Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 138.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702989-00034891639 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FIAT IVECO
 Silnik:
JR T1594
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:07:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:07:52.832692 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:07:52.832747 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:07:52.832762 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:07:52.832779 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:07:52.832789 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:07:52.832798 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:07:52.832813 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:07:52.832821 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:07:52.832828 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:07:52.832837 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:07:52.832847 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:07:52.832859 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:07:52.832864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:07:52.832869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:07:52.832873 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:07:52.832877 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:07:52.832889 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:07:52.832903 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:07:52.832912 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:07:52.832917 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:07:52.832923 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:07:52.832932 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:07:52.832941 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:07:52.840297 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:07:52.840351 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:07:52.840375 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:07:52.840390 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:07:52.840400 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:07:52.840408 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:07:52.840417 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:07:52.840460 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:07:52.867255 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:07:52.867295 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:07:52.867302 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:07:52.867308 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:07:52.867313 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:07:52.867319 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:07:52.867324 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:07:52.867330 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:07:52.867336 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:07:52.867341 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:07:45 GMT 2019-02-24 06:07:52.867347 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:07:52.867352 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:07:52.867358 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:07:52.867370 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:07:52.867411 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:07:52.874453 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:07:52.874616 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:07:52.875107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:07:52.881682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.881809 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:07:52.882297 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.883433 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.889158 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.889535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.889583 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:07:52.890099 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.890326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.890578 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.891149 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:07:52.891517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:07:52.891548 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:07:52.892098 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:07:52.896381 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.896808 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:07:52.897304 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.897869 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:07:52.898461 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.898481 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.898938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:07:52.898958 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:07:52.899575 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-24 06:07:52.900717 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:07:52.901017 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:07:52.901032 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:07:52.901037 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:07:52.901133 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:07:52.901175 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:07:52.901190 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:07:52.901197 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:07:52.901214 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:07:52.901219 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:07:52.901456 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:07:52.901473 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:07:52.901522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901531 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:07:52.901551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901587 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.901596 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901611 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:07:52.901632 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.901639 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:07:52.901665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.901713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.901729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.901753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901780 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.901788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:07:52.901812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.901839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:07:52.901855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:07:52.901875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901909 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.901916 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901926 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:07:52.901944 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.901951 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901960 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:07:52.901978 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.901985 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.901994 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:07:52.902007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.902041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.902056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:07:52.902080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902105 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.902112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:07:52.902135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.902161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:07:52.902176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:07:52.902195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902220 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.902227 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902236 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:07:52.902254 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.902260 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902278 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:07:52.902296 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.902302 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902312 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:07:52.902337 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.902344 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902354 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.902366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.902416 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.902438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902449 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.902474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.902645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.902664 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902676 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:07:52.902686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:07:52.902698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:07:52.902723 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:07:52.902739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902745 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:07:52.902760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902785 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.902792 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902802 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:07:52.902815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.902839 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.902855 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902862 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.902876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902900 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.902908 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902917 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:07:52.902930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.902955 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:07:52.902970 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.902976 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:07:52.902990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.903021 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903030 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.903043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903067 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.903082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903088 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.903103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903127 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.903134 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903144 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:07:52.903156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903181 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:07:52.903196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903202 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:07:52.903216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903240 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.903247 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903257 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:07:52.903274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.903289 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.903311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903352 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:07:52.903367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903374 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.903388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903412 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.903419 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903429 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:07:52.903444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903475 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:07:52.903491 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903497 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:07:52.903511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903536 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.903543 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903553 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:07:52.903572 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.903579 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903589 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.903602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903630 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:07:52.903645 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903653 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.903672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903706 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.903714 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903723 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:07:52.903736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903761 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:07:52.903776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903782 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:07:52.903796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.903827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.903849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:07:52.903888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903895 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.903908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903933 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.903940 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903950 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:07:52.903962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.903977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.903987 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:07:52.904009 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904015 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:07:52.904029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.904060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.904082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904106 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.904121 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904127 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.904141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904166 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.904173 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904183 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:07:52.904195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904220 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:07:52.904235 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904241 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:07:52.904254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904278 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.904285 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904295 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:07:52.904307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904339 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.904354 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904361 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.904375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904399 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.904406 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904416 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:07:52.904429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904459 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:07:52.904474 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904481 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:07:52.904495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904519 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.904526 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904536 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:07:52.904548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904573 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.904588 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904594 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.904608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904633 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.904642 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:07:52.904664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904689 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:07:52.904704 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904710 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:07:52.904724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904748 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.904755 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904765 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:07:52.904782 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.904789 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904798 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:07:52.904811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904840 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.904855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904861 