Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 134.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-0L040VNT Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T4559
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:39:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:39:56.421320 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:39:56.421438 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:39:56.421460 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:39:56.421477 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:39:56.421486 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:39:56.421496 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:39:56.421514 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:39:56.421523 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:39:56.421532 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:39:56.421541 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:39:56.421549 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:39:56.421560 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:39:56.421567 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:39:56.421572 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:39:56.421576 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:39:56.421580 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:39:56.421596 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:39:56.421777 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:39:56.421789 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:39:56.421803 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:39:56.421809 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:39:56.421823 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:39:56.421832 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:39:56.429786 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:39:56.429825 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:39:56.429837 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:39:56.429844 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:39:56.429849 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:39:56.429854 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:39:56.429858 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:39:56.429903 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:39:56.448156 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:39:56.448204 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:39:56.448212 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:39:56.448218 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:39:56.448224 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:39:56.448229 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:39:56.448236 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:39:56.448243 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:39:56.448249 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:39:56.448254 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:39:53 GMT 2019-08-22 20:39:56.448260 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:39:56.448265 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:39:56.448272 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:39:56.448340 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:39:56.448377 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:39:56.448411 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:39:56.456043 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.456086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.456132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.456159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.456187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.456216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464063 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.464104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.464139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.464453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.472164 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.472343 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:39:56.472438 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-08-22 20:39:56.472482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.472636 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 20:39:56.472748 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:39:56.472816 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.472919 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.479390 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.479462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.479738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.479835 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.480287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.480347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.480416 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.480480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.480546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.480627 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.480752 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:39:56.480806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.480912 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.481007 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.481079 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:39:56.481211 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-22 20:39:56.481295 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:39:56.481386 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:39:56.481414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.487313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:39:56.487434 soap_transport_http: read buffer of 4175 bytes 2019-08-22 20:39:56.487463 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:39:56.487474 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:39:56.487626 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:39:56.487688 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:39:56.487715 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:39:56.487729 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:39:56.487766 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:39:56.487776 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:39:56.488478 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:39:56.488507 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:39:56.488618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.488635 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:39:56.488672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.488729 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.488746 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.488779 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:39:56.488824 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.488838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.488858 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:39:56.488893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.488941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.488966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.488996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.489037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489091 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.489104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489125 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:39:56.489152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.489204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:39:56.489233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:39:56.489277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489327 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.489341 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489361 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:39:56.489396 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.489409 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489428 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:39:56.489463 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.489477 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489496 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:39:56.489524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.489595 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.489624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:39:56.489664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489711 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.489725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489744 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:39:56.489770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.489818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:39:56.489845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:39:56.489884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489931 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.489945 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.489964 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:39:56.489999 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.490011 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490030 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:39:56.490063 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.490075 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490094 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:39:56.490128 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.490141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490159 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.490185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.490259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.490288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.490329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490376 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.490504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.490539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490561 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:39:56.490589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:39:56.490614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:39:56.490662 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:39:56.490688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490700 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:39:56.490727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490776 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.490789 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490809 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:39:56.490844 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.490856 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490875 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:39:56.490908 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.490920 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.490939 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:39:56.490972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.490985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.491029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.491100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.491129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.491168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491218 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.491232 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:39:56.491304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.491352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:39:56.491381 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491392 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:39:56.491419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491467 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.491480 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:39:56.491525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.491570 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.491606 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491618 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.491644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491722 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.491737 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491752 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:39:56.491768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.491804 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:39:56.491822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491829 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:39:56.491844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.491880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491890 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.491904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.491930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.491946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.491952 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.491972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492001 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.492008 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492019 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:39:56.492032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492057 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:39:56.492073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492079 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:39:56.492094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492121 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.492128 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:39:56.492157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.492164 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.492187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492216 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:39:56.492230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492236 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.492251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492276 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.492283 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492293 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:39:56.492306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492331 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:39:56.492346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492352 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:39:56.492365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492389 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.492396 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492406 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:39:56.492423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.492430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.492452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492481 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:39:56.492495 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492501 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.492516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492541 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.492547 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492557 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:39:56.492570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492595 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:39:56.492610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492616 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:39:56.492630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492654 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.492669 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.492693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492718 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:39:56.492733 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492739 