Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
408851-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2165
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:36:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:36:36.503245 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:36:36.503315 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:36.503332 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:36:36.503349 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:36.503360 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:36:36.503370 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:36:36.503386 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:36:36.503394 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:36.503400 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:36.503410 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:36:36.503419 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:36:36.503431 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:36:36.503437 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:36:36.503441 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:36:36.503445 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:36:36.503462 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:36:36.503475 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:36.503493 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:36.503502 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:36:36.503508 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:36:36.503514 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:36:36.503524 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:36:36.503534 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:36:36.511404 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:36:36.511438 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:36:36.511465 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:36:36.511473 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:36.511479 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:36.511483 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:36:36.511488 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:36:36.511519 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:36:36.529529 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:36:36.529566 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:36:36.529573 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:36:36.529585 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:36:36.529591 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:36:36.529597 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:36:36.529602 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:36:36.529621 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:36:36.529627 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:36:36.529633 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:36:24 GMT 2019-04-25 00:36:36.529638 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:36:36.529643 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:36:36.529650 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:36:36.529662 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:36:36.529694 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:36:36.537305 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:36.537339 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-04-25 00:36:36.537398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:36.545281 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:36.545330 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:36.545353 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 00:36:36.552928 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:36:36.553097 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.553145 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:36:36.553292 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.553349 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.553417 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.553492 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.560572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:36:36.560620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:36:36.561089 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.561127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:36:36.561268 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:36:36.561336 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:36.561396 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:36.561450 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:36:36.561465 soap_transport_http: read buffer of 3688 bytes 2019-04-25 00:36:36.561536 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:36:36.561548 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:36:36.561553 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:36:36.561582 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:36:36.561622 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:36:36.561637 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:36:36.561644 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:36:36.561661 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:36:36.561666 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:36:36.561828 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:36:36.561843 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:36:36.561888 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.561897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:36:36.561917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.561949 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.561958 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.561972 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:36:36.561994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562001 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562012 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:36:36.562028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.562070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.562087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.562111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562141 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.562148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:36:36.562173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.562199 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:36:36.562215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:36:36.562237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562263 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562270 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562289 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:36:36.562318 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562325 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562335 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:36:36.562354 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562361 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562371 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:36:36.562384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.562418 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.562434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562441 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:36:36.562456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562481 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.562488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:36:36.562511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.562537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:36:36.562552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:36:36.562573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562598 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562605 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562615 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:36:36.562633 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562640 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562650 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:36:36.562668 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.562675 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562684 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:36:36.562702 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.562709 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562718 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.562731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.562772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.562787 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.562808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.562901 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.562918 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562929 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:36.562939 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:36:36.562951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:36.562976 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:36:36.562991 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.562998 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:36:36.563012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.563044 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563054 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:36.563067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563092 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.563108 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563114 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.563128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563153 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.563160 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563170 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:36:36.563183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563208 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:36:36.563224 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563230 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:36:36.563244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.563286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563297 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.563311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563337 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.563352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563359 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.563372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563397 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.563405 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:36:36.563428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:36:36.563468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563475 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:36:36.563490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563515 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.563522 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563531 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:36:36.563549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.563556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.563579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563609 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:36:36.563624 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563630 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.563644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.563676 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563686 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:36:36.563699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563725 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:36:36.563740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563753 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:36:36.563767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563792 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.563799 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563809 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:36:36.563828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.563835 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563845 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.563858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.563888 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:36:36.563903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563909 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.563927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563953 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.563960 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563970 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:36:36.563983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.563999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564008 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:36:36.564023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564030 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:36:36.564043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564067 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.564074 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.564097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564122 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:36:36.564138 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564144 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.564157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564182 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.564189 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564199 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:36:36.564212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564237 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:36:36.564252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564258 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:36:36.564276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.564318 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564328 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.564341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564366 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.564381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564387 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.564401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564426 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.564433 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564443 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:36:36.564456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564481 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:36:36.564497 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564503 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:36:36.564516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564561 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.564569 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564580 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:36:36.564594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.564635 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564641 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.564655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564680 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.564687 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564697 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:36:36.564710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564735 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:36:36.564759 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:36:36.564779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564803 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.564810 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564820 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:36:36.564833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564858 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.564873 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564879 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.564893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564917 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.564924 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564934 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:36:36.564947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.564972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:36:36.564987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.564993 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:36:36.565007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565032 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.565039 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565049 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:36:36.565067 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.565074 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565083 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:36:36.565096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.565125 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.565140 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565147 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.565160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565186 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.565193 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565203 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:36:36.565216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.565241 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:36:36.565256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565262 