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.904874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904899 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.904906 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904916 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:07:52.904929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.904954 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:07:52.904969 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.904974 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:07:52.904988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.905020 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.905046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.905071 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.905086 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905092 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.905106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905130 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.905137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905147 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:07:52.905159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.905184 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:07:52.905199 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905205 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:07:52.905219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905244 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:07:52.905251 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905260 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:07:52.905273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.905298 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.905313 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905324 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.905339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905363 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905369 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.905430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.905452 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905464 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:07:52.905474 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:07:52.905486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:07:52.905510 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:07:52.905526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905532 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:07:52.905546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905572 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:07:52.905579 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905589 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:07:52.905607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.905632 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.905647 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905653 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.905666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905689 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905696 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.905753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.905768 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905779 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:07:52.905789 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:07:52.905800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:07:52.905824 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:07:52.905839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905846 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:07:52.905860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.905892 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:07:52.905920 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.905926 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:07:52.905954 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.905961 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.905970 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:07:52.905987 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.905994 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906004 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:07:52.906022 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.906028 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906038 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:07:52.906055 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.906061 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906071 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:07:52.906088 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.906094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.906116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.906165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.906181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906187 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.906203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906227 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906234 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:07:52.906256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.906280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:07:52.906295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906301 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:07:52.906320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906347 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906354 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906364 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:07:52.906382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.906415 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906422 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906431 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:07:52.906448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.906482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.906498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.906518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906542 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906550 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:07:52.906572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.906598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:07:52.906613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:07:52.906633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906674 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.906687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.906711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.906726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906733 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.906747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906772 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906779 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:07:52.906801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.906826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:07:52.906841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906847 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:07:52.906860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906885 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906891 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906901 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:07:52.906919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.906953 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.906960 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.906970 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:07:52.906982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.907014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.907029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907035 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.907049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907074 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.907081 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:07:52.907104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.907129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:07:52.907143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907149 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.907163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907188 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907195 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907204 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:07:52.907222 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.907229 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907239 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:07:52.907256 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.907263 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907272 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:07:52.907289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907296 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:07:52.907330 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907338 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907348 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:07:52.907361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.907401 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.907417 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907423 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.907436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907469 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907487 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:07:52.907500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.907515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.907525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.907539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907578 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907585 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907595 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907607 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.907638 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.907671 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.907698 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.907704 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907714 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:07:52.907732 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.907738 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907748 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:07:52.907765 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.907772 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907781 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:07:52.907799 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.907806 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907815 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:07:52.907833 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:07:52.907839 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907849 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:07:52.907867 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907873 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907883 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.907900 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907906 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907916 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.907933 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907949 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:07:52.907967 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.907973 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.907982 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:07:52.907995 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.908064 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.908087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908112 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.908119 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908128 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:07:52.908146 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908153 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908162 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:07:52.908179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908186 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:07:52.908213 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.908220 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908229 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:07:52.908241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.908287 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908308 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.908329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908356 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908372 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:07:52.908385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.908410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.908424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908451 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.908510 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908535 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.908542 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908551 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:07:52.908577 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908584 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908594 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:07:52.908611 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.908618 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908627 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:07:52.908645 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.908651 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908661 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:07:52.908678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.908685 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908694 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:07:52.908711 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.908718 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908727 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:07:52.908744 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908751 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908760 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.908778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908784 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908794 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:07:52.908811 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908817 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908827 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:07:52.908844 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908850 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908860 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:07:52.908877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.908883 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908893 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:07:52.908905 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.908958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.908975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.908982 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.908996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909021 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909028 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909037 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:07:52.909055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.909062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.909089 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909105 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:07:52.909122 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.909129 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909138 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.909187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909208 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.909224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909249 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:07:52.909278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.909293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.909302 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.909321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909351 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.909411 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909437 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.909443 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909453 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:07:52.909471 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909477 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909487 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:07:52.909509 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.909516 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909525 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:07:52.909543 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.909549 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909559 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:07:52.909576 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.909583 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909592 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:07:52.909609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.909616 