Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 134.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-0L030 Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2069
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:51:14.623250 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:51:14.623302 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:14.623317 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:51:14.623333 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:14.623343 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:51:14.623351 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:51:14.623363 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:51:14.623372 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:14.623378 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:14.623388 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:14.623396 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:14.623415 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:14.623421 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:14.623425 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:14.623430 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:14.623434 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:51:14.623445 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:14.623459 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:14.623468 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:14.623473 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:51:14.623479 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:51:14.623489 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:14.623497 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:14.631304 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:14.631337 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:14.631354 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:51:14.631363 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:14.631369 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:14.631373 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:14.631378 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:51:14.631410 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:51:14.648471 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:51:14.648510 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:51:14.648523 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:14.648529 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:14.648535 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:14.648541 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:14.648546 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:14.648553 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:14.648559 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:14.648564 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:59 GMT 2019-04-25 17:51:14.648570 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:14.648576 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:51:14.648582 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:14.648594 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:51:14.648626 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:51:14.656063 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.656226 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 17:51:14.656257 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:14.656281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:51:14.663879 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.663937 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 17:51:14.664121 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.664189 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.671490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:14.671650 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.671734 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.671750 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 17:51:14.671853 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.671882 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.671940 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.671987 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:14.679465 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:14.679591 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.679707 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.679784 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.679802 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.679817 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:14.679831 soap_transport_http: read buffer of 3447 bytes 2019-04-25 17:51:14.679842 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:14.679847 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:51:14.679888 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:14.679922 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:14.679937 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:14.679944 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:14.679963 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:51:14.679968 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:51:14.680190 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:51:14.680210 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:51:14.680285 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:51:14.680329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680378 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.680391 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680413 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:14.680448 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.680459 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680478 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:14.680504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.680554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.680572 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680579 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.680597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680627 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.680634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680645 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:51:14.680659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.680687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:14.680703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680709 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:51:14.680724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680750 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.680757 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680768 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:14.680786 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.680793 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680804 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:14.680822 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.680829 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680839 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:14.680852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.680887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.680902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:51:14.680923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680949 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.680956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:51:14.680979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.680995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.681005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:14.681020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:51:14.681040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681065 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.681072 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681082 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:14.681100 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.681106 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681116 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:14.681133 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.681140 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681150 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:14.681167 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.681174 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.681196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.681236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.681251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.681278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681311 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.681374 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.681390 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681401 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:14.681412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:51:14.681424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:14.681449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:14.681464 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681470 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:51:14.681483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681509 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.681516 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681525 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:14.681538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.681563 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.681578 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681584 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.681598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681623 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.681630 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681639 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:51:14.681652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.681677 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:14.681692 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681698 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:51:14.681712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.681743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.681766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.681791 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.681806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681812 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.681825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.681857 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:51:14.681880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.681905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:14.681919 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681925 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:51:14.681939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681963 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.681970 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.681980 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:14.682003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.682010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682020 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.682032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.682061 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:51:14.682076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682083 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.682096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682121 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.682128 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682138 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:51:14.682150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.682175 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:14.682190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682196 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:51:14.682210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682235 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.682242 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682252 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:14.682271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.682283 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682293 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.682344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.682399 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:51:14.682426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682438 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.682471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682519 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.682532 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682557 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:51:14.682584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.682628 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:51:14.682649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682660 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:51:14.682675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.682708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.682731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.682757 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:51:14.682772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682778 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.682792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682821 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.682829 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682839 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:51:14.682877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.682904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:14.682920 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682927 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:51:14.682941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682966 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.682973 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.682983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.682996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683021 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.683036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683043 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.683056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683081 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.683088 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683098 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:51:14.683110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683135 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:14.683150 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683157 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:51:14.683170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683195 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.683202 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683212 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:14.683224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683250 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.683264 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683270 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.683304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683331 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.683338 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683348 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:51:14.683361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683386 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:14.683401 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683407 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:51:14.683423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683447 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.683454 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683464 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:14.683476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.683516 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683522 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.683536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683560 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.683567 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:51:14.683590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683615 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:14.683630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683636 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:51:14.683650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683674 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.683681 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683691 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:51:14.683708 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.683715 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683725 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:51:14.683738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683767 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.683783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683789 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.683803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683827 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.683834 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683844 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:51:14.683857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683882 