Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 135.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53249707205A2750902380 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T2414
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:21:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:21:01.353411 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:21:01.353469 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:21:01.353488 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:21:01.353511 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:21:01.353524 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:21:01.353535 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:21:01.353551 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:21:01.353564 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:21:01.353573 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:21:01.353585 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:21:01.353597 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:21:01.353614 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:21:01.353622 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:21:01.353629 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:21:01.353636 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:21:01.353643 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:21:01.353658 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:21:01.353675 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:21:01.353687 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:21:01.353695 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:21:01.353703 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:21:01.353715 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:21:01.353727 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:21:01.361279 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:21:01.361312 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:21:01.361338 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:21:01.361350 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:21:01.361361 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:21:01.361369 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:21:01.361377 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:21:01.361418 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:21:01.378315 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:21:01.378357 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:21:01.378371 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:21:01.378382 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:21:01.378392 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:21:01.378420 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:21:01.378432 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:21:01.378445 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:21:01.378457 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:21:01.378468 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:21:00 GMT 2019-02-22 09:21:01.378479 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:21:01.378490 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:21:01.378501 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:21:01.378518 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:21:01.378562 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:21:01.378595 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-22 09:21:01.385759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.385814 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:21:01.386188 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.386214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:21:01.392979 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.393222 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:21:01.393561 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:21:01.393997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.394076 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:21:01.394559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:21:01.400504 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:21:01.400755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:21:01.400911 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:21:01.401482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.401705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.401943 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.401974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.402433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.402459 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:21:01.403016 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:21:01.403656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.407688 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:21:01.408010 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:21:01.408551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:21:01.408743 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:21:01.409337 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:21:01.409850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.410082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.410111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.410547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.410579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.411007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:21:01.411174 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:21:01.411604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:21:01.411635 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-22 09:21:01.411651 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:21:01.411660 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:21:01.411797 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:21:01.411852 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:21:01.411874 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:21:01.411886 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:21:01.411912 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:21:01.411927 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:21:01.412143 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:21:01.412165 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:21:01.412240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:21:01.412295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412351 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.412366 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412390 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:21:01.412430 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.412443 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412465 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:21:01.412492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.412561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.412593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.412634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412687 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.412701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:21:01.412749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.412801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:21:01.412832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412844 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:21:01.412874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412925 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.412939 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.412959 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:21:01.412994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.413006 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413024 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:21:01.413057 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.413070 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413093 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:21:01.413119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.413180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.413208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:21:01.413244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413300 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.413314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:21:01.413359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.413407 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:21:01.413435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413446 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:21:01.413472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413523 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.413538 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413558 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:21:01.413858 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.413872 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413892 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:21:01.413925 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.413938 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.413962 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:21:01.413998 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.414012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.414058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.414140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.414171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.414217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.414423 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.414467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414488 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:21:01.414510 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:21:01.414536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:21:01.414598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:21:01.414628 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414640 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:21:01.414673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414732 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.414746 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414767 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:21:01.414797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.414853 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.414883 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414895 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.414927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.414984 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.414998 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415018 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:21:01.415054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.415113 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:21:01.415150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415163 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:21:01.415201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415251 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.415266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.415368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.415429 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.415461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415498 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.415530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415580 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.415595 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415615 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:21:01.415647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.415697 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:21:01.415726 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415737 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:21:01.415773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415824 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.415838 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415857 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:21:01.415893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.415907 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415928 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.415955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.415990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.416012 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:21:01.416042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416054 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.416082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416131 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.416144 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416163 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:21:01.416189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.416240 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:21:01.416270 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416291 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:21:01.416319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416368 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.416382 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416409 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:21:01.416448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.416461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416481 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.416506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.416564 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:21:01.416594 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416606 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.416634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416683 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.416697 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416717 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:21:01.416743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.416794 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:21:01.416823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416834 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:21:01.416902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.416972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.416994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.417020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.417068 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:21:01.417095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417106 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.417133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417193 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.417206 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417225 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:21:01.417251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.417329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:21:01.417360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417371 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:21:01.417398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417446 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.417461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.417507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.417557 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.417587 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417599 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.417627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417677 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.417690 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417709 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:21:01.417735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.417781 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:21:01.417810 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417822 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:21:01.417849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417900 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.417913 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417932 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:21:01.417958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.417986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.418004 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.418032 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418044 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.418072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418122 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.418135 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418153 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:21:01.418180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.418231 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:21:01.418261 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418278 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:21:01.418308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418358 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.418372 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418393 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:21:01.418420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.418468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.418498 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418509 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.418535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418582 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.418596 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418616 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:21:01.418644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.418694 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:21:01.418722 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418732 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:21:01.418757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418806 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.418821 