Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 134.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-0L030 Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2069
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:02:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:02:54.960846 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:02:54.960915 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:02:54.960931 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:02:54.960948 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:02:54.960959 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:02:54.960967 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:02:54.960982 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:02:54.960991 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:02:54.960997 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:02:54.961007 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:02:54.961017 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:02:54.961029 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:02:54.961035 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:02:54.961039 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:02:54.961044 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:02:54.961047 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:02:54.961059 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:02:54.961074 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:02:54.961084 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:02:54.961090 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:02:54.961096 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:02:54.961105 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:02:54.961113 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:02:54.967192 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:02:54.967208 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:02:54.967219 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:02:54.967225 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:02:54.967231 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:02:54.967235 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:02:54.967240 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:02:54.967272 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:02:55.435663 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:02:55.435716 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:02:55.435728 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:02:55.435738 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:02:55.435758 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:02:55.435768 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:02:55.435778 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:02:55.435790 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:02:55.435800 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:02:55.435809 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:02:32 GMT 2019-10-24 01:02:55.435820 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:02:55.435829 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:02:55.435840 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:02:55.435858 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:02:55.435909 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:02:55.435941 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:02:55.441915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.441943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.441977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.441998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.442138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.442179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.442199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.442226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448180 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:02:55.448213 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:02:55.448239 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:02:55.448257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.448423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454567 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:02:55.454619 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:02:55.454650 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:02:55.454670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:02:55.454929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:02:55.454949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.454991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.455027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.455048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.455069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.455086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.455117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.460538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.460572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.460591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.460624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.460983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:02:55.461048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461704 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-24 01:02:55.461723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:02:55.461955 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:02:55.461973 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:02:55.461982 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:02:55.462021 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:02:55.462076 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:02:55.462103 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:02:55.462115 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:02:55.462145 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:02:55.462154 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:02:55.462396 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:02:55.462420 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:02:55.462499 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:02:55.462548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462603 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.462619 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462645 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:02:55.462682 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.462695 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462713 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:02:55.462749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.462818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.462846 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.462887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462936 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.462948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.462966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:02:55.462991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.463037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:02:55.463063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463074 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:02:55.463099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463143 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.463155 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463173 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:02:55.463207 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.463218 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463236 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:02:55.463266 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.463278 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463295 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:02:55.463319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.463377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.463404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:02:55.463440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463484 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.463495 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463512 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:02:55.463537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.463581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:02:55.463607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:02:55.463642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463686 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.463698 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463715 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:02:55.463754 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.463765 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463783 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:02:55.463815 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.463827 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463844 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:02:55.463874 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.463885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.463926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.463970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.463990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.464016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.464052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464105 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.464212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.464243 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464261 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:02:55.464279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:02:55.464301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:02:55.464345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:02:55.464372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:02:55.464407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464450 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.464462 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464479 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:02:55.464509 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.464521 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464538 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:02:55.464569 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.464580 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464598 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:02:55.464629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.464641 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.464682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.464751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.464779 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.464816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464859 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.464871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464889 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:02:55.464913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.464957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:02:55.464984 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.464994 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:02:55.465019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.465074 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465091 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:02:55.465114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.465157 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.465182 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465193 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.465216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465267 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.465279 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465296 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:02:55.465319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.465362 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:02:55.465389 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465399 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:02:55.465422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.465477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.465518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.465562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.465589 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465599 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.465653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465696 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.465705 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465718 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:02:55.465733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.465763 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:02:55.465780 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465787 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:02:55.465801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465831 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.465838 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465849 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:02:55.465868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.465875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465885 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.465898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.465928 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:02:55.465945 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465951 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.465965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.465992 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.465999 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466009 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:02:55.466022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466048 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:02:55.466063 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466070 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:02:55.466083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466108 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.466115 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466125 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:02:55.466144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.466150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466160 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.466173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466202 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:02:55.466218 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466224 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.466238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466263 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.466270 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466280 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:02:55.466294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466319 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:02:55.466334 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466340 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:02:55.466354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.466386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466395 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.466409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466434 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:02:55.466449 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466455 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.466469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466494 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.466501 