Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466543-000114411-75F00 Model turbiny: TB28
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T3792
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:52:35.388038 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:52:35.388143 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:35.388158 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:52:35.388214 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:35.388227 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:52:35.388235 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:52:35.388248 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:52:35.388258 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:35.388264 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:35.388335 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:35.388347 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:52:35.388360 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:52:35.388366 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:52:35.388371 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:52:35.388375 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:52:35.388379 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:52:35.388391 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:35.388409 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:35.388418 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:52:35.388428 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:52:35.388435 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:52:35.388444 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:52:35.388453 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:52:35.396373 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:52:35.396387 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:52:35.396397 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:52:35.396403 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:35.396409 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:35.396413 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:52:35.396417 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:52:35.396448 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:52:35.413678 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:52:35.413709 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:52:35.413722 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:35.413728 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:52:35.413734 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:52:35.413750 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:52:35.413760 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:52:35.413767 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:52:35.413773 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:52:35.413779 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:27 GMT 2019-02-24 06:52:35.413785 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:52:35.413790 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:52:35.413797 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:52:35.413809 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:52:35.413839 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:52:35.420924 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:52:35.421086 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-02-24 06:52:35.421457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.428154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.428433 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:35.428868 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:35.429439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.429464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.429689 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.435603 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:35.435891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.437247 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:52:35.437291 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-02-24 06:52:35.437360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.437415 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:35.437989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.438017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.438315 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.438351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.439343 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:35.442852 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:35.443269 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.443287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.443665 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:35.444687 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:35.445115 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.445146 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:52:35.445694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:35.445805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.445822 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:52:35.446392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:35.446611 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:52:35.455238 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:35.455670 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:52:35.455690 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:52:35.455695 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:52:35.455728 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:52:35.455773 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:52:35.455789 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:52:35.455797 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:52:35.455816 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:52:35.455821 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:52:35.455993 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:52:35.456009 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:52:35.456059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:52:35.456088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456120 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456129 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456144 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:35.456165 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456173 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456183 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:35.456199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.456241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.456258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.456282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456319 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.456327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:52:35.456352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.456379 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:52:35.456395 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456402 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:52:35.456416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456442 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456449 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456459 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:35.456478 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456485 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456494 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:35.456513 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456519 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456531 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:52:35.456545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.456581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.456597 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:52:35.456618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456643 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.456650 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456661 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:52:35.456674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.456700 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:52:35.456715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:52:35.456736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456761 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456768 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456778 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:35.456797 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456803 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456813 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:35.456831 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.456837 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456847 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:52:35.456865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.456871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456881 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.456894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.456934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.456949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.456971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.456996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.457067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.457084 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457096 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:35.457106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:52:35.457119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:35.457144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:52:35.457160 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457166 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:52:35.457180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457206 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.457213 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457223 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:35.457236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.457262 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.457278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457284 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.457305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457333 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.457340 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457350 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:52:35.457364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.457390 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:52:35.457405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457412 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:52:35.457426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457451 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.457458 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457468 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.457481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.457506 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.457521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457527 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.457541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457566 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.457574 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457584 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:52:35.457597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.457623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:52:35.457638 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457644 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:52:35.457658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457683 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.457690 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457699 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:35.457718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.457725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.457748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.457778 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:52:35.457793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457799 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.457813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457838 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.457846 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457856 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:52:35.457869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.457894 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:52:35.457909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457916 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:52:35.457929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457954 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.457961 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.457976 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:35.457997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.458004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.458027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458057 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:52:35.458072 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458079 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.458093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458118 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.458126 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458135 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:52:35.458149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458174 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:52:35.458189 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458195 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:52:35.458209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.458241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.458264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:52:35.458311 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458318 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.458331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458357 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.458364 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458374 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:52:35.458387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:52:35.458428 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458434 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:52:35.458448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.458480 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.458503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458528 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.458543 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458549 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.458563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458588 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.458595 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458605 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:52:35.458619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458644 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:52:35.458659 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458665 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:52:35.458679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458703 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.458710 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458720 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:52:35.458733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458758 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.458774 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458780 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.458794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458818 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.458825 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458835 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:52:35.458849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458874 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:52:35.458889 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458895 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:52:35.458910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458934 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.458942 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458951 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:52:35.458965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.458980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.458990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.459005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459011 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.459025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459050 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.459057 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:52:35.459080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.459106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:52:35.459121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:52:35.459140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459165 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.459172 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459182 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:52:35.459200 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.459207 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459217 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:52:35.459230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.459260 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.459275 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459281 