Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 135.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53249707205A2750902380 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T2414
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:20:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:20:37.719829 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:20:37.719897 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:20:37.719919 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:20:37.719945 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:20:37.719961 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:20:37.719973 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:20:37.719993 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:20:37.720008 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:20:37.720019 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:20:37.720033 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:20:37.720047 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:20:37.720068 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:20:37.720078 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:20:37.720086 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:20:37.720093 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:20:37.720100 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:20:37.720120 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:20:37.720141 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:20:37.720155 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:20:37.720164 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:20:37.720175 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:20:37.720196 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:20:37.720211 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:20:37.728057 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:20:37.728075 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:20:37.728091 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:20:37.728101 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:20:37.728153 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:20:37.728165 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:20:37.728172 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:20:37.728211 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:20:37.750262 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:20:37.750326 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:20:37.750340 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:20:37.750352 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:20:37.750391 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:20:37.750406 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:20:37.750417 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:20:37.750456 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:20:37.750469 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:20:37.750481 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:20:36 GMT 2019-08-23 13:20:37.750492 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:20:37.750502 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:20:37.750513 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:20:37.750535 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:20:37.750586 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:20:37.750617 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:20:37.758319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.758411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.758570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.758671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.758739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.758822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.766237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.766373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.766560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.766726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.766769 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.775109 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:20:37.775158 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:20:37.775180 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-08-23 13:20:37.775213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.775808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783153 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.783179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.783525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.783768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.783977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:20:37.784021 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:20:37.786499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:20:37.786602 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:20:37.786719 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:20:37.786767 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-23 13:20:37.786782 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:20:37.786791 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:20:37.786956 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:20:37.787004 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:20:37.787026 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:20:37.787039 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:20:37.787064 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:20:37.787076 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:20:37.787392 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:20:37.787412 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:20:37.787494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787509 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:20:37.787543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787625 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.787638 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787670 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:20:37.787702 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.787711 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787723 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:20:37.787739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.787778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.787796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787802 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.787820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787849 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.787856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:20:37.787882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.787909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:20:37.787924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:20:37.787945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787970 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.787978 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.787988 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:20:37.788007 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788014 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788024 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:20:37.788041 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788048 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788058 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:20:37.788072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.788106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.788121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:20:37.788148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788174 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.788181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:20:37.788205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.788231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:20:37.788246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:20:37.788267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788293 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788300 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788310 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:20:37.788328 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788335 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788344 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:20:37.788362 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788369 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788379 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:20:37.788397 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.788404 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788414 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.788427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.788465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.788481 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.788503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788527 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788534 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.788597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.788615 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:20:37.788636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:20:37.788649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:20:37.788681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:20:37.788697 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788704 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:20:37.788724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788751 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788758 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788768 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:20:37.788786 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788793 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788802 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:20:37.788820 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.788827 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788837 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:20:37.788854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.788861 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788871 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.788884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.788921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.788936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.788957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.788982 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.788990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:20:37.789013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:20:37.789054 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789060 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:20:37.789074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789099 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.789106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789116 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:20:37.789129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.789170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789176 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.789190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789215 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.789222 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789232 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:20:37.789245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789271 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:20:37.789286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789293 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:20:37.789311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.789345 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789355 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.789368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.789408 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789414 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.789428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789453 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.789460 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789470 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:20:37.789483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789508 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:20:37.789522 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789528 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:20:37.789542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789569 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.789576 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789586 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:20:37.789604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.789611 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.789634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789669 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:20:37.789684 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789690 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.789704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789729 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.789736 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789746 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:20:37.789760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789785 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:20:37.789800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789806 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:20:37.789819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.789850 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789860 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:20:37.789878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.789885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789894 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.789908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.789936 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:20:37.789951 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789957 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.789971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.789996 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.790003 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790012 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:20:37.790026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790050 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:20:37.790065 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790071 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:20:37.790085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.790116 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790126 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.790139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790165 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:20:37.790180 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790186 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.790200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790225 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.790231 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790241 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:20:37.790254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790279 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:20:37.790294 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790300 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:20:37.790314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.790345 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.790368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790392 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.790407 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790413 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.790427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790451 