Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 134.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452239-0003PMF100410 Model turbiny: GT20
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: LAND ROVER
 Silnik: 2.5/4
JR T1892
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:49:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:50:01.328990 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:50:01.329046 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:01.329061 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:50:01.329077 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:01.329087 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:50:01.329095 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:50:01.329110 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:50:01.329118 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:01.329124 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:01.329134 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:50:01.329142 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:50:01.329152 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:50:01.329158 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:50:01.329163 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:50:01.329167 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:50:01.329171 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:50:01.329182 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:01.329199 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:01.329207 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:50:01.329212 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:50:01.329218 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:50:01.329227 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:50:01.329235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:50:01.337133 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:50:01.337170 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:50:01.337185 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:50:01.337192 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:01.337198 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:01.337203 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:50:01.337207 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:50:01.337262 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:50:01.369015 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:50:01.369067 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:50:01.369079 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:50:01.369089 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:50:01.369098 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:50:01.369108 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:50:01.369117 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:50:01.369128 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:50:01.369137 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:50:01.369146 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:49:44 GMT 2019-04-26 06:50:01.369156 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:50:01.369164 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:50:01.369174 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:50:01.369193 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:50:01.369240 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:50:01.369273 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:50:01.377037 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:50:01.377112 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:50:01.384650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.384896 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.384945 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:01.384996 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 06:50:01.385068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.392283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.392360 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.392521 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:50:01.392553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:50:01.392738 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:50:01.392811 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:01.392874 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:01.392950 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:01.392985 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-04-26 06:50:01.400004 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:50:01.400090 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:50:01.400112 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-26 06:50:01.400146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.400165 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:50:01.400351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.400375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.400595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:50:01.400614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.400628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.400662 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:50:01.400677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:50:01.400707 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-26 06:50:01.407924 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:50:01.407991 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-26 06:50:01.408004 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:50:01.408010 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:50:01.408115 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:50:01.408158 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:50:01.408175 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:50:01.408183 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:50:01.408205 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:50:01.408211 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:50:01.408400 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:50:01.408417 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:50:01.408483 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:50:01.408522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408555 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.408565 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408581 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:50:01.408603 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.408611 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408622 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:50:01.408638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.408682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.408699 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408705 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.408722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408752 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.408759 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408770 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:50:01.408784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.408812 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:50:01.408828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:50:01.408849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408875 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.408882 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408892 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:50:01.408911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.408918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408928 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:50:01.408946 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.408952 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.408962 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:50:01.408976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.409011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.409026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:50:01.409050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409076 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.409083 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:50:01.409107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.409134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:50:01.409149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:50:01.409169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409194 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.409202 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409212 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:50:01.409230 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.409237 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409247 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:50:01.409265 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.409272 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409281 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:50:01.409299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.409306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.409329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.409378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.409394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.409416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409440 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409447 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.409517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.409535 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409547 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:01.409557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:50:01.409569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:01.409595 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:50:01.409611 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409617 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:50:01.409631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409657 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.409664 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409675 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:01.409688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.409713 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.409728 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409735 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.409749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409775 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.409782 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409792 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:50:01.409806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.409831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:50:01.409846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409853 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:50:01.409868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.409900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409910 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.409924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.409949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.409965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.409971 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.409985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410011 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.410018 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410028 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:50:01.410041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410066 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:50:01.410082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410088 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:50:01.410102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410128 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.410135 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410145 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:50:01.410164 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.410171 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410182 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.410195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410224 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:50:01.410239 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410245 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.410260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410285 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.410292 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410303 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:50:01.410316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410341 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:50:01.410362 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410369 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:50:01.410384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410410 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.410418 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410428 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:50:01.410448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.410455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410472 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.410490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410523 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:50:01.410539 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410546 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.410560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410585 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.410592 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410602 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:50:01.410615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410641 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:50:01.410656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410662 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:50:01.410676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.410708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.410732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:50:01.410772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410778 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.410792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410817 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.410825 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410835 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:50:01.410848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:50:01.410888 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410894 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:50:01.410908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.410940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.410963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.410978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.410988 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.411003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411009 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.411024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411049 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.411057 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411067 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:50:01.411080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411105 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:50:01.411121 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411127 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:50:01.411141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411166 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.411173 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411183 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:50:01.411196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411221 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.411237 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411243 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.411257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411281 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.411289 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411299 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:50:01.411312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:50:01.411352 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411363 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:50:01.411379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411404 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.411411 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411422 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:50:01.411435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411460 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.411475 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411484 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.411502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411528 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.411536 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411546 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:50:01.411560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:50:01.411601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411608 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:50:01.411622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411647 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.411655 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411665 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:50:01.411683 