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:02:55.466524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466549 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:02:55.466564 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466570 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:02:55.466584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.466624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.466647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466673 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.466688 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466694 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.466708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466733 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.466741 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466751 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:02:55.466764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466789 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:02:55.466804 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466810 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:02:55.466824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466851 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.466858 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466868 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:02:55.466882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.466908 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.466923 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466929 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.466943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466968 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.466976 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.466986 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:02:55.467001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467042 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:02:55.467066 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467073 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:02:55.467088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467114 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.467121 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467131 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:02:55.467145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467170 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.467185 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467192 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.467205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467231 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.467238 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467247 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:02:55.467261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467286 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:02:55.467301 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467308 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:02:55.467321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467346 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.467353 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467363 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:02:55.467381 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.467388 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467397 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:02:55.467410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467440 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.467455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467461 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.467474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467500 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.467507 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467517 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:02:55.467530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467555 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:02:55.467571 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467577 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:02:55.467591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.467632 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467642 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.467655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467680 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.467696 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467702 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.467716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467744 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.467752 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467762 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:02:55.467775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467801 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:02:55.467816 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467822 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:02:55.467836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467862 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:02:55.467869 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467879 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:02:55.467892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.467918 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.467933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467939 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.467953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467977 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467983 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.467997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.468043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.468060 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468071 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:02:55.468081 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:02:55.468093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:02:55.468118 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:02:55.468133 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468139 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:02:55.468153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468179 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:02:55.468186 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468196 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:02:55.468209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.468234 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.468249 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468255 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.468269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468299 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.468356 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.468373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468383 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:02:55.468393 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:02:55.468406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:02:55.468430 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:02:55.468445 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468451 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:02:55.468465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468491 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:02:55.468498 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468508 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:02:55.468521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.468546 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.468562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.468581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468611 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468618 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.468675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.468692 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468703 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:02:55.468713 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:02:55.468725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:02:55.468749 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:02:55.468765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468771 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:02:55.468785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.468818 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:02:55.468847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.468854 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:02:55.468881 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.468888 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468897 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:02:55.468915 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.468922 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468931 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:02:55.468949 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.468956 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.468965 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:02:55.468983 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.468990 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469000 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:02:55.469017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.469024 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469033 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.469046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.469113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.469133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469159 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469166 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:02:55.469189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:02:55.469231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469237 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:02:55.469250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469275 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469282 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469292 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:02:55.469310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.469345 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469361 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:02:55.469374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.469423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469429 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.469442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469467 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:02:55.469497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:02:55.469538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469545 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:02:55.469559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469583 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469607 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.469621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.469662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469668 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.469682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:02:55.469739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:02:55.469779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469785 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:02:55.469799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469825 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469833 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469842 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:02:55.469860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.469894 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.469901 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469910 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:02:55.469923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.469956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.469971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.469978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.469991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470016 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.470023 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:02:55.470046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.470071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:02:55.470086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470093 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.470106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470131 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470138 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470148 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:02:55.470166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.470172 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470182 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:02:55.470200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.470207 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470216 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:02:55.470235 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470241 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470251 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:02:55.470268 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470276 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470285 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:02:55.470298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.470339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.470355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.470375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470400 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470407 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470417 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:02:55.470430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.470445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.470455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.470470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470500 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470507 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.470560 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.470592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.470628 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.470635 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470645 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:02:55.470663 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.470670 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470679 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:02:55.470697 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.470704 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470713 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:02:55.470731 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.470738 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470747 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:02:55.470765 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:02:55.470772 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470781 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:02:55.470799 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470807 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470817 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.470835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.470868 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470875 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470884 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:02:55.470902 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470908 