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909626 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:07:52.909643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.909676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909683 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909693 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:07:52.909710 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909716 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909726 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:07:52.909743 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909750 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909759 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:07:52.909777 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909783 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909793 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:07:52.909810 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.909817 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909826 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:07:52.909839 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.909898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.909914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909943 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909950 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909972 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.909988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.910002 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910027 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.910034 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910044 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:07:52.910062 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.910068 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910078 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:07:52.910096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.910103 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910112 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:07:52.910130 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.910137 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910146 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:07:52.910163 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.910170 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910180 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:07:52.910197 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.910204 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910213 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:07:52.910230 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.910237 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910246 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:07:52.910264 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.910279 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910288 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:07:52.910305 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.910312 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910327 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:07:52.910345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.910352 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910361 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:07:52.910379 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.910385 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910395 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:07:52.910412 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.910426 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910435 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:07:52.910452 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.910459 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.910485 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.910492 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910501 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:07:52.910514 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.910596 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910602 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:07:52.910624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910650 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.910657 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910667 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:07:52.910680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.910706 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910728 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910734 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.910747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910772 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.910779 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910789 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:07:52.910801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.910826 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:07:52.910841 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910847 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:07:52.910865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.910898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.910925 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.910932 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910941 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:07:52.910958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.910965 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.910974 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:07:52.910991 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.910998 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911007 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:07:52.911019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.911057 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:07:52.911072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911078 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.911096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911121 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.911128 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911138 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:07:52.911151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.911176 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:07:52.911189 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.911215 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911222 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.911232 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.911260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.911282 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911307 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.911313 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911329 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:07:52.911347 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.911354 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911364 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:07:52.911381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.911387 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911401 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:07:52.911419 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:07:52.911426 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911435 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:07:52.911453 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.911459 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911469 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:07:52.911486 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.911493 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911502 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:07:52.911519 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.911526 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911535 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:07:52.911553 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.911566 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911576 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:07:52.911593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.911600 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911609 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:07:52.911627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.911633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911642 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.911655 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:07:52.911705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.911722 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:07:52.911749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911775 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.911782 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.911804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.911829 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.911844 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911851 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.911864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911893 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:07:52.911900 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911910 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:07:52.911923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.911938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.911947 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:07:52.911961 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:07:52.911987 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.911994 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:07:52.912003 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:07:52.912021 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:07:52.912027 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:07:52.912037 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:07:52.912054 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.912061 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:07:52.912070 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:07:52.912083 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:07:52.912107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.912123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912129 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.912147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912173 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.912180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912190 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.912208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912214 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912224 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:07:52.912241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912247 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912257 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:07:52.912269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.912302 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912329 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.912343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912368 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912375 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912385 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:07:52.912398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.912413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.912423 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.912436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912467 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912475 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.912528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912554 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912564 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912589 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:07:52.912619 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912630 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:07:52.912676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.912686 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912701 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:07:52.912733 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912753 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912771 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:07:52.912798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.912805 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912815 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:07:52.912833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912839 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912854 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:07:52.912872 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.912879 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912888 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:07:52.912906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912913 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912922 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:07:52.912940 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.912946 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.912956 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:07:52.912969 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.913016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.913034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:07:52.913059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913084 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.913091 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913101 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:07:52.913120 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.913126 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913136 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:07:52.913153 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.913160 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913170 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:07:52.913187 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.913193 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913203 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:07:52.913220 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.913226 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913236 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:07:52.913248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.913290 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.913306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913312 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.913337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.913426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.913443 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913454 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:07:52.913464 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:07:52.913476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:07:52.913500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:07:52.913515 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913521 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:07:52.913534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913559 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.913566 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913575 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:07:52.913588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.913613 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.913627 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913634 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.913652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913677 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:07:52.913684 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913694 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:07:52.913706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.913731 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:07:52.913746 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913752 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:07:52.913766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.913797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913806 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.913818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.913843 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.913858 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913864 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.913882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913907 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.913914 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913924 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:07:52.913936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.913951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.913961 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:07:52.913974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914001 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914008 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914018 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.914060 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914085 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914093 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914103 