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.459300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459328 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.459335 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459345 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:52:35.459359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.459385 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:52:35.459400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459406 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:35.459420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.459452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.459475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.459501 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.459516 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459522 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.459536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459561 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.459568 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459578 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:35.459591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.459616 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:35.459632 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459638 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:52:35.459652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459677 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:35.459684 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459694 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:52:35.459708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.459733 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.459749 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459755 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.459768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459799 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.459860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.459877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:35.459899 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:52:35.459911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:35.459937 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:35.459952 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459958 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:52:35.459972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.459998 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:35.460006 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460016 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:52:35.460029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.460056 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.460071 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460078 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.460091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460115 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460121 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.460180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.460197 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:35.460218 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:52:35.460230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:35.460255 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:35.460270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:52:35.460290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460329 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:52:35.460358 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460365 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460375 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:52:35.460393 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460400 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460410 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:35.460428 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.460435 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:35.460463 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.460470 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460480 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:52:35.460498 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.460504 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460514 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:52:35.460532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.460538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460548 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.460562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.460613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.460628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.460655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460680 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460687 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:52:35.460710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.460736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:52:35.460752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460758 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:52:35.460772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460797 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460804 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460814 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:52:35.460832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.460866 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460873 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460882 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:35.460895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.460929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.460944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460950 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.460964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.460989 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.460997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:52:35.461020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.461046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:52:35.461062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461068 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:35.461082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461114 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.461137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.461163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.461178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461185 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.461198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461224 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461231 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:35.461254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.461280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:35.461300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:35.461322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461348 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461355 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461365 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:52:35.461383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.461418 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461425 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461435 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:35.461448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.461482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.461497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.461518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461543 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461550 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:35.461582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.461608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:35.461623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461629 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.461643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461668 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.461675 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461685 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:35.461703 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461710 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461720 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:35.461744 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.461750 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461760 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:35.461778 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.461785 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:35.461812 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.461819 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461829 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:35.461842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.461884 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.461899 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461905 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.461920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461945 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.461952 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461962 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:52:35.461976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.461991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.462001 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.462016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462046 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462053 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462072 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.462117 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.462149 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462159 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.462177 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.462183 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462193 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:52:35.462211 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.462218 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462227 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:52:35.462246 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.462252 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462262 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:52:35.462280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.462305 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462316 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:52:35.462335 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:35.462342 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462359 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:52:35.462377 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.462383 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462393 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.462411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.462418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.462445 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.462452 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462462 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:35.462479 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.462486 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462496 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:35.462509 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.462579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.462599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462633 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.462640 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462650 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:35.462668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.462675 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462685 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:35.462703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.462709 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:35.462737 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.462743 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462753 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:52:35.462766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.462804 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.462840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462866 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462884 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:52:35.462897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.462912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.462923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.462936 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462964 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.462994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.463024 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463050 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.463058 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463068 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:35.463086 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463093 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463103 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:52:35.463121 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.463128 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463138 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:35.463156 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.463162 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463172 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:52:35.463190 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.463197 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463207 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:35.463225 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.463231 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463241 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:35.463259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463265 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.463292 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463313 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463323 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:52:35.463342 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463348 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463358 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:52:35.463376 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463392 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:35.463410 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463416 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463426 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:35.463439 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.463494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.463512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.463534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463560 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463567 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463577 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:35.463597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.463604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.463632 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.463639 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463648 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:35.463666 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.463673 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463683 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.463697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.463734 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463756 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.463772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463797 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463805 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463815 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:52:35.463828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.463843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.463854 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.463867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463896 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463903 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463913 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463926 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.463957 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463983 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.463990 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.463999 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:35.464018 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464025 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464034 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:52:35.464056 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.464064 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464074 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:35.464092 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.464099 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464109 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:52:35.464126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464133 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464143 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:35.464161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464167 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464177 