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470918 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:02:55.470936 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.470942 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.470951 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:02:55.470965 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.471040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471046 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.471060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471085 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.471093 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:02:55.471121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471127 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471137 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:02:55.471155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471161 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471171 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:02:55.471189 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.471196 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471205 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:02:55.471219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.471256 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471277 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.471292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471318 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471325 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471335 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:02:55.471348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.471373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.471387 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471416 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471423 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471447 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.471477 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471503 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.471510 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471519 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:02:55.471538 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471544 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471554 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:02:55.471572 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.471579 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471588 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:02:55.471611 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.471619 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471629 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:02:55.471647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.471654 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:02:55.471685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.471692 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471702 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:02:55.471721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.471755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471762 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471772 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:02:55.471789 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471796 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471806 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:02:55.471824 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471831 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471841 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:02:55.471858 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.471865 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471874 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:02:55.471888 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.471942 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.471960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.471966 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.471981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472007 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472014 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472023 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:02:55.472041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.472048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472057 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.472075 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472081 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472091 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:02:55.472108 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.472115 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472124 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.472176 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.472211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472237 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:02:55.472268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.472283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.472293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.472307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472335 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472342 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.472395 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472421 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.472429 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472438 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:02:55.472457 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472463 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472473 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:02:55.472491 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.472497 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472507 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:02:55.472525 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.472532 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472541 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:02:55.472559 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.472566 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:02:55.472593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.472605 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:02:55.472634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472641 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.472668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472675 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472685 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:02:55.472702 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472709 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472719 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:02:55.472736 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472743 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472753 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:02:55.472770 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472777 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472787 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:02:55.472804 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.472810 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472820 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:02:55.472834 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.472890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.472906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472937 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472944 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.472983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.472998 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473023 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.473030 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473040 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:02:55.473058 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.473066 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473075 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:02:55.473093 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.473100 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473109 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:02:55.473127 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.473133 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473143 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:02:55.473160 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.473167 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473176 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:02:55.473193 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.473200 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473209 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:02:55.473227 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.473233 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473243 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:02:55.473260 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.473267 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473277 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:02:55.473294 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.473301 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473311 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:02:55.473329 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.473335 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473345 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:02:55.473363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.473370 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473380 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:02:55.473397 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.473404 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473414 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:02:55.473431 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.473438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473447 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.473465 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.473472 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473482 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:02:55.473495 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.473580 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473587 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:02:55.473607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473634 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.473641 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473651 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:02:55.473664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.473690 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473705 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473712 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.473726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473751 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.473758 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473768 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:02:55.473781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.473806 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:02:55.473821 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473828 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:02:55.473843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473868 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.473875 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473884 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.473902 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.473909 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473918 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:02:55.473936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.473943 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473953 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:02:55.473971 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.473978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.473987 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:02:55.474000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.474036 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:02:55.474052 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474058 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.474074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474099 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.474106 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474116 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:02:55.474130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.474155 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:02:55.474169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.474198 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474205 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.474215 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474228 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.474245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.474259 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474285 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.474292 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474301 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:02:55.474319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.474326 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474335 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:02:55.474353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.474359 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474369 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:02:55.474387 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:02:55.474394 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474403 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:02:55.474420 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.474427 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474437 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:02:55.474455 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.474461 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474471 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:02:55.474488 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.474495 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474505 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:02:55.474522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.474528 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474538 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:02:55.474555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.474562 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474572 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:02:55.474589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.474601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474611 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.474625 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:02:55.474674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.474692 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474699 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:02:55.474713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.474746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.474770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.474795 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.474811 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474817 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.474831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474856 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:02:55.474863 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474873 