Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 134.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-0L040VNT Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T4559
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:50:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:50:59.476697 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:50:59.476757 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:50:59.476771 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:50:59.476787 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:50:59.476796 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:50:59.476804 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:50:59.476816 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:50:59.476825 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:50:59.476831 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:50:59.476840 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:50:59.476848 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:50:59.476859 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:50:59.476864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:50:59.476869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:50:59.476874 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:50:59.476878 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:50:59.476889 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:50:59.476904 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:50:59.476913 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:50:59.476918 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:50:59.476924 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:50:59.476933 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:50:59.476942 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:50:59.484887 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:50:59.484911 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:50:59.484927 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:50:59.484937 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:50:59.484950 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:50:59.484959 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:50:59.484966 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:50:59.485001 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:50:59.502335 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:50:59.502382 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:50:59.502439 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:50:59.502452 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:50:59.502459 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:50:59.502464 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:50:59.502471 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:50:59.502477 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:50:59.502483 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:50:59.502489 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:50:54 GMT 2019-04-23 06:50:59.502495 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:50:59.502500 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:50:59.502507 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:50:59.502521 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:50:59.502551 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:50:59.510222 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.510290 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.510328 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-23 06:50:59.517681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.517876 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.517906 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 06:50:59.518023 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.518054 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-23 06:50:59.525335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.525841 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.526004 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.526035 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.526138 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:50:59.526172 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-04-23 06:50:59.533148 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:50:59.533364 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:50:59.533575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.533632 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:50:59.533713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:50:59.533783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.533833 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:50:59.533883 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:50:59.533915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.533942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.540869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:50:59.540923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:50:59.540970 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:50:59.541000 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-04-23 06:50:59.541020 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:50:59.541030 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:50:59.541166 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:50:59.541217 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:50:59.541239 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:50:59.541251 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:50:59.541277 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:50:59.541286 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:50:59.541529 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:50:59.541549 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:50:59.541627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.541640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:50:59.541671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.541719 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.541733 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.541755 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:50:59.541790 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.541801 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.541817 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:50:59.541842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.541886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.541906 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.541931 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.541949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.541976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542021 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.542032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:50:59.542072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.542116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:50:59.542141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:50:59.542173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542214 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.542226 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542242 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:50:59.542271 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.542283 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542300 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:50:59.542330 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.542341 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542357 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:50:59.542379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.542445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.542470 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:50:59.542503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542544 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.542555 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:50:59.542594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.542637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:50:59.542661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:50:59.542693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542734 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.542753 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542769 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:50:59.542798 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.542808 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542823 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:50:59.542853 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.542863 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542879 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:50:59.542907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.542918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.542933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.542955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.543021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.543045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543056 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.543088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.543237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.543265 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:50:59.543302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:50:59.543323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:50:59.543365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:50:59.543390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543409 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:50:59.543434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543475 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.543487 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543503 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:50:59.543524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.543566 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.543590 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543600 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.543630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543671 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.543682 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543698 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:50:59.543720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.543762 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:50:59.543786 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543795 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:50:59.543818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.543868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543884 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.543905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.543946 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.543969 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.543979 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.544002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544042 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.544054 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544070 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:50:59.544092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.544140 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:50:59.544164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544173 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:50:59.544195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544235 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.544246 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544262 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:50:59.544292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.544303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544351 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.544371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.544406 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:50:59.544431 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544439 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.544458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544487 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.544495 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544506 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:50:59.544520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.544547 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:50:59.544563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544569 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:50:59.544583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544610 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.544617 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544627 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:50:59.544647 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.544654 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.544677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.544707 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:50:59.544722 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544730 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.544749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544775 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.544782 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544792 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:50:59.544805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.544831 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:50:59.544846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544852 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:50:59.544866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.544898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.544921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.544946 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:50:59.544961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.544967 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.544981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545006 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.545013 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545023 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:50:59.545036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545062 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:50:59.545077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545083 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:50:59.545097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.545128 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.545159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545184 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.545199 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545205 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.545219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545243 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.545250 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545260 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:50:59.545273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545307 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:50:59.545323 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545329 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:50:59.545343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545368 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.545375 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545385 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:50:59.545398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545427 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.545446 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545452 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.545467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545492 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.545499 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545509 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:50:59.545522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:50:59.545562 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545568 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:50:59.545581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545606 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.545613 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545622 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:50:59.545635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545660 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.545675 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545681 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.545695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545720 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.545727 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545737 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:50:59.545749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:50:59.545790 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545796 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:50:59.545810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545833 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.545840 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545850 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:50:59.545868 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.545875 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545884 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:50:59.545897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.545926 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.545942 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545948 