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:35.464195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.464229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464237 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464246 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:52:35.464264 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464271 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464281 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:52:35.464313 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464321 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464331 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:52:35.464349 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464364 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464374 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:35.464391 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464398 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464408 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:35.464421 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.464481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.464497 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464526 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464533 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464543 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.464587 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464613 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.464620 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464630 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:52:35.464653 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.464660 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464670 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:52:35.464688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.464694 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464704 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:52:35.464722 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464729 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464738 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:52:35.464756 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464762 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464772 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:52:35.464790 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464797 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464807 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:35.464825 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.464831 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464841 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:52:35.464859 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464866 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464876 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:52:35.464893 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464900 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464910 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:52:35.464928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464935 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:35.464962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.464969 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.464978 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:35.464996 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.465003 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.465012 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:52:35.465030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.465036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.465046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.465064 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.465071 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.465081 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:52:35.465094 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.465160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.465179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465186 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:52:35.465203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465229 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.465236 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465246 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:35.465259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.465286 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.465319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465326 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.465341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465367 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.465374 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465384 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:52:35.465398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.465426 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:52:35.465441 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465447 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:52:35.465461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.465493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.465521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.465528 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465538 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:35.465556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.465562 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465572 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:35.465598 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.465605 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465615 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:52:35.465628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.465666 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:52:35.465682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465688 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.465703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465728 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.465735 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465745 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:52:35.465758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.465774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.465784 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:52:35.465797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.465825 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:52:35.465832 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.465842 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:52:35.465855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.465871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.465885 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.465912 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.465919 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.465929 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:52:35.465946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.465953 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.465963 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:52:35.465981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.465988 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.465998 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:52:35.466016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:35.466022 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466032 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:52:35.466050 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.466057 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466066 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:52:35.466084 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.466090 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466100 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:52:35.466118 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.466125 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466134 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:35.466152 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.466159 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466168 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:52:35.466186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.466193 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466203 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:52:35.466220 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.466227 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466237 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.466250 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:35.466314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.466333 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466339 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:52:35.466354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.466386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466396 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.466409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.466435 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.466450 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466456 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.466471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466496 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:35.466503 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466514 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:52:35.466527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.466552 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:52:35.466566 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:35.466594 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.466601 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:35.466611 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:52:35.466629 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:35.466636 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:35.466646 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:52:35.466663 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.466670 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:35.466680 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:52:35.466693 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:35.466718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.466734 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466740 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.466755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.466788 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.466816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.466823 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466832 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:35.466851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.466857 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466867 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:35.466880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.466913 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.466929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466935 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.466949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466973 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.466981 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.466991 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:52:35.467004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.467030 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.467044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467077 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467084 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467094 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.467138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467164 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467171 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467181 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:52:35.467199 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467206 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467216 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:52:35.467233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.467240 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467250 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:52:35.467268 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467274 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467284 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:52:35.467310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.467317 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467327 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:52:35.467346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467352 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467362 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:52:35.467380 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.467387 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467396 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:52:35.467414 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467421 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467430 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:35.467448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467455 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467465 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:35.467478 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.467526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.467544 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467550 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:52:35.467565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467590 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467597 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467613 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:35.467632 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.467639 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467649 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:35.467667 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.467673 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467683 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:35.467700 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467707 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467716 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:35.467734 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.467741 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467751 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:35.467764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.467807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.467822 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467828 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.467842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467866 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467873 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.467932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.467949 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467960 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:35.467971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:52:35.467983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.467998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:35.468008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:52:35.468023 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468029 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:52:35.468044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468069 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.468076 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468086 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:52:35.468099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.468125 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.468141 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468147 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.468161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468186 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:35.468193 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468202 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:52:35.468215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.468241 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:52:35.468256 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468262 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:52:35.468275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468313 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.468321 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.468345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.468371 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.468386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468392 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.468407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468432 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468440 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468450 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:52:35.468463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.468478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.468489 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:52:35.468502 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468531 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468538 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468548 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.468592 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468619 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468627 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468637 