Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 133.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
408851-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2165
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:51:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:51:59.604531 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:51:59.604580 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:51:59.604594 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:51:59.604632 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:51:59.604641 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:51:59.604648 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:51:59.604661 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:51:59.604669 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:51:59.604675 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:51:59.604684 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:51:59.604692 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:51:59.604703 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:51:59.604708 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:51:59.604713 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:51:59.604717 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:51:59.604720 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:51:59.604732 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:51:59.604746 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:51:59.604754 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:51:59.604760 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:51:59.604765 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:51:59.604774 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:51:59.604782 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:51:59.612299 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:51:59.612315 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:51:59.612338 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:51:59.612345 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:51:59.612350 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:51:59.612354 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:51:59.612359 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:51:59.612389 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:51:59.642723 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:51:59.642767 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:51:59.642788 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:51:59.642799 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:51:59.642810 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:51:59.642820 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:51:59.642830 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:51:59.642841 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:51:59.642852 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:51:59.642862 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:51:52 GMT 2019-02-24 06:51:59.642873 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:51:59.642882 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:51:59.642894 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:51:59.642911 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:51:59.642954 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:51:59.650154 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:51:59.650226 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-24 06:51:59.650518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.650544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:51:59.657545 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:51:59.657982 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:51:59.658556 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.658593 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.659109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:51:59.664693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.664815 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:51:59.665381 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.665738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.665992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.666037 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.666570 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.666955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.667154 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:51:59.667781 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.671958 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:51:59.672308 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:51:59.672861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.672891 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.673436 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.673681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.673727 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:51:59.674246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:51:59.674400 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:51:59.674842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.675073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:51:59.675221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:51:59.675245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:51:59.675574 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:51:59.678418 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-24 06:51:59.678444 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:51:59.678464 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:51:59.678506 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:51:59.678557 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:51:59.678582 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:51:59.678593 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:51:59.678641 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:51:59.678652 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:51:59.679017 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:51:59.679045 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:51:59.679122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:51:59.679227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679327 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.679339 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679380 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:51:59.679409 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.679419 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679432 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:51:59.679452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.679561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.679593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.679635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679672 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.679681 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:51:59.679774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.679842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:51:59.679875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:51:59.679905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679935 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.679943 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.679954 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:51:59.680016 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.680025 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680037 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:51:59.680057 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.680064 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680075 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:51:59.680089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.680134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.680152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:51:59.680175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680229 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.680239 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:51:59.680271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.680305 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:51:59.680322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680329 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:51:59.680347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680374 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.680381 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680391 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:51:59.680416 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.680423 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680434 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:51:59.680497 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.680506 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680518 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:51:59.680538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.680545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680555 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.680569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.680614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.680630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.680653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680729 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680781 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.680803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.680823 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680835 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:51:59.680846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:51:59.680858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:51:59.680883 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:51:59.680898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680904 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:51:59.680918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680943 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.680950 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.680960 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:51:59.680973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.681034 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.681051 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681057 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.681071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681100 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.681108 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681118 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:51:59.681131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.681157 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:51:59.681172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681178 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:51:59.681196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.681270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.681335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.681369 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.681387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681393 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.681413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681442 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.681449 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:51:59.681479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.681550 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:51:59.681567 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681577 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:51:59.681593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681622 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.681629 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681645 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:51:59.681664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.681671 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681681 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.681694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.681768 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:51:59.681790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681796 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.681811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681836 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.681843 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681856 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:51:59.681869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.681900 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:51:59.681916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681922 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:51:59.681935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.681969 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.681984 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:51:59.682043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.682051 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682061 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.682088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.682128 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:51:59.682145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682151 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.682165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682191 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.682198 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682211 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:51:59.682225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.682292 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:51:59.682310 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682316 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:51:59.682334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.682372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682383 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.682397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.682428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:51:59.682444 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682454 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.682469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682543 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.682556 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682580 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:51:59.682605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.682634 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:51:59.682651 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682657 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:51:59.682672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.682725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.682789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.682818 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.682834 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682844 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.682860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682886 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.682893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682903 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:51:59.682916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.682945 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:51:59.682960 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.682997 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:51:59.683016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683042 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.683049 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683062 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:51:59.683075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.683107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.683122 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683128 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.683142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683166 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.683176 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683186 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:51:59.683199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.683260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:51:59.683282 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683289 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:51:59.683307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683352 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.683359 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683369 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:51:59.683383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.683416 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.683436 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683442 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.683461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683520 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.683529 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683540 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:51:59.683557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.683590 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:51:59.683607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683613 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:51:59.683627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683652 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.683662 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683673 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:51:59.683696 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.683703 