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:07:52.914120 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914127 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914137 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:07:52.914154 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914161 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914170 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:07:52.914188 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914194 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914212 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:07:52.914238 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914249 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914266 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:07:52.914298 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:07:52.914310 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914335 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:07:52.914366 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:07:52.914379 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914396 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:07:52.914426 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:07:52.914437 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914454 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:07:52.914486 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.914496 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914512 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:07:52.914532 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914539 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914549 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:07:52.914567 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914574 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914583 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:07:52.914600 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914607 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914616 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:07:52.914633 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914640 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914649 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:07:52.914662 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.914723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.914742 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914749 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:07:52.914769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.914805 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914815 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:07:52.914828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.914854 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.914869 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914875 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.914888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914913 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.914920 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914930 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:07:52.914942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.914967 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:07:52.914982 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.914988 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.915002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915027 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915034 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915043 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:07:52.915061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.915067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915081 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:07:52.915099 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.915106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:07:52.915132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915139 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915148 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:07:52.915161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.915207 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915222 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915228 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.915242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915267 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915274 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915284 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:07:52.915296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.915329 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.915343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915376 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915394 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915407 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.915438 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.915470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:07:52.915497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.915503 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915513 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:07:52.915530 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915537 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915546 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:07:52.915563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.915570 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915580 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:07:52.915597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:07:52.915634 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915640 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915649 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:07:52.915666 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:07:52.915673 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915688 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:07:52.915701 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.915740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.915756 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915763 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:07:52.915777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915801 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.915808 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915818 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:07:52.915836 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915842 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915852 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:07:52.915869 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915875 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915885 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:07:52.915902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.915908 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915922 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:07:52.915940 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915947 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915956 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:07:52.915973 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.915980 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.915989 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:07:52.916007 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.916013 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916023 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:07:52.916040 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.916046 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916056 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:07:52.916068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.916120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.916135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:07:52.916160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916185 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.916192 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:07:52.916215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.916240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:07:52.916256 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:07:52.916263 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:07:52.916276 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:07:52.916291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916298 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:07:52.916311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.916361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:07:52.916377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.916388 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:07:52.916398 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:07:52.916415 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.916422 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:07:52.916436 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:07:52.916453 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:07:52.916460 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:07:52.916470 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:07:52.916487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.916493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.916502 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.916519 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.916526 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.916535 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.916552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.916558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.916568 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.916591 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.916597 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:07:52.916606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.916623 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.916629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:07:52.916638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.916655 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:07:52.916661 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:07:52.916670 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:07:52.916687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.916693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.916703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.916720 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:07:52.916726 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:07:52.916735 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:07:52.916752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.916759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:07:52.916768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.916784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.916791 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:07:52.916804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.916821 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:07:52.916827 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:07:52.916837 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:07:52.916851 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:07:52.916895 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.916923 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:07:52.916950 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.916978 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:07:52.917004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.917030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:07:52.917056 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.917082 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:07:52.917109 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.917134 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:07:52.917160 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:07:52.917186 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:07:52.917212 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:07:52.917238 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:07:52.917287 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:07:52.917313 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:07:52.917347 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.917374 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:07:52.917400 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.917426 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:07:52.917452 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.917478 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:07:52.917503 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.917529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:07:52.917720 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.917748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:07:52.917774 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.917800 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:07:52.917827 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.917853 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:07:52.917878 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.917905 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:07:52.917931 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.917957 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:07:52.917983 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.918011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:07:52.918038 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.918065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:07:52.918091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.918118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.918144 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.918169 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.918195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.918221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.918247 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.918273 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:07:52.918299 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:07:52.918334 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:07:52.918360 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.918386 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:07:52.918412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.918443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.918469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.918495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:07:52.918522 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.918548 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:07:52.918574 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.918600 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:07:52.918629 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.918655 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:07:52.918682 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.918708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:07:52.918734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.918761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:07:52.918789 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918807 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918833 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.918858 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918875 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918892 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918917 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.918942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.918992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.919043 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919068 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919094 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919119 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919149 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919166 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919192 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919218 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919235 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919261 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919287 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919313 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919345 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919371 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.919396 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919448 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919474 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.919499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.919568 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919593 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.919619 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919645 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.919671 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919696 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.919722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.919888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919922 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.919973 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.919999 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.920025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.920110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.920228 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920287 