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:02:55.474887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.474902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.474912 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:02:55.474926 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:02:55.474953 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.474960 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:02:55.474971 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:02:55.474989 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:02:55.474995 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:02:55.475005 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:02:55.475023 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.475030 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:02:55.475040 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:02:55.475053 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:02:55.475076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.475092 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475098 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.475113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.475145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.475172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475179 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475190 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:02:55.475207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475214 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475223 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:02:55.475237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.475271 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475292 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.475306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475331 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475347 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:02:55.475361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.475386 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.475400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475426 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475433 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475443 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475457 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.475487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475513 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475520 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475530 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:02:55.475548 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475554 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475564 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:02:55.475581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.475588 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475604 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:02:55.475623 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475630 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475640 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:02:55.475658 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.475665 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475675 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:02:55.475692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475699 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475708 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:02:55.475726 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.475733 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475742 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:02:55.475760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475776 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:02:55.475794 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475800 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475810 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:02:55.475823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.475869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.475886 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475892 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:02:55.475908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475934 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.475941 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475950 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:02:55.475968 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.475975 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.475985 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:02:55.476002 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.476009 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476018 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:02:55.476036 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.476043 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476053 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:02:55.476071 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.476077 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476087 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:02:55.476100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.476140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.476156 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476162 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.476176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476200 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476207 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.476268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.476285 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476296 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:02:55.476306 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:02:55.476319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:02:55.476344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:02:55.476359 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476365 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:02:55.476379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476404 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.476411 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476421 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:02:55.476434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.476459 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.476474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476480 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.476495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476520 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:02:55.476528 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476537 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:02:55.476551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.476576 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:02:55.476591 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476602 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:02:55.476618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476643 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.476650 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476660 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.476674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.476699 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.476714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476720 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.476734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476777 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:02:55.476790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.476806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.476816 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:02:55.476829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476858 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476865 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.476919 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476946 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.476953 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476963 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:02:55.476981 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.476988 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.476997 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:02:55.477015 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477021 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477031 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:02:55.477049 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477056 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477066 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:02:55.477083 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477090 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477100 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:02:55.477118 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:02:55.477125 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477135 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:02:55.477153 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:02:55.477160 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477170 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:02:55.477187 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:02:55.477194 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477204 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:02:55.477221 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.477228 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477238 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:02:55.477256 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477263 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477272 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:02:55.477290 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477298 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477308 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:02:55.477326 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477332 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477342 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:02:55.477359 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477366 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477376 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:02:55.477389 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.477451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.477470 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477477 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:02:55.477492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477516 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477523 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:02:55.477546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.477571 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.477587 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477593 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.477612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477637 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.477644 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477654 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:02:55.477668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.477693 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:02:55.477708 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477715 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.477729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477754 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477762 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477771 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:02:55.477789 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.477796 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477805 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:02:55.477823 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.477830 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477840 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:02:55.477857 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.477864 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477874 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:02:55.477887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.477923 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.477939 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477945 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.477961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.477986 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.477993 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478003 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:02:55.478016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.478041 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.478055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478083 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478090 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478100 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.478143 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.478176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:02:55.478204 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.478210 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478220 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:02:55.478238 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478245 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478254 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:02:55.478272 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.478279 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478288 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:02:55.478306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478322 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:02:55.478340 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478348 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478358 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:02:55.478375 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:02:55.478382 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478391 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:02:55.478404 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.478443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.478460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:02:55.478481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478505 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.478512 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478522 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:02:55.478540 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478546 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478556 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:02:55.478573 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478580 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478590 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:02:55.478618 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.478626 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478636 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:02:55.478654 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478661 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478671 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:02:55.478688 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478695 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478705 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:02:55.478722 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478729 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478739 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:02:55.478756 