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683762 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:51:59.683781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.683816 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.683833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683839 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.683853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683879 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.683886 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683895 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:51:59.683912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.683942 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:51:59.683957 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.683963 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:51:59.683977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.684080 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.684109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.684135 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.684155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684162 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.684182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684208 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.684244 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684257 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:51:59.684280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.684314 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:51:59.684345 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684351 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:51:59.684368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684398 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:51:59.684409 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684426 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:51:59.684441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.684500 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.684521 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684528 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.684548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684573 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684580 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.684646 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.684669 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684681 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:51:59.684692 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:51:59.684756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:51:59.684790 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:51:59.684807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684813 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:51:59.684827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684853 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:51:59.684860 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684873 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:51:59.684886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.684916 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.684932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.684964 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.684983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685011 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685022 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.685082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.685098 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:51:59.685123 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:51:59.685136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:51:59.685165 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:51:59.685181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685187 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:51:59.685200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685235 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:51:59.685268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685279 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:51:59.685310 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685329 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685340 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:51:59.685362 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.685369 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685379 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:51:59.685398 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.685410 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685422 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:51:59.685441 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.685448 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685458 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:51:59.685476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.685483 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685493 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.685506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.685558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.685574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685581 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.685595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685650 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685658 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:51:59.685682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.685722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:51:59.685738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:51:59.685758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685782 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685788 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685798 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:51:59.685816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.685849 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685856 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685865 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:51:59.685878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.685910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.685925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685930 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.685944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685968 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.685975 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.685985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:51:59.685998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.686022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:51:59.686037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:51:59.686057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.686110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.686135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.686150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686156 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.686169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686194 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686201 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:51:59.686224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.686248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:51:59.686263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:51:59.686288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686313 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686333 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686344 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:51:59.686362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.686399 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686408 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686420 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:51:59.686434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.686468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.686483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686490 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.686505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686531 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:51:59.686562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.686588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:51:59.686603 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.686624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686649 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.686656 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686666 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:51:59.686685 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686691 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686701 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:51:59.686792 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.686805 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686826 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:51:59.686847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.686857 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:51:59.686891 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.686898 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686907 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:51:59.686920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.686965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.686981 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.686987 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.687001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687026 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687033 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687043 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:51:59.687056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.687081 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.687095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687123 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687130 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687153 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.687183 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687208 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.687214 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687224 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.687242 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.687248 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687258 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:51:59.687337 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.687345 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687356 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:51:59.687375 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.687385 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687396 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:51:59.687422 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.687430 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687440 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:51:59.687459 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:51:59.687466 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687476 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:51:59.687494 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.687501 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687511 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.687529 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.687536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687546 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.687564 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.687570 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687581 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:51:59.687599 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.687605 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687615 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:51:59.687629 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.687699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.687733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687757 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.687765 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687774 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:51:59.687792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.687799 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687808 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:51:59.687826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.687832 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687841 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:51:59.687859 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.687865 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687875 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:51:59.687888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.687925 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687945 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.687959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.687984 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.687990 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688000 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:51:59.688013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.688038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.688051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688078 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688085 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688094 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.688136 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688161 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.688168 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688177 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:51:59.688195 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688201 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688210 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:51:59.688228 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.688234 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688243 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:51:59.688261 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.688267 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688283 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:51:59.688302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.688308 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:51:59.688349 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.688356 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688366 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:51:59.688384 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688390 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688400 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.688418 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688425 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688435 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:51:59.688453 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688459 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688469 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:51:59.688487 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688494 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688503 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:51:59.688521 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688528 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688538 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:51:59.688551 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.688605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.688635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.688656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688681 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688687 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688697 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:51:59.688715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.688721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.688748 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.688755 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688764 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:51:59.688781 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.688788 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688797 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.688810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.688846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.688861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.688881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688907 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.688914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:51:59.688936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.688951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.688961 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.688975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689002 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689032 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.689061 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689086 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.689093 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689103 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:51:59.689120 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.689127 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689136 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:51:59.689157 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.689164 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689174 