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.492753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492778 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.492786 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:39:56.492812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492838 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:39:56.492853 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492859 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:39:56.492872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.492904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.492927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.492951 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.492966 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.492972 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.492986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493011 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.493018 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493027 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:39:56.493040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493065 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:39:56.493080 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493086 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:39:56.493100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493126 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.493133 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493143 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:39:56.493156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493182 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.493197 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493203 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.493217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493242 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.493249 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493259 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:39:56.493272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493297 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:39:56.493312 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493318 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:39:56.493332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493357 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.493364 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493374 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:39:56.493387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493411 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.493426 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493433 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.493446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493471 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.493478 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493487 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:39:56.493500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493525 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:39:56.493540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493546 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:39:56.493559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493584 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.493591 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493601 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:39:56.493619 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.493625 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493635 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:39:56.493648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493683 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.493699 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493705 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.493718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493743 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.493750 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493760 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:39:56.493773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493803 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:39:56.493819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493826 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:39:56.493839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.493872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493882 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.493895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.493919 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.493934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493941 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.493954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493982 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.493989 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.493999 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:39:56.494013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.494039 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:39:56.494054 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494059 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:39:56.494073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494100 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:39:56.494107 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494117 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:39:56.494130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.494156 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.494171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494177 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.494191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494214 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494221 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.494280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.494297 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:39:56.494318 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:39:56.494330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:39:56.494354 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:39:56.494370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494376 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:39:56.494389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494414 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:39:56.494421 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494431 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:39:56.494444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.494469 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.494484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494491 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.494504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494534 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.494592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.494608 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494619 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:39:56.494629 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:39:56.494641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:39:56.494672 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:39:56.494687 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494694 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:39:56.494708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494734 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:39:56.494741 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494751 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:39:56.494764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.494793 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.494809 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494815 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.494830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494853 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494860 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.494916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.494933 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494944 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:39:56.494954 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:39:56.494966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.494980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:39:56.494990 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:39:56.495005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495011 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:39:56.495025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495058 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:39:56.495086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495093 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:39:56.495121 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495128 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:39:56.495155 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.495162 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495172 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:39:56.495189 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.495196 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495206 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:39:56.495223 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.495229 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495239 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:39:56.495256 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.495263 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495272 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.495286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.495336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.495353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495359 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.495373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495399 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495406 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:39:56.495430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.495455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:39:56.495470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495477 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:39:56.495490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495515 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495522 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495532 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:39:56.495550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495557 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.495584 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495591 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495601 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:39:56.495614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.495647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.495667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495674 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.495689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495714 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495721 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:39:56.495744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.495769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:39:56.495787 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495795 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:39:56.495810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495835 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.495865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.495889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.495912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.495935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495960 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.495967 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.495977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:39:56.495991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.496015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:39:56.496031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496037 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:39:56.496050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496076 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496083 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496093 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:39:56.496110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496126 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.496144 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496151 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496160 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:39:56.496173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.496207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.496222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496228 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.496242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496273 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:39:56.496296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.496321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:39:56.496336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.496356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496381 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.496388 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496398 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:39:56.496415 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496422 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496432 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:39:56.496449 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496456 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496466 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:39:56.496484 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.496491 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496500 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:39:56.496518 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.496524 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496534 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:39:56.496547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.496588 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.496603 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496609 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.496623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496648 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496671 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:39:56.496684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.496699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.496709 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.496724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496754 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496762 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496772 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.496821 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.496853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.496881 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.496888 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496898 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:39:56.496916 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.496923 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496933 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:39:56.496950 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.496957 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.496967 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:39:56.496984 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.496991 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497001 