Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
408851-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2165
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:01:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:01:14.999493 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:01:14.999652 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:01:14.999682 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:01:14.999707 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:01:14.999721 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:01:14.999748 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:01:14.999776 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:01:14.999790 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:01:14.999805 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:01:14.999819 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:01:14.999831 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:01:14.999849 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:01:14.999861 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:01:14.999869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:01:14.999876 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:01:14.999882 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:01:14.999914 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:01:15.000166 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:01:15.000183 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:01:15.000193 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:01:15.000202 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:01:15.000219 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:01:15.000232 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:01:15.008182 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:01:15.008223 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:01:15.008242 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:01:15.008254 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:01:15.008263 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:01:15.008271 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:01:15.008279 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:01:15.008326 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:01:15.024802 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:01:15.024893 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:01:15.024908 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:01:15.024918 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:01:15.024958 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:01:15.024969 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:01:15.024979 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:01:15.024989 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:01:15.024999 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:01:15.025010 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:01:03 GMT 2019-08-19 00:01:15.025020 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:01:15.025036 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:01:15.025048 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:01:15.025132 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:01:15.025182 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:01:15.025217 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:01:15.032788 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-19 00:01:15.032895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.040977 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-19 00:01:15.041138 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:01:15.041210 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-08-19 00:01:15.048813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.048920 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.048989 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.049104 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.049206 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:01:15.049256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.049298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:01:15.049414 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:01:15.049482 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.049557 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.049672 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:01:15.049722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.056767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.056814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.056853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.056921 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:01:15.056985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.057083 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:01:15.057172 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.057274 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-19 00:01:15.057414 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:01:15.057527 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:01:15.057639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:01:15.057719 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-19 00:01:15.062934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063042 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:01:15.063094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:01:15.063460 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-19 00:01:15.063478 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:01:15.063488 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:01:15.063650 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:01:15.063709 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:01:15.063731 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:01:15.063742 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:01:15.063766 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:01:15.063778 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:01:15.064422 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:01:15.064444 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:01:15.064522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:01:15.064570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064632 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.064648 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064672 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:01:15.064711 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.064723 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064741 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:01:15.064773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.064835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.064862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.064896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064942 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.064954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.064973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:01:15.064997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.065041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:01:15.065067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:01:15.065102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065145 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.065157 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065173 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:01:15.065203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.065214 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:01:15.065261 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.065273 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065289 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:01:15.065314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.065371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.065397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:01:15.065432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065473 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.065485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:01:15.065525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.065568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:01:15.065601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:01:15.065635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065676 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.065688 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065705 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:01:15.065737 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.065748 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065764 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:01:15.065793 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.065804 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065821 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:01:15.065852 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.065863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.065902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.065947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.065965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.065991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066001 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.066026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.066183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.066213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066231 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:01:15.066248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:01:15.066270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:01:15.066312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:01:15.066337 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:01:15.066370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066412 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.066424 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066441 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:01:15.066470 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.066481 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066498 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:01:15.066526 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.066537 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066553 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:01:15.066590 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.066602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.066683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.066736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.066758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066766 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.066789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066822 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.066830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:01:15.066856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.066883 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:01:15.066898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066905 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:01:15.066919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066945 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.066952 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066963 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:01:15.066976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.066992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067002 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.067018 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067025 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.067039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067064 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.067071 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067081 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:01:15.067095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067120 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:01:15.067136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067142 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:01:15.067155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.067186 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.067210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.067250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067256 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.067275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067301 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.067309 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067318 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:01:15.067332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067358 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:01:15.067372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067379 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:01:15.067393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067418 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.067425 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067435 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:01:15.067453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.067459 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.067482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067511 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:01:15.067525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067532 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.067545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067569 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.067576 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067586 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:01:15.067599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067624 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:01:15.067639 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067646 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:01:15.067666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067692 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.067700 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:01:15.067727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.067734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.067756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067786 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:01:15.067801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067807 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.067821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067846 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.067853 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:01:15.067876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.067902 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:01:15.067917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067923 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:01:15.067936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.067968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.067978 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.067991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:01:15.068032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068039 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.068052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068076 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.068083 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:01:15.068106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:01:15.068146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:01:15.068166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.068197 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.068220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068245 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.068260 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068266 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.068279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068304 