724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.602730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602739 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.602756 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.602763 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602772 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 05:59:55.602788 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.602795 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602804 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.602816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.602850 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.602865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.602884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602908 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.602914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 05:59:55.602936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.602950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.602960 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.602972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.602999 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603016 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.603056 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603080 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.603087 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603096 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 05:59:55.603112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603119 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 05:59:55.603148 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.603155 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603165 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 05:59:55.603182 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.603188 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603198 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 05:59:55.603214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.603221 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603230 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 05:59:55.603247 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.603254 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603263 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 05:59:55.603293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.603327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603335 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603344 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 05:59:55.603360 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603367 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603376 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 05:59:55.603393 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603400 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603425 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 05:59:55.603443 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603450 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603460 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 05:59:55.603477 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603493 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 05:59:55.603506 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.603562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.603578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603606 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603613 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603622 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.603664 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603689 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.603696 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603705 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 05:59:55.603735 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.603742 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603751 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 05:59:55.603768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.603774 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603783 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 05:59:55.603800 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603807 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603816 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 05:59:55.603833 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603839 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603848 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 05:59:55.603865 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.603871 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603880 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 05:59:55.603897 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.603903 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603913 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 05:59:55.603929 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.603935 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603945 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 05:59:55.603961 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.603968 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.603977 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 05:59:55.603994 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.604000 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604009 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 05:59:55.604025 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.604032 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604041 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 05:59:55.604057 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.604063 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604072 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 05:59:55.604089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.604095 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.604121 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.604127 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604136 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 05:59:55.604148 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.604226 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604233 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 05:59:55.604252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604298 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.604305 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604315 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 05:59:55.604328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.604353 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604374 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.604388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604432 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.604444 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604460 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 05:59:55.604482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.604524 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 05:59:55.604544 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604554 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 05:59:55.604587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604639 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.604650 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.604682 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.604689 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604704 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 05:59:55.604722 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.604729 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604739 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 05:59:55.604757 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.604764 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604774 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 05:59:55.604787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.604827 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 05:59:55.604843 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604849 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.604864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604914 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.604921 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604931 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 05:59:55.604957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.604971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.604981 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 05:59:55.604994 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.605019 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605026 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.605035 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605048 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.605062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.605097 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605124 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.605131 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605141 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 05:59:55.605158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.605165 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605174 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 05:59:55.605190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.605197 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605206 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 05:59:55.605232 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 05:59:55.605238 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605248 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 05:59:55.605264 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.605271 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605290 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 05:59:55.605308 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.605315 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605324 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 05:59:55.605341 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.605348 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605357 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 05:59:55.605373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.605380 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605389 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 05:59:55.605421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.605429 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605439 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 05:59:55.605457 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.605463 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605473 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.605486 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 05:59:55.605534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.605551 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605558 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 05:59:55.605576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.605608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.605631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.605656 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.605671 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605677 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.605703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605727 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 05:59:55.605734 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605743 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 05:59:55.605756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.605769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.605779 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 05:59:55.605791 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 05:59:55.605821 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.605828 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 05:59:55.605837 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 05:59:55.605886 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 05:59:55.605899 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 05:59:55.605915 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 05:59:55.605943 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.605959 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 05:59:55.605987 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 05:59:55.606012 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 05:59:55.606040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.606058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606065 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.606079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.606118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606132 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.606150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606157 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606167 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 05:59:55.606184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606191 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606201 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 05:59:55.606213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.606245 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606283 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.606308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606344 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606352 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606362 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 05:59:55.606374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.606400 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.606431 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606464 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606472 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606482 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.606526 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606552 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606559 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606569 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 05:59:55.606588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606595 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606604 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 05:59:55.606622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.606629 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606639 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 