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418840 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:21:01.418875 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.418888 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418906 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:21:01.418932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.418965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.419022 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.419057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419068 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.419095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419145 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.419157 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419174 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:21:01.419201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.419251 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:21:01.419288 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:21:01.419328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.419386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.419422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.419468 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.419497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419505 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.419522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419548 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.419556 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419566 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:21:01.419584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.419633 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:21:01.419654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419660 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:21:01.419675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419702 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:21:01.419713 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419731 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:21:01.419759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.419790 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.419813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419824 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.419852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419882 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419889 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.419955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.419983 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.420007 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:21:01.420047 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:21:01.420064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:21:01.420093 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:21:01.420120 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420132 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:21:01.420155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420187 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:21:01.420199 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420217 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:21:01.420244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.420281 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.420299 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420306 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.420327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420374 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420382 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.420454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.420487 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:21:01.420521 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:21:01.420534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:21:01.420572 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:21:01.420602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420611 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:21:01.420628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.420669 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:21:01.420722 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.420734 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:21:01.420790 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.420803 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420821 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:21:01.420856 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.420869 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420888 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:21:01.420922 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.420934 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.420952 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:21:01.420986 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.420999 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421018 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:21:01.421052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.421065 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.421110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.421207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.421238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421246 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.421263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421318 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421332 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:21:01.421363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.421389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:21:01.421410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421418 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:21:01.421434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421460 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421467 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421478 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:21:01.421496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421503 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.421530 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421537 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421548 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:21:01.421560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.421594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.421609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421615 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.421629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421654 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421663 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:21:01.421686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.421713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:21:01.421728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:21:01.421748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.421803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.421828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.421843 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421849 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.421863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421888 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.421895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:21:01.421918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.421943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:21:01.421960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.421967 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:21:01.421981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422006 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422013 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422023 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:21:01.422041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.422077 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422084 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422094 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:21:01.422106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.422139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.422155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422162 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.422177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422202 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422209 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:21:01.422233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.422258 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:21:01.422278 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.422301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422327 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.422334 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422345 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:21:01.422363 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422370 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422380 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:21:01.422398 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422419 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:21:01.422437 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.422444 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422454 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:21:01.422472 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.422480 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422490 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:21:01.422502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.422545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.422561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422567 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.422581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422607 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422615 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422625 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:21:01.422638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.422653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.422663 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.422677 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422708 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422715 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422738 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.422770 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422796 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.422803 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.422831 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.422838 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422848 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:21:01.422866 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.422874 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422884 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:21:01.422901 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.422908 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422918 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:21:01.422936 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.422943 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422953 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:21:01.422971 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:21:01.422978 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.422988 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:21:01.423006 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423013 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423023 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.423041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.423075 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423082 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423093 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:21:01.423110 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423117 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423127 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:21:01.423139 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.423212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423218 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.423233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423258 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.423265 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423281 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:21:01.423301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423309 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423319 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:21:01.423336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423344 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423353 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:21:01.423371 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.423378 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423388 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:21:01.423404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.423444 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.423481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423507 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423525 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:21:01.423537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.423553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.423563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.423576 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423603 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423611 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423634 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.423664 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423690 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.423697 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423707 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:21:01.423726 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423732 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423744 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:21:01.423762 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.423768 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423778 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:21:01.423796 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.423803 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423813 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:21:01.423831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.423838 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423847 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:21:01.423865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.423872 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423882 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:21:01.423899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423906 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423916 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.423934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423940 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423950 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:21:01.423968 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.423975 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.423985 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:21:01.424003 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424009 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.424019 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:21:01.424037 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.424054 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:21:01.424066 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.424122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.424140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.424162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424187 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424194 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424204 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:21:01.424222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.424229 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.424257 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424264 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424279 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:21:01.424299 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.424306 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424316 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.424329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.424366 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424388 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.424405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424434 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424442 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424452 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:21:01.424465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.424480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.424490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.424503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424559 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424569 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424595 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.424627 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.424661 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424671 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:21:01.424689 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424696 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424706 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:21:01.424727 