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.790458 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790468 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:20:37.790481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790506 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:20:37.790521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790528 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:20:37.790541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790566 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.790573 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790583 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:20:37.790596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790621 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.790636 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790642 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.790656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790687 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.790695 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790705 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:20:37.790718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790744 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:20:37.790759 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:20:37.790779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790803 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.790810 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790820 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:20:37.790833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790858 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.790873 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790879 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.790893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790917 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.790924 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790933 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:20:37.790947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.790972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:20:37.790987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.790993 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:20:37.791006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791030 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.791037 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791046 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:20:37.791064 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.791071 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791080 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:20:37.791094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.791122 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.791138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791144 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.791157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791182 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.791189 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791199 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:20:37.791212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.791237 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:20:37.791252 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791258 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:20:37.791272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.791303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791313 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.791326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.791351 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.791365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791371 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.791385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791412 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.791419 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791429 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:20:37.791442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.791469 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:20:37.791484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791490 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:20:37.791504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791530 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:20:37.791538 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791548 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:20:37.791561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.791588 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.791603 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791609 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.791623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791646 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791653 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791698 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.791719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.791735 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:20:37.791756 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:20:37.791769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:20:37.791794 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:20:37.791809 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791815 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:20:37.791829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791854 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:20:37.791861 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791871 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:20:37.791884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.791909 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.791925 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791931 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.791944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791968 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791975 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.791988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.792032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.792048 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792059 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:20:37.792069 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:20:37.792082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:20:37.792106 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:20:37.792121 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792128 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:20:37.792142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792167 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:20:37.792174 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792184 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:20:37.792198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.792222 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.792238 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792244 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.792257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792280 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792287 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.792343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.792359 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792370 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:20:37.792380 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:20:37.792393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:20:37.792417 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:20:37.792432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792438 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:20:37.792452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792478 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.792485 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:20:37.792513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.792520 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:20:37.792548 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.792555 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792564 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:20:37.792582 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.792589 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792598 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:20:37.792616 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.792622 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792632 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:20:37.792649 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.792656 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792671 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:20:37.792689 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.792696 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.792720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.792770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.792787 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792793 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.792808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792834 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.792841 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:20:37.792864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.792890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:20:37.792906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792912 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:20:37.792926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792950 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.792957 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.792967 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:20:37.792985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.792992 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.793019 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793026 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793035 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:20:37.793048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.793081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.793096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793102 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.793116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793140 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793147 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:20:37.793171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.793196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:20:37.793211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:20:37.793231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793263 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.793286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.793311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.793326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.793347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793372 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793379 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:20:37.793402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.793427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:20:37.793442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793448 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:20:37.793462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793487 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793494 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793503 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:20:37.793521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793528 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.793555 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793562 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793572 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:20:37.793585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.793619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.793635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.793655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793686 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793694 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:20:37.793717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.793742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:20:37.793757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793763 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.793777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793802 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.793809 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793819 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:20:37.793836 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793843 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793853 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:20:37.793871 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.793878 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793888 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:20:37.793906 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.793912 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793922 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:20:37.793940 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.793946 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793956 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:20:37.793969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.793999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.794010 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.794025 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794031 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.794046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794071 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794078 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794088 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:20:37.794101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.794126 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.794140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794170 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794177 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794200 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.794230 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794255 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.794262 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794271 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.794289 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.794296 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794306 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:20:37.794323 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.794330 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794340 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:20:37.794358 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.794365 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794375 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:20:37.794392 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.794399 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794408 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:20:37.794426 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:20:37.794432 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794442 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:20:37.794460 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794467 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794477 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.794495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794501 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794511 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.794528 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794534 