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.545962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.545987 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.545994 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546004 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:50:59.546016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.546041 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:50:59.546056 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546063 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:50:59.546076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546101 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.546108 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.546130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.546155 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.546170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.546190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546215 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.546222 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546232 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:50:59.546245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.546270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:50:59.546285 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546291 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:50:59.546313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546338 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:50:59.546345 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546355 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:50:59.546369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.546394 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.546409 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546415 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.546429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546459 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.546528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.546544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546555 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:50:59.546565 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:50:59.546577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:50:59.546603 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:50:59.546617 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546624 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:50:59.546638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546663 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:50:59.546671 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546681 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:50:59.546693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.546719 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.546734 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546740 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.546754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546784 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.546840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.546856 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546867 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:50:59.546877 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:50:59.546890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:50:59.546914 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:50:59.546928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546936 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:50:59.546949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.546981 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.546991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:50:59.547008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547015 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:50:59.547043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547050 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547060 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:50:59.547077 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.547084 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547094 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:50:59.547111 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.547118 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547128 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:50:59.547145 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.547152 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547161 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:50:59.547179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.547185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.547208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.547259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.547274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547281 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.547301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547327 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547335 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:50:59.547358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.547384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:50:59.547399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547405 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:50:59.547419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547443 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547450 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547460 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:50:59.547478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547485 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.547512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547528 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:50:59.547541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.547574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.547589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547595 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.547609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547633 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:50:59.547664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.547690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:50:59.547705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547712 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:50:59.547726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547758 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.547780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.547806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.547820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.547841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547865 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547873 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:50:59.547895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.547920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:50:59.547935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547942 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:50:59.547955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547980 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.547987 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.547996 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:50:59.548020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.548027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.548054 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.548061 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548071 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:50:59.548084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.548117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.548132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.548152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548177 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.548184 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:50:59.548206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.548232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:50:59.548246 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548253 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.548267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.548303 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548314 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:50:59.548333 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.548339 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548349 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:50:59.548367 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.548373 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548383 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:50:59.548400 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.548407 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548417 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:50:59.548434 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.548441 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548451 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:50:59.548463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.548506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.548521 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548527 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.548541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548570 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548577 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:50:59.548600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.548615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.548625 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.548639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548670 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548677 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548700 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.548731 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.548763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548772 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.548791 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.548797 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548807 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:50:59.548824 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.548831 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548841 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:50:59.548859 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.548866 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548875 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:50:59.548893 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.548899 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548909 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:50:59.548927 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:50:59.548933 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548943 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:50:59.548961 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.548967 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.548977 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.548995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.549028 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549035 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549045 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:50:59.549062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549069 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549084 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:50:59.549096 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.549166 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549172 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.549188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.549220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549230 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:50:59.549248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549255 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549264 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:50:59.549282 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549288 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549303 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:50:59.549322 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.549329 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549339 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:50:59.549351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.549390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549411 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.549425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549449 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:50:59.549480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.549495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.549505 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.549518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549545 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549552 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549562 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.549606 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549631 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.549638 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549648 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:50:59.549665 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549672 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549682 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:50:59.549700 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.549707 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549716 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:50:59.549733 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.549740 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549750 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:50:59.549767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.549773 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549783 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:50:59.549800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.549807 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549817 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:50:59.549834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.549867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549874 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549883 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:50:59.549901 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549907 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549917 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:50:59.549934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549941 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:50:59.549967 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.549974 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.549983 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:50:59.549996 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.550052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.550069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550076 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.550090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550115 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550122 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550131 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:50:59.550149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.550155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.550182 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550189 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550198 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:50:59.550215 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.550222 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550232 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.550244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.550282 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550309 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.550325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550350 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550357 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:50:59.550380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.550395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.550405 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.550419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550446 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550454 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.550506 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550531 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.550538 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550548 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:50:59.550565 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550572 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550582 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:50:59.550603 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.550610 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550620 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:50:59.550638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.550645 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550654 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:50:59.550671 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.550678 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550688 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:50:59.550705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.550712 