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:39:56.497018 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:39:56.497025 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497035 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:39:56.497052 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497060 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497070 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.497087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.497121 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497127 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497137 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:39:56.497154 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497161 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497171 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:39:56.497188 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497194 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497204 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:39:56.497217 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.497291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.497312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497336 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.497343 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497353 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:39:56.497371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497378 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497388 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:39:56.497406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497413 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497422 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:39:56.497439 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.497446 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497456 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:39:56.497469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.497506 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.497542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497568 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497575 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:39:56.497598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.497613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.497623 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.497637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497670 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497678 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497689 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.497733 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497757 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.497764 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497774 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:39:56.497796 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497804 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497814 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:39:56.497832 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.497838 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497848 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:39:56.497865 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.497872 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497882 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:39:56.497899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.497906 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497916 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:39:56.497937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.497945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:39:56.497973 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.497979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.497989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.498006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498013 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.498023 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:39:56.498040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498046 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.498056 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:39:56.498074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.498091 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:39:56.498108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.498124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:39:56.498137 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.498191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.498208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.498229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498255 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498262 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498272 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:39:56.498289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.498295 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498305 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.498322 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498329 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498338 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:39:56.498355 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.498362 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498371 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.498384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.498422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.498459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498483 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498500 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:39:56.498514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.498528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.498538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.498552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.498639 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498673 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.498681 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498691 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:39:56.498710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498717 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498727 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:39:56.498744 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.498750 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:39:56.498778 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.498785 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498799 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:39:56.498819 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.498826 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:39:56.498853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.498860 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:39:56.498887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498904 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.498921 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498928 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498937 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:39:56.498955 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.498961 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.498971 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:39:56.498988 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.498995 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.499004 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:39:56.499021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.499028 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.499037 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:39:56.499055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.499061 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.499071 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:39:56.499084 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.499140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.499156 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499183 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499190 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499201 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.499244 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499269 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.499276 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499286 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:39:56.499304 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.499312 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499321 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:39:56.499339 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.499346 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499355 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:39:56.499373 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.499379 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499389 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:39:56.499406 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.499413 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499423 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:39:56.499440 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.499446 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499456 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:39:56.499473 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.499479 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499489 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:39:56.499506 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.499512 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499522 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:39:56.499539 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.499546 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499556 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:39:56.499573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.499580 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:39:56.499607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.499614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499624 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:39:56.499641 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.499648 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499662 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:39:56.499681 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.499688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.499723 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.499730 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499739 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:39:56.499753 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.499838 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.499845 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:39:56.499864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.499890 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.499897 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.499907 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:39:56.499920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.499935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.499945 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.499961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.499967 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.499980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500005 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.500012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:39:56.500035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.500060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:39:56.500075 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500082 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:39:56.500100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500126 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.500133 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.500160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.500167 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500176 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:39:56.500193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.500200 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500210 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:39:56.500227 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.500234 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500243 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:39:56.500256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.500293 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:39:56.500308 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500314 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.500332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500358 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.500365 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500375 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:39:56.500388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.500413 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:39:56.500426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.500455 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500462 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.500472 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.500503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.500517 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500542 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.500548 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500558 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:39:56.500576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.500582 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500592 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:39:56.500609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.500616 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500626 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:39:56.500643 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:39:56.500650 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500669 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:39:56.500688 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.500695 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500705 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:39:56.500723 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.500730 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500739 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:39:56.500756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.500763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:39:56.500790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.500796 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500806 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:39:56.500823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.500829 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500839 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:39:56.500857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.500863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.500886 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:39:56.500935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.500952 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.500958 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:39:56.500977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.501009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.501032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.501057 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.501072 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501079 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.501092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501116 