Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 138.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702989-00034891639 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT IVECO
 Silnik:
JR T1594
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:04:38.797308 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:04:38.797417 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:38.797436 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:04:38.797460 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:38.797473 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:04:38.797488 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:04:38.797510 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:04:38.797519 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:38.797528 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:38.797539 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:04:38.797548 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:04:38.797558 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:04:38.797564 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:04:38.797568 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:04:38.797572 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:04:38.797576 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:04:38.797590 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:38.797793 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:38.797805 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:04:38.797811 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:04:38.797817 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:04:38.797830 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:04:38.797839 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:04:38.805683 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:04:38.805725 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:04:38.805747 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:04:38.805755 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:38.805761 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:38.805765 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:04:38.805770 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:04:38.805799 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:04:38.829979 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:04:38.830027 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:04:38.830042 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:38.830052 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:04:38.830062 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:04:38.830179 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:04:38.830193 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:04:38.830323 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:04:38.830338 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:04:38.830349 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:26 GMT 2019-04-25 00:04:38.830359 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:04:38.830369 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:04:38.830381 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:04:38.830484 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:04:38.830540 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:04:38.837886 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.837917 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.845794 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.845843 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.845904 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 00:04:38.853610 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.853730 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.853836 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.853864 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.853883 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 00:04:38.861168 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:04:38.861476 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:04:38.861643 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.861718 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.861800 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.861820 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.861836 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-25 00:04:38.868861 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:04:38.868945 soap_transport_http: read buffer of 1463 bytes 2019-04-25 00:04:38.868957 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:04:38.868963 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:04:38.869065 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:04:38.869104 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:04:38.869120 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:04:38.869128 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:04:38.869151 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:04:38.869157 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:04:38.869659 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:04:38.869686 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:04:38.869759 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.869769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:04:38.869793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.869826 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.869835 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.869855 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:38.869879 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.869887 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.869898 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:38.869917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.869947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.869959 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.869976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.869982 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.870000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.870037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:04:38.870061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.870089 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:04:38.870105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:04:38.870127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870152 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.870160 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870170 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:38.870189 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.870196 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870206 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:38.870224 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.870231 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870241 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:04:38.870254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.870295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.870311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:04:38.870336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870383 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.870390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870403 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:04:38.870421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.870449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:04:38.870466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:04:38.870488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870514 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.870521 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870531 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:04:38.870550 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.870557 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870567 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:04:38.870585 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.870592 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870602 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:04:38.870658 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.870680 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.870723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.870781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.870811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.870850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870892 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.870980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.871017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.871048 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:38.871089 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:04:38.871115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:38.871145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:04:38.871162 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871168 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:04:38.871184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871222 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.871322 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871344 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:38.871375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.871437 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.871468 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871478 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.871496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871552 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.871567 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871586 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:04:38.871601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.871667 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:04:38.871694 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871705 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:04:38.871741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.871845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.871893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.871938 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.871965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.871976 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.872000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872046 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.872058 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872075 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:04:38.872099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.872147 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:04:38.872177 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872188 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:04:38.872212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872241 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.872248 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872259 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:38.872286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.872303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.872327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.872369 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:04:38.872386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872393 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.872412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872440 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.872448 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872458 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:04:38.872472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.872498 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:04:38.872514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872521 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:04:38.872535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872561 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.872568 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872579 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:38.872599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.872606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.872629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.872735 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:04:38.872751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872759 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.872779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872809 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.872817 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872827 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:04:38.872840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.872865 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:04:38.872880 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872886 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:04:38.872900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.872924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.872994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.873021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.873057 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:04:38.873073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873080 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.873094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873161 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.873177 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:04:38.873202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.873227 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:04:38.873246 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873253 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:04:38.873267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873306 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.873314 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.873337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.873400 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.873425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873434 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.873454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873493 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.873503 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873518 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:04:38.873538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.873593 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:04:38.873614 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873621 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:04:38.873636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873744 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.873752 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873763 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:04:38.873776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.873802 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.873817 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873828 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.873880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873927 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.873940 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.873958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:04:38.873983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.874055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:04:38.874124 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874201 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:04:38.874231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874286 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.874299 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874321 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:04:38.874344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.874395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.874421 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874433 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.874455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874497 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.874510 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874527 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:04:38.874552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.874586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:04:38.874603 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874609 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:04:38.874623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874683 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.874696 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874714 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:04:38.874746 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.874758 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874774 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:04:38.874789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.874946 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.874977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.874989 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.875014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875063 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.875076 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875094 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:04:38.875119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.875162 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:04:38.875191 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875202 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:38.875228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.875293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.875337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.875379 