Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 134.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452239-0003PMF100410 Model turbiny: GT20
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: LAND ROVER
 Silnik: 2.5/4
JR T1892
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 06:08:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 07:08:44.495658 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 07:08:44.495710 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:08:44.495730 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 07:08:44.495753 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:08:44.495769 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 07:08:44.495782 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 07:08:44.495800 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 07:08:44.495813 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:08:44.495822 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:08:44.495835 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:08:44.495849 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:08:44.495866 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:08:44.495875 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:08:44.495881 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:08:44.495888 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:08:44.495894 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 07:08:44.495911 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:08:44.495929 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:08:44.495942 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:08:44.495949 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 07:08:44.495958 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 07:08:44.495971 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:08:44.495982 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:08:44.503323 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:08:44.503363 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:08:44.503390 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 07:08:44.503402 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:08:44.503412 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:08:44.503419 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:08:44.503427 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 07:08:44.503483 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 07:08:44.519697 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 07:08:44.519736 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 07:08:44.519743 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:08:44.519749 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:08:44.519754 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:08:44.519760 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:08:44.519765 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:08:44.519771 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:08:44.519777 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:08:44.519782 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:08:42 GMT 2019-02-20 07:08:44.519788 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:08:44.519793 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 07:08:44.519800 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:08:44.519811 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 07:08:44.519843 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 07:08:44.519864 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 07:08:44.526696 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.526847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.526874 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:08:44.527374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.534169 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:08:44.534512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.534713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.534753 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:08:44.535319 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:08:44.535666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.541365 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:08:44.541811 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:08:44.542155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.542353 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.542593 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.542621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:08:44.543213 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:08:44.543793 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:08:44.544253 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:08:44.548617 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:08:44.549012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.549103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.549272 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.549296 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:08:44.549849 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:08:44.550415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.550518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.550539 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.551027 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:08:44.551470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.551675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.551800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.551818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:08:44.552202 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:08:44.552640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:08:44.552744 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 07:08:44.552764 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:08:44.552770 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 07:08:44.552879 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 07:08:44.552920 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:08:44.552935 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:08:44.552942 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:08:44.552962 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 07:08:44.552967 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 07:08:44.553172 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 07:08:44.553189 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 07:08:44.553240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 07:08:44.553270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553344 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.553356 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553392 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:08:44.553433 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.553444 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553459 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:08:44.553477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.553520 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.553538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553545 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.553561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553591 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.553599 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 07:08:44.553624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.553652 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:08:44.553668 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 07:08:44.553689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553715 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.553722 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553732 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:08:44.553751 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.553758 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553768 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:08:44.553786 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.553792 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553805 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:08:44.553819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.553854 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.553869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553877 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 07:08:44.553891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553916 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.553923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553933 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 07:08:44.553947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.553972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 07:08:44.553987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.553993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 07:08:44.554008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554040 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554050 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:08:44.554068 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554075 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554084 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:08:44.554102 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554109 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554118 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:08:44.554136 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.554143 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554153 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.554165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.554205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.554220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.554241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554271 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554320 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.554342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.554359 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554376 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:08:44.554391 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 07:08:44.554406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:08:44.554432 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:08:44.554448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554454 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 07:08:44.554469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554494 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554501 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554511 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:08:44.554524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.554549 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.554565 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554571 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.554585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554610 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.554617 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554627 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 07:08:44.554640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.554666 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:08:44.554681 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554687 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 07:08:44.554702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.554756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.554781 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.554795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554802 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.554815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554840 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.554847 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554858 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 07:08:44.554871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.554896 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 07:08:44.554911 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554917 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 07:08:44.554931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554962 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.554972 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:08:44.554991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.554998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.555021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555050 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 07:08:44.555065 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555071 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.555085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555109 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.555116 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555126 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 07:08:44.555139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555164 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 07:08:44.555179 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555185 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 07:08:44.555199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.555237 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555247 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:08:44.555267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.555279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.555303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555333 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 07:08:44.555348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555355 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.555374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555405 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.555412 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555423 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 07:08:44.555436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555461 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 07:08:44.555476 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555482 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 07:08:44.555495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.555527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.555550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555575 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 07:08:44.555590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555596 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.555609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555634 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.555641 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555651 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 07:08:44.555664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555689 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 07:08:44.555704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555710 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 07:08:44.555724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.555755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.555778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.555817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555823 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.555836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555861 