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.068311 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068320 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:01:15.068333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068359 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:01:15.068374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068380 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:01:15.068393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068417 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.068424 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068434 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:01:15.068447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.068486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068493 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.068507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068531 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.068538 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:01:15.068560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:01:15.068600 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068606 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:01:15.068620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068645 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.068652 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068667 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:01:15.068681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068706 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.068721 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068728 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.068741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068765 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.068772 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068782 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:01:15.068795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068820 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:01:15.068835 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068841 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:01:15.068855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068880 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.068888 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068897 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:01:15.068916 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.068922 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068932 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:01:15.068945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.068975 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.068990 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.068997 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.069011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069035 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.069042 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069052 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:01:15.069065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.069090 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:01:15.069106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069112 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:01:15.069126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069150 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.069158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.069180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.069205 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.069220 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069227 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.069240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069267 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.069274 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069284 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:01:15.069297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.069323 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:01:15.069338 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069344 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:01:15.069357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069382 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:01:15.069389 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069398 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:01:15.069412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.069437 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.069452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069458 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.069471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069501 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.069558 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.069574 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069585 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:01:15.069595 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:01:15.069608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:01:15.069632 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:01:15.069647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069654 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:01:15.069673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069699 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:01:15.069706 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069716 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:01:15.069729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.069755 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.069770 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069776 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.069790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069812 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069820 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.069877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.069894 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069905 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:01:15.069915 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:01:15.069928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:01:15.069952 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:01:15.069967 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.069974 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:01:15.069987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070012 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:01:15.070020 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070029 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:01:15.070043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.070068 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.070083 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070089 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.070102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070125 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070132 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.070187 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.070203 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070214 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:01:15.070224 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:01:15.070237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:01:15.070261 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:01:15.070276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070283 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:01:15.070296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070327 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070337 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:01:15.070355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070362 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:01:15.070388 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070395 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070405 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:01:15.070422 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.070429 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070438 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:01:15.070455 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.070462 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070472 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:01:15.070489 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.070496 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070505 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:01:15.070522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.070529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070539 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.070552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.070601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.070618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070624 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.070638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070667 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070675 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:01:15.070699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.070725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:01:15.070740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070747 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:01:15.070760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070784 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070792 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070801 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:01:15.070820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.070854 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070861 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070870 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:01:15.070883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.070917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.070932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070938 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.070952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070976 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.070983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.070993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:01:15.071006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:01:15.071047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071053 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:01:15.071067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071098 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.071120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.071168 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071175 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.071189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071214 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071221 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:01:15.071245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:01:15.071285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071291 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:01:15.071305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071329 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071336 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071346 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:01:15.071363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.071396 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071402 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071412 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:01:15.071425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.071472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071479 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.071493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071517 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071524 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:01:15.071547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071573 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:01:15.071588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071594 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.071608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071632 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.071639 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071649 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:01:15.071672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071679 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071689 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:01:15.071707 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.071714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071723 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:01:15.071740 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.071747 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071756 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:01:15.071773 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.071781 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071790 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:01:15.071803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071845 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.071861 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071867 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.071882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071906 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.071914 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071924 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:01:15.071937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.071952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.071962 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.071977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072006 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072014 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072024 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.072067 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.072099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.072126 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.072133 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072142 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:01:15.072160 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.072166 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072176 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:01:15.072193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.072200 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072209 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:01:15.072226 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.072233 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072243 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:01:15.072260 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:01:15.072267 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072276 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:01:15.072294 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072301 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072310 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.072327 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072334 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.072360 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072367 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072377 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:01:15.072394 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072401 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072410 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:01:15.072427 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072434 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072443 