05:59:55.606669 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606676 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606685 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 05:59:55.606710 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.606729 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606739 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 05:59:55.606755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606761 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606770 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 05:59:55.606787 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.606794 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606803 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 05:59:55.606819 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606826 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606839 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 05:59:55.606857 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606863 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606873 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 05:59:55.606885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.606927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.606944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 05:59:55.606963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.606991 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.606998 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607011 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 05:59:55.607029 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.607035 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607044 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 05:59:55.607061 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.607067 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 05:59:55.607093 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.607099 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607108 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 05:59:55.607125 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.607131 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607140 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 05:59:55.607152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.607191 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.607205 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607211 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.607229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607259 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607305 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.607325 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.607341 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607351 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 05:59:55.607361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 05:59:55.607372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 05:59:55.607395 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 05:59:55.607425 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607432 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 05:59:55.607446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607470 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.607477 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607486 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 05:59:55.607499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.607523 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.607538 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.607562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607588 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 05:59:55.607595 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607604 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 05:59:55.607617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.607641 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 05:59:55.607655 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607662 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 05:59:55.607675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.607719 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.607740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.607763 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.607777 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.607796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607819 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607826 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607835 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 05:59:55.607848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.607862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.607871 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 05:59:55.607884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607914 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607922 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607931 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.607971 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.607995 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608003 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608012 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 05:59:55.608029 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608035 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608044 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 05:59:55.608061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608067 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608076 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 05:59:55.608093 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608099 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608108 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 05:59:55.608124 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608131 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 05:59:55.608161 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 05:59:55.608167 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608176 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 05:59:55.608193 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 05:59:55.608199 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608209 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 05:59:55.608225 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 05:59:55.608232 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608241 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 05:59:55.608257 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.608264 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608277 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 05:59:55.608295 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608302 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608311 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 05:59:55.608328 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608334 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608344 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 05:59:55.608360 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608367 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608376 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 05:59:55.608392 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608400 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608413 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 05:59:55.608426 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.608483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.608500 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608506 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 05:59:55.608524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608548 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608555 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608564 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 05:59:55.608577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.608600 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.608614 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608620 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.608638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608662 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.608669 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608678 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 05:59:55.608691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.608714 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 05:59:55.608728 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608734 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.608747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608770 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608777 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608786 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 05:59:55.608803 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.608810 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608819 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 05:59:55.608835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.608842 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 05:59:55.608867 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.608874 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608888 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 05:59:55.608901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.608935 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.608950 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608956 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.608969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.608992 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609000 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609009 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 05:59:55.609022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.609045 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.609058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609084 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609091 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609104 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.609146 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.609176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 05:59:55.609202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.609208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 05:59:55.609234 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609240 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609250 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 05:59:55.609279 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.609287 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609296 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 05:59:55.609313 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609320 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 05:59:55.609354 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609361 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609370 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 05:59:55.609387 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 05:59:55.609393 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609405 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 05:59:55.609419 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.609455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.609470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609476 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 05:59:55.609494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609518 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.609525 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609534 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 05:59:55.609551 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609558 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609567 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 05:59:55.609583 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609589 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609599 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 05:59:55.609615 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.609621 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609630 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 05:59:55.609647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609653 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609668 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 05:59:55.609686 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609692 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609701 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 05:59:55.609725 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609732 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 05:59:55.609758 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.609764 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609774 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 05:59:55.609786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.609834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.609848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609855 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 05:59:55.609872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609896 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.609903 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 05:59:55.609925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.609939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.609949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 05:59:55.609964 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 05:59:55.609971 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 05:59:55.609982 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 05:59:55.609997 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.610003 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 05:59:55.610016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.610038 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.610057 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 05:59:55.610073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.610083 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 05:59:55.610093 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 05:59:55.610109 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.610115 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 05:59:55.610124 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 05:59:55.610140 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 05:59:55.610153 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 05:59:55.610163 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 05:59:55.610179 