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:36:36.565282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.565329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.565353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.565378 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.565397 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565404 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.565418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565465 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.565475 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565487 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:36:36.565501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.565528 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:36.565545 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565551 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:36:36.565565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565590 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:36.565598 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565607 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:36:36.565621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.565646 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.565662 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565668 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.565682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565706 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565712 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.565779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.565796 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565808 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:36.565818 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:36:36.565830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:36.565856 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:36.565871 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565877 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:36:36.565892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565917 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:36.565924 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565933 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:36:36.565946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.565972 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.565987 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.565993 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.566007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566037 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566074 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.566094 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.566110 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:36.566131 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:36:36.566143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:36.566167 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:36.566182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566189 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:36:36.566203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566235 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:36:36.566262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566269 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:36:36.566305 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566320 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566330 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:36:36.566348 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.566355 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566364 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:36:36.566382 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.566389 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566399 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:36:36.566417 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.566424 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566433 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:36:36.566451 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.566457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566467 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.566480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.566529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.566545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566551 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.566565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566590 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:36:36.566620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.566646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:36:36.566661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566667 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:36:36.566682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566707 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566714 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566741 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:36:36.566759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.566792 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566799 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566808 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:36:36.566820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.566852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.566866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566872 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.566886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566910 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.566917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:36:36.566939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.566963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:36:36.566977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.566983 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:36:36.566997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567036 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.567049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.567073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.567087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567094 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.567107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567131 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567138 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:36:36.567160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.567184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:36.567198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567207 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:36:36.567220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567244 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567251 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567261 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:36:36.567297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.567335 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567343 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:36:36.567366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.567399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.567414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567420 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.567435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:36:36.567491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.567517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:36.567533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567539 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.567552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567577 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.567584 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567594 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:36:36.567612 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567619 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567628 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:36.567646 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.567652 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567662 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:36.567679 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.567686 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567695 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:36:36.567713 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.567728 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567737 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:36:36.567750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.567791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.567806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567812 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.567826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567851 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.567858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567867 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:36:36.567881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.567896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.567906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.567919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.567949 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.567956 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.567966 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.567979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.567996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.568010 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.568042 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568052 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.568070 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.568077 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568086 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:36:36.568104 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.568111 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568121 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:36:36.568138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.568145 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568155 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:36:36.568172 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.568179 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568188 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:36:36.568206 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:36.568212 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568222 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:36:36.568240 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568246 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568256 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.568278 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.568318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568325 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568335 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:36.568353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568369 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:36.568382 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.568449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568456 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.568470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568495 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.568502 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568512 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:36.568531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568538 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568547 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:36:36.568565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568572 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568581 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:36:36.568599 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.568605 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568615 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:36:36.568628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.568666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.568702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568748 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568764 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:36:36.568777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.568792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.568801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.568814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568840 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568847 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568856 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.568897 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568921 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.568928 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568937 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:36:36.568954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.568961 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.568983 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:36:36.569001 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.569008 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569017 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:36:36.569035 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.569041 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569051 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:36:36.569069 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.569079 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569095 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:36:36.569122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.569131 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569145 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:36:36.569171 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.569219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569228 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569287 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:36:36.569327 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569336 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569351 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:36:36.569377 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569400 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:36.569428 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569437 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569451 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:36.569471 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.569554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.569579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.569609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569645 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569654 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569668 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:36:36.569694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.569703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.569803 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.569817 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569835 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:36:36.569857 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.569864 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569874 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.569888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.569926 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.569942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569948 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.569963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.569989 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.569996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.570006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:36:36.570019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.570035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.570045 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.570059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570088 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570095 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570119 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.570149 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570175 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.570182 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570192 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:36:36.570210 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570217 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570226 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:36:36.570248 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.570256 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570266 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:36:36.570291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.570298 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570309 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:36:36.570327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.570334 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570343 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:36:36.570361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.570368 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:36:36.570395 