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.875411 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875422 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.875448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875487 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.875508 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875527 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:38.875552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.875596 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:38.875625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875636 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:04:38.875662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875810 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:38.875824 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875842 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:04:38.875945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.875972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.875992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.876026 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876034 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.876061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876102 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876114 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.876229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.876262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:38.876308 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:04:38.876332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:38.876376 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:38.876411 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:04:38.876447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876494 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:38.876507 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876524 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:04:38.876549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.876595 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.876619 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876627 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.876642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.876738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.876755 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876766 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:38.876777 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:04:38.876789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:38.876813 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:38.876828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876835 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:04:38.876849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876874 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.876881 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:04:38.876908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.876915 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:04:38.876944 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.876950 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.876960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:04:38.876978 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.877016 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877029 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:38.877050 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.877057 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877067 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:04:38.877085 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.877091 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877104 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:04:38.877122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.877129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877139 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.877152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.877202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.877218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877225 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.877239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877264 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877271 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:04:38.877301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.877326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:04:38.877342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877348 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:04:38.877362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877447 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877457 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877468 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:04:38.877488 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.877522 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877528 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877538 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:38.877555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.877589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.877604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.877625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877649 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877658 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:04:38.877680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.877706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:04:38.877721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877754 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:38.877772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.877828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.877858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.877874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877880 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.877895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877921 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.877928 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:38.877951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.877976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:38.877991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.877998 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:04:38.878011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878035 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878042 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878052 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:04:38.878069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.878105 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878112 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878122 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:38.878134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.878167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.878181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.878202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878227 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:04:38.878257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.878289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:38.878305 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878311 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.878325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878350 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.878357 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878367 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:38.878392 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878400 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878414 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:38.878432 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878439 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878449 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:38.878466 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.878473 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878490 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:38.878508 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.878515 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878525 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:38.878537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.878578 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.878593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878600 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.878614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878639 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878646 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878656 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:04:38.878674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.878689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.878699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.878713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878744 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878751 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878761 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.878805 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.878836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878846 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.878864 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.878871 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878881 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:04:38.878898 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.878905 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878915 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:04:38.878932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.878939 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.878949 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:04:38.878995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.879003 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879013 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:04:38.879031 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:38.879038 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879048 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:04:38.879065 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879072 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879082 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.879100 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879106 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879116 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.879133 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879140 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879150 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:38.879167 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879174 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879183 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:38.879196 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.879265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.879293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879318 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.879325 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879335 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:38.879353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879359 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879369 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:38.879386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879393 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879405 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:38.879426 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.879433 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879443 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:04:38.879456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.879493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879515 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.879529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879555 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879562 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879572 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:04:38.879584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.879599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.879609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.879623 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879649 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879657 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.879709 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879735 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.879742 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879752 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:38.879769 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879776 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879787 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:04:38.879804 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.879811 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879820 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:38.879838 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.879844 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879853 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:04:38.879871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.879878 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879887 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:38.879904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.879911 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:38.879938 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879945 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879954 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.879972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.879978 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.879988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:04:38.880005 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.880011 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.880021 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:04:38.880038 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.880045 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.880054 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:38.880072 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.880079 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.880088 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:38.880101 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.880155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.880173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880179 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.880193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880218 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.880225 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880235 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:38.880252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.880258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.880291 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.880298 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880308 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:38.880325 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.880332 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880342 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.880376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.880421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.880547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880603 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:04:38.880642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.880659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.880669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.880683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880713 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880721 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.880774 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880799 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.880806 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880816 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:38.880834 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.880840 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880850 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:04:38.880872 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.880879 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880889 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:04:38.880907 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.880914 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880924 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:04:38.880941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.880948 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880958 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:38.880975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.880982 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.880992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:38.881009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.881016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.881043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.881051 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881061 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:04:38.881078 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.881085 