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.411690 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411700 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:50:01.411713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411742 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.411758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411764 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.411778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411804 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.411811 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411821 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:50:01.411834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411860 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:50:01.411875 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411881 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:50:01.411895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411920 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.411928 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411937 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.411951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.411976 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.411991 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.411997 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.412011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412036 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.412044 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412054 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:50:01.412067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.412092 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:01.412107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412114 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:50:01.412128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412153 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:01.412161 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412171 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:50:01.412185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.412210 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.412225 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412231 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.412245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412270 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412276 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.412342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.412364 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412376 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:01.412387 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:50:01.412399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:01.412424 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:01.412440 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412446 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:50:01.412460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412491 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:01.412499 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412510 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:50:01.412523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.412550 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.412565 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412572 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.412586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412610 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412616 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.412676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.412693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412704 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:01.412714 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:50:01.412726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:01.412751 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:01.412766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412773 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:50:01.412787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.412820 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412830 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:50:01.412849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.412856 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:50:01.412885 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.412892 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412902 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:50:01.412920 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.412928 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412938 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:50:01.412956 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.412963 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.412973 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:50:01.412991 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.412998 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413008 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:50:01.413026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.413033 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413042 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.413055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.413124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413131 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.413146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413171 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413179 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:50:01.413202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:50:01.413242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:50:01.413263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413288 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413295 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413305 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:50:01.413324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.413365 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413373 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413383 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:50:01.413396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.413445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413451 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.413465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413494 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:50:01.413527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:50:01.413569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413576 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:50:01.413590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413615 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.413645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.413686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413693 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.413708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413734 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:50:01.413765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:01.413805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:50:01.413826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413851 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413868 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:50:01.413887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.413924 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.413931 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413941 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:50:01.413955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.413977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.413987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.414002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.414023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.414056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:50:01.414079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.414104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:01.414119 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.414140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414165 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414173 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414183 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:50:01.414201 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.414208 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414218 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:01.414235 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.414242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414252 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:01.414270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414277 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414287 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:50:01.414305 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414312 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414322 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:50:01.414335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.414384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.414400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414407 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.414422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414449 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414456 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:50:01.414480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.414500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.414512 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.414528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414561 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414568 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414578 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.414624 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.414657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.414685 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.414693 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414703 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:50:01.414721 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.414728 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414737 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:50:01.414756 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.414763 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414773 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:50:01.414792 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.414799 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414809 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:50:01.414827 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:01.414834 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414844 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:50:01.414863 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414870 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414880 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.414898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414915 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.414933 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:01.414968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.414975 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.414985 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:01.414998 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.415070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415077 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.415093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415119 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.415126 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415136 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:01.415155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415161 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415171 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:50:01.415189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415196 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415206 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:50:01.415224 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.415231 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415241 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:50:01.415254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.415293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.415329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415355 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:50:01.415393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.415408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.415419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.415433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415461 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415479 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.415529 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415556 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.415564 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415574 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:50:01.415592 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415599 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415610 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:50:01.415628 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.415635 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415645 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:50:01.415663 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.415670 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415680 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:50:01.415698 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.415705 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415715 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:50:01.415733 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.415740 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415750 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:50:01.415768 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415775 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.415802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415809 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415819 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:50:01.415837 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415843 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415854 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:50:01.415872 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415879 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415889 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:01.415907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.415914 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415924 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:01.415937 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.415994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.416012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416019 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.416033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416059 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416067 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416077 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:50:01.416095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.416102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.416130 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416137 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416147 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:50:01.416165 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.416171 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416181 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.416195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.416232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416254 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.416270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416296 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416314 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:50:01.416327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.416343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.416353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.416375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416406 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416424 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.416468 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416501 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.416509 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416520 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:50:01.416539 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416546 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416556 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:50:01.416579 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.416587 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416597 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:50:01.416616 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.416623 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416633 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:50:01.416651 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.416658 