Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 133.3

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466543-000114411-75F00 Model: TB28
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T3792
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 02:10:19 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 04:10:24.702741 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 04:10:24.702863 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:10:24.702890 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 04:10:24.702909 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:10:24.702923 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 04:10:24.702935 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 04:10:24.702951 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 04:10:24.702960 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:10:24.702966 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:10:24.702975 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:10:24.702988 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:10:24.703000 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:10:24.703008 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:10:24.703013 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:10:24.703018 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:10:24.703022 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 04:10:24.703040 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:10:24.703214 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:10:24.703228 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:10:24.703234 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 04:10:24.703240 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 04:10:24.703252 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:10:24.703262 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:10:24.710889 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:10:24.710912 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:10:24.710926 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 04:10:24.710932 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:10:24.710938 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:10:24.710942 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:10:24.710947 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 04:10:24.710986 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 04:10:24.996549 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 04:10:24.996595 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 04:10:24.996603 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:10:24.996609 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:10:24.996618 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:10:24.996624 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:10:24.996629 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:10:24.996637 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:10:24.996642 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:10:24.996648 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:10:19 GMT 2021-05-09 04:10:24.996653 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:10:24.996658 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 04:10:24.996664 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:10:24.996731 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 04:10:24.996771 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 04:10:25.003658 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2021-05-09 04:10:25.003701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.003922 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:10:25.003984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.011389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.011433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.011563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.011611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.011665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.011691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.011929 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:10:25.011989 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-05-09 04:10:25.019141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.019188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.019270 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.019300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.019396 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:10:25.019563 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.019627 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:10:25.019710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.019781 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:10:25.019858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.019991 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.026506 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.026565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.026607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.026720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.026771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.026789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.026822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.026938 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:10:25.027004 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.027040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.027099 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.027149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.027184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.027227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.027479 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:10:25.027542 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-05-09 04:10:25.027569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.027734 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:10:25.027767 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2021-05-09 04:10:25.027812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.033929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.033985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.034063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.034094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.034190 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.034228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.034299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.034737 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.034836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.034868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.034897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.034964 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.035034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:10:25.035274 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:10:25.035297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:10:25.035386 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:10:25.035481 soap_transport_http: read buffer of 1723 bytes 2021-05-09 04:10:25.035496 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:10:25.035501 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 04:10:25.035697 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 04:10:25.035741 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:10:25.035761 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:10:25.035768 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:10:25.035859 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 04:10:25.035871 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 04:10:25.036466 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 04:10:25.036484 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 04:10:25.036551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 04:10:25.036583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036618 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.036627 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036643 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:10:25.036669 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.036677 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036688 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:10:25.036708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.036755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.036771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.036794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036822 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.036830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 04:10:25.036855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.036882 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:10:25.036898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 04:10:25.036921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036948 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.036955 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036965 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:10:25.036983 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.036990 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.036999 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:10:25.037026 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.037033 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037043 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:10:25.037056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.037092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.037108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 04:10:25.037129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037154 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.037162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 04:10:25.037188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.037214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 04:10:25.037229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 04:10:25.037250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037274 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.037281 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037291 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:10:25.037309 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.037315 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037325 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:10:25.037343 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.037349 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037359 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:10:25.037376 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.037383 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037392 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.037406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.037458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.037473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.037495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037566 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.037669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.037691 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037703 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.037714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 04:10:25.037726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.037751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:10:25.037815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037825 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 04:10:25.037842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037867 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.037875 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037885 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:10:25.037898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.037929 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.037944 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.037950 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.038070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038127 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.038241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.038271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.038308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 04:10:25.038322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.038349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:10:25.038365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 04:10:25.038386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038411 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.038418 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038434 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:10:25.038453 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.038460 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038470 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:10:25.038487 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.038494 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038503 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:10:25.038520 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.038527 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.038550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.038589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.038604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038610 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.038625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038650 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.038657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 04:10:25.038680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.038706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:10:25.038720 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038726 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 04:10:25.038754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038818 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.038828 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038840 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:10:25.038854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.038881 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.038896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038902 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.038916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038942 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.038950 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038959 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 04:10:25.038972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.038988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.038998 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:10:25.039012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039018 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 04:10:25.039032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.039063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.039086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.039111 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.039126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039132 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.039146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039171 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.039178 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039187 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 04:10:25.039200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.039226 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 04:10:25.039303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039311 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 04:10:25.039326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039351 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.039358 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039372 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:10:25.039390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.039397 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.039419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.039457 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 04:10:25.039472 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039478 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.039491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039517 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.039524 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039533 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 04:10:25.039547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.039572 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 04:10:25.039587 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039593 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 04:10:25.039607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039630 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.039637 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039646 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:10:25.039664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.039670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.039692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.039722 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 04:10:25.039736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039742 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.039755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039779 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.039786 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039796 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 04:10:25.039862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.039891 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 04:10:25.039906 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039913 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 