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.555868 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555878 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 07:08:44.555891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.555916 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:08:44.555931 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555937 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 07:08:44.555950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555975 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.555987 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.555998 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:08:44.556011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556036 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.556051 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556057 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.556070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556124 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.556132 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556142 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 07:08:44.556155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556181 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:08:44.556197 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556203 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 07:08:44.556217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556241 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.556248 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556258 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:08:44.556271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.556340 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556347 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.556363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556400 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.556408 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556419 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 07:08:44.556432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556458 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:08:44.556473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556480 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 07:08:44.556493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556518 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.556525 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556535 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 07:08:44.556553 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.556560 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556570 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 07:08:44.556583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556612 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.556627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556633 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.556647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556673 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.556680 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556691 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 07:08:44.556704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556729 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:08:44.556747 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556754 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:08:44.556767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556793 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.556800 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.556823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556848 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.556863 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556869 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.556882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556907 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.556915 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556925 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:08:44.556938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.556963 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:08:44.556978 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.556985 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:08:44.556998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557024 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:08:44.557031 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557041 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:08:44.557054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.557079 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.557094 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557100 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.557114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557144 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.557204 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.557222 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557232 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:08:44.557242 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 07:08:44.557262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:08:44.557302 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:08:44.557319 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557325 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:08:44.557341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557367 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:08:44.557374 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557384 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:08:44.557398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.557430 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.557445 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557475 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.557493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557545 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.557607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.557624 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557635 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:08:44.557646 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 07:08:44.557658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:08:44.557682 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:08:44.557697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557703 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 07:08:44.557717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557742 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.557749 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 07:08:44.557778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.557785 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 07:08:44.557813 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.557820 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557830 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:08:44.557847 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.557854 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557864 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:08:44.557882 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.557889 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557899 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:08:44.557916 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.557923 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.557932 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 07:08:44.557983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.557991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.558015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.558082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558088 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.558103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558128 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558135 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 07:08:44.558158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:08:44.558198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 07:08:44.558218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558243 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558250 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558260 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:08:44.558298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.558334 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558341 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558351 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:08:44.558364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.558419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558426 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.558441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558466 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 07:08:44.558498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:08:44.558539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558545 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:08:44.558559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.558614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.558653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558660 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.558674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558699 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558706 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:08:44.558729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:08:44.558769 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558775 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:08:44.558789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558813 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558820 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558830 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:08:44.558848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558855 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558865 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.558884 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.558891 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558901 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:08:44.558914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.558947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.558962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.558969 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.558984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559009 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.559016 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:08:44.559039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.559064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:08:44.559079 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.559099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559132 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559141 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:08:44.559159 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.559167 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559176 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:08:44.559194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.559201 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559211 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:08:44.559229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559236 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559246 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:08:44.559263 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559270 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559287 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:08:44.559300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.559342 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.559358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.559379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559408 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 07:08:44.559440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.559456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.559466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.559480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559511 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559518 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559529 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.559574 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.559606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.559634 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.559641 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559651 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 07:08:44.559668 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.559676 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559686 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 07:08:44.559703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.559710 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559754 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:08:44.559778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.559785 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559796 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 07:08:44.559814 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:08:44.559821 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559831 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 07:08:44.559849 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559855 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559865 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.559883 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.559917 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559924 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559934 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:08:44.559952 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.559958 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.559968 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:08:44.559981 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.560052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.560074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560099 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.560106 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560116 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:08:44.560134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560141 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560150 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:08:44.560168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560175 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560185 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:08:44.560203 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.560209 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560219 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:08:44.560232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.560269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.560313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560338 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560345 