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570405 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570418 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.570437 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570444 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570453 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:36:36.570471 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570478 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570488 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:36:36.570506 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570512 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570522 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:36:36.570539 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570546 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570556 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:36.570574 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570580 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570590 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:36.570603 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.570662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.570678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570706 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570713 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570729 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.570773 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570798 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.570806 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570815 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:36:36.570833 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.570840 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570849 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:36:36.570867 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.570874 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570884 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:36:36.570902 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570909 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570919 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:36:36.570937 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.570944 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570954 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:36:36.570971 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.570978 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.570988 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:36:36.571006 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.571012 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571022 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:36:36.571040 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.571047 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571056 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:36:36.571073 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.571081 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571091 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:36:36.571108 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.571115 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571125 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:36:36.571143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.571149 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571159 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:36:36.571176 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.571183 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571193 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:36:36.571210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.571217 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571250 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.571269 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.571281 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571292 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:36:36.571305 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.571389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571397 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:36:36.571417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571443 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.571450 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571460 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:36:36.571473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.571499 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571521 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.571534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571559 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.571567 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571576 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:36:36.571589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.571615 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:36:36.571630 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571636 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:36:36.571650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.571682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.571710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.571717 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571729 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:36:36.571747 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.571754 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571763 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:36:36.571781 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.571788 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571797 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:36:36.571810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.571846 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:36:36.571861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571868 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.571883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571908 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.571915 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571925 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:36:36.571938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.571954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.571964 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:36:36.571978 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.572004 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572011 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.572021 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.572063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.572076 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572101 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.572120 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572131 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:36:36.572149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.572156 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572166 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:36:36.572183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.572190 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572200 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:36:36.572218 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:36:36.572225 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572235 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:36:36.572252 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.572259 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572269 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:36:36.572293 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.572300 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572318 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:36:36.572336 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.572343 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572353 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:36.572371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.572378 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572387 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:36:36.572409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.572417 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572428 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:36:36.572447 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.572453 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.572476 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:36:36.572526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.572543 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572549 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:36:36.572564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.572596 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.572619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.572644 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.572660 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572666 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.572680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572704 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:36.572711 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572721 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:36:36.572739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.572763 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:36:36.572777 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:36.572815 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.572822 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:36.572832 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:36:36.572849 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:36.572855 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:36.572878 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:36:36.572896 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.572903 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:36.572912 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:36:36.572925 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:36:36.572948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.572964 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.572970 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.572984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.573016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.573044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573050 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573060 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:36:36.573077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573084 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573093 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:36:36.573106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.573139 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573160 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.573174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573199 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573206 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573216 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:36:36.573229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.573254 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.573268 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573311 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573318 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573328 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573341 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.573371 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573397 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573408 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573419 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:36:36.573438 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573445 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573454 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:36:36.573472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.573479 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573488 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:36:36.573506 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573512 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573521 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:36:36.573539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.573546 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573555 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:36:36.573573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573579 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573589 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:36:36.573614 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.573621 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573631 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:36:36.573649 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573655 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573665 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:36:36.573682 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573689 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573699 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:36:36.573712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.573758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.573775 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573782 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:36:36.573797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573821 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573828 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573837 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:36:36.573856 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.573862 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573872 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:36.573890 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.573896 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573906 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:36.573924 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573931 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573940 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:36:36.573958 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.573964 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.573974 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:36:36.573987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.574027 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.574042 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574048 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.574062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574092 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574130 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.574151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.574167 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574178 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:36.574188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:36:36.574200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:36:36.574225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:36:36.574240 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574246 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:36:36.574259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574289 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.574297 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574307 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:36:36.574320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.574346 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.574361 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574367 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.574381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574411 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:36:36.574419 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574430 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:36:36.574443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.574469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:36:36.574484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:36:36.574504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.574545 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.574568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.574593 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.574608 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574615 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.574628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574653 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574660 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574670 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:36:36.574683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.574711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.574721 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:36:36.574734 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574777 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.574833 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574858 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.574865 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574875 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:36:36.574892 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.574899 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574909 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:36:36.574926 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.574933 