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:39:56.501123 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:39:56.501151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.501176 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:39:56.501190 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:39:56.501216 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.501223 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:39:56.501233 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:39:56.501250 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:39:56.501257 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:39:56.501267 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:39:56.501284 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.501291 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:39:56.501301 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:39:56.501314 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:39:56.501336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.501352 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501358 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.501372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501401 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.501408 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.501436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.501442 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501453 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:39:56.501471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.501477 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501486 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:39:56.501499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.501533 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501548 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501554 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.501567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501593 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501604 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501619 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:39:56.501640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.501669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.501688 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.501716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501770 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501784 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501802 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.501880 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501930 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.501940 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501952 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:39:56.501971 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.501978 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.501988 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:39:56.502005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.502012 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502021 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:39:56.502039 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502046 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502055 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:39:56.502073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.502080 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502089 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:39:56.502107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502113 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502123 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:39:56.502140 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.502146 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502161 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:39:56.502179 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502186 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502195 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:39:56.502213 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502219 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:39:56.502242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.502288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.502306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502313 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:39:56.502332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502357 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502364 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502374 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:39:56.502392 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.502399 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502408 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:39:56.502425 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.502432 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502441 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:39:56.502458 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502465 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502474 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:39:56.502492 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.502499 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502508 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:39:56.502521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.502561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.502576 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.502602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502626 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502632 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.502699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.502716 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502728 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:39:56.502737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:39:56.502750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:39:56.502774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:39:56.502789 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502795 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:39:56.502808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502833 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.502839 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502849 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:39:56.502862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.502887 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.502902 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502908 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.502926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502951 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:39:56.502958 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502968 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:39:56.502981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.502996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.503006 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:39:56.503021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503027 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:39:56.503041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.503072 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503081 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.503094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.503119 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.503134 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503140 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.503153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503178 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503185 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:39:56.503213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.503238 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:39:56.503251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503279 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503286 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503296 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503309 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.503339 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503364 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503371 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503381 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:39:56.503399 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503405 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503415 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:39:56.503433 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503439 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503448 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:39:56.503466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503472 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503482 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:39:56.503499 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503506 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503519 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:39:56.503538 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:39:56.503545 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503555 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:39:56.503572 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:39:56.503579 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503589 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:39:56.503606 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:39:56.503613 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503622 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:39:56.503640 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.503646 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503656 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:39:56.503681 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503688 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503697 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:39:56.503715 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503722 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503732 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:39:56.503749 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503756 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503765 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:39:56.503783 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503789 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503799 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:39:56.503812 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.503874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.503893 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503899 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:39:56.503918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503943 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.503950 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503963 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:39:56.503977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.503992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.504002 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.504017 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504023 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.504036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504061 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.504068 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504078 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:39:56.504090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.504116 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:39:56.504130 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504137 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.504151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504175 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.504182 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504191 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:39:56.504209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.504216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504225 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:39:56.504242 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.504249 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504263 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:39:56.504281 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.504288 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504297 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:39:56.504310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.504347 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504361 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504367 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.504381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504405 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504412 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504422 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:39:56.504435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.504460 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.504474 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504505 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504512 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504535 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.504565 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.504604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:39:56.504632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.504638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:39:56.504671 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.504678 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504688 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:39:56.504706 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.504713 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504722 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:39:56.504740 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.504746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:39:56.504773 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.504781 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504790 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:39:56.504807 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:39:56.504814 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504823 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:39:56.504836 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.504874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.504891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504897 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:39:56.504915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504945 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.504952 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504962 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:39:56.504979 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.504986 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.504995 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:39:56.505012 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.505019 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505029 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:39:56.505046 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.505053 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505066 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:39:56.505085 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.505092 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505101 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:39:56.505119 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.505125 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505135 