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.424735 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424745 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:21:01.424763 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.424770 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424780 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:21:01.424798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.424805 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424815 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:21:01.424832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.424839 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:21:01.424866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424883 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.424900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424908 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424917 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:21:01.424935 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.424942 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.424952 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:21:01.424970 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.424976 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.425026 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:21:01.425049 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.425056 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.425066 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:21:01.425084 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.425091 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.425101 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:21:01.425113 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.425175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.425192 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425220 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425227 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425237 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425251 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.425287 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425314 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.425321 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425331 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:21:01.425349 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.425356 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425366 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:21:01.425384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.425391 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425402 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:21:01.425423 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.425431 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425441 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:21:01.425459 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.425466 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425476 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:21:01.425493 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.425500 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425510 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:21:01.425527 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.425534 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425544 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:21:01.425561 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.425568 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425578 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:21:01.425595 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.425602 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425612 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:21:01.425629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.425636 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425646 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:21:01.425663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.425670 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425679 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:21:01.425697 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.425703 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425713 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:21:01.425730 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.425737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.425764 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.425771 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425781 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:21:01.425793 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.425861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.425880 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.425887 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:21:01.425909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.425935 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.425942 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.425952 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:21:01.425965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.425981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.425991 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.426006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.426026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426070 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.426078 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:21:01.426103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.426129 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:21:01.426183 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426191 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:21:01.426208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.426242 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.426286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.426294 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426305 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:21:01.426323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.426330 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426384 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:21:01.426411 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.426422 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426433 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:21:01.426446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.426503 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:21:01.426519 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426526 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.426545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426608 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.426622 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426634 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:21:01.426648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.426671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.426683 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:21:01.426697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.426729 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:21:01.426742 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.426752 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:21:01.426766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.426782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.426830 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.426876 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.426884 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.426895 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:21:01.426915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.426922 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.426936 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:21:01.426958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.426965 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.426980 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:21:01.426999 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:21:01.427006 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427016 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:21:01.427034 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.427041 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427050 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:21:01.427114 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.427123 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427134 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:21:01.427152 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.427159 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427169 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:21:01.427190 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.427197 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427207 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:21:01.427231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.427238 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427248 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:21:01.427277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.427285 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.427312 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:21:01.427380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.427405 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427413 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:21:01.427436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.427484 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.427508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.427535 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.427553 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427560 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.427584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427611 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:21:01.427619 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427629 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:21:01.427642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.427676 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:21:01.427691 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:21:01.427724 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.427732 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:21:01.427742 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:21:01.427760 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:21:01.427767 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:21:01.427777 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:21:01.427797 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.427804 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:21:01.427814 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:21:01.427828 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:21:01.427853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.427869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427875 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.427894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427920 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.427927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427937 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.427955 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.427962 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.427972 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:21:01.427989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.427996 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428006 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:21:01.428019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.428052 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428067 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428073 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.428087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428112 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428119 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428133 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:21:01.428147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.428173 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.428187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428214 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428222 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428231 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.428279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428307 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428314 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428324 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:21:01.428342 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428349 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428359 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:21:01.428377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.428383 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428393 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:21:01.428416 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428424 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428435 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:21:01.428453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.428460 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428474 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:21:01.428492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428499 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428509 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:21:01.428526 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.428533 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428542 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:21:01.428560 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428567 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428577 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:21:01.428594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428601 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428611 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:21:01.428624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.428673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.428691 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428697 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:21:01.428716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428742 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428749 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428759 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:21:01.428778 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.428785 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428794 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:21:01.428812 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.428819 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428828 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:21:01.428846 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428852 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428862 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:21:01.428880 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.428887 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428896 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:21:01.428909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.428952 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.428967 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.428973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.428991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429015 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429022 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.429080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.429097 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429108 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:21:01.429118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:21:01.429130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:21:01.429154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:21:01.429169 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429175 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:21:01.429189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429218 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.429225 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429235 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:21:01.429248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.429278 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.429294 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429301 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.429315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429340 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:21:01.429347 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429357 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:21:01.429370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.429395 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:21:01.429415 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429422 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:21:01.429436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429461 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.429468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.429491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.429516 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.429530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429536 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.429555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429580 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429588 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429597 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:21:01.429610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.429626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.429636 