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:51:59.689192 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.689199 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689208 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:51:59.689225 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.689233 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689250 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:51:59.689276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.689284 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689295 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:51:59.689313 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.689332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.689361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.689368 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689378 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:51:59.689395 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.689402 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689412 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:51:59.689431 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689437 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689447 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:51:59.689465 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.689472 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689481 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:51:59.689499 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.689506 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689516 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:51:59.689529 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.689603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.689634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689676 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689689 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689706 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.689799 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689846 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.689858 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689876 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:51:59.689909 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.689921 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.689938 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:51:59.689989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.690001 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690021 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:51:59.690055 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.690067 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690086 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:51:59.690120 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.690132 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690149 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:51:59.690206 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.690214 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690226 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:51:59.690245 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.690252 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690262 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:51:59.690287 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.690295 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690306 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:51:59.690338 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.690348 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690361 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:51:59.690395 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.690418 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:51:59.690474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.690486 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:51:59.690565 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.690577 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690595 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:51:59.690629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.690661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.690712 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.690724 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690742 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:51:59.690768 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.690876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.690913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.690924 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:51:59.690954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691003 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.691015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691034 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:51:59.691060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.691108 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.691137 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691148 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.691174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691224 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.691237 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691256 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:51:59.691287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.691344 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:51:59.691368 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691379 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:51:59.691403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691449 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.691462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.691518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.691530 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691548 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:51:59.691584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.691595 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691607 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:51:59.691662 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.691669 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691679 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:51:59.691692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.691735 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:51:59.691751 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691757 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.691773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691807 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.691820 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691838 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:51:59.691864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.691885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.691897 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:51:59.691912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.691940 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:51:59.691948 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.691958 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:51:59.691971 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.691987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.692001 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692028 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.692035 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692044 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:51:59.692062 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.692074 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692084 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:51:59.692102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.692109 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692119 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:51:59.692137 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:51:59.692143 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692153 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:51:59.692170 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.692177 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692186 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:51:59.692204 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.692210 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692219 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:51:59.692237 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.692244 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692253 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:51:59.692271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.692283 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692294 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:51:59.692312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.692331 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692342 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:51:59.692361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.692367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.692391 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:51:59.692447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.692468 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692475 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:51:59.692490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.692523 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.692547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.692573 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.692589 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692595 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.692610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692649 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:51:59.692656 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692665 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:51:59.692679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.692703 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:51:59.692716 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:51:59.692742 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.692749 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:51:59.692759 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:51:59.692776 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:51:59.692783 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:51:59.692792 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:51:59.692810 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.692816 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:51:59.692826 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:51:59.692838 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:51:59.692862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.692877 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692883 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.692898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.692930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.692957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.692963 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.692973 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:51:59.692991 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.692997 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693007 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:51:59.693020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.693052 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693067 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693073 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.693086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693111 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693118 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693128 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:51:59.693141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.693166 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.693179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693206 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.693265 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693297 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693305 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693314 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:51:59.693346 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693353 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:51:59.693381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.693388 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693398 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:51:59.693422 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693429 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693439 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:51:59.693457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.693464 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693474 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:51:59.693492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693498 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693508 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:51:59.693526 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.693532 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693542 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:51:59.693561 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693568 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693577 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:51:59.693596 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693602 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693612 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:51:59.693638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.693684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.693701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693707 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:51:59.693721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693745 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693752 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693761 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:51:59.693779 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.693785 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693795 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:51:59.693812 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.693818 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693828 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:51:59.693844 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693851 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693860 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:51:59.693877 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.693884 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693893 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:51:59.693906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.693945 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.693960 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.693966 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.693980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694009 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.694065 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.694082 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694093 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:51:59.694102 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:51:59.694114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:51:59.694138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:51:59.694153 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694159 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:51:59.694173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694197 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.694204 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694214 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:51:59.694227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.694251 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.694266 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694272 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.694292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694330 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:51:59.694337 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694348 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:51:59.694361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.694386 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:51:59.694404 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694413 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:51:59.694428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.694461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.694484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.694509 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.694525 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694531 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.694546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694571 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694579 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694589 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:51:59.694603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.694630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.694641 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:51:59.694655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694681 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694697 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694710 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.694739 