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:39:56.505152 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.505159 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505168 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:39:56.505186 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.505192 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505202 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:39:56.505214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.505265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.505280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505287 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:39:56.505305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505331 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.505338 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:39:56.505361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.505386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:39:56.505403 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:39:56.505410 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:39:56.505420 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:39:56.505436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505442 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:39:56.505455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.505498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:39:56.505515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.505525 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:39:56.505535 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:39:56.505552 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.505559 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:39:56.505569 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:39:56.505585 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:39:56.505600 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:39:56.505618 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:39:56.505635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.505642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.505652 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.505675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.505682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.505692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.505709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.505715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.505725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.505742 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.505749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:39:56.505758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.505776 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.505782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:39:56.505792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.505809 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:39:56.505815 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:39:56.505825 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:39:56.505842 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.505848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.505857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.505874 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:39:56.505881 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:39:56.505890 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:39:56.505907 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.505913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:39:56.505930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.505948 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.505955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:39:56.505964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.505980 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:39:56.505987 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:39:56.506001 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:39:56.506017 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:39:56.506055 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.506085 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:39:56.506112 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.506139 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:39:56.506166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.506193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:39:56.506220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.506247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:39:56.506275 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.506302 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:39:56.506329 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.506355 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:39:56.506382 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:39:56.506408 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:39:56.506435 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:39:56.506462 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:39:56.506489 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:39:56.506516 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:39:56.506543 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.506570 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:39:56.506610 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.506639 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:39:56.506671 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.506698 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:39:56.506725 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.506752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:39:56.506950 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.506979 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:39:56.507006 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.507033 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:39:56.507060 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.507089 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:39:56.507117 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.507143 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:39:56.507170 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.507197 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:39:56.507224 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.507250 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:39:56.507278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.507305 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:39:56.507332 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.507359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:39:56.507387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.507414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.507441 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.507468 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.507494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.507521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.507548 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.507574 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:39:56.507602 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:39:56.507628 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:39:56.507665 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.507693 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:39:56.507720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.507747 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.507774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.507800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:39:56.507827 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.507853 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:39:56.507880 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.507907 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:39:56.507933 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.507963 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:39:56.507990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.508018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:39:56.508044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.508071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:39:56.508098 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508116 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508142 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.508169 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508186 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508202 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508228 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.508254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.508357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.508465 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508491 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508518 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508544 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508571 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508588 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508622 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508650 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508672 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508699 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508725 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508751 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508777 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508804 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.508830 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508883 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508909 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.508941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.508984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.509011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509037 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.509064 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509091 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.509117 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509148 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.509174 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509202 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.509230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509298 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.509383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509400 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509417 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509443 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.509470 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509497 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.509523 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509540 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.509611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.509736 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.509848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.509955 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.509981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.510007 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510024 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510041 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510083 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.510109 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510136 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:39:56.510162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510179 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510221 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.510248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.510368 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510394 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:39:56.510427 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510454 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.510480 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.510533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.510636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:39:56.510813 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510830 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510856 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.510882 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510899 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510915 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510951 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.510977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.510994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.511084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.511186 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511214 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511241 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511267 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511293 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511311 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511337 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511364 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511380 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511407 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511433 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511459 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511486 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511512 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.511538 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511564 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511591 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511617 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:39:56.511644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511693 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:39:56.511719 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511745 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.511773 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.511831 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511858 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.511884 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511910 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.511940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.511991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.512092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.512178 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512205 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.512232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.512319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:39:56.512445 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.512547 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.512683 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512710 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:39:56.512737 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512754 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512771 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512788 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512814 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:39:56.512840 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512867 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:39:56.512893 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.512956 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.512982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:39:56.513109 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513136 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:39:56.513162 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513189 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:39:56.513215 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513241 