Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 133.20

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
408851-0001 Model:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2165
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 19:13:02 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 20:13:04.373553 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 20:13:04.373617 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 20:13:04.373633 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 20:13:04.373651 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 20:13:04.373662 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 20:13:04.373671 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 20:13:04.373687 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 20:13:04.373696 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 20:13:04.373703 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 20:13:04.373712 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 20:13:04.373721 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 20:13:04.373734 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 20:13:04.373740 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 20:13:04.373744 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 20:13:04.373749 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 20:13:04.373752 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 20:13:04.373766 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 20:13:04.373783 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 20:13:04.373793 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 20:13:04.373799 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 20:13:04.373805 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 20:13:04.373814 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 20:13:04.373822 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 20:13:04.381481 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 20:13:04.381518 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 20:13:04.381533 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 20:13:04.381541 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 20:13:04.381547 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 20:13:04.381551 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 20:13:04.381556 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 20:13:04.381587 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 20:13:04.400491 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 20:13:04.400546 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 20:13:04.400604 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 20:13:04.400612 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 20:13:04.400618 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 20:13:04.400624 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 20:13:04.400630 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 20:13:04.400636 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 20:13:04.400642 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 20:13:04.400648 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 19:13:02 GMT 2021-03-04 20:13:04.400653 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 20:13:04.400659 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 20:13:04.400669 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 20:13:04.400685 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 20:13:04.400754 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 20:13:04.400776 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 20:13:04.407508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.407565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.407722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.407815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.407850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.407917 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.414519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.414581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.414805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.414881 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 20:13:04.414922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.415025 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 20:13:04.415049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.415130 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 20:13:04.421614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.421972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422050 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.422081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.422155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422287 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.422342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.422379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422593 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.422618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.422650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.428914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.428986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.429001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.429162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.429471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.429545 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 20:13:04.429585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.429869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.430049 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 20:13:04.430113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.430452 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 20:13:04.430482 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 20:13:04.436033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.436319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.436448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.436892 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 20:13:04.437016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 20:13:04.437095 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-04 20:13:04.437109 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 20:13:04.437115 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 20:13:04.437158 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 20:13:04.437197 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 20:13:04.437212 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 20:13:04.437218 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 20:13:04.437236 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 20:13:04.437241 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 20:13:04.437400 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 20:13:04.437415 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 20:13:04.437467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 20:13:04.437495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437525 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.437533 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437547 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 20:13:04.437567 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.437574 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437584 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 20:13:04.437599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.437639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.437654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.437675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437702 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.437709 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 20:13:04.437732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.437758 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 20:13:04.437773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 20:13:04.437793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437818 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.437825 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437834 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 20:13:04.437852 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.437858 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437868 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 20:13:04.437884 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.437891 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437901 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 20:13:04.437913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.437946 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.437960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.437967 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 20:13:04.437980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438004 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.438011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 20:13:04.438034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.438058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 20:13:04.438072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 20:13:04.438127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438168 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.438180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 20:13:04.438228 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.438239 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438256 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 20:13:04.438286 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.438299 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438324 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 20:13:04.438356 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.438367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438379 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.438392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.438444 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.438489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438500 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.438525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.438681 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.438717 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438737 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.438756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 20:13:04.438777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 20:13:04.438823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 20:13:04.438849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438860 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 20:13:04.438884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438924 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.438934 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438948 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 20:13:04.438970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.438993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.439009 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.439032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439041 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.439062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439119 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.439211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.439239 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439256 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.439272 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 20:13:04.439293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 20:13:04.439332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 20:13:04.439357 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439368 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 20:13:04.439399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439456 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.439469 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 20:13:04.439519 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.439531 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439548 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 20:13:04.439658 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.439742 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439761 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 20:13:04.439795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.439808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439826 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.439850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.439919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.439949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.439960 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.439992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440041 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.440054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 20:13:04.440100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.440148 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 20:13:04.440263 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440276 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 20:13:04.440304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440466 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.440488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440508 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 20:13:04.440534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.440637 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.440729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440742 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.440771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440821 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.440833 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440851 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 20:13:04.440872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.440899 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 20:13:04.440915 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440920 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 20:13:04.440939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.440970 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.440980 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.440993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.441032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441038 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.441051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441075 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.441082 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441091 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 20:13:04.441104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 20:13:04.441142 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441148 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 20:13:04.441160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441184 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.441191 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441200 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 20:13:04.441217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.441224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441232 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.441245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441273 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 20:13:04.441287 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441293 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.441306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441329 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.441336 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441345 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 20:13:04.441357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441381 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 20:13:04.441401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441407 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 20:13:04.441420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441451 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.441458 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441467 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 20:13:04.441484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.441490 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441499 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.441512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441542 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 20:13:04.441559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441566 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.441579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441603 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.441610 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441619 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 20:13:04.441632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441656 