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550722 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:50:59.550739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.550772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550780 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550790 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:50:59.550807 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550814 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550824 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:50:59.550841 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.550848 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550858 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:50:59.550875 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550882 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550892 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:50:59.550909 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.550916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550925 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:50:59.550938 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.550998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.551014 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551042 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551049 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551059 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551072 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.551102 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551127 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.551134 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551144 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:50:59.551161 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.551168 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551178 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:50:59.551195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.551202 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551212 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:50:59.551229 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.551236 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551245 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:50:59.551263 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.551269 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551279 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:50:59.551302 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.551309 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551320 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:50:59.551338 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.551345 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551355 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:50:59.551372 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.551379 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551388 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:50:59.551406 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.551413 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551422 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:50:59.551439 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.551446 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551455 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:50:59.551472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.551479 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551489 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:50:59.551506 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.551513 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551522 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:50:59.551539 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.551546 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551556 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.551573 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.551580 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551589 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:50:59.551602 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.551689 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551696 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:50:59.551720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551746 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.551753 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551763 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:50:59.551776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.551801 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551816 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551823 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.551836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551861 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.551868 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551878 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:50:59.551891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.551916 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:50:59.551931 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551937 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:50:59.551956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.551989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.551999 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.552016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.552023 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552033 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:50:59.552050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.552057 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552066 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:50:59.552083 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.552090 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552099 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:50:59.552112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.552150 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:50:59.552166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552172 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.552190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552215 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.552222 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552232 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:50:59.552245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.552270 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:50:59.552284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.552316 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552323 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.552333 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552346 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.552363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.552377 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552402 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.552409 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552419 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:50:59.552437 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.552443 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552453 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:50:59.552470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.552477 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552491 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:50:59.552509 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:50:59.552516 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552526 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:50:59.552543 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.552550 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552559 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:50:59.552576 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.552583 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552593 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:50:59.552610 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.552617 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552626 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:50:59.552644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.552650 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552660 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:50:59.552677 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.552684 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552694 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:50:59.552711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.552717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552727 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.552740 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:50:59.552791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.552808 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552815 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:50:59.552833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.552865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.552892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.552918 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.552933 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552939 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.552953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.552982 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:50:59.552990 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553000 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:50:59.553013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.553038 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:50:59.553052 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:50:59.553077 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.553084 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:50:59.553094 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:50:59.553111 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:50:59.553118 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:50:59.553128 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:50:59.553145 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.553152 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:50:59.553161 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:50:59.553174 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:50:59.553198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.553214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553220 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.553238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.553272 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.553305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553312 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553323 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:50:59.553340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553347 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:50:59.553369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.553407 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553422 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553429 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.553442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553467 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553474 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553484 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:50:59.553497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.553512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.553522 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.553535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553566 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553584 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553596 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.553627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553652 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553659 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553669 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:50:59.553686 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553693 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553702 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:50:59.553720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.553726 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553736 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:50:59.553753 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553760 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553769 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:50:59.553786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.553793 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553803 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:50:59.553820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553827 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553840 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:50:59.553859 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.553866 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553876 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:50:59.553893 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553900 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553909 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:50:59.553927 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.553933 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.553943 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:50:59.553956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.554003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.554021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554028 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:50:59.554046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554071 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.554078 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554088 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:50:59.554107 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.554114 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554124 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:50:59.554141 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.554148 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554157 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:50:59.554174 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.554181 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554191 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:50:59.554208 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.554215 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554224 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:50:59.554237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.554280 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.554299 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554306 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.554325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554349 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554356 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.554423 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.554439 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554450 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:50:59.554460 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:50:59.554472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:50:59.554496 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:50:59.554511 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554517 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:50:59.554531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554556 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.554563 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554572 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:50:59.554585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.554610 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.554625 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554631 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.554650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554675 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:50:59.554682 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554691 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:50:59.554704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.554729 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:50:59.554744 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554750 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:50:59.554764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554788 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.554795 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.554818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.554842 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.554857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554864 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.554882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554907 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.554914 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554925 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:50:59.554938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.554953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.554963 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:50:59.554977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555004 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555011 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555020 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555033 