04:10:25.039926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039955 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.039962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.039972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.039985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.040129 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 04:10:25.040154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040164 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.040189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040216 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.040223 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 04:10:25.040246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.040272 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 04:10:25.040287 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040293 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 04:10:25.040306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.040339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.040362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.040388 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.040402 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040408 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.040521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040550 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.040558 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040568 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 04:10:25.040581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.040683 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:10:25.040704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040710 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 04:10:25.040724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040749 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.040757 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040766 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:10:25.040783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.040873 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.040899 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040909 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.040936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.040970 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.040978 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041070 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 04:10:25.041086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.041114 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:10:25.041129 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041135 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 04:10:25.041149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041179 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.041186 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041196 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:10:25.041209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.041235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.041250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041255 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.041269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041293 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.041300 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041310 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 04:10:25.041323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.041348 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:10:25.041362 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041368 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 04:10:25.041382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041642 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.041652 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041664 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 04:10:25.041686 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.041693 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041703 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 04:10:25.041716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.041751 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.041767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041773 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.041787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041813 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.041820 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041830 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 04:10:25.041843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.041869 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:10:25.041883 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041889 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:10:25.041902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.041935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041945 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.041958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.041974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.041984 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.041999 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042005 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.042018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042042 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.042049 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042059 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:10:25.042072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.042098 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:10:25.042157 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042165 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:10:25.042181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042208 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:10:25.042215 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042225 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:10:25.042238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.042268 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.042284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042290 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.042304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042334 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.042391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.042408 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.042434 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 04:10:25.042447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.042472 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:10:25.042487 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042493 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 04:10:25.042507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042532 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:10:25.042539 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042549 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:10:25.042562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.042587 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.042602 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042608 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.042671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042702 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042708 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.042770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.042787 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042799 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.042809 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 04:10:25.042821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.042846 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:10:25.042861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042867 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 04:10:25.042904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042935 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:10:25.042943 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042953 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:10:25.042966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.042982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.042992 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.043007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043014 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.043028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043058 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.043115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.043132 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.043152 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 04:10:25.043165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.043189 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:10:25.043204 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043210 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:10:25.043223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043248 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:10:25.043255 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043265 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:10:25.043278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.043303 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.043317 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043323 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.043336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043360 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043366 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.043429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.043448 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043459 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.043469 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 04:10:25.043481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.043506 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:10:25.043554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043565 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 04:10:25.043590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.043644 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 04:10:25.043693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.043705 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 04:10:25.043755 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.043768 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043784 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:10:25.043807 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.043814 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:10:25.043845 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.043852 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043861 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:10:25.043879 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.043885 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043894 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 04:10:25.043911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.043918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.043940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.043983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.043995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.044016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.044038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044063 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044070 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 04:10:25.044093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.044119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:10:25.044133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 04:10:25.044153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044178 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044185 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044195 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:10:25.044213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.044246 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044253 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044262 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:10:25.044275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.044310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.044325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.044345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044369 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 04:10:25.044398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.044429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:10:25.044446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:10:25.044465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044513 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.044526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.044552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.044566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044572 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.044586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:10:25.044642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.044667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:10:25.044682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044688 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 04:10:25.044701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.044731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.044759 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.044765 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044775 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 04:10:25.044792 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.044808 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044818 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 04:10:25.044835 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.044842 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044851 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 04:10:25.044868 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.044874 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044884 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 04:10:25.044896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.044940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.044955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044961 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.044975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.044999 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045006 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 04:10:25.045075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.045104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:10:25.045120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:10:25.045140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045165 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045173 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045183 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:10:25.045206 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045213 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045223 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.045240 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045246 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045256 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:10:25.045269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.045303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.045317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.045337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045368 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:10:25.045391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.045417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:10:25.045547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045560 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.045586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045628 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.045641 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045653 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:10:25.045672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045679 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045688 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:10:25.045705 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.045711 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045721 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:10:25.045738 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.045744 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045754 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:10:25.045771 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.045777 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045786 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:10:25.045800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.045844 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.045859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045864 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.045878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045903 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.045910 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045920 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:10:25.045933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.045950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.045959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.045973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046007 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046015 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046025 