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881095 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:04:38.881113 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.881120 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881130 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:04:38.881148 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.881155 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881164 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:38.881182 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.881189 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881198 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:38.881211 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.881344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.881388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882370 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882387 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882408 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882434 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.882476 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882509 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.882517 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882528 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:04:38.882548 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.882555 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882566 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:04:38.882584 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.882591 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882602 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:04:38.882621 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.882628 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882638 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:04:38.882657 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.882664 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882674 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:04:38.882693 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.882701 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882711 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:04:38.882729 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.882736 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882746 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:04:38.882764 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.882771 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882781 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:04:38.882800 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.882807 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882829 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:04:38.882848 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.882855 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882864 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:04:38.882882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.882889 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:04:38.882916 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.882923 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882932 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:04:38.882949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.882956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.882966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.882984 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.882990 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.883000 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:04:38.883013 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.883080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.883100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883108 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:04:38.883132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883158 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.883165 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883175 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:04:38.883188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.883214 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.883230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883236 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.883250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883277 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.883284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883293 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:04:38.883320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.883346 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:04:38.883362 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883369 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:04:38.883388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883426 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.883433 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.883463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.883470 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883480 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:38.883498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.883505 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883514 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:38.883532 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.883539 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883549 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:04:38.883562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.883615 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:04:38.883630 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883636 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.883650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883693 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.883700 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883714 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:04:38.883727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.883742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.883751 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:04:38.883764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.883791 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:04:38.883798 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.883807 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:04:38.883819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.883835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.883848 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.883873 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.883880 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.883889 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:04:38.883906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.883913 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.883922 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:04:38.883939 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.883945 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.883955 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:04:38.883971 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:04:38.883978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884001 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:04:38.884018 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.884025 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884039 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:04:38.884057 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.884064 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884074 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:04:38.884091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.884098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884108 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:38.884126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.884132 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884142 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:04:38.884159 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.884166 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884176 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:04:38.884193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.884200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.884222 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:04:38.884271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.884288 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884295 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:04:38.884328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.884362 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884372 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.884385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.884411 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.884433 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884440 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.884454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884481 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:38.884488 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884498 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:04:38.884511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.884537 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:04:38.884551 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:38.884583 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.884603 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:38.884613 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:04:38.884631 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:38.884638 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:38.884647 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:04:38.884665 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.884671 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:38.884681 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:04:38.884693 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:04:38.884717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.884733 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884739 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.884753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884779 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.884786 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.884813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.884820 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884833 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:04:38.884851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.884858 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884868 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:04:38.884880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.884913 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.884928 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884934 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.884948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884973 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.884980 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.884989 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:04:38.885002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.885027 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.885052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885081 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885089 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885103 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.885148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885174 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885182 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885192 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:04:38.885210 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885217 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885227 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:04:38.885246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.885253 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885263 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:04:38.885281 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885288 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885298 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:04:38.885316 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.885323 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885333 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:04:38.885350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885357 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885367 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:04:38.885385 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.885402 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885412 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:04:38.885435 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885443 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885457 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:04:38.885476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885493 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:04:38.885506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.885553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.885572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885579 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:04:38.885593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885620 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885631 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885725 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:04:38.885752 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.885760 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885770 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:38.885789 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.885796 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885805 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:38.885823 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885830 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885840 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:38.885858 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.885865 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885875 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:04:38.885888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.885932 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.885949 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.885955 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.885973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886000 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886006 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.886074 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.886091 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886102 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:38.886112 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:04:38.886125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:04:38.886149 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:04:38.886165 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886171 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:04:38.886186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886211 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.886219 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886229 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:04:38.886242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.886267 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.886283 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886289 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.886308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886334 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:38.886341 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886351 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:04:38.886364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.886390 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:04:38.886405 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886411 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:04:38.886432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.886465 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.886488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.886514 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.886529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886536 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.886550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886576 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886583 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886593 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:04:38.886620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.886635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.886645 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:04:38.886658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886697 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886705 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886715 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.886758 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886783 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.886791 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886801 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:04:38.886819 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.886825 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886834 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:04:38.886852 