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694765 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.694772 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694781 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:51:59.694799 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.694806 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694815 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:51:59.694832 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.694839 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694848 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:51:59.694866 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.694872 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694881 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:51:59.694898 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.694905 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694914 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:51:59.694932 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:51:59.694938 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694948 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:51:59.694965 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:51:59.694971 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.694981 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:51:59.694998 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:51:59.695004 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695014 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:51:59.695031 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.695037 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695047 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:51:59.695064 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695071 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695080 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:51:59.695098 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695104 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695113 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:51:59.695131 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695137 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695146 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:51:59.695164 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695170 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695180 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:51:59.695193 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.695252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.695270 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695281 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:51:59.695296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695334 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695341 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695352 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:51:59.695365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.695391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.695410 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695417 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.695432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695458 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.695465 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695475 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:51:59.695489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.695515 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:51:59.695530 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695536 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.695550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695575 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695582 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695592 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:51:59.695610 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.695630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695640 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:51:59.695658 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.695664 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695673 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:51:59.695691 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.695697 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695707 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:51:59.695719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.695755 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695770 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695776 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.695790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695815 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695821 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695831 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:51:59.695844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.695859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.695869 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.695882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695909 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695916 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695926 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.695968 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.695994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.696000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:51:59.696028 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.696034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:51:59.696062 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696068 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696078 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:51:59.696104 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.696110 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696120 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:51:59.696138 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696154 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:51:59.696171 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696178 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696187 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:51:59.696205 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:51:59.696211 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696221 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:51:59.696234 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.696271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.696294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696300 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:51:59.696314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696352 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.696359 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696369 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:51:59.696388 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696394 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696408 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:51:59.696429 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696436 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696446 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:51:59.696465 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.696471 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696481 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:51:59.696499 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696506 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696516 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:51:59.696534 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696540 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696550 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:51:59.696568 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696575 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696585 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:51:59.696603 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696610 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696619 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:51:59.696646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.696697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.696712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696718 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:51:59.696734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696759 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.696765 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:51:59.696788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.696813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:51:59.696829 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:51:59.696836 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:51:59.696847 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:51:59.696863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696869 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:51:59.696882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.696925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:51:59.696941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.696952 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:51:59.696961 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:51:59.696978 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.696985 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:51:59.696995 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:51:59.697011 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:51:59.697017 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:51:59.697026 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:51:59.697044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.697050 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.697060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.697077 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.697083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.697093 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.697110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.697116 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.697126 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.697143 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.697149 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:51:59.697158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.697175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.697181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:51:59.697191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.697208 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:51:59.697214 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:51:59.697223 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:51:59.697240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.697246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.697256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.697278 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:51:59.697284 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:51:59.697295 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:51:59.697312 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.697331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:51:59.697342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.697359 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.697366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:51:59.697376 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.697393 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:51:59.697400 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:51:59.697413 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:51:59.697427 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:51:59.697460 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.697490 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:51:59.697518 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.697547 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:51:59.697575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.697603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:51:59.697643 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.697670 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:51:59.697697 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.697724 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:51:59.697750 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:51:59.697777 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:51:59.697803 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:51:59.697830 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:51:59.697856 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:51:59.697883 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:51:59.697910 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.697937 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:51:59.697963 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.697989 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:51:59.698016 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.698042 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:51:59.698069 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.698096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:51:59.698122 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.698151 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:51:59.698177 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.698204 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:51:59.698230 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.698257 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:51:59.698289 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.698329 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:51:59.698359 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.698386 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:51:59.698420 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.698450 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:51:59.698477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.698505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:51:59.698534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.698562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.698590 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.698630 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.698657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.698683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.698710 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.698737 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:51:59.698764 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:51:59.698791 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:51:59.698856 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.698882 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:51:59.698909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.698935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.698962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.698989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:51:59.699015 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.699042 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:51:59.699069 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.699095 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:51:59.699122 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.699148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:51:59.699175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.699202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:51:59.699228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.699256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:51:59.699289 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699308 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699349 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.699377 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699419 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699448 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.699475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.699584 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699611 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.699651 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699677 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.699703 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699720 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699747 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.699773 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699791 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699817 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.699843 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699869 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.699895 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699922 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.699948 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.699974 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.700001 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700026 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.700053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.700123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700149 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.700175 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700202 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.700229 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700255 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.700287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700405 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.700460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700522 