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:21:01.429649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429676 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429684 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429694 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.429736 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429762 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.429770 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429780 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:21:01.429798 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.429804 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429820 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:21:01.429838 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.429845 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429855 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:21:01.429873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.429879 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429889 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:21:01.429906 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.429913 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429923 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:21:01.429941 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:21:01.429948 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429957 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:21:01.429975 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:21:01.429982 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.429991 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:21:01.430009 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:21:01.430015 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430025 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:21:01.430043 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.430050 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430060 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:21:01.430077 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430084 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430093 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:21:01.430111 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430118 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430127 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:21:01.430145 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430151 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430161 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:21:01.430179 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430185 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430199 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:21:01.430212 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.430282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.430301 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430308 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:21:01.430327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430353 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430360 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430370 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:21:01.430383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.430413 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.430429 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430435 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.430449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430473 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.430480 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430490 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:21:01.430503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.430529 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:21:01.430543 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430550 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.430563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430593 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430600 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430610 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:21:01.430628 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.430634 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:21:01.430662 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.430669 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430678 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:21:01.430696 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.430703 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430713 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:21:01.430725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.430763 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.430816 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430825 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.430843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430869 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.430876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430887 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:21:01.430903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.430920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.430930 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.430944 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.430977 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.430985 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.430995 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.431040 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.431072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:21:01.431100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.431107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:21:01.431134 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431141 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431151 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:21:01.431168 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.431175 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431185 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:21:01.431203 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431209 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431219 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:21:01.431236 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431243 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431257 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:21:01.431280 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:21:01.431288 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431298 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:21:01.431311 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.431352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.431369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431375 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:21:01.431389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431421 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.431429 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431439 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:21:01.431457 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431464 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431479 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:21:01.431497 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431504 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431514 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:21:01.431531 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.431538 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431548 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:21:01.431566 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431573 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431583 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:21:01.431600 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431607 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431617 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:21:01.431634 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431641 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431650 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:21:01.431668 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.431675 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431684 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:21:01.431697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.431751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.431766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431773 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:21:01.431792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431817 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.431824 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:21:01.431847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.431872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:21:01.431889 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:21:01.431896 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:21:01.431907 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:21:01.431923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431929 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:21:01.431943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.431966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.431987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:21:01.432003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.432014 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:21:01.432024 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:21:01.432041 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.432048 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:21:01.432062 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:21:01.432079 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:21:01.432087 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:21:01.432097 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:21:01.432114 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.432121 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.432130 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.432148 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.432154 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.432164 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.432182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.432188 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.432198 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.432215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.432221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:21:01.432231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.432248 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.432254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:21:01.432264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.432286 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:21:01.432293 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:21:01.432303 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:21:01.432321 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.432327 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.432337 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.432354 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:21:01.432360 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:21:01.432370 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:21:01.432387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.432393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:21:01.432411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.432430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.432437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:21:01.432447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.432463 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:21:01.432469 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:21:01.432479 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:21:01.432492 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:21:01.432528 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.432558 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:21:01.432623 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.432654 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:21:01.432682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.432763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:21:01.432793 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.432824 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:21:01.432853 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.432880 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:21:01.432907 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:21:01.432933 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:21:01.432960 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:21:01.432986 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:21:01.433032 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:21:01.433059 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:21:01.433088 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.433115 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:21:01.433141 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.433168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:21:01.433382 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.433417 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:21:01.433444 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.433471 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:21:01.433498 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.433525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:21:01.433552 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.433578 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:21:01.433605 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.433631 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:21:01.433658 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.433686 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:21:01.433722 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.433772 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:21:01.433827 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.433882 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:21:01.433943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.434022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:21:01.434054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.434081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.434107 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.434134 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.434160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.434187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.434213 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.434240 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:21:01.434307 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:21:01.434348 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:21:01.434375 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.434412 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:21:01.434443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.434469 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.434496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.434523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:21:01.434550 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.434576 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:21:01.434603 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.434629 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:21:01.434656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.434682 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:21:01.434709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.434737 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:21:01.434821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.434851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:21:01.434885 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.434905 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.434932 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.434959 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.434977 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435030 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435058 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.435087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.435200 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435226 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435253 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435285 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435312 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435329 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435357 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435383 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435436 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435466 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435493 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435524 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435551 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435578 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.435604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435630 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435656 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435683 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.435709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435727 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435753 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.435780 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435807 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.435833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435859 