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794544 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:20:37.794561 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794568 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794577 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:20:37.794594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794601 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794610 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:20:37.794624 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.794705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794711 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.794726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794751 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.794758 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794768 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:20:37.794786 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794793 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794802 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:20:37.794820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.794826 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794836 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:20:37.794854 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.794860 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794870 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:20:37.794883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.794920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.794956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794981 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.794988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.794998 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:20:37.795012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.795037 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.795050 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795078 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795109 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.795139 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795164 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.795171 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795181 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:20:37.795198 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795205 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795215 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:20:37.795232 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.795239 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795249 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:20:37.795266 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.795273 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795283 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:20:37.795300 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.795307 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795316 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:20:37.795338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.795345 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:20:37.795374 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795390 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.795408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795415 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795424 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:20:37.795442 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795449 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795458 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:20:37.795476 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795483 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795493 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:20:37.795510 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795517 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795526 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:20:37.795540 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.795593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.795610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795617 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.795632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795662 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795669 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795680 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:20:37.795698 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.795705 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795714 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.795732 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.795738 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795747 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:20:37.795765 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.795771 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795781 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.795794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.795832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.795848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795854 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.795869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795894 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.795901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795911 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:20:37.795924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.795939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.795949 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.795963 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.795990 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.795997 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796007 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796020 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.796050 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796074 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.796081 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796091 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:20:37.796109 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796116 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796126 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:20:37.796143 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.796150 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796160 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:20:37.796178 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.796184 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796194 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:20:37.796211 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.796218 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796228 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:20:37.796246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.796252 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796262 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:20:37.796279 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.796313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796320 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796330 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:20:37.796347 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796354 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796364 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:20:37.796382 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796388 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796398 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:20:37.796415 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796422 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796431 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:20:37.796448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796455 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796464 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:20:37.796477 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.796534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.796550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796578 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796585 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796595 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.796639 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796669 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.796676 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796686 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:20:37.796705 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.796712 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796722 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:20:37.796739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.796746 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796755 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:20:37.796773 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796779 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796789 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:20:37.796806 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796813 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796822 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:20:37.796839 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.796846 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796855 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:20:37.796873 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.796879 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796889 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:20:37.796906 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.796913 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796929 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:20:37.796947 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.796954 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796964 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:20:37.796981 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.796988 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.796997 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:20:37.797014 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.797021 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797031 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:20:37.797048 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.797054 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797064 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:20:37.797081 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.797088 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.797115 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.797121 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797130 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:20:37.797144 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.797228 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797235 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:20:37.797255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797280 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.797287 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797297 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:20:37.797310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.797336 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797357 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.797377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797402 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.797409 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797419 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:20:37.797433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.797458 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:20:37.797473 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797479 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:20:37.797493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797518 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.797525 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.797552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.797559 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797568 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:20:37.797586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.797593 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797602 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:20:37.797620 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.797626 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797636 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:20:37.797649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.797693 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:20:37.797708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797715 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.797733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797758 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.797765 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797775 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:20:37.797788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.797803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.797813 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:20:37.797826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.797855 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:20:37.797862 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.797872 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:20:37.797885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.797902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.797916 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.797945 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.797952 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.797962 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:20:37.797979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.797986 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.797995 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:20:37.798013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.798019 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798029 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:20:37.798046 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:20:37.798053 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798062 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:20:37.798080 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.798086 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798096 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:20:37.798113 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.798120 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798129 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:20:37.798147 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.798153 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798163 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:20:37.798180 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.798186 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798196 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:20:37.798213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.798219 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798229 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:20:37.798247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.798253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798263 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.798276 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:20:37.798324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.798343 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798349 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:20:37.798368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.798400 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798410 