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:14.683896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683902 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:14.683916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.683947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683956 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.683969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.683984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.683994 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.684022 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684028 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.684041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684064 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.684071 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684081 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:14.684093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.684117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:14.684131 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684137 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:14.684151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684174 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:14.684185 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684195 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:14.684207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.684231 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.684245 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684251 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.684264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684323 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.684383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.684400 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684411 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:14.684421 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:14.684433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:14.684458 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:14.684473 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684479 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:14.684494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684520 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:14.684527 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684537 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:14.684550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.684576 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.684591 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684597 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.684610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684634 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684640 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.684697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.684713 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684724 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:14.684746 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:14.684758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:14.684781 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:14.684795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684802 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:51:14.684829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684854 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.684861 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:51:14.684888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.684895 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684905 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:51:14.684923 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.684930 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684940 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:14.684957 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.684965 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.684974 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:14.684991 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.684998 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685008 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:14.685025 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.685032 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685041 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:51:14.685058 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.685065 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685074 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.685087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.685137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.685153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685159 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.685173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685197 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685205 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:51:14.685237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.685262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:14.685284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685295 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:51:14.685310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685335 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685342 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685352 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:14.685369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685376 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685386 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.685403 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685410 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685419 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:14.685432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.685465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.685480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685486 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.685501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:51:14.685556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.685582 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:14.685596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685603 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:14.685616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.685671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.685696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.685735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685744 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.685759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685791 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:14.685814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.685840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:14.685855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685861 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:14.685876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685900 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685907 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685916 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:14.685934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.685969 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.685976 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.685986 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:14.685998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.686032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.686046 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686053 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.686070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686095 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.686102 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:14.686124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.686150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:14.686164 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686170 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.686184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686208 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.686215 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686225 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:14.686242 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.686249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686258 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:14.686288 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.686295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686306 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:14.686324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.686330 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686340 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:14.686357 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.686364 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686374 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:14.686386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.686470 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.686496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686507 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.686533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686562 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686580 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:51:14.686597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.686614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.686624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.686639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686670 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686677 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686700 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.686731 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.686763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686773 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.686790 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.686797 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686807 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:51:14.686824 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.686831 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686841 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:51:14.686858 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.686865 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686874 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:14.686892 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.686898 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686908 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:51:14.686937 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:14.686944 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686954 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:51:14.686971 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.686978 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.686987 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.687004 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.687036 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687042 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687052 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:14.687068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687074 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687084 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:14.687096 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.687164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.687184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687208 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.687215 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687224 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:14.687241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687260 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687271 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:14.687296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687303 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687313 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:14.687330 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.687337 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687346 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:14.687359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.687397 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.687433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687458 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687465 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:51:14.687488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.687503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.687513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.687555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687586 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.687647 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687673 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.687680 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687690 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:14.687707 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687714 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687725 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:14.687755 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.687761 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687770 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:14.687787 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.687793 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687803 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:14.687820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.687826 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687835 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:14.687852 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.687858 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687868 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:14.687885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.687917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687923 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687932 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:14.687949 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687955 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687965 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:14.687981 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.687988 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.687997 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:14.688013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688019 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.688029 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:14.688041 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.688094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.688111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.688131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688155 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688162 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688171 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:14.688188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.688194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688204 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.688220 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688240 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688250 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:14.688267 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.688279 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688290 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.688303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.688341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.688377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688402 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688409 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:51:14.688432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.688447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.688457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.688471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688504 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688521 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688538 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.688569 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688615 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.688624 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688635 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:14.688653 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688660 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688670 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:14.688691 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.688698 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688708 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:14.688726 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.688733 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688743 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:14.688760 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.688767 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:14.688794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.688801 