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:39:56.513268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513285 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513318 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.513371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:39:56.513513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:39:56.513556 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.513623 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.513679 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.513733 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.513783 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.513831 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.513880 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.513930 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.513979 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.514029 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.514077 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.514126 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.514177 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.514226 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.514276 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.514492 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.514543 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.514593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.514642 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.514698 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.514748 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.514798 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.514848 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.514935 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.514990 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.515038 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.515086 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.515134 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.515183 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.515232 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.515282 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.515334 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.515390 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.515442 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.515499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.515549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.515598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.515648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.515705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.515753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.515803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.515851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.515901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.515951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.515999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.516048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.516096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.516144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.516193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.516242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.516291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.516339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.516389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.516439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.516489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.516538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.516588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.516649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.516707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.516755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.516802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.516851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.516899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.516955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.517015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.517067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.517116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.517167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.517224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.517277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.517327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.517376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.517425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.517473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.517522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.517570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.517619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.517674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.517722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.517776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.517825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.517873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.517922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.517971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.518021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.518072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.518121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.518170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.518220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.518270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.518319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.518371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.518424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.518471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.518518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.518570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.518618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.518674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.518725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.518778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.518826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.518877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.518935 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:39:56.518965 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.519027 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.519084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.519139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.519196 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.519252 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.519307 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.519396 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.519506 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.519622 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.519688 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.519745 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.519800 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.519855 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.519909 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.519964 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.520027 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.520115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.520172 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.520227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.520282 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.520337 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.520392 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.520446 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.520501 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.520562 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.520617 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.520678 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.520733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.520788 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.520842 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.520896 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.520951 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.521007 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.521073 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:39:56.521098 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.521153 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.521208 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.521263 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.521324 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.521392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.521451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.521507 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.521562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.521617 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.521678 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.521733 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.521802 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.521858 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.521918 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.521974 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.522028 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.522085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.522140 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.522207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.522262 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.522316 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.522375 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.522434 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.522489 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.522548 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.522835 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.522892 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.522947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.523002 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.523061 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.523117 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.523172 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.523241 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.523305 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:39:56.523328 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.523379 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.523429 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.523478 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.523532 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.523582 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.523630 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.523686 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.523749 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.523799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.523848 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.523898 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.523951 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.524000 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.524053 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.524103 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.524152 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.524212 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.524261 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.524311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.524361 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.524410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.524459 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.524509 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.524557 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.524611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.524683 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.524733 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.524782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.524831 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.524881 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.524930 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.524979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.525033 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.525090 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:39:56.525113 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.525178 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.525230 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.525281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.525333 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.525385 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.525437 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:39:56.525488 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:39:56.525539 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:39:56.525867 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.525942 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.525998 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.526050 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.526102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.526153 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.526205 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.526257 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.526308 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.526359 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.526425 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.526481 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.526538 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.526591 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.526642 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.526700 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.526752 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:39:56.526803 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.526859 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.526913 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.526964 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.527015 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.527067 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.527123 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.527176 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.527233 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:39:56.527250 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:39:56.527281 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:39:56.527310 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:39:56.527337 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:39:56.527370 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:39:56.527395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.527416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.527427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.527438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.527450 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.527460 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.527469 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:39:56.527479 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:39:56.527489 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:39:56.527498 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.527508 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.527518 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.527527 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.527537 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.527547 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.527556 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.527565 