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.046069 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.046101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.046251 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.046258 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046268 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 04:10:25.046291 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.046298 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046307 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 04:10:25.046329 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.046336 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046346 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:10:25.046415 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.046429 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046441 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 04:10:25.046459 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:10:25.046466 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046476 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 04:10:25.046496 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046503 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046513 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.046531 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.046573 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046580 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046590 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 04:10:25.046607 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046614 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046623 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:10:25.046640 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046646 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046656 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:10:25.046669 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.046747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046753 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.046768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046793 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.046800 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:10:25.046828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046834 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046849 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:10:25.046866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.046873 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046882 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:10:25.046899 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.046905 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046915 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:10:25.046927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.046967 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.046982 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.046988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.047004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047032 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047039 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 04:10:25.047062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.047088 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.047127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047155 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047162 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047172 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.047217 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047241 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.047248 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047258 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:10:25.047275 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047282 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047292 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:10:25.047309 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.047315 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047325 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:10:25.047342 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.047349 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047358 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:10:25.047376 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.047382 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047392 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:10:25.047409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.047416 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047431 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:10:25.047449 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047456 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.047482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047489 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047498 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:10:25.047515 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047521 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047531 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:10:25.047549 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047558 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047569 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:10:25.047587 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047594 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047603 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:10:25.047615 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.047739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.047772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.047808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047834 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.047843 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047945 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:10:25.047966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.047973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.047982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.048000 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048006 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048016 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:10:25.048037 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.048044 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048055 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.048068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.048108 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.048144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048168 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048175 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 04:10:25.048198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.048214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.048297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.048316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048344 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048362 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.048411 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048454 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.048462 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048473 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:10:25.048492 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048499 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048508 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:10:25.048525 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.048532 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048541 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:10:25.048563 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.048571 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048582 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:10:25.048599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.048606 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048615 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:10:25.048632 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.048638 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048647 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:10:25.048664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048671 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.048697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048703 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048713 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:10:25.048729 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048736 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048746 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:10:25.048763 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.048769 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048779 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 04:10:25.048795 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048802 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048811 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:10:25.048828 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.048835 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:10:25.048857 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.048923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.048939 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.048977 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.048985 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.048994 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.049038 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049063 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.049070 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049079 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 04:10:25.049097 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.049103 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049113 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 04:10:25.049129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.049138 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049147 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:10:25.049164 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.049171 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049180 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 04:10:25.049197 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.049204 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049213 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 04:10:25.049230 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.049236 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049245 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:10:25.049262 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.049268 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049278 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 04:10:25.049295 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.049301 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049310 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 04:10:25.049327 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.049333 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049343 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 04:10:25.049360 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.049366 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049376 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:10:25.049392 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.049399 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:10:25.049430 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.049438 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049447 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 04:10:25.049546 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.049560 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049578 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.049609 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.049624 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049640 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 04:10:25.049654 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.049749 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049755 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 04:10:25.049770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049795 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.049802 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049812 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:10:25.049825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.049851 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049872 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.049885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049915 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.049922 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049931 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 04:10:25.049944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.049970 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:10:25.049984 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.049990 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 04:10:25.050003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.050034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.050061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.050067 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050077 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:10:25.050093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.050151 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:10:25.050184 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.050191 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050201 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:10:25.050214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.050258 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 04:10:25.050273 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050279 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.050360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050392 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.050400 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050410 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 04:10:25.050428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.050451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.050465 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 04:10:25.050479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.050514 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050522 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.050532 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.050567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.050583 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050609 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.050616 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050626 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 04:10:25.050643 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.050650 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050659 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 04:10:25.050676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.050683 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050692 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 04:10:25.050854 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:10:25.050868 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.050887 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:10:25.050985 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.050993 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051003 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 04:10:25.051021 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.051028 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051037 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 04:10:25.051058 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.051064 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051080 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:10:25.051149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.051158 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051170 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 04:10:25.051188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.051195 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051204 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 04:10:25.051221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.051231 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.051254 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 04:10:25.051412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.051463 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051473 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 04:10:25.051500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.051568 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.051606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.051634 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.051650 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051667 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.051827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051856 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:10:25.051908 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051923 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 04:10:25.051937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.051954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.051964 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:10:25.052009 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 04:10:25.052044 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.052052 