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.886858 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886867 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:04:38.886884 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.886891 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886900 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:04:38.886917 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.886924 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886933 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:04:38.886951 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:38.886957 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.886971 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:04:38.886989 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:38.886996 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887005 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:04:38.887023 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:04:38.887030 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887039 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:04:38.887057 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.887064 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887073 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:04:38.887090 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887097 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887107 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:04:38.887125 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887132 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887141 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:04:38.887158 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887165 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887174 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:04:38.887191 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887198 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887207 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:04:38.887220 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.887282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.887314 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:04:38.887340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887367 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887374 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887384 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:04:38.887398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.887430 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.887446 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887453 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.887472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887498 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.887505 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887515 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:04:38.887528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.887554 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:04:38.887569 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887576 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.887590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887629 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887636 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887645 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:04:38.887663 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.887689 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887698 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:04:38.887715 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.887722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887731 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:04:38.887747 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.887754 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:04:38.887779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.887814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.887828 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887834 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.887848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887885 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.887893 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887903 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:04:38.887916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.887930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.887940 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.887954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.887982 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.887989 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888003 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.888047 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888072 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.888079 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:04:38.888106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.888113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:04:38.888140 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888147 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888156 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:04:38.888174 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.888181 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888190 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:04:38.888207 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888214 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888224 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:04:38.888241 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888248 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888258 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:04:38.888275 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:38.888282 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888292 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:04:38.888318 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.888358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.888376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888382 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:04:38.888409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888440 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.888448 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888458 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:04:38.888477 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888484 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888494 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:04:38.888512 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888519 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888529 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:04:38.888547 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.888554 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888564 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:04:38.888582 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888589 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888615 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:04:38.888634 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888640 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888650 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:04:38.888680 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888693 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888703 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:04:38.888719 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.888726 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888748 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:04:38.888761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.888811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.888826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888833 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:04:38.888851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888876 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.888883 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:04:38.888905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.888930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:04:38.888947 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:04:38.888953 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:04:38.888964 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:04:38.888980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.888987 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:04:38.889000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.889023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.889043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:04:38.889059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.889070 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:04:38.889079 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:04:38.889096 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.889103 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:04:38.889113 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:04:38.889129 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:04:38.889142 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:04:38.889152 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:04:38.889169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.889176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.889189 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.889207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.889214 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.889224 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.889240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.889247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.889256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.889273 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.889279 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:04:38.889289 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.889319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.889326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:04:38.889335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.889353 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:38.889360 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:04:38.889370 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:04:38.889387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.889403 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.889413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.889436 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:04:38.889444 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:04:38.889454 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:04:38.889472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.889479 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:04:38.889489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.889506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.889513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:04:38.889523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.889540 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:04:38.889546 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:04:38.889556 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:04:38.889571 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:04:38.889625 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.889654 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:04:38.889700 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.889725 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:04:38.889750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.889775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:04:38.889813 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.889840 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:04:38.889866 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.889892 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:04:38.889918 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:04:38.889943 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:04:38.889968 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:04:38.889993 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:04:38.890034 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:04:38.890061 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:04:38.890086 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.890112 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:04:38.890137 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.890163 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:04:38.890188 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.890213 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:04:38.890239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.890264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:04:38.890290 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.890329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:38.890356 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.890382 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:38.890409 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.890595 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:04:38.890636 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.890664 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:04:38.890690 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.890715 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:04:38.890741 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.890769 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:38.890795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.890821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:04:38.890848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.890873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.890899 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.890924 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.890950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.890976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.891001 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.891027 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:04:38.891061 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:04:38.891099 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:04:38.891125 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.891150 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:04:38.891176 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.891202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.891227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.891253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:04:38.891279 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.891310 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:04:38.891350 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.891376 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:04:38.891403 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.891437 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:04:38.891465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.891491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:04:38.891518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.891546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:04:38.891574 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891593 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891619 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.891646 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891663 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891681 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891707 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.891733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.891836 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891862 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.891888 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891914 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.891940 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891958 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.891984 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.892010 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892028 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892059 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.892087 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892113 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.892139 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892165 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.892191 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892218 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.892244 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892270 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.892297 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892340 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.892366 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892397 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.892428 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892456 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.892482 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892508 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.892534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.892697 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892732 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.892788 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892815 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.892841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.892928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.892997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.893049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.893152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893204 