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.610185 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.610198 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.610216 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.610222 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.610231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.610247 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.610253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.610263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.610283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.610291 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 05:59:55.610300 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.610317 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.610323 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 05:59:55.610332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.610349 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 05:59:55.610355 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 05:59:55.610364 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 05:59:55.610380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.610386 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.610396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.610418 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 05:59:55.610433 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 05:59:55.610442 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 05:59:55.610459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.610466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 05:59:55.610475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.610491 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.610497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 05:59:55.610507 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.610522 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 05:59:55.610528 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 05:59:55.610537 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 05:59:55.610553 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 05:59:55.610584 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.610611 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 05:59:55.610636 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.610661 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 05:59:55.610686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.610717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 05:59:55.610741 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.610766 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 05:59:55.610790 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.610814 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 05:59:55.610839 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 05:59:55.610863 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 05:59:55.610887 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 05:59:55.610911 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 05:59:55.610950 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 05:59:55.610975 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 05:59:55.610999 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.611023 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 05:59:55.611047 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.611071 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 05:59:55.611095 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.611118 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 05:59:55.611143 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.611167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 05:59:55.611191 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.611215 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 05:59:55.611240 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.611264 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 05:59:55.611446 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.611471 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 05:59:55.611496 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.611521 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 05:59:55.611545 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.611569 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 05:59:55.611593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.611620 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 05:59:55.611645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.611669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 05:59:55.611695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.611723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.611747 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.611771 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.611795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.611819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.611843 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.611868 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 05:59:55.611892 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 05:59:55.611916 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 05:59:55.611940 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.611964 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 05:59:55.611988 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.612012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.612036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.612060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 05:59:55.612085 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.612113 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 05:59:55.612138 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.612162 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 05:59:55.612186 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.612212 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 05:59:55.612236 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.612279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 05:59:55.612307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.612347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 05:59:55.612375 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612393 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612425 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.612451 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612469 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612485 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612511 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.612537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.612783 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612809 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.612833 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612857 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.612886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612902 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612926 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.612951 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612971 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.612996 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.613021 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613045 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.613068 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.613116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613140 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.613164 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613188 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.613211 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613227 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.613280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613306 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.613330 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613355 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.613378 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613406 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.613431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.613573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613633 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.613657 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613681 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.613705 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.613784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.613893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.613963 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.613988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.614083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614107 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.614132 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614149 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614164 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614209 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.614234 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614257 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 05:59:55.614297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614332 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614357 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.614381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.614502 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614527 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 05:59:55.614552 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614577 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.614614 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.614662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.614757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 05:59:55.614921 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614937 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.614961 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.614985 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615001 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615016 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.615064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615135 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.615159 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615183 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615206 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615230 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615254 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615269 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615299 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615323 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615339 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615363 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615388 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615417 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615442 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615466 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.615495 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615544 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 05:59:55.615592 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615613 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615637 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 05:59:55.615660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615684 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.615708 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615732 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.615756 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615785 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.615809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615856 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.615950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.615981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616005 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.616029 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616054 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.616078 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.616162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 05:59:55.616271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616307 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616364 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.616389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.616494 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616520 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 05:59:55.616545 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616561 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616578 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616606 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616630 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 05:59:55.616654 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616678 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 05:59:55.616701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.616786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 05:59:55.616895 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616919 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 05:59:55.616943 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.616967 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 05:59:55.616991 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 05:59:55.617038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.617133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 05:59:55.617266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 05:59:55.617299 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.617352 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.617398 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.617448 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.617492 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.617537 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.617581 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.617624 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.617685 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.617980 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.618084 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.618170 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.618272 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.618328 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.618374 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.618426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.618473 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.618519 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.618566 