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.478763 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478772 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:02:55.478785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.478837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.478852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478859 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:02:55.478875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478900 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.478907 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:02:55.478931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.478946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.478955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:02:55.478972 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:02:55.478979 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:02:55.478989 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:02:55.479006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.479012 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:02:55.479025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.479048 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.479069 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:02:55.479086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.479097 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:02:55.479106 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:02:55.479124 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.479131 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:02:55.479141 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:02:55.479158 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:02:55.479164 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:02:55.479174 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:02:55.479191 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.479198 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.479208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.479225 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.479232 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.479241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.479258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.479265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.479275 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.479292 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.479299 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:02:55.479309 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.479326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.479333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:02:55.479342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.479359 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:02:55.479366 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:02:55.479376 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:02:55.479393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.479399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.479409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.479427 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:02:55.479433 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:02:55.479443 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:02:55.479460 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.479466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:02:55.479477 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.479494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.479502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:02:55.479511 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.479527 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:02:55.479534 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:02:55.479544 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:02:55.479559 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:02:55.479601 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.479633 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:02:55.479661 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.479689 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:02:55.479716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.479743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:02:55.479770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.479797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:02:55.479825 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.479852 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:02:55.479879 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.479905 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:02:55.479932 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:02:55.479959 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:02:55.479986 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:02:55.480013 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:02:55.480040 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:02:55.480066 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:02:55.480094 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.480120 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:02:55.480149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.480176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:02:55.480203 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.480229 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:02:55.480257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.480285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:02:55.480312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.480339 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:02:55.480366 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.480393 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:02:55.480420 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.480448 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:02:55.480476 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.480503 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:02:55.480530 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.480556 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:02:55.480584 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.480669 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:02:55.480696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.480724 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:02:55.480752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.480780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:02:55.480807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.480835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.480863 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.480889 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.480917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.480943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.480970 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.480998 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:02:55.481025 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:02:55.481052 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:02:55.481079 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.481105 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:02:55.481132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.481159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.481186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.481213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:02:55.481239 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.481266 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:02:55.481293 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.481319 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:02:55.481346 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.481375 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:02:55.481403 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.481430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:02:55.481457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.481484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:02:55.481511 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481529 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481556 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.481582 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481604 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481621 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481648 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.481675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.481778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.481881 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481907 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.481934 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.481960 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.481986 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482003 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482030 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.482058 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482075 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482101 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.482127 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482154 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.482180 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482206 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.482233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482259 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.482286 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482312 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.482338 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482355 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.482408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482435 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.482461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482488 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.482514 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482540 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.482567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482599 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.482628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.482782 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482799 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482815 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482841 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.482868 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482894 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.482921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.482981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.483008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.483127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483144 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483178 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.483232 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.483337 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483364 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.483390 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483425 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483441 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483467 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.483494 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483520 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:02:55.483547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.483638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.483758 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483785 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:02:55.483812 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483839 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.483865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.483918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.483994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.484021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:02:55.484190 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484207 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484232 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.484259 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484275 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484292 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.484344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.484446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.484549 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484576 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.484607 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484634 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.484661 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484678 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484704 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.484730 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484747 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484773 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.484799 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484825 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.484851 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484877 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.484903 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484929 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.484956 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.484982 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:02:55.485008 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485025 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485051 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:02:55.485078 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485105 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.485133 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485159 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.485185 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485212 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.485238 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485264 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.485291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.485443 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485476 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485502 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.485528 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485554 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.485581 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485602 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485647 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.485673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:02:55.485794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.485897 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.485973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.486000 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486027 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:02:55.486054 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486070 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486130 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:02:55.486156 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486182 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:02:55.486208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486242 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.486295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:02:55.486416 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486442 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:02:55.486468 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486495 