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416668 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:50:01.416686 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.416693 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:50:01.416721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416738 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.416756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416765 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416775 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:50:01.416793 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416800 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416810 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:50:01.416828 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.416835 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416845 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:50:01.416863 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416870 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:01.416898 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.416905 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416915 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:01.416929 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.416990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.417007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417036 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417043 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417054 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.417098 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417124 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.417131 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417141 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:50:01.417159 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.417166 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417177 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:50:01.417195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.417201 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417211 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:50:01.417229 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.417236 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417246 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:50:01.417264 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.417271 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417280 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:50:01.417298 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.417305 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417315 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:50:01.417333 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.417340 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417350 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:50:01.417375 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.417382 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417393 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:50:01.417411 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.417418 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417428 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:50:01.417446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.417453 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:50:01.417481 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.417487 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417497 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:50:01.417516 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.417523 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417532 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:50:01.417550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.417557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417567 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.417585 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.417592 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417602 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:50:01.417615 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.417704 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417711 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:50:01.417735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417763 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.417770 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417780 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:50:01.417793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.417820 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417842 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.417856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417883 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.417890 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417904 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:50:01.417918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.417943 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:50:01.417959 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.417965 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:50:01.417979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.418013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418023 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.418042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.418049 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418058 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:50:01.418076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.418083 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418093 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:50:01.418111 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.418117 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418127 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:50:01.418140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.418180 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:50:01.418195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418202 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.418224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418251 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.418258 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418268 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:50:01.418282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.418307 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:50:01.418321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.418349 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418361 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.418372 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.418403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.418417 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418444 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.418451 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418461 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:50:01.418480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.418487 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418501 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:50:01.418520 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.418527 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418537 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:50:01.418555 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:50:01.418562 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418573 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:50:01.418591 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.418598 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418607 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:50:01.418626 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.418633 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418642 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:50:01.418661 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.418668 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418677 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:01.418695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.418702 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418712 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:50:01.418730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.418737 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418747 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:50:01.418765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.418772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418782 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.418795 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:50:01.418848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.418866 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418873 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:50:01.418892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.418925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418935 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.418948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.418974 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.418989 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.418995 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.419015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419042 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:01.419049 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419060 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:50:01.419073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.419098 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:50:01.419112 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:01.419139 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.419146 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:01.419156 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:50:01.419174 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:01.419181 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:01.419191 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:50:01.419209 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.419216 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:01.419227 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:50:01.419240 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:50:01.419265 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.419282 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419288 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.419306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.419341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.419376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419383 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419394 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:50:01.419412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419419 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419429 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:50:01.419443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.419476 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419491 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419498 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.419512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419537 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419545 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419555 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:50:01.419568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.419584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.419593 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.419607 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419640 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419648 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419658 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.419702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419728 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419735 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419745 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:50:01.419763 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419770 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419780 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:50:01.419798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.419805 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419815 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:50:01.419833 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419840 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419850 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:50:01.419868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.419875 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419884 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:50:01.419902 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419909 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419923 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:50:01.419941 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.419949 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419960 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:50:01.419977 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.419985 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.419995 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:50:01.420012 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.420019 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.420030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:50:01.420043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.420092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.420110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420117 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:50:01.420136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420162 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.420169 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420180 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:50:01.420199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.420206 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:01.420233 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.420240 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420250 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:01.420267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.420274 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420284 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:50:01.420302 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.420309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:50:01.420332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.420382 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.420398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.420423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420455 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.420517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.420535 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:01.420556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:50:01.420568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:50:01.420593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:50:01.420608 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420614 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:50:01.420628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420653 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.420661 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420675 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:50:01.420689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.420714 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.420729 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420736 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.420750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420775 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:50:01.420783 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420793 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:50:01.420806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.420831 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:50:01.420846 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:50:01.420867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420892 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.420899 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.420922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.420947 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.420962 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.420969 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.420987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421013 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421021 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:50:01.421045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.421070 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:50:01.421084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421112 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421120 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421130 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421143 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.421173 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421200 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421209 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421219 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:50:01.421237 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421243 