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.618612 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.618673 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.618752 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.618814 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.618858 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.618901 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.618943 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.618986 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.619053 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.619153 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.619287 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.619376 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.619499 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.619617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.619715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.619813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.619904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.619956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.620005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.620066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.620130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.620176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.620220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.620266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.620318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.620363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.620417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.620478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.620536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.620597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.620643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.620862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.620907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.620952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.621001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.621049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.621092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.621135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.621178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.621221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.621265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.621331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.621381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.621431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.621492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.621548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.621596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.621654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.621700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.621757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.621801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.621844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.621892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.621936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.621979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.622023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.622066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.622109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.622153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.622197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.622239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.622303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.622364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.622423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.622473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.622521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.622572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.622624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.622681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.622725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.622780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.622823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.622867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.622912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.622962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.623005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.623049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.623099 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 05:59:55.623128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.623185 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.623235 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.623291 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.623344 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.623394 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.623462 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.623514 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.623565 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.623616 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.623667 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.623719 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.623782 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.623831 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.623881 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.623930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.623980 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.624030 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.624081 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.624131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.624180 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.624229 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.624300 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.624352 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.624477 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.624538 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.624639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.624691 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.624755 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.624804 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.624854 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.624903 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.624970 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 05:59:55.624993 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.625044 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.625095 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.625144 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.625194 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.625244 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.625300 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.625350 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.625462 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.625582 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.625641 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.625693 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.625757 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.625807 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.625857 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.625912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.625961 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.626012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.626062 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.626111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.626339 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.626391 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.626459 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.626511 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.626563 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.626615 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.626667 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.626718 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.626782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.626832 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.626881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.626931 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.626988 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 05:59:55.627009 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.627055 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.627100 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.627144 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.627194 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.627238 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.627301 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.627348 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.627394 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.627458 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.627507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.627556 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.627617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.627665 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.627711 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.627771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.627815 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.627860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.627905 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.627949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.627993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.628038 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.628083 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.628127 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.628172 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.628221 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.628266 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.628315 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.628360 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.628405 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.628449 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.628495 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.628546 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 05:59:55.628566 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.628612 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.628659 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.628705 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.628751 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.628798 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 05:59:55.628844 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 05:59:55.628896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 05:59:55.628943 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.628990 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.629037 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.629083 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.629129 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.629175 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.629225 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.629271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.629323 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.629370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.629417 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.629463 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.629510 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.629556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.629602 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.629648 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 05:59:55.629695 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.629741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.629788 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.629834 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.629880 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.629927 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.629974 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.630020 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.630069 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 05:59:55.630085 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 05:59:55.630112 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 05:59:55.630138 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 05:59:55.630162 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 05:59:55.630188 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 05:59:55.630208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.630223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.630231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.630238 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.630246 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.630266 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 05:59:55.630284 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 05:59:55.630293 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 05:59:55.630300 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.630308 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.630327 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.630336 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.630344 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630352 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.630360 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.630367 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.630375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.630382 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630390 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.630405 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.630412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.630419 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.630431 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 05:59:55.630439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.630447 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.630454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.630462 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.630469 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.630476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.630484 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.630491 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.630499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.630507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.630515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.630523 