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 07:08:44.560369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.560394 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.560413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560442 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560450 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560460 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560473 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.560503 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560529 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.560537 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560547 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:08:44.560565 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560571 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560583 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:08:44.560601 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.560607 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560617 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:08:44.560635 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.560642 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560652 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:08:44.560670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.560676 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560686 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:08:44.560704 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.560710 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560720 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:08:44.560740 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560757 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.560774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560781 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560791 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:08:44.560808 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560815 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560825 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:08:44.560843 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560849 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560860 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:08:44.560877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.560884 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560894 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:08:44.560906 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.560961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.560980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.560986 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.561003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561028 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561035 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561045 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:08:44.561063 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.561069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.561097 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561104 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561114 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:08:44.561131 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.561138 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561148 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.561161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.561198 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.561233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561258 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561281 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 07:08:44.561295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.561310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.561320 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.561334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561363 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561381 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561393 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.561429 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561465 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.561472 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561482 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:08:44.561500 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561507 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561517 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:08:44.561546 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.561558 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561574 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:08:44.561601 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.561609 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561627 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:08:44.561659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.561670 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561689 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:08:44.561720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.561728 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561739 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:08:44.561757 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561764 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.561797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561805 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561815 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:08:44.561833 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561840 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561850 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:08:44.561868 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.561875 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561884 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 07:08:44.561902 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561909 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561924 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:08:44.561942 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.561972 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.561986 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:08:44.562000 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.562061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.562078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562116 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562123 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562133 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562146 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.562177 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562204 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.562211 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562221 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 07:08:44.562239 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.562246 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562256 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 07:08:44.562284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.562292 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562302 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:08:44.562321 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.562328 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562338 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 07:08:44.562356 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.562363 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562373 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 07:08:44.562391 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.562398 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562414 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:08:44.562442 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.562449 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562459 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 07:08:44.562476 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.562484 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562493 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 07:08:44.562511 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.562518 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562528 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 07:08:44.562545 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.562552 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562561 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:08:44.562579 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.562585 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562595 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:08:44.562613 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.562620 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562630 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 07:08:44.562647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.562654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.562681 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.562688 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562698 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 07:08:44.562711 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.562796 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.562803 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 07:08:44.562826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.562852 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.562859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.562870 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:08:44.562883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.562898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.562916 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.562947 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.562965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.562991 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.562998 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563008 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 07:08:44.563021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.563047 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:08:44.563062 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563068 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 07:08:44.563081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.563114 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.563142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.563148 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563158 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:08:44.563176 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.563182 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563191 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:08:44.563209 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.563215 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563224 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:08:44.563237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.563285 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 07:08:44.563302 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563309 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.563327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563352 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.563360 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563370 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 07:08:44.563383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.563408 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 07:08:44.563422 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.563449 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563456 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.563466 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563479 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.563495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.563509 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563534 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.563542 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563556 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 07:08:44.563575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.563582 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563592 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 07:08:44.563610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.563617 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563626 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 07:08:44.563644 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:08:44.563651 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563661 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:08:44.563679 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.563686 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563695 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 07:08:44.563713 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.563720 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563730 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 07:08:44.563748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.563755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563764 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:08:44.563782 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.563789 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563799 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 07:08:44.563816 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.563823 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563833 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 07:08:44.563851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.563857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.563880 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 07:08:44.563931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.563949 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 07:08:44.563973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.563999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.564006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.564029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.564055 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.564070 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564076 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.564093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564119 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:08:44.564126 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564136 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 07:08:44.564149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.564174 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:08:44.564188 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 07:08:44.564215 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.564222 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:08:44.564232 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 07:08:44.564250 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:08:44.564256 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 07:08:44.564266 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 07:08:44.564291 