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421253 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:50:01.421272 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421279 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421293 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:50:01.421312 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421319 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421329 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:50:01.421347 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421354 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421370 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:50:01.421389 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:01.421396 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421406 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:50:01.421424 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:01.421431 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421440 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:50:01.421458 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:50:01.421465 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421475 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:50:01.421493 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.421500 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421510 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:50:01.421528 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421535 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421545 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:50:01.421563 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421570 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421580 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:50:01.421598 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421605 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421615 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:50:01.421632 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421639 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421649 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:50:01.421662 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.421728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.421747 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421754 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:50:01.421776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421802 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.421809 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421819 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:50:01.421833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.421858 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.421873 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421879 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.421894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421919 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.421926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421936 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:50:01.421949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.421975 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:50:01.421990 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.421996 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.422011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422036 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422043 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422057 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:50:01.422076 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.422083 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422093 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:50:01.422110 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.422118 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422128 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:50:01.422145 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422152 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422163 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:50:01.422176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.422214 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422229 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.422250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422277 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422284 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422295 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:50:01.422308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.422333 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.422347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422386 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422394 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422405 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.422451 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.422483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:50:01.422512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.422518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:50:01.422546 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422553 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422563 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:50:01.422581 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.422588 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422598 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:50:01.422615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:50:01.422650 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422657 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422667 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:50:01.422685 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:50:01.422692 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422706 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:50:01.422720 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.422760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.422779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422786 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:50:01.422800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422826 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.422834 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422844 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:50:01.422862 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422869 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422879 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:50:01.422897 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422903 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422920 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:50:01.422939 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.422946 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422956 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:50:01.422974 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.422981 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.422990 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:50:01.423008 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.423015 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423025 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:50:01.423043 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.423050 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423060 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:50:01.423078 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.423085 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423094 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:50:01.423108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.423161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.423177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423184 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:50:01.423203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423229 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.423237 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:50:01.423260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.423285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:50:01.423302 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:50:01.423309 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:50:01.423321 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:50:01.423338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423344 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:50:01.423362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.423409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:50:01.423426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.423437 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:50:01.423447 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:50:01.423465 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.423472 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:50:01.423486 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:50:01.423504 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:50:01.423515 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:50:01.423526 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:50:01.423545 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.423551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.423562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.423580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.423587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.423597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.423614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.423621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.423631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.423649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.423655 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:50:01.423665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.423683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.423689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:50:01.423699 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.423717 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:01.423724 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:50:01.423734 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:50:01.423751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.423758 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.423768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.423785 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:50:01.423792 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:50:01.423803 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:50:01.423820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.423827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:50:01.423841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.423859 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.423866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:50:01.423876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.423893 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:50:01.423899 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:50:01.423909 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:50:01.423926 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:50:01.423965 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.423996 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:50:01.424024 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.424052 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:50:01.424080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.424107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:50:01.424135 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.424162 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:50:01.424189 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.424215 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:50:01.424242 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:50:01.424269 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:50:01.424296 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:50:01.424323 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:50:01.424369 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:50:01.424398 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:50:01.424426 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.424452 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:50:01.424479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.424505 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:50:01.424532 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.424558 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:50:01.424585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.424787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:50:01.424816 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.424843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:01.424870 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.424897 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:01.424924 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.424951 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:50:01.424978 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.425006 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:50:01.425033 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.425061 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:50:01.425089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.425118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:01.425146 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.425173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:50:01.425201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.425228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.425255 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.425282 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.425309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.425336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.425368 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.425396 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:50:01.425423 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:50:01.425449 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:50:01.425476 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.425507 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:50:01.425534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.425561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.425588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.425615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:50:01.425642 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.425669 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:50:01.425697 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.425724 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:50:01.425751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.425779 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:50:01.425806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.425833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:50:01.425859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.425888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:50:01.425919 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.425937 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.425964 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.425991 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426008 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426026 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426052 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.426079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.426184 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426215 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426242 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426269 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426296 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426313 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426341 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426372 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426391 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426418 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426445 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426472 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426498 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.426551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426578 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.426657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426675 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.426728 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.426782 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426808 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.426835 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426862 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.426889 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.426983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.427055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427073 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427116 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.427143 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.427197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.427285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.427413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427448 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.427518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427570 