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.798423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.798448 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.798463 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798469 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.798487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798512 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:20:37.798519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798529 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:20:37.798542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.798568 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:20:37.798581 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:20:37.798607 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.798614 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:20:37.798624 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:20:37.798642 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:20:37.798649 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:20:37.798663 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:20:37.798682 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.798689 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:20:37.798699 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:20:37.798712 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:20:37.798736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.798752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798758 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.798776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.798808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.798835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.798841 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798852 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:20:37.798870 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.798876 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798885 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:20:37.798899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.798933 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.798948 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798954 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.798972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.798997 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799004 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799014 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:20:37.799027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.799052 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.799066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799092 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799099 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799109 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799122 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.799152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799176 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799183 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799193 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:20:37.799210 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799217 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:20:37.799244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.799250 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799264 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:20:37.799282 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799289 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799298 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:20:37.799316 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.799323 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799332 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:20:37.799350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799357 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799366 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:20:37.799383 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.799389 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799399 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:20:37.799416 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799423 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799432 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:20:37.799450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799456 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799466 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:20:37.799479 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.799526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.799543 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799549 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:20:37.799568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799593 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799600 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799610 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:20:37.799628 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.799634 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:20:37.799667 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.799674 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799684 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:20:37.799702 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799709 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799719 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:20:37.799737 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.799744 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799753 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:20:37.799766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.799807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.799822 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799829 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.799847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799871 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799878 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.799937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.799954 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.799965 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:20:37.799975 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:20:37.799988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:20:37.800012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:20:37.800028 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800034 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:20:37.800052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800077 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.800084 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800094 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:20:37.800107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.800132 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.800147 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800153 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.800167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800192 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:20:37.800199 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800209 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:20:37.800222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.800247 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:20:37.800261 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800268 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:20:37.800281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800306 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.800312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.800340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.800365 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.800380 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800386 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.800400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800425 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800432 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800442 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:20:37.800455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.800470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.800480 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:20:37.800494 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800521 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800528 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800538 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.800581 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800612 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800619 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800629 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:20:37.800646 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800653 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800668 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:20:37.800686 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800693 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800703 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:20:37.800720 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800727 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800736 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:20:37.800754 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800761 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800770 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:20:37.800788 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:20:37.800795 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800805 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:20:37.800823 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:20:37.800829 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800838 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:20:37.800856 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:20:37.800862 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800872 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:20:37.800889 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.800896 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800905 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:20:37.800923 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800930 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800939 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:20:37.800957 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.800965 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.800978 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:20:37.800996 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801003 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.801013 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:20:37.801030 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801037 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.801046 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:20:37.801060 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.801121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.801140 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801146 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:20:37.801166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801191 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801198 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:20:37.801221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.801246 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.801261 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801267 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.801281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801305 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.801312 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801322 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:20:37.801335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.801360 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:20:37.801375 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801381 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.801400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801425 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801432 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801441 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:20:37.801459 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.801465 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801475 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:20:37.801493 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.801499 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801509 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:20:37.801527 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801533 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801543 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:20:37.801556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.801593 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801608 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.801632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801662 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801669 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801680 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:20:37.801693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.801708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.801718 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.801733 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801759 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801766 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801776 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801789 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.801819 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.801851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:20:37.801879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.801885 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:20:37.801913 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801919 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801929 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:20:37.801946 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.801954 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.801968 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:20:37.801986 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.801993 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.802002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:20:37.802019 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802027 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.802036 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:20:37.802054 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:20:37.802061 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.802070 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:20:37.802083 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.802122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.802139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802145 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:20:37.802163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802188 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.802195 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802205 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:20:37.802223 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802229 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802239 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:20:37.802256 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802263 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802272 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:20:37.802290 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.802296 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802306 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:20:37.802323 