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.564298 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:08:44.564308 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 07:08:44.564322 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 07:08:44.564347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.564363 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564369 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.564387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564413 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.564421 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.564449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.564456 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564466 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:08:44.564483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.564490 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564500 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:08:44.564512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.564546 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564561 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564567 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.564581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564606 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564613 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 07:08:44.564643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.564659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.564669 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.564683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564710 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564717 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564727 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.564770 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564796 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.564803 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564813 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 07:08:44.564831 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.564838 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564848 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 07:08:44.564866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.564873 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564883 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:08:44.564900 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.564907 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564917 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 07:08:44.564935 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.564941 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564955 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 07:08:44.564973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.564980 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.564990 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 07:08:44.565008 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.565015 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.565025 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 07:08:44.565042 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.565049 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.565059 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:08:44.565077 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.565084 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.565094 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:08:44.565107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.565155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.565173 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565179 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 07:08:44.565198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565258 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.565270 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565293 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:08:44.565316 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.565340 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565359 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:08:44.565381 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.565388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565412 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:08:44.565435 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.565443 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565453 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:08:44.565470 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.565477 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565487 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:08:44.565500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.565545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.565560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.565585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565617 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.565677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.565694 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565705 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:08:44.565715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 07:08:44.565727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:08:44.565751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:08:44.565766 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565772 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 07:08:44.565791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565816 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.565823 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565833 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 07:08:44.565846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.565871 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.565886 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565892 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.565906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565931 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:08:44.565938 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565947 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 07:08:44.565960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.565975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.565985 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 07:08:44.566000 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566006 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 07:08:44.566019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.566052 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.566075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.566099 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.566114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566121 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.566138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566164 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566171 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 07:08:44.566194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.566219 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:08:44.566232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566260 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566267 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566282 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.566327 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566353 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566361 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566371 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 07:08:44.566389 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566396 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566410 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 07:08:44.566428 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566435 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566444 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 07:08:44.566462 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566469 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566495 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 07:08:44.566529 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566538 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566550 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 07:08:44.566590 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:08:44.566598 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566620 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 07:08:44.566646 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:08:44.566653 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566663 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 07:08:44.566681 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:08:44.566688 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566698 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 07:08:44.566716 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.566723 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566733 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 07:08:44.566750 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566757 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566767 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 07:08:44.566785 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566791 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566801 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 07:08:44.566819 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566826 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566835 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 07:08:44.566853 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.566860 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566874 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 07:08:44.566888 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.566952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.566971 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.566978 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 07:08:44.566997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567023 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.567030 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567040 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 07:08:44.567058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.567083 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.567099 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567106 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.567119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567145 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.567152 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567162 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 07:08:44.567175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.567200 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:08:44.567214 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567221 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.567234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567269 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.567282 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567293 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 07:08:44.567312 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.567318 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567328 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:08:44.567352 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.567359 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567375 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:08:44.567407 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.567419 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567437 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:08:44.567466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.567534 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567562 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567579 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.567605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567651 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567665 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 07:08:44.567713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.567740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.567758 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.567784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567841 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567854 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567873 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.567926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.567954 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.568016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568033 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:08:44.568067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.568078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568096 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:08:44.568129 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568141 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568159 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 07:08:44.568192 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.568204 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568221 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:08:44.568339 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568370 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:08:44.568404 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568417 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568442 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 07:08:44.568477 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:08:44.568490 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568508 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 07:08:44.568531 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.568595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.568625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568636 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 07:08:44.568662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568703 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.568712 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568723 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 07:08:44.568742 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568755 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568770 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 07:08:44.568797 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568809 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568828 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 07:08:44.568854 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.568861 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568871 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 07:08:44.568889 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568896 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568906 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 07:08:44.568923 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568930 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568940 