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.700550 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700578 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.700605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.700706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.700827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700904 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.700930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.700981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701007 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.701034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701060 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.701087 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701104 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701138 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701165 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.701192 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701218 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:51:59.701244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701261 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.701350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.701476 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701503 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:51:59.701531 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701559 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.701597 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701640 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.701666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.701771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.701919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:51:59.701972 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702005 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702056 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.702107 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702172 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702225 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.702286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.702486 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702518 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.702546 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702579 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.702643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702677 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702729 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.702781 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702815 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702868 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.702922 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.702976 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.703029 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703083 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.703137 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703188 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.703241 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:51:59.703374 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:51:59.703510 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703558 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.703606 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703671 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.703724 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703769 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.703820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.703954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.704045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704063 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704080 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704106 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.704132 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.704185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704220 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.704286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:51:59.704433 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704451 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704513 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.704541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704595 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.704670 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704696 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:51:59.704723 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704801 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:51:59.704827 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704853 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:51:59.704880 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704897 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.704966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.704999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:51:59.705086 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705112 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:51:59.705138 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705164 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:51:59.705191 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705217 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:51:59.705244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.705373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:51:59.705528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:51:59.705556 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.705627 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.705678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.705742 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.705793 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.705842 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.705892 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.705940 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.705993 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.706042 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.706090 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.706138 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.706185 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.706234 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.706289 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.706353 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.706407 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.706460 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.706512 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.706562 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.706613 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.706735 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.706802 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.706850 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.706901 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.706984 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.707041 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.707092 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.707144 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.707199 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.707338 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.707397 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.707504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.707561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.707628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.707678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.707725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.707803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.707901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.707950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.708032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.708082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.708134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.708183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.708264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.708337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.708390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.708441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.708526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.708579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.708648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.708697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.708781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.708840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.708894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.708942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.709034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.709108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.709159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.709209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.709303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.709378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.709429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.709522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.709592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.709661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.709747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.709799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.709854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.709905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.710024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.710087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.710142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.710228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.710294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.710352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.710400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.710487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.710539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.710597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.710646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.710701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.710784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.710845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.710895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.711041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.711103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.711153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.711208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.711337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.711401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.711460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.711559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.711620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.711692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.711776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.711841 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:51:59.711869 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.711941 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.712041 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.712098 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.712162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.712246 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.712313 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.712388 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.712452 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.712587 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.712669 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.712728 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.712789 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.712846 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.712907 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.712963 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.713026 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.713081 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.713140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.713195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.713249 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.713310 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.713381 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.713437 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.713495 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.713552 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.713626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.713683 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.713737 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.713803 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.713858 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.713912 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.713974 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:51:59.713999 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.714055 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.714157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.714412 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.714558 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.714667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.714733 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.714894 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.715021 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.715219 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.715489 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.715623 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.715811 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.715941 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.716056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.716144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.716212 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.716338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.716404 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.716475 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.716536 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.716599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.716677 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.716732 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.716794 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.716851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.716909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.716964 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.717018 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.717074 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.717128 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.717183 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.717247 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:51:59.717270 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.717342 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.717394 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.717450 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.717502 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.717552 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.717603 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.717666 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.717715 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.717764 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.717813 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.717863 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.717911 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.717960 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.718009 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.718058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.718107 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.718156 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.718206 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.718255 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.718310 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.718375 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.718433 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.718485 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.718536 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.718587 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.718651 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.718700 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.718749 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.718799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.718847 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.718897 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.718954 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:51:59.718977 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.719029 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.719080 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.719131 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.719183 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.719235 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:51:59.719307 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:51:59.719361 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:51:59.719420 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.719474 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.719527 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.719580 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.719645 