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:10:25.052062 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 04:10:25.052080 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:10:25.052099 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 04:10:25.052110 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 04:10:25.052128 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.052135 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:10:25.052144 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 04:10:25.052157 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 04:10:25.052183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.052199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052205 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.052219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.052251 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052261 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.052279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.052285 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052295 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:10:25.052312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.052318 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052398 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:10:25.052434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.052513 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052530 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052537 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.052554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052593 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052601 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052612 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 04:10:25.052625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.052642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.052652 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.052665 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052692 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052699 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052708 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.052752 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052783 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.052791 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052811 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 04:10:25.052839 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.052847 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052857 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 04:10:25.052929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.052937 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052949 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:10:25.052968 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.052974 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.052984 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 04:10:25.053001 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.053007 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.053021 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:10:25.053039 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.053045 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.053054 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 04:10:25.053071 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.053078 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.053087 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 04:10:25.053104 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.053111 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.053120 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:10:25.053136 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.053143 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.053152 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:10:25.053165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.053217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.053235 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053241 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 04:10:25.053269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053294 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.053301 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053311 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:10:25.053328 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.053335 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:10:25.053370 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.053381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053396 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:10:25.053415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.053426 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053438 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:10:25.053460 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.053466 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053476 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:10:25.053489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.053532 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.053547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053556 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.053573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053597 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053604 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.053670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.053686 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053697 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.053708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 04:10:25.053720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:10:25.053744 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:10:25.053758 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053766 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 04:10:25.053781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053805 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.053812 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053822 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 04:10:25.053835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.053895 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.053929 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.053939 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.053964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054009 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:10:25.054021 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054044 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 04:10:25.054066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.054110 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 04:10:25.054137 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054149 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 04:10:25.054173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.054230 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054247 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:10:25.054280 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.054293 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054308 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:10:25.054333 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.054340 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054350 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 04:10:25.054363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.054400 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.054414 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054421 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.054447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054473 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.054481 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054490 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 04:10:25.054503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.054530 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:10:25.054544 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054552 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 04:10:25.054570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.054602 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054612 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.054625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.054651 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.054665 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054671 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.054685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054711 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.054722 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054741 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 04:10:25.054767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.054796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.054816 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:10:25.054842 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.054881 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.054889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.054906 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.054932 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.054962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.054991 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055040 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055049 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055060 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 04:10:25.055078 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055093 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055104 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 04:10:25.055122 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055129 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055138 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 04:10:25.055156 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055162 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055172 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 04:10:25.055188 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055195 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055211 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 04:10:25.055245 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:10:25.055292 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055317 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 04:10:25.055340 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:10:25.055348 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055375 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 04:10:25.055411 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:10:25.055431 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055453 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 04:10:25.055487 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.055498 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055512 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 04:10:25.055533 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055539 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055553 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 04:10:25.055586 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055599 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055619 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 04:10:25.055730 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055741 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055759 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 04:10:25.055794 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.055808 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055835 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 04:10:25.055862 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.055961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.055998 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056010 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 04:10:25.056035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056069 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.056081 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056102 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.056138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.056151 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056176 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.056204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.056240 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.056257 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056264 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.056283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056309 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056317 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056327 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 04:10:25.056340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.056357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.056367 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 04:10:25.056511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056629 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056639 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056652 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.056699 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056733 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.056772 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056786 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 04:10:25.056807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.056813 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056823 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:10:25.056840 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.056846 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056856 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 04:10:25.056877 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:10:25.056884 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056893 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 04:10:25.056910 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.056916 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056925 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 04:10:25.056942 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:10:25.056949 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.056958 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 04:10:25.056975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.056981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.057010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.057024 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 04:10:25.057067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.057085 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 04:10:25.057269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057297 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.057304 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057314 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.057332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.057339 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057348 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:10:25.057365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.057371 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057380 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:10:25.057393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.057435 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.057451 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057457 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.057475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057500 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.057507 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057517 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 04:10:25.057530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.057562 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:10:25.057577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.057604 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 04:10:25.057611 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.057620 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 04:10:25.057633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.057651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.057664 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 04:10:25.057695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.057702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 04:10:25.057712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.057730 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.057737 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 04:10:25.057746 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 04:10:25.057759 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 04:10:25.057780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.057795 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057801 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 04:10:25.057824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.057858 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057867 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.057885 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.057891 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057900 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:10:25.057917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.057924 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057933 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:10:25.057946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.057970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.057980 