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 07:08:44.568958 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568965 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.568975 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:08:44.568992 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.568999 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569009 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:08:44.569022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.569077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.569092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569099 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 07:08:44.569119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.569153 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 07:08:44.569176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.569202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:08:44.569219 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:08:44.569226 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 07:08:44.569237 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 07:08:44.569254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569260 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 07:08:44.569280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.569327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:08:44.569348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.569359 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:08:44.569369 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 07:08:44.569387 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.569401 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 07:08:44.569422 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 07:08:44.569441 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:08:44.569450 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 07:08:44.569460 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 07:08:44.569478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.569484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.569494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.569512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.569518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.569528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.569546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.569553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.569562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.569580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.569586 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 07:08:44.569596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.569613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.569620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 07:08:44.569630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.569647 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:08:44.569653 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 07:08:44.569663 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 07:08:44.569680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.569686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.569696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.569714 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:08:44.569720 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 07:08:44.569734 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 07:08:44.569751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.569758 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 07:08:44.569768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.569786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.569793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:08:44.569802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.569818 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:08:44.569825 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 07:08:44.569834 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 07:08:44.569850 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 07:08:44.569889 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.569918 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:08:44.569946 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.569973 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 07:08:44.570000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.570027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:08:44.570054 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.570081 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:08:44.570108 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.570135 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 07:08:44.570168 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 07:08:44.570215 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 07:08:44.570268 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 07:08:44.570328 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 07:08:44.570400 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 07:08:44.570454 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 07:08:44.570508 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.570559 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:08:44.570609 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.570659 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:08:44.570956 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.571008 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:08:44.571058 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.571113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:08:44.571166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.571216 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:08:44.571263 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.571320 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:08:44.571370 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.571417 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:08:44.571446 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.571474 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:08:44.571501 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.571527 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:08:44.571554 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.571584 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:08:44.571611 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.571638 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:08:44.571665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.571692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.571718 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.571745 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.571771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.571798 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.571825 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.571851 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:08:44.571884 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 07:08:44.571910 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 07:08:44.571937 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.571963 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:08:44.571990 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.572017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.572043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.572070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:08:44.572097 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.572123 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 07:08:44.572151 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.572178 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:08:44.572204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.572230 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:08:44.572258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.572291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:08:44.572318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.572346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:08:44.572375 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572393 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572425 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.572451 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572468 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572485 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572511 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.572537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.572647 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572673 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.572699 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572726 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.572752 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572769 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572796 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.572822 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572839 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572865 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.572892 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572918 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.572944 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.572970 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.572997 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.573049 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573075 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.573101 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.573171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573198 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.573224 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573250 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.573280 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573308 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.573335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.573504 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573521 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573564 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.573590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573617 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.573643 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573678 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.573730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.573851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.573955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.573993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574010 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.574063 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574090 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.574120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574138 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574173 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574202 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.574228 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574254 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:08:44.574285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.574373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.574500 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574526 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:08:44.574552 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574578 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.574604 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574630 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.574657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.574766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:08:44.574942 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574959 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.574985 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.575011 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575028 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575045 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575071 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.575097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.575199 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575225 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575251 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575283 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575316 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575334 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575359 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575386 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575407 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575435 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575462 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575489 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575516 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575542 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.575569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575594 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575621 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575647 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:08:44.575673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575691 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575717 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:08:44.575742 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575768 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.575794 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575820 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.575846 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575873 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.575898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.575983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.576066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576083 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576136 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.576185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576239 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.576313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.576488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:08:44.576678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.576842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.576963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.577003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577047 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:08:44.577095 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577123 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577152 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577178 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577219 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:08:44.577260 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577312 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:08:44.577352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577405 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.577488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:08:44.577699 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577746 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:08:44.577774 