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:01:15.072456 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.072527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072534 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.072550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072575 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.072582 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072591 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:01:15.072609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072616 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072625 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:01:15.072642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.072649 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072663 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:01:15.072682 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.072689 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072698 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:01:15.072711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.072749 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072770 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.072785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072810 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072827 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:01:15.072840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.072856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.072866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.072880 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072919 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072927 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072937 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.072968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.072982 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073008 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.073015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073024 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:01:15.073042 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073049 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073058 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:01:15.073075 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.073082 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073091 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:01:15.073109 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.073115 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073125 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:01:15.073142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.073149 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:01:15.073185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.073192 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073203 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:01:15.073221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073228 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073237 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.073254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073261 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073270 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:01:15.073287 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073294 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073304 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:01:15.073321 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073327 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073337 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:01:15.073354 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073360 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073370 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:01:15.073383 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.073440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.073458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073465 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.073565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073592 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073599 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073609 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:01:15.073626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.073633 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073642 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.073665 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.073672 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073686 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:01:15.073705 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.073712 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073721 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.073734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.073773 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073794 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.073808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073832 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073849 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:01:15.073862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.073877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.073887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.073901 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073932 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073939 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073949 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.073978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.073993 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074017 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.074024 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074033 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:01:15.074051 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074058 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074067 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:01:15.074085 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.074091 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074100 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:01:15.074117 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.074124 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074133 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:01:15.074150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074157 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074166 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:01:15.074183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074189 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:01:15.074215 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074222 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074231 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.074248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074255 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074268 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:01:15.074286 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074293 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074302 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:01:15.074320 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074326 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074335 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:01:15.074352 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074359 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074368 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:01:15.074385 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074392 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074401 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:01:15.074414 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.074471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.074487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074518 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074525 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074535 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074549 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.074579 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074604 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.074610 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074620 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:01:15.074637 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.074643 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074653 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:01:15.074675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.074682 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074692 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:01:15.074709 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074716 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074729 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:01:15.074747 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074754 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074763 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:01:15.074780 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074787 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074796 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:01:15.074813 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.074820 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074829 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:01:15.074846 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074853 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074862 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:01:15.074879 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074885 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074895 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:01:15.074912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074919 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074928 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:01:15.074945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074952 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:01:15.074978 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.074985 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.074994 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:01:15.075012 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.075018 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.075027 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.075045 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.075051 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.075060 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:01:15.075073 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.075137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.075163 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075170 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:01:15.075190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.075222 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075232 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:01:15.075245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.075271 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.075287 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075293 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.075307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075331 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.075338 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075348 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:01:15.075361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.075387 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:01:15.075402 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075408 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:01:15.075425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.075457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.075484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.075491 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075500 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:01:15.075518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.075524 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075533 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:01:15.075550 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.075557 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075566 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:01:15.075579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.075616 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:01:15.075631 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075637 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.075650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075680 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.075688 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075698 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:01:15.075711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.075727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.075737 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:01:15.075751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.075782 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075789 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.075799 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075813 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.075829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.075843 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075867 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.075874 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075884 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:01:15.075901 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.075908 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075917 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:01:15.075934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.075940 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075950 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:01:15.075967 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:01:15.075973 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.075982 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:01:15.075999 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.076006 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076015 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:01:15.076032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.076039 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076052 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:01:15.076070 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.076076 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076085 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:01:15.076103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.076109 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076119 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:01:15.076136 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.076143 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076152 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:01:15.076169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.076176 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076185 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.076198 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:01:15.076247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.076264 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076270 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:01:15.076288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076313 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.076320 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076329 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.076343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.076368 