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:52:35.468655 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468662 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468672 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:52:35.468689 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468696 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468706 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:52:35.468724 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468730 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468740 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:52:35.468758 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468764 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468774 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:52:35.468792 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:35.468806 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468816 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:52:35.468833 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:35.468840 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468850 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:52:35.468867 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:35.468874 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468884 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:52:35.468901 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.468908 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468918 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:52:35.468935 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468942 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468952 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:52:35.468970 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.468976 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.468986 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:52:35.469004 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.469010 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.469020 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:52:35.469038 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.469045 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.469054 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:52:35.469067 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.469130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.469158 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469164 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:52:35.469179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469205 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.469212 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469222 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:52:35.469235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.469261 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.469276 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469283 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.469310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469336 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.469343 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469353 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:52:35.469366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.469392 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:52:35.469408 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469414 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.469428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469453 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.469460 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469470 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:52:35.469488 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.469494 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469504 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:35.469522 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.469529 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469538 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:35.469556 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.469563 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469572 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:35.469585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.469624 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469639 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469654 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.469668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469693 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469701 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469711 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:52:35.469724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.469740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.469750 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.469764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469792 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469799 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469809 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.469854 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.469887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469896 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:35.469915 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.469921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:35.469949 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.469955 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.469965 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:52:35.469983 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.469990 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.470000 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:52:35.470017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470024 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.470034 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:35.470052 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470058 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.470068 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:52:35.470086 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:35.470093 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.470103 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:52:35.470116 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.470155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.470173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470179 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:52:35.470193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470218 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.470226 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470235 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:52:35.470253 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470260 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470270 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:52:35.470287 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470307 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470318 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:52:35.470336 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.470343 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470352 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:52:35.470371 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470378 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470387 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:52:35.470405 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470412 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470421 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:52:35.470439 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470446 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470455 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:52:35.470473 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470480 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470489 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:52:35.470503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.470557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.470572 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470579 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:52:35.470595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470620 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.470627 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:52:35.470651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.470676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:52:35.470693 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:35.470700 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:52:35.470719 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:52:35.470735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470741 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:52:35.470755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470778 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.470799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:35.470816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.470827 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:35.470837 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:52:35.470854 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.470861 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:52:35.470871 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:52:35.470888 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:35.470895 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:52:35.470905 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:52:35.470923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.470929 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.470939 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.470956 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.470963 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.470973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.470990 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.470996 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.471006 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.471023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.471030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:52:35.471039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.471056 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.471063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:52:35.471072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.471090 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:35.471096 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:52:35.471106 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:52:35.471124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.471131 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.471140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.471157 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:35.471164 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:52:35.471174 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:52:35.471191 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.471197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:52:35.471207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.471224 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.471230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:35.471241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.471257 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:35.471263 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:52:35.471273 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:52:35.471287 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:52:35.471339 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.471370 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:52:35.471398 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.471426 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:52:35.471455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.471483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:52:35.471510 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.471539 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:52:35.471567 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.471595 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:52:35.471631 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:52:35.471659 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:52:35.471687 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:52:35.471714 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:52:35.471743 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:52:35.471771 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:52:35.471799 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.471826 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:52:35.471854 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.471882 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:52:35.471910 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.471938 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:52:35.472010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.472038 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:52:35.472066 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.472093 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:35.472122 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.472149 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:35.472177 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.472204 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:35.472232 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.472260 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:52:35.472289 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.472329 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:52:35.472357 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.472387 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:35.472415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.472443 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:35.472471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.472499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.472527 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.472554 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.472582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.472617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.472645 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.472672 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:52:35.472700 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:52:35.472727 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:52:35.472755 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.472782 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:52:35.472810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.472837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.472865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.472892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:52:35.472919 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.472947 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:52:35.472975 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.473003 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:52:35.473030 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.473057 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:52:35.473085 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.473113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:35.473141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.473169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:52:35.473198 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473217 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473245 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.473272 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473290 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473314 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473342 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.473369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.473476 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473504 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473531 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473558 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473586 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473603 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473631 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473658 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473676 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473703 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473731 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473758 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473785 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473813 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.473840 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473867 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473894 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.473949 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473967 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.473994 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.474022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474049 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.474077 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474104 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.474131 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474159 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.474186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.474367 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474384 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474402 