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577800 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:08:44.577827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:08:44.577880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.577957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.577984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:08:44.578137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:08:44.578167 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.578230 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.578287 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.578338 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.578385 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.578440 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.578489 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.578538 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.578605 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.578653 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.578702 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.578748 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.578796 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.578844 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.578895 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.578963 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.579053 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.579104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.579154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.579203 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.579268 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.579330 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.579417 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.579474 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.579557 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.579607 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.579654 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.579704 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.579753 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.579863 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.579914 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.579962 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.580021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.580068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.580116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.580354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.580405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.580459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.580509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.580561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.580610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.580657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.580705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.580751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.580798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.580846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.580894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.580942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.580991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.581039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.581086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.581188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.581239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.581299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.581352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.581399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.581478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.581527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.581573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.581622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.581670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.581722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.581769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.581822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.581879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.581928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.581976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.582024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.582071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.582119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.582167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.582220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.582269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.582322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.582371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.582426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.582473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.582522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.582569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.582616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.582663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.582712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.582760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.582814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.582863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.582916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.582968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.583015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.583062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.583109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.583156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.583204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.583253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.583314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.583362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.583416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.583475 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:08:44.583502 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.583564 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.583618 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.583673 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.583731 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.583785 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.583839 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.583893 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.583986 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.584042 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.584101 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.584157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.584211 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.584265 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.584324 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.584378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.584441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.584496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.584552 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.584606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.584659 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.584713 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.584767 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.584820 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.584874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.584930 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.585014 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.585069 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.585123 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.585176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.585229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.585291 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.585354 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:08:44.585379 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.585439 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.585495 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.585550 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.585797 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.585852 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.585906 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.585961 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.586015 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.586076 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.586131 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.586185 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.586240 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.586301 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.586356 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.586421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.586476 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.586531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.586586 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.586639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.586693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.586748 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.586802 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.586856 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.586910 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.586964 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.587018 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.587072 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.587131 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.587185 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.587239 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.587299 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.587360 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 07:08:44.587382 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.587438 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.587487 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.587535 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.587589 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.587638 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.587686 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.587734 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.587782 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.587830 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.587878 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.587926 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.587975 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.588024 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.588072 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.588120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.588168 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.588217 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.588265 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.588319 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.588368 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.588425 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.588475 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.588523 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.588580 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.588704 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.588766 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.588814 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.588911 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.588961 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.589019 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.589069 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.589170 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 07:08:44.589194 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.589254 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.589311 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.589445 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.589615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.589669 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:08:44.589758 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:08:44.589818 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:08:44.589876 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.589956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.590050 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.590128 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.590229 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.590287 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.590351 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.590433 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.590493 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.590549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.590605 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.590656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.590715 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.590766 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.590825 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.590875 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:08:44.590929 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.590984 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.591066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.591162 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.591215 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.591266 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.591329 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.591380 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.591436 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 07:08:44.591454 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 07:08:44.591484 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 07:08:44.591513 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 07:08:44.591540 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 07:08:44.591566 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 07:08:44.591587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.591607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.591618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.591628 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.591640 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.591651 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:08:44.591661 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:08:44.591870 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:08:44.591881 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.591891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.591901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.591911 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.591921 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.591930 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.591941 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.591950 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.591960 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.591969 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.591979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.591989 