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.427628 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427655 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.427682 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427701 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427718 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427735 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427764 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.427791 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427818 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:01.427844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.427932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.427984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.428055 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428081 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:50:01.428108 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.428161 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.428215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428298 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.428325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:50:01.428509 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428527 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428553 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.428580 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428597 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428615 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428641 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.428667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.428771 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428797 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.428824 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428850 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.428877 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428894 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428920 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.428951 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428968 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.428996 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.429022 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429049 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.429077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.429130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429156 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.429183 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429210 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:50:01.429237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:50:01.429307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.429365 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429393 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.429419 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429446 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.429473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429490 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.429630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429648 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429669 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429696 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.429723 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.429778 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.429866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.429963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:50:01.429989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430023 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.430094 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430111 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.430199 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430226 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:50:01.430253 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430294 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430311 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430338 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:50:01.430370 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430397 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:50:01.430424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430460 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.430513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:50:01.430636 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430663 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:50:01.430689 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430716 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:50:01.430743 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430769 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:50:01.430796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430847 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.430902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.430997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.431014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.431031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:50:01.431058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:50:01.431087 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.431151 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.431202 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.431253 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.431301 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.431350 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.431404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.431453 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.431520 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.431569 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.431618 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.431667 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.431715 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.431764 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.431813 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.431860 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.431909 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.431958 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.432009 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.432058 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.432124 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.432181 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.432245 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.432294 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.432341 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.432395 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.432443 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.432492 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.432543 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.432610 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.432658 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.432708 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.432765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.432813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.432861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.432910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.432958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.433006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.433071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.433124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.433372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.433422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.433471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.433519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.433567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.433616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.433665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.433713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.433761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.433810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.433859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.433908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.433958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.434011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.434065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.434113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.434162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.434209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.434256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.434305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.434354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.434413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.434460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.434509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.434567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.434617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.434666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.434714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.434761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.434810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.434859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.434916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.434965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.435013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.435062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.435110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.435157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.435206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.435254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.435301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.435350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.435405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.435455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.435505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.435555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.435608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.435661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.435713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.435761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.435809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.435856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.435906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.435956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.436012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.436060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.436110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.436170 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:50:01.436199 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.436263 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.436319 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.436381 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.436441 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.436497 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.436553 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.436607 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.436662 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.436717 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.436771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.436827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.436882 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.436937 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.436991 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.437046 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.437101 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.437156 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.437214 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.437269 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.437324 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.437384 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.437439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.437493 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.437548 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.437604 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.437690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.437746 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.437800 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.437855 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.437909 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.437964 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.438029 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:50:01.438055 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.438111 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.438167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.438223 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.438278 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.438333 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.438394 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.438450 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.438506 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.438770 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.438827 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.438882 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.438937 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.438992 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.439048 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.439109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.439165 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.439221 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.439276 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.439332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.439393 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.439449 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.439504 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.439559 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.439615 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.439671 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.439727 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.439782 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.439838 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.439893 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.439948 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.440003 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.440068 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:50:01.440092 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.440143 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.440193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.440243 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.440298 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.440348 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.440403 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.440453 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.440503 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.440552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.440603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.440653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.440702 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.440753 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.440803 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.440853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.440902 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.440951 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.441001 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.441051 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.441101 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.441151 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.441202 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.441251 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.441302 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.441360 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.441411 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.441461 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.441511 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.441565 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.441615 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.441667 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.441726 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:50:01.441748 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.441800 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.441853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.441905 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.441956 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.442008 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:50:01.442059 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:50:01.442110 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:50:01.442163 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.442215 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.442266 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.442317 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.442375 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.442427 