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.555064 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555089 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555097 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555106 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:50:59.555124 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555131 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555141 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:50:59.555158 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555165 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555175 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:50:59.555192 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555198 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555216 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:50:59.555234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555241 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555251 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:50:59.555269 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:50:59.555276 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555286 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:50:59.555308 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:50:59.555316 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555326 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:50:59.555344 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:50:59.555351 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555360 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:50:59.555378 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.555385 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555395 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:50:59.555412 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555419 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555428 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:50:59.555446 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555453 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555462 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:50:59.555480 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555486 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555496 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:50:59.555515 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555521 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555531 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:50:59.555544 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.555608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.555627 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555634 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:50:59.555653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555682 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555689 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555699 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:50:59.555712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.555737 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.555752 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555758 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.555772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555796 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.555803 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555813 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:50:59.555826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.555851 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:50:59.555866 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555872 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.555886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555910 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.555917 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555927 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:50:59.555945 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.555952 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.555966 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:50:59.555984 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.555991 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:50:59.556018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556025 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:50:59.556047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.556085 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556100 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556106 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.556120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556145 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556153 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556163 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:50:59.556176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.556202 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.556215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556248 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556256 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556266 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.556326 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.556358 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:50:59.556386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.556392 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556402 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:50:59.556419 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556426 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556436 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:50:59.556453 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.556460 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556470 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:50:59.556487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:50:59.556521 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556527 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556537 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:50:59.556554 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:50:59.556561 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556575 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:50:59.556588 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.556629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.556655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556662 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:50:59.556676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556700 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.556707 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556717 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:50:59.556735 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556742 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556751 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:50:59.556768 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556775 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556785 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:50:59.556802 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.556808 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556822 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:50:59.556840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556847 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556857 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:50:59.556874 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556881 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556891 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:50:59.556908 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556915 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556924 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:50:59.556942 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.556949 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.556958 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:50:59.556971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.557025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.557040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557046 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:50:59.557065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557090 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.557097 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:50:59.557120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.557146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:50:59.557162 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:50:59.557169 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:50:59.557180 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:50:59.557196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557202 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:50:59.557216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.557259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:50:59.557275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.557286 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:50:59.557301 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:50:59.557320 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.557326 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:50:59.557341 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:50:59.557358 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:50:59.557366 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:50:59.557376 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:50:59.557393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.557399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.557409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.557426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.557433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.557442 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.557459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.557466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.557475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.557492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.557498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:50:59.557508 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.557525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.557531 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:50:59.557541 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.557557 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:50:59.557564 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:50:59.557573 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:50:59.557590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.557596 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.557606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.557622 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:50:59.557629 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:50:59.557639 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:50:59.557655 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.557662 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:50:59.557671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.557688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.557695 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:50:59.557709 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.557726 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:50:59.557732 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:50:59.557742 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:50:59.557758 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:50:59.557795 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.557824 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:50:59.557852 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.557879 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:50:59.557906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.557933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:50:59.557959 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.557986 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:50:59.558013 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.558039 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:50:59.558066 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:50:59.558092 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:50:59.558118 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:50:59.558145 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:50:59.558188 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:50:59.558215 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:50:59.558241 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.558268 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:50:59.558298 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.558326 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:50:59.558353 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.558378 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:50:59.558405 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.558432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:50:59.558458 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.558650 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:50:59.558678 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.558704 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:50:59.558731 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.558758 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:50:59.558784 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.558811 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:50:59.558838 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.558864 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:50:59.558891 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.558918 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:50:59.558945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.558971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:50:59.558999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.559026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.559052 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.559078 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.559104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.559131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.559157 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.559183 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:50:59.559210 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:50:59.559236 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:50:59.559261 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.559287 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:50:59.559323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.559354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.559381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.559408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:50:59.559434 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.559460 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:50:59.559489 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.559515 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:50:59.559541 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.559569 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:50:59.559595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.559621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:50:59.559647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.559675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:50:59.559704 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559722 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559748 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.559774 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559794 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559811 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559837 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.559862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.559965 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.559991 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560017 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560043 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560074 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560092 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560118 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560145 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560162 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560188 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560215 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560241 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560267 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560297 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.560325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560351 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560377 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.560429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.560498 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.560551 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560577 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.560603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.560655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.560816 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560833 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.560902 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.560954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.560988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.561040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.561159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561209 