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 20:13:04.441670 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441675 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 20:13:04.441688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.441718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441727 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.441739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441763 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 20:13:04.441777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441782 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.441795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441818 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.441825 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 20:13:04.441846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441870 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 20:13:04.441884 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441889 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 20:13:04.441902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.441932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441941 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.441954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.441977 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.441991 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.441997 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.442010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442033 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.442039 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442048 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 20:13:04.442061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442084 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 20:13:04.442098 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442104 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 20:13:04.442116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442139 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.442146 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442155 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 20:13:04.442167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442190 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.442204 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442210 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.442222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442245 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.442252 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442261 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 20:13:04.442274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442297 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 20:13:04.442311 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442317 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 20:13:04.442329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442352 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.442360 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442369 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 20:13:04.442381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442479 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.442495 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442501 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.442515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442539 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.442551 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442564 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 20:13:04.442577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442602 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 20:13:04.442617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442623 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 20:13:04.442636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442659 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.442665 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442675 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 20:13:04.442693 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.442700 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442709 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 20:13:04.442722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442750 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.442764 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442770 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.442783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442806 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.442813 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442822 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 20:13:04.442835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442859 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 20:13:04.442872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442878 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 20:13:04.442891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.442921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.442942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.442966 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.442980 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.442985 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.442998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443022 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.443029 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443038 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 20:13:04.443050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.443074 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 20:13:04.443088 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443094 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 20:13:04.443110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443135 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 20:13:04.443141 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443151 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 20:13:04.443163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.443187 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.443200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443206 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.443219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443241 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443248 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.443303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.443321 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443331 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.443341 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 20:13:04.443352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 20:13:04.443376 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 20:13:04.443390 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443396 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 20:13:04.443410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443447 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 20:13:04.443455 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443464 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 20:13:04.443477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.443501 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.443515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443521 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.443534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443560 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443567 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443603 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.443622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.443639 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443649 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.443658 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 20:13:04.443670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 20:13:04.443694 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 20:13:04.443707 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443713 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 20:13:04.443726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443749 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 20:13:04.443756 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443766 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 20:13:04.443778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.443802 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.443815 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443821 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.443833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443861 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.443915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.443931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443941 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.443951 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 20:13:04.443963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.443977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 20:13:04.443986 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 20:13:04.444000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 20:13:04.444019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444048 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 20:13:04.444074 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444080 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 20:13:04.444106 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444112 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444121 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 20:13:04.444137 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.444143 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444152 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 20:13:04.444168 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.444174 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444183 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 20:13:04.444199 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.444205 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444214 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 20:13:04.444230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.444237 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.444258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.444306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.444320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.444339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444369 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 20:13:04.444391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.444461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 20:13:04.444477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444483 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 20:13:04.444496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444520 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444527 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444539 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 20:13:04.444562 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444569 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444579 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.444596 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444602 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444611 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 20:13:04.444623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.444656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.444671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444676 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.444689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444712 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444719 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444728 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 20:13:04.444741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.444765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 20:13:04.444779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444785 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 20:13:04.444798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444828 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.444849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.444873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.444887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444893 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.444906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444937 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.444944 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 20:13:04.444966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.444981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.444990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 20:13:04.445004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445010 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 20:13:04.445023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445052 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.445078 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.445084 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445093 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 20:13:04.445110 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.445116 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445125 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 20:13:04.445141 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.445147 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445156 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 20:13:04.445172 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.445178 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445187 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 20:13:04.445200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.445239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.445254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445259 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.445272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445295 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445303 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 20:13:04.445324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.445349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 20:13:04.445363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 20:13:04.445382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445405 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445411 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445420 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 20:13:04.445443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.445475 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445482 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445491 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 20:13:04.445503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.445535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.445550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445559 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.445574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445598 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445605 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 20:13:04.445627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.445651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 20:13:04.445665 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445670 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.445683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445706 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.445712 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445722 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 20:13:04.445738 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445744 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445753 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 20:13:04.445769 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.445775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 20:13:04.445802 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.445808 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 20:13:04.445834 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.445840 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445849 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 20:13:04.445881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.445951 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.445966 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.445972 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.445986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446017 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446026 