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574943 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:36:36.574960 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.574967 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.574976 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:36:36.574994 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575001 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575011 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:36:36.575028 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:36.575035 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575045 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:36:36.575062 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:36.575069 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575078 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:36:36.575096 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:36:36.575102 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575112 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:36:36.575129 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.575136 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575145 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:36:36.575163 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575169 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575179 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:36:36.575196 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575203 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575212 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:36:36.575230 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575236 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575246 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:36:36.575263 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575270 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575285 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:36:36.575299 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.575359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.575382 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575389 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:36:36.575408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575435 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575442 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:36:36.575465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.575490 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.575506 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575512 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.575525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575551 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.575558 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575568 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:36:36.575581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.575606 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:36:36.575621 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575627 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.575641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575666 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575673 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575682 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:36:36.575700 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.575707 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575717 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:36:36.575734 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.575741 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575751 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:36:36.575768 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.575775 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575784 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:36:36.575797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.575845 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.575860 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.575894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575919 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.575927 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575937 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:36:36.575950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.575965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.575975 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.575988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576016 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576023 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576033 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.576076 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.576109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:36:36.576137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.576144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:36:36.576171 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576178 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576187 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:36:36.576205 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.576212 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576222 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:36:36.576240 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576246 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576256 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:36:36.576278 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576286 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576297 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:36:36.576315 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:36:36.576322 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576332 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:36:36.576345 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.576383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.576401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576411 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:36:36.576427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576452 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.576459 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576469 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:36:36.576487 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576494 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576503 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:36:36.576521 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576527 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576538 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:36:36.576555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.576562 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576571 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:36:36.576589 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576595 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576605 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:36:36.576623 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576629 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576638 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:36:36.576656 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576662 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576672 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:36:36.576689 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.576696 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576706 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:36:36.576719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.576770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.576785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576792 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:36:36.576808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576833 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.576840 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:36:36.576863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.576900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:36:36.576917 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:36:36.576923 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:36:36.576934 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:36:36.576949 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.576955 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:36:36.576968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.577004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.577024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:36:36.577041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.577052 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:36:36.577062 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:36:36.577079 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.577085 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:36:36.577096 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:36:36.577112 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:36:36.577118 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:36:36.577129 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:36:36.577146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.577152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.577162 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.577180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.577186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.577196 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.577213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.577220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.577229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.577246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.577253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:36:36.577262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.577285 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.577292 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:36:36.577303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.577321 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:36.577327 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:36:36.577337 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:36:36.577354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.577360 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.577370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.577386 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:36:36.577393 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:36:36.577402 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:36:36.577419 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.577426 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:36:36.577436 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.577453 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.577459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:36:36.577469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.577485 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:36:36.577491 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:36:36.577501 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:36:36.577515 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:36:36.577550 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.577579 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:36:36.577620 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.577646 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:36:36.577727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.577776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:36:36.577822 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.577868 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:36:36.577918 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.577964 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:36:36.578013 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:36:36.578070 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:36:36.578129 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:36:36.578177 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:36:36.578226 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:36:36.578291 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:36:36.578340 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.578369 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:36:36.578402 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.578430 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:36:36.578456 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.578487 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:36:36.578541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.578569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:36:36.578596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.578628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:36.578655 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.578723 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:36.578750 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.578776 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:36:36.578815 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.578842 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:36:36.578881 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.578907 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:36:36.578934 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.578962 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:36.578989 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.579015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:36:36.579043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.579069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.579096 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.579122 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.579149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.579175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.579202 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.579228 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:36:36.579254 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:36:36.579288 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:36:36.579315 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.579342 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:36:36.579368 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.579394 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.579421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.579447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:36:36.579474 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.579500 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:36:36.579527 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.579553 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:36:36.579592 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.579618 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:36:36.579660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.579687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:36:36.579713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.579741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:36:36.579769 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579788 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579814 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.579840 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579857 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579875 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579901 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.579928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.579991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.580054 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580080 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580107 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580133 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580159 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580214 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580261 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580314 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580352 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580396 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580445 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580490 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580536 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580582 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.580636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580687 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580743 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580790 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.580849 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580869 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580900 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.580927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.580954 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.581007 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581036 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.581062 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581089 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.581115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.581338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581355 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581373 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581399 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.581425 