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688811 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:14.688828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.688861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688869 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688878 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:14.688895 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688902 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688912 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:14.688929 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.688949 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688959 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:51:14.688975 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.688982 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.688991 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:14.689008 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.689014 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.689023 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:14.689035 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.689095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.689110 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689138 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689145 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.689196 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689220 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.689227 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689237 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:51:14.689253 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.689260 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689269 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:51:14.689293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.689300 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689322 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:14.689340 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.689347 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689357 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:51:14.689374 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.689381 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689390 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:51:14.689408 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.689414 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689424 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:14.689441 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.689448 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689457 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:51:14.689474 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.689481 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689491 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:51:14.689552 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.689564 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689584 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:51:14.689618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.689630 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689647 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:14.689685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.689698 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689711 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:14.689732 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.689739 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689749 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:51:14.689766 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.689773 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689783 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.689800 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.689807 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689817 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:51:14.689829 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.689908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.689928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.689935 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:14.689950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.689974 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.689981 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.689990 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:14.690003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.690028 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.690042 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690048 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.690062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690086 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.690092 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690102 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:51:14.690114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.690139 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:14.690153 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690159 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:51:14.690172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.690203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.690229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.690236 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690245 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:14.690261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.690267 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690283 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:14.690301 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.690307 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690330 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:14.690343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.690382 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:51:14.690397 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690406 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.690424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690450 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.690457 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690467 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:51:14.690480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.690495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.690505 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:14.690519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.690546 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690553 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.690562 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.690591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.690605 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690630 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.690637 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690647 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:51:14.690664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.690671 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690680 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:51:14.690698 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.690717 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690727 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:51:14.690744 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:14.690750 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690760 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:14.690789 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.690795 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690804 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:51:14.690820 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.690826 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690835 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:51:14.690851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.690857 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690866 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:14.690882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.690888 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690897 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:51:14.690913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.690919 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690928 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:51:14.690944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.690950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.690959 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.690998 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:14.691070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.691099 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691109 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:51:14.691131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.691182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.691218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.691255 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.691297 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691307 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.691331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691387 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:14.691399 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691418 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:51:14.691442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.691482 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:14.691506 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:14.691553 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.691565 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:14.691582 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:51:14.691615 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:14.691626 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:14.691643 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:51:14.691675 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.691687 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:14.691716 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:51:14.691739 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:14.691790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.691818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691828 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.691851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691896 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.691907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.691952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.691962 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.691978 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:14.692008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692019 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692035 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:14.692056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.692110 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692133 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692143 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.692167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692207 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692218 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:51:14.692256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.692319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.692353 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692397 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692409 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692426 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.692476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692501 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692509 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692519 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:51:14.692536 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692543 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692553 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:51:14.692570 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.692577 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692586 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:14.692603 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692610 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692619 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:51:14.692637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.692643 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692653 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:51:14.692670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692676 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692686 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:51:14.692703 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.692710 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692719 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:51:14.692737 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692743 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692753 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:14.692770 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692776 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692786 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:14.692799 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.692847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.692864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692871 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:51:14.692885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692910 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.692917 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692927 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:14.692945 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.692952 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692961 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:14.692979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.692985 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.692994 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:14.693011 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.693018 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693027 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:14.693045 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.693051 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693060 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:14.693073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.693115 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.693130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.693150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693174 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693181 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.693239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.693255 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693266 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:14.693282 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:51:14.693295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:14.693320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:14.693335 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693341 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:51:14.693355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693379 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.693386 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693396 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:51:14.693414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.693439 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.693455 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693461 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.693476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693500 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:14.693507 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693517 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:51:14.693530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.693555 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:14.693570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693576 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:51:14.693590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693614 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.693621 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.693643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.693668 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.693682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693689 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.693702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693726 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693734 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693744 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:51:14.693757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.693772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.693782 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:14.693795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693823 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693830 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.693883 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693908 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.693916 