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 20:13:04.446039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.446063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.446097 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446127 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446135 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446144 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.446187 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.446225 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.446251 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.446257 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446266 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 20:13:04.446282 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.446288 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446297 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 20:13:04.446313 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.446320 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446329 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 20:13:04.446346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.446352 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446361 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 20:13:04.446377 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 20:13:04.446383 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446392 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 20:13:04.446408 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446414 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446427 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.446445 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446462 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.446482 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446489 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446498 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 20:13:04.446515 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446521 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446530 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 20:13:04.446546 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446556 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446566 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 20:13:04.446579 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.446650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.446670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446694 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.446701 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446710 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 20:13:04.446726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446732 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446741 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 20:13:04.446757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.446763 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446772 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 20:13:04.446788 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.446794 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446803 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 20:13:04.446815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.446851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.446884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446907 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 20:13:04.446936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.446951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.446960 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.446973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.446998 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447014 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447026 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.447055 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447079 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.447086 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447095 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 20:13:04.447111 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447118 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447126 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 20:13:04.447142 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.447148 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447157 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 20:13:04.447173 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.447179 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447188 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 20:13:04.447204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.447211 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447219 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 20:13:04.447235 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.447242 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447250 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 20:13:04.447267 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447273 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.447298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447304 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447313 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 20:13:04.447329 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447335 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447345 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 20:13:04.447361 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447367 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447376 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 20:13:04.447392 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447398 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447407 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 20:13:04.447419 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.447478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.447494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.447514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447537 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447544 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447555 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 20:13:04.447575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.447581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447590 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.447606 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.447613 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447621 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 20:13:04.447638 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.447644 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447653 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.447665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.447701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.447735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447759 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447766 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447775 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 20:13:04.447787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.447802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.447812 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.447857 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447901 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447912 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.447973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.448007 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448052 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.448065 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448082 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 20:13:04.448286 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.448297 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448311 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 20:13:04.448333 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.448340 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448349 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 20:13:04.448371 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.448378 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448396 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 20:13:04.448414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.448420 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448437 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 20:13:04.448455 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.448462 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448472 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 20:13:04.448489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.448495 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448504 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.448521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.448528 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448537 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 20:13:04.448558 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.448566 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448577 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 20:13:04.448595 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.448629 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448643 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 20:13:04.448663 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.448669 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448679 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 20:13:04.448703 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.448715 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448736 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 20:13:04.448761 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.448861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.448899 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.448943 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.448951 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.448962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.448975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.448993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.449011 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449040 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.449047 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449097 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 20:13:04.449118 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.449125 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449134 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 20:13:04.449151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.449157 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449166 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 20:13:04.449182 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.449188 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449197 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 20:13:04.449213 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.449219 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449237 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 20:13:04.449253 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.449259 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449268 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 20:13:04.449285 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.449291 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449299 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 20:13:04.449316 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.449322 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449331 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 20:13:04.449347 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.449353 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449362 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 20:13:04.449378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.449385 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449393 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 20:13:04.449412 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.449419 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449434 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 20:13:04.449451 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.449458 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449497 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 20:13:04.449516 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.449523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449532 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.449549 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.449558 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449569 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 20:13:04.449582 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.449779 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.449786 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 20:13:04.449802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.449850 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.449859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.449871 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 20:13:04.449897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.449913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.449923 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.449938 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.449944 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.449973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450002 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.450009 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450019 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 20:13:04.450031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.450057 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 20:13:04.450071 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450092 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 20:13:04.450109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.450141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.450171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.450178 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450187 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 20:13:04.450237 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.450249 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450265 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 20:13:04.450292 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.450303 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450380 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 20:13:04.450413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.450528 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 20:13:04.450557 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450569 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.450882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.450971 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.450986 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.451007 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 20:13:04.451036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.451089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.451117 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 20:13:04.451144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.451228 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451243 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.451264 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.451348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.451378 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451469 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.451483 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451504 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 20:13:04.451540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.451572 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451627 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 20:13:04.451657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.451667 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451702 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 20:13:04.451732 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 20:13:04.451742 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451757 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 20:13:04.451782 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.451792 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451825 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 20:13:04.451854 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.451864 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451879 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 