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.435938 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.435968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.435995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.436201 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436218 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.436307 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436335 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.436361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.436449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.436570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436587 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436621 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.436674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.436784 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436810 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.436836 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436855 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.436945 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.436971 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:21:01.436998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437015 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.437171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.437300 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437327 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:21:01.437353 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437379 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.437412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.437473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437496 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.437618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:21:01.437797 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437814 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437841 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.437867 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437885 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437929 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.437955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.437989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.438058 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438084 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438110 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438137 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438185 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438211 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438237 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438254 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438285 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438313 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438340 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438366 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438393 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.438419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438445 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438471 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438499 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:21:01.438525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438542 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:21:01.438595 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.438648 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438674 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.438700 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438726 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.438752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.438913 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438948 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.438974 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.439001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439027 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.439054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439071 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.439141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:21:01.439262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439290 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439326 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.439379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439431 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.439484 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439511 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:21:01.439542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439560 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439578 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439595 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439621 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:21:01.439647 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439674 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:21:01.439700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.439788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:21:01.439911 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439937 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:21:01.439963 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.439990 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:21:01.440016 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440042 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:21:01.440068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.440174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:21:01.440333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:21:01.440360 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.440420 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.440471 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.440522 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.440570 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.440646 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.440697 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.440747 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.440815 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.440864 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.440914 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.440963 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.441011 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.441061 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.441110 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.441158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.441207 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.441257 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.441321 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.441372 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.441437 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.441493 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.441549 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.441597 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.441645 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.441692 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.441740 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.441790 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.441840 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.441907 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.441955 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.442004 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.442063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.442111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.442161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.442210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.442451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.442501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.442551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.442608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.442658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.442706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.442755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.442803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.442851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.442900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.442949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.442999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.443049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.443098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.443148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.443198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.443249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.443308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.443389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.443440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.443490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.443538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.443586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.443636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.443685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.443738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.443786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.443835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.443893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.443942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.443991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.444040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.444087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.444136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.444185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.444239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.444294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.444342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.444392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.444440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.444488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.444537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.444586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.444633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.444682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.444731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.444780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.444829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.444884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.444937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.444990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.445038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.445085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.445133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.445180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.445230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.445286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.445342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.445390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.445439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.445496 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:21:01.445523 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.445585 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.445641 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.445697 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.445757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.445813 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.445867 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.445922 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.445977 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.446032 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.446086 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.446141 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.446196 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.446251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.446311 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.446366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.446421 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.446476 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.446532 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.446587 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.446641 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.446695 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.446750 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.446804 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.446858 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.446913 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.446997 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.447053 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.447108 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.447162 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.447217 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.447276 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.447341 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:21:01.447365 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.447421 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.447489 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.447547 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.447603 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.447852 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.447909 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.447964 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.448019 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.448074 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.448129 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.448183 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.448237 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.448299 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.448354 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.448413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.448468 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.448523 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.448578 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.448633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.448688 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.448743 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.448798 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.448853 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.448908 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.448963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.449018 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.449072 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.449126 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.449181 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.449236 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.449295 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.449357 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:21:01.449380 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.449432 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.449482 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.449531 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.449586 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.449635 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.449684 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.449733 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.449781 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.449830 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.449879 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.449928 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.449977 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.450027 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.450076 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.450125 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.450174 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.450223 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.450278 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.450329 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.450379 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.450427 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.450477 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.450525 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.450574 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.450633 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.450682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.450731 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.450780 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.450830 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.450878 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.450928 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.450984 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:21:01.451006 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.451089 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.451236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.451346 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.451433 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.451487 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:21:01.451586 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:21:01.451688 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:21:01.451772 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.451873 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.451980 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.452082 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.452147 