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.057994 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058000 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.058014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058083 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.058091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058101 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 04:10:25.058115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.058145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:10:25.058161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058167 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 04:10:25.058180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058205 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.058212 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058334 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.058370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.058382 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058399 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.058471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.058504 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.058521 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058527 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 04:10:25.058541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058579 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.058587 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058597 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 04:10:25.058669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.058699 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 04:10:25.058715 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058721 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 04:10:25.058735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058764 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.058771 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058782 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.058799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.058806 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058815 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.058828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.058858 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.058873 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058879 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.058892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058921 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.058928 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058938 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 04:10:25.058951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.058977 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:10:25.058991 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.058997 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.059011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059034 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.059041 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059051 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:10:25.059068 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.059075 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059084 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:10:25.059097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059127 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.059141 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059147 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.059160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059188 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059196 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059205 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:10:25.059218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059244 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.059257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059283 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059289 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059299 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059312 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059342 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.059374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059383 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.059401 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:10:25.059408 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059417 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:10:25.059436 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.059457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:10:25.059501 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 04:10:25.059509 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:10:25.059518 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 04:10:25.059531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:10:25.059549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059568 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 04:10:25.059594 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.059601 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 04:10:25.059611 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:10:25.059628 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.059634 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 04:10:25.059643 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:10:25.059656 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 04:10:25.059677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059692 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059698 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 04:10:25.059712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059787 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.059796 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 04:10:25.059820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.059870 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059876 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.059894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059919 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.059926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059935 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 04:10:25.059949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.059974 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:10:25.059989 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.059995 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.060008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060032 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.060039 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060048 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 04:10:25.060065 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.060071 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060081 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:10:25.060097 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.060104 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060117 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:10:25.060135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.060142 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060151 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:10:25.060164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.060204 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060218 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.060238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060263 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060279 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 04:10:25.060292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.060317 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.060330 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060356 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060363 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060453 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060474 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.060508 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.060542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:10:25.060681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.060694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:10:25.060747 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.060756 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060766 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 04:10:25.060784 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.060791 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060801 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:10:25.060819 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.060825 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:10:25.060852 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.060858 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060867 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:10:25.060884 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:10:25.060891 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060900 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 04:10:25.060913 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.060956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.060972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.060978 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 04:10:25.061120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061149 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.061156 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061167 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 04:10:25.061184 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.061296 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061318 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 04:10:25.061418 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.061444 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061457 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 04:10:25.061477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.061484 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061497 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 04:10:25.061519 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.061527 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061540 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 04:10:25.061567 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.061575 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061585 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 04:10:25.061603 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.061610 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061619 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:10:25.061636 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.061642 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061651 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:10:25.061664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.061725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.061740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061747 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 04:10:25.061801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.061835 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 04:10:25.061858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.061889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:10:25.061905 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:10:25.061912 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 04:10:25.061922 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 04:10:25.061937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.061943 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 04:10:25.061957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.062142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.062213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:10:25.062231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.062243 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:10:25.062252 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 04:10:25.062269 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.062281 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 04:10:25.062292 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 04:10:25.062308 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:10:25.062315 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 04:10:25.062324 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 04:10:25.062341 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.062347 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.062361 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.062378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.062385 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.062394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.062410 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.062417 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.062434 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.062452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.062458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 04:10:25.062468 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.062484 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.062490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 04:10:25.062500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.062516 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:10:25.062523 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 04:10:25.062532 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 04:10:25.062549 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.062559 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.062570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.062587 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:10:25.062639 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 04:10:25.062652 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 04:10:25.062671 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.062678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 04:10:25.062687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.062704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.062710 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 04:10:25.062720 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.062740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.062747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 04:10:25.062761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.062778 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:10:25.062784 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 04:10:25.062793 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 04:10:25.062810 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.062816 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.062826 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.062842 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.062848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:10:25.062857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.062873 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 04:10:25.062909 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.062973 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:10:25.063002 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.063029 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 04:10:25.063059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.063085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:10:25.063111 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.063177 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:10:25.063208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.063234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:10:25.063263 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.063290 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:10:25.063316 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.063341 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 04:10:25.063367 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 04:10:25.063393 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 04:10:25.063420 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 04:10:25.063455 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 04:10:25.063481 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 04:10:25.063507 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 04:10:25.063538 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.063570 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:10:25.063597 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.063623 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:10:25.063648 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.063675 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:10:25.063700 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.063725 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:10:25.063751 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.063777 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:10:25.063803 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.063829 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:10:25.063856 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.063881 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:10:25.063907 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.063933 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:10:25.063959 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.063985 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:10:25.064010 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.064037 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:10:25.064063 