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.893257 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893283 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.893311 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893329 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893346 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893399 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.893430 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893457 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:38.893483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.893570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.893692 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893718 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:04:38.893744 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893771 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.893797 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893823 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.893849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893867 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893901 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.893954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.893989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:04:38.894247 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894265 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894291 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.894317 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894334 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894351 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894377 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.894403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.894514 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894540 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894566 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894592 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894618 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894635 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894661 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894687 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894704 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894730 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894757 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894783 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894810 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894837 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.894863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894894 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894947 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:04:38.894973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.894991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895017 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:04:38.895044 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895070 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.895097 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895123 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.895149 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895176 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.895202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.895358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.895451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895478 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.895505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895539 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.895597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:04:38.895726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895804 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.895831 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.895934 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.895961 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:04:38.895987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896005 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896023 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896040 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896067 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:04:38.896094 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896120 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:04:38.896146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896186 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.896238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:04:38.896360 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896388 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:04:38.896415 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896447 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:04:38.896474 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896500 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:04:38.896527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.896632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:04:38.896788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:04:38.896816 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.896883 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.896935 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.896985 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.897033 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.897082 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.897130 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.897179 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.897245 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.897294 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.897342 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.897390 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.897444 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.897494 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.897543 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.897590 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.897638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.897695 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.897746 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.897794 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.897859 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.897938 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.898002 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.898051 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.898099 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.898146 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.898195 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.898245 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.898294 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.898362 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.898410 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.898466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.898524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.898573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.898621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.898670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.898717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.898766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.898829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.898881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.898930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.898978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.899027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.899074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.899121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.899170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.899220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.899282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.899331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.899383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.899437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.899674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.899725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.899778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.899830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.899879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.899927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.899974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.900021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.900071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.900119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.900171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.900219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.900268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.900325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.900373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.900427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.900477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.900525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.900573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.900622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.900679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.900728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.900776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.900826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.900873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.900920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.900969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.901018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.901065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.901113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.901162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.901210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.901260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.901309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.901361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.901416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.901471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.901518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.901565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.901612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.901661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.901711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.901765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.901813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.901862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.901918 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:04:38.901946 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.902014 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.902070 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.902125 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.902185 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.902240 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.902294 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.902348 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.902403 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.902463 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.902518 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.902573 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.902628 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.902682 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.902737 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.902791 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.902845 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.902901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.902956 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.903011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.903064 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.903120 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.903174 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.903228 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.903282 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.903338 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.903436 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.903492 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.903546 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.903600 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.903654 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.903714 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.903782 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:04:38.903808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.903863 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.903919 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.903973 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.904028 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.904085 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.904242 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.904301 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.904355 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.904411 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.904472 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.904527 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.904581 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.904635 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.904690 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.904752 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.904807 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.904863 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.904917 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.904972 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.905026 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.905282 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.905337 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.905393 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.905454 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.905510 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.905565 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.905619 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.905674 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.905742 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.905794 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.905846 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.905905 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:04:38.905928 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.905976 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.906038 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.906087 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.906141 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.906191 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.906239 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.906288 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.906336 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.906385 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.906439 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.906488 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.906537 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.906587 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.906636 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.906745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.906837 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.906887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.906937 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.906986 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.907034 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.907084 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.907134 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.907182 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.907231 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.907286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.907335 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.907384 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.907440 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.907489 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.907538 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.907588 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.907657 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:04:38.907678 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.907728 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.907777 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.907826 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.907875 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.907924 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:04:38.907973 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:04:38.908022 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:04:38.908075 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.908125 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.908174 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.908223 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.908272 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.908335 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.908390 