20:13:04.451906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.451916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.451951 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 20:13:04.451980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.451990 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.452005 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 20:13:04.452031 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.452040 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.452074 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 20:13:04.452103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.452113 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.452128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.452148 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 20:13:04.452252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.452281 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 20:13:04.452334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.452383 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.452417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.452501 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.452524 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.452578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452618 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 20:13:04.452629 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452643 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 20:13:04.452683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.452709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.452727 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 20:13:04.452747 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 20:13:04.452816 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.452827 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 20:13:04.452843 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 20:13:04.452871 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 20:13:04.452893 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 20:13:04.452924 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 20:13:04.452954 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.452963 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 20:13:04.452978 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 20:13:04.452997 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 20:13:04.453034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.453077 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.453109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.453172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453190 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.453217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.453226 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453241 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 20:13:04.453265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.453275 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453309 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 20:13:04.453329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.453380 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453433 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453444 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.453468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453505 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453520 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453568 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 20:13:04.453589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.453625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.453645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.453687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453728 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453738 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453752 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.453843 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453911 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.453924 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453940 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 20:13:04.453967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.453976 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.453990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 20:13:04.454032 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.454043 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454058 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 20:13:04.454085 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454094 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454108 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 20:13:04.454132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.454141 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454175 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 20:13:04.454204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454213 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454227 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 20:13:04.454251 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.454277 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454295 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 20:13:04.454322 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454331 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454345 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 20:13:04.454370 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454412 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 20:13:04.454440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.454533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.454561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 20:13:04.454604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454661 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454673 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454689 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 20:13:04.454716 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.454725 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 20:13:04.454785 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.454796 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 20:13:04.454838 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454847 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454861 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 20:13:04.454917 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.454928 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.454943 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 20:13:04.454963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.455048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.455070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455078 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.455100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455165 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.455276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.455304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455320 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.455334 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 20:13:04.455353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 20:13:04.455408 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 20:13:04.455443 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455452 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 20:13:04.455473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455529 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.455540 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455559 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 20:13:04.455579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.455654 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.455676 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455685 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.455706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455782 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 20:13:04.455794 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455810 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 20:13:04.455831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.455908 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 20:13:04.455929 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.455938 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 20:13:04.455960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.456031 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456047 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 20:13:04.456074 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.456084 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456097 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 20:13:04.456143 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.456154 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456168 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 20:13:04.456188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.456259 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.456282 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456291 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.456311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456346 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.456355 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456390 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 20:13:04.456410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.456456 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 20:13:04.456495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456505 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 20:13:04.456528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456565 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.456575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.456644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.456684 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.456706 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456715 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.456756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456805 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.456815 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456830 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 20:13:04.456870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.456906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.456922 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 20:13:04.456941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457000 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457011 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457027 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.457092 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457128 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457137 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457169 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 20:13:04.457200 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457209 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457223 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 20:13:04.457270 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457280 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457294 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 20:13:04.457318 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457327 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457359 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 20:13:04.457388 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457398 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457412 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 20:13:04.457458 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 20:13:04.457487 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457503 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 20:13:04.457531 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 20:13:04.457541 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457555 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 20:13:04.457692 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 20:13:04.457703 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457737 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 20:13:04.457771 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.457781 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457801 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 20:13:04.457826 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457855 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457872 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 20:13:04.457910 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.457920 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.457934 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 20:13:04.458400 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.458415 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.458440 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 20:13:04.458496 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.458506 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.458521 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 20:13:04.458542 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.458670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.458720 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.458731 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 20:13:04.458758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.458797 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.458807 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.458843 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.458872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.458882 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.458897 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.458922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.458986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.459006 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.459029 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.459038 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.459083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.459126 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459137 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.459151 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 20:13:04.459172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.459224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.459243 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 20:13:04.459264 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459304 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459333 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.459418 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459498 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.459509 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459524 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 20:13:04.459550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.459581 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459598 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 20:13:04.459626 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.459637 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459651 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 20:13:04.459696 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 20:13:04.459707 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459723 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 20:13:04.459750 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.459759 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459774 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 20:13:04.459799 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 20:13:04.459828 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459845 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 20:13:04.459873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.459882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.459897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.459917 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 20:13:04.460000 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.460027 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460036 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 20:13:04.460081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460129 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.460139 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460154 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.460211 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.460223 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460238 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.460259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.460342 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.460364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460372 