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.474457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474484 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.474511 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474547 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.474609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.474742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474759 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474777 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474821 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.474848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474884 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.474956 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.474983 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.475010 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475029 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475047 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475065 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475093 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.475121 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475148 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:35.475175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475210 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.475265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.475404 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475431 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:52:35.475458 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475486 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.475513 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475541 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.475568 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475586 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.475676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:52:35.475857 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475875 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475902 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.475929 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475947 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475964 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.475991 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.476018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.476125 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476153 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476180 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476207 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476234 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476251 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476279 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476311 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476335 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476361 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476389 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476416 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476444 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476471 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.476499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476526 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476553 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476580 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:35.476607 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476652 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:35.476679 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476707 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.476734 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476761 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.476789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476816 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.476843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.476976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.477003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.477092 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477120 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.477148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.477238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:35.477377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477395 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.477484 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477537 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.477591 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477619 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:35.477646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477682 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477700 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477726 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:35.477753 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477781 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:35.477808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.477898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.477996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:35.478023 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478050 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:52:35.478077 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478105 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:35.478132 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478159 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:35.478186 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478239 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478266 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.478297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:35.478450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:52:35.478477 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.478536 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.478588 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.478647 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.478696 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.478745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.478795 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.478845 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.478899 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.478948 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.478998 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.479047 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.479096 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.479146 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.479196 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.479245 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.479300 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.479352 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.479403 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.479453 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.479504 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.479562 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.479623 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.479672 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.479721 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.479770 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.479819 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.479869 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.479919 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.479976 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.480025 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.480076 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.480134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.480184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.480235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.480285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.480339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.480390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.480486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.480537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.480587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.480636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.480686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.480735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.480785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.480835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.480886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.480936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.480985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.481036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.481086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.481136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.481187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.481242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.481302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.481352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.481402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.481451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.481500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.481551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.481601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.481655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.481704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.481755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.481813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.481863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.481913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.481963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.482012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.482061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.482111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.482161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.482211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.482260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.482322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.482372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.482421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.482471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.482521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.482569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.482619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.482669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.482719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.482770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.482820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.482875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.482929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.482977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.483025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.483074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.483123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.483173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.483224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.483280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.483335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.483386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.483444 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:52:35.483471 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.483535 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.483592 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.483649 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.483706 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.483762 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.483817 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.483874 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.483930 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.483986 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.484042 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.484098 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.484154 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.484210 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.484266 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.484329 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.484386 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.484442 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.484500 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.484556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.484612 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.484669 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.484725 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.484781 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.484836 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.484893 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.484955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.485012 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.485069 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.485124 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.485180 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.485236 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.485305 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:52:35.485331 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.485396 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.485453 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.485509 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.485566 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.485622 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.485679 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.485783 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.485839 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.485896 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.485952 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.486008 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.486064 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.486120 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.486177 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.486234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.486291 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.486487 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.486563 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.486621 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.486677 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.486735 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.486790 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.486845 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.486899 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.486955 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.487010 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.487065 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.487120 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.487176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.487230 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.487292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.487369 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:52:35.487393 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.487445 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.487494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.487543 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.487594 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.487643 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.487692 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.487741 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.487789 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.487839 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.487888 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.487938 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.487987 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.488038 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.488086 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.488135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.488184 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.488233 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.488282 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.488337 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.488386 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.488435 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.488485 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.488534 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.488582 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.488632 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.488681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.488730 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.488778 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.488827 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.488875 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.488925 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.488983 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:52:35.489005 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.489057 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.489108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.489159 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.489210 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.489261 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:35.489319 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:35.489370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:35.489423 