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802330 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802339 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:20:37.802356 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802363 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802372 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:20:37.802389 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802396 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802405 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:20:37.802423 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802429 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802438 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:20:37.802452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.802503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.802518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802524 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:20:37.802542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802568 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.802575 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:20:37.802598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.802624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:20:37.802640 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:20:37.802647 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:20:37.802662 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:20:37.802679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802685 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:20:37.802703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.802747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:20:37.802763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.802774 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:20:37.802784 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:20:37.802801 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.802808 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:20:37.802818 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:20:37.802835 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:20:37.802841 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:20:37.802851 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:20:37.802868 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.802875 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.802885 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.802901 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.802908 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.802918 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.802935 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.802941 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.802951 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.802968 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.802975 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:20:37.802984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.803001 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.803008 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:20:37.803017 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.803034 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:20:37.803041 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:20:37.803050 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:20:37.803067 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.803073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.803087 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.803104 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:20:37.803111 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:20:37.803121 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:20:37.803137 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.803144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:20:37.803154 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.803171 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.803178 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:20:37.803188 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.803204 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:20:37.803210 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:20:37.803220 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:20:37.803235 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:20:37.803269 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.803298 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:20:37.803325 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.803352 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:20:37.803378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.803405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:20:37.803431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.803457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:20:37.803483 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.803509 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:20:37.803535 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.803561 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:20:37.803586 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:20:37.803612 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:20:37.803638 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:20:37.803674 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:20:37.803702 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:20:37.803728 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:20:37.803754 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.803780 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:20:37.803820 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.803848 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:20:37.803874 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.803900 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:20:37.803925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.803951 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:20:37.803977 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.804003 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:20:37.804029 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.804055 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:20:37.804080 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.804106 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:20:37.804133 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.804158 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:20:37.804184 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.804209 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:20:37.804236 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.804261 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:20:37.804288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.804314 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:20:37.804340 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.804367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:20:37.804602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.804631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.804662 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.804689 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.804715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.804741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.804767 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.804792 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:20:37.804818 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:20:37.804844 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:20:37.804870 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.804896 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:20:37.804922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.804948 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.804973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.804999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:20:37.805025 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.805050 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:20:37.805076 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.805101 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:20:37.805127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.805154 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:20:37.805181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.805207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:20:37.805233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.805259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:20:37.805285 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805307 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805334 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.805359 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805376 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805392 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805418 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.805443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.805545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.805645 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805676 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.805701 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805727 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.805753 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805769 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805795 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.805821 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805838 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805863 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.805888 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805914 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.805939 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.805965 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.805991 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806021 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.806046 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806072 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.806098 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.806165 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806191 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.806216 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806242 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.806268 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806293 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.806319 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806346 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.806372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.806520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806537 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806553 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806578 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.806604 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806630 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.806655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806699 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806725 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.806750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.806867 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806917 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.806968 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.806984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.807070 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807095 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.807121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807138 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807154 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807170 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807195 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.807221 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807246 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:20:37.807272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807294 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.807362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.807480 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807505 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:20:37.807533 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807558 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.807584 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807610 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.807636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.807742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:20:37.807911 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807928 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.807978 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.807994 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808010 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808036 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.808061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808093 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.808160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.808260 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808286 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808312 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808337 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808362 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808379 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808405 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808431 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808447 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808473 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808498 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808524 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808549 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808579 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.808605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808630 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808656 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808687 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:20:37.808713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:20:37.808781 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808807 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.808833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808860 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.808885 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808911 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.808936 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.808962 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.808988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.809137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.809220 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.809276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809335 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.809360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:20:37.809478 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.809577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809652 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.809683 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809709 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:20:37.809735 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809784 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809810 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:20:37.809835 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809865 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:20:37.809891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809908 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.809975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.809992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:20:37.810093 