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.064088 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:10:25.064114 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.064141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:10:25.064168 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.064193 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:10:25.064219 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.064249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:10:25.064276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.064302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.064328 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.064353 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.064379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.064404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.064437 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.064463 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:10:25.064489 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 04:10:25.064515 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 04:10:25.064540 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.064572 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:10:25.064599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.064625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.064651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.064678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:10:25.064704 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.064729 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 04:10:25.064755 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.064780 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:10:25.064806 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.064832 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:10:25.064858 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.064883 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 04:10:25.064909 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.064934 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:10:25.064964 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.064989 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:10:25.065015 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.065041 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 04:10:25.065066 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.065092 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:10:25.065118 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.065144 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.065171 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.065196 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:10:25.065222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.065248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:10:25.065274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.065299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:10:25.065326 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065343 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065368 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.065395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065437 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065464 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.065489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.065596 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065621 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.065651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.065754 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065779 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.065805 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065830 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.065854 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065871 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.065900 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.066055 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066085 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066122 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.066148 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066182 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.066207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.066295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.066398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066448 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.066476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.066548 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066597 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.066624 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066649 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.066794 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066833 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.066859 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.066970 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.067016 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.067113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.067314 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.067400 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067432 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.067459 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067475 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067491 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067507 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067523 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067548 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.067609 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.067934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.067999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.068050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.068199 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068232 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.068303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068329 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.068354 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068386 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068402 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068433 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.068460 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068486 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:10:25.068583 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068605 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068622 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068652 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.068681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.068868 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.068980 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:10:25.069030 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069062 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069082 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069108 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.069133 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069158 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.069183 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069199 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069224 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.069250 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069266 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069282 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069307 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.069333 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069349 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069365 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069390 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.069420 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069447 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069473 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.069503 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069520 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069545 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:10:25.069577 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069594 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069619 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.069645 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069671 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.069697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069744 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.069796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.069934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:10:25.069959 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070019 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070052 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.070078 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070094 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070113 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.070169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.070268 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070293 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.070318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.070418 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070451 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.070476 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070502 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.070527 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070543 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070574 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.070599 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070616 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070640 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.070744 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070771 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.070796 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070826 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.070896 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070924 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.070949 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.070979 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.071009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071026 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071051 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.071076 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071106 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.071132 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071157 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.071182 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071208 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.071233 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071258 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.071444 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071637 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.071707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.071903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.071977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.072003 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072028 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.072054 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072070 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072091 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072108 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072128 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072153 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.072179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072236 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.072376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:10:25.072616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.072716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072733 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.072825 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072939 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:10:25.072971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.072995 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073020 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073037 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:10:25.073087 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073112 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:10:25.073138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073256 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.073285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:10:25.073405 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073439 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:10:25.073466 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073482 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073498 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073523 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:10:25.073549 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073582 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:10:25.073608 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073624 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073649 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.073675 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073691 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073707 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073737 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:10:25.073762 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073779 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073794 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073820 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:10:25.073845 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073862 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073887 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:10:25.073912 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073929 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073955 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:10:25.073982 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.073999 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074024 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:10:25.074050 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074075 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:10:25.074100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.074198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:10:25.074341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:10:25.074367 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.074429 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.074481 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.074530 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.074578 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.074626 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.074671 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.074717 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.074764 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.074811 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.074857 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.074902 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.074949 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.074995 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.075041 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.075088 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.075136 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.075182 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.075229 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.075274 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.075320 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.075366 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.075414 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.075466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.075513 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.075560 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.075641 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.075694 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.075739 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.075784 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.075829 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.075876 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.075924 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.075972 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.076019 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.076070 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.076115 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.076162 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.076286 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.076333 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.076384 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.076440 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.076487 