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.581477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581512 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.581564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.581692 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.581795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581847 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.581910 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581949 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.581976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.581994 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582011 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582055 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.582082 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582108 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:36.582134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582169 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.582221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.582405 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582435 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:36:36.582462 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582488 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.582515 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582541 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.582567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.582677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:36:36.582878 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582895 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582921 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.582948 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.582983 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583009 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.583035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.583150 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583176 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583216 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583242 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583268 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583292 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583318 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583344 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583362 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583388 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583414 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583441 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583467 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583493 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.583532 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583558 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583597 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583623 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:36:36.583650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:36:36.583720 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583746 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.583772 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583799 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.583826 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583852 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.583878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583975 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.583992 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.584058 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584118 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.584145 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584171 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.584198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584232 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.584290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:36:36.584425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584455 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584472 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584530 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.584559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.584663 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584690 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:36:36.584717 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584734 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584769 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584808 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:36:36.584833 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584858 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:36:36.584896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584931 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.584957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.584983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:36:36.585104 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585130 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:36:36.585156 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585182 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:36:36.585208 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:36:36.585295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585334 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.585404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:36:36.585652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:36:36.585700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.585811 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.585910 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.585971 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.586025 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.586088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.586134 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.586195 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.586246 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.586300 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.586349 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.586396 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.586443 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.586492 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.586541 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.586588 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.586637 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.586685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.586733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.586782 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.586830 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.586885 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.586939 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.586986 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.587032 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.587080 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.587127 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.587175 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.587223 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.587280 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.587328 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.587377 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.587433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.587482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.587529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.587577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.587624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.587672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.587720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.587768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.587815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.587862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.587909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.587957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.588004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.588052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.588100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.588147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.588195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.588243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.588296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.588345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.588394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.588446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.588497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.588544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.588591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.588638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.588684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.588733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.588793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.588844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.588890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.588951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.589009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.589056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.589104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.589152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.589199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.589247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.589318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.589364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.589410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.589455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.589501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.589546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.589591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.589643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.589689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.589734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.589780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.589826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.589872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.589918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.589965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.590014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.590063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.590108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.590154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.590199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.590244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.590296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.590343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.590396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.590441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.590536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.590589 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:36:36.590615 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.590674 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.590727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.590837 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.590906 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.590964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.591015 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.591066 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.591117 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.591168 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.591219 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.591271 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.591329 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.591381 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.591433 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.591484 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.591536 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.591587 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.591639 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.591690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.591741 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.591792 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.591845 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.591896 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.591947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.591997 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.592054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.592106 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.592157 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.592209 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.592260 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.592324 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.592384 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:36:36.592408 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.592459 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.592512 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.592563 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.592615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.592667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.592718 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.592770 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.592821 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.592873 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.592925 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.592977 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.593028 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.593080 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.593131 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.593182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.593234 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.593291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.593389 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.593441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.593492 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.593544 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.593596 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.593647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.593698 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.593751 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.593802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.593854 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.593905 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.593957 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.594009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.594060 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.594119 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:36:36.594141 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.594189 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.594235 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.594302 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.594351 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.594404 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.594452 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.594500 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.594548 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.594609 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.594656 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.594702 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.594748 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.594795 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.594841 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.594887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.594933 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.594979 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.595026 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.595072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.595118 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.595164 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.595210 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.595256 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.595307 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.595368 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.595416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.595465 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.595512 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.595560 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.595608 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.595656 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.595724 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:36:36.595745 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.595793 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.595841 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.595890 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.595938 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.595985 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:36:36.596033 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:36:36.596081 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:36:36.596128 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.596176 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.596224 