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920312 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.920344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.920452 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.920508 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920526 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920543 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920587 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.920613 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920639 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:07:52.920664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920681 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920698 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920724 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.920750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.920869 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920895 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:07:52.920921 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920946 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.920972 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.920997 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.921023 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.921124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:07:52.921308 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921330 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921356 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.921381 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921398 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921415 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921441 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.921467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.921567 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921593 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.921618 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921643 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.921669 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921686 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921711 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.921736 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921753 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921778 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.921809 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921835 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.921862 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921887 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.921913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921939 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.921964 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.921990 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:07:52.922015 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922033 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922058 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:07:52.922084 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922109 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.922135 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922160 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.922186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922212 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.922238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.922394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922411 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922452 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.922483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922511 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.922536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922595 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.922621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:07:52.922738 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922772 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922788 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.922840 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.922942 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.922968 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:07:52.922994 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923011 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923028 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923045 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923071 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:07:52.923101 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923127 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:07:52.923152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.923238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:07:52.923369 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923411 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:07:52.923455 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923490 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:07:52.923538 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923574 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:07:52.923611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.923715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:07:52.923866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:07:52.923893 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.923997 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.924094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.924190 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.924290 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.924395 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.924491 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.924590 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.924709 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.924805 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.924903 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.925001 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.925091 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.925191 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.925288 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.925393 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.925486 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.925581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.925677 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.925772 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.925886 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.925994 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.926102 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.926198 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.926277 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.926353 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.926447 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.926540 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.926636 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.926767 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.926862 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.926956 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.927073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.927165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.927265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.927374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.927462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.927560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.927674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.927782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.927881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.927975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.928068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.928403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.928499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.928601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.928665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.928756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.928853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.928951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.929054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.929147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.929246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.929362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.929467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.929563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.929656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.929732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.929808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.929888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.929977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.930084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.930176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.930267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.930393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.930475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.930553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.930632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.930706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.930795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.930887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.930988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.931082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.931168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.931256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.931347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.931432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.931521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.931607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.931690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.931775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.931861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.931951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.932048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.932144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.932253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.932385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.932479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.932576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.932669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.932771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.932870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.932966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.933085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.933178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.933273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.933392 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:07:52.933440 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.933563 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.933672 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.933780 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.933897 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.934007 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.934118 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.934229 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.934351 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.934464 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.934577 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.934691 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.934811 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.934923 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.935035 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.935146 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.935257 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.935393 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.935510 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.935623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.935736 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.935847 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.935959 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.936071 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.936184 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.936302 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.936461 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.936571 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.936685 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.936795 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.936903 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.937013 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.937139 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:07:52.937185 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.937304 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.937381 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.937436 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.937496 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.937551 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.937604 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.937662 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.937714 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.937768 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.937822 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.937875 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.937928 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.938184 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.938239 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.938296 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.938357 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.938413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.938472 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.938526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.938579 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.938637 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.938699 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.938752 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.938811 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.938865 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.938918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.938974 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.939027 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.939120 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.939192 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.939247 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.939308 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:07:52.939344 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.939394 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.939445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.939529 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.939595 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.939644 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.939700 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.939748 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.939795 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.939843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.939891 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.939939 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.939988 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.940036 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.940083 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.940131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.940178 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.940227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.940275 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.940329 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.940377 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.940426 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.940483 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.940532 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.940580 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.940634 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.940681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.940728 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.940776 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.940847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.940911 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.940962 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.941018 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:07:52.941047 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.941098 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.941147 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.941196 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.941245 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.941295 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:07:52.941352 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:07:52.941402 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:07:52.941460 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.941512 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.941561 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.941611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.941660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.941710 