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.076596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.076703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.076777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.076830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.076884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.076932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.077227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.077277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.077329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.077376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.077432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.077481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.077526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.077573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.077619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.077676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.077725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.077774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.077821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.077867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.077912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.077959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.078005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.078051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.078097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.078156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.078204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.078255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.078306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.078351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.078443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.078495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.078541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.078588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.078649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.078697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.078748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.078794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.078956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.079087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.079134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.079243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.079298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.079362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.079410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.079473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.079521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.079568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.079637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.079685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.079732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.080048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.080097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.080195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.080245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.080296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.080342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.080388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.080441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.080487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.080534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.080595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.080643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.080690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.080738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.080784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.080831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.080877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.080923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.081128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.081200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.081253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.081304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.081349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.081395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.081451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.081497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.081558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.081807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.082113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.082172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.082219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.082265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.082312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.082377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.082443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.082493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.082741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.082811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.082868 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:10:25.082896 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.083004 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.083071 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.083168 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.083222 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.083357 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.083471 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.083525 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.083578 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.083631 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.083687 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.083740 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.083791 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.083856 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.083909 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.083965 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.084017 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.084070 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.084123 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.084176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.084239 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.084292 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.084350 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.084403 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.084462 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.084514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.084566 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.084630 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.084683 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.084736 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.084793 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.084849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.084901 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.084955 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.085006 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.085060 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.085117 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.085169 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.085226 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.085279 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.085332 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.085384 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.085448 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.085501 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.085561 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:10:25.085585 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.085642 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.085696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.085748 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.085806 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.085859 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.085911 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.085964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.086017 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.086074 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.086126 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.086178 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.086243 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.086301 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.086354 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.086406 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.086541 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.086600 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.086659 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.086712 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.086765 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.086855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.086963 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.087036 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.087096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.087149 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.087203 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.087471 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.087532 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.087590 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.087644 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.087696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.087750 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.087804 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.087861 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.087915 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.087967 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.088019 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.088072 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.088128 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.088182 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.088235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.088287 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.088340 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.088400 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 04:10:25.088429 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.088480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.088528 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.088576 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.088661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.088711 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.088762 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.088809 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.088856 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.088903 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.088951 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.089001 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.089049 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.089097 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.089246 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.089397 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.089475 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.089525 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.089572 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.089619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.089709 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.089761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.089810 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.089858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.089905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.089957 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.090011 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.090058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.090106 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.090153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.090200 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.090248 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.090296 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.090348 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.090395 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.090497 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.090546 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.090598 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.090645 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.090692 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.090740 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.090787 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.090834 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.090881 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.090936 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 04:10:25.090958 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.091008 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.091057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.091106 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.091155 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.091206 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.091405 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.091476 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:10:25.091526 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:10:25.091576 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:10:25.091668 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.091719 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.091769 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.091818 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.091868 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.091917 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.092045 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.092096 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.092210 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.092264 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.092315 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.092502 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.092625 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.092679 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.092730 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.092779 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.092828 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.092878 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.092926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:10:25.092976 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.093025 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.093078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.093129 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.093667 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.093725 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.093775 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.093824 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.093873 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.093923 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.093972 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.094022 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.094072 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.094122 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.094171 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.094224 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 04:10:25.094241 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 04:10:25.094270 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 04:10:25.094297 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 04:10:25.094324 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 04:10:25.094354 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 04:10:25.094375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.094391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.094400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.094409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.094418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.094433 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.094443 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.094451 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:10:25.094459 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:10:25.094476 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:10:25.094484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.094492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.094500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.094508 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.094517 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.094526 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.094534 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.094541 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.094549 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.094557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.094565 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.094572 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.094581 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.094588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.094596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.094605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.094613 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.094620 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.094628 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:10:25.094636 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.094643 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.094651 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.094660 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.094668 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.094676 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.094683 