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.452249 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.452361 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.452462 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.452568 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.452673 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.452739 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.452847 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.452943 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.453047 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.453152 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.453259 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:21:01.453363 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.453474 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.453570 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.453677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.453779 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.453860 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.453927 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.454036 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.454130 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:21:01.454166 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:21:01.454229 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:21:01.454296 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:21:01.454352 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:21:01.454406 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:21:01.454433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.454460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.454479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.454498 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.454517 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.454536 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:21:01.454553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:21:01.454571 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:21:01.454596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.454615 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.454629 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.454640 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.454650 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.454660 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.454673 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.454690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.454707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.454724 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.454739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.454750 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.454759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.454774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.454790 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.454806 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:21:01.454823 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.454839 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.454856 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.454873 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.454889 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.454905 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.454921 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.454938 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.454957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.454977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.454994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.455012 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.455027 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.455044 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:21:01.455061 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:21:01.455077 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:21:01.455092 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.455107 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.455130 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.455145 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.455159 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.455174 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.455188 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.455202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.455216 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.455230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.455244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.455258 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.455279 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.455294 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.455308 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.455322 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:21:01.455336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.455350 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.455364 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.455413 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.455434 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.455448 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.455464 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.455478 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.455494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.455533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.455550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.455565 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.455579 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.455593 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:21:01.455606 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:21:01.455620 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:21:01.455633 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.455647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.455660 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.455673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.455686 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.455700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.455713 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.455726 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.455739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.455752 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.455764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.455777 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.455790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.455803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.455817 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.455829 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:21:01.455843 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.455856 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.455869 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.455881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.455894 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.455908 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.455920 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.455932 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.455945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:21:01.455961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.455973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:21:01.455986 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:21:01.455998 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:21:01.456011 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:21:01.456024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:21:01.456037 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:21:01.456050 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:21:01.456063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:21:01.456076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:21:01.456088 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:21:01.456101 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.456133 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.456149 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:21:01.456162 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:21:01.456423 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:21:01.456438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.456452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:21:01.456464 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:21:01.456477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:21:01.456490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:21:01.456502 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:21:01.456514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:21:01.456528 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:21:01.456540 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:21:01.456552 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:21:01.456565 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:21:01.456577 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:21:01.456617 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:21:01.456632 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:21:01.456645 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:21:01.457040 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:21:01.457058 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:21:01.457067 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:21:01.457075 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:21:01.457086 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:21:01.457093 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:21:01.457100 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:21:01.457116 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:21:01.457130 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:21:01.457191 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457204 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:21:01.457226 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:21:01.457264 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:21:01.457283 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:21:01.457292 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:21:01.457299 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:21:01.457309 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:21:01.457327 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:21:01.457339 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:21:01.457348 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:21:01.457365 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457380 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:21:01.457389 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:21:01.457434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.457452 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:21:01.457460 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.457501 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:21:01.457512 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:21:01.457520 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:21:01.457527 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:21:01.457534 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:21:01.457541 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:21:01.457549 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:21:01.457557 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:21:01.457568 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:21:01.457587 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:21:01.457598 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:21:01.457606 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:21:01.457618 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457629 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:21:01.457637 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:21:01.457672 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:21:01.457679 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457684 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457690 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457696 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:21:01.457713 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:21:01.457727 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:21:01.457735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:21:01.457744 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:21:01.457755 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179411" 2019-02-22 09:21:01.457769 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:21:01.457777 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:21:01.457786 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:21:01.457796 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:21:01.457805 wsdl: in serializeType: returning: 179411 2019-02-22 09:21:01.457817 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:21:01.457831 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:21:01.457838 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:21:01.457845 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:21:01.457854 wsdl: in serializeType: returning: 179411 2019-02-22 09:21:01.457862 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179411 2019-02-22 09:21:01.457897 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179411 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:21:01.457905 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:21:01.457917 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9016"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:21:01.457939 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:21:01.457949 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179411 2019-02-22 09:21:01.457964 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:21:01.458077 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:21:01.457981 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:21:01.457998 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:21:01.458007 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:21:01.458015 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:21:01.458022 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:21:01.458033 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:21:01.458047 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:21:01.458059 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:21:01.458067 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:21:01.458087 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:21:01.458101 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:21:01.458112 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:21:01.465455 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:21:01.465484 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:21:01.465503 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:21:01.465520 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:21:01.465531 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:21:01.465540 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:21:01.465548 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:21:01.465556 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:21:01.465564 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:21:01.465608 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:21:01.475053 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:21:01.475087 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:21:01.475093 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:21:01.475099 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:21:01.475109 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:21:01.475115 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:21:01.475122 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:21:01.475128 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:21:01.475134 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:21:01.475139 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:21:00 GMT 2019-02-22 09:21:01.475146 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:21:01.475152 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:21:01.475157 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:21:01.475169 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:21:01.475196 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:21:01.475207 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:21:01.475217 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:21:01.475222 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:21:01.475227 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:21:01.475258 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:21:01.475270 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:21:01.475286 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:21:01.475312 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:21:01.475319 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:21:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:21:01.475353 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:21:01.475362 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:21:01.475386 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:21:01.475393 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:21:01.475503 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:21:01.475600 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:21:01.475606 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:21:01.475615 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:21:01.475625 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:21:01.475655 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:21:01.475735 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:21:01.475772 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:21:01.475793 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:21:01.475804 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:21:01.475811 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:21:01.475819 nusoap_client: detail =