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:02:55.486521 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486547 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:02:55.486574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.486686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:02:55.486830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:02:55.486861 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.486921 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.486972 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.487025 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.487076 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.487124 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.487173 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.487223 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.487271 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.487321 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.487369 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.487419 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.487470 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.487519 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.487569 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.487624 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.487674 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.487723 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.487773 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.487821 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.487871 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.487920 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.487970 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.488028 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.488081 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.488129 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.488179 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.488228 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.488276 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.488326 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.488376 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.488429 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.488477 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.488529 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.488588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.488706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.488756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.488806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.488855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.488903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.488952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.489000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.489050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.489099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.489148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.489197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.489244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.489292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.489342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.489390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.489440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.489487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.489537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.489587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.489642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.489693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.489743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.489796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.489849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.489897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.489945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.489993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.490041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.490091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.490141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.490195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.490243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.490293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.490351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.490401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.490450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.490500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.490550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.490602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.490653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.490702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.490750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.490800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.490848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.490898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.490947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.490995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.491045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.491094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.491143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.491193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.491242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.491291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.491340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.491390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.491440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.491493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.491546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.491598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.491648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.491696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.491744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.491793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.491843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.491897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.491945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.491995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.492052 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:02:55.492080 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.492142 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.492199 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.492254 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.492310 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.492364 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.492418 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.492473 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.492528 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.492582 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.492644 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.492700 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.492755 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.492809 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.492863 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.492918 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.492973 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.493033 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.493089 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.493144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.493199 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.493254 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.493308 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.493362 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.493416 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.493472 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.493527 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.493581 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.493643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.493698 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.493752 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.493806 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.493863 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.493919 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.493982 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:02:55.494006 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.494061 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.494116 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.494171 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.494227 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.494284 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.494339 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.494394 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.494449 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.494504 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.494559 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.494619 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.494676 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.494732 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.494788 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.494843 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.494898 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.494954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.495008 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.495065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.495119 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.495174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.495230 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.495285 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.495341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.495396 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.495453 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.495508 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.495562 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.495623 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.495678 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.495734 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.495788 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.495846 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.495908 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:02:55.495931 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.495983 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.496033 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.496082 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.496132 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.496181 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.496230 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.496279 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.496329 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.496379 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.496428 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.496477 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.496526 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.496647 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.496698 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.496748 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.496797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.496848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.496897 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.496946 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.496995 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.497044 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.497094 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.497143 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.497191 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.497241 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.497292 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.497341 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.497390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.497438 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.497488 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.497536 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.497585 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.497641 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.497698 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:02:55.497720 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.497774 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.497826 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.497877 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.497928 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.497979 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.498030 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:02:55.498081 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:02:55.498131 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:02:55.498183 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.498235 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.498288 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.498339 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.498389 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.498441 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.498491 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.498543 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.498598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.498651 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.498705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.498756 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.498808 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.498859 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.498910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.498960 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.499011 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:02:55.499062 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.499114 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.499165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.499216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.499267 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.499380 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.499432 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.499483 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.499538 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:02:55.499555 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:02:55.499584 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:02:55.499618 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:02:55.499646 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:02:55.499674 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:02:55.499698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.499719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.499730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.499741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.499751 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.499760 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.499769 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:02:55.499780 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:02:55.499789 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:02:55.499798 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.499808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.499818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.499827 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.499836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.499847 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.499857 