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693925 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:51:14.693943 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.693950 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693960 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:51:14.693977 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.693983 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.693993 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:51:14.694010 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694016 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694026 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:51:14.694043 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694050 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694060 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:51:14.694077 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:14.694084 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694094 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:51:14.694111 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:14.694118 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694127 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:51:14.694144 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:14.694151 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694160 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:51:14.694178 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.694184 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694194 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:51:14.694211 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694218 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694227 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:51:14.694245 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694251 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694261 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:51:14.694284 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694291 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694301 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:51:14.694319 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694325 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694335 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:51:14.694348 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.694417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.694438 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694444 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:51:14.694460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694493 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:51:14.694515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.694541 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.694556 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694562 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.694576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694600 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.694607 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694617 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:51:14.694630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.694655 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:14.694670 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694676 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.694690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694714 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694722 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694738 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:51:14.694766 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.694775 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694786 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:14.694804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.694811 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694821 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:14.694839 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.694846 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694856 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:14.694869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.694907 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.694922 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694928 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.694944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694968 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.694976 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.694986 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:51:14.694999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.695024 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.695038 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695066 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695073 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695096 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.695127 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.695159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:14.695186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.695193 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695202 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:14.695220 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695227 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695236 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:51:14.695254 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.695261 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695270 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:14.695302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695319 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:14.695337 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695344 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695353 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:51:14.695371 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:14.695378 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695387 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:51:14.695403 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.695445 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.695463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695470 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:51:14.695485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695510 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.695517 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695526 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:51:14.695544 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695551 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695560 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:51:14.695577 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695584 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695593 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:51:14.695611 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.695617 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695626 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:51:14.695643 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695650 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695660 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:51:14.695677 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695683 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695693 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:51:14.695722 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695729 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695738 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:14.695759 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.695766 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695776 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:14.695788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.695841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.695855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695862 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:14.695877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695900 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.695907 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:51:14.695928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.695943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.695952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:14.695968 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:14.695975 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:51:14.695986 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:51:14.696001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.696007 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:51:14.696020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.696042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.696061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:14.696077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.696087 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:14.696097 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:51:14.696113 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.696120 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:51:14.696129 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:51:14.696145 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:14.696152 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:51:14.696162 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:51:14.696178 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.696184 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.696194 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.696210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.696217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.696226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.696242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.696249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.696258 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.696297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.696305 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:14.696315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.696333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.696340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:51:14.696350 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.696367 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:14.696373 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:51:14.696383 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:51:14.696401 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.696411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.696422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.696440 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:14.696447 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:51:14.696456 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:51:14.696473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.696480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:51:14.696536 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.696565 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.696575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:14.696591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.696620 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:14.696632 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:51:14.696650 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:51:14.696673 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:51:14.696740 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.696800 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:14.696829 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.696855 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:14.696880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.696905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:14.696930 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.696955 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:14.696980 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.697005 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:14.697035 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:51:14.697060 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:14.697084 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:51:14.697109 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:51:14.697135 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:51:14.697160 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:14.697185 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.697210 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:14.697234 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.697258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:14.697303 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.697329 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:14.697369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.697395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:14.697427 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.697455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:14.697481 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.697550 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:14.697577 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.697603 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:14.697629 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.697657 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:14.697683 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.697723 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:14.697749 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.697789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:14.697814 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.697839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:14.697864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.697889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.697913 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.697937 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.697962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.697986 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.698010 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.698035 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:14.698059 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:51:14.698084 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:14.698108 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.698132 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:14.698156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.698181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.698205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.698230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:14.698254 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.698298 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:14.698325 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.698364 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:14.698391 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.698425 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:14.698452 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.698478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:14.698505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.698533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:14.698560 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698578 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698605 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.698631 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698648 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698665 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698691 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.698730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.698839 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698863 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.698888 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698912 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.698936 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698952 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.698976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.699001 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699017 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699041 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.699066 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699090 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.699114 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699138 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.699163 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699187 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.699211 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699236 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.699260 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699294 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.699360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699387 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.699418 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699445 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.699471 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699522 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.699552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.699720 