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.076383 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076390 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.076403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076427 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:01:15.076434 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076443 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:01:15.076457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.076482 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:01:15.076496 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:01:15.076525 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.076532 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:01:15.076541 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:01:15.076559 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:01:15.076566 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:01:15.076575 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:01:15.076593 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.076599 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:01:15.076609 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:01:15.076622 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:01:15.076645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.076666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.076687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.076718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.076745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.076752 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076765 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:01:15.076783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.076790 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076799 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:01:15.076812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.076846 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.076861 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076867 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.076880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076904 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.076912 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:01:15.076934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.076950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.076960 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.076977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077004 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077012 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077021 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.077065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077094 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077102 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077111 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:01:15.077129 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077135 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077145 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:01:15.077162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.077168 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077177 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:01:15.077194 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077201 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077210 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:01:15.077227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.077234 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077243 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:01:15.077260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077266 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077276 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:01:15.077293 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.077300 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077309 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:01:15.077326 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077332 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077341 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:01:15.077358 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077365 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077378 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:01:15.077392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.077437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.077455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:01:15.077475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077502 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077510 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077519 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:01:15.077537 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.077544 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077558 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:01:15.077575 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.077582 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077592 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:01:15.077609 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077616 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077625 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:01:15.077642 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.077649 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077662 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:01:15.077677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.077718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.077734 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.077753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077777 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077784 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.077845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.077862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077873 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:01:15.077883 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:01:15.077895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:01:15.077920 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:01:15.077934 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077941 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:01:15.077954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077978 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.077985 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.077995 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:01:15.078008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.078033 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.078048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078054 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.078067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078096 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:01:15.078103 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078112 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:01:15.078126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.078151 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:01:15.078166 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078172 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:01:15.078185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.078216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.078239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.078264 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.078279 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078285 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.078298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078322 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078330 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078339 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:01:15.078352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.078368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.078378 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:01:15.078391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078422 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078429 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078439 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078452 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.078483 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078507 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078514 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078523 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:01:15.078541 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078547 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078556 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:01:15.078574 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078580 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078589 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:01:15.078606 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078621 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078631 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:01:15.078648 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078655 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078670 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:01:15.078689 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:01:15.078695 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078705 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:01:15.078722 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:01:15.078729 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078742 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:01:15.078760 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:01:15.078767 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078776 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:01:15.078793 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.078801 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078810 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:01:15.078827 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078834 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078843 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:01:15.078860 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078867 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078876 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:01:15.078893 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078900 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078909 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:01:15.078926 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.078932 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.078942 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:01:15.078955 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.079015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.079033 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079039 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:01:15.079058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079082 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.079089 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079099 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:01:15.079112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.079138 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.079153 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079159 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.079176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079201 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.079208 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079217 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:01:15.079230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.079256 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:01:15.079271 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079277 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.079291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079315 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.079322 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079332 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:01:15.079349 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.079356 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079365 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:01:15.079382 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.079389 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079398 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:01:15.079415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.079422 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079431 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:01:15.079444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.079486 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079501 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079508 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.079522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079546 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079554 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079563 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:01:15.079577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.079596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.079607 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.079621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079647 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079654 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079669 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.079713 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079738 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.079745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:01:15.079771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.079778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:01:15.079804 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.079811 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079820 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:01:15.079837 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.079844 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079853 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:01:15.079870 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.079876 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079886 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:01:15.079903 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.079909 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079918 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:01:15.079935 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:01:15.079943 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.079952 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:01:15.079965 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.080011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.080028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080035 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:01:15.080049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080073 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.080080 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080089 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:01:15.080107 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080114 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080123 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:01:15.080140 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080146 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080156 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:01:15.080173 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.080179 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080188 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:01:15.080206 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080212 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080221 