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.591998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.592007 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.592016 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.592025 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:08:44.592035 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.592044 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.592053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.592062 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.592070 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.592079 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.592088 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.592096 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.592106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.592116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.592125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.592134 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.592142 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.592151 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:08:44.592159 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:08:44.592167 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:08:44.592175 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.592183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.592191 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.592199 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.592206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592214 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.592222 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.592230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.592237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.592245 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592253 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.592269 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.592281 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.592290 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.592298 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:08:44.592305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.592313 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.592321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.592332 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.592340 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.592348 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.592356 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.592363 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.592371 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.592381 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.592391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.592399 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.592407 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.592415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:08:44.592423 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:08:44.592431 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:08:44.592438 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.592445 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.592453 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.592460 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.592468 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592476 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.592483 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.592491 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.592498 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.592505 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592520 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.592528 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.592536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.592544 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.592551 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:08:44.592560 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.592568 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.592574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.592581 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.592588 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.592596 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.592604 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.592611 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.592619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:08:44.592628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.592635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:08:44.592644 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:08:44.592651 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:08:44.592658 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:08:44.592666 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:08:44.592673 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:08:44.592680 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:08:44.592687 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:08:44.592694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:08:44.592702 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:08:44.592709 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.592730 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.592741 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:08:44.593015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:08:44.593025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:08:44.593033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.593041 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:08:44.593049 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:08:44.593057 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:08:44.593065 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:08:44.593072 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:08:44.593079 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:08:44.593086 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:08:44.593093 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:08:44.593100 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:08:44.593108 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:08:44.593115 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:08:44.593122 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:08:44.593129 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:08:44.593136 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:08:44.593369 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 07:08:44.593381 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:08:44.593386 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:08:44.593391 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:08:44.593398 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 07:08:44.593403 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:08:44.593407 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:08:44.593417 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 07:08:44.593426 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:08:44.593470 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593478 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:08:44.593493 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:08:44.593514 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 07:08:44.593521 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 07:08:44.593526 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 07:08:44.593531 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 07:08:44.593562 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:08:44.593577 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:08:44.593585 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:08:44.593590 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:08:44.593602 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593612 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:08:44.593617 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 07:08:44.593642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.593650 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:08:44.593655 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.593683 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:08:44.593689 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 07:08:44.593694 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 07:08:44.593698 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 07:08:44.593702 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 07:08:44.593706 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 07:08:44.593711 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 07:08:44.593715 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 07:08:44.593722 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:08:44.593735 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:08:44.593742 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:08:44.593746 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:08:44.593753 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593758 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:08:44.593762 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:08:44.593785 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:08:44.593792 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593797 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593802 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593806 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:08:44.593818 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:08:44.593829 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:08:44.593834 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:08:44.593838 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:08:44.593845 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167835" 2019-02-20 07:08:44.593852 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:08:44.593857 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:08:44.593862 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:08:44.593868 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:08:44.593873 wsdl: in serializeType: returning: 167835 2019-02-20 07:08:44.593879 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:08:44.593886 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:08:44.593890 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:08:44.593894 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:08:44.593899 wsdl: in serializeType: returning: 167835 2019-02-20 07:08:44.593903 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167835 2019-02-20 07:08:44.593924 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167835 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 07:08:44.593929 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 07:08:44.593935 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7843"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 07:08:44.593949 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 07:08:44.593955 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167835 2019-02-20 07:08:44.593965 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 07:08:44.594040 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 07:08:44.593978 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:08:44.593989 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:08:44.593994 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:08:44.593999 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:08:44.594003 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:08:44.594010 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:08:44.594020 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:08:44.594028 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:08:44.594034 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:08:44.594046 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 07:08:44.594056 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:08:44.594063 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:08:44.601306 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:08:44.601329 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:08:44.601342 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 07:08:44.601349 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 07:08:44.601355 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:08:44.601365 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:08:44.601370 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:08:44.601374 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:08:44.601379 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 07:08:44.601407 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 07:08:44.610464 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 07:08:44.610501 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 07:08:44.610508 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:08:44.610518 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:08:44.610524 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:08:44.610530 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:08:44.610537 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:08:44.610542 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:08:44.610548 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:08:44.610554 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:08:42 GMT 2019-02-20 07:08:44.610560 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:08:44.610566 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 07:08:44.610571 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:08:44.610584 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 07:08:44.610613 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 07:08:44.610625 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 07:08:44.610636 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:08:44.610641 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 07:08:44.610646 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 07:08:44.610690 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:08:44.610703 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:08:44.610711 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:08:44.610745 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:08:44.610752 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 06:08:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 07:08:44.610793 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 07:08:44.610804 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 07:08:44.610831 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 07:08:44.610838 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 07:08:44.610959 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 07:08:44.611074 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 07:08:44.611080 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 07:08:44.611089 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 07:08:44.611100 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:08:44.611127 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 07:08:44.611190 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 07:08:44.611223 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:08:44.611241 nusoap_client: got fault 2019-02-20 07:08:44.611250 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 07:08:44.611254 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 07:08:44.611259 nusoap_client: detail =