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 20:13:04.460397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460458 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.460469 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460483 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 20:13:04.460502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.460562 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 20:13:04.460600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460609 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 20:13:04.460630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460894 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.460926 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.460948 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.460977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.460987 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461001 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.461021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.461088 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.461111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461119 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.461148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461207 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.461218 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461232 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 20:13:04.461252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.461312 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 20:13:04.461333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461342 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.461362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461415 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.461432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461449 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 20:13:04.461476 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.461485 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461499 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 20:13:04.461518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.461599 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.461622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461631 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.461679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461719 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.461730 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461744 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 20:13:04.461764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.461807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.461826 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.461852 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.461925 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.461937 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.461952 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.461972 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.461997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.462035 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.462075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.462085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.462104 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.462130 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 20:13:04.462159 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.462175 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 20:13:04.462197 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.462227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.462247 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 20:13:04.462307 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 20:13:04.462318 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 20:13:04.462332 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 20:13:04.462351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 20:13:04.462377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.462417 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 20:13:04.462461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.462471 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 20:13:04.462485 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 20:13:04.462529 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.462540 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 20:13:04.462556 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 20:13:04.462589 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 20:13:04.462621 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.462665 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462676 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 20:13:04.462702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462740 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.462769 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462787 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 20:13:04.462808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.462847 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.462869 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462908 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.462931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462967 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.462977 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.462991 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 20:13:04.463031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.463069 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 20:13:04.463091 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463100 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.463144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463184 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.463194 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463208 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 20:13:04.463232 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.463261 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463278 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 20:13:04.463310 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.463320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463334 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 20:13:04.463359 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.463397 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463415 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 20:13:04.463441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.463523 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463545 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463554 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.463588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463646 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463673 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 20:13:04.463694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.463718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.463733 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.463775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463817 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463828 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463842 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.463941 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.463979 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.464008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 20:13:04.464051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.464060 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 20:13:04.464097 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.464125 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464141 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 20:13:04.464168 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.464177 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464190 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 20:13:04.464215 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.464224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 20:13:04.464285 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.464294 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464307 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 20:13:04.464332 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 20:13:04.464341 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464374 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 20:13:04.464395 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.464501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.464529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464538 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 20:13:04.464651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464693 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.464703 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464722 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 20:13:04.464770 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.464781 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464796 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 20:13:04.464822 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.464831 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464876 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 20:13:04.464905 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.464914 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464928 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 20:13:04.464952 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.464961 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.464995 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 20:13:04.465022 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.465031 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465045 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 20:13:04.465069 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.465078 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465111 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 20:13:04.465138 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.465148 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465162 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 20:13:04.465181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.465323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.465363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465373 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 20:13:04.465399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465824 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.465860 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 20:13:04.465901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.465927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.465942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 20:13:04.465989 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 20:13:04.466000 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 20:13:04.466017 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 20:13:04.466039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.466048 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 20:13:04.466070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.466128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.466159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 20:13:04.466184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.466220 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 20:13:04.466239 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 20:13:04.466266 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.466276 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 20:13:04.466292 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 20:13:04.466315 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 20:13:04.466344 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 20:13:04.466361 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 20:13:04.466387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.466397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.466412 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.466463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.466474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.466491 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.466518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.466527 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.466541 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.466585 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.466597 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 20:13:04.466613 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.466639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.466649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 20:13:04.466663 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.466688 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 20:13:04.466718 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 20:13:04.466734 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 20:13:04.466761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.466770 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.466785 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.466810 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 20:13:04.466839 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 20:13:04.466856 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 20:13:04.466882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.466892 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 20:13:04.466906 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.466931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.466959 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 20:13:04.466976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.467001 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 20:13:04.467010 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 20:13:04.467025 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 20:13:04.467049 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.467076 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.467094 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.467120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.467129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 20:13:04.467144 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.467163 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 20:13:04.467233 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.467277 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 20:13:04.467339 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.467382 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 20:13:04.467444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.467491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 20:13:04.467532 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.467595 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 20:13:04.467638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.467698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 20:13:04.467742 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.467782 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 20:13:04.467864 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.467985 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 20:13:04.468027 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 20:13:04.468090 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 20:13:04.468133 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 20:13:04.468193 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 20:13:04.468236 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 20:13:04.468276 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 20:13:04.468337 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.468379 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 20:13:04.468443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.468487 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 20:13:04.468527 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.468593 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 20:13:04.468635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.468706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 20:13:04.468748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.468821 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 20:13:04.468867 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.468956 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 20:13:04.469002 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.469068 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 20:13:04.469110 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.469204 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 20:13:04.469249 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.469310 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 20:13:04.469352 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.469393 