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:01:15.080238 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080245 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080258 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:01:15.080276 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080283 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080292 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:01:15.080310 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080316 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080325 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:01:15.080339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.080394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.080410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080420 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:01:15.080434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080459 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.080466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:01:15.080489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.080519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:01:15.080547 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:01:15.080555 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:01:15.080565 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:01:15.080581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080588 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:01:15.080601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.080643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:01:15.080665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.080680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:01:15.080691 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:01:15.080709 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.080716 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:01:15.080726 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:01:15.080742 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:01:15.080749 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:01:15.080759 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:01:15.080775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.080782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.080791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.080808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.080815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.080992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.081012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.081019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.081029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.081046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.081053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:01:15.081063 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.081080 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.081086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:01:15.081096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.081113 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:01:15.081119 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:01:15.081129 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:01:15.081145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.081152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.081161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.081178 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:01:15.081184 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:01:15.081194 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:01:15.081211 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.081217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:01:15.081227 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.081243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.081250 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:01:15.081259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.081275 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:01:15.081282 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:01:15.081291 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:01:15.081306 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:01:15.081342 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.081371 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:01:15.081398 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.081430 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:01:15.081456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.081482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:01:15.081508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.081534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:01:15.081561 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.081587 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:01:15.081613 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.081640 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:01:15.081671 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:01:15.081698 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:01:15.081724 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:01:15.081750 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:01:15.081776 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:01:15.081802 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:01:15.081828 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.081854 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:01:15.081879 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.081906 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:01:15.081932 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.081957 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:01:15.081983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.082009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:01:15.082035 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.082062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:01:15.082087 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.082113 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:01:15.082139 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.082171 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:01:15.082198 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.082224 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:01:15.082250 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.082275 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:01:15.082301 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.082327 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:01:15.082353 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.082379 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:01:15.082406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.082432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:01:15.082458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.082483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.082509 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.082536 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.082562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.082587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.082613 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.082639 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:01:15.082670 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:01:15.082696 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:01:15.082722 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.082748 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:01:15.082774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.082800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.082826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.082856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:01:15.082882 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.082907 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:01:15.082933 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.082958 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:01:15.082984 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.083010 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:01:15.083036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.083062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:01:15.083088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.083114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:01:15.083141 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083158 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083184 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.083210 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083226 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083242 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083267 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.083292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.083393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.083493 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083523 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083548 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083574 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083599 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083615 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083640 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083670 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083687 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083713 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083739 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083765 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083790 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083816 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.083841 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083866 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083891 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083917 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.083943 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083960 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.083985 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.084011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084036 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.084062 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084088 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.084113 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084139 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.084164 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084189 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.084215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.084369 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084402 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084427 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.084453 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084478 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.084504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084537 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.084588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.084710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.084812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.084917 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084943 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.084968 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.084985 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085001 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085017 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085042 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.085068 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085093 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:01:15.085119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085177 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.085202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.085319 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085344 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:01:15.085371 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085396 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.085422 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.085473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.085578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:01:15.085749 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085766 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085791 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.085817 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085833 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085849 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085874 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.085899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.085990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.086015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.086309 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086335 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086360 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086386 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086411 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086427 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086452 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086478 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086494 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086519 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086544 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086569 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086595 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086620 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.086645 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086675 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086701 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086727 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:01:15.086753 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:01:15.086820 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086845 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.086870 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086896 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.086922 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086947 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.086973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.086998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.087023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.087177 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087235 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.087261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087286 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.087312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.087396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:01:15.087512 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087546 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.087629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.087735 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087761 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:01:15.087786 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087803 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087819 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087835 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:01:15.087885 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087910 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:01:15.087935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.087993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.088018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:01:15.088136 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088161 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:01:15.088186 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088212 