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.630530 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.630538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 05:59:55.630546 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 05:59:55.630553 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 05:59:55.630561 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.630568 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.630575 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.630582 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.630602 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630610 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.630617 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.630624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.630631 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.630638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630665 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.630672 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.630679 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.630685 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.630692 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 05:59:55.630698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.630705 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.630711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.630718 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.630728 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.630736 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.630742 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.630749 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.630756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.630764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.630771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.630778 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.630784 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.630790 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 05:59:55.630796 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 05:59:55.630803 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 05:59:55.630809 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.630815 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.630821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.630831 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.630837 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630844 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.630850 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.630856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.630862 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.630868 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.630880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.630886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.630893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.630899 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.630905 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 05:59:55.630912 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.630950 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.630963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.630974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.630985 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.630997 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.631008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.631018 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.631028 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 05:59:55.631038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.631046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 05:59:55.631056 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 05:59:55.631065 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 05:59:55.631077 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 05:59:55.631088 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 05:59:55.631097 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 05:59:55.631107 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 05:59:55.631117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 05:59:55.631127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 05:59:55.631137 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 05:59:55.631148 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.631159 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.631170 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 05:59:55.631180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 05:59:55.631190 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 05:59:55.631200 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.631210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 05:59:55.631219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 05:59:55.631230 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 05:59:55.631240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 05:59:55.631251 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 05:59:55.631260 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 05:59:55.631269 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 05:59:55.631286 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 05:59:55.631296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 05:59:55.631306 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 05:59:55.631315 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 05:59:55.631326 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 05:59:55.631354 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 05:59:55.631366 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 05:59:55.631602 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 05:59:55.631615 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 05:59:55.631620 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 05:59:55.631624 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 05:59:55.631631 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 05:59:55.631635 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 05:59:55.631639 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 05:59:55.631648 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 05:59:55.631657 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 05:59:55.631715 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.631723 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 05:59:55.631741 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 05:59:55.631771 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 05:59:55.631779 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 05:59:55.631783 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 05:59:55.631797 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 05:59:55.631801 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 05:59:55.631814 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 05:59:55.631821 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 05:59:55.631825 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 05:59:55.631834 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.631842 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 05:59:55.631847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 05:59:55.631867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.631876 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 05:59:55.631881 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.631903 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 05:59:55.631931 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 05:59:55.631941 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 05:59:55.631948 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 05:59:55.631955 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 05:59:55.631963 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 05:59:55.631970 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 05:59:55.631978 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 05:59:55.631988 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220333" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 05:59:55.632002 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 05:59:55.632010 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 05:59:55.632014 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 05:59:55.632020 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.632026 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 05:59:55.632031 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 05:59:55.632057 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 05:59:55.632065 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.632070 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.632076 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.632080 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 05:59:55.632114 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 05:59:55.632124 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 05:59:55.632129 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 05:59:55.632134 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 05:59:55.632141 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220333" 2019-04-23 05:59:55.632148 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 05:59:55.632152 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 05:59:55.632158 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 05:59:55.632164 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 05:59:55.632169 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-04-23 05:59:55.632175 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 05:59:55.632182 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 05:59:55.632187 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 05:59:55.632190 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 05:59:55.632196 wsdl: in serializeType: returning: 220333 2019-04-23 05:59:55.632200 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220333 2019-04-23 05:59:55.632221 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220333 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 05:59:55.632226 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 05:59:55.632235 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7084"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 05:59:55.632250 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 05:59:55.632256 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220333 2019-04-23 05:59:55.632295 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 05:59:55.632374 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 05:59:55.632309 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 05:59:55.632321 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 05:59:55.632327 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 05:59:55.632331 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 05:59:55.632335 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 05:59:55.632343 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 05:59:55.632352 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 05:59:55.632361 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 05:59:55.632367 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 05:59:55.632397 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 05:59:55.632434 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 05:59:55.632446 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 05:59:55.640193 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 05:59:55.640211 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 05:59:55.640226 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 05:59:55.640235 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 05:59:55.640245 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 05:59:55.640253 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 05:59:55.640285 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 05:59:55.640293 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 05:59:55.640301 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 05:59:55.640344 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 05:59:55.960717 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 05:59:55.960756 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 05:59:55.960766 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 05:59:55.960772 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 05:59:55.960777 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 05:59:55.960782 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 05:59:55.960789 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 05:59:55.960794 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 05:59:55.960799 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 05:59:55.960804 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 03:59:50 GMT 2019-04-23 05:59:55.960811 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 05:59:55.960816 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 05:59:55.960821 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 05:59:55.960831 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 05:59:55.960858 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 05:59:55.960871 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 05:59:55.960881 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 05:59:55.960885 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 05:59:55.960890 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 05:59:55.960919 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 05:59:55.960931 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 05:59:55.960938 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 05:59:55.960966 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 05:59:55.960974 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 03:59:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 05:59:55.961013 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 05:59:55.961091 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 05:59:55.961157 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 05:59:55.961166 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 05:59:55.961309 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 05:59:55.961418 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 05:59:55.961425 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 05:59:55.961436 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 05:59:55.961448 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 05:59:55.961473 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 05:59:55.961527 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 05:59:55.961791 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 05:59:55.961808 nusoap_client: got fault 2019-04-23 05:59:55.961816 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 05:59:55.961821 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 05:59:55.961825 nusoap_client: detail =