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 20:13:04.469462 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.469862 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 20:13:04.469930 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.469973 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 20:13:04.470013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.470075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 20:13:04.470117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.470178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.470220 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.470276 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.470322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.470363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.470421 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.470473 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 20:13:04.470536 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 20:13:04.470775 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 20:13:04.470827 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.470868 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 20:13:04.470939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.470981 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.471054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.471097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 20:13:04.471163 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.471207 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 20:13:04.471268 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.471313 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 20:13:04.471354 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.471416 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 20:13:04.471499 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.471543 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 20:13:04.471585 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.471648 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 20:13:04.471689 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.471750 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 20:13:04.471801 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.471860 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.471906 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.471958 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 20:13:04.472021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.472060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 20:13:04.472120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.472161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 20:13:04.472200 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472247 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472286 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.472325 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472371 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472396 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472441 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.472544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.472741 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472781 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.472825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.472972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.473032 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473072 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473132 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473179 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473218 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473262 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473302 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473340 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473385 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473431 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473497 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473539 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473579 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473678 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.473737 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473787 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473825 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473883 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.473923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.473948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.474046 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474102 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.474146 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474185 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.474260 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474301 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.474340 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474399 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.474446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.474717 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474764 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474791 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474830 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.474888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.474929 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.474967 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475011 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475038 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475063 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475088 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475146 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.475188 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.475343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.475582 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.475830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475878 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475924 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.475963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.476001 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476102 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.476166 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476193 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476218 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476243 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476305 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.476346 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476406 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 20:13:04.476460 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476577 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.476635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.476882 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.476926 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 20:13:04.476965 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477020 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477049 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477088 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.477126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477164 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.477223 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477249 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477307 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.477346 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477371 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477430 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.477487 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477512 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477560 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 20:13:04.477587 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477604 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477630 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.477676 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477702 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.477729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.477862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.477997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 20:13:04.478088 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478105 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478147 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.478177 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478194 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478210 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478235 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.478279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.478408 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478447 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.478475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.478610 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478636 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.478662 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478688 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.478769 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478786 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478835 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.478863 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478880 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478922 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.478951 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.478977 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.479003 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479059 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.479090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.479141 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479188 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.479214 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479231 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 20:13:04.479302 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.479355 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479381 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.479430 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479459 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.479494 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479582 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.479614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479721 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.479883 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.479967 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.479994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480020 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.480062 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480083 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480100 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480130 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480148 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480192 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.480220 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480279 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.480323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 20:13:04.480520 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480590 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480622 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.480824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.480989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.481068 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.481118 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 20:13:04.481231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.481267 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.481301 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 20:13:04.482522 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482607 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 20:13:04.482661 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.482881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.482980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 20:13:04.483050 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483081 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 20:13:04.483107 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483124 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483141 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483186 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 20:13:04.483213 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483239 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 20:13:04.483266 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483301 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483341 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.483368 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483385 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483439 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 20:13:04.483476 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483493 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483518 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 20:13:04.483573 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483591 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483617 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 20:13:04.483643 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483686 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 20:13:04.483716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.483843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.483985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 20:13:04.484010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 20:13:04.484056 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.484114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.484184 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.484235 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.484304 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.484354 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.484419 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.484476 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.484545 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.484600 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.484648 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.484716 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.484780 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.484832 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.484898 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.484950 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.484998 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.485069 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.485137 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.485190 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.485238 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.485306 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.485354 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.485429 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.485481 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.485560 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.485629 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.485683 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.485729 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.485796 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.485843 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.485911 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.485960 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.486033 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.486090 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.486156 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.486204 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.486270 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.486320 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.486386 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.486443 