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.527573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.527582 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.527590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.527600 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.527609 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.527618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.527632 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.527642 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.527651 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:39:56.527666 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.527675 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.527684 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.527693 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.527703 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.527712 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.527721 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.527730 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.527740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.527751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.527759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.527768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.527775 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.527787 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.527795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:39:56.527803 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:39:56.527810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:39:56.527818 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.527825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.527833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.527840 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.527848 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.527855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.527862 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.527870 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.527877 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.527884 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.527891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.527899 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.527906 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.527913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.527921 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.527928 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.527935 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:39:56.527942 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.527950 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.527957 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.527965 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.527972 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.527979 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.527986 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.527994 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.528002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.528013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.528021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.528030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.528037 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.528045 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.528053 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:39:56.528064 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:39:56.528073 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:39:56.528081 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.528088 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.528096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.528104 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.528112 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.528119 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.528126 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.528133 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.528141 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.528149 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.528156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.528162 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.528171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.528178 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.528185 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.528192 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.528199 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:39:56.528206 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.528213 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.528220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.528226 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.528233 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.528241 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.528247 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.528254 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.528262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:39:56.528273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.528280 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:39:56.528288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:39:56.528295 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:39:56.528302 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:39:56.528309 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:39:56.528317 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:39:56.528326 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:39:56.528333 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:39:56.528340 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:39:56.528348 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:39:56.528355 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:39:56.528363 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.528370 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.528377 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:39:56.528384 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:39:56.528391 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:39:56.528398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:39:56.528405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.528412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:39:56.528419 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:39:56.528426 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:39:56.528432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:39:56.528443 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:39:56.528451 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:39:56.528458 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:39:56.528466 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:39:56.528472 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:39:56.528481 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:39:56.528488 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:39:56.528495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:39:56.528502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:39:56.528509 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:39:56.528749 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:39:56.528761 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:39:56.528766 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:39:56.528772 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:39:56.528778 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:39:56.528783 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:39:56.528787 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:39:56.528798 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:39:56.528808 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:39:56.528884 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.528893 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:39:56.528910 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:39:56.528932 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:39:56.528939 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:39:56.528944 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:39:56.528948 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:39:56.528954 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:39:56.528968 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:39:56.528976 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:39:56.528981 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:39:56.528995 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.529005 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:39:56.529010 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:39:56.529036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.529046 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:39:56.529051 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.529074 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:39:56.529081 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:39:56.529085 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:39:56.529089 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:39:56.529093 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:39:56.529097 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:39:56.529102 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:39:56.529106 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:39:56.529116 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:39:56.529127 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:39:56.529135 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:39:56.529139 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:39:56.529145 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.529151 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:39:56.529155 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:39:56.529178 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:39:56.529185 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.529190 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.529196 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.529200 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:39:56.529212 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:39:56.529220 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:39:56.529224 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:39:56.529229 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:39:56.529236 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220798" 2019-08-22 20:39:56.529243 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:39:56.529247 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:39:56.529252 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:39:56.529262 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:39:56.529268 wsdl: in serializeType: returning: 220798 2019-08-22 20:39:56.529274 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:39:56.529281 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:39:56.529285 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:39:56.529289 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:39:56.529295 wsdl: in serializeType: returning: 220798 2019-08-22 20:39:56.529299 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220798 2019-08-22 20:39:56.529321 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220798 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:39:56.529326 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:39:56.529332 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6394"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:39:56.529347 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:39:56.529353 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220798 2019-08-22 20:39:56.529420 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:39:56.529506 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:39:56.529438 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:39:56.529451 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:39:56.529457 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:39:56.529462 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:39:56.529466 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:39:56.529473 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:39:56.529484 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:39:56.529493 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:39:56.529499 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:39:56.529528 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:39:56.529541 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:39:56.529550 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:39:56.537582 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:39:56.537616 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:39:56.537630 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:39:56.537636 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:39:56.537642 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:39:56.537647 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:39:56.537652 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:39:56.537656 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:39:56.537662 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:39:56.537688 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:39:56.547183 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:39:56.547203 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:39:56.547209 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:39:56.547215 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:39:56.547221 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:39:56.547226 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:39:56.547232 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:39:56.547238 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:39:56.547247 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:39:56.547253 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:39:53 GMT 2019-08-22 20:39:56.547260 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:39:56.547266 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:39:56.547271 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:39:56.547281 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:39:56.547307 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:39:56.547319 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:39:56.547329 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:39:56.547333 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:39:56.547339 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:39:56.547369 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:39:56.547382 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:39:56.547389 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:39:56.547423 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:39:56.547431 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:39:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:39:56.547467 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:39:56.547543 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:39:56.547633 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:39:56.547643 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:39:56.547802 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:39:56.547920 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:39:56.547927 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:39:56.547937 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:39:56.547949 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:39:56.547974 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:39:56.548031 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:39:56.548060 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:39:56.548074 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:39:56.548083 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:39:56.548087 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:39:56.548093 nusoap_client: detail =