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.719697 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.719748 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.719799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.719850 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.719901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.719953 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.720004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.720055 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.720106 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.720158 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.720209 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:51:59.720260 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.720329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.720384 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.720443 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.720497 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.720550 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.720603 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.720668 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.720723 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:51:59.720740 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:51:59.720770 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:51:59.720798 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:51:59.720826 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:51:59.720851 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:51:59.720869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.720883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.720892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.720900 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.720907 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.720915 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:51:59.720923 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:51:59.720931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:51:59.720938 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.720946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.720954 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.720961 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.720969 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.720977 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.720984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.720992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.720999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.721007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.721030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.721037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.721045 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.721052 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:51:59.721059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.721067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.721074 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.721081 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.721088 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.721095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.721103 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.721110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.721118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.721126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.721133 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.721141 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.721148 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.721155 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:51:59.721163 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:51:59.721170 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:51:59.721177 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.721184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.721192 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.721199 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.721206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721213 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.721220 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.721228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.721235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.721242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721249 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721256 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.721263 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.721271 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.721284 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.721291 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:51:59.721298 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.721305 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.721312 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.721333 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.721341 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.721348 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.721356 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.721363 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.721371 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.721380 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.721387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.721394 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.721404 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.721413 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:51:59.721420 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:51:59.721427 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:51:59.721434 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.721441 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.721448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.721454 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.721461 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721468 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.721476 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.721483 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.721490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.721496 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.721517 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.721523 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.721530 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.721537 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:51:59.721544 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.721550 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.721557 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.721564 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.721571 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.721577 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.721584 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.721591 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.721598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:51:59.721605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.721612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:51:59.721633 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:51:59.721640 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:51:59.721646 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:51:59.721653 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:51:59.721660 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:51:59.721666 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:51:59.721672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:51:59.721679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:51:59.721686 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:51:59.721693 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721699 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.721706 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:51:59.721713 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:51:59.721719 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:51:59.721726 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721732 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:51:59.721739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:51:59.721745 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:51:59.721752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:51:59.721758 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:51:59.721765 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:51:59.721772 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:51:59.721778 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:51:59.721785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:51:59.721791 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:51:59.721798 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:51:59.721804 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:51:59.721810 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:51:59.721817 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:51:59.721887 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:51:59.721897 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:51:59.721902 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:51:59.721906 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:51:59.721912 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:51:59.721917 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:51:59.721921 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:51:59.721929 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:51:59.721937 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:51:59.721971 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.721977 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:51:59.721990 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:51:59.722011 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:51:59.722017 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:51:59.722022 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:51:59.722026 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:51:59.722030 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:51:59.722040 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:51:59.722047 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:51:59.722052 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:51:59.722061 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.722069 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:51:59.722074 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:51:59.722096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.722104 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:51:59.722109 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.722131 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:51:59.722137 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:51:59.722141 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:51:59.722145 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:51:59.722148 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:51:59.722152 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:51:59.722156 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:51:59.722161 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:51:59.722166 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179182" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:51:59.722176 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:51:59.722182 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:51:59.722186 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:51:59.722192 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.722197 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:51:59.722201 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:51:59.722224 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:51:59.722231 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.722235 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.722240 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.722244 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:51:59.722253 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:51:59.722261 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:51:59.722265 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:51:59.722269 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:51:59.722280 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179182" 2019-02-24 06:51:59.722288 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:51:59.722293 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:51:59.722297 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:51:59.722304 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:51:59.722308 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2019-02-24 06:51:59.722314 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:51:59.722334 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:51:59.722339 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:51:59.722343 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:51:59.722348 wsdl: in serializeType: returning: 179182 2019-02-24 06:51:59.722352 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179182 2019-02-24 06:51:59.722366 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179182 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:51:59.722370 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:51:59.722376 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9216"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:51:59.722390 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:51:59.722395 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179182 2019-02-24 06:51:59.722408 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:51:59.722482 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:51:59.722421 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:51:59.722433 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:51:59.722438 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:51:59.722442 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:51:59.722446 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:51:59.722453 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:51:59.722463 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:51:59.722470 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:51:59.722476 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:51:59.722489 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:51:59.722498 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:51:59.722506 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:51:59.730012 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:51:59.730025 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:51:59.730033 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:51:59.730039 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:51:59.730044 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:51:59.730048 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:51:59.730052 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:51:59.730056 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:51:59.730060 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:51:59.730088 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:51:59.746849 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:51:59.746867 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:51:59.746874 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:51:59.746879 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:51:59.746884 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:51:59.746889 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:51:59.746895 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:51:59.746900 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:51:59.746905 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:51:59.746914 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:51:52 GMT 2019-02-24 06:51:59.746920 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:51:59.746925 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:51:59.746931 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:51:59.746939 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:51:59.746962 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:51:59.746972 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:51:59.746981 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:51:59.746986 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:51:59.746991 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:51:59.747024 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:51:59.747037 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:51:59.747043 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:51:59.747058 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:51:59.747065 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:51:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:51:59.747090 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:51:59.747102 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:51:59.747120 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:51:59.747126 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:51:59.747220 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:51:59.747319 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:51:59.747326 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:51:59.747335 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:51:59.747344 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:51:59.747368 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:51:59.747429 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:51:59.747450 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:51:59.747462 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:51:59.747469 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:51:59.747474 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:51:59.747479 nusoap_client: detail =