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.561261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.561371 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561401 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.561429 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561447 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561464 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561480 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.561534 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561560 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:50:59.561586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561620 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.561672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.561791 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561818 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:50:59.561844 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561870 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.561896 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561922 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.561948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.561998 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.562051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:50:59.562229 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562245 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562271 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.562301 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562320 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562337 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562363 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.562389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.562491 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562517 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562543 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562570 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562596 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562639 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562664 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562681 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562707 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562738 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562765 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562792 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562818 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.562844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562870 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562896 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562922 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:50:59.562949 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562966 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.562992 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:50:59.563018 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563044 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.563070 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563097 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.563123 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563149 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.563175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.563339 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563356 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563372 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563398 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.563429 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563456 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.563482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.563568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:50:59.563686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563737 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563763 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.563789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.563891 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563918 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:50:59.563944 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563961 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563979 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.563996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564021 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:50:59.564052 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564079 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:50:59.564105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.564192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:50:59.564317 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564351 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:50:59.564378 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564404 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:50:59.564430 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564457 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:50:59.564482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.564586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:50:59.564734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:50:59.564760 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.564821 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.564872 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.564922 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.564970 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.565018 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.565067 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.565116 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.565183 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.565232 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.565280 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.565340 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.565388 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.565437 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.565486 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.565533 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.565582 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.565631 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.565681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.565729 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.565793 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.565850 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.565951 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.566006 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.566053 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.566101 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.566148 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.566198 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.566247 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.566322 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.566371 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.566420 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.566477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.566526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.566574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.566624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.566670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.566719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.566783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.566835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.566884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.566932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.566983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.567225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.567273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.567330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.567380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.567428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.567476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.567526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.567575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.567623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.567673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.567726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.567778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.567826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.567877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.567925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.567972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.568020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.568069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.568122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.568169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.568224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.568281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.568335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.568384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.568433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.568480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.568528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.568576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.568629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.568678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.568725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.568774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.568821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.568869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.568917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.568965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.569012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.569060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.569109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.569157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.569207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.569256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.569322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.569375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.569423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.569470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.569518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.569570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.569620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.569671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.569727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.569775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.569824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.569882 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:50:59.569910 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.569974 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.570029 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.570084 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.570143 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.570199 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.570253 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.570313 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.570369 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.570423 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.570478 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.570533 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.570587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.570642 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.570695 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.570749 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.570803 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.570857 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.570913 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.570967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.571021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.571076 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.571130 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.571184 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.571237 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.571293 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.571384 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.571440 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.571494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.571548 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.571602 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.571657 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.571719 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:50:59.571743 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.571798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.571853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.571908 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.571963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.572018 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.572072 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.572128 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.572182 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.572237 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.572292 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.572353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.572408 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.572663 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.572720 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.572778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.572834 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.572889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.572944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.572998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.573053 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.573107 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.573162 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.573216 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.573270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.573331 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.573386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.573440 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.573495 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.573549 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.573639 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.573696 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.573758 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:50:59.573782 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.573833 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.573882 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.573931 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.573986 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.574036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.574085 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.574134 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.574183 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.574232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.574281 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.574336 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.574387 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.574437 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.574486 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.574535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.574584 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.574634 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.574683 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.574733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.574782 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.574832 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.574882 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.574931 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.574979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.575032 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.575082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.575131 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.575179 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.575228 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.575278 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.575333 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.575390 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:50:59.575417 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.575469 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.575520 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.575571 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.575622 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.575672 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:50:59.575723 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:50:59.575774 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:50:59.575825 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.575877 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.575928 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.575979 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.576030 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.576081 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.576136 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.576189 