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.486499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.486572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.486622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.486670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.486718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.486766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.486812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.486859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.486907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.486954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.487001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.487048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.487095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.487141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.487187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.487236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.487306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.487358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.487427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.487479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.487544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.487603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.487669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.487722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.487790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.487846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.488098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.488147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.488217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.488286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.488358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.488438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.488488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.488603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.488657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.488708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.488754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.488801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.488849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.488897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.488945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.489014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.489067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.489115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.489166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.489240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.489291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.489338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.489385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.489439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.489487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.489535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.489587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.489634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.489680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.489727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.489813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.489863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.489916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.489963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.490033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.490091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.490139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.490185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.490233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.490286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.490340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.490392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.490444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.490505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.490587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.490640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.490693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.490741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.490789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.490841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.490886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.490932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.490994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.491044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.491090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.491138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.491192 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 20:13:04.491218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.491285 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.491341 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.491396 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.491470 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.491849 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.491904 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.491965 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.492024 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.492078 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.492130 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.492185 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.492239 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.492293 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.492347 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.492497 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.492560 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.492666 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.492770 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.492831 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.492885 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.492939 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.492993 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.493046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.493100 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.493156 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.493208 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.493262 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.493473 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.493536 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.493596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.493650 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.493705 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.493759 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.493813 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.493867 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.493921 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.493975 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.494032 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.494087 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.494141 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.494204 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 20:13:04.494228 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.494282 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.494336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.494391 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.494450 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.494506 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.494574 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.494628 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.494683 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.494737 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.494790 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.494844 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.494899 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.494953 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.495007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.495061 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.495115 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.495175 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.495229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.495283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.495337 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.495391 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.495450 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.495505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.495576 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.495630 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.495687 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.495742 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.495796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.495850 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.495905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.495958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.496012 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.496067 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.496121 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.496175 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.496229 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.496284 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.496338 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.496392 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.496847 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.496921 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 20:13:04.496943 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.497000 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.497049 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.497098 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.497147 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.497196 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.497244 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.497292 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.497341 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.497390 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.497444 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.497494 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.497542 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.497590 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.497639 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.497688 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.497736 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.497784 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.497832 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.497880 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.497928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.497977 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.498025 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.498073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.498121 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.498170 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.498218 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.498283 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.498739 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.498789 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.498840 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.498899 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.498948 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.498997 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.499046 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.499095 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.499145 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.499194 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.499242 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.499290 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.499338 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.499394 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 20:13:04.499416 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.499473 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.499523 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.499574 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.499625 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.499676 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.499726 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.499776 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 20:13:04.499827 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 20:13:04.499877 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 20:13:04.499928 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.499977 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.500055 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.500117 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.500168 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.500219 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.500275 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.500326 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.500376 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.500434 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.500486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.500536 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.500588 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.500638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.500688 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.500739 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.500789 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.500839 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 20:13:04.500889 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.500939 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.500990 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.501041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.501101 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.501152 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.501202 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.501253 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.501303 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.501353 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.501403 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.501464 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.501516 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.501592 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 20:13:04.501615 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 20:13:04.501646 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 20:13:04.501674 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 20:13:04.501701 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 20:13:04.501727 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 20:13:04.501747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.501773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.501783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.501793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.501802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.501812 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.501821 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.501829 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 20:13:04.501839 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 20:13:04.501848 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 20:13:04.501856 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.501865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.501874 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.501884 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.501893 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.501902 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.501910 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.501920 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.501928 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.501936 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.501944 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.501953 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.501962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.501974 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.501984 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.501992 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.502001 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.502009 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 20:13:04.502017 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.502025 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.502034 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.502043 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.502052 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.502060 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.502069 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.502077 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.502086 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.502095 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.502104 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.502112 