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.499866 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.499875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.499884 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.499892 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.499902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.499911 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.499920 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.499929 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.499938 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.499947 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:02:55.499956 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.499965 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.499973 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.499983 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.499992 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.500000 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.500009 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.500018 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.500027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.500038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.500046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.500055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.500063 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.500071 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.500079 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:02:55.500086 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:02:55.500094 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:02:55.500101 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.500109 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.500117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.500125 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.500132 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500140 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.500147 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.500155 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.500162 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.500170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.500178 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500185 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.500201 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.500209 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.500216 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.500223 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:02:55.500230 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.500238 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.500246 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.500253 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.500261 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.500268 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.500275 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.500283 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.500291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.500302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.500310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.500319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.500327 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.500335 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.500342 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:02:55.500349 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:02:55.500357 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:02:55.500364 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.500372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.500380 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.500388 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.500395 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500403 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.500410 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.500417 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.500425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.500433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.500441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500448 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.500464 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.500471 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.500479 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.500487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:02:55.500494 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.500502 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.500508 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.500515 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.500523 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.500530 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.500536 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.500544 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.500551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:02:55.500560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.500567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:02:55.500575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:02:55.500583 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:02:55.500591 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:02:55.500603 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:02:55.500612 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:02:55.500620 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:02:55.500628 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:02:55.500636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:02:55.500644 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:02:55.500652 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:02:55.500660 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500667 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.500675 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:02:55.500683 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:02:55.500690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:02:55.500697 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:02:55.500704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:02:55.500719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:02:55.500726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:02:55.500734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:02:55.500741 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:02:55.500748 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:02:55.500754 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:02:55.500761 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:02:55.500768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:02:55.500776 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:02:55.500783 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:02:55.500791 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:02:55.500798 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:02:55.500805 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:02:55.500894 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:02:55.500905 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:02:55.500910 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:02:55.500916 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:02:55.500922 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:02:55.500927 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:02:55.500931 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:02:55.500941 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:02:55.500950 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:02:55.500993 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501001 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:02:55.501015 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:02:55.501037 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:02:55.501044 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:02:55.501048 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:02:55.501053 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:02:55.501059 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:02:55.501071 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:02:55.501078 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:02:55.501083 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:02:55.501098 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501109 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:02:55.501114 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:02:55.501140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.501149 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:02:55.501154 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.501177 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:02:55.501183 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:02:55.501187 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:02:55.501191 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:02:55.501195 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:02:55.501200 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:02:55.501205 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:02:55.501209 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:02:55.501215 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176636" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:02:55.501225 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:02:55.501232 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:02:55.501236 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:02:55.501242 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501248 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:02:55.501252 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:02:55.501275 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:02:55.501282 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501286 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501292 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501297 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:02:55.501308 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:02:55.501315 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:02:55.501320 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:02:55.501325 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:02:55.501331 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176636" 2019-10-24 01:02:55.501338 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:02:55.501343 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:02:55.501347 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:02:55.501354 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:02:55.501359 wsdl: in serializeType: returning: 176636 2019-10-24 01:02:55.501365 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:02:55.501372 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:02:55.501376 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:02:55.501380 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:02:55.501385 wsdl: in serializeType: returning: 176636 2019-10-24 01:02:55.501390 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176636 2019-10-24 01:02:55.501404 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176636 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:02:55.501409 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:02:55.501415 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8470"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:02:55.501430 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:02:55.501436 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176636 2019-10-24 01:02:55.501446 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:02:55.501526 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:02:55.501462 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:02:55.501473 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:02:55.501479 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:02:55.501484 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:02:55.501488 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:02:55.501495 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:02:55.501505 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:02:55.501514 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:02:55.501519 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:02:55.501533 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:02:55.501544 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:02:55.501552 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:02:55.507796 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:02:55.507820 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:02:55.507832 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:02:55.507838 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:02:55.507844 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:02:55.507850 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:02:55.507854 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:02:55.507858 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:02:55.507863 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:02:55.507897 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:02:55.669257 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:02:55.669304 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:02:55.669311 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:02:55.669316 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:02:55.669322 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:02:55.669327 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:02:55.669335 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:02:55.669340 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:02:55.669346 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:02:55.669352 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:02:32 GMT 2019-10-24 01:02:55.669359 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:02:55.669364 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:02:55.669369 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:02:55.669381 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:02:55.669414 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:02:55.669427 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:02:55.669438 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:02:55.669443 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:02:55.669448 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:02:55.669490 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:02:55.669505 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:02:55.669512 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:02:55.669539 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:02:55.669547 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:02:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:02:55.669583 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:02:55.669593 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:02:55.669620 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:02:55.669627 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:02:55.669762 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:02:55.669868 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:02:55.669874 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:02:55.669883 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:02:55.669896 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:02:55.669921 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:02:55.669976 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:02:55.670004 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:02:55.670015 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:02:55.670024 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:02:55.670028 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:02:55.670035 nusoap_client: detail =