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699737 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.699814 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.699863 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.699943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.699989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.700053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700084 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.700148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700195 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.700243 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700267 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.700318 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700348 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700366 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700382 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700417 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.700445 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:14.700497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700514 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.700583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.700715 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700742 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:14.700767 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700792 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.700817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.700868 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.700957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.700984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:14.701170 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701187 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701212 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.701249 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701265 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701299 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701326 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.701364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.701542 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701745 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.701799 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701857 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.701908 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701925 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701950 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.701975 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.701992 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702016 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.702042 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702071 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.702096 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702122 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.702147 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702172 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.702197 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702222 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:14.702247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:14.702370 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702396 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.702430 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.702483 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.702589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.702866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702883 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702900 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.702951 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.702978 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.703005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703039 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.703103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:14.703219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703314 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.703341 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703358 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.703450 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:14.703503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703521 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703538 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703555 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:14.703606 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:14.703671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.703755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:14.703870 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703895 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:14.703920 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:14.703970 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.703995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:14.704020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.704119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:14.704258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:14.704289 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.704360 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.704418 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.704469 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.704517 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.704565 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.704662 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.704712 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.704763 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.704810 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.704856 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.704902 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.704948 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.704996 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.705042 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.705087 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.705134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.705180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.705228 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.705296 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.705347 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.705407 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.705465 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.705513 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.705560 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.705607 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.705667 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.705714 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.705761 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.705813 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.705859 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.705906 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.705961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.706008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.706054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.706101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.706146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.706193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.706241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.706308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.706357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.706408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.706458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.706505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.706553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.706602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.706664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.706754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.706814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.706863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.706912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.706960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.707009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.707062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.707128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.707175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.707221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.707267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.707336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.707386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.707441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.707495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.707542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.707591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.707648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.707697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.707745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.707806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.707851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.707897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.707944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.707991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.708037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.708097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.708147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.708194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.708241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.708296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.708345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.708391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.708444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.708493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.708542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.708591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.708640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.708693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.708746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.708793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.708840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.708888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.708934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.708984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.709033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.709088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.709136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.709185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.709242 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:14.709269 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.709337 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.709393 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.709456 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.709511 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.709565 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.709620 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.709674 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.709728 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.709782 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.709837 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.709891 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.709945 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.710000 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.710054 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.710108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.710163 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.710217 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.710276 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.710333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.710429 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.710508 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.710563 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.710646 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.710724 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.710780 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.710850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.710909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.710963 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.711017 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.711080 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.711135 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.711198 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:14.711222 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.711289 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.711348 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.711407 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.711464 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.711527 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.711583 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.711638 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.711693 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.711756 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.711811 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.711866 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.711921 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.711976 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.712032 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.712086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.712141 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.712196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.712303 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.712390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.712458 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.712515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.712569 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.712623 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.712677 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.712732 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.712786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.712841 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.712895 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.712950 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.713005 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.713060 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.713121 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:14.713145 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.713195 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.713245 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.713306 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.713357 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.713406 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.713454 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.713504 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.713553 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.713602 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.713651 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.713701 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.713751 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.713800 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.713850 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.713899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.713948 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.713997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.714047 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.714096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.714145 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.714194 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.714244 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.714300 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.714349 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.714399 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.714447 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.714497 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.714546 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.714595 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.714644 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.714693 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.714750 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:14.714772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.714823 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.714874 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.714925 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.714977 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.715027 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:14.715078 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:14.715129 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:14.715180 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.715246 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.715313 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.715364 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.715415 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.715466 