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.941764 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.941814 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.941863 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.941914 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.941965 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.942015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.942065 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.942115 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.942164 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.942224 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:07:52.942302 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.942360 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.942412 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.942468 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.942519 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.942568 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.942618 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.942668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.942722 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:07:52.942741 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:07:52.942771 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:07:52.942799 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:07:52.942826 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:07:52.942851 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:07:52.942871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.942888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.942898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.942907 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.942917 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.942927 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:07:52.942936 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:07:52.942945 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:07:52.942954 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.942963 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.942971 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.942979 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.942988 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.942996 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943005 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943014 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.943027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.943035 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.943062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.943070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.943079 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.943087 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:07:52.943096 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.943104 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.943112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.943120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.943129 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.943136 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.943144 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.943152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.943160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.943170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.943178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.943187 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.943195 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.943204 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:07:52.943212 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:07:52.943220 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:07:52.943229 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.943236 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.943244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.943251 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.943259 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943267 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943282 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943290 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.943298 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.943305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.943335 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.943343 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.943351 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.943359 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:07:52.943367 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.943374 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.943382 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.943390 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.943398 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.943406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.943414 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.943421 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.943429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.943440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.943454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.943468 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.943476 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.943484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:07:52.943491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:07:52.943499 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:07:52.943507 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.943514 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.943522 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.943529 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.943536 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943543 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943550 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.943571 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.943578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943585 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.943599 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.943606 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.943613 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.943620 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:07:52.943629 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.943636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.943642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.943649 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.943656 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.943663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.943670 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.943677 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.943684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:07:52.943693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.943700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:07:52.943707 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:07:52.943714 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:07:52.943721 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:07:52.943728 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:07:52.943735 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:07:52.943742 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:07:52.943748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:07:52.943755 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:07:52.943762 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:07:52.943768 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943777 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943787 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:07:52.943795 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:07:52.943802 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:07:52.943809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943816 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:07:52.943823 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:07:52.943830 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:07:52.943837 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:07:52.943843 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:07:52.944051 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:07:52.944060 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:07:52.944067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:07:52.944074 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:07:52.944080 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:07:52.944087 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:07:52.944094 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:07:52.944100 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:07:52.944107 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:07:52.944407 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:07:52.944418 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:07:52.944424 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:07:52.944428 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:07:52.944435 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:07:52.944440 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:07:52.944449 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:07:52.944460 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:07:52.944469 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:07:52.944508 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944514 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:07:52.944528 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:07:52.944548 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:07:52.944554 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:07:52.944559 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:07:52.944570 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:07:52.944576 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:07:52.944586 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:07:52.944594 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:07:52.944598 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:07:52.944609 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944618 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:07:52.944623 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:07:52.944645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.944653 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:07:52.944658 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.944680 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:07:52.944685 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:07:52.944690 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:07:52.944693 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:07:52.944697 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:07:52.944701 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:07:52.944705 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:07:52.944709 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:07:52.944716 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148080" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:07:52.944725 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:07:52.944732 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:07:52.944736 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:07:52.944742 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944747 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:07:52.944752 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:07:52.944774 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:07:52.944780 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944785 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944790 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944794 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:07:52.944805 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:07:52.944813 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:07:52.944818 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:07:52.944822 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:07:52.944828 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148080" 2019-02-24 06:07:52.944835 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:07:52.944839 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:07:52.944844 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:07:52.944850 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:07:52.944855 wsdl: in serializeType: returning: 148080 2019-02-24 06:07:52.944861 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:07:52.944867 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:07:52.944871 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:07:52.944875 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:07:52.944880 wsdl: in serializeType: returning: 148080 2019-02-24 06:07:52.944884 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148080 2019-02-24 06:07:52.944905 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148080 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:07:52.944910 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:07:52.944916 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1410"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:07:52.944929 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:07:52.944934 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148080 2019-02-24 06:07:52.944945 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:07:52.945018 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:07:52.944957 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:07:52.944969 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:07:52.944974 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:07:52.944978 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:07:52.944982 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:07:52.944989 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:07:52.944999 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:07:52.945007 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:07:52.945012 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:07:52.945024 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:07:52.945033 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:07:52.945041 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:07:52.952494 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:07:52.952528 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:07:52.952547 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:07:52.952556 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:07:52.952566 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:07:52.952574 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:07:52.952582 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:07:52.952589 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:07:52.952597 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:07:52.952643 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:07:52.962839 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:07:52.962877 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:07:52.962884 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:07:52.962893 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:07:52.962899 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:07:52.962906 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:07:52.962913 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:07:52.962918 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:07:52.962924 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:07:52.962929 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:07:45 GMT 2019-02-24 06:07:52.962935 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:07:52.962941 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:07:52.962946 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:07:52.962957 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:07:52.962984 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:07:52.962995 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:07:52.963005 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:07:52.963010 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:07:52.963015 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:07:52.963050 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:07:52.963062 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:07:52.963069 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:07:52.963097 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:07:52.963104 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:07:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:07:52.963138 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:07:52.963148 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:07:52.963171 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:07:52.963178 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:07:52.963354 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:07:52.963506 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:07:52.963514 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:07:52.963523 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:07:52.963537 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:07:52.963566 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:07:52.963623 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:07:52.963654 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:07:52.963669 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:07:52.963677 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:07:52.963682 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:07:52.963687 nusoap_client: detail =