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.576240 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.576292 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.576350 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.576402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.576452 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.576503 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.576554 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.576605 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:50:59.576656 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.576708 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.576760 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.576811 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.576863 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.576916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.576969 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.577020 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.577074 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:50:59.577091 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:50:59.577121 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:50:59.577150 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:50:59.577176 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:50:59.577203 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:50:59.577224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.577239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.577249 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.577259 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.577267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.577276 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:50:59.577299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:50:59.577308 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:50:59.577317 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.577326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.577333 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.577342 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.577350 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577359 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.577367 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.577375 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.577388 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.577396 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577405 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.577422 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.577430 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.577438 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.577446 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:50:59.577454 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.577462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.577469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.577478 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.577486 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.577494 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.577501 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.577509 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.577517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.577526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.577534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.577543 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.577551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.577559 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:50:59.577568 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:50:59.577575 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:50:59.577583 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.577590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.577598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.577605 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.577613 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577620 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.577628 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.577636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.577643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.577651 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577658 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577666 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.577674 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.577682 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.577689 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.577696 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:50:59.577703 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.577711 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.577718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.577726 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.577733 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.577741 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.577749 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.577756 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.577764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.577773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.577782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.577793 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.577801 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.577809 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:50:59.577816 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:50:59.577824 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:50:59.577831 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.577838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.577845 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.577852 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.577859 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577866 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.577881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.577887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.577895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.577901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.577915 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.577922 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.577930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.577937 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.577944 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:50:59.577951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.577959 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.577965 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.577972 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.577979 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.577986 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.577993 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.578000 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.578007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:50:59.578015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.578022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:50:59.578030 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:50:59.578037 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:50:59.578044 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:50:59.578051 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:50:59.578058 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:50:59.578066 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:50:59.578073 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:50:59.578079 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:50:59.578086 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:50:59.578093 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.578115 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.578123 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:50:59.578130 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:50:59.578137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:50:59.578144 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.578151 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:50:59.578158 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:50:59.578165 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:50:59.578172 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:50:59.578178 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:50:59.578400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:50:59.578409 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:50:59.578416 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:50:59.578423 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:50:59.578430 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:50:59.578437 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:50:59.578444 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:50:59.578450 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:50:59.578457 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:50:59.578765 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:50:59.578776 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:50:59.578782 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:50:59.578787 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:50:59.578794 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:50:59.578799 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:50:59.578803 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:50:59.578812 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:50:59.578821 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:50:59.578862 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.578868 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:50:59.578883 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:50:59.578909 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:50:59.578916 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:50:59.578920 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:50:59.578925 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:50:59.578930 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:50:59.578941 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:50:59.578948 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:50:59.578953 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:50:59.578965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.578974 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:50:59.578979 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:50:59.579004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.579014 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:50:59.579018 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.579043 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:50:59.579048 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:50:59.579052 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:50:59.579056 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:50:59.579061 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:50:59.579064 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:50:59.579069 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:50:59.579074 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:50:59.579080 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220798" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:50:59.579090 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:50:59.579097 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:50:59.579101 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:50:59.579107 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.579113 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:50:59.579117 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:50:59.579141 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:50:59.579148 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.579152 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.579158 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.579162 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:50:59.579172 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:50:59.579180 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:50:59.579185 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:50:59.579190 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:50:59.579196 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220798" 2019-04-23 06:50:59.579203 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:50:59.579208 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:50:59.579212 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:50:59.579219 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:50:59.579224 wsdl: in serializeType: returning: 220798 2019-04-23 06:50:59.579230 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:50:59.579237 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:50:59.579241 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:50:59.579245 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:50:59.579250 wsdl: in serializeType: returning: 220798 2019-04-23 06:50:59.579255 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220798 2019-04-23 06:50:59.579276 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220798 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:50:59.579281 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:50:59.579287 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6045"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:50:59.579306 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:50:59.579313 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220798 2019-04-23 06:50:59.579323 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:50:59.579400 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:50:59.579336 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:50:59.579348 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:50:59.579353 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:50:59.579358 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:50:59.579362 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:50:59.579369 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:50:59.579379 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:50:59.579388 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:50:59.579393 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:50:59.579406 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:50:59.579416 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:50:59.579424 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:50:59.587362 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:50:59.587391 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:50:59.587406 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:50:59.587413 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:50:59.587419 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:50:59.587425 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:50:59.587429 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:50:59.587433 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:50:59.587447 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:50:59.587481 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:50:59.597060 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:50:59.597083 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:50:59.597090 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:50:59.597095 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:50:59.597101 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:50:59.597107 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:50:59.597113 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:50:59.597123 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:50:59.597129 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:50:59.597135 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:50:54 GMT 2019-04-23 06:50:59.597141 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:50:59.597147 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:50:59.597152 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:50:59.597163 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:50:59.597189 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:50:59.597200 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:50:59.597209 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:50:59.597214 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:50:59.597219 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:50:59.597251 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:50:59.597263 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:50:59.597280 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:50:59.597308 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:50:59.597315 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:50:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:50:59.597351 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:50:59.597361 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:50:59.597384 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:50:59.597390 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:50:59.597501 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:50:59.597599 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:50:59.597605 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:50:59.597613 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:50:59.597624 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:50:59.597648 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:50:59.597706 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:50:59.597733 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:50:59.597748 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:50:59.597756 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:50:59.597761 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:50:59.597766 nusoap_client: detail =