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:01:15.088237 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088267 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:01:15.088292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.088391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:01:15.088530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:01:15.088562 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.088621 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.088675 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.088724 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.088773 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.088818 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.088865 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.088911 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.088958 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.089005 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.089050 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.089097 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.089146 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.089192 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.089239 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.089285 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.089333 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.089378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.089425 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.089471 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.089518 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.089566 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.089614 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.089706 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.089759 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.089805 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.089851 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.089896 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.089942 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.089989 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.090037 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.090088 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.090133 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.090181 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.090237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.090284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.090331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.090377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.090424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.090469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.090516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.090563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.090609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.090662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.090709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.090755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.090801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.090846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.090894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.090940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.090987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.091033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.091080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.091126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.091174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.091221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.091269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.091319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.091370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.091415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.091461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.091506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.091552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.091600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.091646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.091702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.091748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.091816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.091870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.091916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.091964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.092011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.092311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.092358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.092405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.092466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.092514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.092561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.092605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.092652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.092709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.092754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.092801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.092848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.092894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.092968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.093015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.093062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.093109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.093156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.093203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.093254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.093304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.093349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.093413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.093458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.093503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.093550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.093597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.093648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.093699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.093748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.093815 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:01:15.093844 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.093903 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.093957 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.094016 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.094069 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.094121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.094174 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.094246 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.094299 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.094352 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.094408 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.094461 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.094514 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.094567 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.094634 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.094692 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.094745 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.094827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.094888 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.094941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.094994 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.095047 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.095117 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.095170 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.095222 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.095279 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.095337 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.095389 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.095442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.095494 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.095546 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.095598 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.095650 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.095709 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.095771 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:01:15.095794 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.095849 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.095902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.095955 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.096014 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.096067 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.096120 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.096173 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.096227 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.096281 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.096333 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.096386 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.096439 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.096491 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.096544 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.096598 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.096652 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.096711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.096764 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.096817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.096870 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.096923 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.096976 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.097030 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.097082 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.097140 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.097192 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.097245 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.097298 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.097351 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.097405 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.097458 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.097511 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.097564 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.097624 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:01:15.097646 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.097705 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.097753 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.097802 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.097849 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.097898 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.097945 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.097992 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.098039 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.098086 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.098133 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.098180 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.098233 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.098281 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.098329 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.098377 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.098424 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.098472 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.098519 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.098567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.098614 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.098667 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.098716 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.098763 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.098810 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.098857 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.098905 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.098953 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.099000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.099047 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.099094 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.099143 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.099190 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.099242 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.099297 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:01:15.099318 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.099368 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.099419 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.099469 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.099519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.099570 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.099620 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:01:15.099674 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:01:15.099724 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:01:15.099774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.099823 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.099873 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.099922 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.099972 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.100022 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.100072 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.100122 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.100172 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.100221 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.100276 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.100329 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.100380 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.100430 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.100479 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.100530 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.100579 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:01:15.100629 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.100684 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.100734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.100783 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.100833 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.100882 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.100932 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.100998 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.101052 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:01:15.101069 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:01:15.101098 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:01:15.101125 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:01:15.101151 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:01:15.101181 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:01:15.101202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.101219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.101230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.101239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.101248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.101257 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.101280 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:01:15.101289 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:01:15.101298 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:01:15.101307 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.101316 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.101325 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.101333 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.101342 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.101351 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.101359 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.101372 