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.489475 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.489526 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.489577 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.489628 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.489679 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.489730 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.489780 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.489831 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.489884 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.489935 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.489986 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.490038 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.490089 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.490141 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.490192 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:35.490243 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.490294 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.490351 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.490403 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.490455 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.490507 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.490559 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.490610 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.490666 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:52:35.490684 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:52:35.490715 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:52:35.490743 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:52:35.490770 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:52:35.490797 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:52:35.490821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.490839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.490849 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.490858 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.490869 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.490879 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:35.490888 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:35.490898 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:35.490907 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.490916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.490925 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.490934 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.490943 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.490953 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.490963 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.490972 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.490980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.490989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.490998 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491007 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.491016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.491024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.491032 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.491041 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:35.491050 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.491059 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.491067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.491077 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.491085 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.491094 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.491103 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.491111 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.491120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.491131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.491139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.491149 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.491157 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.491166 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:35.491175 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:35.491183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:35.491191 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.491199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.491207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.491215 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.491223 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491230 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.491238 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.491246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.491254 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.491261 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491276 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.491283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.491291 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.491298 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.491310 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:35.491318 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.491325 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.491332 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.491340 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.491347 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.491355 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.491363 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.491370 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.491378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.491388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.491397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.491405 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.491412 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.491420 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:35.491427 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:35.491434 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:35.491441 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.491449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.491456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.491464 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.491471 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491478 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.491485 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.491492 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.491500 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.491507 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.491529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.491536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.491544 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.491552 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:35.491560 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.491567 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.491574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.491581 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.491588 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.491595 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.491602 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.491609 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.491616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:35.491625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.491632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:35.491640 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:35.491647 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:35.491655 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:35.491662 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:35.491669 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:35.491676 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:35.491683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:35.491690 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:35.491697 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:35.491704 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491712 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.491720 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:35.491727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:35.491734 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:35.491741 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:35.491837 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:35.491844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:35.491852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:35.491859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:35.491865 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:35.491873 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:35.491880 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:35.491886 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:35.491893 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:35.491900 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:35.491906 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:35.491913 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:35.491919 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:35.492005 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:52:35.492016 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:35.492021 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:35.492025 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:35.492032 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:52:35.492036 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:52:35.492040 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:52:35.492057 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:52:35.492066 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:52:35.492106 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492114 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:35.492128 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:52:35.492149 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:52:35.492156 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:52:35.492160 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:52:35.492164 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:52:35.492170 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:35.492181 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:35.492188 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:35.492193 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:35.492205 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492214 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:35.492219 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:52:35.492243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.492252 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:35.492257 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.492280 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:52:35.492286 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:52:35.492290 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:52:35.492294 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:52:35.492298 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:52:35.492302 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:52:35.492311 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:35.492316 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:52:35.492322 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:35.492333 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:35.492339 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:35.492343 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:35.492349 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492355 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:35.492364 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:35.492387 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:52:35.492394 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492399 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492405 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492409 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:35.492421 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:52:35.492429 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:35.492433 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:35.492438 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:52:35.492444 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205530" 2019-02-24 06:52:35.492451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:35.492455 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:35.492461 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:35.492467 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:35.492472 wsdl: in serializeType: returning: 205530 2019-02-24 06:52:35.492478 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:52:35.492485 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:35.492489 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:35.492492 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:52:35.492497 wsdl: in serializeType: returning: 205530 2019-02-24 06:52:35.492502 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205530 2019-02-24 06:52:35.492515 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205530 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:52:35.492519 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:52:35.492525 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7578"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:52:35.492540 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:52:35.492546 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205530 2019-02-24 06:52:35.492555 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:52:35.492632 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:52:35.492570 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:52:35.492580 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:52:35.492586 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:52:35.492590 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:52:35.492594 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:52:35.492601 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:35.492611 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:35.492620 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:52:35.492625 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:52:35.492638 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:52:35.492648 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:52:35.492656 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:52:35.500524 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:52:35.500540 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:52:35.500550 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:52:35.500556 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:52:35.500561 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:35.500566 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:35.500570 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:52:35.500574 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:52:35.500578 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:52:35.500614 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:52:35.546685 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:52:35.546724 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:52:35.546731 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:35.546737 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:52:35.546746 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:52:35.546751 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:52:35.546758 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:52:35.546766 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:52:35.546772 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:52:35.546778 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:27 GMT 2019-02-24 06:52:35.546785 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:52:35.546790 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:52:35.546795 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:52:35.546805 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:52:35.546832 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:52:35.546880 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:52:35.546904 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:52:35.546912 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:52:35.546920 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:52:35.546959 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:52:35.546973 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:52:35.546982 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:52:35.547004 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:35.547016 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:52:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:52:35.547047 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:52:35.547057 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:52:35.547079 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:52:35.547116 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:52:35.547236 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:52:35.547396 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:52:35.547404 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:52:35.547413 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:52:35.547424 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:52:35.547448 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:52:35.547512 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:52:35.547534 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:52:35.547546 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:52:35.547553 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:52:35.547558 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:52:35.547598 nusoap_client: detail =