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.094691 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.094703 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.094712 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.094720 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.094729 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.094736 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.094744 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.094752 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.094765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.094774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.094784 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.094792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.094800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.094807 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.094815 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.094822 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:10:25.094829 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:10:25.094836 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:10:25.094843 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.094850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.094857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.094865 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.094872 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.094879 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.094887 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.094894 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.094901 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.094909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.094916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.094923 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.094930 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.094938 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.094945 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.094953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.094960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.094967 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.094974 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:10:25.094981 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.095086 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.095094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.095103 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.095152 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.095192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.095206 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.095221 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.095235 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.095248 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.095260 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.095274 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.095287 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.095298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.095311 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.095330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.095357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.095370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.095383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.095395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.095408 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.095420 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.095442 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:10:25.095453 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:10:25.095461 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:10:25.095472 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.095480 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.095487 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.095494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.095502 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.095509 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.095517 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.095524 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.095531 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.095538 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.095545 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.095552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.095559 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.095566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.095573 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.095580 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.095587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.095593 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.095600 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:10:25.095606 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.095613 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.095619 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.095626 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.095633 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.095639 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.095646 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.095652 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.095659 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.095665 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.095672 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.095678 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.095685 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.095691 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.095698 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.095704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:10:25.095712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:10:25.095718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:10:25.095726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:10:25.095733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.095739 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:10:25.095746 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:10:25.095757 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:10:25.095767 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:10:25.095775 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:10:25.095781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:10:25.095788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:10:25.095794 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:10:25.095802 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:10:25.095809 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.095816 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.095822 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:10:25.095829 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:10:25.095836 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:10:25.095843 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:10:25.095849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:10:25.095855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.095862 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:10:25.095868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:10:25.095875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.095882 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:10:25.095888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:10:25.095895 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:10:25.095902 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:10:25.095908 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:10:25.095915 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:10:25.095921 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:10:25.095928 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:10:25.095934 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:10:25.095941 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:10:25.095947 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:10:25.095954 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:10:25.095960 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:10:25.095966 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:10:25.095972 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:10:25.095982 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:10:25.095989 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:10:25.095996 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:10:25.096002 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:10:25.096295 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 04:10:25.096306 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:10:25.096311 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:10:25.096315 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:10:25.096323 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 04:10:25.096327 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:10:25.096331 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:10:25.096345 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 04:10:25.096355 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:10:25.096403 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.096411 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:10:25.096436 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:10:25.096462 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 04:10:25.096476 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 04:10:25.096481 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 04:10:25.096486 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 04:10:25.096526 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:10:25.096545 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:10:25.096553 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:10:25.096559 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:10:25.096575 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.096585 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:10:25.096590 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 04:10:25.096627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.096637 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:10:25.096643 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.096673 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:10:25.096679 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 04:10:25.096683 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 04:10:25.096687 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 04:10:25.096691 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 04:10:25.096695 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 04:10:25.096798 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 04:10:25.096809 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:10:25.096818 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 04:10:25.096828 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205530" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:10:25.096849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:10:25.096861 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:10:25.096868 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:10:25.096878 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.096893 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:10:25.096900 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:10:25.096950 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:10:25.096963 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.096971 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.096981 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.096989 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:10:25.097008 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:10:25.097022 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097031 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:10:25.097068 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:10:25.097081 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205530" 2021-05-09 04:10:25.097096 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097104 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:10:25.097113 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097128 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097137 wsdl: in serializeType: returning: 205530 2021-05-09 04:10:25.097149 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:10:25.097163 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097171 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:10:25.097178 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:10:25.097188 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 04:10:25.097200 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097207 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:10:25.097222 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097230 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:10:25.097237 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 04:10:25.097245 wsdl: in serializeType: returning: 205530PLN 2021-05-09 04:10:25.097253 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205530PLN 2021-05-09 04:10:25.097292 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205530PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 04:10:25.097302 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 04:10:25.097315 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4662"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 04:10:25.097338 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 04:10:25.097349 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205530PLN 2021-05-09 04:10:25.097413 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 04:10:25.097673 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 04:10:25.097452 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:10:25.097506 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:10:25.097516 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:10:25.097521 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:10:25.097525 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:10:25.097624 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:10:25.097649 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:10:25.097659 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:10:25.097665 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:10:25.097701 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 04:10:25.097717 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:10:25.097798 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:10:25.105438 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:10:25.105451 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:10:25.105461 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 04:10:25.105466 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 04:10:25.105472 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:10:25.105477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:10:25.105481 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:10:25.105485 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:10:25.105490 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 04:10:25.105517 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 04:10:25.113969 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 04:10:25.113987 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 04:10:25.113997 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:10:25.114012 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:10:25.114021 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:10:25.114031 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:10:25.114040 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:10:25.114049 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:10:25.114055 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:10:25.114060 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:10:19 GMT 2021-05-09 04:10:25.114071 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:10:25.114076 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 04:10:25.114082 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:10:25.114089 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 04:10:25.114112 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 04:10:25.114126 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 04:10:25.114135 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:10:25.114140 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 04:10:25.114145 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 04:10:25.114179 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:10:25.114191 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:10:25.114196 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:10:25.114221 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:10:25.114227 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 02:10:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 04:10:25.114254 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 04:10:25.114311 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 04:10:25.114371 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 04:10:25.114380 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 04:10:25.114565 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 04:10:25.114741 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 04:10:25.114749 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 04:10:25.114758 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 04:10:25.114770 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:10:25.114798 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 04:10:25.114870 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 04:10:25.114910 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:10:25.114926 nusoap_client: got fault 2021-05-09 04:10:25.114934 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 04:10:25.114939 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 04:10:25.114943 nusoap_client: detail =