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.502120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.502129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.502139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.502147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.502154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.502167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.502175 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.502182 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.502189 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 20:13:04.502197 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 20:13:04.502204 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 20:13:04.502212 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.502220 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.502231 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.502238 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.502246 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.502254 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.502262 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.502270 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.502278 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.502285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.502292 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.502299 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.502307 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.502314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.502322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.502330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.502337 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.502344 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 20:13:04.502352 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.502359 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.502367 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.502388 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.502396 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.502404 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.502412 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.502419 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.502431 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.502443 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.502451 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.502458 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.502466 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.502476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.502513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.502522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.502530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.502538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.502546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.502553 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.502561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 20:13:04.502568 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 20:13:04.502602 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 20:13:04.502617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.502629 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.502641 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.502654 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.502668 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.503036 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.503048 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.503057 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.503065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.503073 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.503080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.503088 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.503095 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.503104 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.503112 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.503120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.503127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.503134 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 20:13:04.503141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.503149 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.503156 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.503163 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.503170 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.503177 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.503184 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.503191 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.503198 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.503205 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.503212 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.503220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.503227 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.503235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 20:13:04.503243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 20:13:04.503256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 20:13:04.503264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 20:13:04.503272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.503279 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 20:13:04.503287 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 20:13:04.503294 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 20:13:04.503300 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 20:13:04.503307 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 20:13:04.503314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 20:13:04.503321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 20:13:04.503328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 20:13:04.503335 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 20:13:04.503343 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.503376 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.503407 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 20:13:04.503432 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 20:13:04.503455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 20:13:04.503468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 20:13:04.503482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.503495 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 20:13:04.503508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 20:13:04.503521 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.503532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 20:13:04.503544 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 20:13:04.503556 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 20:13:04.503565 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 20:13:04.503576 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 20:13:04.503584 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 20:13:04.503592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 20:13:04.503600 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 20:13:04.503607 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 20:13:04.503615 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 20:13:04.503622 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 20:13:04.503629 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 20:13:04.503636 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 20:13:04.503643 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 20:13:04.503651 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 20:13:04.503658 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 20:13:04.503665 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 20:13:04.503972 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 20:13:04.503984 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 20:13:04.503989 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 20:13:04.503994 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 20:13:04.504001 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 20:13:04.504005 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 20:13:04.504009 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 20:13:04.504019 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 20:13:04.504027 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 20:13:04.504072 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504080 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 20:13:04.504095 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 20:13:04.504118 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 20:13:04.504124 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 20:13:04.504129 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 20:13:04.504133 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 20:13:04.504138 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 20:13:04.504150 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 20:13:04.504156 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 20:13:04.504161 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 20:13:04.504172 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504182 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 20:13:04.504186 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 20:13:04.504215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.504224 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 20:13:04.504232 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.504263 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 20:13:04.504269 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 20:13:04.504273 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 20:13:04.504277 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 20:13:04.504281 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 20:13:04.504285 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 20:13:04.504288 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 20:13:04.504293 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 20:13:04.504297 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 20:13:04.504303 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 20:13:04.504313 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 20:13:04.504320 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 20:13:04.504324 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 20:13:04.504330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504335 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 20:13:04.504339 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 20:13:04.504367 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 20:13:04.504374 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504378 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504384 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504388 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 20:13:04.504399 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 20:13:04.504410 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504415 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 20:13:04.504420 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 20:13:04.504432 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179182" 2021-03-04 20:13:04.504440 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504445 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 20:13:04.504450 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504456 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504461 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2021-03-04 20:13:04.504467 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 20:13:04.504474 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504478 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 20:13:04.504482 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 20:13:04.504487 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 20:13:04.504494 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504498 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 20:13:04.504508 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504512 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 20:13:04.504517 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 20:13:04.504521 wsdl: in serializeType: returning: 179182PLN 2021-03-04 20:13:04.504526 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179182PLN 2021-03-04 20:13:04.504825 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179182PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 20:13:04.504835 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 20:13:04.504843 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7084"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 20:13:04.504857 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 20:13:04.504863 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179182PLN 2021-03-04 20:13:04.504873 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 20:13:04.504945 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 20:13:04.504885 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 20:13:04.504896 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 20:13:04.504901 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 20:13:04.504905 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 20:13:04.504909 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 20:13:04.504916 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 20:13:04.504926 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 20:13:04.504933 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 20:13:04.504939 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 20:13:04.504951 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 20:13:04.504960 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 20:13:04.504967 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 20:13:04.512236 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 20:13:04.512254 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 20:13:04.512268 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 20:13:04.512277 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 20:13:04.512286 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 20:13:04.512292 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 20:13:04.512296 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 20:13:04.512300 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 20:13:04.512305 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 20:13:04.512334 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 20:13:04.522229 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 20:13:04.522250 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 20:13:04.522262 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 20:13:04.522271 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 20:13:04.522280 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 20:13:04.522290 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 20:13:04.522300 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 20:13:04.522309 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 20:13:04.522319 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 20:13:04.522325 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 19:13:02 GMT 2021-03-04 20:13:04.522331 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 20:13:04.522337 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 20:13:04.522342 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 20:13:04.522349 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 20:13:04.522379 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 20:13:04.522399 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 20:13:04.522408 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 20:13:04.522413 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 20:13:04.522418 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 20:13:04.522458 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 20:13:04.522487 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 20:13:04.522496 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 20:13:04.522525 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 20:13:04.522537 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 19:13:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 20:13:04.522580 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 20:13:04.522604 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 20:13:04.522630 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 20:13:04.522642 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 20:13:04.522790 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 20:13:04.522985 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 20:13:04.522997 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 20:13:04.523008 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 20:13:04.523023 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 20:13:04.523057 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 20:13:04.523141 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 20:13:04.523177 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 20:13:04.523195 nusoap_client: got fault 2021-03-04 20:13:04.523206 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 20:13:04.523214 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 20:13:04.523227 nusoap_client: detail =