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.101381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.101389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.101397 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.101418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.101428 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.101436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.101444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.101453 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.101461 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:01:15.101470 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.101478 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.101486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.101495 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.101503 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.101512 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.101751 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.101762 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.101771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.101782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.101790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.101798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.101806 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.101818 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.101826 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:01:15.101834 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:01:15.101842 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:01:15.101850 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.101858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.101866 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.101873 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.101881 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.101889 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.101896 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.101904 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.101912 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.101920 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.101927 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.101935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.101943 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.101951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.101958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.101966 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.101974 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:01:15.101981 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.101988 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.101995 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.102003 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.102011 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.102019 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.102026 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.102034 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.102041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.102051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.102059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.102067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.102075 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.102082 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.102089 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:01:15.102096 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:01:15.102104 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:01:15.102111 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.102119 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.102127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.102135 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.102142 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.102149 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.102156 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.102168 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.102176 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.102184 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.102192 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.102199 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.102206 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.102214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.102221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.102229 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.102236 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:01:15.102244 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.102251 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.102258 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.102265 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.102272 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.102279 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.102287 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.102294 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.102301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:01:15.102310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.102317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:01:15.102325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:01:15.102332 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:01:15.102339 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:01:15.102346 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:01:15.102354 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:01:15.102361 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:01:15.102369 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:01:15.102376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:01:15.102383 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:01:15.102390 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:01:15.102397 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.102405 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.102412 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:01:15.102419 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:01:15.102426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:01:15.102433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:01:15.102441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.102449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:01:15.102456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:01:15.102464 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:01:15.102471 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:01:15.102478 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:01:15.102485 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:01:15.102492 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:01:15.102499 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:01:15.102506 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:01:15.102513 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:01:15.102520 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:01:15.102527 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:01:15.102534 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:01:15.102545 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:01:15.102798 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:01:15.102810 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:01:15.102815 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:01:15.102820 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:01:15.102826 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:01:15.102831 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:01:15.102835 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:01:15.102845 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:01:15.102854 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:01:15.102923 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.102931 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:01:15.102947 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:01:15.102970 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:01:15.102977 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:01:15.102981 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:01:15.102986 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:01:15.102991 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:01:15.103005 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:01:15.103012 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:01:15.103017 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:01:15.103028 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.103037 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:01:15.103043 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:01:15.103067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.103076 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:01:15.103081 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.103104 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:01:15.103110 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:01:15.103114 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:01:15.103118 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:01:15.103122 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:01:15.103126 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:01:15.103131 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:01:15.103135 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:01:15.103141 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:01:15.103152 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:01:15.103158 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:01:15.103162 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:01:15.103168 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.103174 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:01:15.103178 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:01:15.103202 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:01:15.103209 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.103213 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.103219 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.103223 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:01:15.103234 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:01:15.103242 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:01:15.103246 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:01:15.103251 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:01:15.103258 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179182" 2019-08-19 00:01:15.103266 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:01:15.103270 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:01:15.103275 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:01:15.103284 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:01:15.103289 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2019-08-19 00:01:15.103296 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:01:15.103303 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:01:15.103308 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:01:15.103312 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:01:15.103317 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2019-08-19 00:01:15.103322 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179182 2019-08-19 00:01:15.103346 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179182 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:01:15.103351 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:01:15.103357 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4221"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:01:15.103371 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:01:15.103377 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179182 2019-08-19 00:01:15.103433 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:01:15.103514 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:01:15.103448 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:01:15.103461 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:01:15.103467 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:01:15.103472 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:01:15.103476 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:01:15.103483 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:01:15.103493 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:01:15.103502 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:01:15.103507 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:01:15.103537 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:01:15.103548 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:01:15.103556 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:01:15.111474 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:01:15.111509 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:01:15.111525 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:01:15.111532 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:01:15.111538 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:01:15.111544 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:01:15.111548 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:01:15.111552 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:01:15.111558 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:01:15.111590 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:01:15.129466 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:01:15.129506 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:01:15.129521 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:01:15.129532 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:01:15.129541 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:01:15.129551 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:01:15.129561 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:01:15.129571 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:01:15.129588 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:01:15.129598 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:01:03 GMT 2019-08-19 00:01:15.129608 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:01:15.129618 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:01:15.129628 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:01:15.129642 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:01:15.129683 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:01:15.129699 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:01:15.129714 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:01:15.129722 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:01:15.129730 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:01:15.129788 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:01:15.129805 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:01:15.129814 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:01:15.129858 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:01:15.129868 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:01:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:01:15.129912 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:01:15.130012 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:01:15.130102 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:01:15.130114 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:01:15.130300 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:01:15.130459 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:01:15.130468 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:01:15.130481 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:01:15.130497 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:01:15.130533 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:01:15.130639 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:01:15.130675 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:01:15.130693 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:01:15.130705 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:01:15.130718 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:01:15.130726 nusoap_client: detail =