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.596271 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.596325 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.596374 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.596422 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.596508 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.596559 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.596608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.596656 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.596705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.596753 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.596801 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.596848 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.596896 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:36:36.596967 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.597017 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.597115 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.597200 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.597298 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.597389 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.597496 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.597577 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.597638 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:36:36.597656 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:36:36.597691 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:36:36.597744 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:36:36.597773 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:36:36.597799 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:36:36.597819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.597834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.597844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.597854 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.597863 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.597872 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:36.597894 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:36.597902 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:36.597910 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.597918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.597926 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.597934 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.597943 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.597952 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.597960 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.597968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.597976 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.597983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.597992 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.598008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.598016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.598024 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.598032 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:36.598040 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.598048 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.598056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.598064 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.598073 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.598080 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.598088 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.598096 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.598104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.598112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.598119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.598127 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.598134 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.598142 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:36.598149 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:36.598157 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:36.598164 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.598171 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.598178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.598185 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.598193 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598200 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.598207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.598214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.598221 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.598228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.598250 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.598257 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.598264 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.598271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:36.598284 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.598291 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.598298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.598305 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.598312 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.598320 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.598327 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.598334 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.598341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.598350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.598357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.598365 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.598372 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.598380 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:36.598387 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:36.598394 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:36.598401 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.598408 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.598415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.598421 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.598428 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598435 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.598443 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.598450 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.598457 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.598463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.598484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.598491 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.598498 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.598505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:36.598512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.598518 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.598524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.598531 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.598537 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.598544 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.598550 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.598557 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.598564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:36:36.598571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.598578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:36:36.598586 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:36:36.598593 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:36:36.598600 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:36:36.598607 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:36:36.598614 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:36:36.598620 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:36:36.598627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:36:36.598633 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:36:36.598640 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:36:36.598647 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598654 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.598660 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:36:36.598667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:36:36.598674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:36:36.598680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:36:36.598693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:36:36.598700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:36:36.598707 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:36:36.598713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:36:36.598720 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:36:36.598727 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:36:36.598734 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:36:36.598740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:36:36.598747 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:36:36.598754 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:36:36.598760 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:36:36.598767 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:36:36.598773 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:36:36.598979 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:36:36.598989 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:36:36.598994 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:36:36.598998 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:36:36.599004 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:36:36.599009 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:36:36.599012 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:36:36.599022 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:36:36.599030 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:36:36.599068 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599075 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:36:36.599087 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:36:36.599108 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:36:36.599114 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:36:36.599118 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:36:36.599122 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:36:36.599127 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:36:36.599137 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:36.599144 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:36.599149 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:36.599159 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599167 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:36:36.599172 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:36:36.599195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.599203 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:36:36.599208 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.599230 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:36:36.599236 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:36:36.599240 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:36:36.599243 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:36:36.599247 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:36:36.599251 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:36:36.599255 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:36:36.599259 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:36:36.599264 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:36:36.599279 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:36.599285 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:36.599289 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:36:36.599295 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599301 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:36:36.599305 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:36:36.599328 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:36:36.599334 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599339 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599344 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599348 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:36:36.599358 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:36:36.599365 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:36.599370 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:36:36.599374 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:36:36.599380 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179182" 2019-04-25 00:36:36.599387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:36.599391 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:36:36.599396 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:36.599401 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:36.599406 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2019-04-25 00:36:36.599412 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:36:36.599418 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:36:36.599422 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:36:36.599426 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:36:36.599430 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2019-04-25 00:36:36.599435 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179182 2019-04-25 00:36:36.599454 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179182 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:36:36.599459 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:36:36.599464 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7401"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:36:36.599477 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:36:36.599483 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179182 2019-04-25 00:36:36.599491 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:36:36.599559 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:36:36.599502 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:36:36.599513 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:36:36.599518 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:36:36.599523 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:36:36.599526 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:36:36.599532 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:36.599541 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:36.599548 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:36:36.599553 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:36:36.599564 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:36:36.599573 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:36:36.599580 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:36:36.607413 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:36:36.607442 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:36:36.607456 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:36:36.607462 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:36:36.607471 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:36:36.607477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:36:36.607481 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:36:36.607486 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:36:36.607491 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:36:36.607520 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:36:36.623470 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:36:36.623512 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:36:36.623519 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:36:36.623525 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:36:36.623530 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:36:36.623536 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:36:36.623542 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:36:36.623548 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:36:36.623553 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:36:36.623559 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:36:24 GMT 2019-04-25 00:36:36.623565 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:36:36.623570 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:36:36.623576 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:36:36.623586 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:36:36.623613 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:36:36.623624 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:36:36.623634 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:36:36.623638 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:36:36.623644 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:36:36.623679 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:36:36.623690 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:36:36.623696 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:36:36.623723 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:36:36.623730 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:36:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:36:36.623764 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:36:36.623773 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:36:36.623795 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:36:36.623801 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:36:36.623905 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:36:36.623999 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:36:36.624005 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:36:36.624013 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:36:36.624023 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:36:36.624046 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:36:36.624100 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:36:36.624126 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:36:36.624140 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:36:36.624148 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:36:36.624152 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:36:36.624157 nusoap_client: detail =