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.908446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.908497 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.908550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.908601 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.908663 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.908712 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.908761 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.908810 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.908859 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:04:38.908908 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.908957 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.909006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.909055 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.909104 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.909153 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.909202 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.909250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.909322 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:04:38.909340 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:04:38.909371 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:04:38.909399 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:04:38.909431 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:04:38.909463 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:04:38.909485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.909503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.909513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.909523 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.909533 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.909542 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:38.909551 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:38.909560 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:38.909568 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.909577 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.909585 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.909594 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.909615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.909634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.909643 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.909651 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.909658 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.909666 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.909675 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.909684 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.909691 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.909699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.909707 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.909715 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:38.909729 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.909738 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.909745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.909754 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.909762 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.909770 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.909779 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.909787 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.909795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.909803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.909811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.909819 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.909827 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.909835 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:38.909843 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:38.909850 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:38.909858 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.909865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.909872 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.909880 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.909887 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.909894 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.909902 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.909909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.909916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.909924 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.909931 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.909938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.909945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.909953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.909960 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.909967 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:38.909974 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.909981 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.909988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.909996 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.910006 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.910015 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.910022 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.910029 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.910036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.910045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.910053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.910062 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.910069 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.910077 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:38.910084 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:38.910091 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:38.910098 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.910105 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.910112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.910119 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.910129 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.910137 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.910144 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.910151 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.910158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.910165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.910172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.910179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.910186 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.910193 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.910200 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.910207 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:38.910215 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.910222 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.910228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.910236 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.910243 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.910249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.910256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.910263 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.910270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:04:38.910278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.910285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:04:38.910293 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:04:38.910314 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:04:38.910321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:04:38.910336 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:04:38.910343 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:04:38.910350 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:04:38.910357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:04:38.910364 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:04:38.910371 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:04:38.910378 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.910387 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.910393 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:04:38.910400 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:04:38.910407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:04:38.910414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.910426 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:04:38.910434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:04:38.910442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:04:38.910449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:04:38.910456 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:04:38.910463 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:04:38.910469 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:04:38.910476 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:04:38.910484 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:04:38.910491 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:04:38.910498 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:04:38.910504 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:04:38.910511 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:04:38.910525 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:04:38.910768 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:04:38.910780 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:38.910786 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:38.910791 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:04:38.910798 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:04:38.910802 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:04:38.910806 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:04:38.910816 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:04:38.910825 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:04:38.910895 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.910903 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:38.910918 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:04:38.910941 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:04:38.910947 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:04:38.910952 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:04:38.910956 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:04:38.910962 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:38.910975 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:38.910982 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:38.910987 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:38.910999 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.911009 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:04:38.911014 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:04:38.911039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.911048 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:38.911053 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.911077 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:04:38.911083 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:04:38.911087 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:04:38.911090 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:04:38.911094 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:04:38.911098 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:04:38.911103 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:38.911107 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:04:38.911117 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:04:38.911129 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:38.911136 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:38.911140 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:04:38.911146 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.911151 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:04:38.911155 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:04:38.911179 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:04:38.911186 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.911191 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.911198 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.911202 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:04:38.911213 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:04:38.911221 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:38.911225 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:38.911231 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:04:38.911237 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148080" 2019-04-25 00:04:38.911244 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:38.911248 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:38.911253 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:38.911259 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:38.911264 wsdl: in serializeType: returning: 148080 2019-04-25 00:04:38.911270 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:04:38.911277 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:04:38.911281 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:04:38.911284 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:04:38.911289 wsdl: in serializeType: returning: 148080 2019-04-25 00:04:38.911294 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148080 2019-04-25 00:04:38.911326 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148080 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:04:38.911336 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:04:38.911345 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9650"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:04:38.911360 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:04:38.911366 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148080 2019-04-25 00:04:38.911416 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:04:38.911505 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:04:38.911438 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:04:38.911451 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:04:38.911457 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:04:38.911461 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:04:38.911465 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:04:38.911473 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:38.911483 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:38.911492 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:04:38.911498 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:04:38.911530 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:04:38.911542 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:04:38.911551 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:04:38.919499 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:04:38.919522 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:04:38.919535 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:04:38.919542 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:04:38.919547 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:04:38.919562 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:04:38.919566 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:04:38.919571 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:04:38.919576 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:04:38.919608 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:04:38.929536 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:04:38.929564 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:04:38.929584 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:38.929593 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:04:38.929599 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:04:38.929604 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:04:38.929611 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:04:38.929616 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:04:38.929621 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:04:38.929627 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:04:26 GMT 2019-04-25 00:04:38.929645 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:04:38.929650 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:04:38.929656 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:04:38.929665 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:04:38.929691 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:04:38.929702 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:04:38.929711 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:04:38.929716 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:04:38.929721 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:04:38.929749 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:04:38.929760 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:04:38.929767 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:04:38.930049 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:04:38.930058 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:04:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:04:38.930088 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:04:38.930159 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:04:38.930227 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:04:38.930236 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:04:38.930420 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:04:38.930530 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:04:38.930538 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:04:38.930550 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:04:38.930561 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:04:38.930599 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:04:38.930672 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:04:38.930700 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:04:38.930711 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:04:38.930721 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:04:38.930726 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:04:38.930731 nusoap_client: detail =