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.442483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.442534 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.442586 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.442639 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.442691 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.442743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.442794 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.442846 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.442897 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.442948 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:50:01.443000 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.443051 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.443104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.443157 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.443209 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.443267 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.443327 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.443385 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.443442 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:50:01.443462 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:50:01.443494 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:50:01.443523 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:50:01.443551 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:50:01.443579 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:50:01.443604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.443625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.443636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.443648 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.443658 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.443669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:01.443679 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:01.443689 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:01.443699 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.443709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.443719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.443729 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.443743 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.443754 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.443764 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.443773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.443791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.443800 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.443810 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.443819 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.443828 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.443837 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.443846 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.443855 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:01.443865 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.443875 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.443884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.443894 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.443904 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.443913 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.443923 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.443933 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.443942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.443953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.443962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.443971 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.443979 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.443989 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:01.443997 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:01.444005 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:01.444013 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.444021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.444030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.444038 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.444046 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444054 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.444061 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.444069 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.444077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.444085 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444094 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.444110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.444124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.444132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.444140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:01.444149 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.444157 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.444165 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.444172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.444181 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.444189 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.444197 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.444209 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.444218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.444229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.444239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.444248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.444256 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.444265 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:01.444273 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:01.444281 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:01.444288 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.444296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.444304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.444311 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.444320 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444328 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.444335 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.444342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.444351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.444363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.444387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.444396 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.444404 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.444412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:01.444421 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.444429 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.444437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.444445 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.444453 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.444460 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.444467 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.444474 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.444482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:50:01.444491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.444498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:50:01.444507 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:50:01.444514 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:50:01.444522 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:50:01.444529 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:50:01.444536 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:50:01.444544 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:50:01.444552 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:50:01.444559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:50:01.444567 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:50:01.444574 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.444608 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:50:01.444616 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:50:01.444624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:50:01.444631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444638 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:50:01.444862 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:50:01.444871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:50:01.444879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:50:01.444886 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:50:01.444893 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:50:01.444901 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:50:01.444909 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:50:01.444916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:50:01.444923 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:50:01.444930 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:50:01.444937 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:50:01.444944 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:50:01.444951 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:50:01.445293 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:50:01.445316 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:50:01.445322 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:50:01.445327 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:50:01.445335 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:50:01.445340 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:50:01.445345 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:50:01.445361 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:50:01.445381 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:50:01.445429 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445437 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:50:01.445453 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:50:01.445475 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:50:01.445482 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:50:01.445487 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:50:01.445491 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:50:01.445497 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:50:01.445509 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:01.445518 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:01.445523 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:01.445538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445548 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:50:01.445553 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:50:01.445579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.445589 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:50:01.445594 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.445619 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:50:01.445625 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:50:01.445630 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:50:01.445634 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:50:01.445638 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:50:01.445642 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:50:01.445647 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:50:01.445651 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:50:01.445658 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167835" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:50:01.445669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:01.445677 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:01.445681 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:50:01.445687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445693 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:50:01.445697 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:50:01.445727 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:50:01.445734 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445739 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445746 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445751 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:50:01.445763 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:50:01.445771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:01.445785 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:50:01.445789 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:50:01.445796 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167835" 2019-04-26 06:50:01.445803 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:01.445807 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:50:01.445813 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:01.445819 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:01.445825 wsdl: in serializeType: returning: 167835 2019-04-26 06:50:01.445831 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:50:01.445838 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:50:01.445842 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:50:01.445846 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:50:01.445851 wsdl: in serializeType: returning: 167835 2019-04-26 06:50:01.445855 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167835 2019-04-26 06:50:01.445877 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167835 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:50:01.445881 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:50:01.445887 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9297"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:50:01.445902 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:50:01.445908 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167835 2019-04-26 06:50:01.445921 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:50:01.446004 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:50:01.445935 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:50:01.445948 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:50:01.445953 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:50:01.445959 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:50:01.445963 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:50:01.445970 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:01.445981 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:01.445990 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:50:01.445996 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:50:01.446011 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:50:01.446022 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:50:01.446031 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:50:01.453846 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:50:01.453883 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:50:01.453901 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:50:01.453909 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:50:01.453916 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:50:01.453921 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:50:01.453926 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:50:01.453930 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:50:01.453936 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:50:01.453973 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:50:01.469267 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:50:01.469319 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:50:01.469326 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:50:01.469331 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:50:01.469337 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:50:01.469343 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:50:01.469350 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:50:01.469361 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:50:01.469367 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:50:01.469374 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:49:44 GMT 2019-04-26 06:50:01.469381 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:50:01.469386 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:50:01.469392 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:50:01.469404 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:50:01.469432 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:50:01.469444 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:50:01.469455 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:50:01.469460 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:50:01.469465 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:50:01.469510 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:50:01.469524 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:50:01.469531 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:50:01.469567 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:50:01.469575 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:49:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:50:01.469619 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:50:01.469629 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:50:01.469655 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:50:01.469663 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:50:01.469797 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:50:01.469912 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:50:01.469919 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:50:01.469929 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:50:01.469941 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:50:01.469966 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:50:01.470025 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:50:01.470063 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:50:01.470078 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:50:01.470087 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:50:01.470092 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:50:01.470097 nusoap_client: detail =