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810119 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:20:37.810144 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810170 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:20:37.810196 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810221 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:20:37.810247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.810347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:20:37.810492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:20:37.810522 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.810578 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.810627 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.810682 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.810730 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.810777 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.810824 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.810871 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.810918 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.810965 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.811011 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.811058 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.811107 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.811154 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.811202 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.811249 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.811297 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.811358 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.811404 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.811451 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.811499 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.811545 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.811593 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.811647 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.811705 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.811752 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.811813 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.811859 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.811906 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.811953 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.812000 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.812051 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.812097 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.812146 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.812201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.812263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.812310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.812357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.812403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.812449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.812495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.812542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.812596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.812643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.812717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.812984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.813031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.813076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.813124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.813171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.813219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.813264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.813311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.813358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.813406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.813454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.813501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.813552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.813604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.813650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.813701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.813748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.813794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.813841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.813888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.813939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.813985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.814034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.814089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.814136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.814183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.814231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.814277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.814322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.814369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.814416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.814463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.814509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.814555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.814603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.814649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.814701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.814748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.814795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.814843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.814891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.814938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.814985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.815033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.815080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.815128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.815179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.815230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.815282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.815328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.815373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.815419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.815467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.815515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.815566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.815612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.815664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.815721 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:20:37.815748 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.815808 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.815862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.815915 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.815969 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.816022 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.816075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.816129 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.816182 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.816235 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.816288 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.816341 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.816393 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.816446 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.816499 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.816551 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.816603 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.816669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.816724 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.816777 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.816830 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.816882 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.816935 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.816987 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.817040 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.817095 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.817150 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.817203 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.817256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.817308 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.817361 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.817413 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.817467 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.817521 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.817582 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:20:37.817612 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.817672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.817726 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.817779 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.817832 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.817900 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.818196 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.818252 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.818305 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.818358 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.818411 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.818464 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.818532 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.818586 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.818693 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.818764 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.818818 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.818872 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.818925 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.818993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.819046 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.819100 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.819157 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.819210 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.819263 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.819320 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.819387 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.819441 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.819493 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.819545 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.819603 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.819660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.819715 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.819781 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.819843 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:20:37.819865 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.819914 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.819962 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.820009 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.820061 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.820109 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.820156 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.820203 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.820264 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.820312 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.820359 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.820405 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.820453 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.820500 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.820559 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.820613 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.820665 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.820728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.820776 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.820823 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.820871 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.820918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.820965 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.821012 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.821347 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.821401 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.821463 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.821511 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.821562 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.821609 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.821661 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.821710 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.821757 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.821806 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.821861 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:20:37.821883 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.821952 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.822002 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.822051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.822100 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.822150 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.822199 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:20:37.822248 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:20:37.822297 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:20:37.822346 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.822411 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.822464 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.822514 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.822563 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.822612 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.822666 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.822716 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.822765 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.822814 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.822877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.822927 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.822981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.823030 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.823079 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.823128 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.823177 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:20:37.823226 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.823275 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.823326 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.823379 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.823429 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.823478 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.823527 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.823577 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.823630 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:20:37.823647 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:20:37.823682 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:20:37.823709 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:20:37.823736 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:20:37.823762 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:20:37.823782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.823801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.823812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.823825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.823837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.823846 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.823856 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:20:37.823865 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:20:37.823875 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:20:37.823884 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.823893 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.823903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.823912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.823921 