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.715518 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.715569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.715620 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.715673 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.715724 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.715775 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.715826 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.715877 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.715928 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.715978 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:14.716030 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.716081 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.716133 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.716184 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.716235 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.716293 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.716345 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.716397 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.716450 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:51:14.716467 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:51:14.716497 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:51:14.716525 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:14.716552 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:14.716578 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:51:14.716596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.716609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.716618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.716627 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.716635 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.716644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:14.716652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:14.716660 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:14.716667 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.716675 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.716696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.716704 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.716712 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.716720 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.716728 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.716736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.716743 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.716751 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.716758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.716766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.716773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.716781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.716788 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.716795 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:14.716803 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.716810 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.716817 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.716825 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.716832 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.716840 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.716847 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.716854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.716862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.716870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.716878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.716887 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.716894 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.716902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:14.716910 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:14.716918 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:14.716925 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.716932 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.716940 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.716947 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.716955 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.716962 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.716969 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.716977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.716984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.716992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.716999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717006 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.717014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.717021 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.717028 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.717035 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:14.717042 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.717049 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.717055 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.717062 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.717069 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.717077 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.717084 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.717091 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.717098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.717106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.717128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.717136 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.717143 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.717150 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:14.717157 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:14.717164 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:14.717170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.717177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.717184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.717191 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.717198 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717205 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.717211 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.717218 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.717225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.717232 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717239 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717246 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.717253 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.717261 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.717268 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.717285 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:14.717294 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.717302 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.717309 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.717316 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.717323 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.717329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.717336 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.717343 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.717350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:14.717362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.717370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:14.717377 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:14.717384 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:14.717391 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:14.717398 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:14.717405 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:14.717411 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:14.717418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:14.717425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:14.717432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:14.717439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717448 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.717454 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:14.717461 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:14.717468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:14.717475 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:14.717488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:14.717495 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:14.717501 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:14.717508 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:14.717514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:14.717521 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:14.717527 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:14.717534 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:14.717541 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:14.717547 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:14.717554 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:14.717560 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:14.717567 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:14.717639 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:51:14.717648 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:14.717653 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:14.717658 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:14.717664 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:51:14.717669 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:14.717673 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:14.717682 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:51:14.717704 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:14.717737 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.717744 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:14.717756 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:14.717776 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:51:14.717782 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:51:14.717787 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:51:14.717791 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:51:14.717796 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:14.717806 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:14.717812 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:14.717816 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:14.717828 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.717837 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:14.717841 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:51:14.717864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.717873 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:14.717877 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.717900 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:14.717906 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:51:14.717910 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:51:14.717913 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:51:14.717917 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:51:14.717924 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:51:14.717928 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:14.717933 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:51:14.717939 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:14.717949 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:14.717956 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:14.717960 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:14.717965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.717971 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:14.717975 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:14.717998 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:14.718005 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.718009 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.718015 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.718019 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:14.718042 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:14.718050 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:14.718055 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:14.718059 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:14.718066 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176636" 2019-04-25 17:51:14.718073 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:14.718077 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:14.718082 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:14.718088 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:14.718093 wsdl: in serializeType: returning: 176636 2019-04-25 17:51:14.718099 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:14.718106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:14.718111 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:14.718114 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:14.718120 wsdl: in serializeType: returning: 176636 2019-04-25 17:51:14.718124 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176636 2019-04-25 17:51:14.718138 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176636 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:51:14.718143 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:51:14.718149 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4525"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:51:14.718162 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:51:14.718168 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176636 2019-04-25 17:51:14.718178 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:51:14.718249 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:51:14.718190 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:14.718200 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:14.718205 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:14.718210 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:14.718214 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:14.718220 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:14.718229 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:14.718237 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:14.718242 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:14.718255 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:51:14.718264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:14.718271 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:14.726078 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:14.726098 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:14.726112 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:14.726121 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:51:14.726130 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:14.726139 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:14.726146 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:14.726154 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:14.726162 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:14.726199 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:51:14.735836 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:51:14.735855 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:51:14.735866 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:14.735875 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:14.735885 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:14.735895 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:14.735905 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:14.735914 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:14.735923 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:14.735933 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:59 GMT 2019-04-25 17:51:14.735944 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:14.735954 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:51:14.735964 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:14.735976 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:51:14.736007 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:51:14.736029 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:51:14.736044 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:14.736051 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:51:14.736060 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:14.736098 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:14.736114 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:14.736123 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:14.736144 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:14.736154 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:50:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:51:14.736190 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:51:14.736203 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:51:14.736229 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:51:14.736240 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:51:14.736416 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:51:14.736587 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:51:14.736598 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:51:14.736613 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:51:14.736630 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:14.736669 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:51:14.736789 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:51:14.736878 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:14.736898 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:51:14.736910 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:51:14.736918 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:51:14.736926 nusoap_client: detail =