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.823931 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.823949 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.823958 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.823966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.823975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.823983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.823992 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.824010 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.824018 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.824026 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.824035 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:20:37.824043 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.824051 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.824060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.824068 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.824078 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.824086 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.824094 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.824103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.824111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.824122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.824130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.824139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.824148 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.824156 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.824164 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:20:37.824172 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:20:37.824180 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:20:37.824188 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.824196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.824204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.824212 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.824220 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824228 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.824235 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.824243 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.824251 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.824258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.824266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824285 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.824294 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.824302 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.824309 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.824317 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:20:37.824324 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.824332 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.824339 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.824347 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.824354 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.824362 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.824369 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.824378 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.824386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.824396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.824404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.824412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.824419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.824427 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.824434 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:20:37.824441 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:20:37.824448 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:20:37.824456 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.824463 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.824470 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.824478 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.824485 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824493 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.824500 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.824507 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.824515 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.824523 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.824530 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824546 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.824554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.824561 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.824569 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.824576 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:20:37.824583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.824597 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.824604 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.824611 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.824619 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.824626 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.824633 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.824640 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.824648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:20:37.824662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.824671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:20:37.824679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:20:37.824687 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:20:37.824698 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:20:37.824706 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:20:37.824714 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:20:37.824723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:20:37.824730 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:20:37.824737 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:20:37.824745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:20:37.824752 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:20:37.824760 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824767 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.824774 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:20:37.824782 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:20:37.824789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:20:37.824797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:20:37.824804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824811 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:20:37.824819 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:20:37.824826 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:20:37.824833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:20:37.824840 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:20:37.824847 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:20:37.824854 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:20:37.824861 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:20:37.824868 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:20:37.824876 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:20:37.824884 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:20:37.824892 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:20:37.824898 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:20:37.824906 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:20:37.825168 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:20:37.825178 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:20:37.825184 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:20:37.825189 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:20:37.825196 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:20:37.825200 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:20:37.825205 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:20:37.825214 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:20:37.825222 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:20:37.825267 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825274 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:20:37.825288 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:20:37.825310 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:20:37.825317 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:20:37.825322 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:20:37.825326 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:20:37.825332 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:20:37.825343 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:20:37.825350 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:20:37.825355 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:20:37.825367 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825376 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:20:37.825381 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:20:37.825406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.825416 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:20:37.825421 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.825445 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:20:37.825450 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:20:37.825454 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:20:37.825458 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:20:37.825466 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:20:37.825470 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:20:37.825475 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:20:37.825479 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:20:37.825489 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179411" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:20:37.825500 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:20:37.825507 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:20:37.825511 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:20:37.825517 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825523 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:20:37.825528 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:20:37.825552 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:20:37.825559 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825563 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825569 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825573 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:20:37.825584 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:20:37.825592 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:20:37.825597 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:20:37.825602 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:20:37.825608 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179411" 2019-08-23 13:20:37.825616 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:20:37.825620 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:20:37.825625 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:20:37.825632 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:20:37.825637 wsdl: in serializeType: returning: 179411 2019-08-23 13:20:37.825643 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:20:37.825650 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:20:37.825655 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:20:37.825664 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:20:37.825670 wsdl: in serializeType: returning: 179411 2019-08-23 13:20:37.825674 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179411 2019-08-23 13:20:37.825693 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179411 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:20:37.825697 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:20:37.825704 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2648"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:20:37.825719 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:20:37.825725 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179411 2019-08-23 13:20:37.825734 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:20:37.825811 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:20:37.825747 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:20:37.825758 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:20:37.825764 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:20:37.825769 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:20:37.825773 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:20:37.825780 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:20:37.825791 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:20:37.825799 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:20:37.825804 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:20:37.825818 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:20:37.825828 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:20:37.825836 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:20:37.833613 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:20:37.833625 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:20:37.833635 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:20:37.833640 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:20:37.833645 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:20:37.833650 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:20:37.833654 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:20:37.833663 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:20:37.833669 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:20:37.833694 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:20:37.842983 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:20:37.843004 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:20:37.843011 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:20:37.843016 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:20:37.843022 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:20:37.843027 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:20:37.843034 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:20:37.843040 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:20:37.843045 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:20:37.843051 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:20:36 GMT 2019-08-23 13:20:37.843058 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:20:37.843063 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:20:37.843069 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:20:37.843078 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:20:37.843100 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:20:37.843109 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:20:37.843118 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:20:37.843123 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:20:37.843128 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:20:37.843162 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:20:37.843174 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:20:37.843181 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:20:37.843208 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:20:37.843215 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:20:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:20:37.843245 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:20:37.843255 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:20:37.843277 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:20:37.843283 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:20:37.843372 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:20:37.843478 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:20:37.843485 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:20:37.843494 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:20:37.843504 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:20:37.843528 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:20:37.843593 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:20:37.843620 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:20:37.843631 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:20:37.843639 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:20:37.843644 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:20:37.843649 nusoap_client: detail =